Etusivulle 

Raamatunopetuksia 

Ehtoollinen

 

 

Ehtoollisesta ja sen merkityksestä on erilaista opetusta esim. kat. kirkko opettaa siitä seuraavaa:

 

-             Kristus on antanut apostoleille voiman muuttaa leipä ja viini hänen pyhäksi ruumiikseen ja verekseen. Sen voiman on Kristus antanut sanoilla: ”Tehkää tämä minun muistokseni.” Tämä voima on siirtynyt oikeudellisesti vihityille piispoille ja papeille. Piispat ja papit harjoittavat tätä valtaansa pyhässä messussa, kun he muuttumisen tapahtuessa leivän ja viinin yli lausuvat Kristuksen sanat: ”Tämä on ruumiini ja vereni.” Muuttumisen jälkeen on alttarilla, leivän ja viinin muodossa, Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri todesti, todellisesti ja oleellisesti läsnä. Kristus pysyy niin kauan läsnä kuin leivän ja viinin muodot ovat läsnä.

 

-             Pyhä messu-uhri on uuden liiton alituinen uhri, jossa Herramme Jeesus Kristus, leivän ja viinin muodossa, papin käsien kautta verettömällä tavalla uhraa itsensä taivaalliselle Isälleen.

 

-             Pyhä messu-uhri on sama uhri kuin ristillä toimitettukin; ainoastaan uhraamistapa on toinen.

 

-             Pyhä messu-uhri on sama kuin ristinpuussa tapahtunut uhri, koska kummassakin sama --- Herramme Kristus --- uhraa ja uhrataan.

 

-             Ristissä Kristus uhrasi itsensä verisellä tavalla; pyhässä messussa hän uhraa itsensä verettömällä tavalla, koska hän ei enää kärsi eikä kuole.

 

         -         Pyhä messu-uhri on ylevin uhri, koska se on; 1. arvollisin ylistysuhri 2. Jumalalle mieluisin kiitosuhri 3. tehokkain rukousuhri. 4. voimakkain sovitusuhri.

 

Ort. kirkon opetus ehtoollisesta on seuraavanlainen:

 

-             Otettuaan…käteensä kirkkoleivän…pappi…leikkaa tästä…kuutionmuotoisen osan…irrotettuaan osan, jota nyt sanotaan Karitsaksi, pappi asettaa sen keskelle diskosta ja teurastaa Karitsan…samalla pappi lukee sanat: Teurastetaan Jumalan Karitsa…Vielä tapahtuu karitsan lävistäminen; keihäällä pappi lävistää karitsan oikean puolen. Taivasaho Dimitri: Ortodoksisen kirkon pyhät toimitukset.

 

-             Leipä ja viini…kuvauksena Kristuksen Ruumiista ja Verestä nyt edeskannetaan eli uhrataan kaiken edestä eli kaiken sen vastaanottamiseksi, minkä Jumala lahjoittaa Golgatan uhrin tähden.

 

-             Ehtoollinen on ortodoksikristitylle keskeisen pyhä sakramentti. Se merkitsee yhteyttä Kristukseen. Ehtoollisaineina käytetään leipää ja viiniä, jotka ortodoksisen uskon mukaan muuttuvat Kristuksen ruumiiksi ja vereksi.

 

Lut. kirkon ehtoollisopetus:

-        Ehtoollisessa muistamme Jeesuksen ristinkuolemaa. Golgatan ristillä Jumalan ainoa Poika, Jumalan Karitsa, vuodatti verensä ja kuoli koko maailman puolesta. Kristuksen ruumiin ja veren sakramentissa ristillä uhrattu Kristus lahjoittaa itsensä meille.

-       Ehtoollisen lahja, syntien anteeksisaaminen, annetaan meille niissä sanoissa, jotka meille sakramentin saadessamme lausutaan: ”sinun puolestasi annettu”. Kun uskomme nämä sanat ja otamme vastaan leivän ja viinin, nautimme hengellisen aterian, joka uudistaa elämämme ja lisää meissä rakkautta lähimmäisiimme. Ehtoollinen yhdistää meidät Kristukseen ja toisiimme. Sitä vietetään yhdessä taivaan joukon ja kaikkien pyhien kanssa.

-             Ehtoollista nauttimalla pysymme Kristuksessa ja hän pysyy meissä. Kristuksen ruumis, elämän leipä, ruokkii ja vahvistaa kasteessa alkanutta hengellistä elämää. Kristuksen veri, kuolemattomuuden lääke, parantaa meitä ja lahjoittaa meille iankaikkisen elämän.

-     Ehtoollinen eli alttarin sakramentti on Jeesuksen asettama pyhä ateria. Siinä hän antaa meille ruumiinsa ja verensä syötäväksi ja juotavaksi.

-      Ehtoollisen leipä ja viini ovat Kristuksen todellinen ruumis ja veri. Vaikka emme voi ymmärtää tätä salaisuutta, voimme luottaa Vapahtajan omiin sanoihin, jotka on talletettu pyhään Raamattuun. Kuolemaansa edeltävänä yönä Jeesus jakoi siunaamansa leivän opetuslapsilleen ja sanoi: ”Tämä on minun ruumiini.” Samalla tavalla hän antoi myös viinin, joka hänen sanojensa mukaan on liiton veri, hänen oma verensä. Näille Jeesuksen sanoille uskollisina me vietämme ehtoollista hänen muistokseen.

Raamattu:

Raamatun opetus ehtoollisesta on seuraavanlainen Jeesuksen omin sanoin sanottuna:

 

Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi: "Ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumiini".  Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi: "Juokaa tästä kaikki;  sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi, Matt 26: 26-28.

 

Ja hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi: "Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni."  Samoin myös maljan, aterian jälkeen, ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan, Luuk 22: 19,20.

 

Ehtoollinen on muistoateria Jeesuksen ristin kuolemasta ja Hänen ylösnousemuksestaan, jonka kautta (Jeesuksen sovitustyön kautta tulee siis syntien anteeksiantamus) annetaan syntien anteeksiantamus niille, jotka parannuksen teon jälkeen ottavat uskossa vastaan Herran Jeesuksen. Leipä ja viini (ehtoollinen) kuvaavat Golgatalla tapahtunutta lunastustyötä, jossa on syntien anteeksiantamus.

 

Leipää ja viiniä ei ristiinnaulittu ristin puulle, vaan sinne naulittiin Jeesus Kristus ja Jeesuksen kyljestä ei vuotanut viiniä, vaan veri merkiksi syntien anteeksiantamuksesta. Sillä ilman verenvuodatusta ei ole syntien anteeksiantamusta, niin kuin Raamattu opettaa.

 

Uusi liitto alkoi Jeesuksen Golgatan uhrilla, jonka todistuksena oli Jeesuksen veri ja Hänen kuolemansa sekä ylösnousemus. Näissä edellisissä lepää syntien anteeksiantamus. Ehtoollisessa oleva leipä ja viini vain kuvaavat Golgatalla tapahtunutta lunastusta, jossa Jeesus antoi ruumiinsa kuolemaan meidän edestämme sekä vuodatti verensä meidän edestämme.

 

Paavalin opetus ehtoollisesta:

 

Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän,  kiitti, mursi ja sanoi: "Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan; tehkää tämä minun muistokseni". Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni; niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni".  Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kuin hän tulee, 1 Kor 11: 23-26.

 

Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus oli jo tapahtunut tosiasia Paavalin opettaessa korinttolaisille ehtoollisesta. Tämä on mielenkiintoinen pointti, sillä Paavali opettaa, että Jeesus itse on opettanut hänelle ehtoollisen merkityksen. Paavalin mukaan ehtoollinen on Jeesuksen muistoksi, sillä niin usein kuin opetuslapset syövät ehtoollisleivän ja juovat maljasta viiniä, niin he julistavat Herran Jeesuksen kuolemaa, siihen asti kun Hän tulee.

 

Huomaatko ettei Paavali opettanut, että ehtoollinen on syntien anteeksisaamisen sakramentti. Itse asiassa Paavali ei edes mainitse sanoja syntien anteeksisaaminen, koska Golgatalla tapahtui ihmiskunnan lunastus ja siellä on syntien anteeksisaamisen paikka jokaiselle, joka tekee parannuksen ja ottaa uskossa vastaan Herran Jeesuksen. Paavali tiesi, että syntien anteeksisaaminen oli jo tapahtunut tosiasia, joka tapahtui Golgatalla ja ehtoollinen on muistoateria, jossa muistellaan ja julistetaan Herran kuolemaa.

 

”Alttarin sakramentti”

 

Luther kirjoittaa Vähässä katekismuksessa seuraavasti kohdassa Alttarin sakramentti: ”Mitä tällainen syöminen ja juominen hyödyttää? Vastaus: `Se käy ilmi sanoista `teidän edestänne annettu ja vuodatettu syntien anteeksiantamiseksi.´Meille annetaan näillä sanoilla tässä sakramentissa synnit anteeksi, elämä ja autuus, sillä missä on syntien anteeksianto, siinä on on myös elämä ja autuus.”

 

Jeesus itse sanoi: ”Juokaa tästä kaikki; sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi.”

 

”Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan.”

 

Liiton veri vuodatettiin Golgatalla, joka on kertakaikkinen tapahtuma niin kuin Raamattu opettaa. Golgatalla lepää syntien anteeksianto, joka lahjoitetaan parannuksen teon eli uskon kautta Jeesukseen. 

 

Liiton veri vuodatettiin Golgatalla, jota viini kuvaa. Leipä kuvaa Kristus ruumista, joka murrettiin Golgatalla. Uuden liiton veri vuodatettiin Golgatalla, jonka kautta ja perusteella saadaan synnit anteeksi. Syntien anteeksiantamuksen veri vuodatettiin Golgatalla. Raamatussa ei ole sanoja alttarin sakramentti eikä opetusta alttarin sakramentista. Alttarin sakramentti käsite on perinnäissääntö, jolla ei ole mitään tekemistä Raamatun opetuksen kanssa.

 

Tämä on minun ruumiini

 

Valtion kirkkolaitokset opettavat ehtoollisleivästä seuraavasti: Raamatusta nousevat sanat: "Tämä on minun ruumiini." Näitä sanoja ei voi tulkita muuten, kuin kirjaimellisesti.

 

Sanat; Tämä on minun ruumiini, kuvaa Jeesuksen murrettua ruumista, josta vuoti anteeksiantamuksen veri. Jeesuksen ruumis murrettiin Golgatalla, jossa Hänen kyljestään vuoti sovituksen veri syntien anteeksiantamiseksi. Jeesus on todella läsnä joka paikassa, mutta Hän ei ole koskaan ottanut itselleen konkreettisesti leivän muotoa eikä tule koskaan ottamaankaan.

 

Jeesuksella oli ja on Jumalan muoto, mutta  Hän nöyryytti itsensä ja otti orjan muodon ja oli kuuliainen hamaan ristin kuolemaan asti. Edellisessä on ainoa muodonmuutos, johon Jeesus on ottanut osaa, että Jumala tuli ihmiseksi eikä leiväksi.

 

VT:n todistus

 

Kun Israelin kansa oli Egyptin orjuudessa, niin Jumala päätti vapauttaa kansansa tästä orjuudesta. Ennen tuota vapautumista asetettiin pääsiäinen, jonka tehtävä oli muistuttaa Israelin kansaa, siitä kun Jumala vapautti kansansa egyptiläisten orjuudesta. Pääsiäiseen kuului myös pääsiäisateria, jossa syötiin teurastettu karitsa, joka oli esikuvaa Jeesuksen Golgatan uhrista, jossa sovitettiin koko ihmiskunnan synnit. Johannes kastaja tiesi tämän, sillä kun hän näki Jeesuksen hän sanoi Pyhässä Hengessä: ” Katso, Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin.”

 

Vanhan liiton pääsiäinen ei ollut se tapahtuma, jossa Israelin kansa vapautettiin egyptiläisten orjuudesta, vaan pääsiäinen viettiin tämän vapautumisen muistoksi. Samoin on myös Uudessa Liitossa. Ehtoollinen vietetään Jeesuksen kuoleman muistoksi, jossa muistellaan ja julistetaan Herran kuolemaa. Ehtoollinen ei ole syntien anteeksisaamisen sakramentti, koska syntien anteeksisaaminen tapahtui Golgatalla, jota ehtoollisella muistellaan Herran kunniaksi.

 

VT:ssa Ja UT:ssa on aivan sama järjestys pääsiäisaterialla. Ensin pääsiäisateria asetetaan ja sen jälkeen VT:ssa vapautuminen orjuudesta ja UT:ssa Jeesuksen ristinkuolema syntien anteeksisaamiseksi. Tämän jälkeen niin VT:ssa kuin UT:ssa on näiden tapahtumien muistoksi pääsiäisateria, jossa muistellaan tätä tapahtumaa.

 

Hebr 9: 14-28:

 

14  kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!

15 ¶ Ja sentähden hän on uuden liiton välimies, että, koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön.

16  Sillä missä on testamentti, siinä on sen tekijän kuolema toteennäytettävä;

17  sillä vasta kuoleman jälkeen testamentti on pitävä, koska se ei milloinkaan ole voimassa tekijänsä eläessä.

18  Sentähden ei myöskään ensimmäistä liittoa verettä vihitty.

19  Sillä kun Mooses oli kaikelle kansalle julkilukenut kaikki käskyt, niinkuin ne laissa kuuluvat, otti hän vasikkain ja kauristen veren ynnä vettä ja purppuravillaa ja isopin ja vihmoi sekä itse kirjan että kaiken kansan,

20  sanoen: "Tämä on sen liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt".

21  Ja samoin hän verellä vihmoi myös majan ja kaikki palvelukseen kuuluvat esineet.

22  Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista.

23 ¶ On siis välttämätöntä, että taivaallisten kuvat tällä tavalla puhdistetaan, mutta että taivaalliset itse puhdistetaan paremmilla uhreilla kuin nämä.

24  Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkeinpyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme.

25  Eikä hän mennyt uhratakseen itseänsä monta kertaa, niinkuin ylimmäinen pappi joka vuosi menee kaikkeinpyhimpään, vierasta verta mukanaan,

26  sillä muutoin hänen olisi pitänyt kärsimän monta kertaa maailman perustamisesta asti; mutta nyt hän on yhden ainoan kerran maailmanaikojen lopulla ilmestynyt, poistaakseen synnin uhraamalla itsensä.

27  Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio,

28         samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat.

Ilman verenvuodatusta ei voi olla syntien anteeksiantamista, siksi Golgatalla Jeesuksen kyljestä vuotanut veri on syntien anteeksiantamuksen merkki. Ehtoollismaljassa oleva viini kuvaa Kristuksen verta ja ehtoollisessa oleva leipä kuvaa Jeesuksen ruumista. Golgatalla tapahtui syntien anteeksiantamus, jota ehtoollisessa muistellaan Herran kunniaksi.

 

 

Kirkkojen harhat

 

Edellä mainitut kirkkolaitokset menevät kaikki siinä harhaan, että ne opettavat ehtoollisen olevan syntien anteeksiantamuksen sakramentti, jossa saadaan ”sakramenttiin” osallistumalla synnit anteeksi.

 

”Ehtoollisen lahja, syntien anteeksisaaminen, annetaan meille niissä sanoissa, jotka meille sakramentin saadessamme lausutaan: ”sinun puolestasi annettu”. Kun uskomme nämä sanat ja otamme vastaan leivän ja viinin, nautimme hengellisen aterian, joka uudistaa elämämme ja lisää meissä rakkautta lähimmäisiimme”, LUT KIRKKO.

 

”Kristuksen ruumiin ja veren sakramentissa ristillä uhrattu Kristus lahjoittaa itsensä meille.” LUT KIRKKO.

 

Jeesuksen asettaessa ehtoollisen ja Hänen viettäessä sitä opetuslasten kanssa ei ollut vielä tapahtunut Golgatan lunastus työtä, jossa on syntien anteeksiantamus. Kun uskovaiset viettävät ehtoollista, nyt tässä hetkessä, niin syntien anteeksiantamus on jo vuodatettu Golgatalla. Ehtoollinen ei ole syntien anteeksiantamuksen sakramentti. Ehtoollinen on muistoateria, jossa julistetaan Herran kuolemaa. Kirkon opetuksessa Kristuksen ruumiin ja veren sakramentissa ristillä uhrattu Kristus lahjoittaa itsensä meille. Kirkko opettaa itse asiassa, että ehtoollisen sakramentissa Kristus lahjoittaa itsensä meille. Raamattu opettaa, että Golgatan täytetyn työ kautta Jeesus lahjoittaa itsensä ja pelastuksen niille, jotka ovat tehneet parannuksen ja ovat uskossa vastaanottaneet Herran Jeesuksen.

 

Raamattu opettaa Kristuksen Jeesuksen lahjavanhurskaudesta, joka lahjoitetaan Hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa perusteella, silloin kun ihminen tekee parannuksen ja vastaanottaa uskossa Herran Jeesuksen. Kirkot opettavat kolmea pelastustietä, jotka ovat; Golgata, kaste ja ehtoollinen. Kirkkojen opetuksessa pelastus alkaa kasteesta, jossa saadaan synnit anteeksi. Näin kirkot sitten kastavat sylivauvoja ja konfirmaatiossa (rippikoulu) nämä lapset tunnustavat uskonsa tai tulevat uskoon ennen sitä tai sen jälkeen, jolloin he taas pelastuvat ja saavat syntinsä anteeksi. Sitten kirkkojen ehtoollisella heille taas annetaan syntien anteeksiantamus.

 

Tällaista järjestystä ei Raamattu tunne. Raamatussa on vain yksi paikka syntien anteeksisaamiselle, joka on Golgatan täytetty työ. Parannuksen tehneet, jotka uskossa vastaanottavat Herran Jeesuksen saavat syntinsä anteeksi. Raamattuun on myös kirjoitettu; 1 Joh 1:9Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

 

Kat. kirkko on mennyt niin pitkälle, että messu-uhrissa pappi muuttaa ehtoollisleivän Jeesukseksi. Kat. kirkon opetuksessa messu-uhri on kaikkein voimakkain sovitusuhri. Tällaisella opilla kat. kirkko syrjäyttää Golgatan täytetyn työn ja jokainen, joka uskoo kat. kirkon messu-uhrin olevan voimakkain sovitus on ulkopuolella Raamatullisen pelastuksen, koska muuta uhria ei voi asettaa pelastukseen kuin Jeesuksen uhri.

 

Pakana ja mysteeriuskonnoissa oli pyhiä toimituksia sakramentteja, joihin osallistumalla ihminen puhdistettiin ja sai syntinsä anteeksi. Kirkot ovat tuoneet pakanallisen sakramentti-käsitteen omiin opetuksiinsa, joiden kautta kirkot jakavat puhdistusta synneistä, ja joiden kautta ihminen pelastuu.

 

Apt 26:1-20: Niin Agrippa sanoi Paavalille: "Sinun on lupa puhua puolestasi". Silloin Paavali ojensi kätensä ja lausui puolustuksekseen: "Pidän itseäni onnellisena, kuningas Agrippa, kun sinun edessäsi tänä päivänä saan puolustautua kaikesta siitä, mistä juutalaiset minua syyttävät  olletikin, koska sinä tarkkaan tunnet kaikki juutalaisten tavat ja riitakysymykset. Sentähden pyydän sinua kärsivällisesti minua kuulemaan.  Kaikki juutalaiset tuntevat minun elämäni nuoruudestani asti, koska alusta alkaen olen elänyt kansani keskuudessa ja Jerusalemissa. He tuntevat minut jo entuudestaan, jos tahtovat sen todistaa, että minä meidän uskontomme ankarimman lahkon mukaan olen elänyt fariseuksena.  Ja nyt minä seison oikeuden edessä sentähden, että panen toivoni siihen lupaukseen, jonka Jumala on meidän isillemme antanut ja jonka meidän kaksitoista sukukuntaamme, yötä ja päivää herkeämättä palvellen Jumalaa, toivovat heille toteutuvan; tämän toivon tähden, kuningas, juutalaiset minua syyttävät. Miksi on teistä uskomatonta, että Jumala herättää kuolleet?  Luulin minäkin, että minun tuli paljon taistella Jeesuksen, Nasaretilaisen, nimeä vastaan  ja niin minä teinkin Jerusalemissa. Paljon pyhiä minä suljin vankiloihin, saatuani ylipapeilta siihen valtuuden, ja kun heitä tapettiin, annoin minä ääneni sen puolesta.  Ja kaikkialla synagoogissa minä usein koetin rankaisemalla pakottaa heitä herjaamaan Jeesusta, ja menin niin pitkälle vimmassani heitä vastaan, että vainosin heitä aina ulkomaan kaupunkeihin saakka.Kun näissä asioissa matkustin Damaskoon ylipappien valtuudella ja suostumuksella,  näin minä, oi kuningas, tiellä keskellä päivää taivaasta valon, auringon paistetta kirkkaamman, leimahtavan minun ja matkatoverieni ympärillä,  ja me kaaduimme kaikki maahan, ja minä kuulin äänen sanovan minulle hebreankielellä: 'Saul, Saul, miksi vainoat minua? Työläs on sinun potkia tutkainta vastaan.'  Niin minä sanoin: 'Kuka olet, herra?' Ja Herra sanoi: 'Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Mutta nouse ja seiso jaloillasi; sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt, niin myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn.  Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö minä sinut lähetän  avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.'  Sentähden, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä, vaan saarnasin ensin sekä Damaskon että Jerusalemin asukkaille, ja sitten koko Juudean maalle ja pakanoille parannusta ja kääntymystä Jumalan puoleen, ja että he tekisivät parannuksen soveliaita tekoja.

 

 

Jeesuksen todistajat julistavat evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta, jotta ihmiset pelastuisivat saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla Jeesukseen synnit anteeksi. Saarnatkaa parannuksen sanaa ihmisille, jotta he voivat pelastua Jumalan valtakuntaan.

 

 

Petri Paavola 2002

 

 
website statistics
eXTReMe Tracker