Tervetuloa Raamatun opetus sivulleni. Kaikkia opetuksia saa vapaasti kopioida sekä levittää jos ei muuta niiden alkuperäistä sisältöä. Jos haluat kysyä jotakin opetuksiin liittyviä kysymyksiä,
löydät yhteystietomme
etusivulla olevasta linkistä.

  

 

5 Moos 6:4

 
 

Haluatko Pelastua Jeesuksessa?

 

Kuinka kukaan voi uskoa siihen mitä ei ole kuullut? Kuinka kukaan voi uskoa ellei kukaan julista? Jumalaan uskominen tulee siis kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta.

 

Ihminen ei voi pelastua ilman Jumalan sanan kuulemista, koska Pyhä Henki todistaa maailmalle synnin todeksi silloin kun tälle maailmalle julistetaan synti synniksi. Pyhä Henki todistaa vanhurskauden tälle maailmalle silloin kun julistetaan vanhurskaus vanhurskaudeksi. Pyhä Henki todistaa tälle maailmalle tuomion silloin kun tälle maailmalle julistetaan Jumalan tuomiota.

 

Jumala on Kaikkivaltias, mutta hänen on sitonut ihmisen pelastuksen sanaansa. Ihmisen tulee joko kuulla tai lukea Jumalan sanaa, jotta hän voi pelastua. Jumala on asettanut pelastuksen tarjoamisen ihmiselle siten, että hänelle todistetaan tai julistetaan Jumalan sanaa. Pyhä Henki todistaa sitten jumalattoman ihmisen sydämelle Jumalan sanan todeksi, jotta hän voi pelastua.

 

Jumalan kirkkautta vailla

 

Jokainen ihminen on Jumalan kirkkautta vailla synnin tähden eli kukaan ei pelastu omalla voimallansa eikä uskonnollisilla rituaaleilla. Synti tuo ihmisen elämään orjuuden, joka taas tuo ihmiselle riippuvuuden synnin harjoittamiseen. Raamattu itse opettaa, että Saatana on vanginnut ihmisen tahtoansa tekemään. Synti on kaksi tahoista, se tuo ihmisen sisälle sekä hyvän olon tunteen, mutta myös erittäin pahan olon tunteen. Synti tuottaa myös Raamatun opetuksen mukaan ihmisen lihalle lyhyt aikaisen nautinnon. Tästä johtuvat lihan himot, jotka jäytävät ihmisen sisäistä olemusta. Synnin nautiskelun seurauksena ja hedelmänä on iankaikkinen kadotus, sanoohan Raamattu, että synnin palkka on kuolema.

 

Parannus

 

Miksi Jeesus voittaa ihmisiä puolellensa? Siksi koska Hän osoittaa meille ihmisille syntisyytemme ja sitä seuraavan iankaikkisen rangaistuksen, mutta hän tarjoaa syntiselle armoa Golgatan tähden, jossa hän kärsi ja kuoli meidän syntisten edestä ja osoittaa näin ihmiselle suuren rakkautensa.  Jumalan tarjoamaa ilmaista pelastusta, joka on Jeesuksessa ei voi saada kuin parannuksen tekemällä. Jeesus itse sanoi: Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi.

 

Parannuksen tekeminen tarkoittaa sitä, että käännyt pois synti elämästä ja alat Jumalan armosta vaeltaa uudessa elämässä Jumalan armovaikutuksen kautta. Ihminen ei voi siis pelastua muutoin kuin Jeesuksen ristinkuoleman kautta, joka luetaan niiden hyväksi, jotka tekevät parannuksen ja kääntyvät pois syntiä harjoittamasta. Tämä on Raamatun opettama Jumalan armo, joka vain voi pelastaa ihmisen synnin orjuudesta.

 

Jumalan Rakkaus

 

Jumala rakastaa ihmistä eikä halua meidän tuhoutuvan. Jumala haluaa, että ihminen myös rakastaisi Jumalaa. Miksi Jumala haluaa meidän rakkautemme?

 

Se joka rakastaa Jumalaa pitää Hänen käskynsä. Jumalan käskyt taas suojaavat ja turvaavat meidän elämämme, mutta synnin harjoittaminen tuhoaa ihmisen. Tämän tähden Jumala haluaa meidän rakkautemme, koska muutoin tuhoudumme. Jumala on todellakin äärettömän suuri RAKKAUS. Hänen rakkauttansa onkin vaikea ja mahdotonta kuvata inhimillisillä sanoilla. Ainoa keino oppia ymmärtämään Jumalan rakkautta, on antaa Hänen rakastaa meitä.

 

Haluatko sinä pelastua ja päästä osalliseksi Jumalan rakkaudesta???

 

Jeesus kutsuu sinua Ystäväni !

 

Paavali, joka oli Jumalan seurakunnan vainooja, koki Damaskon tiellä kääntymyksen ja tuli sen seurauksena Herraan Jeesukseen uskovaksi. Hänen elämänsä muuttui ja hän alkoi julistamaan tälle maailmalle evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta.

 

Mikä oli se sanoma, jota hän julisti?

 

Raamattu Jumalan sana ilmoittaa sen näin: Paavali julisti evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta, että ihmisten silmät avautuisivat, jotta he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja synnin sekä saatanan vallasta Jumalan tykö, jotta ihmiset saisivat  syntinsä anteeksi uskomalla Jeesukseen Kristukseen.

 

Raamattu opettaa, että kaikki ihmiset ovat Jumalan kirkkautta vailla. Raamattu opettaa, että synnin orjuuden palkka on iankaikkinen kuolema eli kadotus, jonne joutuvat kaikki ne, jotka eivät halua vastaanottaa pelastusta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus Kristus kuoli sinun puolestasi Golgatan keskimmäisellä ristillä, jotta sinä saisit iankaikkisen elämän.

 

Miten sinä voit saada osallisuuden iankaikkisesta elämästä sekä syntien anteeksiantamuksesta?

 

Jeesuksen ristinkuolema ja usko Jeesukseen  on syntien anteeksisaamisen edellytys.   Parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava Jeesuksen nimessä. Parannus (metanoeoo = ajatella toisin, muuttua mieleltään ja katua). Parannuksen tekeminen tarkoittaa syntien tunnustamista ja katumista, niin kuin Raamattukin sanoo:" Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä". Parannuksen tekemisen ajatuksena on myös synnin hylkääminen ja  ihmisen elämän muuttuminen Jumalan Sanan mukaiseksi.

 

Ristinkuolema ei tuo ihmiselle automaattisesti syntien anteeksisaamista. Ensin julistettiin ristinsanomaa ja ne, jotka tekivät parannuksen ja ottivat Sanan vastaan ja uskoivat Jeesukseen vain niille on risti syntien anteeksisaamisen paikka. Niille jotka eivät tee parannusta eivätkä usko Jeesukseen, heille risti  julistaa kuolemaa ja kadotustuomiota. Tee siis parannus elämässäsi ja ota vastaan Jumalan ilmainen lahja, joka on pelastus Jeesuksessa Kristuksessa.

 

Jumala loi rakkaudellensa kohteen eli ihmisen. Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät". Jumalan tarkoitus oli, että ihminen vastaanottaisi sen Rakkauden ja Pyhyyden, mikä on Jumalalla ja eläisi tuon Rakkauden ja Pyhyyden mukaan. Tämä onkin suurta Jumalan rakkautta ihmistä kohtaan, sillä Jumalan tahto on, että ihminen voisi elää elämäänsä onnellisena ja kirkastaa Luojaansa, joka on ihmiselle elämän antanut.  Kun Jumala oli luonut ihmisen, niin ensimmäiseksi Jumala siunasi ihmisen. Siunasi on hebr. Barakh  (siunata, tervehtiä, toivottaa hyvää).

 

Ajattele, Jumala ensimmäiseksi tervehti ihmistä ja toivotti hyvää ihmiselle, eli siunasi ihmisen. Jumala toivottaa sinullekin hyvää ja haluaa siunata sinuakin. Jumala haluaa siunata tänä päivänä samalla tavalla, kuin Hän paratiisissakin siunasi ihmisen.  Jumalan armolahja Jeesus Kristus on sinua varten! Vastaathan sinä myöntävästi Jeesukseen kutsuun, anna tänä päivänä elämäsi Jeesukselle, jotta saat kokea ja omistaa sen rakkauden, jolla Jumala sinua rakastaa.

 

 

Petri Paavola

 

e-mail: Anna palautetta

 

 
 

 

 
eXTReMe Tracker