You are target of His love

 

Etusivulle

Raamatunopetuksia

 

GALATIAN SEURAKUNNAT

 

 

Ympärileikkaus

 

Galatian alueella oli seurakuntiin levinnyt oppi, että pakana seurakunnan tuli noudattaa juutalaisten tapoja esim. ympärileikkaus. Paavali kirjoitti kirjeensä Galatiassa oleville seurakunnille ja sanoi olevan hämmästynyt  ja kummastunut, että Galatialaiset niin pian kääntyivät pois Kristuksesta Jeesuksesta toisenlaiseen evankeliumiin, joka oli kutsunut heidät Jumalan armon kautta evankeliumin sisälle. Nyt olivat eräät vääristelleet evankeliumin Galatalaisille. Paavali kirjoitti: ” Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Niinkuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu.” Paavali jatkoi:  Jumalan palvelija ei voi olla ihmisille mieliksi, koska hän ei voi muuten palvella Jumalaa. Paavali kertoi kuinka hänkin on juutalainen lihansa puolesta, mutta uudessa liitossa ihminen ei tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Ja niin Paavalikin on uskonut Jeesukseen Kristukseen, jotta Jumala vanhurskauttaisi hänet uskosta Jeesukseen eikä lihan teoista, koska ei kukaan tule vanhurskaaksi lain teoista. Sillä uskova on Jumalan lain kautta kuollut pois lain teoista, jotta hän eläisi Jumalalle. Uskova on  Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, jottei enää minä eläisi, vaan Kristus eläisi Pyhän Hengen kautta uskovan sydämessä ja minkä uskova elää sen hän elää nyt Jumalan Pojan uskossa. Koska Jeesus rakastaa meitä ja on kuollut meidän puolestamme, sen tähden emme saa tehdä mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain tekojen kautta, silloinhan Jeesus olisi kuollut turhaan. Paavalin opetus oli ettei pakana uskovia tarvitse ympärileikata lihan ympärileikkauksella, koska se koski vain juutalaisia, mutta ei pakanauskovia.

 

Pyhä Henki lain teoista vai uskossa kuulemisesta?

 

Paavali kysyy; saitteko Pyhän Hengen lain teoista vai uskossa kuulemisen kautta? Ne jotka perustavat elämänsä uskoon, siunataan uskovan Aabrahamin kanssa. Ja kaikki, jotka perustavat elämänsä lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia, koska se ei joka ei pysy kaikessa mikä on kirjoitettuna lakiin on kirottu. Koska laki ei perustaudu uskoon, vaan se joka ne täyttää on elävä laista. Kukaan ei tule vanhurskaaksi lainteoista, vaan vanhurskas on elävä uskosta. Jeesus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun Hän tuli kiroukseksi meidän edestämme, jotta Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa kaikkien osaksi ja niin me saamme uskon kautta luvatun Hengen. Ihmiset janoavat Pyhää Henkeä ja tekevät erilaisia rituaaleja, jotta saisivat Pyhän Hengen.

 

Uskon kautta Jeesukseen annetaan Pyhä Henki. Jumala on luvannut sanassaan antaa Pyhän Hengen niille, jotka Häntä tottelevat. Lue nyt tarkasti, et saa Pyhää Henkeä siksi, kun tottelet Jumalaa, vaan saat siksi Pyhän Hengen, jotta voisit totella Häntä. Tämä on tärkeätä ymmärtää, liha yrittää totella lihan voimalla, jotta saisi Pyhän Hengen. Kun taas Jumala antaa lihalle, joka ei pysty Häntä tottelemaan Pyhän Hengen, jotta liha voisi ja voi Pyhän Hengen kautta totella Jumalaa. Jumalan Henki onkin kuuliaisuuden Henki, joka tuo ja vaikuttaa kuuliaisuuden Jumalaa kohtaan Jumalan lasten  sydämissä, sillä Jumala on se, joka vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen Jumalan sanan ja Pyhän Hengen kautta sinun sydämessäsi, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Sinun lihasi ei voi vaikuttaa sinun sydämessäsi tahtomista ja tekemistä, että Jumalan tahto tapahtuisi, vaan Jumala vaikuttaa sen sanansa ja Henkensä kautta sinun sydämessäsi.

 

Kristus elää minussa

 

Kol 1:27-29: joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo. Ja häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Sitä varten minä vaivaa näenkin, taistellen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa.

 

Uskon elämänydin on olla Kristuksessa, siitä käsin uskon elämä on tervettä sekä kasvaa oikeaan suuntaan. Me julistamme Kristusta Jeesusta tässä maailmassa. Jeesus Kristus on keskipiste eikä meidän tekomme, vaan Hänen tekonsa meissä. Paavali näki vaivaa evankeliumin tähden siksi, kun Kristus vaikutti hänessä voimallisesti.

Gal 2:20 ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni.

 

Tärkeintä on, jotta en enää elä minä lihan mukaan, vaan Kristus elää minussa ja sen minkä nyt elän lihassa sen elän Jumalan Pojan uskossa. Tärkein usko on Jumalan Pojan usko meissä. Jumalan Pojan usko vaikuttaa meissä Pyhän Hengen kautta, jonka kautta Jumala vaikuttaa uskovassa Jumalan tahdon mukaista tahtomista sekä tekemistä, jotta Jumalan hyvä tahto tapahtuu meidän kauttamme.

 

Hebr 13: 20,21: Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta on se suuri lammasten paimen, meidän Herramme Jeesuksen, hän tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään, voidaksenne toteuttaa hänen tahtonsa, ja vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle otollista, Jeesuksen Kristuksen kautta; hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen.

 

Kuka tekee meidät kykeneviksi kaikkeen hyvään?  Kristus Jeesus tekee. Kristus asuu meissä Pyhän Hengen kautta, jonka kautta Hän vaikuttaa meissä sen, mikä on hänelle otollista.

 

Joh 3:30 Hänen (JEESUS KRISTUS) tulee kasvaa, mutta minun vähetä.

 

Me vähenemme ja meidän tekomme, mutta Kristus kasvaa meissä sekä Hänen tekonsa kasvavat meissä. Uskon elämä on siis Kristus keskeistä, jossa Hän asuu ja vaikuttaa meissä sekä tekee tekonsa meissä. Minä korostus uskon elämässä on lihan evankeliumia.

 

1 Piet 1:2 jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat Hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha.

 

Pyhä Henki vaikuttaa meissä pyhityselämää, joka vaikuttaa meissä kuuliaisuutta. Kuuliaisuus meissä on Kristuksen teko meissä Pyhän Hengen ja sanan kautta. Meidän lihamme ei saa aikaan kuuliaisuutta.

 

Apt 5:32 Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat."

Me emme saa Pyhää Henkeä siksi kun tottelemme Häntä, vaan siksi, jotta voimme Pyhän Hengen avulla totella Häntä.

 

Onko laki vastoin Jumalan lupauksia?

 

Paavali jatkaa: Onko laki vastoin Jumalan lupauksia? Ei ole. Sillä jos laki voisi tehdä eläväksi niin vanhurskaus tulisi lain kautta. Mutta Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se luvattu Henki annettaisiin uskosta Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat. Mutta ennen kuin usko tuli niin me olimme lain alle suljettuina uskoa varten, mikä oli vastedes ilmestyvä. Näin laista on tullut meille kasvattaja Kristukseen Jeesukseen, jotta tulisimme uskosta vanhurskaiksi. Sillä lain tehtävä on tuoda synnin tunto,  mutta Jeesuksen kautta on tullut usko, jossa on armo ja totuus ja näin Henki tekee kirjaimen eläväksi uskovan sydämessä ja tekee hänet kykeneväksi olemaan uuden liiton palvelija, eikä vanhan liiton, joka oli kirjaimessa.

 

Vapaa vai orja?

 

Paavali jatkoi kirjettään Galatian seurakunnille: Aabrahamilla oli kaksi poikaa, toinen oli syntynyt orjattaresta ja toinen Saarasta, joka kuvaa vapaata. Orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan taas lupauksen mukaan. Nämä kuvaavat kahta liittoa: toinen on Siinain vuorelta, joka synnyttää  orjuuteen, ja se on Haagar; sillä Haagar on Siinain vuori Arabiassa  ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen. Mutta se Jerusalem, joka on ylhäällä, on vapaa ja se on meidän äitimme. Uskovat ovat lupauksen lapsia niin kuin Iisakin oli.

 

Ne juutalaiset, joilla ei ole uskoa Messias Jeesukseen elävät tänä päivänä lain orjuudessa, mutta ne pakanat ja juutalaiset, jotka uskovat Jeesukseen elävät vanhurskauden vapaudessa Jumalan lapsina. Pyhän Hengen voimasta. Mutta niin kuin lihan mukaan syntynyt vainosi silloin Hengen mukaan syntynyttä, niin se vainoaa nytkin Hengestä syntynyttä. Uskovan tulee ajaa pois orjatar poikinensa; koska orjattaren poika ei saa periä vapaan vaimon pojan kanssa. Uskova ei ole orjattaren lapsi, vaan vapaan eli lupauksen lapsi. Paavali teki selvän eron lihan tekojen ja Hengen hedelmän välille. Sinäkin saat kokea vainoa lihan puolelta ja tuon vainon tarkoitus on, että Jumalan tuli, joka palaa sydämessäsi sammuisi. Mutta, muista Kristuksen kanssa olet voittajan puolella. Sinunkin tulee karkottaa kaikki lihan teot elämästäsi, jotta Jumalan Henki saisi hallita sinun elämääsi ja Hänen tulensa saisi palaa sinun sydämessäsi. Lihan teot ovat synnin orjuuden alla, eivätkä ne voi periä, sitä vapautta, mikä on Jumalan Hengen vaikuttamassa elämässä. Synnin orja on lihan himojen pakkovallan alla, jossa liha on pakotettu harjoittamaan syntiä. Mutta, jos Jeesus Kristus tekee sinut vapaaksi, niin olet totisesti vapaa ja vapautettu synnin orjuudesta. Vapaus Kristuksessa tarkoittaa sitä, että olet vapaa synnistä ja vapaa elämään vanhurskaudessa. Muista kuitenkin, että olemme matkalla kohti Jumalan täydellisyyttä, vaikka olemmekin vajavaisia matkamiehiä uskon valtatiellä, emmekä pysty elämään täydellisesti Jumalan tahdossa. Se on kuitenkin tärkeätä, että meillä on pyrkimys kohti täydellisyyttä ja haluamme kasvaa sitä kohden.

 

Vaeltakaa Hengessä

 

Paavali opetti selvästi, että uskovat elävät armosta uskon kautta Jeesukseen uutta liittoa, joka tekee Pyhän Hengen kautta kirjaimen eläväksi uskovan sydämessä ja ettei saanut palata kuolleeseen kirjaimeen eikä lihan tekoihin. Kristus on vapauttanut uskovat armon vaikutuksen alle eikä uskovat saa sitoa itseään lihan orjuuden ikeeseen. Paavali sanoi, jos te ympärileikkautatte itsenne niin Kristus ei ole enää teille hyödyksi. Te olette joutuneet pois Kristuksesta, koska olette ympärileikanneet itsenne ja palanneet lain tekoihin. Paavali jatkaa ja sanoo aika voimakkaasti:

 

Kunpa aivan silpoisivat itsensä, nuo teidän kiihoittajanne! Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet; älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa.   Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi".

 

 Kristuksen tuoma vapaus ei saa olla lihalle yllykkeenä lihan tekoihin, vaan Kristuksen tuoma vapaus on Jumalan armon vaikuttamaa sydämen kuuliaisuutta Pyhässä Hengessä Jumalan sanaa kohtaan. Vaeltakaa Hengessä niin ette lihan himoa täytä, sillä liha himoitsee henkeä vastaan. Mutta jos uskova on Jumalan Hengen johdossa niin hän ei ole enää lain alla.

 

Lihan teot ja Hengen hedelmä

 

Sitten Paavali kirjoittaa mitkä ovat lihan tekoja ja myös senkin, että lihan teot tulevat aina ilmi, koska ne ovat ihmisten nähtävissä. Lihan teot ovat: haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riidat, kateellisuus, vihat, eriseurat, lahkot(puolueet), kateus, juomingit, mässäykset ja muut sen kaltaiset ja ne, jotka tällaisia harjoittavat eivät peri Jumalan valtakuntaa.  Hengen hedelmä on: rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki.  Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen.  Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme. Koska liha ei saa aikaan Hengen hedelmää, vaan lihan tekoja niin sen tähden laki ei ole Hengen hedelmiä vastaan. Jeesuksen risti on se mistä alkaa lihan kuolettaminen ja Hengen elämä, jos siis huomaamme tekevämme lihan tekoja palatkaamme ristin juurelle, koska se on evankeliumin voima pelastukseksi jokaiselle.

 

Yleistä opetusta

 

Paavali jatkaa: Uskova ihminen ei saa etsiä ihmiskunniaa eikä kadehtia toista ihmistä. Jos joku uskova tekee syntiä, niin hengellisten uskovien tulee ojentaa hengellisesti tätä, joka on langennut, mutta kuitenkin sävyisyyden Hengessä, ettei itse joudu kiusaukseen. Sävyisä nuhtelu on jotakin sellaista, että kun isä näkee lapsensa kompastuvan kynnykseen sen tähden, kun hän harjoittelee kävelemistä, isä nostaa ylös lapsensa ja näyttää kynnystä johon lapsi kompastui. Sen jälkeen isä kehottaa varomaan tuota kynnystä ja neuvoo lasta nostamaan jalkansa sen yli ja auttaa, kannustaa ja tukee lasta kunnes lapsi oppii kävelemään. Ei sävyisä nuhtelu on jotakin sellaista, jossa isä räyhää ja huutaa kun lapsi ei pysy pystyssä ja osoittaa sormellaan lapseensa ja sanoo, että sinusta ei ole mihinkään, katso minua kuinka hyvin minä osaan kävellä. Tällainen nuhtelu viivästyttää lapsen kävelemään oppimista. Uskovien tulee kantaa toistensa taakkoja, sillä tavoin he täyttävät Kristuksen lain. Jos joku uskova on täynnä itseään ja luulee olevansa muita parempi, niin hän pettää itsensä. Jokaisen uskovan tulee tutkia omat tekonsa eikä uskova saa vahtia toisten tekemisiä. Kaitsijat jotka opettavat seurakuntaa, heitä tulee sen tähden kunnioittaa. Apostoli Paavali opettaa, että seurakuntaa johtavat kaitsijat, jotka ovat vanhempia ja paimenia. Tässä on taas todiste siitä ettei apostolit johtaneet seurakuntia, vaan palvelivat seurakuntia lahjoillaan.

 

Paavali kehottaa etteivät uskovat eksyisi, sillä Jumala ei salli itseänsä pilkattavan. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Lihaan kylväminen tuottaa turmeluksen niiton ja Henkeen kylväminen tuottaa Hengestä iankaikkisen elämän. Henkeen kylväminen on viisaampaa ja kannattavampaa kuin lihaan kylväminen, sen tähden kylvä uudispellossasi Hengen kylvö. Kun pidämme evankeliumia esillä ja teemme Jumalan sanan mukaan niin emme saa lannistua, sillä aika tulee jolloin saamme niittää, jos emme väsy. Eräs uskovainen veli teki evankeliumin työtä teetuvalla, hän oli tehnyt kovasti töitä n. puoli vuotta ja hän alkoi uupumaan ja väsyi. Hän istui eräänä iltana yksin teetuvalla väsyneenä, kun Jumala puhui hänen sydämelleen: ” kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy. Tämä uskovainen veli virvoittui ja iloitsi tuosta lupauksesta ja omisti sen sydämellensä ja sen seurauksena hän sai siunata sinä iltana erään nuoren taivastielle. Uskovien tulee tehdä hyvää varsinkin uskon veljille ja sisarille. Mutta me emme voi vaatia muita tekemään meille hyvää, vaan me saamme tehdä muille hyvää. Paavali jatkoi kirjettään: ne juutalaiset jotka pyrkivät lihassa olemaan mieliksi, ne pakottavat teitä ympärileikkauttamaan itsenne sen tähden, ettei heitä vainottaisi Kristuksen ristin tähden. Emmehän me uskovat halua olla mieliksi tälle maailmalle siten, että  kiellämme Jeesuksen ristin tämän maailman ihmisten edessä, jottei meitä Kristuksen tähden pilkattaisi.  Uskovien kerskauksena tuleekin olla Jeesuksen ristin kuolema ja ylösnousemus ja Jeesuksen ristin kautta on uskova ristiinnaulittu tälle maailmalle.

 

 

Petri Paavola

 
website statistics
eXTReMe Tracker