Jehovan todistajien opetus Raamatun valossa

 

ALUSSA OLI SANA

 

Ppkr: Todistaako Johanneksen 1:1, että Jeesus on Jumala?

 

Joh. 1:1, KR: “Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala (myös VKR, UTN, EU, KJ).” NE kuuluu:

 

“Sana oli mikä Jumala oli.” Mo sanoo: “Logos oli jumalallinen”. AT sanoo, että ”Sana oli jumalallinen”. ED:n rivienvälinen käännös kuuluu “jumala oli Sana”. UM kääntää: “Sana oli jumala”.

 

Mitä sellaista jotkut näistä kääntäjistä näkevät kreikkalaisessa tekstissä, joka estää heitä sanomasta “Sana oli Jumala”? Määräi­nen artikkeli ho esiintyy ensimmäisen theos - (Jumala) -sanan edessä, mutta ei toisen. Artikkelilla varustettu substantiivi viittaa henkilöön, persoonaan, kun taas yksikkömuotoinen artikkeliton substantiivinen predikatiivi ennen verbiä (kuten lause rakenne­taan kreikassa) viittaa jonkun ominaisuuteen. Tuo jae ei siis sa­no, että Sana (Jeesus) oli sama kuin Jumala, jonka luona hän oli, vaan pikemminkin, että Sana oli Jumalan kaltainen, jumalalli­nen, jumala. (Ks. engl. UM, isotekstinen vuoden 1984 viitelaitos, s. 1579.)

 

Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Jumala oli Sana, tämä on kreik. Raamatun tarkka ja oikea sanajärjestys, Jumala oli sana. Tästä jakeesta Jehovan todistajat opettavat, ettei tässä oleva sana, joka oli Jumala olekaan Jumala. Jehovan todistajien perustelu on tämä: määrätty artikkeli ho esiintyy ensimmäisen Jumala sanan edessä, mutta ei esiinnykään enää toisen Jumala sanan edessä. Ja sen tähden Jehovan todistajat opettavatkin ettei tässä oleva sana ole Jumala, vaan eräs pieni tai alempi jumala, joka on luotu.

 

Voiko jälkimmäinen Jumala-sana tarkoittaa Jumalaa, kun siinä ei ole määrättyä artikkelia edessä ? Theos sanassa ei UT käytä aina artikkelia edessä, vaikka se puhuukin Jumalasta.

 

Esimerkkejä tällaisista Raamatun paikoista löytyy esim. Luuk 20: 36:38, Room 9:5, Room 1:1, Room 1:7, Room 1:17, Room 1:18, Room 1:23, Room 2:17, Room 3:18, Room 3:21-22, Room 4:2, ja  Fil 2:6. Room 1:21:ssä on kaksi kertaa samassa jakeessa Jumala sana, ensimmäinen Jumala sana on artikkelin kanssa mutta jälkimmäisessä Jumala sanassa ei ole artikkelia. Room 1:2;  koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt, Tuo artikkelin puuttuminen tässä jakeessa merkitsisi Jehovan todistajien opin mukaan sellaista järjettömyyttä,  ettei Jumala olekaan Jumala.

 

Kreikan kielessä Theos-sana ilman artikkelia ei tarkoita, että kysymyksessä olisi jokin alempi jumala. Artikkelittomuus johtuu vain siitä, että lauseessa ei korosteta Jumala-sanaa. Useimmiten sana esiintyy artikkelin kanssa, jolloin sanaa erityisesti korostetaan. Joh 1:1:ssa viimeinen Jumala sana on lauseopillisesti predikatiivi eikä subjekti, jolloin on luonnollista, että sana on ilman artikkelia. Sellaisenakin se tarkoittaa Jumalaa, niin kuin Room 1:21:kin.

 

Ainokainen poika

 

Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta, Joh 1:14 

 

Esikoinen on kreik. prototokos = ensin syntynyt. Ainokainen, monogenees = ainosyntyinen, ainoa ja ainokainen.

 

 (Kreikan kielen sana Monogenees viittaa kielellisesti syntyperään ja osoittaa sen, että hän on ainoa näistä vanhemmista syntynyt lapsi. Eikä merkitse vain sitä, että näillä vanhemmilla on ainoastaan tämä yksi lapsi, vaan myös sitä ettei heillä ole koskaan ollutkaan muita lapsia. NOVUM, osa 5, s. 526).

 

Enkelit ovat luotuja ja heitä on paljon, mutta on vain yksi ja ainoa Poika Jeesus, joka on esikoinen ja ollut jo ennen kaikkea luomakuntaa, eli sitä mitä on luotu. Jeesus on ainosyntyinen Isän Poika. Kukaan ei pysty täydellisesti määrittelemään, mitä tarkoittaa Jeesuksen kohdalla tuo ainosyntyisyys, mutta sen ymmärrämme Raamatun opetuksen valossa, ettei Jeesusta ole luotu, vaan Hän on Jumalan Poika. Sen myös ymmärrämme, että Jeesus on ainoa Jumalan Poika, eikä toista samankaltaista Poikaa Jumalalla ole.

Petri Paavola

 

Linkki suositukset:

http://www.kotipetripaavola.com/Jeesus_on_Jumala
http://www.kotipetripaavola.com/Jumala%20on%20yksi
 eXTReMe Tracker