Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Da Vincin koodin sanoman etusivulle


Da Vinci-koodin sanoma

Opus Dei

Dan Brown kirjoittaa kirjassaan katolisen kirkon järjestöstä nimeltään Opus Dei "Jumalan työ".) Tämä organisaatio on oikeasti olemassa. Vuonna 1928 Josemaría Escrivá perusti Opus Dei nimisen järjestön. Opus Dein tehtävä on sen itsensä mukaan seurata Jeesusta ja elää evankeliumin mukaisesti ja tehdä evankeliumi tunnetuksi myös muille ihmisille.

Dan Brownin kirjan mukaan Opus Dein jäsenet ovat sitoutuneet tekemään siveyslupauksen, luovuttamaan tuloistaan kymmenykset sekä he osallistuvat syntien sovittamiseen ruoskimalla itseään ja cilicen avulla.

Siveyslupaus on asia, jota ei voi keneltäkään vaatia, silloin kun sillä tarkoitetaan naimattomana pysymistä. Raamattu kertoo meille selvästi esim. Pietarin olleen naimisissa; Matt 8:14. Eikä Raamattu opeta minkään palvelutehtävän vaativan naimattomuutta. Raamatun opetus tulojen luovuttamisesta on vapaaehtoista, eikä sitä voi millään verukkeella keltään vaatia tai pakottaa; 2Kor 9:7. Syntien sovittaminen on ja oli yksin Jeesuksen Kristuksen tehtävä, eikä kukaan ihminen voi sovittaa omia syntejään millään lailla, ei edes ruoskimalla itseään. Sitä en sano varmaksi millä motiiveilla itse kukin Opus Dein jäsenistä ruoskii itseään, mutta jos se tapahtuu omien syntien sovittamisen motiivilla tai hakemalla hyväksyntää Jumalaa edessä, niin se on väärin. Samoin oman ruumiin ruoskiminen kaikilla motiiveilla on väärin ja epäraamatullista, joka tapahtuu uskonnollisen perinteen pohjalta, jolla ei ole mitään Raamatullista arvovaltaa, ja itsensä ruoskiminen tulisi kokonaan hylätä. Oikeasti Opus Dein jäsenistä osa on naimisissa ja osa selibaatissa
eläviä (naimattomia, naimattomuuslupauksen tehneitä).

Opus Dein jäsenet

Opus Deissä on monia erilaisia jäseniä. Jotkut jäsenistä jäävät naimattomiksi ja elävät Opus Dein taloissa. He luovuttavat varansa Opus Deille sekä heidän sisälle tulevan ja ulos menevän postinsa talon ohjaajat lukevat. He myös käyttävät cilicea ja ruoskaa, jolla kurittavat lihaansa. Jotkut jäsenet voivat avioitua sekä elää perheidensä kanssa; he antavat varoistaan suuren osan Opus Deille.  Myös he seuraavat monia samoja periaatteita kuin Opus Dein taloissa asuvat jäsenet. Opus deissä on myös Opus Dei papisto. He ovat Opus Dein talojen hengellisiä ohjaajia, he myös toimittavat messuja ja vastaanottavat synnintunnustuksia. Monilla Opus Dein papeilla on huomattava vaikutus vatikaanissa. Opus Dei taloissa palvelee myös naimattomuuslupauksen hyväksyneitä naisjäseniä, joiden tehtävänä on Opus Dein talojen siivous ja hoitaminen. Opus Deillä on myös yhteistyökumppanuusjäseniä, jotka lahjoittavat varoja Opus Deille, heidän ei ole pakko kuulua katoliseen kirkkoon.

Opus Dein entisiä jäseniä:

- Robert Hansen

Da Vinci-koodi kertoo Robert Hanssenista, joka oli tunnettu Opus Dein jäsen. Kirjan mukaan Hanssen oli seksuaalisesti kieroutunut, tämä on totta ja sen lisäksi hän oli myös FBI.n agentti, joka tuomittiin vakoilusta (Hanssen vakoili Neuvostoliiton, Venäjän laskuun).

- Sharon Clasen
Kun Sharon muutti Opus Dein keskukseen (taloon) hänen raha-asiansa joutui järjestön kontrollin alle samoin kuin muutkin siellä olevat joutuivat luovuttamaan rahansa järjestön kontrollin alle. Siellä Sharonilta otettiin pois perheensä valokuvat ja ainoat kuvat joita Opus Dei salli olivat Opus Dein perustajan kuva sekä Marian kuvat ja kuvia prelaateista (prelaatti on kat. kirkon virkamiesten nimitys).  Sharon kertoi, että keskuksessa opetettiin cilicen käytön olevan itsensä kieltämistä ja kaikki kipu on sen arvoista, sillä cilicen käyttäminen pitää sielun kunnossa. Sharonin todistuksen mukaan Opus Dei järjestö pettää ja valehtelee taidokkaan mestarillisesti. Sharon kertoi, että keskuksen ohjaajat valvoivat mitä he lukivat (kirjoja, sanomalehtiä), TV:n katselua, sekä radion kuuntelua, he valvoivat että niissä on "oikea henki". Kaikkiin edellä lueteltuihin asioihin tuli saada ohjaajien lupa, koska kaikki oli järjestössä ankarasti valvottua ja kontrolloitua. Keskuksissa ohjaajat lukivat jäsenten sisälle tulevan sekä ulos lähtevän postin. Sharonin mukaan Opus Dein jäsenien tulisi saattaa elinaikanaan ainakin 15 ihmistä Opus Dein jäseniksi. Sharon sanoi Opus Dein jäsenien pitäneen itseään eliittinä, joka oli todella uskollinen kirkolle ja paaville. Sharonin mukaan heille opetettiin, että oli vaarallista lukea kritiikkiä katolisesta kirkosta ja Opus Deistä. Sharon kertoi myös, että: Opus Dein jäsenien tulee tunnustaa syntinsä kerran viikossa papille. Opus Dein jäsenille kerrottiin usein, että he joutuvat helvettiin sekä heidät erotetaan katolisesta kirkosta jos hylkäävät jäsenyyden Opus Deissä.

 

Kommenttini Opus Deistä

Opus Dei on tiukka ja ankara lahko, joka pitää jäseniään otteessaan monin tavoin tiukalla kontrolloidulla valvonnalla.  Opus Dein käyttämät menetelmät eivät edusta Raamatun uskoa, vaan uskonnollisten ihmisten määrittämiä rituaaleja ja käyttäytymismalleja, joiden kautta he luulevat palvelevansa Jumalaa.
 

Siionin luostari

Dan Brown tuo esille kirjassaan myös Siionin luostarin, jota hän pitää eurooppalaisena salaseurana. Brown sanoo Siionin luostarin perustamisvuoden olevan 1099. Dan myös sanoo luostarin salaseuraan kuuluneen kuuluisia jäseniä mm. Leonardo Da Vincin.

Kun tutkin itse Siionin luostarin todenperäisyyttä, niin sain käsiini tietolähteitä, jotka kertovat vuoden 1956 olleen luostarin perustamisvuoden. Samaten myös löysin informaatiota, joka väittää  että luostari perustettiin 1000 luvulla suojelemaan ja varjelemaan salaisuutta Jeesuksen olemassa olevista jälkeläisistä. Tähän väitteeseen kuuluu myös, että temppeliherrojen ritarikunta osallistui tuon salaisuuden vartijoiksi.

Edellä esitetty teoria on Dan Brownin kirjan johtoajatus.
Petri Paavola 2013

http://www.kotipetripaavola.com/Da Vincin koodin sanoma


 


 

 

 

eXTReMe Tracker