You are target of His love

 

Etusivulle

Raamatunopetuksia

 

EFESON SEURAKUNTA

 

Joukko ihmisiä Efesossa oli tullut uskoon, kun he olivat kuulleet pelastuksen evankeliumin ja totuuden sanan. Näin heistä oli tullut uskovia ja he olivat saaneet uskon kautta luvatun Pyhän Hengen.  Näin sai syntynsä Efeson seurakunta. Paavali kirjoitti kirjeen Efeson seurakunnalle Herran apostolina, jossa hän antoi ohjeita seurakunnalle, siitä millaiseen elämään seurakunta on kutsuttu. Aluksi hän kirjoittaa, että Jumala on siunannut niitä, jotka uskovat Jumalaan, taivaallisella ja kaikella hengellisellä siunauksella, joka Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä taivaallinen ja hengellinen siunaus, joka on Jeesuksessa Kristuksessa tulee esiin Pyhän Hengen vaikuttaman elämän kautta. Nyt tarkastelemme Efesolaiskirjeen kautta minkälaista elämää Pyhä Henki vaikuttaa seurakunnassa ja uskovan ihmisen sydämessä. Jumala vaikuttaa uskovissa nöyryyttä ja kärsivällisyyttä sillä tavoin, että uskova suostuu kärsimään  rakkaudessa toinen toistansa, koska sillä tavalla rauha säilyy seurakunnassa ja Hengen yhteys. Kristus asuu uskovan sydämessä uskon kautta, jonka vaikuttaa Pyhä Henki, jotta hän Jumalan rakkauteen juurtuneena ja perustuneena kykenee ymmärtämään ja oppii tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Tällä tavalla Jumalaan uskova voi olla täynnä Jumalan rakkautta. Paavali opettaa, että on vain yksi ruumis(seurakunta), joka on universaalinen sillä tavalla, että kaikki uskovat kuuluvat ympäri maapallon samaan seurakuntaan. Seurakunta on yksi myös sillä tavalla, että jokaisella paikkakunnalla on vain yksi seurakunta ja näiden paikkakunnalla olevien uskovien tulee kokoontua yhteen ykseyden perustalla. Uskovan tulee kiinnittää enemmän huomiota paikkakuntansa seurakunnan rakentamiseen, koska siellä on kotimme missä me elämme ja asumme.

Armosta te olette pelastetut

Efesolaiskirjeessä on voimakas kehotus anoa, että Herramme Jeesuksen Kristuksen  Jumala, kirkkauden Isä, antaisi uskoville viisauden ja  ilmestyksen Hengen Jumalan tuntemisessa. Ja että Jumala valaisisi uskovien sydämen silmät, jotta tietäisimme, mikä on se toivo, johon Jumala on meidät kutsunut ja kuinka suuri on Hänen perintönsä kirkkaus Hänen pyhissään ja mikä on Jumalan voiman ylenpalttinen suuruus niitä kohtaan, jotka uskovat, joka vaikuttaa Jumalan väkevän voiman mukaan.

Uskovat ovat armosta pelastettu uskon kautta, ei heidän itsensä kautta – se on Jumalan lahja – emme ole pelastuneet tekojemme kautta, ettei kukaan kerskaisi. Uskovat ovat Jumalan tekoa, jotka ovat luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Emme pelastu teoillamme, mutta Jumala on ennalta valmistanut hyvät teot, jotta niissä vaeltaisimme. Tämä tarkoittaa sitä Jumala vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen Pyhän Hengen kautta, joka on uskoville annettu. Tämä on suurta Jumalan armoa, että saamme Jumalalta Pyhän Hengen kautta uskoa, jotta voimme vaeltaa Jumalan mielen mukaisesti tässä maailmassa.

Pakanat ja juutalaiset ovat yhtä Jeesuksessa Kristuksessa

Ennen Jeesuksen lunastus uhria pakanat olivat  ilman Kristusta ja vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraita lupauksen liitoille sekä ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt pakanat, jotka ennen olivat kaukana ovat päässeet osallisiksi Jumalan seurakunnasta. Sillä Kristus on rauhamme, joka teki pakanat ja juutalaiset yhdeksi, purkamalla väliseinän, jotta niin pakanoilla kuin juutalaisilla on Kristuksen  ristin kautta pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö. Pakanat eivät siis ole enää vieraita eikä muukalaisia, vaan uskon kautta he ovat Jumalan perhettä, apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettuja, jossa kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Ja näin koko rakennus eli pakanat ja juutalaiset liittyvät yhdeksi ja kasvavat pyhäksi temppeliksi Herrassa.

Yksi Jumala ja yksi usko

On vain yksi Henki, jonka kautta uskovat on kutsuttu yhteen ja samaan toivoon, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. On vain yksi Herra Jeesus, joka on seurakunnan pää. On vain yksi usko, joka on kaikille uskoville sama. On vain yksi kaste, joka otetaan uskoontulon jälkeen. On vain yksi Jumala, yksi Isä, joka on yli kaikkien. Jumala on antanut seurakuntaan apostolit, profeetat, evankelistat ja paimenet, jotta kaikki uskovat tulisivat valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen.

Raamatullinen kokoontuminen

Kaikkien uskovien tulee osallistua seurakunnan rakentamiseen. Seurakunta on kuin talkootyötä, jokainen osallistuu yhteiseen työhön. Tällä tavalla uskovat pääsevät ykseyteen uskossa ja Jeesuksen tuntemisessa täyteen miehuuteen. Seurakunnan ei tule kokoontua passiivisina kuuntelemaan yhtä tai kahta esiintyjää, tällä tavoin uskovat jäävät alaikäisiksi eivätkä kasva täyteen miehuuteen Kristuksessa, koska kaikkien tuli rakentua ja rakentaa seurakuntaa. Tämä on Raamatullinen kokoontumisjärjestys ja takaa myös uskovien terveen kasvun, varsinkin silloin kun uskovat rakastavat ja kunnioittavat toisiaan. Jos uskovat eivät kokoonnu keskinäiseen rakentumiseen niin he joutuvat erilaisten opintuulten viskeltäviksi ja eksytysten kavaliin juoniin. Seurakunta on kutsuttu  noudattamaan Jumalan sanan totuutta rakkaudessa, koska vain tällä tavoin Jumalaan uskovat voivat ainoastaan kasvaa Kristukseen Jeesukseen. Jeesuksen johtaessa seurakuntaa koko seurakunta liitetään yhteen ja näin seurakunta  pysyy koossa jokaisen jäsenen avulla. Seurakunta kasvaa uskossa jokaisen jäsenen avulla siten, että kaikki rakentavat seurakuntaa sillä armoituksella, mikä itsekullakin on. Näin seurakunta totuuden sanan ja rakkauden Hengen kautta rakentuu ja kasvaa uskossa.

Yleistä opetusta

Pyhän Hengen tehtävä on pitää uskovan vanha ihminen tekoinensa ristiinnaulittuna ristillä. Riettaat puheet, katkeruus, kiivastuminen, viha ja herjaus eivät kuulu uskovan elämään. Jumalan tahto on, että  uskovat ovat ystävällisiä, hyväsydämisiä ja anteeksiantavaisia toisiaan kohtaan. Jumalaan uskovan kannattaa tutkia Jumalan sanaa, koska silloin hän löytää sanasta sen mikä on otollista Herralle. Jumalaan uskova ei saa tutkia sanaa sillä tavalla, että hän tutkii jumalan sanaa omaan korvasyyhyynsä. Jumalaan uskovilla ei tule olla mitään osallisuutta eikä yhteyttä pimeyden hedelmättömiin tekoihin. Jumalaan uskovat eivät saa juopotella eivätkä juopua viinistä, koska juomarit eivät peri Jumalan valtakuntaa. Jumalaan uskoville on annettu käsky täyttyä Pyhällä Hengellä, tämä käsky koskee jokaista uskovaa. Seurakunta kokoontuu myös yhteen puhumaan ja keskustelemaan Jumalan sanasta. Hengellisiä lauluja seurakunta lauloi yhdessä, jotka ovat kiitosta ja ylistystä Jumalaa kohtaan. Paavali kehottikin seurakuntaa kiittämään kaikesta Jumalaa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Paavali antoi myös opetusta ja ohjeita uskovien avioelämää varten. Jumalaan uskovat vaimot on kutsuttu olemaan alamaisia aviomiehillensä,  koska mies on vaimon pää, niin kuin Kristus on seurakunnan pää. Jumalaan uskovat aviomiehet on kutsuttu rakastamaan vaimojaan niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa. Miehet eivät saa alistaa vaimojaan, vaan heidän tehtävä on rakastaa vaimojaan. Uskovien vanhempien tulee viisaasti ja taidollisesti opettaa lapsensa olemaan vanhemmillensa kuuliaisia Herrassa, koska se on Jumalan tahto. Uskovien vanhempien ei tule kasvattaa lapsiaan vihassa, vaan Herran kurissa ja nuhteessa.

Jumalan sota-asu

Sitten Paavali opettaa uskoville koko Jumalan sota-asun päälle pukemista, jotta uskova voisi kestää perkeleen kavalat(methodeia) juonet. Methodeia tulee sanoista meta(mukaan) ja hodos(tie). Perkele menettelee järjestelmällisesti yrittäessään langettaa uskovaa. Perkele valitsee tarkasti ajan ja myös paikan aina tilanteen mukaan, milloin hän ryhtyy kiusaamaan uskovaa. Perkele valitsee hänelle  otollisimman hetken milloin hän otaksuu uskovan lankeavan kiusaukseen. Paavali käyttää Pyhän Hengen inspiroimana aikansa sotilaan sotavarusteita esimerkkinä Jumalan sota-asusta. Uskovilla ei ole taistelua lihaa ja verta vastaan, vaan pimeyden henkivaltoja vastaan. Tällä taistelukentällä ei taistella uskon sisaria- ja veljiä vastaan eikä tämän maailman ihmisiä vastaan. Tällä alueella saatana saa naruttaa Jumalan kansaa, koska valitettavasti monissa seurakunnissa uskovat taistelevat toisiaan vastaan. Ajattele,  jos suomen talvisodassa venäläiset olisivat onnistuneet saamaan suomalaiset taistelemaan toisiaan vastaan. Valitettavasti saatana on onnistunut saamaan jotkut uskovat taistelemaan toisiaan vastaan. Ajattele mikä strategia, vastustaja kääntää samalla puolella olevat taistelemaan omiaan vastaan. Uskovat eivät saa taistella toisiaan vastaan, tällä tavoin unohtuu sielujen voittaminen ja keskinäinen rakentuminen ja maailman ihmiset jäävät saatanan vankeuteen. Tällaisessa taistelussa saatana nauraa makeat naurut ja tällä tavoin seurakunta lahjoittaa saatanalle pelastumattomat sielut. Taistelua ei tule myöskään käydä maailman ihmisiä vastaan, vaan sitä henkivaltaa vastaan, joka on sitonut vankeuteensa ihmiset. Taisteleminen lihaa ja verta vastaan tekee tyhjäksi Jumalan teot, mutta taisteleminen henkivaltoja vastaan saa aikaan Jumalan tekojen ilmitulemisen. Koko sota-asu tuli pukea päälle, jotta uskova voi tehdä vastarintaa henkivaltoja vastaan. Uskovan tulee ymmärtää tämän maailman olevan pahuuden henkivaltojen hallinnassa, he ovat tämän maailmanvaltiaita. Jumala on Kaikkivaltias, mutta tämän maailman valtapiiri on annettu saatanan haltuun, Luuk 4:5,6.

Saatanan perus-strategia

Saatanan perus-strategia ihmisen eksyttämiseen on:

1. Hän vääristää Jumalan sanan ja pettää ihmisen väärennetyllä Jumalan sanalla.

2. Saatana pettää ihmisen sielullisuuden kautta, jossa petos kohdistuu ihmisen tunnemaailmaan ja näköaistiin. Saatana operoi ihmisen lihassa, sielun maailmassa, missä on ihmisen ymmärrys ja tunteet, sen tähden Jumala varustaa uskovan ihmisen Sanallaan ja Pyhällä Hengellä, sillä näillä alueilla saatana on voimaton, koska se ei pysty voittamaan, sitä mikä on Jumalasta.

Mutta, tämä täytyy uskovan muistaa, jos taistelukentällä toimitaan lihallisesti niin aina tulee tappio. Mutta jos uskova toimii Hengellisesti, niin hän kulkee silloin Kristuksen kanssa voittosaatossa. Tuo voittosaatossa oleminen  Kristuksen kanssa on jokaisen uskovan paikka ja asema. Sitten Paavali opettaa, että miten soditaan henkivaltoja vastaan Hengellisesti ja siihen keskitymme seuraavaksi.

Hengellä täyttyminen totuuden vyö sekä vanhurskauden viitta

Ensimmäinen asia on täyttyä Pyhällä Hengellä, koska vain Pyhässä Hengessä voidaan käyttää Jumalan sota-asua. Uskovan tulee seistä kupeet totuuteen vyötettyinä ja uskovan pukuna tulee olla vanhurskauden haarniska, joka on Kristuksen Jeesuksen ristinkuolema ja ylösnousemus. Valmistautuessaan taisteluun sotilaan tuli kiinnittää lujasti vyö ympärillensä, etteivät löysästi ja valtoimenaan riippuvat vaatteet olisi hulmutessaan estäneet sotilaan liikkumista, koska pahimmillaan hän voi kompastua vaatteisiinsa, jos niitä ei ole tiukasti sidottu kiinni. Tämä kuvaa sitä, että uskovan tulee vaeltaa Jumalan sanan totuudessa elämässään ja hyljätä synti pois elämästään, koska aina kun uskova tekee tai elää synnissä hän toteuttaa saatana tahtoa eikä Jumala tahtoa. Kaikki synnit mitä Jumala osoittaa meidän elämässämme olevan on juurineen revittävä pois, koska jokainen istutus, jota Jumala ei ole istuttanut on juurineen revittävä pois, Matt 15:13.

Juurihoito syntiä vastaan

Tästä juurihoidosta Jumala antoi minulle käytännön oppitunnin, jonka jaan tässä sinun kanssasi. Olin 90 luvun alussa töissä Raision tehtaalla erään firman palveluksessa, joka teki alihankintafirmana Raision tehtailla töitä. Meidän tehtävänä oli pitää kunnossa Raision tehtaiden ulkoalueet. Minun tuli jokaisena viikonloppuna nyppiä rikkaruohot pois kukkaistutuksista, jotka olivat  Raision tehtaan pääkallonpaikan edessä. Muistan kuinka nypin niitä rikkaruohoja näiden kukkaistutusten seasta ja jokaisena viikonloppuna oli aina uusi rikkaruohisto kasvanut pois nypittyjen tilalle. Kaikki rikkaruohot oli nypittävä pois yhtään ei saanut jäädä kasvamaan näiden kukkien keskelle. Jos nämä rikkaruohot olisivat saaneet kasvaa niin kasvaessaan ne olisivat tukahduttaneet ja vieneet ravinnon pois näiltä kukilta. Rikkaruohojen villiintyessä ja kasvaessa ne olisivat alkaneet varjostamaan kukkia, jonka seurauksena rikkaruohot olisivat peittäneet kukilta auringonvaloa.  Jumala alkoi puhumaan minulle tästä hyvin voimakkaasti ja Hän sanoi; nämä rikkaruohot ovat kuin synti, joka vie kasvutilaa ja tukahduttaa ihmisen sydämessä asuvan uskon. Silloin ymmärsin, että jokainen istutus, jota Jumala ei ole istuttanut on juurineen revittävä irti.

Alttiuden kengät

Tästä seuraakin se, että kun uskovan sydän on puhdas ja täynnä uskoa niin uskovan jaloissa olevat kengät ovat alttiita viemään tälle maailmalle rauhan evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Sotilaiden oli parempi kävellä kengät jalassa taistelukentillä, koska, maasto oli usein hyvin epätasapainoinen ja näin heidän oli hyvä ja tukeva kävellä. Varsinkin roomalaiset sotilaat laittoivat piikkejä kenkiensä pohjiin, jotta pysyisivät paremmin pystyssä. Tämän esimerkin mukaisesti tulee uskovankin nähdä vaivaa ja käyttää aikaansa kasvaakseen ja rakentuakseen Jumalan lapsena, jotta hän pysyisi pystyssä taistelukentällä.

Uskon kilpi

Uskovan tuli olla uskon kilven suojassa, jolla hän pystyi sammuttamaan kaikki pahan palavat nuolet. Paavalinkin aikana sodissa ammuttiin jousipyssyillä  palavia nuolia kohti vihollista ja jos tällainen palava nuoli osui sotilaaseen niin se haavoitti pahoin sotilasta ja joissakin tapauksissa sotilas kuoli tähän palavaan nuoleen. Roomalaisella sotilaalla oli korkea ja iso kilpi, minkä avulla hän pystyi suojaamaan itseään. Jos häntä vastaan ammuttiin palavia nuolia niin pysymällä kilven takana hän oli suojassa ja kilpi pysäytti kaikki palavat nuolet. Usko Jumalaan ja uskon eläminen todeksi elämässään on kilpi, joka sammuttaa kaikki pahanpalavat nuolet, jotka on suunnattu sinua vastaan. Mutta jos et elä uskosta, vaan synnissä niin olet avoin maalitaulu saatanan palaville nuolille ja pahimmassa tapauksessa voit langeta pois uskosta.

Pelastuksen kypärä ja Hengen miekka

Uskovan tulee ottaa vastaan pelastuksen kypärä ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana. Pelastuksen kypärän tulee suojata meidän ajatusmaailmamme ja mielemme syntiä vastaan. Uskovan tulee tutkia Jumalan sanaa ja täyttää ajatuksensa Jumalan sanalla, koska silloin sana tulee meidän sydämeemme ja ajatuksiimme ja ohjautuu Pyhässä Hengessä  meidän elämäämme Jumalan sanan mukaisesti. Jos uskova täyttää mielensä tämän maailman saastalla (väkivaltafilmit, pornofilmit, roskalehdet, ihmisviisaus ja riivaajien opit) niin hän on täysin avuton ja voimaton vastustamaan syntiä. Jumalan sanan noudattaminen suojaa sinut synniltä.

Alamaisuus Jumalalle

Ole Jumalalle alamainen ja vastusta perkelettä niin se pakenee sinua kiusaamasta. Saat rohkeasti sanoa saatanalle kun se kiusaa sinua: väisty saatana Jeesuksen nimessä. Saatanan on väistyttävä voittajan edessä, koska Jeesus voitti saatanan kuollessaan ristinpuulla ja noustessaan ylös. Uskova on Jumalan lapsi ja Jumalan sana kehottaa vastustamaan saatanaa, jotta se pakenisi, sen tähden vastusta saatanaa Jeesuksen nimessä. Mutta jos et halua olla kuuliainen Jumalalle ja haluat elää synnissä niin ei Jeesuksen nimen käyttö sinua auta saatanan kiusatessa sinua. Raamattuhan opetti, että tuli olla kuuliainen Jumalalle ja sen jälkeen vasta on auktoriteetti vastustaa saatanaa niin, että se pakenee.

Kärsivällisyyden kautta rukoileminen

Koko sota varustuksen käyttäminen tuli tapahtua Hengellä rukoilemisen kautta. Rukous on kuin hengittäminen ilman sitä kuolee. Rukouksella valmisteltu vaellus tuottaa hyvää hedelmää. Uskovan tulee olla myös kestävä eli kärsivällinen kaikissa koetuksissa, sillä kärsivällisyyden kautta syntyy hyvää hedelmää, Luuk 8:15.

Lyhyt katsaus Ilmestyskirjaan

Ilmestyskirja antaa lyhyen kuvauksen Efeson seurakunnasta, jota seuraavaksi tutkimme. Efeson seurakunnassa oli rakkauden tekoja, joista seurasi vaivanäkemistä ja kärsivällistä mielenlaatua. Efesolaisilla oli myös rohkeutta poistaa syntiä keskuudestaan ja he koettelivat niitä, jotka sanoivat olevansa apostoleja, vaikka eivät olleet. Efesolaiset saivat Jumalan armosta osoittaa nämä valheapostolit valehtelijoiksi. Efesolaiset olivat kärsivällisiä ja saivat kantaa paljon pilkkaa ja häväistystä Jeesuksen nimen tähden, mutta he eivät silti lannistuneet, vaan kestivät kärsivällisesti kaikki heihin osoitetut paineet. mutta, yksi erittäin suuri miinus oli Efeson seurakunnassa, he olivat hylänneet ensimmäisen rakkautensa Jeesukseen. Tämä tarkoitti sitä, että he olivat jääneet paikoilleen uskon elämässään ja tyytyivät siihen, mitä heillä oli. Jumalan tahto on kasvattaa uskovia eteenpäin syvemmille vesille Jumalan virrassa. Jeesus kehotti Efeson uskovia tekemään parannusta ja palamaan ensi rakkauteen, koska muuten Jeesus sysää seurakunnan pois paikaltansa. Tämä on vakava viesti Jumalan seurakunnalle ja uskovalle ihmiselle. Uskon elämä on kasvua ja Kristukseen Jeesukseen, mutta jos emme halua kasvaa, vaan tyydymme johonkin tiettyyn ”tasoon” uskonelämässä niin seurauksena voi olla syrjäytyminen uskon elämästä. Efesolaiset vihasivat kuitenkin nikolaiittojen tekoja, joita Jeesuskin ”vihasi.” Nikolaiitat opettivat uskovilla olevan yhteisomaisuutta ja omistusta, joka ulottui myös naisiin. He elivät haureudessa ja pitivät tätä raamatullisena. Nikolaiitoilla oli myös pappis-valtainen oppi, joka ei enää kuulunut uuden liiton seurakunnalle, koska vanhimmat johtavat seurakuntaa uudessa liitossa. Mutta ihana lupaus annettiin lopuksi Efeson seurakunnalle. Se joka voittaa, se saa syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Jos annamme elämämme valtuudet Jeesukselle, niin Hän saattelee meidät voittosaatossa kotiin Isän luokse. Näinhän me haluamme tehdä, koska rakastamme Jeesusta.

 

 

Petri Paavola 26.3.2005

 

eXTReMe Tracker