Kotisivulle    Esipiha    Pyhäkkö ja kaikkein Pyhin    Esineet    Peitteet    Kuva-galleria + kuvia rakennusvaiheista

  


 

Ostin Amerikasta ilmestysmajan muovisen pienoismallin, jonka maalasimme sekä kokosimme vaimoni kanssa. Pienoismallin valmiiksi tekeminen kesti kolme päivää. Kuvasimme ilmestysmajan hiekkakuopalla, jonka avulla saimme taustan näyttämään kuin Israelin maan erämaalta.


Jumala antoi käskyn Israelin kansalle rakentaa ilmestysmaja (hebr. Mishkan, Ohel ). jonka kaikkein pyhimmän armoistuimelta kahden kerubin välistä Jumala puhui kansalleen.:

Ja tehkööt he Minulle pyhäkön asuakseni heidän keskellään" 2 Moos. 25:8

Ohel tarkoittaa hepreaksi teltta, asunto, asumus ja koti. Mishkan tarkoittaa hepreaksi asumista, asumispaikkaa ja telttaa.

Jumala asui ilmestysmajassa sekä ilmestyi ilmestysmajassa puhuen Israelin kansalle.  Ilmestysmajasta käytetiin myös nimitystä lain asumus sekä lain maja, koska Herran laki oli laitettu liitonarkkiin.

vaan pane leeviläiset hoitamaan lain asumusta ja sen kaikkea kalustoa ja kaikkea, mitä siihen kuuluu. He kantakoot asumusta ja sen kaikkea kalustoa, ja he toimittakoot siinä palvelusta sekä leiriytykööt asumuksen ympärille. 4 Moos 1:50

Kun Mooses seuraavana päivänä meni lain majaan, niin katso, Aaronin sauva, joka oli siinä Leevin sukukunnan puolesta, oli alkanut versoa, siihen oli ilmestynyt silmuja, puhjennut kukkia ja kasvanut kypsiä manteleita. 4 Moos 17:8

 powered by FreeFind

 

Linkki: Messias profetiat ja Talmud

Messias vanhan testamentin esikuvissa.


Hienot sivut ilmestysmajasta pienoismallin kera:

http://www.bibleplaces.com/tabernacle.htm


3D sivut ilmestysmajasta:

http://www3.telus.net/public/kstam/en/default.htm


Tosi hienot sivut ilmestysmajasta!

http://www.ebibleteacher.com/3DTabernacle.html


Sivuillani olevat kuvat ilmestysmajasta sekä teksti ovat vapaasti kopioitavissa, sillä ehdolla ettei niitä käytetä kaupalliseen tarkoitukseen.

 

Lähteet:

- Finnish Bible 33/38
- King James Version 1769
- Biblia hebraica
- Ivan Kargell: Esikuvat puhuvat
- Aapeli Saarisalo: Raamatun sanakirja
 

Linkki:


Salomon temppeli kuvineen.

Linkki:


Jerusalemin kaupungin pienoismalli.

Linkki:


Raamattuaiheisia kuvia.

 

 

 


 

Israelin kansa vaelsi erämaassa seuraten Herran pilvenpatsasta päivällä sekä yöaikaan Herran tulipatsasta. Koko erämaavaelluksen ajan he kuljettivat ilmestysmajaa mukanaan. Leeviläisten tehtävä oli kantaa ilmestysmajaa ja sen kaikkea kalustoa.

Ja Herra kulki heidän edellänsä, päivällä pilvenpatsaassa johdattaaksensa heitä tietä myöten ja yöllä tulenpatsaassa valaistaksensa heidän kulkunsa, niin että he voivat vaeltaa sekä päivällä että yöllä. Pilvenpatsas ei poistunut päivällä eikä tulenpatsas yöllä kansan edestä. 2 Moos 13:21,22


Oli merkillistä, että ne jumalalliset ilmestykset, joita vuorella annettiin Moosekselle, loppuivat heti, kun ilmestysmaja oli pystytetty, vaikka vielä annettiin monta tätä majaa koskevaa määräystä. Kolmas Mooseksen kirja alkaakin näin: "Ja Herra kutsui Mooseksen ja puhui hänelle sisältä ilmestysmajasta" (vanh. käänn. "seurakunnan majasta"; 3 Moos. 1:1). Jumala ilmoitti kyllä tahtonsa Mooseksen ja kaikkien Israelin profeettain kautta, niin että heidän välityksellään kansa voi saada tietoja Hänestä, mutta kukaan ei voinut tavata Häntä itseään, seurustella Hänen kanssaan missään muualla kuin ilmestysmajassa. Sen tähden tätä majaa kutsuttiinkin "seurakunnan majaksi" eli oikeammin "seurustelemisen" majaksi. Täällä ihminen seurusteli Jumalan kanssa; se oli niin sanoaksemme Jumalan ja Hänen kansansa välinen yhdysside. Jos joku Israelista tahtoi lähestyä Jumalaa, hän meni ilmestysmajalle; muuta tietä ei ollut. Ja jos joku nyt tahtoo lähestyä Jumalaa, hänen täytyy mennä Jeesuksen luo, jonka esikuvaksi ilmestysmaja olikin annettu.

Puhuessamme ilmestysmajasta yleensä tahdomme vielä lopuksi kosketella sitä seikkaa, että pilvenpatsas oli nähtävänä ilmestysmajan päällä kaiken sen aikaa, minkä israelilaiset vaelsivat erämaassa. Siitä puhutaan toisen Mooseksen kirjan viimeisessä luvussa, joka luku päättyy sanoihin: "Sillä Herran pilvi oli päivällä asumuksen päällä, ja yöllä oli pilvessä tulen hohde kaikkien israelilaisten silmien edessä; näin oli koko heidän vaelluksensa ajan" (2 Moos. 40:38). Israelilaisten leiri oli hyvin laaja, sillä heitä oli ainakin kaksi ja puoli miljoonaa siellä leiriytyneinä majoissaan. Bileamin täytyi nousta seitsemälle eri vuorenkukkulalle saadakseen katsella koko leiriä kaikkine majoineen. Kuinka israelilainen näin ollen saattoi löytää ilmestysmajan, varsinkin, jos hänen asuntonsa oli leirin perällä? Pilvenpatsas näkyi kaikkialle ympäri koko leirin; ja se näkyi päivällä sekä yöllä. Ei yhdenkään israelilaisen tarvinnut olla epätietoinen siitä, missä Herran maja oli, missä Hän voisi päästä yhteyteen Jumalan kanssa. Oi, kuinka ihmeellinen ja lohdutusta tuottava tämä seikka olikaan Israelin lapsille!

Yllä oleva kursivoitu teksti on lainaus Ivan Kargellin kirjasta esikuvat puhuvat.


Polttouhrialttarilla poltettiin polttouhreja Herralle. Kuvassa polttouhrialttarilla näkyy tulen liekit. Herra ilmestyi pilvenpatsaassa Israelin kansalle.

Neh 9:19,20: niin sinä suuressa laupeudessasi et kuitenkaan hyljännyt heitä erämaassa. Pilvenpatsas ei väistynyt heidän luotansa päivällä, johtamasta heitä tiellä, eikä tulenpatsas yöllä, valaisemasta heille tietä, jota heidän oli kuljettava. Hyvän Henkesi sinä annoit heitä opettamaan, mannaasi et kieltänyt heidän suustansa, ja vettä sinä annoit heille heidän janoonsa

Hebr 9 26:
11 Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa,
12 meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.
13 Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, pyhittää lihanpuhtauteen,
14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!
15 Ja sentähden hän on uuden liiton välimies, että, koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön.
16 Sillä missä on testamentti, siinä on sen tekijän kuolema toteennäytettävä;
17 sillä vasta kuoleman jälkeen testamentti on pitävä, koska se ei milloinkaan ole voimassa tekijänsä eläessä.
18 Sentähden ei myöskään ensimmäistä liittoa verettä vihitty.
19 Sillä kun Mooses oli kaikelle kansalle julkilukenut kaikki käskyt, niinkuin ne laissa kuuluvat, otti hän vasikkain ja kauristen veren ynnä vettä ja purppuravillaa ja isopin ja vihmoi sekä itse kirjan että kaiken kansan,
20 sanoen: "Tämä on sen liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt".
21 Ja samoin hän verellä vihmoi myös majan ja kaikki palvelukseen kuuluvat esineet.
22 Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista.
23 On siis välttämätöntä, että taivaallisten kuvat tällä tavalla puhdistetaan, mutta että taivaalliset itse puhdistetaan paremmilla uhreilla kuin nämä.
24 Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkeinpyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme.
25 Eikä hän mennyt uhratakseen itseänsä monta kertaa, niinkuin ylimmäinen pappi joka vuosi menee kaikkeinpyhimpään, vierasta verta mukanaan,
26 sillä muutoin hänen olisi pitänyt kärsimän monta kertaa maailman perustamisesta asti; mutta nyt hän on yhden ainoan kerran maailmanaikojen lopulla ilmestynyt, poistaakseen synnin uhraamalla itsensä


 


2 Moos 2:40: Ensimmäisen kuukauden ensimmäisenä päivänä pystytä asumus, ilmestysmaja.eXTReMe Tracker