Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


JEESUS (JESHUA hepreaksi)

hebr. Yehoshua     lyh. Yeshua   

 

Jeesuksen asemasta on paljon kiistaa ja väittelyä. Toiset sanovat Jeesuksen olevan luotu, jotkut sanovat Jeesuksen olevan Isä ja jotkut kiistävät kokonaan Jeesuksen Jumaluuden. Raamattu opettaa selkeästi, että Jeesus on Jumala, mutta Jeesus ei ole kuitenkaan Isä. Jos haluat saada selville totuuden siitä mitä Raamattu opettaa Jeesuksesta, niin sinun tutkia kaikki kohdat, jotka opettavat siitä kuka Jeesus on. Näiden kaikkein kohtien tulee muodostaa sopusointuinen ristiriidaton kuvaus Jeesuksesta, eli jokaisen kohdan tulee pysyä samassa linjassa, eikä yksikään kohta saa mennä toisestansa kanssa ristiriitaan, vaan niiden tulee muodostaa yhtenäinen kokonaisuus.

 

Harhaoppi tai väärä oppi Jeesuksesta syntyy siten, että ihminen uskoo vain tietyt jakeet, jotka tuntuisivat sopivan tukemaan hänen näkemystään. Kohdat jotka ovat ristiriidassa hänen näkemyksensä kanssa hän sivuuttaa jatkuvasti ja pysyy vain niissä muutamissa kohdissa, joiden hän luulee tukevan hänen näkemystään. Siksi hän ei näe totuutta, vaan pysyy eksyksissä. Kun haluat ja uskallat tutkia tätä kysymystä kaikkien kohtien valossa, jotka opettavat kuka Jeesus on, niin silloin löydät ristiriidattoman opetuksen siitä kuka Jeesus on. Näet silloin, että Jeesus on Jumala, mutta ei Isä ja samalla Jumalan Poika.

1 Moos 1: 1Alussa (be:resith) loi Jumala taivaan ja maan.

Kol 1:
12 ¶ kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa,
13 häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.
14 Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen,
15 ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen
(prototokos) ennen kaikkea luomakuntaa.
16 Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen,
17 ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa.
18 Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen.
19 Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi
20 ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.

Jotkut uskovat väärin, että  Jumalan olisi luonut ensimmäiseksi Poikansa Jeesuksen. Raamatun opetuksen mukaan Jumala loi alussa taivaan ja maan. Hepreankielen sana resith tarkoittaa ensimmäiseksi ja aluksi. Raamattu opettaa Jumalan luoneen ensimmäiseksi taivaan ja maan. Jumala ei siis ole luonut ensimmäiseksi Poikaansa Jeesusta, vaan taivaat ja maan.

Raamatun opetuksen mukaan Herra Jeesus oli Isänsä kanssa luomassa taivaita ja maata.  Isä loi Jeesuksen kanssa kaikki mitä on taivaissa, joka tarkoittaa enkeleitä ja kerubeja sekä avaruuden ja siellä olevat planeetat ja tähdistön. Isä loi Jeesuksen kanssa kaiken mitä on maan päällä.

Herra Jeesus Jumalan kuvana ja esikoisena ennen kaikkea luomakuntaa ei siis tarkoita, että Jumala olisi luonut Jeesuksen ensimmäisenä, vaan sitä että Herra Jeesus on ollut esillä Jumalan kuvana ennen kaikkea luomakuntaa, koska Herra Jeesus on ollut aina olemassa Isänsä kanssa. Edellä olevan ajatuksen Raamattu vahvistaa opettamalla, että Isä ja Poika ovat yhdessä ensimmäiseksi luoneet taivaat ja maan. Raamattu opettaa, että Herrassa Jeesuksessa on luotu kaikki mitä on taivaissa ja maan päällä, joten tämä Raamatun selkeä opetus sulkee pois sen mahdollisuuden, että Isä olisi luonut Poikansa ensimmäiseksi.

Jumala puhuu viimeisinä päivinä Poikansa kautta, Hänen Poikansa on Jeesus. Isä ja Poika loivat sen mikä on taivaissa ja maan päällä, eikä ilman Poikaa ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Jeesus on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen (prototokos) ennen kaikkea luomakuntaa. Kreikan kielen sana prototokos tulee sanoista protos - ensimmäinen ja tikto - synnyttää, tuoda esille. Kun tutkimme Jumalan sanan alkuperäistä ilmoitusta, niin Jumalan sanan valossa sana esikoinen (prototokos) Herraan Jeesukseen liitettynä tarkoittaa ensimmäiseksi esille tuotua ja ensimmäisenä esillä ollutta. Prototokos yhdistettynä Herraan Jeesukseen ei tarkoita, että Hän on ensimmäisenä syntynyt tai luotu ennen luomakuntaa, sillä Hän on Luoja Jumala yhdessä Isänsä kanssa.

Jeesus oli olemassa ennen luomakuntaa ja Hän Isänsä kanssa loi luomakunnan, sen mikä on taivaissa ja maan päällä.  Alussa Jumala loi taivaan ja maan, niinhän Raamattu aloittaa Jumalan ilmoituksen ihmiskunnalle. Jos kerran Jumala  (Elohim) loi taivaan ja maan, niin silloinhan Pojan täytyy olla Jumala. Eihän Raamattu voi valehdella meille, kun Raamattu kertoo meille Isän ja Pojan luoneen taivaan ja maan ja ilmoittaa sen olleen Jumala, joka loi taivaan ja maan. Asia on silloin täysin selvä, eikä siihen ole vastaan sanomista. Raamattu ei puhu meille, että Isä loi Pojan, vaan Poika oli jo alussa olemassa. Poika loi Isänsä kanssa koko luomakunnan, taivaassa olevat enkelit ja kaiken mitä on maan päällä. Me joudumme tyytymään Raamatun ilmoitukseen ja olkaamme arkana tämän Raamatun sanan kanssa; Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa; joka siinä opissa pysyy, hänellä on sekä Isä että Poika, 2 Joh 1:9. Se mitä Raamattu opettaa on tärkeää  ja kuka menee yli kirjoitusten, Hänellä ei ole Jumalaa, mutta joka pysyy kirjoituksissa hänellä on sekä Isä ja Poika.

Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa, Hebr 1:1-3

kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa, häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen, ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, Kol 1:12-16

Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Joh 1:1-3

Kun kerran Jumala puhuu kaiken tänä päivänä Poikansa Jeesuksen kautta, niin katsotaan mitä Jeesus sanoo.

Ja hän sanoi heille: "Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta. Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne." Niin he sanoivat hänelle: "Kuka sinä olet?" Jeesus sanoi heille: "Juuri se, mitä minä puhunkin teille, Joh 8:23-25.

Jeesus sanoi; ” te kuolette synteihinne, sillä ellette usko minua siksi, joka Minä olen, niin te kuolette synteihinne”. Raamattu opettaa Jeesuksen olevan Jumala ja jos emme tätä usko, niin emme ole sisällä pelastuksen arkissa. Jos joku opettaa, että Jeesus on ylienkeli Miikael ja jos Jeesus ei olekaan ylienkeli Miikael, niin silloin ollaan ulkopuolella pelastus arkin. Nyt katsommekin ettei Jeesus ole eikä voi olla ylienkeli Miikael. Jeesushan oli luomassa taivaassa olevia enkeleitä, eihän enkeli voi luoda enkeliä. Jos Jeesus on ylienkeli, niin silloin Raamatussa lukisi ylienkeli ja Jumala loivat taivaan ja maan, mutta kun ei lue. Mutta katsotaan ja annetaan Raamatun itsensä todistaa tämä ylienkeli väite vääräksi.

Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa, tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän. Sillä kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: "Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin"; ja taas: "Minä olen oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva minun Poikani"? Ja siitä, kun hän jälleen tuo esikoisensa maailmaan, hän sanoo: "Ja kumartakoot häntä kaikki Jumalan enkelit".  Kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: "Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi"?  Hebr 1:1-6,13.

Jumala ei ole sanonut kenellekään enkelille, että sinä olet Minun Poikani, ei kenellekään tarkoittaa myös Miikaelia. Kaikkien Jumalan enkelten tulee kumartaa Jeesukselle, myös ylienkeli kuuluu enkeleihin ja hänkin kumartaa Jeesusta. Eikä kenellekään enkelille ole Isä sanonut Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi”. Tämä heprealaiskirjeen kohta osoittaa täysin epäraamatulliseksi ja vääräksi väitteen, että Jeesus on ylienkeli. Te hukutte synteihinne ellette usko Minua siksi, joka Minä olen.

Jumala ilmestyi lihassa

1 Tim 3:16 Ja se on julkisesti suuri jumalisuuden salaisuus, että Jumala on ilmoitettu lihassa, vanhurskautettu hengessä, nähty enkeleiltä, saarnattu pakanoille, uskottu maailmassa ja otettu ylös kunniaan. (Biblia)

1 Tim 3:16 και ομολογουμενως μεγα εστιν το της ευσεβειας μυστηριον θεος (Jumala) εφανερωθη (ilmestyi) εν σαρκι  (lihassa) εδικαιωθη εν πνευματι ωφθη αγγελοις εκηρυχθη εν εθνεσιν επιστευθη εν κοσμω ανεληφθη εν δοξη  (Bysantin teksti)

Suomennos alkutekstistä: Ja tunnustetusti suuri on jumalisuuden salaisuus, Jumala ilmestyi lihassa, vanhurskautettu Hengessä, enkelien näkemä, saarnattu pakanoille, uskottu maailmassa, otettu ylös kirkkauteen 1 Tim 3:16

Vanhan Biblian teksti on lähes yhtäpitävä alkutekstin kanssa. Bysantin tekstissä kuten myös mm. Textus Receptuksessa sanotaan Jumalan ilmestyneen lihassa, joka tarkoittaa Herraa Jeesusta.

1 Tim 3:16 alkutekstin sanoma on todella väkevä ja voimallinen ilmoitus Jeesuksen Jumaluudesta. Tämän jakeen opetuksen mukaisesti on tunnettua, että jumalisuuden salaisuus on suuri, koska Jumala (Jeesus) ilmestyi lihassa maan päälle.  Lihassa ilmestymisen jälkeen sanotaan vanhurskautettu Hengessä, joka tarkoittaa sitä että Jeesus eli lihan ruumiissa ilman syntiä, eläen Jumalan pyhyydessä täydellisesti ja synnittömästi. Jumalan enkelitkin taivaassa ovat tietysti nähneet Herran Jeesuksen ja tunnustavat Jeesuksen Jumaluuden. Maailmassa on saarnattu evankeliumia Herrasta Jeesuksessa, sillä Jumala ilmestyi lihassa tuoden syntien sovituksen verensä, kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta. Näin Jeesuksen Jumaluus sekä sovitustyö on tunnustettu, niin taivaassa kuin maan päällä. Evankeliumi Herrasta Jeesuksesta on uskottu maailmassa niiden toimesta, jotka ovat tehneet parannuksen (mielenmuutos) ja uskoneet Herraan Jeesukseen. Herra Jeesus nousi kuolleista ja otettiin ylös taivaan kirkkauteen suoritettuaan maan päällä tehtävänsä syntien Sovittajana ja Pelastajana.

1 Tim 3:16 jakeen opetus tuo kiistattomasti esille Jeesuksen Jumaluuden. Herra Jeesus ei ole Isä, mutta Hän on silti Jumala Raamatun sanan todistuksen mukaan.

Alussa oli sana joka on Jumala

Joh 1:1 ¶ Alussa oli sana, ja se Sana oli Jumalan tykönä, ja Jumala oli se Sana.

Joh 1:1 ¶ εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος (Jumala) ην ο λογος (sana)

Biblian sanamuoto on alkutekstin mukainen jakeen lopussa, joka sanoo Sanan (Jeesus) olevan Jumala, joka oli alussa Jumalan (Isä) tykönä. Raamattu todistaa Isän ja Jeesuksen luoneen maailman, niin että Isä loi Poikansa kautta taivaat ja maan sekä kaikki mitä luotu on. Tämän tähden Joh 1:1 sanoo Jeesuksen olevan Jumala, koska alussa Jumala loi. 

Jos Jeesus ei olisi Jumala, niin Raamatussa ei lukisi, että Jumala loi, mutta koska Raamattu sanoo alussa Jumalan luoneen, niin se todistaa Jeesuksen olevan Jumala, mutta ei Isä.

Jumaluuden koko täyteys

Kol 2:9 Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti,

Kreikankielessä on sana Theos, joka tarkoittaa Jumalaa. Theos on vastine hepreankielen Jumala sanalle. Kol 2:9 ei kuitenkaan esiinny sana Theos, vaan sana Theotes, joka tarkoittaa Jumaluutta ja asemaa ja tilaa olla Jumala ja Jumalana.  Herra Jeesus on Jumala ja Hänessä asui koko Jumaluuden täyteys ruumiillisesti, kun Hän vaelsi maan päällä.

Jumala asuu Jeesuksen opetuslasten sydämissä

Ef 2:22 ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä.

Paavali opetti, että Uuden Liiton uskovissa, eli Herran Jeesuksen opetuslapsissa Jumala asuu Henkensä kautta.

Joh 14:23 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.

Herra Jeesus sanoi, että jos joku rakastaa Jeesusta ja pitää Jeesuksen sanansa, niin Isä rakastaa häntä ja Isä sekä Herra Jeesus tulevat asumaan heidän sydämiinsä. Raamattu todistaa Jumalan asuvan uskovan ihmisen sydämessä; samoin Raamattu todistaa, että Isä ja Poika asuvat uskovissa Pyhän Hengen kautta. Nämä Raamatun kohdat todistavat sen, että vain Jumala voi asua uskovan ihmisen sydämessä Pyhän Hengen kautta. Tämä todistaa sen, että Raamattu opettaa Jeesuksen olevan Jumala, mutta ei Isä.

Psalmin todistus

Psa 145:
8 Herra on armahtavainen ja laupias, pitkämielinen ja suuri armossa.
9 Herra on hyvä kaikille ja armahtaa kaikkia tekojansa.
10 ¶ Kaikki sinun tekosi ylistävät sinua, Herra, ja sinun hurskaasi kiittävät sinua.
11 He puhuvat sinun valtakuntasi kunniasta ja kertovat sinun voimastasi.
12 Niin he ilmoittavat ihmislapsille hänen voimalliset työnsä ja hänen valtakuntansa kirkkauden ja kunnian.
13 Sinun valtakuntasi on iankaikkinen valtakunta, ja sinun herrautesi pysyy polvesta polveen.
14 Herra tukee kaikkia kaatuvia, ja kaikki alaspainetut hän nostaa.
15 Kaikkien silmät vartioitsevat sinua, ja sinä annat heille heidän ruokansa ajallaan.

Psa 45:6Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti; sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka.

Hebr 1:
5 Sillä kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: "Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin"; ja taas: "Minä olen oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva minun Poikani"?
6 Ja siitä, kun hän jälleen tuo esikoisensa maailmaan, hän sanoo: "Ja kumartakoot häntä kaikki Jumalan enkelit".
7 Ja enkeleistä hän sanoo: "Hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulen liekiksi";
8 mutta Pojasta: "Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka.

Psalmi 45:6 on käännetty alkutekstin mukaan, joka sanoo Jumala sinun valtaistuimesi. Heprealaiskirjeen 8 luku siteeraa Psalmi 45:6 ja sanoo, että Jumala on sanonut Pojastaan; Jumala sinun valtaistuimesi pysy aina ja iankaikkisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että Isä Jumala sanoo Herran Jeesuksen olevan Jumala. Niin Psa 45:6 kuin Hebr 1:8 ovat alkutekstin mukaisia käännöksiä.

Raamatun todisteet Herran Jeesuksen Jumaluudesta ovat kiistattomat ja selkeät.

Totinen Jumala

Joh 17:3 Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.

KJV: John 17:3 3 And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent.

Monet sanovat Joh17:3 kumoavan Jeesuksen Jumaluuden. Tämä jae ei kuitenkaan kumoa Herran Jeesuksen Jumaluutta. Joh 17:3:ssa Herra Jeesus puhuu Isästään ja itsestään. Jeesus sanoo Isän olevan ainoa Jumala, mutta Hän ei tarkoita sillä, että Hän ei itse ole Jumala, koska muualla Raamatussa sanotaan selvästi, että Jeesus on Jumala.

1 Joh 5:20 Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen Totisen; ja me olemme siinä Totisessa, hänen Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä.

1 Joh 5:20 kääntää jakeen lopun alkutekstin mukaisesti:Alkuteksti: Hänen Pojassansa Jeesuksessa Kristuksessa Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä.

Apostoli Johannes tuo selkeästi esille, että Jeesus on Jumala. Apostoli Johannes kirjoitti Johanneksen kirjeen sekä Johanneksen evankeliumin. Kirjeessään Johannes tuo esille, että Jeesus on totinen Jumala. Jos Jeesus ei olisi totinen Jumala, niin Johannes ei olisi voinut kirjoittaa Hänen olevan totinen Jumala.

Jeesus Jumala ylitse kaikkien

Room 9:
4 Jotka ovat Israelilaiset, joiden on lasten oikeus ja kunnia, ja liitot ja laki, ja jumalanpalvelus ja lupaukset,
5 Joiden myös isät ovat, joista Kristus lihan puolesta syntynyt on, joka on Jumala ylitse kaikkein ylistetty ijankaikkisesti, amen! (Biblia 1776)

Room 9:
4 οιτινες εισιν ισραηλιται ων η υιοθεσια και η δοξα και αι διαθηκαι και η νομοθεσια και η λατρεια και αι επαγγελιαι
5 ων οι πατερες και εξ ων ο χριστος το κατα σαρκα ο ων επι παντων θεος ευλογητος εις τους αιωνας αμην (Bysantin teksti)

Vanhan Biblian teksti on käännetty tarkasti vastaamaan alkutekstiä, jossa lukee Kristus lihan mukaan Jumala yli kaikkien ylistetty iankaikkisesti, amen.

Raamattu opettaa Herran Jeesuksen olevan Jumala yli kaikkien, joka tarkoittaa yli kaikkien luotujen, ei yli Isän. Uuden Testamentin teksti todistaa Herran Jeesuksen olevan Jumala, mutta ei Isä.

Jeesus on Herra taivaasta

1 Kor 7:47 Ensimäinen ihminen on maasta ja maallinen, toinen ihminen on itse Herra taivaasta. (Vanha Biblia)

1 Kor 7:47 ο πρωτος ανθρωπος εκ γης χοικος ο δευτερος ανθρωπος ο κυριος εξ ουρανου (Bysantin teksti)

Biblian teksti 1 Kor 15:47:ssa on yhtäpitävä alkutekstin kanssa (Bysantin teksti, Textus Receptus). 1 Kor 15:47 on alkutekstissä sana Kyrios (Herra) sekä  taivaasta (eks ouranou). Tässä kohdassa Kyrios sana tarkoittaa JHVH:tä, joka on itse Herra taivaasta, eli Herra Jumala. Jeesus on todella selkeästi Herra Jumala, mutta ei Isä.

Mielenkiintoinen seikka on se, että Westcott ja Hortin UT:n tekstissä ei ole 1 Kor 15:47:ssa sanaa Kyrios (Herra). Westcott ja Hort olivat okkultikkoja, jotka eivät uskoneet Jeesuksen Jumaluuteen. Jeesuksen Jumaluuden ja Herruuden kieltävä ei voi olla pelastavassa uskossa, koska Jeesus pelastaa ihmisen iankaikkisen sovituksen kautta nimenomaan siksi, koska Hän on Herra ja Jumala, mutta ei Isä. Westcott ja Hortin tekstilaitos ei ole yhtäpitävä alkutekstin kanssa.

Jeesuksen Jumaluuden kieltäjät sanovat ettei Kyrios tarkoita aina Herraa ja tällä he koittavat kumota sen että kohdissa, joissa Jeesus on kytketty sanaan Herra (Kyrios), niin se ei kuitenkaan tarkoita Herraa (Kyrios), vaan herraa, eli ei Raamatun Herraa (Jhvh). Raamattu kuitenkin todistaa todella selkeästi, että 1 Kor 15:7 oleva Herra (Jhvh) taivaasta tarkoittaa Herra Jhvh:ta, eli Raamatun Herra Jumalaa.

Ge 24:3 και εξορκιω σε κυριον τον θεον του ουρανου και τον θεον της γης ινα μη λαβης γυναικα τω υιω μου ισαακ απο των θυγατερων των χαναναιων μεθ ων εγω οικω εν αυτοις

1 Moos 24:3 Minä vannotan sinua Herran (Jhvh), taivaan ja maan Jumalan, kautta, ettet ota pojalleni vaimoa kanaanilaisten tyttäristä, joiden keskuudessa minä asun,

Ne 1:5 και ειπα μη δη κυριε ο θεος του ουρανου ο ισχυρος ο μεγας και ο φοβερος φυλασσων την διαθηκην και το ελεος τοις αγαπωσιν αυτον και τοις φυλασσουσιν τας εντολας αυτου

Neh 1:5 Minä sanoin: "Oi Herra (Jhvh), taivaan Jumala, sinä suuri ja peljättävä Jumala, joka pidät liiton ja säilytät laupeuden niille, jotka sinua rakastavat ja noudattavat sinun käskyjäsi,

Septuaginta tuo todistuksen, että Kyrios sana tarkoittaa myös taivaan Herraa (Jhvh), sillä juutalaiset rabbit ovat Septuagintassa kääntäneet taivaan Herra (Jhvh) hepreankielen sanan Jhvh, kreikankielen sanalla Kyrios.

1 Kor 15:47 oleva Herra taivaasta tarkoittaa Herra Jhvh:ta. Raamatun todistus on täysin selvä ja vain sellainen, joka ei usko Jeesuksen oleva Herra (Jhvh) ja Jumala (Elohim) ei halua tätä selvää ilmoitusta uskoa, vaan kiertelee ja kaartelee ja kieroilee, koska ei halua uskoa mitä Raamattu opettaa. Jeesus on Herra (Jhvh) taivaasta.

Jeesuksen nähneitten ihmisten käsitys Jeesuksesta

Pietarin näkemys Jeesuksesta;

Simon Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika". Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa, Matt 16: 16,17

Pietarille tämän asian ilmoitti Jeesuksen Isä. Onko Jeesus Jumala vai vain Jumalan Poika. Otan erään esimerkin, olen isä ja nimeni on Petri ja sukunimeni on Paavola, ja minulla on poika nimeltä Miika. Miika on Petrin poika ja Petri on Miikan isä. Onko Miika Paavola vai Paavolan poika. Miika on Paavola ja samalla myös Paavolan poika. On vain yksi Paavola, jossa on Petri ja Miika, toista samanlaista Paavolaa ei ole. Petri ei ole Miika, eikä Miika ole Petri. Petri on suurempi Miikaa, onhan isä aina pojallensa auktoriteetti, mutta Miika jää silti Paavolaksi. Näin on myös Jeesuksen ja Isän laita. Jeesuksen sanoessa, Isä on minua suurempi, se ei kuitenkaan tee tyhjäksi sitä tosiasiaa, että Jumala (Isä ja Poika) loi taivaan ja maan. 

Tuomaksen todistus;

Ja kahdeksan päivän perästä hänen opetuslapsensa taas olivat huoneessa, ja Tuomas oli heidän kanssansa. Niin Jeesus tuli, ovien ollessa lukittuina, ja seisoi heidän keskellään ja sanoi: "Rauha teille!" Sitten hän sanoi Tuomaalle: "Ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen". Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: "Minun Herrani ja minun Jumalani!" Jeesus sanoi hänelle: "Sentähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat!" Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden; mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä, Joh 20.26-31.

Opetuslapsetkin sanoivat Jeesuksen olevan Herra ja Jumala. Jeesus vahvistaa Tuomaksen todistuksen sanomalla;  "Sentähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat!" Tuomas olisi tehnyt Jumalanpilkan sanomalla Jeesusta Jumalaksi jos Jeesus ei olisi Jumala, niin Jeesuksen olisi pitänyt nuhdella Tuomasta Jumalanpilkasta. Mutta koska Jeesus on Jumala, niin Hänen ei tarvinnut nuhdella Tuomasta, Jeesus vain vahvisti Tuomaksen sanat; ” Minun Herrani ja minun Jumalani”, sanomalla; sinä uskot, että olen sinun Herrasi ja Jumalasi ja sen tähden, että näit Minut, sinä uskot. Autuaat ovat ne, jotka eivät näe minua ja kuitenkin uskovat. Me jotka emme nähneet Jeesusta Hänen lihansa päivinä, mutta uskomme, että Jeesus on Herra ja Jumala, me olemme autuaita.

Jos Jeesus ei olisi Herra ja Jumala, niin Tuomas olisi rikkonut Kymmenessä Käskyssä olevaa Ensimmäistä Käskyä vastaan, joka sanoo: Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Tästäkin Jeesuksen olisi pitänyt nuhdella Tuomasta jos Jeesus ei olisi Herra ja Jumala, mutta Hän ei nuhdellut, koska Jeesus on Herra ja Jumala. Jeesus on Jumala Raamatun selvän ja selkeän ilmoituksen mukaan.

Juutalaisten näkemys Jeesuksesta;

Jeesus sanoi hänelle: "Nouse, ota vuoteesi ja käy". Ja mies tuli kohta terveeksi ja otti vuoteensa ja kävi. Mutta se päivä oli sapatti.  Sentähden juutalaiset sanoivat parannetulle: "Nyt on sapatti, eikä sinun ole lupa kantaa vuodetta".  Hän vastasi heille: "Se, joka teki minut terveeksi, sanoi minulle: 'Ota vuoteesi ja käy'."  He kysyivät häneltä: "Kuka on se mies, joka sanoi sinulle: 'Ota vuoteesi ja käy'?"  Mutta parannettu ei tiennyt, kuka se oli; sillä Jeesus oli poistunut, kun siinä paikassa oli paljon kansaa.  Sen jälkeen Jeesus tapasi hänet pyhäkössä ja sanoi hänelle: "Katso, sinä olet tullut terveeksi; älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotakin pahempaa tapahtuisi". Niin mies meni ja ilmoitti juutalaisille, että Jeesus oli hänet terveeksi tehnyt. Ja sentähden juutalaiset vainosivat Jeesusta, koska hän semmoista teki sapattina. Mutta Jeesus vastasi heille: "Minun Isäni tekee yhäti työtä, ja minä myös teen työtä". Sentähden juutalaiset vielä enemmän tavoittelivat häntä tappaaksensa, kun hän ei ainoastaan kumonnut sapattia, vaan myös sanoi Jumalaa Isäksensä, tehden itsensä Jumalan vertaiseksi. Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee Isän tekevän; sillä mitä Isä tekee, sitä myös Poika samoin tekee. Sillä Isä rakastaa Poikaa ja näyttää hänelle kaikki, mitä hän itse tekee; ja hän on näyttävä hänelle suurempia tekoja kuin nämä, niin että te ihmettelette. Sillä niinkuin Isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös Poika tekee eläviksi, ketkä hän tahtoo. Sillä Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion Pojalle, että kaikki kunnioittaisivat Poikaa, niinkuin he kunnioittavat Isää. Joka ei kunnioita Poikaa, se ei kunnioita Isää, joka on hänet lähettänyt. Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään, Joh 5:8-24

Juutalaiset jotka hyvin tunsivat kirjoitukset, niin he näkivät Jeesuksen  toiminnan ja puheet ja he sanoivat Jeesukselle, sinä olet tehnyt itsesi Jumalan vertaiseksi. Mielenkiintoinen seikka on se, ettei ketään vanhan liiton profeettoja tai Moosesta, eikä ketään Jumalan palvelijaa koskaan syytetty siitä, että he olisivat tehneet itsestänsä Jumalan vertaisia. Se tässä onkin mielenkiintoista, koska Elian toiminnankin aikana  heräsi kuolleita ja sairaat tulivat terveiksi. Ja Mooseksenkin kautta Jumala toimi väkevästi ja monien muiden kautta myös, muttei koskaan heitä vastaan esitetty tällaista syytöstä. Se syy miksi Jeesukseen kohdistui nämä syytökset onkin se, että Jeesus ei ollutkaan tavallinen ihminen niin kuin kaikki muut, Elia, Mooses, ym. Jeesus on Jumala ja Jumalan Poika ja siksi Hän toimi ja käyttäytyi sillä tavoin, että juutalaiset syyttivät häntä Jumalanpilkasta.

Ylimmäisen papin kysymys

Silloin ylimmäinen pappi nousi ja astui esille ja kysyi Jeesukselta sanoen: "Etkö vastaa mitään? Mitä nämä todistavat sinua vastaan?" Mutta hän oli vaiti eikä vastannut mitään. Taas ylimmäinen pappi kysyi häneltä ja sanoi hänelle: "Oletko sinä Kristus, sen Ylistetyn Poika?" Jeesus sanoi: "Olen; ja te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä". Niin ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa ja sanoi: "Mitä me enää todistajia tarvitsemme? Te kuulitte hänen pilkkaamisensa. Mitä arvelette?" Niin he kaikki tuomitsivat hänet vikapääksi kuolemaan, Mark 14:60-64

Jeesus vastaa ja  sanoo; ”Olen Kristus (Messias) sen Ylistetyn (Jumala) Poika. Ja te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä”. Jeesus todistaa olevansa Jumalan, Isänsä Poika. Tämän takia juutalaiset tuomitsivat Jeesuksen kuolemaan, Jumalanpilkan tähden.

Isä ja Jeesus on yhtä

Minä ja Isä olemme yhtä." Niin juutalaiset ottivat taas kiviä maasta kivittääksensä hänet.  Jeesus vastasi heille: "Minä olen näyttänyt teille monta hyvää tekoa, jotka ovat Isästä; mikä niistä on se, jonka tähden te tahdotte minut kivittää?"  Juutalaiset vastasivat hänelle: "Hyvän teon tähden me emme sinua kivitä, vaan jumalanpilkan tähden, ja koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi". Joh 10:30-33

Jeesus sanoi olevan yhtä Isänsä kanssa. Kreik. tekstissä on jakeessa 30 sana yksi, esim. King James version kääntää kohdan tarkasti alkukielen mukaan: KJV, I and my Father are one, John 10:30.

Juutalaiset sanoivat Jeesuksen olevan ihminen, joka tekee itsensä Jumalaksi. Jeesus sanoi siis olevansa yksi Isän kanssa ja sen tähden juutalaiset halusivat kivittää Jeesuksen Jumalanpilkan tähden. Juutalaiset kokivat Jeesuksen käyttäytyvän kuten Jumala ja että Hän teki itsensä Jumalaksi, siksi he halusivat kivittää Hänet Jumalanpilkan tähden. Jeesus ei tekeytynyt Jumalaksi, sillä Hän on Jumala ja siksi Hän käyttäytyi kuten Jumala käyttäytyy.

Itse asiassa Jeesus sanoi Hänen olevan yksi Isän kanssa, joka tarkoittaa sitä, että Jeesus sanoi olevansa samanlainen kuin Isä, eli Jumala ja siksi juutalaiset tahtoivat kivittää hänet koska Jeesus teki itsensä Jumalaksi sanomalla Minä ja Isäni olemme yksi. Juutalaiset ymmärsivät Jeesuksen sanonnan merkityksen joka pohjautuu hepreankielen echad sanan käyttöön, jolla vanha testamentti kuvaa Raamatun Jumalaa joka on yksi.

Jeesus ja Isä on todella yksi. Raamattu opettaa, jotta Jumala on yksi. tuo yksi sana on hebr. echad, joka tarkoittaa yksi, ensimmäinen, joku, ainut, yhdistetty. Jeesus sanoi olevansa Isän kanssa yksi, joka tarkoittaa todella, jotta Jeesus Kristus on Jumala. Tämä ei tarkoita, että Jeesus on Isä, niin kuin joissakin piireissä opetetaan. Raamattu ilmoittaa Jumalan olevan yksi Isässä ja Pojassa sekä Pyhässä Hengessä.

Miksi Jeesus kuoli?

Sillä lihan sielu on veressä, ja minä olen sen teille antanut alttarille, että se tuottaisi teille sovituksen; sillä veri tuottaa sovituksen, koska sielu on siinä, 3 Moos 17:11

Synnin palkkahan on  kuolema ja Jumala sääti, että veri tuo sovituksen. Mitä sovitus sitten oikein on ? Sovitus tuo syntien anteeksiantamuksen. Jumala suunnitelma oli Jeesuksen Kristuksen ristinkuolema jo heti syntiinlankeemuksen jälkeen. Vaimon siemen, joka murskaa käärmeen pään, tarkoitti Jeesusta. Jeesus mursi kuoleman vallan ja mursi saatanan vallan ihmiseen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen. Israelin kansan ollessa Egyptiläisten orjuuttamina, niin Jumala toimitti  Egyptin esikoislasten kuoleman kautta vapautuksen Israelin kansalle. Israelilaisten tuli sivellä talojensa ovet ja pihtipielet karitsan veressä. Veri suojeli israelilaiset tuhoojalta, joka toi kuoleman egyptiläisille. Egyptistä vapautumisen jälkeen Jumala sääti sen muistoksi pääsiäisen, jolloin teurastetaan karitsa, jolta ei luita rikota. Kun Johannes kastaja näki Jeesuksen hän sanoi; Katso, Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnit. Jeesuksen luita ei rikottu hänen ollessaan ristillä, vaikka se oli yleinen tapa, että ristiinnaulittujen sääriluut murrettiin. Koska pääsiäislammas oli esikuvaa Jeesuksesta ei Jeesuksenkaan sääriluita rikottu, niin ei pääsiäislampaankaan luita rikottu. Ylimmäinen pappihan meni kaikkein pyhimpään  ja vei syntiuhri eläimen verta kaikkeinpyhimpään ja pirskotti verta armoistuimelle ja sen eteen ja näin hän toimitti sovituksen Israelin kansalle. Mutta ylimmäinen pappi joutui myös sovittamaan omat syntinsä, olihan hän myöskin syntinen ihminen. Jumala sääti ja asetti ylimmäisen papin toimittamaan puhdistuksen Israelin kansalle.

Heprelaiskirje opettaa meille Jeesuksesta;  Sentähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit. Hebr 2:17. VT:n ylimmäinen pappeus oli sekin esikuvaa Jeesuksesta syntien sovittajasta. Vanhan liiton ylipappi joutui toimittamaan puhdistuksen myös omista synneistään. Jeesuksen ei tarvinnut, koska Hän oli puhdas ja synnitön. Tämäkin osoittaa Jeesuksen Jumaluuden, eihän kukaan kuka on ihmisenä maan päällä vaeltanut ole synnitön Jumalan edessä. Tämähän on Raamatun opetus, ei synny vaimosta puhdasta eikä vanhurskasta niinhän Raamattu ilmoittaa, Job 15:14. Mutta Jeesus  oli ja on synnitön, koska hän on Jumala. Mutta ajattele VT:n ylimmäinen pappi joutui, joka vuosi aina ja aina uudestaan sovittamaan kansan synnit, koska hänkin oli syntinen ihminen.  Mutta Jeesus, joka on Jumalan Poikana Jumala, Hän sovitti vain kerran, koska Hän on synnitön. Jeesus onkin Jumala ja siksi Hän kuoli vain kerran ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.

Jumala yksin on hyvä

Mark 10:18 Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä paitsi Jumala yksin.

Jeesus sanoi; ” Miksi sanot minua hyväksi Jumala yksin on hyvä. Jumala (Isä ja Poika) loivat taivaan ja maan. Jeesus tarkoitti, että hei älä unohda Isää, Jumala (Isä ja Poika) on yksin hyvä. Raamatun kokonaisuus opetus tuo selvyyttä Hänen ilmoitukseensa ja estää meitä yhdistelemään yksittäisten jakeiden perusteella vääränlaisia johtopäätöksiä.

Jumaluus on Isässä, Herrassa Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä. Siksi Herra Jeesus sanoi että, hei älä unohda Isää! Sillä Jumala yksin on hyvä.

Missä Jeesus nyt on?

Missä Jeesus nyt on  ja mitä Hän nyt tekee?  Annetaan Raamatun vastata tähän meidän kysymykseemme. 

Mutta täynnä Pyhää Henkeä hän loi katseensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella ja sanoi: "Katso, minä näen taivaat auenneina ja Ihmisen Pojan seisovan Jumalan oikealla puolella", Apt  7:55,56.

Kun Stefanus kivitettiin, niin hän näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen, joka oli Jumalan oikealla puolella.

hänen, joka on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella; ja hänen allensa ovat enkelit ja vallat ja voimat alistetut, 1 Piet 3:22  

Pietarin todistuksen mukaan Jeesus on Isänsä oikealla puolella.

Jeesus sanoi: "Olen; ja te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä", Mark 14:62

Jeesuksen oma todistus on, että Hän menee isänsä oikealle puolelle.

Mitä  Jeesus tekee isänsä oikealla puolella?

Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme,  Room 8:34 

Jeesus rukoilee omiensa puolesta.

Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä: meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa, tehdäkseen pappispalvelusta kaikkeinpyhimmässä, siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen. Sillä jokainen ylimmäinen pappi asetetaan uhraamaan lahjoja ja uhreja, jonka tähden on välttämätöntä, että tälläkin on jotakin uhraamista. Jos hän siis olisi maan päällä, ei hän olisikaan pappi, koska jo ovat olemassa ne, jotka lain mukaan esiinkantavat lahjoja, ja jotka palvelevat siinä, mikä on taivaallisten kuva ja varjo, niinkuin ilmoitettiin Moosekselle, kun hänen oli valmistettava maja. Sillä hänelle sanottiin: "Katso, että teet kaikki sen kaavan mukaan, joka sinulle vuorella näytettiin". Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu. Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle. Sillä moittien heitä hän sanoo: "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton, en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet minun liitossani, ja niin en minäkään heistä huolinut, sanoo Herra. Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani, Hebr 8:1-10.

Tässä on myös selvä opetus siitä, että Israelin (juutalaiset) kansan kanssa Jumala tekee uuden liiton. Tämä uusi liitto on se liitto, joka astui Golgatan tapahtumien jälkeen voimaan. Temppelin esirippu repeytyi ylhäältä alas asti, merkiksi vanhan liiton uhrijärjestelmän ja pappeusjärjestelmän lakkaamisesta. Näyttääkin siltä, että monet harhaopit sekoittavat vanhan liiton ja uuden liiton asioita keskenään. Monet harhat nostavat sen, joka on jo lakannut ja väistynyt uuden tieltä. Sen tähden meidän tuleekin tutkia, että missä sanan ilmoituksen ajassa olemme. Vanha liitto ei käyttänyt nimeä Jeesus pelastajana, vaan Herra Jumala. Uusi liitto opettaa, että tie Isän luokse käy vain Herran Jeesuksen kautta. Uuden liiton keskus onkin Herra Jeesus ja vasta tältä tieltä löytyy Isä.

Jeesus istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella ylimmäisenä pappina, rukoilemassa omiensa puolesta, muttei kuitenkaan toimita enää  uudelleen uhria ihmisten edestä. Onhan Raamatussa näin kirjoitettu;

mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle, ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään, Hebr 10:12-14.

Ei Kristus Jeesus enää uhraudu syntien edestä. Golgatalla tapahtui yksi ainoa ja kertakaikkinen uhri, joka on ainut uhri, joka sovittaa syntisen ihmisen. Kaikki muut uhrit vievät ihmiset pelastuksen ja sovituksen ulkopuolelle.

Jos emme usko Jeesusta, siksi kuka Hän on, niin me kuolemme synteihimme, eikä pelastusta ole missään muussa nimessä. Uuden liiton kansalle ei ole annettu mitään muuta nimeä, joka pelastaa kuin Herran Jeesuksen nimi. 

Niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne. Hän on 'se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut'. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman." Apt 4: 10-12.

Ei ole muuta nimeä annettu pelastukseen kuin Herran Jeesuksen nimi.  Vanhassa liitossa oli pelastajana Herra Jumala (JHWH ELOHIM) ja uudessa liitossa on pelastajana Jumala ja Herra(JHWH) Jeesus. Kaikki Jumalan nimet on käytössä myös uudessa liitossa, mutta Jumalan Pojan nimi, jota ei ilmoitettu vanhan liiton kansalle, on nyt ilmoitettu uuden liiton kansalle. Jumalan Pojan nimi on Jeshua aram. Jehoshua hebr.  ja suomeksi  käännettynä Jeesus. Monet sanovat ettei Jumalan nimeä saa kääntää millekään kielelle, vaan ne tulee olla alkuperäisiä. On hyvä, että tiedämme alkuperäiset Jumalan nimet ja saamme toki niitä käyttääkin. Mutta uuden testamentin kirjoittajat kirjoittivat Pyhässä Hengessä kreikaksi Jeesus nimen  kreik. muotoon Ieesous. Raamattu sanoo, että se mikä on kirjoitettu, niin se on syntynyt Jumalan vaikutuksesta. On hyvä tietää hepreankieliset nimet ja niitä voi käyttää, mutta Raamatun ilmoitus ei olekaan vain pelkkä Jumalan nimen tietäminen, vaan pelastuksen vastaanottaminen ja sen kautta sitten vasta saamme oppia tuntemaan Jumalan ja Herran Jeesuksen.

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi  iankaikkinen elämä, Joh 3:16  

Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Joh17:3 

Raamatun Jumalaan uskovilla on kerrottavana tälle maailmalle evankeliumi (Ilosanoma), siitä että, Jumala rakasti niin paljon tätä maailmaa, että antoi Poikansa Jeesuksen Kristuksen kuolemaan meidän edestämme. Jumalaan uskovilla on vietävänä rakkauden sanoma tälle maailmalle, saat syntisi anteeksi uskomalla Jeesukseen, se on uuden liiton kansan sanoma. Ja sen jälkeen kun ihmiset tekevät parannuksen, he oppivat tuntemaan Jumalan nimet ja paljon muutakin. Mutta he oppivat tuntemaan myöskin Jumalan ja saavat Pyhän Hengen voimavaikutuksen kautta kantaa hyvää hedelmää Jumalalle.
 

Isän nimi, joka on Pojalla

Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi, ennenkuin maailma olikaan. Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka sinä annoit minulle maailmasta. He olivat sinun, ja sinä annoit heidät minulle, ja he ovat ottaneet sinun sanastasi vaarin. Nyt he tietävät, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on sinulta. Sillä ne sanat, jotka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille; ja he ovat ottaneet ne vastaan ja tietävät totisesti minun lähteneen sinun tyköäsi ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt.  Minä rukoilen heidän edestänsä; en minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut, koska he ovat sinun-  ja kaikki minun omani ovat sinun, ja sinun omasi ovat minun-ja minä olen kirkastettu heissä.Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niinkuin mekin. Kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen,         Joh 17:6-12 

Raamattu opettaa että Isä antoi Jeesukselle oman nimensä, että Herraan Jeesukseen uskovat olisivat yhtä, niin kuin Isä ja Poika on yhtä (yksi). Tämä nimi oli Jeesus. Jeesus sana tulee hepreankielen sanasta Jehoshua, joka tarkoittaa Jumala pelastaa. Jehoshua sana tulee sanoista JHVH ja Yasha. Jhvh tarkoittaa Herraa ja yasha tarkoittaa pelastaa ja pelastaja. Näin Herran Jeesuksen nimi on Isänsä nimi, sillä Jumala on Herra ja Jeesus on Jumalan Pelastus ja Pelastaja.  

Herra sana tarkoittaa VT:ssa Jumalaa, nyt annankin sinulle mietittävää, mitä Herra sana merkitsee UT:ssa, joka on liitettynä Jeesukseen, meidän Herramme Jeesus. Tarkoittaako tuo Herra sana herrasmiestä vai Jumalaa?  UT:n kreik. teks. kääntää kaikki vanhan testamentin Herra (Jhwh) sanan lainaukset sanalla kyrios. Samaa kyrios sanaa käytetään myös silloin, kun  käytetään Herra (kyrios) Jeesus (Ieesous) sanaa.  UT ei tee mitään eroa näiden sanojen välille, jotka ovat lainauksia VT:sta missä esiintyy Herra (Jhwh) sana ja  UT:ssa olevan Herra (Kyrios) sanojen välille. Selitykseksi ei riitä se esim. Jehovan todistajien väite, että septuagintassa on ollut tetragrammi, joka on sieltä poistettu ja UT:n sana kyrios  ei tarkoitakaan Herraa (Jhwh), vaan ehkä herrasmiestä tai mitä sitten? Apostolit kirjoittivat Pyhän Hengen ohjaamina ja koska UT niin kuin VT antavat saman todistuksen, että Jeesus on Jumala sekä Herra (Jhwh), niin ei tarvittu eri sanoja erottamaan  Herra sanaa, koska ei tarvita erotusta, sillä Jeesus on Herra. Johannes Kastaja siteerasi Jes 40 lukua sanoessaan olevansa huutavan ääni erämaassa, joka valmistaa tietä Herralle ja Jumalalle. Jes 40:3  Huutavan ääni kuuluu: "Valmistakaa Herralle tie erämaahan, tehkää arolle tasaiset polut meidän Jumalallemme.

  Hepreankielisessä Raamatussa Jes 40:3:ssa oleva Herralle sana on Jhwh sekä Jumalallemme sana on Elohim, ja kuten tiedämme niin Johannes kastaja valmisti tietä Herralle Jeesukselle, joka on Raamatun ilmoituksen mukaan Herra (Jhwh) sekä Jumala (Elohim). Kreikkalainen Septuaginta kääntää kohdan Jes 40:3 seuraavasti:  

Kyrios sana siis tarkoittaa ja vastaa VT:ssa heprean sanaa Jhwh.

Jeesus ei ole Isä

Jes 9:6 Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.

Jotkut ymmärtävät, että Jeesus on Isä ja isä on Jeesus. He perustelevat oppinsa usein Jes 9:6:lla, mutta siinä ei sanota Pojan olevan Isä, vaan että Pojan nimi on Iankaikkinen Isä. Kristus itse sanoi, että Hänellä on se nimi, jonka Hänen Isänsä on antanut Hänelle. Isän nimi on Herra Jeesus.

Ps 110:1  Herra(Jhwh) sanoi minun herralleni(Adonai): "Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi".

Psalmi 110:1 on mielenkiintoinen psalmi, sillä  tässähän kuningas Daavid puhuu Isästä ja Pojasta, Herrasta, joka puhu Herralle, että istu Minun oikealle puolelleni. vain Herra Jeesus Kristus pääsee istumaan ja istuu Isän oikealle puolella; eli Herra, joka istuu Isän oikealla puolella on Herra Jeesus Kristus. Tämä Ps 110:1 on mielenkiintoinen, sillä tässä hebr. teksti erottaa Herra sanat toisistaan eri sanoilla. Herra sana on Jhwh sekä Herralleni sana on Adonai. Tämä sanojen erotus todistaa myös sen että Isä ei ole Poika, eikä Poika ole Isä. Jos Poika olisi Isä, niin silloin tässä Ps 110:1:sa oli kaksi kertaa sana Jhwh.

Raamattu käyttää Jumalasta myös sanaa Adon-Adonai. Otan tähän muutaman esimerkin.

 

2 Moos 34:23  Kolme kertaa vuodessa kaikki sinun miesväkesi tulkoon Herran (JHWH), sinun Herrasi (JHWJ), Israelin Jumalan, kasvojen eteen.

5Moos 10:17  Sillä Herra, teidän Jumalanne, on jumalain Jumala ja herrain (Adonai) Herra (JHWH), suuri, voimallinen ja peljättävä Jumala, joka ei katso henkilöön eikä ota lahjusta,

Sak 4:14  Hän sanoi: "Nämä ovat ne molemmat öljyllä voidellut, jotka seisovat kaiken maan Herran (Adonai edessä".

Jesaja 10:33  katso, silloin Herra (Adonai), Herra (JHWH) Sebaot, katkaisee hänen latvansa kauhistavalla voimalla, vartevat rungot kaadetaan, ja korkeat kukistuvat.

Jes 1:24  Sentähden sanoo Herra(Adonai), Herra (JHWH) Sebaot, Israelin Väkevä: Voi! Minä viihdytän vihani vastustajissani, minä kostan vihollisilleni;

Psalmit 135:5  Sillä minä tiedän, että Herra (JHWH) on suuri, ja meidän Herramme (Adonai) korkeampi kaikkia jumalia.

 

Raamattu siis käyttää sanaa Adon-Adonai myös Jumalasta. Tosin Adonai sanaa käytetään Raamatussa myös ihmisistä, mutta samoin myös sanaa Elohim- Jumala Raamattu käyttää ihmisistä, Ps 86:2. Tämä johtuu siitä, että sana Elohim tarkoittaa Jumalaa ja tuomaria. Samoin myös sana Adon tarkoittaa Herraa, Jumalaa ja myös herraa kun puhutaan ihmisistä. Mutta Adonai sana tarkoittaa myös Jumalaa niin kuin sen Raamatusta näimme.

 

Toinen samanlainen

Joh 14:16  Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Tämäkin Joh 14:6 on mielenkiintoinen kohta sillä kreikassa on kaksi sanaa sanalle toinen. Joh 14.6:ssa on sana allos, joka tarkoittaa toista samanlaista. Eli Pyhä Henki on samanlainen kun Kristus, joka on Herra ja Jumala. Toinen kreik. sana on heteros, joka tarkoittaa toinen toisenlainen. Raamatun yksi Jumala on Isässä ja Pojassa sekä Pyhässä Hengessä.

Isä on Poikaa suurempi

Joh 14:28  Te kuulitte minun sanovan teille: ‘Minä menen pois ja palajan jälleen teidän tykönne’. Jos te minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän tykö, sillä Isä on minua suurempi.

 

1 Kor 15:28  Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa.

 

Raamattu opettaa Isän olevan Poikaa suurempi. Kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin myös Poikakin alistetaan Isän valtaan, joka on antanut Pojan valtaan kaiken. Viekö tämä kohta pois Pojalta Jumaluuden? Ei vie, sillä kun suuntaamme katseemme ilmestyskirjaan :

 

Ilm22:1-5 Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa. Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti.

 

Tuo valtaistuin on kreikaksi thronos joka Ilm 22:1:ssä on yks.gen. Raamatun opetus onkin varsin selvä siitä, että on vain yksi valtaistuin jolla istuu Isä ja Poika Isän oikealla puolella. Kun kerran Raamattu opettaa Isän ja Pojan yhdessä istuvan valtaistuimella niin voimme ymmärtää tämän tarkoittavan Raamatun ilmoittamaa yhtä Jumalaa eikä Jumalaa voikaan määritellä millään muulla tavalla kuin siten miten Raamattu asian ilmoittaa. Tässä suhteessa nostamme hattua Jumalalle, sillä Hän on Minä olen.

 

Usko Jeesuksen Kristuksen nimeen

Jeesuksen nimi ja Jeesus on tärkeä tekijä UT:n ilmoituksessa. Meidänhän tulee uudessa liitossa uskoa Jeesuksen nimeen, onhan se Isän käsky. Se joka ei tunnusta Jeesusta (sitä mitä Raamattu ilmoittaa), niin hän ei ole Jumalasta, vaan hän on antikristuksen hengestä, niinhän Raamattu itse ilmoittaa. On vaarallista olla uskomatta Raamatun ilmoitusta Jeesuksesta. Yleensä kaikki harhaopit jollakin tavalla kompuroivat  tässä Jeesus kysymyksessä. antikristus muuten merkitsee; vastakristus ja sijaiskristus. Anti tarkoittaa vastaan ja jonkin sijaan. Antikristus esiintyy Kristuksen sijaisena, mutta on todellisuudessa Kristusta vastaan. Näin myös kaikki ne toimivat, jotka ovat antikristuksen hengen vallassa.

Antikristillinen hapate esiintyykin aitona ja oikeana, mutta onkin todellisuudessa tosi kristillisyyttä vastaan. Antikristillinen henki käyttää korvausteologiaa, eli se ottaa kyllä asiat Jumalan sanasta, mutta kääntää ne Jumalan sanaa vastaan. Antikristillinen henki pitää kiinni aina muutamasta Raamatun kohdasta, jotka tämä henki sitten vääntää vääräksi. Antikristillinen henki ei päästä ihmistä tutkimaan koko ilmoitusta, vaan vangitsee ihmisen muutamiin väärin tulkittuihin Raamatun kohtiin ja pitää ihmistä siten lujasti pihdeissään. Tämä henki tekee totuudesta valheen ja valheesta totuuden ja tämä henki hyökkää rajusti, niitä vastaan joilla on Kristuksen Henki. Kun sitten totuus paljastuu ihmiselle, niin usein käy kuitenkin niin, ettei ihminen kuitenkaan vapaudu, koska ihmispelko panee paulan ja oma ylpeys ei anna periksi myöntää olevansa väärässä. Mutta kiitos Jumalalle on niitäkin ihmisiä, jotka tekevät parannuksen ja julkisesti hylkäävät väärät opetukset ja alkavat vaeltamaan julkisesti Jumalan sanan totuudessa.

Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa. Siitä me tiedämme, että olemme totuudesta, ja me saatamme hänen edessään rauhoittaa sydämemme sillä, että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki.  Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaan,  ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista. Ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toinen toistamme, niinkuin hän on meille käskyn antanut. Ja joka pitää hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Ja siitä me tiedämme hänen meissä pysyvän, siitä Hengestä, jonka hän on meille antanut, 1 Joh 3:18-24.

Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta;  ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. He ovat maailmasta; sentähden he puhuvat, niinkuin maailma puhuu, ja maailma kuulee heitä. Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.  Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus-ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä.  Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille Henkeänsä. Ja me olemme nähneet ja todistamme, että Isä on lähettänyt Poikansa maailman Vapahtajaksi. Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy, ja hän Jumalassa.  Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä,  1 Joh 4:1-16.

Jeesus ei kuitenkaan ole Isä, vaan Poika niin kuin Raamattukin opettaa. Meistä ihmisistä ei  kukaan koskaan pysty ymmärtämään Jumalaa tyhjentävästi, mutta voimme saada ymmärrystä sen verran mitä Raamattu ilmoittaa. Se on kuin suuren palapelin kokoamista, jotta saat palapelin valmiiksi ja näet mitä se esittää, niin joudut sovittelemaan erilaisia paloja yhteen. Niin se on Raamatun tutkiminenkin, käsittele kaikki kohdat mitä Raamattu opettaa Jumalasta ja sovita ne yhteen ja palapeli on valmis. Se muuten pätee kaikkiin muihinkin Raamatun aiheiden ja opetusten tutkimisiin. Herramme Jeesuksen siunausta sinulle!

 

Petri Paavola 2003 (muutamia lisäyksiä tehty tekstiin vuosien saatossa)

Videoita aiheesta:


 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker