Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Herra antaa oikeat sanat sanan julistamiseen ja todistamiseen

Jumalan sanan opetus- ja julistustyössä kuten myös todistamisessa kaikkein tärkeintä on ymmärtää, että Herra antaa meille sanat niissä hetkissä kun Hän haluaa meidän puhuvan. Herra antaa meille sanat siitä mitä meidän tulee puhua ja todistaa Herrasta Jeesuksesta. Tämä on todella tärkeää ymmärtää, että on kyse Jumalan vaikuttamasta Jumalan palvelemisesta ei uskonnollisesta perinteestä tai ihmisen järjenpäätelmistä. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Kol 4:
2 ¶ Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa,
3 rukoillen samalla meidänkin edestämme, että Jumala avaisi meille sanan oven puhuaksemme Kristuksen salaisuutta, jonka tähden minä myös olen sidottuna,
4 että minä sen ilmoittaisin, niinkuin minun tulee puhua.
5 ¶ Vaelluksessanne olkaa viisaat ulkopuolella olevia kohtaan, ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä.
6 Olkoon puheenne aina suloista, suolalla höystettyä, ja tietäkää, kuinka teidän tulee itsekullekin vastata.

 

Jumalan sana opettaa, että meidän tulisi olla rukouksessa kestäviä ja rukouksessa kiittäen valvoa. Itse ajattelen, että meidän uskovien eräs suurimmista haasteista uskon elämässä on kestävä rukouselämä, jossa kiittäen valvoisimme omaa tilaamme Herran edessä. Onneksi Jumala armossaan kasvattaa meitä uskossa yhä syvempään Jumalan tuntemiseen, jolloin opimme myös koko ajan enemmän olemaan rukouksessa kestäviä ja kiittäen valvomaan tilaamme Herran edessä.

 

Jumala opettaa sanansa kautta, että meidän tulee rukoilla sitä, että Jumala avaisi Hänen sanaansa voidaksemme puhua Kristuksesta, Herrasta Jeesuksesta niissä tilanteissa missä Herra haluaa meidän puhuvan Messias Jeesuksesta ja Jumalan sanan totuudesta. Jumala sana sanoo, että Jumala avaa meille sanaa ja tilaisuuksia puhua Jeesuksesta, että puhuisimme Jeesuksesta ja Jumalan sanasta niin kuin meidän tulee siitä puhua eri tilanteissa.

 

Edellä oleva on todella tärkeä ymmärtää ja tarkoittaa sitä, että meidän tulisi aina rukouksessa pyytää Herraa auttamaan meitä antamaan meille oikeita sanoja kun puhumme Herrasta Jeesuksesta ja Jumalan sanan totuudesta. Omin voimin emme voi tehdä hengellistä palvelutyötä emmekä todistaa Herrasta Jeesuksesta. Minusta on todella ihanaa ja armollista, että Jumala itse vaikuttaa tahtomista ja tekemistä Pyhän Hengen kautta meidän sydämissämme, että Hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi ja voisimme puhua Herrasta Jeesuksesta niin kuin meidän tulee Hänestä puhua niissä tilanteissa mitä meidän eteemme johdatetaan.

 

Raamattu opettaa kuinka meidän tulisi olla viisaita ulkopuolella (jumalattomia) olevia kohtaan ja ottaa vaari oikeasta hetkestä milloin kerromme heille pelastuksen evankeliumia ja Jumalan sanan totuutta. Raamatun sanan opetuksen mukaan Jumala on ainoa viisas ja Hän antaa viisautta meille kun sitä anomme Häneltä (Jaak 1:5,6). Meidän tulee ymmärtää, että meiltä puuttuu Jumalan viisautta ja siksi meidän tulee anoa ja pyytää Häneltä viisautta ja Hän antaa meille viisautta kun anomme sitä uskossa, emmekä epäile Hänen viisauttansa ja Hänen mahdollisuuksiaan.

 

Epäileminen Jumalaa kohtaan johtuu ainakin uskon elämän alussa siitä ettei tunne vielä Jumalaa ja Hänen mahdollisuuksiaan. Jumala on armollinen ja Hän kasvattaa meitä armossaan tuntemaan Hänen hyvyyttänsä niin ettei meidän tarvitse epäillä Hänen hyvyyttään ja mahdollisuuksiaan auttaa meitä menemään eteenpäin kaikissa tilanteissa, vaikeissakin tilanteissa.

 

Kun Jumalan armosta opimme tuntemaan yhä enemmän Jumalaa Hänen sanansa ja Pyhän Hengen läsnäolon kautta meidän sydämessämme, niin saamme Jumalalta viisautta jumalattomia kohtaan niin, että opimme ottamaan vaarin oikeasta hetkestä milloin kerromme heille pelastuksen evankeliumia ja Jumalan sanan totuutta. Jumalan tuntemisen kautta opimme myös puhumaan suloisesti, mutta totuutta noudattaen ja opimme myös miten vastaamme jumalattomille heidän kysymyksiinsä Jumalasta.

 

Ef 6:
18 Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta;
19 ¶ ja minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta,
20 jonka tähden minä olen lähettiläänä kahleissa, että minä siitä rohkeasti puhuisin, niinkuin minun puhua tulee.

Raamattu kehottaa meitä olemaan kestäviä rukoillessamme anoen toisten uskovien puolesta ja valvomaan kun rukoilemme toisten uskovien puolesta. Edellä oleva opetus rukouksen kestävyydestä toisten uskovien puolesta on kasvu kysymys, johon opimme sitoutumaan uskon kasvun kautta, kun etsimme ensin Jumalan valtakuntaa ja Jumalan tahtoa ja vanhurskautta.

Efesolaiskirjeen 6 luvun jakeessa 19 apostoli Paavali kehotti uskon sisaria ja veljiä rukoilemaan hänen puolestaan että Hän saisi Jumalalta oikeat sanat ja rohkeuden julistaa evankeliumia, että hän puhuisi rohkeasti niin kuin puhua tulee.

Tässä meillä on todella hyvä esimerkki siitä kuinka Jumalan suuresti armoittama apostoli Paavali oli täysin riippuvainen Jumalasta ja Jumalan armo- ja voimavaikutuksista. Tämän päivän uskovien yhteyksissä tehdään liian paljon hengellistä työtä ihmisviisaudesta, ihmisvoimasta ja ihmisperinteestä käsin ja siksi emme näe kovinkaan paljon ihmisten pelastumisia ja todellista uskovien välistä uskossa rakentumista. Suuri syy tähän huonoon tilanteeseen uskovien keskuudessa on se kun emme ole seurakuntana yksi, niin kuin Raamattu opettaa.

Jos haluamme, että Jumalan työ menee eteenpäin, niin meidän tulee nöyrtyä Hänen eteensä ja pyytää ja anoa Herraa antamaan meille viisautta puhua pelastuksen evankeliumia ja Jumalan sanan totuutta niin kuin siitä tulee puhua niissä tilanteissa missä Herra johdattaa meitä puhumaan pelastuksen evankeliumia ja Jumalan sanan totuutta. Meidän tulee myös uskovina rakastaa toinen toisiamme totuudessa ja olla yksi seurakunta käytännössä, niin kuin Raamattu opettaa, mikäli mielimme nähdä Jumalan suuria tekoja.

Jumalan valtakunnan työ, Herrasta Jeesuksesta julistaminen ja todistaminen ei riipu ihmisen älykkyydestä ja ihmisen oman voiman määrästä, vaan siitä rakastammeko Jumalaa, ja jos rakastamme Jumalaa, niin silloin Hän avaa meille sanaansa kuinka siitä tulee puhua. Tämä on todella armollista, koska kuka tahansa Jumalan armosta pelastettu uskova ihminen voi oppia koko ajan yhä enemmän rakastamaan Jumalaa, koska Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta ja tämä totuuden rakkaus Jumalaa kohtaan on se avain, jonka kautta voimme puhua Jumalasta, niin kuin Hänestä tulee puhua eri tilanteissa sekä palvella Häntä, niin kuin Häntä tulee palvella eri tilanteissa. Kiitos Jumalalle Herran Jeesuksen verestä ja pelastuksesta syntien anteeksisaamiseksi, ja yhteydestä Isä Jumalan kanssa uskon kautta, amen.

 

 

Petri Paavola 19.7.2021

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
 

 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker