Etusivulle
Raamatunopetuksia


powered by FreeFind


 

1 Kor 14 luvun oppimaton

 

Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 14 luvun ja jakeiden 23 ja 24 opetuksesta osattomasta jotkut opettavat ongelmallisesti ja väärin. Olen törmännyt sellaiseen opetukseen, jossa opetetaan, että 1 Kor 14 luvun jakeiden 23 ja 24 "opetuksesta osaton" on uskova, joka ei kuitenkaan kuulu todelliseen seurakuntaan. Tässä opetuksessa aion käsitellä 1 Kor 14 luvun opetusta alkukielen valossa, että saamme ymmärrystä siihen kuka on "opetuksesta osaton".


1 Kor 14
10 Maailmassa on, kuka tietää, kuinka monta eri kieltä, mutta ei ainoatakaan, jonka äänet eivät ole ymmärrettävissä.
11 Mutta jos en tiedä sanojen merkitystä, olen minä puhujalle muukalainen, ja puhuja on minulle muukalainen.
12 Samoin tekin, koska tavoittelette henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti.
13 Sentähden rukoilkoon se, joka kielillä puhuu, että hän taitaisi selittää.
14 Sillä jos minä rukoilen kielillä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön.
15 ¶ Kuinka siis on? Minun on rukoiltava hengelläni, mutta minun on rukoiltava myöskin ymmärrykselläni; minun on veisattava kiitosta hengelläni, mutta minun on veisattava myöskin ymmärrykselläni.
16 Sillä jos ylistät Jumalaa hengessä, kuinka oppimattoman (idiotes) paikalla istuva saattaa sanoa "amen" sinun kiitokseesi? Eihän hän ymmärrä, mitä sanot.
17 Sinä kyllä kiität hyvin, mutta toinen ei siitä rakennu.
18 Minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä enemmän kuin teistä kukaan;
19 mutta seurakunnassa tahdon mieluummin puhua viisi sanaa ymmärrykselläni, opettaakseni muitakin, kuin kymmenentuhatta sanaa kielillä.
20 Veljet, älkää olko lapsia ymmärrykseltänne, vaan pahuudessa olkaa lapsia; mutta ymmärrykseltä olkaa täysi-ikäisiä.
21 ¶ Laissa on kirjoitettuna: "Vieraskielisten kautta ja muukalaisten huulilla minä olen puhuva tälle kansalle, eivätkä he sittenkään minua kuule, sanoo Herra".
22 Kielet eivät siis ole merkiksi uskoville, vaan niille, jotka eivät usko; mutta profetoiminen ei ole merkiksi uskottomille, vaan uskoville.
23 Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä ja sinne tulisi opetuksesta (idiotes) tai uskosta osattomia (apistos), eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne?
24 Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta (apistos) tai opetuksesta osaton (idiotes) tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion,
25 hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoilleen langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä.

Alkulähtökohta

Tekstiyhteyden alkulähtökohta on sellainen, jossa apostoli Paavali opettaa jakeissa 10-16, että seurakunnan ollessa koolla, ei seurakuntaa saa rakentaa siten, että jotkut jäävät ulkopuolelle rakentumisen, koska eivät ymmärrä opetuksen (rakentumisen) sanojen merkitystä.

Jos seurakunnassa puhutaan kielillä niin se tulisi tapahtua siten, että kielilläpuhuminen selitään kielilläpuhumisen selittämisen lahjan kautta. Näin kaikki saavat rakentua, koska seurakunnan kokoontuessa yhteen sen tarkoitus on yhteinen rakentuminen, jossa kaikilla on mahdollisuus rakentua sen ymmärryksen mukaan joka itse kullakin on Jumalan armosta.

Jakeessa 16 on kreikan sana idiotes, joka tarkoittaa oppimaton, tietämätön ja ymmärtämätön. Idiotes sana tarkoitti myös tavallista ihmistä, jonka vastakohtana oli hallitsija tai kuningas; tavallista sotilasta vastakohtana upseereista; sanaa käyteltiin myös oppimattomasta ja kouluja käymättömästä vastakohtana oppineelle ja kouluja käyneelle.

Paavali opettaa jakeissa 16 ja 17, että oppimattoman paikalla oleva uskova ei kykene rakentumaan, jos muut puhuvat Hengessä kielillä ilman selitystä. Paavali opetti ettei oppimaton kykene sanomaan amen eikä rakentumaan, koska hän ei ymmärrä mitä toinen sanoo. Paavalin opetuksen mukaan on täysin päivänselvää, että oppimaton (idiotes) kuului todelliseen seurakuntaan, eli Kristuksen ruumiiseen sekä hän kokoontui yhdessä Korinton paikallisseurakunnan kanssa. Tästä todistaa se, että oppimattoman paikalla istuvan tuli kyetä sanomaan amen sekä rakentumaan seurakunnan ollessa koolla. Seurakunnassa rakentuminen kuuluu vain uskoville ihmisille, eli todelliselle seurakunnalle.

Jakeet 23 ja 24

On olemassa sellaista väärää opetusta, jossa opetetaan, että 1 Kor 14 jakeiden 23 ja. On myös sellaista väärää opetusta, jossa opetetaan että 23 ja 24 jakeiden opetuksesta osaton on uskomaton, mutta molemmat edellä olevat opetukset ovat vääriä.

Tekstiyhteys käsittelee sitä että seurakunnan ollessa koolla ja että kaikkien tulee siellä rakentua, eikä seurakunnassa saa esiintyä siten, että sanojen merkitystä kaikki eivät ymmärrä. Tämä tarkoittaa sitä että jakeen 16 oppimaton (idiotes) oli todellisen seurakuntaan kuuluva ihminen. Olisi aika outoa että samassa tekstiyhteydessä asian kokonaisopetukseen liittyen (idiotes) sanan merkitys muuttuisi ja vaihtuisi tarkoittamaan uskomatonta. 23 ja 24 jakeiden oppimaton on sama oppimaton kuin jakeessa 16.

Jakeissa 23 tuodaan esille, että jos uskomaton (apistos) tai oppimaton (idiotes) tulee seurakunnan kokoontumiseen ja kaikki puhuisivat siellä kielillä, niin sen lopputulos olisi se, että niin uskomaton kuin oppimaton (idiotes) sanoisi uskovien olevan järjiltään. Tämä siksi koska kummatkaan eivät kykenisi ymmärtämään kielilläpuhumista. Kielilläpuhuminen tulee aina selittää seurakunnassa ja jos sitä ei selitetä, niin silloin muut eivät kykene ymmärtämään sitä ja tällaista kielilläpuhumista voidaan pitää Paavalin mukaan järjettömyytenä. Jakeen 23 oppimaton (idiotes) ei siis ollut uskomaton eikä todelliseen seurakuntaan kuulumaton, vaan todellisen seurakunnan jäsen, jonka pitää myös kyetä ymmärtämään seurakunnassa puhuttujen sanojen merkitykset.

Jakeessa 23 sana tulisi on kreikan kielessä monikossa, koska jakeessa oli kyse uskottomasta (apistos= epäuskoinen, uskomaton) ja oppimattomasta (idiotes), jotka voivat molemmat tulla seurakunnan kokoontumiseen.

Jakeessa 24 esiintyy myös uskomaton (apistos) ja oppimaton (idiotes), mutta tässä jakeessa paljastaminen ja tuomion langettaminen tulee vain yhden ihmisen osaksi, sillä jakeessa tuomion saanut on alkukielessä yksikössä. Jae 25 paljastaa sen kumpi sai tuomion uskomaton vai oppimaton.

Jakeessa 25 sanotaan, että tuomion saaneen sydämen salaisuudet tulisivat ilmi ja hän tämän seurauksena lankeaisi kasvoilleen rukoilemaan ja julistaisi, että Jumala on totisesti uskovissa. Tämä paljastaa sen, että tuomion saanut oli uskomaton, sillä vain uskomattomaan sopii jakeessa 25 olevat tuntomerkit parannuksen tekemisestä, jossa tunnustetaan että Jumala on uskovissa. Tuntuisi aika oudolta, jos oppimaton uskova saisi tuomion, joka vaeltaa Herran opetuslapsena, mutta uskomatonta joka vaeltaa synnin orjuudessa ei saisi tuomiota. Jae 25 paljastaa meille kuitenkin sen, että tuomio lankesi uskomattomalle, ei oppimattomalle. Sellainen opetus on väärää, jossa sanotaan, että oppimaton sai tuomion. Tämän väärän opetuksen takia olen törmännyt sellaiseen opetukseen, jossa oppimattomasta uskovasta tehdään todelliseen seurakuntaan kuulumaton, mutta tällainen opetus on väärää.

James Murdockin Uuden Testamentin Syyrian Peshitta tekstin käännöksestä tämä asia tulee selkeästi esille:

Murdock 1 Cor 14:
22 Wherefore, tongues are established for a sign, not to the believers, but to them that believe not. But prophesyings are not for those who believe not, but for them that believe.
23 If therefore the whole church assemble, and they all speak with tongues, and there come in unlearned persons, or such as believe not, will they not say: These people are crazy?
24 But if ye should be all prophesying, and one unlearned or an unbeliever should come among you, he is explored by you all, and rebuked by you all;
25 and the secrets of his heart are laid open [to him]: and so he will fall upon his face, and will worship God, and say: Verily, God is in you.

Murdock kääntää, että uskomattoman (apistos) (unbeliever) sydämen salat paljastetaan ja että hänestä langetetaan tuomio.

Jae 22

Kielet eivät siis ole merkiksi uskoville, vaan niille, jotka eivät usko; mutta profetoiminen ei ole merkiksi uskottomille, vaan uskoville.

Joku voi koittaa perustella, että koska kielet eivät ole merkiksi uskoville, vaan uskomattomille ja koska profetoiminen ei ole merkiksi uskottomille, vaan uskoville, niin siksi oppimaton olisi kuitenkin se joka saisi tuomion tai että oppimaton olisi uskomaton.

Edellä oleva ajatuksenjuoksu ei kuitenkaan sovi koko tekstiyhteyteen. Jae 23 sanoo, että jos kaikki puhuisivat kielillä, mitä ilmeisesti tapahtui Korinton seurakunnassa, niin uskomaton sekä oppimaton pitäisi heitä järjettöminä. Kielet ovat merkkinä uskomattomalle silloin kun yksi uskova ihminen puhuu kielillä uskomattoman äidinkieltä, jonka hän ymmärtää. Näin tapahtui helluntaipäivänä. 1 Kor 23 oli kysymys, jos kaikki puhuisivat yhtä aikaa kielillä, niin se olisi väärin. Täten tällainen kielilläpuhuminen ei kykene olemaan merkiksi uskottomalle, eikä se kykene myöskään rakentamaan seurakuntaa, koska kielilläpuhumista ei selitetä, vaan huudetaan järjettömästi ilmoille yhtä aikaa. Eli tekstiyhteys osoittaa meille sen että, oppimaton (idiotes) on uskova, ei uskomaton tai seurakuntaan kuulumaton.

Joku voi ajatella ja opettaa, että koska profetoiminen oli merkiksi uskoville, niin 1 Kor 14:24 oleva profetoiminen joka toi tuomion tarkoittaa sitä, että koska oppimaton oli uskova, niin tuomio tuli hänelle eikä uskomattomalle. Tämä ajatus on kuitenkin väärä, sillä Raamattu opettaa, että myös profetian kautta julistetaan tuomiota uskottomille:

Ilm 11:6  Heillä on valta sulkea taivas, niin ettei sadetta tule heidän profetoimisensa päivinä, ja heillä on valta muuttaa vedet vereksi ja lyödä maata kaikkinaisilla vitsauksilla, niin usein kuin tahtovat.

1 Kor 14 luvun tekstiyhteys osoittaa, että uskomattomalle (apistos) langetettiin tuomio, eikä oppimattomalle (idiotes).

Oppimaton (idiotes) UT:n tekstissä

Apt 4:13 Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulunkäymättömiä ja oppimattomia (idiotes) miehiä, he ihmettelivät; ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa.

1 Kor 14:16
Sillä jos ylistät Jumalaa hengessä, kuinka oppimattoman (idiotes) paikalla istuva saattaa sanoa "amen" sinun kiitokseesi? Eihän hän ymmärrä, mitä sanot.

1 Kor 14:23
Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä ja sinne tulisi opetuksesta (idiotes) tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne?

1 Kor 14:24
Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton (idiotes) tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion,

2 Kor 11:6
Jos olenkin oppimaton (idiotes) puheessa, en kuitenkaan tiedossa; olemmehan tuoneet sen teille kaikin tavoin ilmi kaikissa asioissa.

Sana oppimaton (idiotes) esiintyy UT:n alkutekstissä viisi kertaa, jossa se viittaa joka kerta ihmiseen tai ihmisiin, jotka uskovat Herraan Jeesukseen. Sana (idiotes) ei esiinny UT:ssa kertaakaan siinä merkityksessä, jossa sillä viitattaisiin uskomattomaan ihmiseen. Sana (idiotes) toki piti sisällään uskomattoman ihmisen ja tarkoitti myös uskomatonta ihmistä, mutta UT:ssa sanaa (idiotes) käytetään vain ja ainoastaan Herraan Jeesuksesta uskovasta ihmisestä.

Tämä todistaa myös sen, että 1 Kor 14 oleva (idiotes) sana tarkoittaa Herraan Jeesukseen uskovaa ihmistä.

Opetuksesta osaton

33/38 käännös kääntää idiotes sanan sanoilla opetuksesta osaton. Idiotes sana tarkoittaa oppimaton, tietämätön ja ymmärtämätön. Idiotes sana ei tarkoita opetuksesta osatonta, mutta tietenkin oppimattomuus tai tietämättömyys usein voi johtua siitä, että on opetuksesta osaton jollakin osa-alueella. Kuitenkin idiotes sana tulisi kääntää siten mitä se merkitsee, eli oppimatonta.

Olen törmännyt sellaiseen opetukseen, jossa opetetaan 1 Kor 14 idiotes oppimaton (opetuksesta osaton) olevan opetuksesta osaton sillä tavalla, että hän on uskova, mutta ei kuulu todelliseen seurakuntaan, koska hän on alkuseurakunnan apostolien opetuksesta osaton. Tämä opetus on kuitenkin väärä opetus sillä 1 Kor 14 luvussa lähtien jakeesta 16 ja 23 sekä 24 oppimaton (idiotes) on uskova, joka oli mukana oppimattoman paikalla alkuseurakunnassa ja joka tietenkin kuului todelliseen seurakuntaan.

Loppusanat

Pidän erittäin vaarallisena sellaista opetusta, jossa todellisen seurakunnan jäsenet suljetaan todellisen seurakunnan ulkopuolelle. Tällainen toiminta ja opetus täyttää lahkon merkit.

Koko tekstiyhteys 1 Kor 14 luvussa todistaa sen, että oppimaton on uskova, joka kuuluu seurakuntaan, mutta hän oli oppimaton ja ymmärtämätön tietyillä alueilla, mutta todelliseen seurakuntaan kuuluva. Jokainen uskova, joka uudestisyntyy Jumalan armosta kuuluu uudestisyntymisen perusteella maailmanlaajuiseen seurakuntaan sekä todelliseen seurakuntaan paikkakunnallaan. Todellinen seurakunta on eri paikkakunnilla ikävä kyllä hajaannuksen tilassa eri kirkkokunnissa ja herätysliikkeissä ja niiden ulkopuolella. Jumalan tahto on saada todellinen seurakunta pois hajaannuksen tilasta kokoontumaan yhtenä seurakuntana Raamatun mallin ja opetuksen mukaisesti.

 

 

Lähteet:

Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1611
Textus Receptus
Online Bible Greek Lexicon
Strong's Concordance
 

 

 

Petri Paavola

 

 

eXTReMe Tracker