Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Herra Jeesus on vanhan liiton hengellinen kallio

Raamattu sanoo ja opettaa, että Messias Jeesus on verensä ja sovitustyönsä kautta kumonnut vanhan liiton, niin ettei vanha liitto ole enää voimassa eläinuhreineen jne. vaan nyt Jumalaan tulee uskoa Uuden Liiton uskonjärjestyksen mukaan, jonka perusta on Messias Jeesuksen veri ja sovitustyö Golgatan ristillä. On kuitenkin hyödyllistä ja opettavaista myös lukea ja tutkia vanhan testamentin kirjoituksia, koska ne opettavat esikuvina ja varjoina Uuden Liiton asioista ja nimenomaan Herrasta Jeesuksesta. Vanhan testamentin tekstit kertovat todella paljon Messias Jeesuksesta, joka toimi ja vaikutti Israelin kansan keskellä jo vanhan liiton aikana. Tässä kirjoituksessa käyn läpi sitä vain lyhyesti miten ja millä tavalla Herra Jeesus vaikutti ja toimi vanhan liiton aikana. Käyn tätä asiaa muutamien VT:n kohtien sekä myös UT:n kohtien kautta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Kallio joka seurasi Israelin kansaa oli Kristus
Uuden Liiton Lähettiläs ja Pelastaja Messias Jeesus
Jeesus johdatti Israelin kansan luvattuun maahan
Jeesus pilvipatsaana ja tulipatsaana
Loppusanat
 

Kallio joka seurasi Israelin kansaa oli Kristus

1 Kor 10:
1 ¶ Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi
2 ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä
3 ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa
4 ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus.

1 Cor 10:
1 I do not want you to be without da’as, Achim b’Moshiach, that Avoteinu all were under the anan (cloud, SHEMOT 13:21-22) and passed through the sea [SHEMOT 14:22-25],
2 And all into Moshe Rabbenu were given tevilah in the anan (cloud) and in the sea,
3 And all of the same spiritual okhel (food) ate [SHEMOT 16:4,35; DEVARIM 8:3; TEHILLIM 78:24-29],
4 And all of the same spiritual drink drank, for they were drinking from a spiritual TZUR following them [SHEMOT 17:6; BAMIDBAR 20:11; TEHILLIM 78:15; 105:41], and that TZUR was Moshiach. Orthodox Jewish Bible

Hepreankielen Uusi Testamentti Salkinson-Ginsburg 1 Kor 10:1-4

Nature

Raamattu sanoo, että Herra Jeesus oli hengellinen kallio, joka seurasi Israelin kansaa, kun he kulkivat kohti luvattua maata. Herra Jeesus, eli Jumala tuli ihmiseksi maan päälle noin 2000 vuotta sitten, mutta ennen ihmiseksi tulemista (Jeesus oli ihmisenä yhtä aikaa tosi Jumala ja tosi ihminen) Herra Jeesus toimi ja vaikutti Israelin kansan keskuudessa Jumalana ja Herrana vanhan liiton aikakaudessa, jota tutkimme seuraavasti hiukan tarkemmin.

2 Sam 22:47 Herra elää! Kiitetty olkoon minun kallioni, ja ylistetty Jumala, minun pelastukseni kallio (צור‎ tsur),

Ps 18:31 (18:32) Sillä kuka muu on Jumala kuin Herra, ja kuka pelastuksen kallio (צור‎ tsur), paitsi meidän Jumalamme-

Ps 89:26 (89:27) Hän kutsuu minua: ‘Sinä olet minun isäni, sinä minun Jumalani ja pelastukseni kallio’ (צור‎ tsur).

Ps 95:1 Tulkaa, kohottakaamme ilohuuto Herralle, riemuhuuto pelastuksemme kalliolle (צור‎ tsur).

Raamatun vanhan testamentin hepreankielen kallio sana on tsur (צור‎) siinä yhteydessä missä puhutaan pelastuksen kalliosta. Hepreankielen Uusi Testamentti (Salkinson-Ginsburg) käyttää samaa hepreakielen sanaa tsur 1 Kor 10:4 jakeessa, missä puhutaan pelastuksen kalliosta. Orthodox Jewish Bible käyttää samaa sanaa kirjoittaen tsur (צור‎) sanan muodossa tzur (צור‎). Herra Jeesus on Raamatun opettama pelastuksen kallio, joka toimi ja vaikutti Israelin kansan keskuudessa vanhan liiton aikakaudessa Herrana ja Jumalana, mutta vasta Hänen verensä ja sovitustyönsä kautta Herrasta Jeesuksesta tuli Uuden Liiton aikakauden Pelastaja. Herra Jeesus on tietenkin myös Uuden Liiton Jumalan kansan hengellinen kallio. Jumala toimitti pelastuksen vanhan liiton aikakaudessa eläinuhrien veren kautta, mutta Uudessa Liitossa pelastus vastaanotetaan Messias Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta; katuen tunnustetaan synnit Jumalalle ja uskotaan Jeesus Herraksi, Pelastajaksi ja Messiaaksi, ja näin saadaan synnit anteeksi, iankaikkinen elämä ja yhteys Jumalan kanssa.

Apt 7:
37 Tämä on se Mooses, joka sanoi israelilaisille: ‘Profeetan, minun kaltaiseni, Jumala on teille herättävä teidän veljienne joukosta’.
38 Hän on se, joka seurakunnassa, erämaassa, oli enkelin kanssa, joka puhui hänelle Siinain vuorella, ja oli myös isiemme kanssa; ja hän sai eläviä sanoja meille annettaviksi.

Apostolien tekojen 7 luvun ja jakeiden 37,38 Mooseksen kaltainen Profeetta oli Messias Jeesus. Tässäkin Raamatun kohdassa sanotaan, että Jeesus oli Israelin kansan kanssa erämaassa vanhan liiton aikana. Jeesus oli siellä enkelin kanssa, mutta tämän Raamatun kohdan opetuksen mukaan se oli Jeesus, joka puhui Moosekselle Siinain vuorella:

3 Moos 19:
1 ¶ Kolmantena kuukautena siitä, kun israelilaiset olivat lähteneet Egyptin maasta, juuri samana kuukauden päivänä, he tulivat Siinain erämaahan.
2 Sillä he olivat lähteneet Refidimistä, tulleet Siinain erämaahan ja leiriytyneet erämaahan; ja Israel oli siellä leirissä vuoren kohdalla.
3 Ja Mooses nousi Jumalan tykö, ja Herra huusi häntä vuorelta ja sanoi: "Sano näin Jaakobin heimolle ja ilmoita israelilaisille:

Uuden Liiton Lähettiläs ja Pelastaja Messias Jeesus

Mal 3:1 Katso, minä lähetän sanansaattajani (malak), ja hän on valmistava tien minun eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli (malak), jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot.

Mal 3:1 Minä lähetän sanansaattajani (malak) valmistamaan edelläni tietä. Äkkiä on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton Lähettiläs (malak), jota te ikävöitte. Hän tulee, sanoo Herra Sebaot. Jumalan Kansan Raamattu - JKR

Mal 3:1 Behold, I send My messenger (malak), and he shall clear the way before Me; and the L-rd, whom ye seek, will suddenly come to His temple, and the messenger (malak) of the covenant, whom ye delight in, behold, he cometh, saith HaShem of hosts Jewish Publication Society Bible - JPS

Malakian kirjan 3 luvun ensimmäisen jakeen Jumalan lähettämä sanansaattaja, joka valmistaa tien Herran eteen oli Johannes Kastaja. Malakian kirjan 3 luvun ensimmäisen jakeen temppeliin tuleva Herra on Messias Jeesus ja Hän on myös Liiton Lähettiläs, koska Isä lähetti Jeesuksen taivaasta Uuden Liiton aikakauden Pelastajaksi.

Malakian kirjan 3 luvun ensimmäisessä jakeessa on kaksi kertaa hepreankielen sana malak, joka tarkoittaa enkeliä, sanansaattajaa ja lähettilästä. Asia- ja tekstiyhteys ratkaisee sen tarkoittaako malak sana Jumalan enkeliä, ihmistä sanansaattajana, lähettiläänä tai Jeesusta Isänsä Lähettiläänä. Raamattu kertoo myös kuinka Jumalan enkelit ovat Jumalan lähettämiä palvelukseen toteuttamaan Jumalan tahtoa. Täten malak sanan ydinajatus on sanansaattaja tai lähettiläs, jonka joku häntä suurempi on lähettänyt.

Joh 6:

38 Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt.

39 Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä.

Joh 3:17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.

Raamatussa olisi useita kohtia, jotka tuovat esille sen kuinka Isä on ja oli lähettänyt Poikansa Jeesuksen maan päälle toteuttamaan Isä Jumalan tahtoa, mutta tuon nyt tässä esille vain nuo kaksi yllä olevaa kohtaa. Messias Jeesus on Herra ja Jumala, jonka Isä lähetti maan päälle Messiaaksi ja Pelastajaksi Uuden Liiton aikakauden pelastusta varten.

Jeesus johdatti Israelin kansan luvattuun maahan

2 Moos 23:
20 ¶ Katso, minä lähetän enkelin (malak) sinun edellesi varjelemaan sinua tiellä ja johdattamaan sinua siihen paikkaan, jonka minä olen valmistanut.
21 Ole varuillasi hänen edessään ja kuule häntä äläkä pahoita hänen mieltänsä. Hän ei jätä teidän rikoksianne rankaisematta, sillä minun nimeni on hänessä.
22 Mutta jos sinä kuulet häntä ja teet kaikki, mitä minä käsken, niin minä olen sinun vihollistesi vihollinen ja vastustajaisi vastustaja.
23 Sillä minun enkelini (malak) käy sinun edelläsi ja johdattaa sinut amorilaisten, heettiläisten, perissiläisten, kanaanilaisten, hivviläisten ja jebusilaisten maahan, ja minä hävitän heidät.

Exo 23:21 Pay heed to him, and obey his voice, provoke him not; for he will not pardon (נשׂא nasa) your peysha’im (פשׁע‎ pesha‘); for My Shem is in him. Orthodox Jewish Bible

2 Moos 23 luvussa ja jakeissa 20-23 on hepreankielen sana malak, joka tarkoittaa Jumalan enkeliä, ihmistä sanansaattajana ja lähettiläänä sekä Jeesusta Isänsä Lähettiläänä. 2 Moos 23:20-23 Raamatun kohdan asia- ja tekstiyhteys kertoo meille, että kyseessä ei ole Jumalan enkeli, vaan Jumalan lähettämä Lähettiläs, joka on Herra Jeesus. Alkutekstin mukaan 2 Moos 23:21 jakeessa on hepreankielen sana nasa (נשׂא), joka on hepreankielen qal-verbivartalossa, jossa se tarkoittaa  nostaa, nostaa ylös, kantaa, tukea, ylläpitää, kestää, ottaa, ottaa pois, kantaa pois, antaa anteeksi. 2 Moos 23:21 jakeessa on hepreankielen sana pesha, joka on eräs hepreankielen syntiä tarkoittavista sanoista. Pesha sana on eräs voimakkain ja pahin syntiä tarkoittava sana hepreankielessä.

Nyt kun katsomme alkutekstin valossa 2 Moos 23:20-23 opetusta, niin asia avautuu meille hyvin selkeällä tavalla. Messias Jeesus on Isän lähettämä Lähettiläs (malak), joka kävi Israelin kansan edellä varjellen ja suojellen heitä tiellä (Jeesus on tie, totuus ja elämä) ja johdattaen heidät luvattuun maahan. Israelin kansan tuli kuulla Häntä (Jeesus), sillä hän ei anna anteeksi syntejä (jos niitä ei kaduta). Alkutekstin mukaan Isän lähettämällä Lähettiläällä on valta joko antaa anteeksi syntejä tai olla antamatta syntejä anteeksi. Jumalan enkelillä ei ole valtaa antaa anteeksi syntejä, mutta Jeesuksella on valta antaa syntejä anteeksi, sillä Isä on antanut Hänelle kaiken vallan taivaassa ja maan päällä. On siis täysin selvää, että 2 Moos 23:20-23 Isän lähettämä Lähettiläs on Herra Jeesus.

2 Moos 23:21 Raamatun kohta sanoo, että minun (Isän) nimeni on Hänessä, joka tarkoittaa sitä, että Isän lähettämällä Jeesuksella on Isänsä nimi. Raamattu todistaa tämän myös selvästi:

Joh 17:
11 ¶ Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niinkuin mekin.
12 Kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen.

Johanneksen evankeliumin 17 luvussa Messias Jeesus sanoi kaksi kertaa, että Hänellä on Isänsä nimi sanomalla; Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, ja; varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut.

Messias Jeesuksen oma todistus asiasta on selvä, Jeesuksella on Isänsä nimi, sillä Jeesuksen hepreankielinen nimi Jehoshua tarkoittaa Jumalan pelastus, Jumala pelastaa ja sen Isä on tehnyt Poikansa Jeesuksen kautta lähettämällä Jeesuksen maailmaan ihmiseksi (Jumala tuli ihmiseksi), joka kuoli ristillä meidän ihmisten syntien tähden:

Matt 1:21 Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä."

Hepreankielen sana Jehoshua tulee sanoista Jhvh (Herra) ja yasha (pelastaa, pelastaja). Jeshua tulee sanasta Jehoshua ja Jeshua tarkoittaa Herrassa on pelastus (Jumala pelastaa).

Jes 9:6 (9:5) Sillä meille on lapsi syntynyt, ja poika on meille annettu, jonka hartioilla herraus on; ja hänen nimensä kutsutaan Ihmeellinen, Neuvonantaja, Väkevä Jumala, Ijankaikkinen Isä, Rauhan päämies: Biblia 1776

Isa 9:5 For a child is born unto us, a son is given unto us; and the government is upon his shoulder; and his name is called Pele-joez-el-gibbor-Abi-ad-sar-shalom; Jewish Publication Society Bible - JPS

Jesaja 9:6 (9:5) sanoo alkutekstin mukaan kuten esimerkiksi vanha Biblia ja juutalaisten hepreasta englantiin kääntämät Raamatunkäännökset sanovat, että lapsi on syntynyt, ja Poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus (hallintavalta), jonka nimeä kutsutaan iankaikkiseksi Isäksi. Jesaja 9:6 (9:5) Poika, jolla on herraus ja jota kutsutaan iankaikkiseksi Isäksi on Messias Jeesus. Huomaa se, että alkuteksti ei sano, että Poika (Jeesus) on iankaikkinen Isä, vaan että Häntä kutsutaan iankaikkiseksi Isäksi, koska Hänellä on Isänsä nimi. Jeesus on Isä Jumalan Poika, mutta yhtä aikaa Jumala Isänsä kanssa, mutta ei Isä Jumala, vaan Isä Jumalan Poika.

Snl 30:4 Kuka on noussut taivaaseen ja astunut sieltä alas? Kuka on koonnut kouriinsa tuulen? Kuka on sitonut vedet vaipan sisään? Kuka on kohdalleen asettanut maan ääret kaikki? Mikä on hänen nimensä ja mikä hänen poikansa nimi, jos sen tiedät?

On todella mielenkiintoista, että Raamatussa vanhan liiton aikakaudella Sananlaskujen kirjassa sanotaan, että tiedätkö mikä on Hänen nimensä (viittaus Isään) ja mikä on Hänen Poikansa nimi (viittaus Jumalan Poikaan Jeesukseen). Isällä on Poika Jeesus ja Raamatun yksi iankaikkinen Jumala on Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä, siksi Jumala sanoi "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ......" (1 Moos 1:26).

Jeesus toimi ja vaikutti Israelin kansan keskuudessa Herrana vanhan liiton aikakaudessa, mutta kukaan Israelin kansasta ei silloin tiennyt, että Herra, joka johdatti heitä oli Jumalan Poika, Jeesus. Isä teki Jeesuksen tunnetuksi Uuden Liiton aikakauden Pelastajana. Raamatun opetuksesta hepreankielen valossa saamme tietää, että Joosuan nimi oli hepreaksi Jehoshua ja Jeshua, joka on Jeesuksen nimi:

Joos 1:
1 ¶ Herran palvelijan Mooseksen kuoltua sanoi Herra Joosualle (Jehoshua), Nuunin pojalle, Mooseksen palvelijalle, näin:
2 "Minun palvelijani Mooses on kuollut; nouse siis ja mene tämän Jordanin yli, sinä ja kaikki tämä kansa, siihen maahan, jonka minä annan heille, israelilaisille.
3 Jokaisen paikan, johon te jalkanne astutte, minä annan teille, niinkuin olen Moosekselle puhunut.

Jos 1:

1 Now after the mot Moshe Eved Hashem it came to pass, that Hashem spoke unto Yehoshua ben Nun, mesharet Moshe, saying,

Moshe Avdi is dead; now therefore arise, cross over this Yarden, thou, and kol HaAm Hazeh, unto HaAretz which I do give to them, even to the Bnei Yisroel.

3 Every place that the sole of your regel shall tread upon, that have I given unto you, just as I said unto Moshe.

4 From the midbar and this Levanon even unto the Nahar Hagadol, the river Euphrates, all the land of the Chittim, and unto the Yam HaGadol toward the going down of the shemesh, shall be your territory. Orthodox Jewish Bible - OJB

Neh 8:17 Ja koko seurakunta, kaikki vankeudesta palanneet, tekivät lehtimajoja ja asuivat lehtimajoissa. Sillä aina Joosuan (ישׁוע‎ Jeshua), Nuunin pojan, ajoista siihen päivään saakka eivät israelilaiset olleet niin tehneet. Ja vallitsi hyvin suuri ilo.

Neh 8:17 And kol HaKahal of them that were come again out of the captivity made sukkot, and sat under the sukkot; for since the days of Yeshua (ישׁוע‎ Jeshua) ben Nun unto that day had not the Bnei Yisroel done so. And there was simchah gedolah. Orthodox Jewish Bible - OJB

Raamattu sanoo ja opettaa, että Nuunin pojan nimi on hepreaksi Jehoshua ja Jeshua, joka johdatti israelilaiset luvattuun maahan Mooseksen sijaan. Tämä on todella tärkeä opetus ymmärtää: Nuun pojan nimi (Joosua) oli Jeshua (Jeesus) ja hän ihmisenä sai olla johdattamassa Israelin kansan luvattuun maahan, mutta samaan aikaan Herra, eli Jeesus oli se, joka Herrana johdatti niin Joosuaa kuin Israelin kansan luvattuun maahan. Joosua ihmisenä, mutta Jeesuksen nimisenä johdatti Israelin kansan luvattuun maahan, joka oli esikuvaa Herrasta Jeesuksesta, jossa on pelastus ja joka totisesti johdattaa kansansa perille Isä Jumalan luokse Uuteen Jerusalemiin iankaikkisuudessa. Todella nerokasta Jumalalta, että samaan aikaan sekä esikuva Joosua (hepr. Jeshua), että itse Herra Jeesus johdattivat vanhan liiton Jumalan kansan Israelin luvattuun maahan.

Jeesus pilvipatsaana ja tulipatsaana

Olemme nähneet nyt aikaisemmin kuinka Jeesus oli Hän, joka oli Israelin kanssa erämaassa, kulkien ja johdattaen heitä vanhan liiton aikana. Otan vielä lisää tästä Raamatun sanan todistusta:

2 Moos 13:
20 Ja he lähtivät liikkeelle Sukkotista ja leiriytyivät Eetamiin, erämaan reunaan.
21 Ja Herra
(יהוה‎ JHVH) kulki heidän edellänsä, päivällä pilvenpatsaassa johdattaaksensa heitä tietä myöten ja yöllä tulenpatsaassa valaistaksensa heidän kulkunsa, niin että he voivat vaeltaa sekä päivällä että yöllä.
22 Pilvenpatsas ei poistunut päivällä eikä tulenpatsas yöllä kansan edestä.

2 Moos 14:
18 Ja egyptiläiset tulevat tietämään, että minä olen Herra (יהוה‎ JHVH), kun minä näytän kunniani tuhoamalla faraon, hänen sotavaununsa ja ratsumiehensä."
19 Niin Jumalan enkeli (malak), joka oli kulkenut Israelin joukon edellä, siirtyi kulkemaan heidän takanansa; ja pilvenpatsas siirtyi heidän edeltänsä ja asettui heidän taaksensa

Raamattu sanoo 2 Moos 13:20-22 kohdassa Herran (יהוה‎ JHVH) kulkeneen israelilaisten edellä päivällä pilvenpatsaassa johdattaaksensa heitä tiellä (Jeesus on tie, totuus ja elämä) ja yöllä tulipatsaassa valaistaksensa heidän kulkunsa. Raamattu sanoo 2 Moos 14:18,19 kohdassa, että Jumalan Lähettiläs (malak), joka oli Jeesus oli kulkenut Israelin joukon edellä, siirtyi nyt kulkemaan heidän taaksensa ja pilvenpatsas siirtyi heidän edeltään ja asettui heidän taaksensa, koska Herra (Jeesus) tuhosi Israelia takaa ajavan Faaraon joukkoineen hukuttamalla heidät mereen.

Raamattu sanoo (2 Moos 13:21), että Herra oli se, joka oli pilvipatsaana ja tulipatsaana johdattamassa Israelin kansaa ja koska Raamattu sanoo (2 Moos 14:19) Herran Lähettilään (malak) olevan se pilvipatsas, niin se tarkoittaa sitä, että Jeesus oli Herra, joka johdatti heitä pilvenpatsaassa ja tulipatsaassa, koska se oli Herra, joka heitä johdatti pilvi- ja tulipatsaassa. Jeesus on ja oli Isän lähettämä Lähettiläs (malak), joka johdatti Israelin kansaa erämaassa.

Loppusanat

Ilm 1:
5 ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija! Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä
6 ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti! Amen.
7 Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen.


Ilm 1:5 ja Jeesukselta Kristukselta joka on uskollinen todistaja. *esikoisena kuolleista noussut* ja maan kuningasten hallitsija. Hänelle joka °on meitä rakastanut ja pessyt° meidät synneistämme verellään (Toivo Koilo Uusi Testamentti) - alkutekstin mukainen käännös

Ilm 5:
9 ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: "Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista
10 ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä".

Ilm 12:
10 Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: "Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos.
11 Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti.


Raamatun sanan opetuksen mukaan Herra Jeesus rakastaa meitä ja on rakkautensa todisteeksi kuollut meidän syntiemme tähden ja Hän on pessyt ja puhdistanut syntimme verensä kautta, kun olemme tunnustaneet syntimme, ja haluamme tehdä parannusta (katuen tunnustaa syntinsä) sekä uskoa Herraan Jeesukseen. Herra Jeesus on ostanut verellänsä Häneen uskovat ihmiset ja tehnyt heidät Jumalalle kuningaskunnaksi ja papeiksi. Herran Jeesuksen veren kautta ja todistuksen sanan kautta voitetaan saatana, veljiemme syyttäjä. Herran Jeesuksen rakkauden ja veren (syntien sovitus) kautta Hän vapauttaa meidät synnin ja saatanan orjuudesta palvelemaan elävää Jumalaa.

Raamatun opetus Herran Jeesuksen verestä on laaja-alainen sekä näemme sen kuinka Herran Jeesuksen veri on koko uskonelämän perusta. Jumalan luoma ja säätämä ihmisen elimistön verenkierto on kuin esikuvaa Herran Jeesuksen sovitusverestä. Elimistössä verenkiertojärjestelmässä sydän pumppaa verta toimittaen happea, ravinteita ja rakennusaineita kudoksiin ja soluihin. Herran Jeesuksen sovitusveri tuo syntien anteeksiantamuksen sekä sen kautta antaa perustan uskonelämän kasvulle ja pyhityselämälle. Verenkierto kuljettaa aineenvaihdunnan tuottaman hiilidioksidin ja kuona-aineet sekä muut haitta- ja jäteaineet soluista pois. Kun ihminen saa syntinsä anteeksi uskon kautta Herran Jeesuksen vereen, niin Jeesuksen veri puhdistaa Häneen uskovan synneistä ja synnin teoista. Uskovasta ei toki tule täydellistä tässä ajassa, mutta Jumalan armosta hän saa kasvaa uskossa Herran Jeesuksen sovitusveren puhdistuksen suojassa. Raamattu puhuu todella paljon Herran Jeesuksen syntiuhrista, kuolemasta, sovituksesta sekä verestä ja kaikki uskossa vaikuttavat asiat tapahtuvat Herran Jeesuksen sovitusveren ansiosta ja tämä meidän tulisi aina ymmärtää ja muistaa sekä pitää sitä runsaasti esillä.

 

 

 

Petri Paavola 30.9.2022

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker