Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Kadonnut evankeliumi: Jeesuksen vaimo ja lapset
 

Uusi kirja kadonnut evankeliumi (The Lost Gospel), väittää Jeesuksen olleen naimisissa Maria Magdaleenan kanssa ja että heillä oli kaksi poikaa. British Library sanoo kadonneen evankeliumin olevan peräisin 1450 vuoden takaa. Kadonnut evankeliumi kirjan kirjoittajat professori Barrie Wilson ja Simcha Jacobovici käänsivät käsikirjoituksen, joka väittää Maria Magdaleenan kahden lapsen joutuneen salamurha yrityksen kohteeksi.

Kadonnut evankeliumi perustuu vanhaan käsikirjoitukseen, joka kertoo tarinan Jeesuksen kahdesta pojasta sekä Hänen avioliitostaan Marian kanssa. Kadonnut evankeliumi käsikirjoitus on peräisin vuodelta 570 jKr. ja se on kirjoitettu Syyrian-kielellä, jota käytettiin 4-8 vuosisadoilla. Kadonnut evankeliumin Syyrian-kieli on on läheistä sukua Aramean kielelle, joka oli Jeesuksen puhuma kieli.

Kun tutkimme kadonnut evankeliumin tekstin väitteitä, niin huomaamme sen edustavan joko gnostilaisia tekstejä tai saaneen vaikutteita gnostilaisista teksteistä. Kadonnut evankeliumi teksti ei edusta Raamatullista evankeliumia, vaan valheellista väärennöstä Raamatun evankeliumista.

 


 

Sisällys:
Alkusanat
Alkuseurakunta torjui gnostilaisen vaikutuksen
Marian evankeliumi
Kadonnut evankeliumi
Loppusanat 

Alkusanat

Gnostilaisuus muodostui monesta erilaisesta ryhmittymästä erilaisine opin painotuksineen. Gnostilaisuus piti itseään kristinuskon kilpailijana sekä he pitivät gnostilaisuutta kristinuskoa parempana uskontona.  Gnostilaisuuden sisällä oli paljon toisistaan poikkeavia opetuksia mm. eräs ryhmittymä uskoi miehen ja naisen seksiaktin kautta voidaan saavuttaa jumalallisuus. Oli myös olemassa gnostilaisia ryhmiä, jotka pitivät seksuaalisuutta kielteisenä asiana.

Muinaisissa pakanauskonnoissa oli opetusta miehen ja naisen seksiaktin kautta saavutettavasta jumalallisuudesta. Gnostilaiset ryhmittymät omaksuivat oppeihinsa muinaisten uskontojen opetuksia sekä antiikin filosofiaa jne. On myös ilmiselvää, että kadonnut evankeliumin kirjan avustuksella lopunajan ihmiskuntaa eksytetään pyhän seksiaktin opetuksen kautta harrastamaan haureellista seksiä.

Gnostilaisten evankeliumien tekstien eräs huvittava ja ironinen piirre on se että ne kirjoitettiin alunperin vääristämään ja antamaan valheellisen kuvan Raamatun evankeliumin teksteistä. Tämä tarkoittaa sitä, että gnostilaiset evankeliumit kirjoitettiin mustamaalaamaan ja vääristämään Raamatun evankeliumeja. Tietyt gnostilaiset ryhmät halusivat tehdä Jeesuksesta erilaisen kuvauksen kuin mitä Raamatun evankeliumin tekstit kertovat Hänestä. Sen tähden tietyt gnostilaiset ryhmät tekivät Jeesuksesta tavallisen ihmisen, joka ei ollut Jumala, eikä Jumalan Poika, vaan tavallinen mies, joka oli naimisissa Maria Magdaleenan kanssa. 

Ironista on se, että gnostilaisten evankeliumin tarkoitus on alunperin ollut vääristää se mitä Raamatun evankeliumin kertovat. Ironiseksi sen tekee se, että nyt noin 2000 vuotta myöhemmin, jotkut luulevat gnostilaisten tekstien kertovan totuuden Jeesuksesta, vaikka ne olivat aikansa propagandatekstejä, joiden ainoa tarkoitus oli mustamaalata ja vääristää Raamatun evankeliumin tekstejä.

Alkuseurakunta torjui gnostilaisen vaikutuksen

Gnostilaisuus sana ja käsite tulee kreikankielen sanasta gnosis, joka tarkoittaa tietoa ja ymmärrystä. Alkuseurakunta ei pitänyt gnostilaisia opetuksia Raamatullisina.

1 Tim 6:

20 Oi Timoteus, talleta se, mikä sinulle on uskottu, ja vältä tiedon (gnosis) nimellä kulkevan valhetiedon (pseudonymos) epäpyhiä ja tyhjiä puheita ja vastaväitteitä (antithesis),

21 johon tunnustautuen muutamat ovat uskosta hairahtuneet. Armo olkoon teidän kanssanne!

Pseudonymos sana tarkoittaa valheelliseksi kutsuttua. Paavalin kirjeestä tulee selkeästi esille, että gnostilaisuus vaikutti jo alkuseurakunnan aikana. Apostoli Paavali sanoi gnosista (tieto) opettavien ihmisten opettavan vastaväitteitä sekä vääriä opetuksia.

Paavalin sanoista nousee esille sana vastaväitteitä (antithesis - vastakkainen, vastakohta, vastustaa, vastaväite, ristiriita), joka kertoo meille sen, että alkuseurakunnan aikaan oli olemassa harhaopettajia, jotka opettivat valheellisen gnosis tiedon kautta Raamatun sanasta ristiriitaisesti, muuttaen totuuden valheeksi, asettamalla ne toisiaan vastakkaisiksi, jossa Raamatun totuus muutetaan toisenlaiseksi.

Aidot Raamatun  evankeliumit eivät sano Jeesukseen olleen naimisissa. Gnostilaiset evankeliumit opettavat vastakkaista ja väärää opetusta sanomalla Jeesuksen olleen naimisissa. Apostoli Paavali torjui gnostilaisen valhetiedon opetuksen sanoen, että ne jotka olivat hairahtuneet uskomaan sitä, olivat hairahtuneet pois Raamatullisesta uskosta. Raamattu itse kumoaa ja torjuu gnostilaisen vaikutuksen pitäen sitä valheellisena tietona.

Marian evankeliumi

Marian evankeliumi on gnostilainen evankeliumi, ei Raamatullinen evankeliumi. Useimmat tutkijat ovat sitä mieltä, että alkuperäinen Marian evankeliumi on kirjoitettu kreikankielellä 200-luvulla. Marian evankeliumi on gnostilainen evankeliumi Maria Magdaleenan mukaan.

Marian evankeliumissa kysytään mikä on maailman synti? Maria evankeliumin mukaan Jeesus sanoi ettei syntiä ole ja että silloin tehdään syntiä jos tehdään aviorikoksen kaltaisia tekoja.

Gnostilainen Marian evankeliumi vääristää Raamatullisen evankeliumin, sillä sen mukaan kaikki ihmiset ovat synnin orjia ja vailla Jumalan kirkkautta. Raamatun opetuksen mukaan ihminen pelastuu uskon kautta Herran Jeesukseen.

Marian evankeliumissa Maria Magdaleena kertoo opetuslapsille salattua tietoa. Salatun tiedon mukaan missä mieli on siellä on aarre, sillä näky nähdään ei sielussa, eikä hengessä, vaan mielessä. Raamatun aito sana opettaa kuinka kaiken ilmoituksen ja näkyjen tulee perustua Jumalan sanaan (Raamattu), eikä niitä voi eikä saa arvioida pelkällä ymmärryksellä (mieli).

Gnostilainen Marian evankeliumi pyrkii johdattamaan ihmiset uskomaan näkyjä ja ilmestyksiä, jotka annetaan ihmisen mieleen. Tämä sama taktiikka on näkyvissä myös mm. äärikarismaattisissa piireissä, joissa saadaan kaikenlaisia sanomia ja ilmestyksiä, joihin uskotaan riippumatta siitä ovatko ne Raamatun sanan opetuksen mukaisia tai ei.

Gnostilaisuuden kautta henkivallat luovat kokonaan uuden "evankeliumin", joka on erilainen ja täysin vastakohta oikealle Raamatulliselle evankeliumille. Gnostilaiset evankeliumit eivät ole Raamatun evankeliumeja, vaan aikansa salatietoa, joka vääristi Raamatun sanan totuutta.

Kadonnut evankeliumi

Käyn läpi Barrie Wilsonin ja Simcha Jacobovicin kirjaa kadonnut evankeliumi dailymail.co.uk sivuston artikkelin kautta.  Tuon esille myös Raamatun sanan totuuden, joka kumoaa kadonnut evankeliumin kirjan valheelliset väitteet.

Wilsonin ja Jacobovicin  mukaan on kyse salaisesta koodista, joka kertoo VT:n Joosefin ja hänen vaimonsa Aasenatin kautta Jeesuksen ja Maria Magdaleenan rakkaustarinan.

Raamatussa ei ole salaista koodikieltä Jeesuksen avioliitosta, koska Hän ei ollut naimisissa eikä Hänellä olut rakastajatarta eikä vaimoa. Kaikki tunnetut VT:n ja UT:n kanoniset tekstit (Raamatullinen arvovalta) tuovat selkeästi esille ettei Jeesuksella ollut vaimoa tai rakastajatarta. Jeesuksen syntymän tarkoitus oli täyttää Jumalan laki sekä kuolla syntiuhrina maailman syntien tähden.

Tähän tehtävään ei mahtunut tavallista avioelämää, eikä se olisi voinut olla edes mahdollista, sillä Jeesuksen biologinen syntymä maan päälle tapahtui Pyhästä Hengestä sikiämisestä, ei miehen siemennesteen kautta. Herra Jeesus ei ollut tavallinen ihminen, vaan Jumala joka syntyi ihmiseksi. Jeesuksella ei voinut olla jälkeläisiä, koska Hänen biologinen alkuperänsä ei ole lähtöisin miehen ja naisen rakkauden hedelmän kautta.

Jeesuksen suonissa ei virrannut tavallisen ihmisen veri, vaan veri, joka sai alkuunsa Jumalasta naisen kohdussa. Täten Jeesuksen jälkeläiset eivät olisi olleet puhtaasti ihmisen jälkeläisiä, vaan Jumalan ja ihmisen. Herra Jeesus ei syntynyt avioliittoa varten, vaan sovittamaan ihmisten synnit, koska hän oli luvattu Messias sekä Jumalan Poika ja Jumala, joka loi Isänsä kanssa taivaat ja maan. Kadonnut evankeliumi kirjan väitteet, että Joosef oli Jeesus ja Aasenat oli Maria Magdaleena ovat täysin perättömiä ja vastoin Raamatun opetusta.

Kadonnut evankeliumi kirja uskoo Jeesuksella olleen kaksi poikaa, koska Aasenat synnytti Joosefille kaksi poikaa, Manassen ja Efraimin. Kirjan mukaan kadonnut evankeliumi ja salattu koodi oli vainottujen kristittyjen kirjoittama ja kadonnut evankeliumi olisi kadonnut julkisuudesta noin 325 jKr. Jacobovicin ja Wilsonin mukaan tuohon aikaan keisari Konstantinus olisi käskenyt kaikki muut evankeliumit hävitettäviksi paitsi Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen evankeliumit. Jacobovici sanoi, että ihmiset ovat löytäneet hävitettyjen evankeliumin palasia, jotka ovat päätyneet väärentäjien käsistä antikvariaatteihin, mutta British Libraryn käsikirjoitus on kokonainen.

Vanhan testamentin Joosefin tarina on esikuvallinen Jeesuksesta siinä määrin, että hänen veljensä hylkäsivät hänet ja lopulta veljet joutuivat turvautumaan Joosefin apuun sekä pyytämään tekojaan anteeksi häneltä. Tämä esikuvallisuus tuo esille kuinka suurin osa juutalaisista hylkäsi Jeesuksen eikä uskonut Häneen, mutta päivien lopulla jäljelle jäänyt kolmasosa juutalaisista tulee uskomaan Jeesuksen olevan Messias.

Joosefin avioliitto Aasenatin kanssa ei ollut esikuvaa Jeesuksen ja Maria Magdaleenan avioliitosta, koska Jeesus Jumalan Poikana ei voinut solmia avioliittoa ja jatkaa sukua, sillä Hänen tehtävänsä oli syntyä ja kuolla Herrana, Pelastajana ja Messiaana. 

Jacobovicin mukaan British Libraryn käsikirjoituksessa lukee kuinka enkelihahmoinen olento merkitsee hunajakakun (hunajakenno) verellä tehden siihen ristinmerkin. Tämän jälkeen Aasenat eli Maria Magdaleena syö hunajakakun palasen, jolloin enkeli sanoo: olet nyt syönyt elämän puusta ja juonut elämän pikarista. Jacobovicin mukaan tämä voidaan rinnastaa pyhään ehtoolliseen, joka tarkoittaa sitä, että se on kristillinen teksti.

Raamatun UT:ssa ei tehty ristin muotoisia merkkejä, eikä risti symbolina tai merkkinä merkinnyt mitään alkuseurakunnan uskoville, sillä he julistivat Herran Jeesuksen rististä ja kuolemasta sekä ylösnousemuksesta, mutta he eivät tehneet rististä itselleen piirrettyä merkkiä tai symbolia. Raamatussa Jeesuksen risti yhdistetään syntien anteeksiantamukseen, joka vastaanotetaan uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Raamattu ei opeta missään kohdassa ehtoollisen olevan osallisuutta elämän puuhun. Elämän puuhun osallisuus saadaan uskon kautta kun ihminen Jumalan armosta uskon kautta Herraan Jeesukseen vastaanottaa pelastuksen. Raamattu sanoo, että elämän puu on Uudessa Jerusalemissa, jonne pääsevät Jumalan armosta kaikkina aikoina Jumalan pelastamat ihmiset.

Raamatun opetus ehtoollisesta on Herran Jeesuksen kuoleman muistoksi, eikä sillä ole mitään yhteyttä elämän puuhun, sillä yhteys Jumalaan ja pelastukseen on jo saatu uskoon tulemisen hetkessä. Täten Jacobovicin väite on väärä ja täysin epäraamatullinen.

Jacobovici ja Wilson sanovat, että kadonneen evankeliumin tekstillä on sisäinen merkitys, joka tarkoittaa Jeesusta. He sanovat, että juuri siinä kohtaa käsikirjoituksessa missä salattu sisäinen merkitys aiotaan paljastaa on tahra (kuin iso kyynel). Heidän mukaansa oli kyse sensuurista, sillä siitä on myös leikattu jotakin pois. Olkoon käsikirjoituksessa kyseessä mitä tahansa, niin oikeasti on kyse valheellisesta informaatiosta, jonka kautta pyritään kumoamaan aitojen Raamatun evankeliumien totuus.

Jacobovic sanoo, että Harvardin professori Karen L. Kingin mukaan Egyptistä on löydetty papyrus nimeltään Jeesuksen vaimon evankeliumi, jossa Jeesus puhuu vaimostaan. Jacobovicin mukaan kadonnut evankeliumi tukee professori Kingin tutkimuksia.

Egyptistä on löydetty lukuisia gnostilaisia tekstejä. Vääristetyt UT:n alkutekstit tehtiin Egyptin Aleksandriassa. Egypti on ollut suuressa roolissa alkuperäisten evankeliumien vääristely operaatioissa. Muinaisegyptiläinen Jeesuksen vaimon evankeliumi on valheellinen teksti, jonka tarkoitus on vääristää Raamatun evankeliumin totuus.

Rooman katolisen kirkon arvostamat Uuden Testamentin käsikirjoitukset Codex Vaticanus sekä Codex Sinaiticus (Aleksandrian tekstiperhe) ovat peräisin Egyptistä. Codex Sinaiticuksesta puuttuu 4000 sanaa sekä siihen on lisätty 1000 sanaa. Kreikankielen oppinut tortori Scrivener on sanonut, että Sinaiticukseen on tehty 600-700 luvuilla systemaattisesti korjauksia (muutoksia).

Codex Vaticanuksen UT:n tekstistä on jätetty pois alkuperäisistä UT:n teksteistä sanoja ja lauseita 1491 kertaa. Vaticanuksen tekstiin on tehty lisäyksiä, poistoja ja korjauksia. Westminister Raamatun sanakirja kirjoittaa sivulla 624 Vaticanuksesta, että ei ole olemassa toista samanlaista käsikirjoitusta, jossa esiintyy niin paljon kirjoitusvirheitä, puutteellista kielioppia sekä pois jättämistä (sanojen lauseiden). Evankeliumin kirjoista (Matt, Mark, Luuk, Joh) Vaticanus jättää pois 237 sanaa, 452 sivulausetta sekä 748 lausetta.

Edellä oleva oli siitä esimerkki kuinka myös Rooman katolisen kirkon UT:n käsikirjoitukset ovat käyneet läpi Raamatullisten tekstien väärennöksen prosessin, joka oli tuttua Egyptissä oleville väärentäjille.

UT:n käsikirjoitukset ovat koottu olemassa olevista UT:n tekstikappaleista. Niin sanottu Bysantin teksti on alkuperäinen ja aito UT:n käsikirjoitus. Bysantin teksti on koottu niiltä alueilta, joissa alkuseurakunnan uskovat julistivat evankeliumia. Aleksandrian tekstiperheen käsikirjoitukset ovat koottu olemassa olevista UT:n teksteistä aikaisemmin kuin Bysantin teksti. Tämä ei kuitenkaan tee Bysantin tekstistä niitä huonompia, sillä Bysantin teksti on säilyttänyt alkuperäisen sanoman toisin kuin Aleksandrian tekstiperhe on muuttanut ratkaisevasti UT:n alkuperäisiä tekstejä.

Käsikirjoituksen ikä ei määritä sen luotettavuutta, vaan se että se on muuttumattomana taltioitu käsikirjoitukseksi olemassa olevista UT:n tekstikappaleista. Siksi Bysantin teksti on aito ja alkuperäinen käsikirjoitus, koska se ei ole muuttanut UT:n tekstikappaleiden tekstiä. Rooman katolisen kirkon arvostamat Aleksandrian tekstiperheen tekstit edustavat korruptoitunutta tekstiä. 

Kadonnut evankeliumin kirjan kirjoittajat perustelevat Jeesuksen olleen naimisissa myös neljän hyväksytyn evankeliumin todistuksen mukaan. He sanovat, että koska kaikissa neljässä evankeliumissa Jeesusta kutsuttiin rabbiksi, niin Hänen täytyi olla naimisissa sekä Hänellä oli vaimo, sillä rabbien täytyi olla naimisissa.

Kun tutkimme Raamattua, niin näemme selvästi ettei Jeesus ollut juutalaisen uskonnon mukainen laillinen rabbi, sillä Hänellä ei ollut juutalaisen uskonnon laillista rabbi koulutusta. Täten Jeesuksen ei tarvinnut olla naimisissa, eikä Hän ollutkaan. Se miksi opetuslapset ja myös jotkut muut kutsuivat Jeesusta rabbiksi johtui siitä, koska Hän paransi sairaita sekä opetti niin kuin se jolla on valta (Jumala). Jeesuksen rabbius ei ollut juutalaisen uskonnon mukaista rabbiutta, vaan Jumalan auktoriteetin vallassa olevaa opetusta ja siksi Häntä kutsuttiin rabbiksi.

Kadonneen evankeliumin kirjan kirjoittajat sanovat Maria Magdaleenan olleen Jeesuksen vaimo, koska hän oli menossa pesemään ja voitelemaan kuollutta Jeesusta Hänen hautaansa. Juutalaisuuden mukaan naiset eivät saaneet pestä miehen ruumiita ellei kyse ollut oman aviomiehen ruumiista. Tämän havainnon perusteella Jacobovici ja Wilson sanovat, että Maria Magdaleenan täytyi olla Jeesuksen vaimo. He kuitenkin erehtyivät tässäkin kohtaa.

Se on totta ettei juutalaiset naiset saaneet pestä miesten ruumiita, ellei kyseessä ollut oman aviomiehen ruumis. Kun tutkimme Raamattu, niin huomaamme, että Jeesus haudattiin juutalaisten hautaustapojen mukaan, johon kuului ruumiin peseminen sekä voiteleminen. Raamattu sanoo Nikodeemuksen tuoneen mukanaan hyvänhajuisia yrttejä ja että hautaus tapahtui juutalaisten hautaustapojen mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että Jeesus oli jo pesty sekä voideltu hyvänhajuisilla yrteillä ennen kuin Hänen hautansa ovi suljettiin.

Raamattu sanoo, että sapattien jälkeen Maria Magdaleena ja Maria, Jaakobin äiti, ja Salome olivat ostaneet hyvänhajuisia yrttejä voidellakseen Jeesuksen niillä sapattien jälkeen. Raamattu sanoo, että nämä kaikki naiset olivat menossa voitelemaan Jeesusta. Koska naiset eivät saaneet pestä ja voidella miehiä, niin on päivänselvää etteivät nämä naiset olleet menossa pesemään Jeesuksen ruumista, sillä se oli jo pesty ennen hautaan asettamista sekä naisilta oli kielletty miesten peseminen.

Naisilla ei ollut lupa nähdä tai pestä vieraan miehen alastonta kehoa, ei elävän eikä kuolleen miehen kehoa. Raamattu sanoo naisten olevan menossa voitelemaan (ei pesemään) Jeesusta, joka ei voi tarkoittaa mitään muuta kuin että he olivat menossa voitelemaan joko Jeesuksen hautaa tai Hänen kasvojaan, jota peitti irrallinen kasvoliina. Naiset eivät olisi nähneet Jeesuksen kehoa, koska se oli peitetty tiukasti monilla käärinliinoilla jaloista kaulaan asti. Jacobovicin ja Wilsonin väite kumoutui Raamatun sanan todistuksen kautta kiistattomasti.

Simcha Jacobovicin mukaan todisteet Jeesuksen avioliitosta ovat musertavat, sillä tämä uusi löydös on luultavasti kaikkein tärkein todiste. Kuten on tullut selkeästi ja kiistattomasti esille, niin kaikki Jacobovicin ja Wilsonin "todisteet" ovat kumoutuneet Raamatun sanan todistuksen kautta. Kadonnut evankeliumi on uusi petos ja valhe lukuisten valheellisten tekstien joukossa, jotka yrittävät valheellisesti kumota Raamatun totuuden.

Simcha Jacobovici on väärien teorioiden kulkukauppias, joka pyrkii myymään mediaan vääriä tietoja. Jacobovici on tuonut esille Jeesuksen veljen luuarkun, joka todettiin valheelliseksi. Jacobovici oli myös mukana tekemässä dokumenttia Jeesuksen perhehaudasta, joka on myös paljastunut valheeksi. Jacobovici on myös väittänyt löytäneensä nauloja, joilla Jeesus ristiinnaulittiin. On todella sääli, että media ostaa ja julkaisee Jacobovicin valheellisia juttuja. Mitäköhän valheita Jacobovici keksii seuraavaksi?

Loppusanat

Kautta historian on tehty monia erilaisia tutkimuksia. löydöksiä ja tekstejä, jota ovat paljastuneet valheeksi Raamatun sanan totuuden edessä. Kadonnut evankeliumi voidaan kiistattomasti liittää valheellisten "todisteiden" joukkoon.

Raamatun sanan totuus kestää kaikki valheen hyökkäykset. Raamatun sanan keskipiste ja pääsanoma on syntien anteeksiantamus uskon kautta Herraan Jeesukseen. Silloin kun ihminen tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen, niin hän saa syntinsä anteeksi ja pelastuu kadotustuomiolta sekä pääsee osalliseksi iankaikkisesta elämästä. Yksikään valhe ei kykene koskaan murtamaan edellä mainittua Raamatun kiistatonta totuutta, eli pelastussanomaa uskon kautta Herraan Jeesukseen.

 

Linkkisuositukset:
Kadonnut evankeliumi: Jeesuksen avioliitto ja lapset
Maria MagdaleenaPetri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
The-Lost-Gospel-Decoding-Magdalene
iltasanomat.fi
dailymail.co.uk
gnosis.org
emnr.org

 

 

eXTReMe Tracker