Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Jeesuksen kadonnut hauta?

Elämme aikaa, jolloin monet Raamatun profetiat täyttyvät. Elämme myös ajassa, joka on lähellä Jeesuksen toista tulemusta. Tämän tähden myös hyökkäys Raamatun sanomaa ja Jeesusta vastaan lisääntyy kaikella valheen voimalla, myös nykytekniikkaa avuksi käyttäen. Mutta turhaan maailma koittaa mitätöidä Raamatun kuvauksen Jeesuksesta, sillä Raamatun todistuksen Suunnittelija on rakentanut kaiken iankaikkisille perustuksille, jotka eivät koskaan sorru, vaan pysyvät voimassa iankaikkisesti. Yksi tällainen hyökkäys on James Cameronin tuottama ja Simcha Jacobovicin ohjaama dokumenttiohjelma The Lost Tomb of Jesus sekä kirja nimeltä The Jesus Family Tomb, jonka kirjoittivat Simcha Jacobovici ja Charles Pellegrino. Dokumenttiohjelma ja kirja kertovat samasta aiheesta, Jeesuksen perhehaudasta. Kun tutkimme hiukan tarkemmin tätä uutta "sensaatiota", niin se paljastuu sensaatiohakuiseksi tarinaksi, joka tarinallaan koittaa kumota Raamatun kuvauksen Jeesuksesta, mutta dokumentti osoittautuukin valheelliseksi väärennökseksi.

Talpiotin hauta

Tarina alkaa oikeastaan vuodesta 1980, jolloin tehtiin hautalöytö Talpiotissa lähellä Jerusalemia. Arkeologi Amos Kloner johti Israelin muinaismuistoviraston tutkimuksia hautalöydöstä. Tutkimuksen perusteella hauta oli kuulunut keski- tai yläluokkaiselle juutalaiselle perheelle. Hauta ajoitettiin vuosien 583 eKr. ja 70 jKr. väliseen ajanjaksoon. Haudasta löydettiin kolme pääkalloa sekä kymmenen luuarkkua, joista kuuteen oli kirjoitettuna nimiä. Vuonna 1996 BBC teki dokumenttiohjelman Talpiotin hautalöydöstä. Arkeologi Amos Kloner kumosi väitteet ja spekulaatiot, että hauta olisi Jeesuksen suvun perhehauta. Klonerin mukaan väitteet haudan yhdistämisestä Jeesukseen ovat arkeologisesti kestämättömällä pohjalla. Hän myös sanoi tuollaisten väitteiden takana olevan joidenkin halu rahastaa ihmisiä tällä "sensaatiolla". 

Hautalöydös uudelleen esiin

Kirja The Jesus Family Tomb (Jeesuksen perhehauta) julkaistiin helmikuussa 2007. Dokumenttiohjelma The Lost Tomb of Jesus (Jeesuksen kadonnut hauta) esitettiin amerikkalaisella Discovery-kanavalla 4. maaliskuuta 2007. Niin kirja kuin dokumenttikin nosti uudestaan esiin Talpiotin hautalöydöksen ja tällä kertaa uusien todisteiden valossa olisi kysymyksessä Jeesuksen perhehauta, josta löytyi Jeesuksen ja Hänen perheiden jäsenten nimiä ossuaareista (luuarkku). He sanoivat seuraavien nimien olleen kaiverrettuina luuarkkuihin sekä kertoivat keitä he ovat:

- Jeshua bar Josef, ossuaari 80/503. Nimi on arameaa ja tarkoittaa Jeshua (Jeesus) Joosefin poika. Tämä luuarkku oli yksinkertaisimman näköinen kaikista luuarkuista. He sanoivat tässä luuarkussa olleen ison ristin muotoisen merkin Jeesuksen nimen vieressä. Tämä oli Jeesuksen luuarkku.

- Maria, ossuaari 80/505. Tämä nimi oli kaiverrettu hebreaksi latinalaiseen muotoon Maria. Hän on Jeesuksen äiti.

- Mariamene e Mara, ossuaari 80/500. Nimi Mariamene on kreikkaa ja Mara arameaa, joka tarkoittaa Maria tunnettu mestarina. Tämä henkilö on Maria Magdaleena.

- Jehuda bar Jeshua, ossuaari 80/501. Arameaksi Juuda Jeesuksen poika. Tämä lapsen luuarkku on Jeesuksen poika.

- Mati, מַתָּי   ossuaari 80/502. Hebreaksi tarkoittaa Matteusta, Mati on lyhennys Mattitjahu. Jeesuksella ei ollut Matteus nimistä veljeä, joten Matteus oli Marian sukulainen.

- Jose, 80/504. Jose on hebreaa ja lyhennys nimestä Joosef. Tämä henkilö on ilmeisesti Joosef Jeesuksen veli, ei Jeesuksen isä. Jeesuksen isä Joosef kuoli ilmeisesti Nasaretissa eikä seurannut Jeesusta Jerusalemiin, sillä evankeliumit eivät mainitse hänen seuranneen Jeesusta Jerusalemiin muun perheen kanssa. 

- Vuonna 2002 löydettiin arkeologinen löytö, Jaakobin luuarkku, johon oli kaiverrettu kirjoitus: "Jaakob, Joosefin poika, Jeesuksen veli".


Kuvassa on kallioon hakattuja hautoja Jerusalemissa.
Kuvan haudat eivät ole dokumenttifilmin hautoja.

Faktaa löydöistä

Jeshua bar Joosefin ossuaarin iso ristin muotoinen merkki ei ole todiste, että se oli Raamatun Jeesuksen ossuaari. Alkuseurakunta ei käyttänyt ristin kuvaa. Ristin kuvaaminen kristinuskossa syntyi keisari Konstantinuksen aikana, sitä ennen ei ole löydetty arkeologisia eikä muitakaan todisteita ristin kuvan käyttämisestä kristittyjen keskuudessa. Joosefin nimi oli tuohon aikaan juutalaisten miesten toiseksi suosituin nimi ja Jeesuksen nimi kuudenneksi suosituin. Tuon aikaisissa löydöissä Jeesuksen nimi esiintyi 99 kertaa ja niistä 22 kertaa se esiintyi ossuaareissa. Joosefin ja Jeesuksen nimi oli siis varsin yleinen siihen aikaan kun Jeesus Kristus eli. Jeesuksen aikalaisten ossuaareista on siis löydetty 22 Jeesuksen nimeä, eli 22 Jeesus nimistä miestä oli kuollut ja haudattu Jeesuksen Kristuksen aikana; sekä samoin kaiken kaikkiaan 99 kertaa esiintyi Jeesuksen nimi eri yhteyksissä tuon aikaisista löydöistä. Jeesuksen ja Joosefin nimet olivat niin suosittuja, että selkeänä faktana voidaan pitää että Jeesuksen aikalaisten joukossa oli monia perheitä, joissa isän nimi oli Joosef ja pojan Jeesus. Eli ossuaari 80/503, Jeshua bar Joosef on kyllä Jeesuksen ossuaari, mutta ei Jeesuksen Kristuksen ossuaari. Stephen Pfann, Jerusalemin Pyhän Maan yliopiston johtaja ja seemiläisten kielten asiantuntija sanoo heidän lukeneen nimen väärin, sillä Stephenin mukaan oikeampi lukutapa on Hanun, ei Jeesus.

Marian ossuaarissa Marian nimi oli kirjoitettu hebreaksi latinalaiseen muotoon Maria, Maria on hebreaksi   מִרְיָם   (Mirjam, Miriam). Kaikista ossuaari löydöistä, joissa on ollut Marian nimi, niin niistä kahdeksassa se on ollut kirjoitettuna hebreaksi latinalaiseen muotoon Maria. Uskon, että jos kysymyksessä olisi Jeesuksen sukuhauta, niin Marian nimi olisi ollut kirjoitettuna Mirjam, eli hebreaksi hebrealaisessa muodossa.  Tuskinpa Jeesuksen äidin jäännöksistä olisi jätetty todisteet latinalaiseen muotoon kirjoitetusta Maria nimestä, sillä Mirjam oli Jeesuksen äidin oikea nimi. Uskon, että he olisivat kuvanneet hänet hepreankielisellä nimellä Mirjam, sillä olihan hän juutalainen, eikä pakana. Ossuaari 80/505 ei ole Jeesuksen äidin ossuaari, vaan jonkun toisen Marian. Väitteidensä tueksi, että kysymys on Jeesuksen äidistä on otettu esille apokryfikirja Filippuksen teot, joissa Jeesuksen äidin nimi on kirjoitettu hebreaksi latinalaisittain Maria. Meidän täytyy kuitenkin muistaa, että Filippuksen teot on apokryfikirja, ei Raamatun kirja ja Filippuksen tekojen kirjoitusajankohta on ajoitettu 300-400 luvulle. Filippuksen teot on kirjoitettu ajankohtana, jolloin Rooman katolinen kirkkolaitos oli syntynyt ja tälle ajankohdalle oli tyypillistä Raamatun pakanallistuminen siten, että kirkko omaksui pakanallisia oppeja antaen niille kristillisiä nimiä, samoin myös Jeesuksen äidistä Mirjamista käytettiin silloin yleisesti latinalaista muotoa Maria. Filippuksen tekojen ajankohta ja latinalaisen nimen Maria muoto pikemminkin todistaa, että kysymyksessä ei ollut Jeesuksen äiti Mirjam. Filippuksen teot on kirjoitettu katolisen kirkon (Rooman) alkuhistorian aikana, eikä sillä ole Raamatun arvovaltaa, vaan se on ns. Uuden Testamentin apokryfikirja. Uuden Testamentin kreikkalaisissa kanonisissa teksteissä Marian nimi on kirjoitettu kahdella tavalla Mariam sekä Maria, ja Maria Magdaleena on aina kirjoitettu sanalla Maria, eikä yhdessäkään kohtaa sanalla Mariam. Kreikkalainen muoto Mariam, tulee hebrean sanasta Mirjam ja kreikkalainen muoto Maria tulee latinankielen sanasta Maria. UT erottaa selkeästi Jeesuksen äidin nimen, sillä esim. Maria Magdaleenaa ei kutsuta kertaakaan nimellä Mariam. Kreikkalainen muoto Mariam on lähellä hebrealaista muotoa Mirjam. Kreikkalaiseen muotoon on jätetty heprealaisen nimen loppuosa - am, kun taas latinalaisessa muodossa se on jätetty pois, jolloin siitä tulee Maria, niin kreikkalainen kuin latinalainen versio vaihtavat nimen etuosaan Ma muodon Mi muodon sijasta.  Uskon  että jos kysymyksessä olisi ollut Jeesuksen äidin ossuaari, niin siinä olisi käytetty heprealaista muotoa Mirjam, eikä latinalaista muotoa Maria tai kreikkalaista muotoa Mariam. Tämä ossuaari on jonkun toisen Marian ossuaari eikä Jeesuksen äidin.

Mariamene e Maran ossuaarin kirjoitus tarkoittaa Maria tunnettu mestarina (opettajana). Mara on arameaksi mestari tai opettaja (rabbi). Dokumentti sanoo, että gnostilaisissa evankeliumeissa Maria Magdaleenaa sanottiin nimellä Mariamne, ja koska nimi muistuttaa ossuaarin sanaa Mariamene, niin on kysymys Maria Magdaleenasta. Lakeheadin yliopistossa tehtiin mitokondrio-DNA-testit Jeesuksen ja Mariamenen nimiä kantavista luuarkkujen näytteistä (Jeesuksen ja Maria Magdaleenan luista). Näytteet osoittavat etteivät he olleet verisukulaisia äidin puolelta. Koska he eivät olleet verisukulaisia, eivätkä samasta äidistä, niin he olivat aviopari, sillä muutoin ei heitä olisi voitu haudata samaan perhehautaan. Dokumentti lisää "todistusaineiston" arvoa tuomalla esiin gnostilaiset tekstit: Pistis Sofia ja Filippuksen evankeliumi. Dokumentin mukaan näissä teksteissä Maria Magdaleenaa sanotaan nimellä Mariamne. Näin he vetävät kaikesta sen johtopäätöksen, että Maria Magdaleena oli Jeesuksen vaimo. Selkeät faktat kuitenkin osoittavat dokumentin päätelmät virheellisiksi. Israelin muinaismuistoviraston Jerusalemin aluearkeologi Amos Kloner, joka tutki hautalöytöä jo vuonna 1980 sanoi luuarkuissa olevien kirjoitusten olleen liian epäselviä, eivätkä ne mitenkään täytä arkeologisen tutkimuksen standardeja, mutta sensaationa kyllä tuottavat rahaa näiden väitteiden esittäjille. Jerusalemin Pyhän Maan yliopiston johtaja ja seemiläisten kielten asiantuntija Stephen Pfann mukaan Mariamene e Mara tulisi lukea Mariame ja Martta. Stephenin mukaan tähän luuarkkuun on sijoitettu kahden eri ihmisen luut, joista toinen on myöhemmin lisätty arkkuun. Dokumentista käy ilmi, että  Mariamene on kreikkaa ja Mara arameaa. Miksi siihen olisi kirjoitettu henkilön nimen kuvaus kahdella eri kielellä? Tämä on jo todistus sitä, että dokumentin tekijät ovat sen lukeneet väärin ja oikeasti siinä lukee Mariame ja Martta. Dokumentin mukaan Maria Madgaleenan luuarkussa luki Maria tunnettu mestarina (opettajana). Tämä väite paljastaa myös heidän väitteensä vääräksi, sillä juutalaisessa kulttuurissa ei siihen aikaan, eikä vieläkään ole naisopettajia (rabbeja). Stephen Pfann seemiläisten kielen asiantuntija on varmasti tuonut oikein esiin luuarkussa olleet nimet, eli Mariame ja Martta.

Jehuda bar Jeshuan ossuaarin Juuda Jeesuksen poika ei ollut Raamatun Jeesuksen poika, sillä historia ei tunne tällaista tietoa.

Mati ossuaarin sanotaan tarkoittavan Matteusta Marian sukulaista. Tämä on dokumentin tekijöiden oletus asiasta, eikä sitä voida mitenkään pitää faktana.

Josen ossuaarin sanotan olevan Joosefin Jeesuksen veljen luuarkku. Tämäkin tieto on pelkkä oletus, ei fakta.

Monet tutkijat ja arkeologit pitävät Cameronin ja Jacobovicin tutkimuksia sensaatiomaisena rahastuksena, joka pitää sisällään epäselviä ja epätarkkoja "todisteita".


Kuva
ssa näkyvä ossuaari ei ole sama kuin dokumenttifilmin ossuaarit.
Kuvasta näkyy millaiselta ossuaari näyttää.
Kuvan ossuaari on löydetty ensimmäisen vuosisadan Jerusalemista
ja ossuaarissa oli kirjoitus "Yosef bar Caifa".

Asiantuntijoiden lausuntoja

Timo Eskola. Suomalainen Uuden Testamentin tutkija Timo Eskola, joka työskentelee Helsingin yliopistossa ja Suomen Teologisessa Instituutissa on sanonut, että Jerusalemista on löytynyt paljon aiemmin hauta, josta löytyivät nimet Jeesus, Maria, Joosef, Juuda, Johannes ja Martta. Eli hyvinkin samanlaisia nimiä löytyy siis muistakin löydöistä! Eskolan mukaan länsimaiset ihmiset eivät ole tottuneet siihen ajatukseen, että monilla muillakin oli nimi Jeesus, eikä se ollut ainoastaan Kristuksen nimi.

Amos Kloner. Professori Klonerin mukaan Jeesuksen aikalaisten haudoista on löydetty 71 kertaa Jeesuksen nimi.

Paul Maier. Hän on historian professori (Western Michigan University). Maier muistuttaa, että ensimmäisellä vuosisadalla vaikutti 21 Jeshuaa (Jeesusta), jotka olivat niin kuuluisia, että juutalainen Josephus mainitsee heidät teoksissaan.

Stephen Pfann. Stephen sanoi, että dokumentissa esitetyt laskelmat sisältävät useita virheitä ja perustuvat tilastotieteen väärinkäyttöön. Stephenin mukaan Mariamene e Maran teksti on tulkittu väärin, jonka kuuluu olla Mariame ja Martta, eikä Maria tunnettu mestarina(opettaja).

Ben Witherington. Ben Witherington on Asburyn teologisen seminaarin raamatuntutkija. Ben esitti viisaan lausunnon sanomalla, että DNA-todisteet voivat kertoa sen, että ihmiset ovat sukua toisilleen vain silloin kun löydettäisiin jonkun Jeesuksen perheenjäsenen jäännökset, mutta tällaista näytettä ei ole olemassa.

Kansanlähetyksen julkaisu Uusi Tie: Kaikkien vanhojen käsikirjoituslähteiden mukaan Jeesuksen hauta oli tyhjä - jopa juutalaiset ja roomalaiset auktoriteetit tunnustavat tämän. Kesti noin vuoden, ennen kuin liha tuhoutui, ja sen jälkeen miehen luut pantiin kiviarkkuun. Mutta Jeesuksen ruumis oli kadonnut Joosef Arimatialaisen haudasta jo kolmantena päivänä. Pitäisikö meidän uskoa, että Jeesuksen opetuslapset tai omaiset siirsivät hänet toiseen hautaan vuodeksi ja sen jälkeen salakuljettivat hänet Jerusalemista kalliisti hankkimaansa hautaan, ja, että he lisäksi alkoivat saarnata, että hän on noussut kuolleista, vaikka tiesivät, missä hän oli? Lisäksi he maksoivat väitteistään kuolemallaan!  Numero 10/2007
 

Jaakobin luuarkku

Dokumenttiohjelma kertoo myös Jaakobin luuarkun löydöstä, joka löydettiin Talpiotista, johon oli kirjoitettu: "Jaakob Joosefin poika, Jeesuksen veli". Tätä dokumentin tekijät pitivät todisteena Jaakobin Jeesuksen veljen luuarkusta. Useiden mielestä tämän luuarkun loppuosan teksti "Jeesuksen veli" on nykyaikainen väärennös, mutta muuten ossuaari on aito arkeologinen löytö. Israelin antiikkivirasto myös tuomitsi Jaakobin luuarkun loppuosan väärennökseksi. Bem Witheringtonin mukaan Jaakobin luuarkkua ei löydetty Talpiotista, vaan Silwanista. Jaakobin luuarkussa oli maaperää, joka täsmäsi yhteen Silwanin seudun maaperän kanssa. Talbiotin hauta oli kalliohauta, eikä siellä ollut vastaavaa maaperää, kun mitä arkusta löytyi. Jaakobin luuarkku on aito arkeologinen löytö, mutta sen loppuosan teksti on väärennös, eikä se ole löydetty samasta paikasta kuin muut hautalöydöt; Jaakobin luuarkku ei ole Jeesuksen perheen hautalöydös, eikä muutkaan Jacobovicin väittämät hautalöydöt ole Jeesuksen perheen hautoja.

Gnostilaiset lähteet. Dokumentin tekijät viittaavat gnostilaisiin teksteihin siten, että pitävät niitä todisteina omille päätelmilleen ja tutkimuksilleen. Niin sanotut Uuden Testamentin apokryfikirjat (gnostilaiset evankeliumit) eivät kuulu Raamatun kirjoihin ja suurin osa niistä (apokryfikirjoista) on kirjoitettu toisella vuosisadalla tai myöhemmin; eli ne ovat syntyneet paljon myöhemmin kuin UT:n kanoniset tekstit. Viimeisin kanoninen teksti Ilmestyskirja näki päivänvalon n, 96 jKr. Ilmestyskirja päätti Jumalallisten ilmoitusten ketjun; sen sanoma oli siihen hetkeen ja aina maanpäällisen ihmiskunnan historian loppuhetkeen asti, eikä näin enää tarvittu uusia ilmoituksia, sillä ilmoitus oli jo annettu koskemaan koko ihmiskunnan historiallista aikakautta. Ja sitä ennen oli jo kaikki muu oleellinen sanottu ja tuotu esiin. UT:n apokryfiset kirjat ovat syntyneet paljon myöhemmin kuin Ilmestyskirja, tämäkin kertoo että uudet ilmoitukset olivat ihmisestä lähtöisin, eivätkä omanneet Jumalallista arvovaltaa, sillä Jumalan Raamatullinen ilmoitushistoria päättyi Ilmestyskirjaan. UT:n apokryfikirjoilla on yksi yhteinen piirre, ne ovat gnostilaisvaikutteisia. Gnostilaisille teksteille on myös ominaista seuraavat piirteet; gnostilaisuus asetti itsensä korkeampaan asemaan kuin kristinusko sekä gnostilaisuus ei uskonut Jeesuksen olevan Jumala. Nuo edellä olevat seikat jo itsessään todistavat sen ettei gnostilaisapokryfisilla teksteillä voida todistaa Raamatun opetusta, sillä gnostilaisuus asetti itse itsensä kristinuskoa korkeammalle sekä uskominen Jeesukseen tavallisena ihmisenä teki heistä ihmisiä, joilla ei ollut halua Raamatulliseen uskoon, vaan pikemminkin he halusivat todistaa sen vääräksi korottamalla omaa uskoaan.  Näin gnostilaisia tekstejä ei voida mitenkään pitää kristinuskon alkuperäisinä teksteinä tai kristinuskoon kuuluvina teoksina, sillä gnostilaiset pitivät kristinuskoa vihollisenaan ja gnostilaiset olivat "oikeaoppisia".

Raamatun todistus

Jätin viimeiseksi parhaimman ja luotettavimman todistajan, Jumalan ja Hänen sanansa.

Raamattu myös todistaa että, Herra Jeesus Kristus nousi ylös ruumiillisesti, eikä Hänestä ole voinut jäädä jäljelle jäännöksiä, jotka olisi laitettu luuarkkuun.  Raamattu sanoo, että Herran Jeesuksen ruumis ei nähnyt katoavaisuutta, eli ei jäänyt hautaan eikä laitettu luuarkkuun, koska Hän nousi ylös ruumiillisesti. Tämäkin Raamatun todiste kumoaa dokumenttiohjelman tarinan Jeesuksen haudasta ja luuarkusta.

Apt 2:
29 Te miehet, veljet, on lupa teille rohkeasti sanoa, mitä kantaisäämme Daavidiin tulee, että hän on sekä kuollut että haudattu; onhan hänen hautansa meidän keskellämme vielä tänäkin päivänä.
30 Koska hän nyt oli profeetta ja tiesi, että Jumala oli valalla vannoen hänelle luvannut asettavansa hänen kupeittensa hedelmän hänen valtaistuimelleen,
31 niin hän edeltä nähden puhui Kristuksen ylösnousemuksesta, sanoen, ettei Kristus ollut jäävä hyljätyksi tuonelaan eikä hänen ruumiinsa näkevä katoavaisuutta.
32 Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme.

Dokumentin mukaan Maria Madgaleenan luuarkussa luki (Mariamene e Maran) Maria tunnettu mestarina (opettajana). Juutalaisuudessa ei Jeesuksen aikana, eikä sen jälkeen ole ollut naisopettajia (rabbeja). Dokumentin väite paljastuu alkeelliseksi valheeksi, sillä tosiaankaan ei kenestäkään naisesta juutalaiset käytä sanaa mestari tai opettaja.

Matt 23:8 Mutta te älkää antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä yksi on teidän opettajanne, ja te olette kaikki veljiä.

Matt 23:10 Älkääkä antako kutsua itseänne mestareiksi, sillä yksi on teidän mestarinne, Kristus.

Jeesus Kristus antoi käskyn etteivät Häneen uskovat saa kutsua itseään eikä muita rabbiksi (opettaja) tai mestariksi. Tämäkin todistaa sen, että Jeesuksen omaiset eivät olisi voineet sallia antaa kirjoituttaa naisen ossuaariin, että hän on mestari tai opettaja. Stephen Pfann sanoi ihan oikein, että nimi on tulkittu väärin ja siinä lukee  Mariame ja Martta.

Valheellisen väitteen mukaan Maria Magdaleena oli Jeesuksen vaimo. Maria Magdaleena ei ollut Jeesuksen vaimo, koska Jeesuksella ei ollut vaimoa. Tämän Raamattu todistaa selvästi:

Joh 19:
25 Mutta Jeesuksen ristin ääressä seisoivat hänen äitinsä ja hänen äitinsä sisar ja Maria, Kloopaan vaimo, ja Maria Magdaleena.
26 Kun Jeesus näki äitinsä ja sen opetuslapsen, jota hän rakasti, seisovan siinä vieressä, sanoi hän äidillensä: "Vaimo, katso, poikasi!"
27 Sitten hän sanoi opetuslapselle: "Katso, äitisi!" Ja siitä hetkestä opetuslapsi otti hänet kotiinsa.

Luuk 23:49 Mutta kaikki hänen tuttavansa seisoivat taampana, myöskin naiset, jotka olivat seuranneet häntä Galileasta, ja katselivat tätä.

Valheellinen informaatio kertoo Maria Magdaleenan olevan se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti. Mutta Raamattu kumoaa tämän. Lähellä Jeesuksen ristiä seisoivat kaikki hänen tuttavansa (opetuslapset) Hänen äitinsä (Maria) ja hänen äitinsä sisar ja Maria, Kloopaan vaimo, ja Maria Magdaleena. Jeesus roikkui ristillä ja katsoi äitiinsä ja opetuslapseen, jota Hän rakasti sanoen äidillensä: "Vaimo, katso, poikasi!" Nuo Jeesuksen sanat paljastavat sen ettei kysymyksessä ollut nainen (Maria Magdaleena), vaan mies, joka oli opetuslapsi Johannes.

Dokumenttiohjelma esitti epäilyksen, että Jeesus olisi puhunut ristiltä Maria Magdaleenalle ja pyytänyt häntä suojelemaan heidän yhteistä lastaan, joka oli se jota Jeesus rakasti. Ensinnäkin Johanneksen evankeliumi kertoo Jeesuksen puhuneen äidilleen, ei vaimolleen (Jeesuksella ei ollut vaimoa), joten dokumenttiohjelman olettamus menee siinä jo pieleen. Samoin evankeliumi kertoo opetuslapsen ottaneen Marian kotiinsa, joka tarkoittaa sitä, että tämän opetuslapsen piti pitää huolta Mariasta. Lapsi ei kykene pitämään huolta aikuisesta, mutta aikuinen kykenee pitämään huolta toisesta aikuisesta. Edellä oleva myös kumoaa dokumentin olettamukset. Raamatun totuus on, että Jeesus antoi äitinsä huolehtimisen Johanneksen tehtäväksi ja Johannes oli se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti.

Raamatun todistuksen mukaan Jeesus Kristus nousi kuolleista ja hauta jäi tyhjäksi. Dokumentin tekijät väittävät opetuslasten hakeneen Jeesuksen ruumiin pois ja siirtäneet sen "turvapaikkaan", jonka jälkeen he olisivat vieneet Kristuksen ruumiin Jeesuksen perhehautaan.  Dokumentin väite koittaa vesittää Raamatun opettaman ylösnousemuksen, väittämällä Jeesuksen luiden löytyneen haudasta. Tämä väite on väärä, koska apostolit julistivat Jeesuksen kuoleman jälkeen  kuoleman voittanutta Herraa Jeesusta, joka nousi ylös Isän oikealle puolelle.

2 Piet 1:
14 Sillä minä tiedän, että tämän majani poispaneminen tapahtuu äkisti, niinkuin myös meidän Herramme Jeesus Kristus minulle ilmoitti.
15 Mutta minä olen huolehtiva siitä, että te minun lähtöni jälkeenkin aina voisitte tämän muistaa.
16 ¶ Sillä me emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan me olimme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa.
17 Sillä hän sai Isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun tältä ylhäisimmältä kirkkaudelta tuli hänelle tämä ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt".
18 Ja tämän äänen me kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella.

Apostoli Pietari ilmoitti kuolevansa pian, samalla hän sanoi etteivät he ole seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja. Tuskinpa Pietari olisi pelkän tarun vuoksi ollut valmis kuolemaan marttyyrina. Pietari oli Jeesuksen silminnäkijä Hänen eläessään ja kuolleista nousemisen jälkeen, siksi hän oli valmis kuolemaan. Suurin osa apostoleista kärsi evankeliumin tähden marttyyrikuoleman, jos kaikki olisi ollut huijausta opetuslasten puolelta, tuskin he olisivat nähneet vaivaa evankeliumin puolesta ja olleet valmiina kuolemaan valheen vuoksi! Totta kai apostolit julistivat evankeliumia ja Jeesuksen ylösnousemusta tosiasiana, jonka Kristus vahvisti näyttäytymällä heille kuolemansa jälkeen. Noin vahvan todistuksen jälkeen apostolit olivat valmiina kuolemaan evankeliumin tähden. Kristuksen kuolleista nouseminen tapahtui ruumiillisena ylösnousemisena, jonka seurauksena Jeesuksen maallisia jäänteitä ei jäänyt maan päälle. Hauta on tyhjä, koska Hän nousi ylös!

Mark 16:
1 ¶ Ja kun sapatti oli ohi, ostivat Maria Magdaleena ja Maria, Jaakobin äiti, ja Salome hyvänhajuisia yrttejä mennäkseen voitelemaan häntä.
2 Ja viikon ensimmäisenä päivänä he tulivat haudalle ani varhain, auringon noustessa.
3 Ja he sanoivat toisilleen: "Kuka meille vierittää kiven hautakammion ovelta?"
4 Ja katsahtaessaan ylös he näkivät kiven poisvieritetyksi; se oli näet hyvin suuri.
5 Ja mentyään hautakammion sisään he näkivät nuorukaisen istuvan oikealla puolella, puettuna pitkään, valkeaan vaatteeseen; ja he peljästyivät suuresti.
6 Mutta hän sanoi heille: "Älkää peljästykö; te etsitte Jeesusta, Nasaretilaista, joka oli ristiinnaulittu. Hän on noussut ylös; ei hän ole täällä. Katso, tässä on paikka, johon he hänet panivat.

Kristuksen ossuaaria ei ole olemassa ja jokainen väite, joka tuo esiin Kristuksen ossuaarin, tuo esiin  valheellisen todistuksen. Motiivit Kristuksen ossuaarin väitteiden takana ovat ihmiskunnan synnin juuret, jotka haluavat vesittää Jumalan olemassaolon. Synnin isä (saatana) tietää, että kun ihmisille kertoo valheellisia "faktoja" Jeesuksesta ja Raamatusta, niin suurimpaan osaan ne uppoavat kuin veitsi voihin, sillä heitä ei kiinnosta Raamatun sana, eikä heillä ole alkukielen, Raamatun ja Kristuksen aikaisen juutalaisen kulttuurin tuntemusta. Tämän tähden heitä on myös helppo eksyttää, jonka seurauksena he nielaisevat valheen ja uskovat tuohon huijaukseen siitäkin huolimatta että on ihmisiä ja asiantuntijoita, jotka selkeillä faktoilla osoittavat nämä valheelliset sensaatiot vääriksi. Tärkein todistaja on Jumala sanansa (Raamattu) kautta. Raamatun todistus ei jätä yhtään tulkinnanvaraa tässä asiassa. Raamatun todistuksen mukaan Herra Jeesus kuoli ihmisten syntien tähden ja nousi ylös Isän oikealle puolelle.
 

Petri Paavola 2013

 Lähteet:

Raamattu 33/38
Old King James version
msnbc.msn.com
uuden tien artikkeli
Simcha Jacobovici, James Cameron

The Lost Tomb of Jesus official site
dicillo.wordpress.com

Jeesuksen_kadonnut_hauta
Talpiotin_hauta

Linkkejä:

Maria Magdaleena e
Torinon käärinliina


 


 

 

 

 

eXTReMe Tracker