FARISEALAISUUS

 

 

Jeesuksen aikoina kirjanoppineet, rabbiinit eli opettajat tutkivat, selittivät ja opettivat Jumalan sanaa Tooraa. Nämä kirjanoppineet loivat Raamatun rinnalle omat tunnustuskirjansa, joiden tehtävänä oli ohjata ihmiset pois Jumalan sanasta, koska kirjanoppineet kumosivat Jumalan sanan näissä tunnustuskirjoissaan.

Fariseukset olivat juutalaisten uskonnolliskansallinen puolue. Farisealaispuolueen päätehtävänä oli vanhinten perinnäissääntöjen noudattaminen jokapäiväisen elämän pienempiä yksityiskohtia myöten. Saddukeuksien puolueen käsissä olivat arvoasemat ja hallitsevat virat, he olivat ns. pappispuolue. Saddukeusten mielestä liika lain korostaminen oli liioittelua ja niin he halusivatkin ihmisten luonnollisten ja maallisten arvojen nostamisen usein Raamatun opetusta korkeammalle. Saddukeukset ottivat huomioon siis pääasiassa maallisia seikkoja, eivätkä he tunteneet kirjoituksia, vaikka luulivat niitä ymmärtävänsä.

Seuraavaksi tarkastelemme Raamatun avulla miten fariseukset toimivat ja mitä Jeesus heistä opetti sekä millaisia ominaisuuksia fariseuksilla on.

 

Fariseukset palvelevat turhaan Jumalaa ihmisopeillaan

 

Matt 15:1-14   Silloin tuli fariseuksia ja kirjanoppineita Jerusalemista Jeesuksen luo, ja he sanoivat: "Miksi sinun opetuslapsesi rikkovat vanhinten perinnäissääntöä? Sillä he eivät pese käsiään ruvetessaan aterialle. "Mutta hän vastasi ja sanoi heille: "Miksi te itse rikotte Jumalan käskyn perinnäissääntönne tähden? Sillä Jumala on sanonut: 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi', ja: 'Joka kiroaa isäänsä tai äitiänsä, sen pitää kuolemalla kuoleman'.  Mutta te sanotte: Joka sanoo isälleen tai äidilleen: 'Se, minkä sinä olisit ollut minulta saapa, on annettu uhrilahjaksi', sen ei tarvitse kunnioittaa isäänsä eikä äitiänsä.  Ja niin te olette tehneet Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissääntönne tähden.  Te ulkokullatut, oikein teistä Esaias ennusti, sanoen: 'Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana, mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä'." Ja hän kutsui kansan tykönsä ja sanoi heille: "Kuulkaa ja ymmärtäkää.  Ei saastuta ihmistä se, mikä menee suusta sisään; vaan mikä suusta käy ulos, se saastuttaa ihmisen."  Silloin opetuslapset tulivat ja sanoivat hänelle: "Tiedätkö, että fariseukset loukkaantuivat kuullessaan tuon puheen?"  Mutta hän vastasi ja sanoi: "Jokainen istutus, jota minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois.  Älkää heistä välittäkö: he ovat sokeita sokeain taluttajia; mutta jos sokea sokeaa taluttaa, niin he molemmat kuoppaan lankeavat."

Mark 7:1-13   Ja fariseukset ja muutamat kirjanoppineet, jotka olivat tulleet Jerusalemista, kokoontuivat hänen luoksensa.  Ja he näkivät, että muutamat hänen opetuslapsistaan söivät leipää epäpuhtailla, se on pesemättömillä, käsillä.  Sillä eivät fariseukset eivätkä ketkään juutalaiset syö, ennenkuin ovat tarkoin pesseet kätensä, noudattaen vanhinten perinnäissääntöä,  ja torilta tultuaan he eivät syö, ennenkuin ovat itseään vedellä vihmoneet; ja paljon muuta on, mitä he ovat ottaneet noudattaakseen, niinkuin maljain ja kiviastiain ja vaskiastiain pesemisiä.  Niin fariseukset ja kirjanoppineet kysyivät häneltä: "Miksi sinun opetuslapsesi eivät vaella vanhinten perinnäissäännön mukaan, vaan syövät leipää epäpuhtailla käsillä?"  Mutta hän sanoi heille: "Oikein Esaias on ennustanut teistä, ulkokullatuista, niinkuin kirjoitettu on: 'Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana;  mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä'.  Te hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöä."  Ja hän sanoi heille: "Hyvin te kumoatte Jumalan käskyn noudattaaksenne omaa perinnäissääntöänne.  Sillä Mooses on sanonut: 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi', ja: 'Joka kiroaa isäänsä tai äitiänsä, sen pitää kuolemalla kuoleman'.  Mutta te sanotte, että jos ihminen sanoo isälleen tai äidilleen: 'Se, minkä sinä olisit saava minulta hyväksesi, on korban' -se on uhrilahja--  ja niin te ette enää salli hänen antaa mitään avustusta isälleen tai äidilleen.  Te teette Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissäännöllänne, jonka olette säätäneet. Ja paljon muuta samankaltaista te teette."

Fariseukset  ja kirjanoppineet tulivat Jeesuksen luokse sen tähden, koska Jeesuksen opetuslapset rikkoivat vanhinten perinnäissääntöjä. Fariseukset ja kirjanoppineet kiivailevat perinnäissääntöjensä puolesta, koska ne ovat heille kaikkein rakkaimpia ja tärkeimpiä asioita. Tänäkin päivänä todellinen Jeesuksen opetuslapsi joutuu rikkomaan ihmistekoiset perinnäissäännöt, koska ne eivät edusta Jumalan sanaa. Jeesus sanoi, että ne ihmiset, jotka noudattavat ihmisoppien mukaisia perinnäissääntöjä turhaan palvelevat Jumalaa. Perinnäissääntöjen jauhaminen ja niissä eläminen on siis turhaa Jumalan palvelemista.

Jeesus opettaa, että fariseukset ja kirjanoppineet rikkovat Jumalan sanan opetuksen omilla perinnäissäännöillään.  Näitä perinnäissääntöjä fariseukset ja kirjanoppineet noudattavatkin sitten tarkoin. Fariseukset ja kirjanoppineet olivat luoneet oman oppirakennelman ja käsitteen, uhrilahja käsitteen ympärille. Tämän uhrilahja opetuksen kirjanoppineet ja fariseukset opettivat seuraavasti: Jos israelilainen oli luvannut antaa jotakin temppelille, ei hän saanut jättää täyttämättä lupaustaan, vaikka hän olisi menettänyt mahdollisuutensa vanhempiensa auttamiseen. Jeesus osoitti, että vanhinten perinnäissääntö oli suuressa ristiriidassa Jumalan käskyn kanssa, joka kehottaa kunnioittamaan vanhempiaan. Tämä ihmistekoinen perinnäissääntö mahdollisti Jumalan käskyn kiertämisen niin ettei enää tarvinnut avustaa omia  vanhempiaan.

 

Ulkokullattu

 

Sana ulkokullattu on kreik. hypokritees, joka tarkoittaa teeskentelijää ja tekopyhää. Hypokrites sana tulee sanasta krino – tuomita. Sukulaissana hypokrisis tarkoittaa teeskentelyä ja tekopyhyyttä sekä teatterimaailmassa näyttelemistä, jossa ihminen tekeytyi toiseksi, esitti toisen osaa tai teeskenteli toista kuin todellisuudessa oli.

Ulkokullattu eli tekopyhä kunnioittaa Jumalaa kyllä huulillaan, mutta pitää kuitenkin Jumalan kaukana sydämestään. Ulkokullattu opettaa ja elää ihmistekoisissa perinnäissäännöissä, joiden avulla ulkokullattu kiertää Jumalan sanan opetuksen. Jeesus sanoi, että ulkokullatut palvelevat turhaan Jumalaan, koska opettavat ihmisoppeja ja elävät niiden mukaan.

Kun Jeesus oikaisi ulkokullattujen väärät opetukset ja perinnäissäännöt ihmisopeiksi, jotka eivät perustu Jumalan sanaan, niin silloin fariseukset loukkaantuivat. Niin se on tänäkin päivänä. Silloin kun Jeesuksen opetuslapset paljastavat isien perinnäissäännöt ihmisopeiksi, niin silloin nämä fariseukset loukkaantuvat ja suuttuvat, koska he rakastavat enemmän perinnäissääntöjään kuin Jumalaa.

Jeesuksen ohje perinnäissääntöjä vastaan on niiden pois repiminen juuriaan myöten. Jokainen istutus, jota ei ole taivaallinen Isä istuttanut on juurineen revittävä pois. Luonnollisella kasvimaalla rikkaruohot varastavat hyötykasvien arvokkaan ja ravinteikkaan ruokamullan ”syömällä” tätä arvokasta multaa. Tämän seurauksena hyötykasvit eivät saa tarvitsemaansa määrää ravintoa ja jäävät alamittaisiksi. Rikkaruohot kasvaessaan peittävät myös hyötykasveilta auringonvaloa, jota ilman kasvit eivät voi kasvaa. Jos rikkaruohot kasvavat isommaksi kuin hyötykasvit, niin siitä seuraa usein hyötykasvin kuolema, koska rikkaruoho syö hyötykasvilta kaiken ravinnon ja peittää kaiken auringonvalon hyötykasvilta. On siis tärkeää, että kaikki istutukset, joita Jumalan sana ei tunne revitään juurineen irti, koska muutoin ne tukahduttavat Jumalan istutukset. Näin myös kaikki ihmistekoiset perinnäissäännötkin tukahduttavat oikeanlaisen uskon Jumalaan. Rikkaruohon näkyvän osan poistaminen ei siis riitä, vaan koko juuristo tulee repiä irti, muuten rikkaruoho alkaa taas kasvamaan ja tukahduttamaan hyötykasvia. Väärät opit ja isien perinnäissäännöt on siis juurineen kitkettävä ja poistettava, koska muuten ne peittävät allensa Jumalan sanan kirkkaan ja selkeän ilmoituksen. 

 

Fariseusten vanhurskaus

 

Matt 5:17-20   Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään.  Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut.  Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.  Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.

Jeesus ei tullut kumoamaan eikä purkamaan Jumalan lakia, vaan täyttämään sen. Fariseukset ja kirjanoppineet kumoavat Jumalan sanan ihmisopeillaan. Fariseusten ja kirjanoppineiden vanhurskaus oli ihmistekoista vanhurskautta, jolla he pitivät pystyssä ihmisoppeja eikä Jumalan vanhurskautta Todellisen Jeesuksen opetuslapsen elämässä tulee olla enemmän Jumalan vanhurskautta kuin fariseuksilla ja kirjanoppineilla, muutoin ei pääse taivasten valtakuntaan. Tämä on Jeesuksen opetus, siksi jokaisen Jeesuksen opetuslapsen on hylättävä ihmistekoiset opit, jotta taivasten valtakunnan ovet avautuisivat meille.

 

Fariseukset yrittävät eliminoida Jumalan tekoja

 

Matt 12: 9-14   Ja hän lähti sieltä ja tuli heidän synagoogaansa.  Ja katso, siellä oli mies, jonka käsi oli kuivettunut. Niin he kysyivät häneltä sanoen: "Onko luvallista sapattina parantaa?" voidaksensa nostaa syytteen häntä vastaan.  Niin hän sanoi heille: "Kuka teistä on se mies, joka ei, jos hänen ainoa lampaansa putoaa sapattina kuoppaan, tartu siihen ja nosta sitä ylös?  Kuinka paljon suurempiarvoinen onkaan ihminen kuin lammas! Sentähden on lupa tehdä sapattina hyvää."  Sitten hän sanoi miehelle: "Ojenna kätesi!" Ja hän ojensi; ja se tuli entiselleen, terveeksi niinkuin toinenkin. Niin fariseukset lähtivät ulos ja pitivät neuvoa häntä vastaan, surmataksensa hänet.

Kun fariseukset näkevät Jumalan tekoja, niin he alkavat heti pitämään neuvoa Jumalan tekoja vastaan. Fariseusten tarkoituksena on eliminoida Jumalan teot sekä ”surmata” ne, jotka Jumalan tekoja tekevät, koska ne loukkaavat ”oikeaoppisia” fariseuksia. Jumalan teot loukkaavat myös perinnäissääntöjä, koska ne ovat näitä perinnäissääntöjä vastaan. Kunnon fariseus taistelee aina Jumalan tekoja vastaan.

 

Fariseus sekoittaa Jumalan voiman beelsebuliin voimaksi

 

Matt 12: 22-24   Silloin tuotiin hänen tykönsä riivattu mies, joka oli sokea ja mykkä, ja hän paransi hänet, niin että mykkä puhui ja näki.  Ja kaikki kansa hämmästyi ja sanoi: "Eiköhän tämä ole Daavidin poika?"  Mutta kun fariseukset sen kuulivat, sanoivat he: "Tämä ei aja riivaajia ulos kenenkään muun kuin Beelsebulin, riivaajain päämiehen, voimalla".

Fariseus on ihmisoppinsa ja perinteidensä sitoma, eikä siksi pysty ymmärtämään  Jumalan tekoja ja siksi hän sekoittaa Jumalan voiman riivaajien voimaan.

 

Fariseukset etsivät merkkejä

 

Matt 12: 34-40  Te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te saattaisitte hyvää puhua, kun itse olette pahoja? Sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu.  Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille hyvää, ja paha ihminen tuo pahan runsaudesta esille pahaa.  Mutta minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä.  Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi." Silloin muutamat kirjanoppineista ja fariseuksista vastasivat hänelle sanoen: "Opettaja, me tahdomme nähdä sinulta merkin".  Mutta hän vastasi heille ja sanoi: "Tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonaan merkki.  Sillä niinkuin Joonas oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on myös Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä.

Jeesus opettaa, että fariseukset ovat kyykäärmeitten sikiöitä eli isästä perkeleestä syntyneitä eivätkä Jumalasta. Fariseukset ja kirjanoppineet vaativat Jeesukselta merkkiä ”ihmettä”, jotta olisivat uskoneet Jeesukseen. Jeesus asettaa vain yhden merkin, joka on Hänen ristinkuolemansa ja ylösnousemuksensa. Tässä merkissä on vain pelastus, kaikki muut opit ja pelastustiet johtavat harhaan. Fariseukset asettavat omat oppinsa ja pelastustiensä Jumalan valmistavan pelastustien paikalle.

 

Jeesus käski varomaan fariseusten oppia

 

Matt 16:1-12  Ja fariseukset ja saddukeukset tulivat hänen luoksensa ja kiusasivat häntä pyytäen häntä näyttämään heille merkin taivaasta.  Mutta hän vastasi ja sanoi heille: "Kun ilta tulee, sanotte te: 'Tulee selkeä ilma, sillä taivas ruskottaa',  ja aamulla: 'Tänään tulee rajuilma, sillä taivas ruskottaa ja on synkkä'. Taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aikain merkkejä ette osaa.  Tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonaan merkki." Ja hän jätti heidät ja meni pois. Kun opetuslapset saapuivat toiselle rannalle, olivat he unhottaneet ottaa leipää mukaansa.  Ja Jeesus sanoi heille: "Varokaa ja kavahtakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta".  Niin he puhuivat keskenään sanoen: "Emme ottaneet leipää mukaamme".  Mutta kun Jeesus sen huomasi, sanoi hän: "Te vähäuskoiset, mitä puhutte keskenänne siitä, ettei teillä ole leipää mukananne?  Ettekö vielä käsitä? Ja ettekö muista niitä viittä leipää viidelletuhannelle ja kuinka monta vakallista otitte talteen,  ettekä niitä seitsemää leipää neljälletuhannelle ja kuinka monta vasullista otitte talteen?  Kuinka te ette käsitä, etten minä puhunut teille leivästä? Vaan kavahtakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta."  Silloin he ymmärsivät, ettei hän käskenyt kavahtamaan leivän hapatusta, vaan fariseusten ja saddukeusten oppia.

Fariseukset tulevat tänä päivänä Jeesuksen opetuslasten luokse kiusaamaan heitä sekä vaatimaan merkkiä taivaasta. Jeesus opettaa, että fariseukset osaavat arvioida taivaan muodon, muttei aikain merkkejä. Tänäkin päivänä fariseukset pystyvät ymmärtämään vain luonnollisia asioita, mutta he eivät kykene ymmärtämään hengellisiä asioita, koska hengelliset voidaan ymmärtää vain Jumalan Hengen avulla. Jeesus kehottaa opetuslapsiaan kavahtamaan eli varomaan fariseusten ja saddukeusten oppia.


Fariseuksilla ei ole sydämen uskoa


Matt 22:
34 ¶ Mutta kun fariseukset kuulivat, että hän oli tukkinut saddukeuksilta suun, kokoontuivat he yhteen;
35 ja eräs heistä, joka oli lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten:
36 "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?"
37 Niin Jeesus sanoi hänelle: "’Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi’.
38 Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.
39 Toinen, tämän vertainen, on: ‘Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi’.
40 Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."

Fariseuksille on tärkeätä kirjaimen noudattaminen, mutta heillä ei ole sydämen uskoa. Fariseuksille oli tärkeätä 613 käskyn kirjaimellinen noudattaminen. Herra Jeesus Kristus sanoi, että Jumalan ja lähimmäisen rakastamisessa riippuu kaikki laki ja profeetat. Jeesus Kristus toi esille, että sydämen usko rakkauden ja totuuden kautta on paljon tärkeämpää kuin kirjaimeen uskominen. Kirjaimeen uskominen on sellaista, jossa kiivaillaan sanoista ja opetuksista, mutta uskova ei sydämessään rakasta Jumalaa ja lähimmäisiään. Fariseus mielellään operoi kirjaimen tasolla ja kiivailee kirjaimen puolesta. Jeesus Kristus sanoi, että ihminen eksyy jos ei tunne kirjoituksia ja Jumalan voimaa. Fariseus ei tunne Jumalan voimaa, eikä hänellä siksi ole kykyä rakastaa Jumalaa ja lähimmäisiään ja siksi fariseus kiivailee kirjaimen mukaan. Tämän tähden fariseus pitää vihollisinaan kaikkia niitä jotka eivät usko kirjaimen tasolla samalla tavalla kuin hän ja siksi hän myös koko ajan riitelee ja kiivailee sanoista ja opista.

Tietenkin uskovan tulee uskoa Raamattuun siten kuin on kirjoitettu, mutta rakkauden ja totuuden Hengen vaikuttaessa rakkauden tekoja uskovan elämässä. Fariseukselta puuttuu rakkauden teot, sillä hän on kiinni kirjaimessa ja noudattaa sitä orjallisesti ja vahtii koko ajan muita, että muutkin uskoisivat kirjaimen tasolla niin kuin hän.

 

Fariseusten sydämissä asuu haureus ja himo

 

Matt 19: 3-9   Ja fariseuksia tuli hänen luoksensa, ja he kiusasivat häntä sanoen: "Onko miehen lupa hyljätä vaimonsa mistä syystä tahansa?"  Hän vastasi ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa 'loi heidät mieheksi ja naiseksi'  ja sanoi: 'Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi'?  Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."  He sanoivat hänelle: "Miksi sitten Mooses käski antaa erokirjan ja hyljätä hänet?"  Hän sanoi heille: "Teidän sydämenne kovuuden tähden Mooses salli teidän hyljätä vaimonne, mutta alusta ei niin ollut.  Mutta minä sanon teille: joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja nai toisen, se tekee huorin; ja joka nai hyljätyn, se tekee huorin."

Fariseukset tulevat Jeesuksen ja Hänen opetuslastensa luokse aikomuksenaan kiusanteko sekä Jumalan sanan vääristäminen niin että he voivat elää omien himojensa mukaan.  Fariseukset  kysyivät Jeesukselta: ”Onko miehen lupa hyljätä vaimonsa mistä syystä tahansa?” Kysymys oli sitä varten kysytty, jotta he halusivat päästä eroon vaimoistaan. Jeesuksen vastaus paljastaa meille fariseusten motiivit. Jeesus sanoi, että Jumala jo alussa loi heidät mieheksi ja naiseksi ja sentähden mies luopukoon vanhemmistaan ja liittyköön vaimoonsa ja näistä kahdesta tulee yksi. Minkä Jumala on yhdistänyt sitä ei saa ihminen erottaa. Fariseukset vetosivat Moosekseen, jotta saisivat toteuttaa sydämensä himoja. Jeesus sanoi, että Mooses salli avioeron ihmisten kovasydämisyyden tähden, mutta ALUSSA ei ollut niin. Jeesus vastasi: ” Mutta minä sanon teille: joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja nai toisen, se tekee huorin; ja joka nai hyljätyn, se tekee huorin”

Fariseukset halusivat erota vaimoistaan, jotta he voisivat ottaa uuden vaimon, mutta Jeesus sanoi, että avioliiton lopettaminen ja eroaminen aviopuolisosta on mahdollista vain puolison uskottomuuden eli huoruuden tähden. Jeesus katkaisi fariseuksien eroaikomukset ja sydämen aivoitukset Jumalan sanalla, sillä sanoihan Jeesus: ”Mutta Minä sanon teille.” Jeesuksen sana on yhtä kuin Jumalan sana. Fariseukset koettavat aina kiertää Jumalan sanan omilla perinnäissäännöillään tai oppi-isiensä perinnäissäännöillä. Tässä oli kysymyksessä lihallinen haureus, mutta fariseukset ottavat osaa myös hengelliseen haureuteen, koska he palvelevat Jumalaa ihmisviisaudella, joka on Jumalan sanan opetuksen mukaan riivaajien viisautta, Jaak 3: 15.

 

Fariseukset pelkäävät enemmän ihmistä kuin Jumalaa

 

Matt 21: 42-46   Jeesus sanoi heille: "Ettekö ole koskaan lukeneet kirjoituksista: 'Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi; Herralta tämä on tullut ja on ihmeellinen meidän silmissämme'?  Sentähden minä sanon teille: Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä.  Ja joka tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu, mutta jonka päälle se kaatuu, sen se murskaa."  Kun ylipapit ja fariseukset kuulivat nämä hänen vertauksensa, ymmärsivät he, että hän puhui heistä.  Ja he olisivat tahtoneet ottaa hänet kiinni, mutta pelkäsivät kansaa, koska se piti häntä profeettana.

Fariseukset lukevat kirjoituksia ja ymmärtävät jotakin kirjoituksista. He näkevät ajoittain väläyksen siitä ettei heidän perinnäissääntöjään löydy Raamatusta, mutta pitävät itsepintaisesti kiinni perinnäissäännöistään, koska he pelkäävät enemmän ihmistä kuin Jumalaa.

 

Fariseukset yrittävät vääristää totuuden puhujien sanat

 

Matt 22: 1-22   Ja Jeesus rupesi taas puhumaan heille vertauksilla ja sanoi:  "Taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa.  Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla.  Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausuen: 'Sanokaa kutsutuille: Katso, minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja syöttilääni ovat teurastetut, ja kaikki on valmiina; tulkaa häihin'.  Mutta he eivät siitä välittäneet, vaan menivät pois, mikä pellolleen, mikä kaupoilleen;  ja toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa, pitelivät pahoin ja tappoivat.  Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa.  Sitten hän sanoi palvelijoillensa: 'Häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia.  Menkää siis teiden risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä tapaatte.'  Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat että hyvät, ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita.  Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin.  Ja hän sanoi hänelle: 'Ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita?' Mutta hän jäi sanattomaksi.  Silloin kuningas sanoi palvelijoille: 'Sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen'. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.  Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut." Silloin fariseukset menivät ja neuvottelivat, kuinka saisivat hänet sanoissa solmituksi.  Ja he lähettivät hänen luoksensa opetuslapsensa herodilaisten kanssa sanomaan: "Opettaja, me tiedämme, että sinä olet totinen ja opetat Jumalan tietä totuudessa, kenestäkään välittämättä, sillä sinä et katso henkilöön.  Sano siis meille: miten arvelet? Onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei?"  Mutta Jeesus ymmärsi heidän pahuutensa ja sanoi: "Miksi kiusaatte minua, te ulkokullatut?  Näyttäkää minulle veroraha." Niin he toivat hänelle denarin.  Hän sanoi heille: "Kenen kuva ja päällekirjoitus tämä on?"  He vastasivat: "Keisarin". Silloin hän sanoi heille: "Antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on".  Kun he sen kuulivat, ihmettelivät he ja jättivät hänet ja menivät pois.

Kun fariseuksille julistetaan Jumalan sanaa totuuden Hengessä, niin silloin fariseukset yrittävät kaikin mahdollisin keinoin vääristää totuuden puhujien sanat.  Fariseukset yrittävät sekoittaa maallisen ja hengellisen keskenään, koska he eivät tunne todellista Jumalan Hengen vaikutusta. Fariseus myös punoo juonia toisia vastaan yksin tai yhdessä muiden kanssa. Fariseus haluaa saada toisen kiinni sanoista ja tekee paljon töitä sen eteen että saisi toisen sanoissa solmituksi.

 

Fariseukset etsivät ensimmäisiä sijoja

 

Matt 23: 1-12    Silloin Jeesus puhui kansalle ja opetuslapsilleen  sanoen: "Mooseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja fariseukset.  Sentähden, kaikki, mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää; mutta heidän tekojensa mukaan älkää tehkö, sillä he sanovat, mutta eivät tee.  He sitovat kokoon raskaita ja vaikeasti kannettavia taakkoja ja panevat ne ihmisten hartioille, mutta itse he eivät tahdo niitä sormellaankaan liikuttaa.  Ja kaikki tekonsa he tekevät sitä varten, että ihmiset heitä katselisivat. He tekevät raamatunlausekotelonsa leveiksi ja vaippansa tupsut suuriksi  ja rakastavat ensimmäistä sijaa pidoissa ja etumaisia istuimia synagoogissa,ja tahtovat mielellään, että heitä tervehditään toreilla, ja että ihmiset kutsuvat heitä nimellä 'rabbi'.  Mutta te älkää antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä yksi on teidän opettajanne, ja te olette kaikki veljiä.  Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän Isänne, hän, joka on taivaissa.  Älkääkä antako kutsua itseänne mestareiksi, sillä yksi on teidän mestarinne, Kristus.  Vaan joka teistä on suurin, se olkoon teidän palvelijanne. Mutta joka itsensä ylentää, se alennetaan; ja joka itsensä alentaa, se ylennetään.

Fariseukset tavoittelevat korkeimpia mahdollisia oppi –arvoja. Fariseukset voivat joskus jopa sanoa oikeinkin, mutta Jeesus kehottaa kuitenkin ettei Hänen opetuslapsensa tekisi samoja tekoja kuin fariseukset. Fariseukset luovat ihmisviisaudella oppinsa, jolla he sitovat vaikeasti kannettavia taakkoja, joilla he sitovat ja orjuuttavat ihmisiä. fariseukset itse eivät suostu kantamaan opetuksiensa aiheuttamia taakkoja, koska he mielellään pyörittelevät viisauksiaan teorian tasolla omassa päässään. Kaikki teot mitä fariseus tekee, hän tekee sitä varten, että ihmiset ne näkisivät ja häntä katselisivat.

Fariseukset haluavat erottautua massasta siksi he tekevät Raamatunlausekotelonsa ja vaippansa tupsut suuriksi, jotta kaikki näkisivät heidät. Fariseus haluaa olla kaikessa ensimmäinen. He esiintyvät suurina opettajina eli teologeina sekä uskonnollisina isinä, vaikka Jeesus on todellinen opettajamme ja Jumala isämme. Jeesus kielsi opetuslapsiaan antamasta kenellekään hengellistä arvonimeä isä, mutta silti fariseukset kutsuvat itseään isäksi. Fariseus haluaa olla kaikkien suurin, siksi hän tavoittelee uskonnollisia titteleitä ja arvonimiä.

Matt 23: 13-22   Mutta voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun suljette taivasten valtakunnan ihmisiltä! Sillä itse te ette mene sisälle, ettekä salli meneväisten sisälle mennä.  Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te kierrätte meret ja mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen; ja kun joku on siksi tullut, niin teette hänestä helvetin lapsen, kahta vertaa pahemman, kuin te itse olette!  Voi teitä, te sokeat taluttajat, jotka sanotte: 'Jos joku vannoo temppelin kautta, niin se ei ole mitään; mutta jos joku vannoo temppelin kullan kautta, niin hän on valaansa sidottu'!  Te tyhmät ja sokeat! Kumpi on suurempi, kultako vai temppeli, joka kullan pyhittää?  Ja: 'Jos joku vannoo alttarin kautta, niin se ei ole mitään; mutta jos joku vannoo sen päällä olevan uhrilahjan kautta, niin hän on valaansa sidottu'.  Te sokeat! Kumpi on suurempi, uhrilahjako vai alttari, joka uhrilahjan pyhittää?  Sentähden, joka vannoo alttarin kautta, vannoo sen kautta ja kaiken kautta, mitä sen päällä on.  Ja joka vannoo temppelin kautta, vannoo sen kautta ja hänen kauttansa, joka siinä asuu.  Ja joka vannoo taivaan kautta, vannoo Jumalan valtaistuimen kautta ja hänen kauttansa, joka sillä istuu.

Fariseukset ja kirjanoppineet sulkevat ihmisiltä opillaan taivasten valtakunnan. Fariseukset eivät itse pääse taivasten valtakuntaan, vaikka niin luulevatkin eivätkä salli muidenkaan menevän sisälle taivasten valtakuntaan. Fariseukset kiertävät ahkerasti meret ja mantereet tehdäkseen käännynnäisiä, joista tuleekin sitten puolueensa uskollisia kannattajia, jotka innokkaasti siteraavat oppi-isiensä perinnäissääntöjä.

Fariseukset eivät piittaa hengellisistä arvoista, heille on tärkeämpää kulta ja mammona kuin Jumalan sana. Mammona on heidän pyhityksensä ja siksi he noudattavatkin isien perinnäissääntöjä, koska he tekevät sen mammonan tähden.

 

Fariseukset kiillottavat ulkokuorensa

 

Matt 23: 23-28    Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te annatte kymmenykset mintuista ja tilleistä ja kuminoista, mutta jätätte sikseen sen, mikä laissa on tärkeintä: oikeuden ja laupeuden ja uskollisuuden! Näitä tulisi noudattaa, eikä noitakaan sikseen jättää.  Te sokeat taluttajat, jotka siivilöitte hyttysen, mutta nielette kamelin!  Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä!  Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi!  Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia: ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleitten luita ja kaikkea saastaa!  Samoin tekin ulkoa kyllä näytätte ihmisten silmissä hurskailta, mutta sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta ja laittomuutta

Fariseukset antavat kymmenyksensä uskollisesti puolueellensa, mutta unohtavat sen mikä on tärkeintä eli oikeus, laupeus ja uskollisuus.  Fariseukset siivilöivät opillansa perinnäissääntönsä pienen pieniin osiin, mutta ihmisviisaudessaan tavoittelevat ylen suuria asioita, joita ihminen ei pysty käsittelemään. Fariseukset  sokeudessaan siivilöivät hyttysen ja sokeudessaan yrittävät nielaista kamelin. Fariseukset keskittyvät puhdistamaan ja kiillottamaan ulkokuorensa, mutta heidän sisimpänsä on täynnä saastaa.  Ulkoapäin fariseukset  näyttävät ihmisten silmissä hurskailta, mutta he kuitenkin sisimmässään täynnä tekopyhyyttä sekä laittomuutta. Fariseukset tekevät laittomasta laillisen ja laillisesta laittoman.

 

Fariseukset vainoavat Jeesuksen todistajia

 

Matt 23: 29-35    Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te rakennatte profeettain hautoja ja kaunistatte vanhurskasten hautakammioita,  ja sanotte: 'Jos me olisimme eläneet isäimme päivinä, emme olisi olleet osallisia heidän kanssaan profeettain vereen'!  Niin te siis todistatte itsestänne, että olette niiden lapsia, jotka tappoivat profeetat.  Täyttäkää siis te isäinne mitta.  Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon?  Sentähden, katso, minä lähetän teidän tykönne profeettoja ja viisaita ja kirjanoppineita. Muutamat heistä te tapatte ja ristiinnaulitsette, ja toisia heistä te ruoskitte synagoogissanne ja vainoatte kaupungista kaupunkiin;  että teidän päällenne tulisi kaikki se vanhurskas veri, joka maan päällä on vuodatettu vanhurskaan Aabelin verestä Sakariaan, Barakiaan pojan, vereen asti, jonka te tapoitte temppelin ja alttarin välillä.

Fariseukset vaalivat oppi- isiensä muistoa ja mielellään operoivat kuolleissa teoissa. Fariseukset vainoavat Jeesuksen todistajia eivätkä he voikaan välttyä helvetin tuomiosta elleivät tee parannusta omassa elämässään.

 

Fariseukset tekevät liiton maailman kanssa

 

Matt 27: 62 –66    Seuraavana päivänä, joka oli valmistuspäivän jälkeinen, ylipapit ja fariseukset kokoontuivat Pilatuksen luo  ja sanoivat: "Herra, me muistamme sen villitsijän vielä eläessään sanoneen: 'Kolmen päivän kuluttua minä nousen ylös'.  Käske siis tarkasti vartioida hautaa kolmanteen päivään asti, etteivät hänen opetuslapsensa tulisi ja varastaisi häntä ja sanoisi kansalle: 'Hän nousi kuolleista', ja niin viimeinen villitys olisi pahempi kuin ensimmäinen."  Niin Pilatus sanoi heille: "Tuossa on vartijaväkeä, menkää, vartioikaa niin hyvin kuin taidatte".  Niin he menivät ja turvasivat haudan lukitsemalla kiven sinetillä ja asettamalla vartijat.

Fariseukset tekevät liiton tämän maailman ja sen vallanpitäjien kanssa. Tämän liiton tarkoituksena on estää todellisen ristinsanoman levittäminen. Fariseukset vartioivat yhdessä tämän maailman kanssa, jottei ristinsanoma leviäisi maailmaan. Fariseukset ja tämä maailmaa asettavat sinettinsä evankeliumin päälle, jottei se leviäisi maailmaan.

 

Fariseukset eivät viihdy syntisten seurassa

 

Mark 2: 16,17    Kun fariseusten kirjanoppineet näkivät, että hän söi syntisten ja publikaanien kanssa, sanoivat he hänen opetuslapsilleen: "Publikaanien ja syntistenkö kanssa hän syö?"  Sen kuullessaan Jeesus sanoi heille: "Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä."

Fariseuksille on kauhistus jos he joutuvat viettämään aikaansa tämän maailman syntisten kanssa. Mieluummin fariseukset viettävät aikaansa pyörittämällä perinnäissääntöjään teorian tasolla päässään. Fariseukset eivät välitä syntisistä, koska kaikki, jotka ovat syntyneet isien perinnäissääntöjen alaisiksi ovat heidän mielestään turvassa eikä silloin tarvita fariseusten mielestä evankeliontia, koska fariseukset uskovat isien perinnäissääntöjen pelastavan. Jos ihmiset hylkäävät uskonsa ja palaavat isien perinnäissääntöjen pariin niin silloin fariseukset antavat anteeksi näille hurahtaneille ja he pelastuvat, niin fariseukset uskovat.

Luuk 5: 17-26   Ja eräänä päivänä, kun hän opetti, istui siinä fariseuksia ja lainopettajia, joita oli tullut kaikista Galilean ja Juudean kylistä ja Jerusalemista; ja Herran voima vaikutti, niin että hän paransi sairaat.  Ja katso, muutamat miehet kantoivat vuoteella miestä, joka oli halvattu; ja he koettivat viedä hänet sisään ja asettaa Jeesuksen eteen.  Ja kun he väentungokselta eivät saaneet viedyksi häntä sisään muuta tietä, nousivat he katolle ja laskivat hänet vuoteineen tiilikaton läpi heidän keskellensä Jeesuksen eteen.  Ja nähdessään heidän uskonsa hän sanoi: "Ihminen, sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut".  Niin kirjanoppineet ja fariseukset rupesivat ajattelemaan ja sanomaan: "Kuka tämä on, joka puhuu Jumalan pilkkaa? Kuka voi antaa syntejä anteeksi, paitsi Jumala yksin?"  Mutta kun Jeesus tiesi heidän ajatuksensa, vastasi hän ja sanoi heille: "Mitä te ajattelette sydämessänne?  Kumpi on helpompaa, sanoako: 'Sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut', vai sanoa: 'Nouse ja käy'?  Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi," -hän sanoi halvatulle-"minä sanon sinulle: nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi."  Ja kohta hän nousi heidän nähtensä, otti vuoteen, jolla oli maannut, ja lähti kotiinsa ylistäen Jumalaa.  Ja heidät kaikki valtasi hämmästys, ja he ylistivät Jumalaa; ja pelkoa täynnä he sanoivat: "Me olemme tänään nähneet ihmeellisiä".

Fariseuksista kaikki, joka ei perustu isien perinnäissääntöihin on Jumalan pilkkaa. Heidän mielestään vain heidän pyhissä toimituksissaan on pelastus ja syntien anteeksiantamus.

 

Perinnäissääntö on Jumalan asetusta tärkeämpi fariseuksille

 

Luuk 7: 30  Mutta fariseukset ja lainoppineet tekivät turhaksi Jumalan aivoituksen heitä kohtaan eivätkä ottaneet Johannekselta kastetta.

Fariseukset eivät tee parannusta eivätkä ota uskossa vastaan Jumalan sanan opetuksia, koska he uskovat pyhiin toimituksiinsa ja perinnäissääntöihinsä, joissa vain on heidän mielestään pelastus.

 

 Fariseukset tekevät itsestänsä vanhurskaita ihmisten edessä

 

Luuk 16: 13-15     Ei kukaan palvelija voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa."  Tämän kaiken kuulivat fariseukset, jotka olivat rahanahneita, ja he ivasivat häntä.  Ja hän sanoi heille: "Te juuri olette ne, jotka teette itsenne vanhurskaiksi ihmisten edessä, mutta Jumala tuntee teidän sydämenne; sillä mikä ihmisten kesken on korkeata, se on Jumalan edessä kauhistus.

Fariseukset ovat usein rahanahneita ja ivaavat niitä, jotka sydämellään uskovat Jeesukseen Kristukseen. Fariseukset tekevät itsestänsä vanhurskaita ihmisten edessä, mutta he eivät voi kuitenkaan pettää Jumalaa, joka tietää että heidän sydämensä on saastainen Jumalan silmissä. Fariseukset tavoittelevat sitä mikä on ihmisten silmissä korkeata ja ylevää.

Luuk 18: 10-14    "Kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen fariseus ja toinen publikaani.  Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin: 'Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niinkuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niinkuin tuo publikaani.  Minä paastoan kahdesti viikossa; minä annan kymmenykset kaikista tuloistani.'  Mutta publikaani seisoi taampana eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi: 'Jumala, ole minulle syntiselle armollinen'.  Minä sanon teille: tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen; sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään."

Fariseus rukoilee ja kiittää ettei ole niin kuin muut ihmiset, koska hän noudattaa tunnontarkasti ainakin suullaan isien perinnäissääntöjä. Fariseus kehuu uskonnollisia saavutuksiaan ja pitää niistä kovaa meteliä. Fariseus ei ymmärrä, että Jumalalle kelpaa vain armahdetun syntisen ja vajavaisen ihmisen rukous ja Jumalanpalvelus, jossa on Jeesuksen Golgatan lunastuksen ja sovitustyön sinetti.

 

Fariseukset nuhtelevat Jeesuksen todistajia

 

 

Luuk 19: 37-40   Ja kun hän jo oli lähellä, laskeutuen Öljymäen rinnettä, rupesi koko opetuslasten joukko iloiten kiittämään Jumalaa suurella äänellä kaikista voimallisista teoista, jotka he olivat nähneet,  sanoen: "Siunattu olkoon hän, joka tulee, Kuningas Herran nimessä; rauha taivaassa ja kunnia korkeuksissa!"  Ja muutamat fariseukset kansanjoukosta sanoivat hänelle: "Opettaja, nuhtele opetuslapsiasi".  Mutta hän vastasi ja sanoi: "Minä sanon teille: jos nämä olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat".

Jeesuksen todistajat kiittävät iloiten Jumalaa Kuningas Jeesuksen nimessä sekä julistavat evankeliumia Kuningas Jeesuksen nimessä. Tämä harmittaa fariseuksia siksi he nuhtelevat Jeesuksen todistajia, koska he eivät usko isien perinnäissääntöihin.
 

Fariseukset pitävät Jeesuksen todistajia eksytettyinä

 

 Joh 7: 42-49  Eikö Raamattu sano, että Kristus on oleva Daavidin jälkeläisiä ja tuleva pienestä Beetlehemin kaupungista, jossa Daavid oli?"  Niin syntyi kansassa eripuraisuutta hänen tähtensä.  Ja muutamat heistä tahtoivat ottaa hänet kiinni. Mutta ei kukaan käynyt häneen käsiksi.  Niin palvelijat palasivat ylipappien ja fariseusten luo, ja nämä sanoivat heille: "Miksi ette tuoneet häntä tänne?"  Palvelijat vastasivat: "Ei ole koskaan ihminen puhunut niin, kuin se mies puhuu".  Niin fariseukset vastasivat heille: "Oletteko tekin eksytetyt?  Onko kukaan hallitusmiehistä uskonut häneen tai kukaan fariseuksista?  Mutta tuo kansa, joka ei lakia tunne, on kirottu."

Fariseukset eivät  usko Jeesukseen niin kuin Raamattu opettaa, vaan niin kuin isien perinnäissäännöt opettavat. Sen tähden fariseukset luulevat, että ne ovat eksyksissä, jotka uskovat Jeesukseen niin kuin Raamattu opettaa. Fariseukset pitävät isien perinnäissääntöjä yhtä kuin Jumalan sanana, sen tähden jokainen joka ei tunnusta heidän uskontunnustustaan eli isien perinnäissääntöjä on heidän mielestänsä kirottu ja ulkopuolella pelastuksen.

 

Fariseus on puolueellinen tuomioissansa

 

Joh  8: 1-11   Mutta Jeesus meni Öljymäelle.Ja varhain aamulla hän taas saapui pyhäkköön, ja kaikki kansa tuli hänen luoksensa; ja hän istuutui ja opetti heitä.  Silloin kirjanoppineet ja fariseukset toivat hänen luoksensa aviorikoksesta kiinniotetun naisen, asettivat hänet keskelle  ja sanoivat Jeesukselle: "Opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta, aviorikosta tekemästä.  Ja Mooses on laissa antanut meille käskyn, että tuommoiset on kivitettävä. Mitäs sinä sanot?"  Mutta sen he sanoivat kiusaten häntä, päästäkseen häntä syyttämään. Silloin Jeesus kumartui alas ja kirjoitti sormellaan maahan.  Mutta kun he yhä edelleen kysyivät häneltä, ojensi hän itsensä ja sanoi heille: "Joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä".  Ja taas hän kumartui alas ja kirjoitti maahan.  Kun he tämän kuulivat ja heidän omatuntonsa todisti heidät syyllisiksi, menivät he pois, toinen toisensa perästä, vanhimmista alkaen viimeisiin asti; ja siihen jäi ainoastaan Jeesus sekä nainen, joka seisoi hänen edessään.  Ja kun Jeesus ojensi itsensä eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle: "Nainen, missä ne ovat, sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut?"  Hän vastasi: "Herra, ei kukaan". Niin Jeesus sanoi hänelle: "En minäkään sinua tuomitse; mene, äläkä tästedes enää syntiä tee".

Fariseukset ottivat kiinni aviorikoksesta tavatun naisen ja alkoivat syyttää häntä Jeesuksen edessä. Fariseukset olivat puolueellisia, koska he eivät tuoneet toista huoruuteen langennutta osapuolta Jeesuksen eteen. Olikohan tuo haureellinen mies fariseus? Fariseukset kaivelevat toisten syntejä, mutta eivät näe omia syntejään, koska he ovat niin perinnäissääntöjensä paisuttamia.  Mutta kun Jumalan sana osoittaa heidät syntisiksi he eivät tee parannusta, vaan menevät kotiinsa nuolemaan haavojaan, jotta voivat taas entistä ehompana vahtia muiden syntejä sekä syyttää muita.

 

Fariseukset eivät usko Jumalan ilmoitusta

 

Joh 8: 12- 19  Niin Jeesus taas puhui heille sanoen: "Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus".  Niin fariseukset sanoivat hänelle: "Sinä todistat itsestäsi; sinun todistuksesi ei ole pätevä".  Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Vaikka minä todistankin itsestäni, on todistukseni pätevä, sillä minä tiedän, mistä minä olen tullut ja mihin minä menen; mutta te ette tiedä, mistä minä tulen, ettekä, mihin minä menen.  Te tuomitsette lihan mukaan; minä en tuomitse ketään.  Ja vaikka minä tuomitsisinkin, niin minun tuomioni olisi oikea, sillä minä en ole yksinäni, vaan minä ja hän, joka on minut lähettänyt.  Onhan teidän laissannekin kirjoitettuna, että kahden ihmisen todistus on pätevä.  Minä olen se, joka todistan itsestäni, ja minusta todistaa myös Isä, joka on minut lähettänyt."  Niin he sanoivat hänelle: "Missä sinun isäsi on?" Jeesus vastasi: "Te ette tunne minua ettekä minun Isääni; jos te tuntisitte minut, niin te tuntisitte myös minun Isäni".

Fariseukset eivät usko Jeesukseen niin kuin Raamattu opettaa, koska heidän tunnustuskirjoissaan isien perinnäissäännöt opettavat toisin kuin mitä Raamattu opettaa. Raamatun todistus ei ole pätevä fariseukselle, koska perinnäissäännöt opettavat toisin kuin Raamattu opettaa. Fariseukset uskovat mieluummin isien perinnäissääntöjä kuin Raamatun ilmoitusta.

Joh 9: 10-34   Niin he sanoivat hänelle: "Miten sinun silmäsi ovat auenneet?"  Hän vastasi: "Se mies, jota kutsutaan Jeesukseksi, teki tahtaan ja voiteli minun silmäni ja sanoi minulle: 'Mene ja peseydy Siiloan lammikossa'; niin minä menin ja peseydyin ja sain näköni".  He sanoivat hänelle: "Missä hän on?" Hän vastasi: "En tiedä".  Niin he veivät hänet, joka ennen oli ollut sokea, fariseusten luo.  Ja se päivä, jona Jeesus teki tahtaan ja avasi hänen silmänsä, oli sapatti.  Niin myöskin fariseukset kysyivät häneltä, miten hän oli saanut näkönsä. Ja hän sanoi heille: "Hän siveli tahtaan minun silmilleni, ja minä peseydyin, ja nyt minä näen".  Niin muutamat fariseuksista sanoivat: "Se mies ei ole Jumalasta, koska hän ei pidä sapattia". Toiset sanoivat: "Kuinka voi syntinen ihminen tehdä senkaltaisia tunnustekoja?" Ja he olivat keskenänsä eri mieltä.  Niin he taas sanoivat sokealle: "Mitä sinä sanot hänestä, koskapa hän avasi sinun silmäsi?" Ja hän sanoi: "Hän on profeetta".  Mutta juutalaiset eivät uskoneet hänestä, että hän oli ollut sokea ja saanut näkönsä, ennenkuin kutsuivat sen näkönsä saaneen vanhemmat  ja kysyivät heiltä sanoen: "Onko tämä teidän poikanne, jonka sanotte sokeana syntyneen? Kuinka hän sitten nyt näkee?"  Hänen vanhempansa vastasivat ja sanoivat: "Me tiedämme, että tämä on meidän poikamme ja että hän on sokeana syntynyt;  mutta kuinka hän nyt näkee, emme tiedä; emme myöskään tiedä, kuka on avannut hänen silmänsä. Kysykää häneltä; hänellä on kyllin ikää, puhukoon itse puolestansa."  Näin hänen vanhempansa sanoivat, koska pelkäsivät juutalaisia. Sillä juutalaiset olivat jo sopineet keskenään, että se, joka tunnusti hänet Kristukseksi, oli erotettava synagoogasta.  Sentähden hänen vanhempansa sanoivat: "Hänellä on kyllin ikää, kysykää häneltä".  Niin he kutsuivat toistamiseen miehen, joka oli ollut sokea, ja sanoivat hänelle: "Anna kunnia Jumalalle; me tiedämme, että se mies on syntinen".  Hän vastasi: "Onko hän syntinen, sitä en tiedä; sen vain tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt näen".  Niin he sanoivat hänelle: "Mitä hän sinulle teki? Miten hän avasi sinun silmäsi?"Hän vastasi heille: "Johan minä teille sanoin, ettekä te kuulleet. Miksi taas tahdotte sitä kuulla? Tahdotteko tekin ruveta hänen opetuslapsiksensa?"  Niin he herjasivat häntä ja sanoivat: "Sinä olet hänen opetuslapsensa, mutta me olemme Mooseksen opetuslapsia.  Me tiedämme Jumalan puhuneen Moosekselle, mutta mistä tämä on, sitä emme tiedä."  Mies vastasi ja sanoi heille: "Sehän tässä on ihmeellistä, että te ette tiedä, mistä hän on, ja kuitenkin hän on avannut minun silmäni.  Me tiedämme, ettei Jumala kuule syntisiä; vaan joka on jumalaapelkääväinen ja tekee hänen tahtonsa, sitä hän kuulee.  Ei ole maailman alusta kuultu, että kukaan on avannut sokeana syntyneen silmät.  Jos hän ei olisi Jumalasta, ei hän voisi mitään tehdä."  He vastasivat ja sanoivat hänelle: "Sinä olet kokonaan synneissä syntynyt, ja sinä tahdot opettaa meitä!" Ja he ajoivat hänet ulos.

Fariseukset ihmettelevät Jumalan ihmetekoja ja käyvät niiden kimppuun, joiden kautta Jumala tekee tekonsa. Fariseukset etsivät Jeesuksen todistajien opetuksista ja elämästä virheitä, jotka eivät käy yksiin isien perinnäissääntöjen kanssa. Kun he huomaavat, että joku pitää kiinni Jumalan sanasta eikä isien perinnäissäännöistä, niin he leimaavat hänet harhaoppiseksi, jolla ei mitään tekemistä Jumalan kanssa.

Fariseukset erottavat ne puolueestaan, jotka uskovat Jumalan sanaan niin kuin on kirjoitettu eikä isien perinnäissääntöihin. Sen tähden farisealaiset pelkäävät etteivät heitä eroteta puolueesta, johon heidät on juhlallisin toimituksin jo lapsena liitetty.

Fariseukset vaativat ihmisiä antamaan kunnian Jumalalle perinteiden mukaisesti eikä Raamatun opetuksen mukaan. fariseukset opettavat ettei Jumalan tekoja voi tapahtua muutoin kuin perinnäissääntöjen opetuksien osoittamalla tavalla. Jos joku kuitenkin uskoo niin kuin Raamattu opettaa, niin fariseukset erottavat tällaisen synagoogastaan tai vaativat luopiota palaamaan perinnäissääntöjen armoliiton turviin.

 

Fariseukset rakastavat enemmän ihmiskunniaa kuin Jumalan kunniaa

 

Joh 12: 42  Kuitenkin useat hallitusmiehistäkin uskoivat häneen, mutta fariseusten tähden he eivät sitä tunnustaneet, etteivät joutuisi synagoogasta erotetuiksi.  Sillä he rakastivat ihmiskunniaa enemmän kuin Jumalan kunniaa.

Jotkut fariseukset uskovat salaa Jeesukseen niin kuin on kirjoitettu, mutta eivät uskalla sitä julkisesti tunnustaa, koska pelkäävät että heidät erotetaan synagoogasta. Fariseukset rakastavat enemmän ihmiskunniaa kuin Jumalan kunniaa, siksi he eivät uskalla uskoa niin kuin on kirjoitettu.

 

Fariseus vaatii perinnäissääntöjen noudattamista

 

Apt 15: 5  Mutta fariseusten lahkosta nousivat muutamat, jotka olivat tulleet uskoon, ja sanoivat: "Heidät on ympärileikattava ja heitä on käskettävä noudattamaan Mooseksen lakia".

Kun fariseus tulee uskoon niin hän on niin perinnäissääntöjensä sokaisema, että alkaa vaatimaan ja opettamaan muita pitämään isien perinnäissäännöt. Fariseus tarvitsee täydellisen Kristuksen juurihoidon, jossa juurineen revitään irti isien perinnäissäännöt, jotta taivaallinen istutus saa tilaa kasvaa.

 

Kun fariseus tulee uskoon hänen tulee hylätä perinteensä

 

Apt 26: 5-6  He tuntevat minut jo entuudestaan, jos tahtovat sen todistaa, että minä meidän uskontomme ankarimman lahkon mukaan olen elänyt fariseuksena. Ja nyt minä seison oikeuden edessä sentähden, että panen toivoni siihen lupaukseen, jonka Jumala on meidän isillemme antanut.

Kun fariseus tulee uskoon niin hänen tulee hylätä kaikki perinnäissääntönsä. Kun fariseus tulee uskoon niin hänen tulee panna toivonsa Jumalaan ja Hänen sanaansa.

 

Fariseusten perinnäissäännöt ovat järkeisoppi ja petosta

 

Kol 2:8  Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen.

Isien perinnäissäännöt ovat järkeisoppia ja tyhjää petosta, joiden kautta henkivallat eksyttävät ihmistä pois pelastuksesta, joka on kirjoitettuna Jumalan sanassa. Jos sinä tai minä ymmärrämme olevamme fariseuksia tai jos meissä on joitakin farisealaisia piirteitä niin silloin Jeesus julistaa meille: ” Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi.”

 

Petri Paavola

 

 

 
 

 

 

 

eXTReMe Tracker