UM: 1 Moos 1:2: Ja osoittautui, että maa oli vailla muotoa ja autio, ja pimeys oli vesisyvyyden pinnalla, ja Jumalan vaikuttava voima liikehti vesien pinnan yllä.

 

1 Moos 1:2: Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan (Elohim) Henki (ruach) liikkui vetten päällä.

 

Jehovan todistajat eivät usko Jumalan Hengen olevan persoona, siksi he kääntävät tässä Hengen vaikuttavaksi voimaksi, vaikka Raamattu opettaa, että Jumala on Henki. Tekstissä on sana ruach, joka merkitsee Henkeä eli vaikuttava voima on väärin käännetty ja harhaanjohtava, sillä Jumala Henki liikkui vetten päällä, niin kuin Raamatussa lukeekin. Joh 4:24:  "Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa."  Ruach tarkoittaa Henkeä ja tuulta. Jumalan Henki on hebr. Elohim Ruach.

 

 


 

 UM: 2 Moos 3:14: Tähän Jumala sanoi Moosekselle: 'MINÄ OSOITTAUDUN MIKSI OSOITTAUDUN.' Ja hän lisäsi: 'Näin sinun pitää sanoa Israelin pojille: 'MINÄ OSOITTAUDUN on lähettänyt minut teidän luoksenne.'

 

2 Moos 3:14  Jumala vastasi Moosekselle: "Minä olen se, joka minä olen". Ja hän sanoi vielä: "Sano israelilaisille näin: 'Minä olen' lähetti minut teidän luoksenne".

 

Ehjee asher ehjee = Minä olen, joka minä olen. Ehjee on sana Hajah, joka tarkoittaa olla olemassa. Asher on joka, mikä. 

 

Minä osoittaudun miksi osoittaudun on todella huono käännös, koska se hämärtää sen mitä jakeessa todella sanotaan. Jakeen sanoma on, että Jumala on olemassa, Hän on, Minä olen. Minusta tuntuu, että JT:t eivät ole siksi kääntäneet jaetta oikein, koska sanoilla ehjee asher ehjee – Minä olen, on suora yhteys UT:ssa Jeesuksen käyttämiin sanoihin, MINÄ OLEN.

 

Joh 8:58-59:  Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennenkuin Aabraham syntyi, Minä olen".  Silloin he poimivat kiviä heittääksensä häntä niillä; mutta Jeesus lymysi ja lähti pyhäköstä.

 

Alkutekstissä ei ole sanoja; olen minä ollut, vaan Minä olen-Egoo eimi. Tästä syystä juutalaiset halusivat kivittää Jeesuksen, koska vain Jumala on, Minä olen.

 

Joh 8:58  eipen autois ho Ieesous ameen ameen legoo hymin prin abraam genesthai egoo eimi. Kreik. teksti.

 

Septuaginta kääntää 2 Moos 3:14 seuraavasti:

Exodus 3:14  kai eipen ho Theos pros moousen egoo eimi ho oon kai eipen outoos ereis tois hyiois israeel ho 0on apestalken me pros hymas.

 

Septuagintassa Jumala sanoo olevansa egoo eimi ( Minä olen) ja ho oon (joka Minä olen).

 


 

 

UM Psa 89:48 Kuka on se voimakas mies, joka elää eikä kuolemaa näe? Voiko hän auttaa sieluaan pääsemään Seolin kädestä? Sela.

 

Psa 89:48 Kuka on se mies, joka jää eloon eikä kuoloa näe, joka pelastaa sielunsa tuonelan kädestä? Sela

 

JT:t eivät usko sielun elävän ruumiin kuoleman jälkeen, siksi he ovat lisänneet tähän jakeeseen yhden sanan, jota ei ole hebr. tekstissä auttaa. JT:t ovat myös kääntäneet sanan malat (pelastaa, paeta) sanalla pääsemään. Kun he ovat näin väärin kääntäneet tämän kohdan, niin kukaan ei pysty ymmärtämään eikä liittämään tätä kohtaa ruumiin kuoleman jälkeiseen sielun elämään.

 

Tässä jakeessa sanotaan, että kuka on se, joka elää eikä näe kuolemaa, joka pelastaa sielunsa tuonelan kädestä. Se joka ei kuolemaa näe ja pelastaa sielunsa tuonelasta on Jumalan vanhurskauttama ihminen. Jokainen tietää, että ihminen kuolee, mutta Raamattu opettaa, että ihmisen ruumis kuolee ja sielu jää elämään.

 

 


 

 

Dan 12:1  Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat.

 

UM, Dan 12:1. Ja siihen aikaan nousee Mikael, suuri ruhtinas, joka seisoo kansasi poikien puolella. Ja on oleva ahdingon aika, jollaista ei ole saatettu olemaan siitä saakka, kun yksikin kansakunta tuli olemaan, aina siihen aikaan asti. Ja siihen aikaan kansasi pääsee pakoon, jokainen, joka havaitaan kirjaan kirjoitetuksi.

 

Pakoon sana on hebreaksi malat jlm, joka tarkoittaa pelastaa ja paeta. Kumpi sana tähän jakeeseen tulee kääntää pelastaa vai paeta? Jakeessa olevat sanat; joka havaitaan kirjaan kirjoitetuksi paljastaa meille oikean käännös vaihtoehdon. Raamattu opettaa elämän kirjasta, johon Jumala kirjaa ylös pelastuneet ihmiset. Tässä jakeessa on kysymys Danielin kansasta, eli israelilaisista-juutalaisista, jotka tulevat pelastumaan viimeisinä päivinä. JT:t eivät opeta näin, vaan he ovat omassa opissaan korvanneet israelin-juutalaisten aseman. JT:t opettavat, että 144.000 tuhatta Israelin kaikista sukukunnista ovat hengellä voideltuja JT:iia. Mutta tämä Raamatun kohta todistaa, että Danielin kansa tulee pelastumaan viimeisinä päivinä, kaikki ne joiden nimet ovat kirjoitettu elämän kirjaan. Tämä kirjaan kirjoitetuksi eli elämään kirjaan kirjoitettujen nimet paljastaa, että kysymyksessä on sana pelastetaan. Seuraavista Raamatun kohdista löytyy maininta elämän kirjasta.

 

Ps 69:28  (69:29) Pyyhittäköön heidät pois elämän kirjasta, älköönkä heitä kirjoitettako vanhurskasten lukuun.

 

Fil 4:3  Myös sinua, sinä minun oikea Synsygukseni, minä pyydän: ole näille vaimoille avullinen, sillä he ovat taistelleet minun kanssani evankeliumin hyväksi, yhdessä sekä Klemensin että muiden työtoverieni kanssa, joiden nimet ovat elämän kirjassa.

 

Ilm 3:5  Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä.

 

Ilm 17:8  Peto, jonka sinä näit, on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on nouseva syvyydestä ja menevä kadotukseen; ja ne maan päällä asuvaiset, joiden nimet eivät ole kirjoitetut elämän kirjaan, hamasta maailman perustamisesta, ihmettelevät, kun he näkevät pedon, että se on ollut eikä sitä enää ole, mutta se on tuleva.

 

Ilm 20:12  Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän  kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.

 

Ilm 20:15  Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.


 

Job 33: 23  Jos silloin on hänen puolellansa enkeli, välittäjä, yksi tuhansista, todistamassa ihmisen puolesta hänen vilpittömyyttään,

24  niin Jumala armahtaa häntä ja sanoo: ‘Vapauta hänet, ettei hän mene hautaan; minä olen saanut lunastusmaksun’.

25  Silloin hänen ruumiinsa taas uhkuu nuoruuden voimaa, hän palajaa takaisin nuoruutensa päiviin.

26  Hän rukoilee Jumalaa, ja Jumala mielistyy häneen ja antaa hänen riemuiten katsella hänen kasvojaan; niin hän palauttaa ihmiselle hänen vanhurskautensa.

27  Hänpä nyt laulaa muille ihmisille ja sanoo: ‘Minä olin tehnyt syntiä ja vääristänyt oikean, mutta ei sitä kostettu minulle;

28  hän pelasti minun sieluni joutumasta hautaan, ja minun henkeni saa iloiten katsella valkeutta’

 

Hebr. kielinen sna malakh tarkoittaa enkeli, sanansaattajaa sekä lähettilästä. Malakh sanaa käytetään kun puhutaan enkeleistä, ihmisestä sekä Jumalasta.

 

Kuningas Jaakon käännös kääntää kohdan näin:

 

 If there be a messenger with him, an interpreter, one among a thousand, to shew unto man his uprightness:

 

Messenger on sanansaattaja sekä lähettiläs.

 

Tässä Jobin kirjan kohdassa sana enkeli on hebr. malakh. Jeesus on ainoa välittäjä, joka pelastaa ihmisen. Tässä kohdassa kun puhutaan välittäjästä, joka todistaa ihmisen puolesta hänen vilpittömyydestään ei ole kysymys, jotta Jeesus on luotu enkeli. Tämä kohta opettaa sen, jotta enkelit, jotka ovat lähetetty palvelemaan ihmistä, niin he myös todistavat ihmisen vilpittömyydestä Jumalalle. Jumala armahtaa sitten ihmisen Jeesuksen lunastusmaksun tähden, koska vain Jumala voi pelastaa ihmisen ei luotu. Luotu enkeli ei voi osallistua pelastukseen, muta luotu enkeli voi todistaa ihmisen puolesta, jolloin Jeesuksen lunastusuhrin perusteella ihminen pelastuu.

 


 

UM Sak. 12:10: ja minä olen vuodattava Daavidin huoneen päälle ja Jerusalemin asukkaiden päälle suosion ja hartaiden pyyntöjen hengen ja he katsovat varmasti häneen, jonka he lävistivät, ja varmasti he valittaen surevat häntä, kuten ainoaa poikaa valittaen surraan; ja on oleva katkera valitus esikoispojan takia

Sak 12:10:  ja Minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat Minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.

Oikea käännös on 33/38:n mukainen käännös. JT;t ovat kääntäneet katsovat häneen, jotta asia yhteydestä jää huomaamatta eräs tärkeä asia. Tässä Raamatun kohdassa sanotaan, että Herra (Jhwh) vuodattaa armon ja rukouksen Hengen Daavidin suvun (juutalaiset) päälle, ja sen jälkeen juutalaiset katsovat Herraan (Jhwh), jonka he ovat lävistäneet. Lopun aikoina Israelin-juutalaisten jäännös tulee pelastumaan niin kuin Sakarjan kirja myös asian selvästi ilmoittaa.

 

Tuo Hän, johon juutalaiset katsovat, jonka he ovat lävistäneet on Jeesus Kristus, ja sen myös UT todistaa:

 

Joh 19:33-37  Mutta kun he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät hänet jo kuolleeksi, eivät he rikkoneet hänen luitaan,  vaan yksi sotamiehistä puhkaisi keihäällä hänen kylkensä, ja heti vuoti siitä verta ja vettä.  Ja joka sen näki, on sen todistanut, ja hänen todistuksensa on tosi, ja hän tietää totta puhuvansa, että tekin uskoisitte.  Sillä tämä tapahtui, että kirjoitus kävisi toteen: "Älköön häneltä luuta rikottako".  Ja vielä sanoo toinen kirjoitus: "He luovat katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet".

 

Johannes viittaa Jeesuksen ristinkuolemaa, jossa Hänet lävistettiin ristinpuuhun, samaan asiaan josta Sakarja kirjoittaa. Johannes tiesi, että Jeesus on se Hän, josta Sakarja kirjoittaa.

 

Ilm1:7  Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen.

 

Jeesus on Hän, johon he katsoivat, jonka he ovat lävistäneet. Jeesus on Raamatun opetuksen mukaan Herra ja Jumala. Raamattu antaa siis nimityksen Herra ja Jumala sekä Isälle että Pojalle.

 

Lähteet:

 

-         Kirkkoraamattu 33/38

-         Uuden maailman käännös 1995

-         Biblia hebraica

-         Septuaginta

-         http://www.geocities.com/raamattu3/raamattu-um-tutkimus-body.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 eXTReMe Tracker