Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Jeesuksen tulemus kaikkien pyhiensä kanssa

Kirjoitin sivulleni aikaisemmin opetuksen, joka käsitteli Herran Jeesuksen tulemusta ja seurakunnan ylöstempausta. Aikaisemmassa opetuksessa toin esille monia asioita myös sen kuinka historiassa yleisenä opetuksena Jeesuksen tulemukselle ja seurakunnan ylöstempaukselle on ollut Hänen tulemuksensa suuren ahdistuksen ajan jälkeen. Vasta noin 1800-luvulla alkoi yleistymään opetus, jonka mukaan Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus tapahtuisi ennen ahdistuksen aikaa, ennen antikristuksen ilmestymistä. Tämä oppi Jeesuksen tulemuksesta ja seurakunnan ylöstempaus ennen ahdistuksen aikaa sai laajemman hyväksynnän vasta 1800-luvulla. Raamatun oikea opetus tästä aiheesta on Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus tapahtuvat suuren ahdistuksen jälkeen, ja näin on yleisesti ja laajasti uskottu historiassa ennen 1800-lukua.

Tämä aihe ei saa tulla riidan aiheeksi, eikä saa jakaa uskovia, eikä erottaa heitä pois keskinäisestä yhteydestä ja rakkaudesta. Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus on tärkeä opetus ja siksi sitä pitäisi tutkia sävyisyyden Hengessä toinen toisiaan kunnioittaen. Voimme sanoa sen miten uskomme ja voimme, jopa olla varmoja asiasta, jos niin koemme, mutta emme saa lyödä toinen toisiamme, emmekä riidellä tästä asiasta. Herra tulee aikanaan näyttämään meille jokaiselle, mikä on totuus tässä asiassa.

Tässä kirjoituksessa aion tutkia Raamatusta mitä tarkoittaa se kun Raamattu sanoo Jeesuksen tulevan kaikkien pyhiensä kanssa. Aion myös Raamatun sanan kautta osoittaa, että kun Jeesus tulee kaikkien pyhiensä kanssa, niin se on johdonmukainen opetus ja kertoo siitä kuinka Jeesuksen tulemus kaikkien pyhiensä kanssa tapahtuu suuren ahdistuksen jälkeen. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Alkusanat
Jeesuksen tulemus suuren ahdistuksen jälkeen
Jeesus tulee kaikkien pyhien enkeliensä kanssa
Karitsan häistä ja Danielin kirjan 9 luvun viimeinen seitsemän vuotta
Jeesus tulemuksessaan tuomitsee jumalattomuuden
Loppusanat
Alkusanat

Nykyään eräs vallalla oleva väärä opetus Jeesuksen tulemuksesta  (Jeesuksen tulemuksesta on paljon monenlaisia vääriä opetuksia, siksi tuon tässä esille tämän version) sanoo muun muassa näin:

Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus tapahtuvat ennen suuren ahdistuksen aikaa ja ennen antikristuksen ilmestymistä. Seurakunta viettää taivaassa Karitsan häitä ja maailmassa on viimeinen seitsemän vuoden vihan aika, jossa Jumalan vihan maljat täyttyvät ja antikristus hallitsee maan päällä kolmen ja puolen vuoden ajan. Vihan ajassa juutalainen kansa vastaanottaa pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen. Tämän jälkeen Jeesus tulee pyhiensä enkeliensä kanssa ja Jeesus tulee Öljymäelle, sillä Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä.

Edellä oleva opetus ei ole Raamatun sanan opetuksen mukainen. Käyn läpi seuraavaksi sitä mitä Raamattu sanoo Jeesuksen tulemuksesta ja ylöstempauksesta.

Jeesuksen tulemus suuren ahdistuksen jälkeen

Matt 24:
3 Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?"
.......
21 Sillä silloin on oleva suuri
ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.
22 Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.
......................................
27 Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.
28 Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat.
29 Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.
30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.
31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa , ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

Ne, jotka eivät näe ja ymmärrä Jeesuksen opettaneen Matteuksen 24 luvussa, että Hänen tulemuksensa ja seurakunnan ylöstempaus tapahtuvat suuren ahdistuksen jälkeen sanovat Jeesuksen puhuneen tässä juutalaisista, ei seurakunnan ylöstempauksesta. Kun katsomme noita yllä olevia jakeita, niin näemme Jeesuksen puhuneen tässä tulemuksestaan ja seurakunnan ylöstempauksesta.

Jeesus vastaa kysymykseen milloin Hän tulee. Emme voi tietää tarkkaa päivää ja hetkeä, mutta Jeesuksen ja Raamatun antamien merkkien kautta voimme ymmärtää milloin Hänen tulemuksensa on lähellä. Herra Jeesus sanoi, että ennen kuin Hän tulee, niin tulee tapahtumaan suuri ahdistus (myös Jumalan vihan aikaa ja antikristuksen aikaa), joka lyhennetään valittujen, eli seurakunnan tähden, koska seurakunta on mukana suuressa ahdistuksen ajassa, mutta Jumalan suuren rakkauden kohteina.

Herran Jeesuksen sanojen mukaan niiden päivien ahdistuksen (suuri ahdistus) jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa ja taivaitten voimat järkkyvät ja silloin Jeesuksen tulemuksen merkki näkyy taivaalla ja kaikki maan sukukunnat näkevät Jeesuksen tulemuksen, kun Hän tulee taivaan pilvin päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Tässä Jeesuksen tulemuksessa kuuluu suuren pasuunan ääni ja tämän pasuunan äänen kuuluessa Jumalan enkelit kokoavat (seurakunnan ylöstempaus) uskovat ihmiset Jeesusta vastaan taivaan yläilmoissa.

Matteuksen evankeliumin 24 luku on todiste sille, että Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus tapahtuvat suuren ahdistuksen jälkeen. ja tämä perustuu Jeesuksen omiin sanoihin. Matt 24 luvussa kerrotaan myös pasuunan äänestä, kun seurakunnan ylöstempaus tapahtuu Jeesuksen tulemuksessa. Tämä pasuunan ääni seurakunnan kokoaminen Jeesuksen luokse (seurakunnan ylöstempaus) on voimakas Raamatun todiste sille, että tässä on kyseessä Jeesuksen toinen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus, joka tapahtuu suuren ahdistuksen jälkeen.

1 Tess 4:
16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

Apostoli Paavali opetti samalla tavalla kuin Herra Jeesus Matt 24 luvussa. Jumalan Paavalille antaman opetuksen mukaan kun Herran Jeesus tulemus tapahtuu, niin kuuluu Jumalan pasuunan ääni (suuri pasuuna) ja ensin Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ja sitten maan päällä oleva seurakunta yhdessä Kristuksessa kuolleiden kanssa temmataan (ylöstempaus) maan päältä Jeesusta vastaan yläilmoihin. Matt luku 24 ja 1 Tess 4:16,27 opettavat täsmälleen samalla tavalla siinä, että Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus tapahtuvat Jumalan pasuunan kuuluessa. Jeesuksen opetuksessa Matt 24 luvussa on sitten vielä sanottu se, että Hänen tulemuksensa ja seurakunnan ylöstempaus tapahtuvat suuren ahdistuksen jälkeen.

Jeesus tulee kaikkien pyhien enkeliensä kanssa

Mark 8:38 Sillä joka häpeää minua ja minun sanojani tässä avionrikkojassa ja syntisessä sukupolvessa, sitä myös Ihmisen Poika on häpeävä, kun hän tulee Isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa."

Luuk 9:26 Sillä joka häpeää minua ja minun sanojani, sitä Ihmisen Poika on häpeävä, kun hän tulee omassa ja Isänsä ja pyhäin enkelien kirkkaudessa.

1 Tess 3:13 vahvistaaksensa teidän sydämenne nuhteettomiksi pyhyydessä meidän Jumalamme ja Isämme edessä, meidän Herramme Jeesuksen tulemuksessa, kun hän tulee kaikkien pyhiensä kanssa.

Matteuksen evankeliumin  luvussa 24 suuren ahdistuksen jälkeen enkelit kokosivat (seurakunnan ylöstempaus) Herran omat Herran luokse. Enkelit kokoavat seurakunnan ylöstempauksessa siksi, koska kaikki Jumalan pyhät enkelit tulevat yhdessä Jeesuksen kanssa, kun tapahtuu Herran Jeesuksen toinen tulemus ja ylöstempaus. Jumalan pyhien enkelien tehtävä on ylöstempauksessa koota seurakunta Jeesuksen luokse yläilmoihin.

Kun Raamattu opettaa, että Jeesuksen tulemuksessa, Hän tulee kaikkien pyhiensä kanssa, niin nämä pyhät ovat Hänen pyhiä enkeleitänsä, niin Raamattu tämän asian todella selvästi opettaa.

Matt 13:
40 Niinkuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa.
41 Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta,
................
47 Vielä taivasten valtakunta on nuotan kaltainen, joka heitettiin mereen ja kokosi kaikkinaisia kaloja.
48 Ja kun se tuli täyteen, vetivät he sen rannalle, istuutuivat ja kokosivat hyvät astioihin, mutta kelvottomat he viskasivat pois.
49 Näin on käyvä maailman lopussa; enkelit lähtevät ja erottavat pahat vanhurskaista
50 ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.

Herra Jeesus sanoi kuinka tämän maailman lopussa (armotalous - aikakauden lopussa) Hän lähettää enkelinsä ja enkelit kokoavat ja erottavat pahat vanhurskaista. Tämä lopullinen erottaminen tapahtuu silloin kun tapahtuu Herran Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus ja silloin enkelit kokoavat ja hakevat ylöstempaukseen ne, jotka ovat Jumalan armosta totuudessa rakastaneet Herraa Jeesusta. Kun Herra lähettää tulemuksessaan suuren ahdistuksen jälkeen enkelit kokoamaan seurakunnan ylösottoon, niin silloin tapahtuu lopullinen erotteleminen, jossa toinen korjataan talteen (ylöstempaus) ja toinen jätetään maan päälle (Matt 24:40,41).

Sak 14:
1 ¶ Katso, Herran päivä on tuleva, ja sinun saaliisi jaetaan sinun keskelläsi.
2 Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, ja puoli kaupunkia lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista.
3 Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niinkuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä.
4 Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin.
5 Ja te pakenette minun mäkieni väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on ulottuva Asaliin asti. Te pakenette, niinkuin pakenitte maanjäristystä Ussian, Juudan kuninkaan, päivinä. Ja Herra, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi.
6 Sinä päivänä ei ole valoa: loistavat tähdet sammuvat.
7 Se on oleva yhtämittaista päivää-Herralle on se tunnettu-ei vaihdu päivä ja yö; ja ehtoolla on oleva valoisata.
8 ¶ Sinä päivänä elävät vedet virtaavat Jerusalemista: toiset puolet niistä Idänmerta kohti, toiset puolet Länsimerta kohti. Niin on tapahtuva kesät ja talvet.
9 Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi.
10 Koko maa muuttuu tasaiseksi kuin Aromaa Gebasta Rimmoniin asti, Jerusalemin eteläpuolelle. Ja tämä on oleva korkea ja oleva asuttu, paikallansa, Benjaminin portista entisen portin sijaan asti, Kulmaporttiin ja Hananelin-torniin asti, kuninkaan viinikuurniin asti.
11 He asuvat siellä, eikä vihitä sitä enää tuhon omaksi, ja Jerusalem on oleva asuttu, oleva turvassa.

Matt 24:
29 Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.
30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.
31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa , ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

Sakarjan kirjan 14 luku kertoo siitä hetkestä kun Jeesuksen jalat seisovat Öljymäellä ja Öljymäki halkeaa idästä länteen suureksi laaksoksi. Sakarja kertoo kuinka sinä samana päivänä kun Jeesus seisoo Öljymäellä, niin kaikki pyhät tulevat Hänen kanssansa, joka paljastaa meille, että sinä päivänä tapahtuu Jeesuksen tulemus, pyhät enkelit tulevat Hänen kanssansa ja tapahtuu ylöstempaus. Tämän todisteeksi, että on kyse Jeesuksen tulemuksesta ja ylöstempauksesta Sakarja kirjoittaa, että sinä päivänä ei ole valoa ja loistavat tähdet sammuvat.

Nyt kun luemme Matt 24 lukua, niin suuren ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja silloin tulee Jeesuksen tulemus, enkelien kootessa seurakunnan ylöstempauksessa Herran luokse yläilmoihin.  Sakarja kirjoitti myös kuinka Herra, Jumala (Jeesus) tulee kaikkien pyhien (pyhien enkelien) kanssa eikä sinä päivänä ole valoa ja loistavat tähdet sammuvat, joka on sama asia kun Jeesuksen sanat, että kun aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, niin silloin tulee Hänen tulemuksensa ja ylöstempaus.

Itse näen ja ymmärrän, että kun Jeesuksen tulemus tapahtuu, niin suuren pasuunan kuuluessa enkelit kokoavat ylöstempauksessa maan päällä olevan seurakunnan yhdessä Kristuksessa kuolleiden kanssa Herraa vastaan yläilmoihin. Tämän jälkeen Jeesus tulee Öljymäelle, joka halkeaa kahtia, ja Jeesus toimittaa ei viimeistä tuomiota, vaan tuomion, jossa Hän tuomitsee jumalattomuuden ja synnin.

Kun luemme Sakarjan kirjan lukua 14, niin jakeessa viisi sanotaan kuinka juutalaisen kansan jäännökseen kuuluvia ihmisiä pakenee Jumalan mäkien (vuorten) väliseen laaksoon ja sinä samana päivänä tapahtuu Jeesuksen tulemus pyhien enkeliensä kanssa sekä seurakunnan ylöstempaus. Tarkkaa päivää ja hetkeä emme voi tietää, mutta Jeesuksen ja Raamatun antamien merkkien kautta voimme tietää milloin Jeesuksen tulemus on lähellä.

Kun ylöstempaus on tapahtunut, niin sen jälkeen maan päällä alkaa tuhatvuotinen Jeesuksen kuningaskunnan aika, jossa Herra Jeesus hallitsee Kuninkaana ja Rauhanruhtinaan maan päällä tuhat vuotta Jerusalemista käsin. Sakarja kirjoittaa tästä ajasta, että se on oleva yhtämittaista päivää Herralle ja Herra on oleva yksi ja Hänen nimensä on yksi.

Ilm 20:
1 ¶ Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään.
2 Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi
3 ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa.

Sak 14:16 Mutta kaikki niiden pakanakansain tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa.

Ilmestyskirjassa luvussa 20 kerrotaan kuinka saatana otetaan kiinni ja sidotaan tuhanneksi vuodeksi ja heitetään syvyyteen ettei hän enää kansoja villitsisi. Tämä tapahtuu tuhannen vuoden rauhanvaltakunnassa. Jotkut opettavat että ei ole olemassa tuhatvuotista valtakuntaa maan päällä Jeesuksen toisen tulemuksen jälkeen, vaan tuhatvuotinen valtakunta on nyt koko ajan käynnissä. Jotkut opettavat, että kun yksi päivä voi olla Herralle niin kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niin kuin yksi päivä, niin ei olisi mitään tuhatvuotista valtakuntaa, vaan yhtenä päivänä saatana sidotaan.

Ensinnäkin jos eläisimme nyt jo koko ajan tuhannen vuoden aikakautta, niin sen heti kumoaa se ettei Raamattu opeta sellaista oppia, että ennen Jeesuksen tulemusta olisi sellainen aika täällä maan päällä, että saatana olisi sidottuna tuhat vuotta, eikä eksyttäisi kansoja tuhanteen vuoteen. Raamatun opetuksen mukaan saatana eksyttää kansoja maan päällä aina siihen asti kun Jeesuksen tulemuksen jälkeen saatana sidotaan tuhanneksi vuodeksi. Toiseksi, Raamattu ei myöskään opeta sellaista, että ennen Jeesuksen toista tulemusta tulisi yksi päivä historiassa kun saatana sidottaisiin eksyttämästä kansoja maan päällä. Raamatun opetuksen mukaan tuhatvuotinen kuningaskunta, Jeesuksen näkyvä ja fyysinen hallitusvalta maan päällä alkaa Hänen toisen tulemuksensa jälkeen.

Sakarjan kirja 14 luvussa sen alussa sanotaan kuinka pakanakansat lähtevät sotaan Jerusalemia vastaan (päivien lopulla viimeisenä aikana) ja sitten jakeessa 16 sanotaan kuinka pakanakansojen tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan tulevat joka vuosi Jerusalemiin kumartaen rukoilemaan Herraa ja viettämään lehtimajanjuhlaa. Nämä pakanakansojen tähteet tulevat joka vuosi Jerusalemiin tuhatvuotisen kuningaskunnan aikana, jonka ajankohta on Jeesuksen toisen tulemuksen jälkeen. Tuhatvuotisen kuningaskunnan ajan jälkeen tulee viimeinen tuomio ja Uudet Taivaat ja Uusi Maa sekä Pyhä kaupunki Uusi Jerusalem laskeutuu alas taivaasta Jumalan tyköä valmistettuna niin kuin morsian, miehellensä (Sulhanen, Ylkä) kaunistettu.

Karitsan häistä ja Danielin kirjan 9 luvun viimeinen seitsemän vuotta

Ilm 19:
7 Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut.
......
9 Ja hän sanoi minulle: "Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!" Vielä hän sanoi minulle: "Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat".

Milloin alkaa Karitsan häät? Raamattu sanoo Karitsan häiden alkavan sen jälkeen kun on tapahtunut ylöstempaus, jossa on mukana kaikkien aikojen Jumalan pelastamat ihmiset, eli koko morsian. Raamattu ei opeta mitään Jeesuksen tulemuksen jälkeen alkavasta seitsemän vuoden vihan ajasta, koska tämä armontalouskausi päättyy Herran Jeesuksen tulemukseen.

Väärä opetus lopunajan viimeisestä seitsemästä vuodesta perustuu Danielin kirjan 9 luvun viimeisen vuosiviikon väärään tulkintaan. Kun tutkimme Danielin kirjan 9:ttä lukua 70 vuosiviikon profetiasta, niin pääsemme ymmärtämään ettei se opeta Danielin profetian viimeisen vuosiviikon ajankohdan olevan kaukaisessa tulevaisuudessa lopunajan antikristuksen päivissä, sillä tämä viimeinen vuosiviikko on saanut jo täyttymyksensä historiassa.

Babylonialaiset kuningas Nebukadnessarin johdolla tuhosivat Jerusalemin ja sen temppelin vuonna 586 eKr.  Raamattu sanoo, että Dan 9:25:ssa kuinka Messiaan ilmestymisen (ensimmäinen tulemus) ajankohta on silloin, kun alkaa Jerusalemin jälleenrakentaminen. Milloin alkoi Jerusalemin jälleenrakentaminen?

Esra 7:
6 tämä Esra lähti Baabelista. Hän oli kirjanoppinut, perehtynyt Mooseksen lakiin, jonka Herra, Israelin Jumala, oli antanut. Ja kuningas antoi hänelle kaikki, mitä hän halusi, koska Esran päällä oli Herran, hänen Jumalansa, käsi.
7 Myös israelilaisia ja pappeja, leeviläisiä, veisaajia, ovenvartijoita ja temppelipalvelijoita lähti Jerusalemiin kuningas Artahsastan seitsemäntenä hallitusvuotena.
8 Ja hän tuli Jerusalemiin viidennessä kuussa kuninkaan seitsemäntenä hallitusvuotena.
9 Sillä ensimmäisen kuun ensimmäisenä päivänä alkoi lähtö Baabelista; ja viidennen kuun ensimmäisenä päivänä hän tuli Jerusalemiin, koska Jumalan hyvä käsi oli hänen päällänsä.
........................
11 ¶ Tämä on jäljennös kirjeestä, jonka kuningas Artahsasta antoi pappi Esralle, kirjanoppineelle, joka oli Herran Israelille antamien käskyjen ja ohjeitten tuntija:
12 "Artahsasta, kuningasten kuningas, pappi Esralle, taivaan Jumalan lain tuntijalle," ja niin edespäin.
13 "Minä annan käskyn, että minun valtakunnassani jokainen Israelin kansan jäsen ja sen papit ja leeviläiset, jotka ovat halukkaat lähtemään Jerusalemiin, lähtekööt sinun kanssasi,

Esra lähti Baabelista Jerusalemiin Persian kuningas Artahsastanin (Artakserkses) seitsemäntenä hallitusvuonna. Historiassa tietyt tahot ajoittavat Esran lähdön ja Jerusalemin jälleenrakentamisen vuoteen 457 eKr. jolloin kuningas Artahsastan valtuutti ja salli Esran jälleenrakentamaan Jerusalemia. Kun laskemme vuodesta 457 eKr. 490 vuotta eteenpäin, niin tulemme vuoteen 33 jKr. Toinen aikalaskenta ja todennäköisempi Jerusalemin jälleenrakentamisen aloittamisesta lähtee vuodesta 458 eKr. ja koska vuotta nolla ei ole ollut, niin siksi myös profetian antama aikamäärä 490 vuotta päättyy vuoteen 33 jKr.

Edellä olevan profeetallisen ajanmäärityksen mukaan vuonna 33 jKr. oli tapahtunut jo Messiaan ilmestyminen, jonka julkinen palvelutehtävä alkoi 26 jKr. ja siitä kolmen ja puolen vuoden päästä Messias Jeesus ristiinnaulittiin syntien sovitukseksi ja vuoteen 33 jKr. mennessä oli jo tapahtunut helluntaipäivän Pyhän Hengen vuodatus, joka laittoi käytäntöön Uuden Liiton, joka alkoi Herran Jeesuksen kuollessa ristillä, jonka todisteeksi Jumala repäisi ylhäältä alas asti temppelin esiripun.

Dan 9:26:n profetia sanoo alkutekstin mukaan, että kuudenkymmenenkahden viikon jälkeen Messias tuhotaan (tapetaan) ja kaupungin sekä temppelin tulee hävittämään hyökkäävän ruhtinaan väki. Messias Jeesus kuolee kansan (koko maailman) syntien tähden ja syntien sovitukseksi. Hyökkäävän ruhtinaan väki, joka tuhoaa Jerusalemin ja temppelin tarkoittaa Tiitusta, roomalaista sotapäällikköä, joka tuhosi ja hävitti täydellisesti Jerusalemin ja temppelin vuonna 70 jKr.

Dan 9:27 tarkoittaa alkutekstin mukaan, että Messias vahvistaa liiton monien kanssa yhdeksi vuosiviikoksi ja viikon puolessa välissä Messias lakkauttaa VL:n uhraamisen ja uhrit ristinkuolemansa kautta. Uudessa Liitossa Herra Jeesus on syntiuhri syntien anteeksisaamiseksi. VL:n uhrit lakkautettiin sillä tavalla Herran Jeesuksen kuoleman kautta, että ne menettivät tehonsa, eivätkä enää tuo kenellekään syntien anteeksiantamusta. Juutalaiset yhä edelleen uhrasivat eläinuhreja Jeesuksen kuoleman jälkeen, mutta näillä VL:n uhreilla ei ollut syntien anteeksiantamuksen vaikutusta.

Liiton vahvistaminen yhden vuosiviikon aikana, eli seitsemän vuoden aikana tarkoittaa Herran Jeesuksen Messiaan palvelutehtävän alkamista vuodesta 26 jKr. ja Jeesuksen maan päällinen Messiaan palvelutehtävä kesti kolme ja puoli vuotta, jolloin Hänet ristiinnaulittiin syntien sovitukseksi. Jäljelle jääneet kolme ja puoli vuotta Liiton vahvistamisesta Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen tarkoittavat aikaa kun Uusi Liitto, joka alkoi Jeesuksen kuollessa ristillä sai täyttymyksen käytäntöön asettamisen helluntaipäivänä, kun tapahtui Pyhän Hengen vuodatus. Pyhän Hengen vuodatuksen jälkeen seurakunta alkoi julistamaan evankeliumia Herrasta Jeesuksesta ja näin tämä Danielin kirjan viimeinen vuosiviikko, seitsemän vuotta tuli päätökseen vuonna 33 jKr. Profetian aikamäärä täyttyi, mutta Herran työ seurakunnassaan jatkuu aina tämän maailman ajan loppuun asti.

Näin Danielin kirjan 9 luvun viimeisen vuosiviikon, seitsemän vuoden ajanjakson profetia kertoo siitä mitä Herra Jeesus Messias teki. Viimeisen vuosiviikon, seitsemän vuoden aikana alkoi Jeesus Messiaan palvelutehtävä, Messias Jeesus kuoli ja nousi ylös, antoi omillensa synnit anteeksi sekä Pyhän Hengen voiman, jonka seurauksena Uuden Liiton seurakunta aloitti julkisesti evankeliumin sanoman saarnaamisen. Kaikki edellä oleva tapahtui Jeesuksen vaikutuksesta seitsemän vuoden aikana. Luku seitsemän vuotta on todella merkittävä ja tärkeä, koska luku seitsemän on Jumalan täydellisten tekojen luku. Tämäkin yksityiskohta kumoaa sellaisen väärän opetuksen, joka sanoo Danielin kirjan 9 luvun viimeisen vuosiviikon tarkoittavan lopunaikaa, jolloin myös antikristus ilmestyy. 

Danielin 70 vuosiviikon profetian laskemisen ajankohta alkoi vuodesta 458 eKr. Annettu aikamäärä oli 490 vuotta ja profetian keskipiste on Messias ja Hänen palvelutehtävänsä. Jos 490 vuosiviikon viimeinen vuosiviikko (7 vuotta) siirretään lopunaikaan yli kahdentuhannen vuoden päähän, niin silloin profetia Messiaasta päättyisi vuoteen 26 jKr. joka tarkoittaisi sitä, että kaikkein tärkein asia vuosiviikkojen ajankohdasta jäisi täyttymättä, joka on vuonna 30 jKr. tapahtunut Messias Jeesuksen kuolema ja sovitustyö syntien anteeksisaamiseksi. Tämä tärkeä yksityiskohta todistaa sen, että Danielin 70 vuosikymmenen profetia Messiaasta on vuodesta 458 eKr. eteenpäin 490 vuoden pituinen ajanjakso, jonka sisään mahtuu profetian tärkein asia, eli Messias Jeesuksen kuolema syntien sovitukseksi, Hänen veressään, joka tapahtui vuonna 30 jKr.

Edellä olevan yksityiskohdan kautta ymmärrämme sen, että Danielin kirjan 9 luvun viimeisen vuosiviikon (7 vuotta) siirtäminen lopunaikaan yli 2000 vuoden päähän kumoaisi Jeesuksen sovitustyön ajankohdan, joka tapahtui vuonna 30 jKr. Herran Jeesuksen kuoleman ja sovitustyön kumoaminen ja halveksunta on sielunvihollisen agenda alusta loppuun asti. Ymmärrän sen ettei monikaan Herran Jeesuksen opetuslapsi tee sitä tahallisesti, vaan väärän opetuksen takia uskoo, että viimeinen vuosiviikko siirretään lopunaikaan yli 2000 vuoden päähän, joka johtaa Jumalan sanan ilmoittaman Herran Jeesuksen kuoleman ja sovitustyön ajankohdan tyhjäksi tekemiseen, jonka Raamattu kuitenkin tarkasti ilmoittaa täsmällisellä vuosilukujen tarkkuudella.

Otan esille kommentaarien tulkintaa koskien Dan 9:27 kohtaa vain siksi, että näkisimme ettei Dan 9:27 uskominen ja ymmärtäminen Messiaaksi ole jonkin yhden ihmisen oma keksintö, vaan monet uskovat ihmiset ovat kautta historian uskoneet niin. Kehotan kuitenkin jokaista ensisijaisesti tutkimaan Jumalan sanan totuutta hyvistä ja alkukielelle uskollisista Raamatunkäännöksistä tai jos kykenee tutkimaan Raamattua alkukielellä, niin se on tietenkin paras ratkaisu, mutta Jumala kyllä avaa sanaa ihan yhtä hyvin myös hyvistä Raamatunkäännöksistä, jos rakastat Jeesusta sydämessäsi.

Benson Commentary julkaistu 1846.

Benson Commentary sanoo Dan 9:27 tarkoittavan Messiasta ja iljetysten siivillä tuleva hävittäjä on Rooman armeija.

Matthew Henry's Concise Commentary alunperin kirjoitettu 1706.

Matthew Henry's Concise Commentary sanoo, että Dan 9:24-27 puhuu Kristuksesta (Messias). Kommentaari sanoo, että Dan 9:24-27 on yksi merkittävimmistä Kristus profetioista koskien Jeesuksen tulemusta ja pelastusta.

Matthew Poole's Commentary  ensimmäinen painos painettu 1600-luvulla.

Matthew Poole's Commentaryn mukaan Dan 9:27 tarkoittaa Messiasta ja iljetysten siivillä tuleva hävittäjä on Rooman armeija.

Geneva Study Bible julkaistu 1560.

Geneva Study Bible viittaa Dan 9:27 tarkoittavan Kristusta.

Albert Barnes' Notes on the Whole Bible julkaistu 1830-luvulla.

Albert Barnes' Notes on the Whole Bible kommentaarin mukaan oikeampi tulkinta on, että Dan 9:27 viittaa Messiaaseen

Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible by Jamieson - Fausset - Brown julkaistu alunperin 1871.

Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible kommentaari sanoo, että Dan 9:27 tarkoittaa Kristusta, Messiasta.

Wesley's Explanatory Notes valmistusvuosi 1765.

Wesley's Explanatory Notesin mukaan Dan 9:27 tarkoittaa Kristusta.

John Trapp Complete Commentary Danielin kirjan osan kommentaari valmistui vuonna 1660.

John Trapp Complete Commentary sanoo, että Dan 9:27 tarkoittaa Messiasta.

Edellä oli sellaisia kommentaareja, jotka sanovat suoraan, että Dan 9:27 tarkoittaa Messiasta. Löysin myös sellaisia kommentaareja, joissa ei oltu varmoja, että Dan 9:27 viittaisi Messiaaseen, mutta voisi viitata tai johonkin muuhun. Edellä olevista kommentaareista voi tehdä sellaisen johtopäätöksen, että 1500-, 1600-, 1700- ja 1800-luvuilla Herran Jeesuksen opetuslapset hyvin yleisesti ja laajastikin uskoivat, että Dan 9:27 opettaa Messiaasta. Opetus ja ymmärrys siitä, että Dan 9:27 tarkoittaa Messiasta ei ole yhden miehen oma keksintö, joka olisi syntynyt vasta 2000-luvulla, sillä tämä opetus on ollut laajasti tiedossa ja ymmärretty jo monia vuosisatoja sitten. Tänä päivänäkin on olemassa monia uskon sisaria ja veljiä, jotka ymmärtävät, että Dan 9:27 tarkoittaa Messiasta.

Katolisen kirkon englanninkielinen Catholic Encyclopedia sanoo seuraavasti Danielin kirjan 70 vuosiviikon profetiasta:

" Ensimmäinen on ikivanha näkemys, jota voidaan kutsua perinteiseksi, joka sanoo 70 vuosiviikon profetian viittaavan suoraan Kristuksen lihassa ilmestymiseen, Hänen Kuolemaansa, Hänen perustamaansa Uuteen Liittoon, ja Jerusalemin tuhoon roomalaisten kautta. Toinen näkemys on useimpien nykyajan tutkijoiden, pääosin ei- katolilaisten, jotka viittaavat koko kohdan suoraan Antiokus Epifanekseen, joka olisi yleistä kristittyjen keskuudessa, jolla ei olisi viittausta Kristukseen. Kolmas näkemys on, että jotkut kirkkoisät ja nykyajan teologit ymmärtävät profetian eskatologisessa merkityksessä, ennustuksena Jumalan valtakunnan kehityksenä pakkosiirtolaisuuden lopusta valtakunnan täyttymykseen Jeesuksen toisessa tulemuksessa."

Katolisen kirkon ensyklopedian perusteella voidaan vetää sellainen johtopäätös, että katolinen kirkkokin tässä myöntää perinteisen näkemyksen olevan sellainen, missä 70 vuosiviikkoa viittaa kokonaisuudessaan Messiaaseen, Hänen sovitustyöhönsä ja Uuden Liiton perustamiseen, kun Messias vahvisti Liiton monien kanssa seitsemän vuoden aikana. Tämän katolisen ensyklopedian tiedon valossa ymmärrän asian, niin että Dan 9:7:n ymmärtäminen Messiaaksi on ollut laajasti hyväksytty näkemys ikivanhasta ajasta asti, eikä ole siten mikään uusi näkemys.

Katolisen kirkon ensyklopedia sanoo, että jotkut kirkkoisät eivät uskoneet Dan 9:27 tarkoittavan Messiasta, mutta kuitenkin perinteinen näkemys ikivanhasta ajasta asti on ollut sellainen näkemys, jossa Dan 9:27 ymmärretään tarkoittavan Messiasta.

Katolisen kirkon raamatunkäännös New American Bible Revised Edition sanoo Dan 9:27 kohdasta alaviitteessä seuraavasti:

[9:27] Yksi viikko: viimeinen vaihe näkyvissä olevasta ajanjaksosta, Antiokuksen vaino. Hän: Antiokus itse. Monille: uskottomat juutalaiset, jotka liittoutuvat seleukeialaisten kanssa, 1 Makk 1:11-13. Viikon puolessavälissä: kolme ja puoli vuotta; Antiokus häpäisee temppelin 167- 164 eKr. Hävityksen kauhistus: katso 8:13; luultavasti pakana alttari. Jeesus viittaa tähän kohtaan ennustuksessaan Jerusalemin tuhosta Matt 24:15.

Katolisella kirkolla on monenlaista tulkintaa Dan 9:27:sta. Katolisen kirkon sisällä on opetettu myös toisenlaista väärää opetusta koskien Dan 9:27:aa, josta kirjoitan lisää tulevilla riveillä.

Katolisen ensyklopedian mukaan sellainen näkemys, joka ei usko Dan 9:27 opettavan Messiaasta näyttäisi olevan nykyajan teologien ymmärrys ja yleistä nykyisin kristittyjen keskuudessa. Mistä se voi johtua, että Dan 9:27:n  ymmärtäminen Messiaaksi on ollut ikivanhasta ajasta asti perinteinen ja laaja näkemys, mutta nykyajassa on laajasti vallalla sellainen käsitys, että Dan 9:27 ei tarkoita Messiasta?

Katolisen kirkon jesuiitta Francisco Ribera kommentaarissaan, joka on julkaistu vuonna 1590 (In Sacrum Beati Ioannis Apostoli, & Evangelistiae Apocalypsin Commentarij) kirjoitti kuinka Dan 9:27 tarkoittaa antikristusta. Jesuiittojen tekemä työ kun he pyrkivät vääristelemään Jumalan sanan totuutta alkoi pikku hiljaa saavuttamaan protestantteja sillä tavalla, että monet protestantit alkoivat omaksumaan katolisen kirkon suosimia vääriä opetuksia koskien lopunaikoja.

Eräs näistä protestanttisista vaikuttajista oli Cyrus Scofield, joka alkoi opettamaan samoja oppeja lopunajoista kuin jesuiitat opettivat.

Scofield Reference Bible alaviite Daniel 9:24: Kun seurakunnan aikakausi päättyy ja seitsemäskymmenes viikko (viimeinen 7 vuotta - minun lisäykseni tässä sulkumerkissä) alkaa, niin sitä ei ole missään ilmoitettu (tarkoittaa tarkkaa aikataulua - minun lisäykseni tässä sulkumerkissä). Se kesto on seitsemän vuotta. ..... Daniel 9:27 tarkoittaa viimeistä viikkoa. Dan 9:27: hän on ruhtinas, joka tulee Dan 9:26, jonka kansa (Rooma) tuhosi temppelin 70 jKr. Hän on sama kuin pieni sarvi luvussa 7. Hän tekee liiton juutalaisten kanssa ennallistaen heidän temppeliuhrit yhdeksi viikoksi (7 vuotta), mutta puolivälissä hän rikkoo liiton ja täyttää Dan 12:11, 2 Tess 2:3,4. .... Dan 9:27 tarkoittaa seitsemän vuoden viimeistä kolmea puolta vuotta, jotka ovat identtisiä suuren ahdistuksen ajan kanssa. ....

Scofield sanoo selitysraamatussaan Dan 7:8:ssa, että pieni sarvi on Antiokus Epifanes (Dan 8:23-25); ruhtinas, joka tulee (Dan 9:26,27); kuninkaana (Dan 11:36-45); hävityksen kauhistus (Dan 12:11, Matt 24:15); laittomuuden ihminen (2 Tess 2:4-8) ja peto (Ilm 13:4-10).

Scofieldin selitysraamatusta näkee selvästi sen kuinka hän uskoi Dan 9:27 tarkoittavan lopulta antikristusta. Olemme nähneet katolisen kirkon ensyklopedian todistuksen siitä kuinka Dan 9:27 on ymmärretty ikivanhasta ajasta asti perinteisesti (laajasti hyväksyttynä), että se kertoo Messiaasta. Olemme myös nähneet kuinka monet Raamatun kommentaarit aina 1500-luvulta 1800-luvulle asti sanoivat Dan 9:27:n tarkoittavan Messiasta. Tämä tarkoittaa sitä, että Uuden Liiton seurakunnan alusta asti Dan 9:27:n on yleisesti ja laajasti uskottu tarkoittavan Messiasta. Katolisen kirkon jesuiittojen väärän opetuksen julkistamisen jälkeen koskien Dan 9:27:aa tämä väärä oppi on pikku hiljaa ujuttautunut laajasti protestanttien keskuuteen ja nykyään siitä on tullut suosittu ja yleisesti hyväksytty, kun taas totuus Dan 9:27 jakeesta on joutunut marginaaliin, eli vähemmistöön.

Edellä kuvattu kehitys ei yllätä minua sillä, kun Herra Jeesus sanoi löytäneekö Hän uskoa maan päältä kun Hän tulee takaisin (Luuk 18:8) tai kun Raamattu puhuu monessa kohtaa suuresta luopumuksesta, joka tapahtuu lopunaikana vähän ennen Herran Jeesuksen tulemusta, niin Jumalan sanan totuus ja totuuden puhujat joutuvat marginaaliin (vähemmistöön) ja valhe sekä väärät opetukset koskien Raamatun sanaa saavat enemmistön suosion lopunajan luopumuksen vallassa olevassa kristikunnassa.

Jeesus tulemuksessaan tuomitsee jumalattomuuden

2 Tess 1:
7
ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa
8 tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille.
9 Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta,
10 kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme.

Juud 1:
14
Heistäkin Eenok, Aadamista seitsemäs, on ennustanut, sanoen: "Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä
15 ¶ tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet".

Matt 16:27 Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan.

Kuten olemme Raamatusta nähneet, niin Jeesuksen tulemuksessa, kun seurakunnan ylöstempaus tapahtuu, niin Jeesus tulee kaikkien pyhien enkeliensä kanssa suuren ahdistuksen ajan jälkeen. Jeesuksen toisen tulemuksen jälkeen ei ole enää viimeistä seitsemän vuoden vihan aikaa, sillä tämä Uuden Liiton ajan nykyinen armotalouskausi päättyy Jeesuksen tulemukseen ja seurakunnan ylöstempaukseen. Koska näin on ja Raamattu näin opettaa, niin Raamattu opettaa, että Jeesuksen toisen tulemuksen yhteydessä Hän toimittaa tuomiota jumalattomuuden ylle maan päällä, joka ei vielä ole sama asia kuin viimeinen tuomio, sillä viimeinen tuomio tapahtuu tuhatvuotiskauden jälkeen.

Matt 25:
1 ¶ "Silloin on taivasten valtakunta oleva kymmenen neitsyen kaltainen, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät ylkää vastaan.
2 Mutta viisi heistä oli tyhmää ja viisi ymmärtäväistä.
3 Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa.
4 Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lamppunsa.
5 Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni, ja he nukkuivat.
6 Mutta yösydännä kuului huuto: ‘Katso, ylkä tulee! Menkää häntä vastaan.’
7 Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon.
8 Ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille: ‘Antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme sammuvat’.
9 Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat: ‘Emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne.’
10 Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli; ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin.
11 Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat: ‘Herra, Herra, avaa meille!’
12 Mutta hän vastasi ja sanoi: ‘Totisesti minä sanon teille: minä en tunne teitä’.

Matteuksen evankeliumin luvussa 25 Herra Jeesus yhä vieläkin vastaa Hänelle esitettyyn kysymykseen mikä on Hänen tulemuksensa merkki. Matt 25 luvussa Herra Jeesus tuo esille sen, että kun Hän (Ylkä) tulee, niin silloin alkaa häät (Karitsan häät) ja häähuoneen ja pelastuksen ovi suljetaan, eikä kukaan voi enää pelastua Hänen tulemuksensa ja ylöstempauksen jälkeen.

Raamatun sanan totuuden valossa sellainen opetus sisältää väärän evankeliumin, jossa luvataan vielä pelastuminen Jeesuksen tulemuksen jälkeen. Kukaan ei voi enää pelastua Jeesuksen tulemuksen jälkeen, sillä Jeesuksen tulemuksessa, Hän rankaisee jumalattomuutta maan päällä ja pelastuksen ovi sulkeutuu kun Hän tulee.

Kun kirjoitin edellä sellaisen opin olevan väärää evankeliumia, joka sanoo Jeesuksen tulemuksen jälkeen olevan vielä mahdollista pelastua maan päällä, niin en nouse kenenkään yläpuolelle, enkä tuomitse ketään. Raamatun sanan totuuden valossa oppi pelastumisesta Jeesuksen tulemuksen jälkeen on siinä kohdin väärää evankeliumia, kun pelastuminen luvataan Jeesuksen tulemuksen jälkeen, vaikka Raamatun sanan mukaan se ei ole enää silloin mahdollista.

Ymmärrän sen, että moni uskova on vilpitön uskoessaan, että Jeesuksen tulemuksen jälkeen on vielä mahdollista pelastua, mutta tällainen oppi on kuitenkin vakava väärä opetus, koska se lupaa toivon pelastuksesta Jeesuksen tulemuksen jälkeen, jota ei kuitenkaan voi tapahtua. Ihmisen pelastuminen synnin ja saatanan vallasta on mahdollista toteutua ennen Jeesuksen toista tulemusta, koska Jeesuksen tullessa häähuoneen ja pelastuksen ovi suljetaan.

Matt 25:31 Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle.

Kun Jeesus tulee kaikkien pyhien enkeliensä kanssa suuren ahdistuksen jälkeen ja tapahtuu seurakunnan ylöstempaus, niin sen jälkeen alkaa maan päällä tuhannen vuoden rauhan valtakunnan (Kuningaskunnan) aikakausi. Siksi Matt 25:31 sanoo, että kun Herra Jeesus tulee kirkkaudessaan ja kaikki Hänen enkelinsä, Hänen kanssaan, niin silloin Hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle, joka on tuhannen vuoden ajan täällä maan päällä Jerusalemissa.

Loppusanat

Monia pelottaa jäädä ahdistuksen aikaan ja moni opettaa ettei uskova voisi edes olla ja elää sellaisessa hirvittävässä ajassa. Keskustelin tässä vähän aikaa sitten erään uskon sisaren kanssa, joka sanoi, että kun hän aikaisemmin uskoi Jeesuksen tulevan ennen ahdistuksen aikaa, niin hän uskonsa ei perustunut Jumalan sanan totuuteen, vaan hänen omaan pelkoonsa sekä lihansa toiveeseen ja haluun päästä pois maailmasta ennen ahdistuksen aikaa.

Luuk 21:
25 Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat.
26 Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät.
27 Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella.
28 Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä."

Raamatun sanan opetuksen mukaan jumalattomilla ihmisillä on sydämessään ahdistus ja epätoivo ennen Jeesuksen tulemusta maailmassa vallitsevan suuren ahdistuksen aikana taivaitten voimien järkkyessä. Maan päällä oleva seurakunta saa kokea suuren ahdistuksen ajassa saatanan ja antikristuksen vihan ja vainon, mutta meidän tulee aina muistaa, että Jumalan rakkaus meitä kohtaan on paljon suurempi ja voimakkaampi kuin valheen voiman kautta tapahtuva viha ja vaino.

Tämän tähden Herra Jeesus kehottaa opetuslapsiaan rohkaisemaan itsensä ja nostamaan päänsä, kun näemme aikain merkeistä, että Jeesuksen tulemus on lähellä, tule Herra Jeesus, amen. Tämä on Jumalan tahto, että Hän rohkaisee omiaan ahdistuksen ajassa ymmärtämään ja näkemään, että Jumalan rakkaus on suurempi ja voimakkaampi kuin viha ja vaino. Jumala auttaa kansaansa kestämään ja pysymään uskossa myös suuren ahdistuksen ajassa, sillä Hänen rakkautensa on suurempi ja voimakkaampi kuin saatanan viha ja vaino.

Saamme ylistää ja kiittää Jumalaa, Herran Jeesuksen verestä ja sovitustyöstä syntien anteeksisaamiseksi sekä pelastuksen armosta. Amen, emme odota antikristusta, vaan Herramme Jeesuksen tulemusta taivaan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella, totisesti, amen.

 

 

 

 

Petri Paavola 8.9.2021

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
 

 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker