Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Jeesus on tullut veden ja veren kautta

Tässä kirjoituksessa käyn läpi 1 Joh 5 luvun kokonaan. Tässä luvussa kerrotaan Jumalan omasta todistuksesta koskien Herraa Jeesusta. 1 Joh 5 luvussa on muutakin todella tärkeää opetusta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Jeesus on Kristus

1 ¶ Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt; ja jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt.

Raamatun opetuksen mukaan tulee uskoa Jeesus Kristukseksi, eli Messiaaksi. Raamattu sanoo myös, että jos tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Samassa Raamatun kohdassa sanotaan, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan (Room 10:9,10). Jeesuksen Herraksi tunnustaminen tarkoittaa tunnustaa ja uskoa Jeesuksen olevan Jumala. Sydämen usko Jeesukseen saa aikaan sen, että olemme valmiita kertomaan ihmisille evankeliumia Herrasta Jeesuksesta sekä sanomaan, että uskomme Herraan Jeesukseen. Pelastuminen on Jumalan armoa ja pelastumisen seurauksena meille tulee sydämelle halu kertoa ihmisille pelastuksen evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. Silloin kun ihminen tunnustaa syntinsä Jumalalle ja uskoo Jeesuksen olevan Messias ja Jumala (Herra), niin hän syntyy Jumalasta, kun Jumala uudestisynnyttää hänet ylhäältä, antaen Pyhän Hengen asumaan Hänen sisimpäänsä.

Me rakastamme sisariamme ja veljiämme Herrassa Jeesuksessa

2 Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjänsä.

Raamatullinen usko, jossa Jumala vaikuttaa tahtomista ja tekemistä johtaa uskovan ihmisen rakastamaan Jumalaa sekä keskinäiseen rakkauteen Herran Jeesuksen opetuslapsien välillä. Johanneksen evankeliumin 17 luvussa Herra Jeesus opetti kuinka Hänen opetuslapsissaan totuudessa pyhittäytyminen johtaa samaan suhteeseen mikä Isällä ja Jeesuksella on. Jeesuksen opetuksen mukaan Isä ja Jeesus ovat yksi. Herran Jeesuksen lupauksen mukaan kun ja jos Hänen opetuslapsensa ovat yksi niin kuin Hän ja Isä ovat yksi, niin silloin maailma uskoo Herraan Jeesukseen, että Isä on lähettänyt Jeesuksen maailmalle Pelastajaksi.

Tällä hetkellä Herran Jeesuksen opetuslapset elävät hajaannuksen tilassa erilaisissa uskonsuunnissa ja niiden ulkopuolella. Seurakuntana emme ole yksi niin kuin Jumalan sana opettaa, emmekä sen tähden näe Herran Jeesuksen lupauksen täyttymistä siinä määrin kun se toteutui Apostolien teoissa seurakunnan ollessa yksi. Olemme kuitenkin ennallistamisen ajassa ja Jumala on alkanut kokoamaan kansaansa pois hajaannuksesta ykseyden tilaan. On todella ikävää kuinka monet uskovat eivät ymmärrä ja tunnista Jumalan Pyhän Hengen työtä seurakunnan ennallistamisesta, vaan he hyökkäävät sitä vastaan, jotkut jopa todella raivokkaasti. Kiitos Herralle, että Hän vie myös seurakunnan ennallistamisen työn päätökseensä. Kaikki uskovat eivät tule mukaan seurakunnan ykseyden ennallistamiseen, mutta ne jotka rakastavat enemmän Jumalaa ja Hänen sanansa totuutta kuin ihmisten perinteitä, niin Jumalan armosta he tulevat mukaan seurakunnan ennallistamisen työhön.

Käskyjen pitäminen on Jumalan rakastamista

3 Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat;

Olemme Jumalan armosta pelastetut, emme tekojemme kautta. Pelastuksen perusta on Herran Jeesuksen veri ja Hänen sovitustyönsä. Pelastuksen seurauksena Jumala vaikuttaa Pyhän Hengen kautta tahtomista ja tekemistä, uskon tekoja, jotka ovat Jumalan Pyhän Hengen vaikutusta uskovan sydämessä.

Todiste siitä, että rakastamme Jumalaa näkyy siinä kun pidämme Hänen käskynsä, eli noudatamme Jumalan sanan opetuksia elämällä Jumalan sanan totuuden mukaisesti. Rakkaus Jumalaan näkyy siinä kun uskova ihminen elää käytännössä Uuden Liiton uskonjärjestyksen mukaisesti aina sen mukaan mihin asti hän on saanut uskossa kasvaa Jumalan armosta. Jumalan käskyt, Jumalan sanan opetus ei ole raskasta, koska Jumalan armosta rakastamme Jumalaa ja rakkauden kautta vaikuttavan uskon kautta rakastamme Jumalaa, ja Pyhä henki antaa meille voimaa ja halua palvella Jumalaa rakkauden totuudessa.

Jumalan vaikuttama usko voittaa maailman

4 sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme.
5 Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika?

Kun ihminen on saanut tulla Jumalan armosta uskoon (usko on tullut häneen), niin hän uskon kautta Herraan Jeesukseen voittaa maailman. Mitä tarkoittaa uskon kautta maailman voittaminen? Jumalan vaikuttaman uskon kautta voitamme synnin himoja ja haluja, jota tämä uskon kautta maailman voittaminen tarkoittaa.

Jeesus on tullut veden ja veren kautta

6 ¶ Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus Kristus, ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä; ja Henki on se, joka todistaa, sillä Henki on totuus.

Jotkut uskovat ihmiset opettavat 1 Joh5:6 veden tarkoittavan vesikastetta siksi koska Jeesuskin kastettiin vedellä. Se on totta, että Jeesus kastettiin vedessä, mutta 1 Joh 5:6 jakeen vesi ei tarkoita vesikastetta, vaan Jeesuksen ihmiseksi tulemista. Raamatun opetuksen mukaan luonnollisella vedellä on myös vertauskuvallisia tarkoituksia kuten ihmisenä osallisuus luomakunnasta, vertauskuva Pyhästä Hengestä ja Jeesuksen sovitusveren puhdistuksesta.

2 Piet 3:5 jakeessa sanotaan kuinka taivaat ja maa on vedestä ja veden kautta rakennettu ja ne ovat olleet olemassa ikivanhasta Jumalan sanan voimasta. Toisin sanoen 2 Piet 3:5 kertoo meille sen kuinka Jumala on luonut luomakuntansa veden kautta. Kaikki Jumalan luomakunnan luodut ihmiset, kasvit jne. sisältävät vettä, koska kaikki on luotu ja rakennettu veden kautta.

Herran Jeesuksen ollessa ristillä sotilaat tulivat Jeesuksen luokse ja kun he näkivät Jeesuksen olevan kuollut, niin he eivät rikkoneet Jeesuksen luita, mutta yksi sotamiehistä puhkaisi keihäällä Jeesuksen kyljen, josta vuoti verta ja vettä (Joh 19 luku). Miksi Raamattu kertoo, että Jeesuksen kyljestä vuoti verta ja vettä? Siksi, koska Jumala tuli lihaksi (ihmiseksi) (Joh 1:14), ja ihmisillä on veri ja liha, niin Jeesus tuli yhtäläisellä tavalla osalliseksi ihmisyydestä, että Hän ristinkuoleman kautta kukistaisi perkeleen vallan kuolemaan ja vapauttaisi ihmisiä synnin orjuudesta (Hebr 2:14).

Johanneksen evankeliumin kolmas luku ja jakeet 5 ja 6 todistavat vedestä syntymisen tarkoittavan luonnollista syntymää, eli ihmisen tulemista osaksi Jumalan luomakuntaa: Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki.

Herran Jeesus selittää sen mitä tarkoittaa, joka ei synny vedestä ja Hengestä. Jeesus sanoi vedestä syntymisen tarkoittavan lihasta syntymistä, eli luonnollista syntymää ja Hengestä syntyminen tarkoittaa Jumalan lapseksi tulemista uudestisyntymän kautta, kun Pyhä Henki asettuu Jumalan armosta asumaan ihmisen sydämeen hänen tullessaan uskoon. Joh 3:5,6 todistaa selkeästi, että vedellä on myös vertauskuvallinen merkitys, joka tarkoittaa luonnollista ihmiseksi syntymistä, osallisuutta Jumalan luomakuntaan Jumalan luomana ihmisenä.

Kun Raamattu sanoo Jeesuksen tulleen veden ja veren kautta, niin se tarkoittaa Jeesuksen, Jumalan ihmiseksi tulemisen osallisuutta. Tässä 1 Joh 5:6 veri tarkoittaa myös sovitusverta, joka käy ilmi seuraavista jakeista.

1 Joh 5:6 puhuu vedestä, verestä ja Hengestä, joka todistaa, koska Henki on totuus. Tätä käsittelen seuraavaksi.

Hengen veden ja veren todistus

7 Sillä kolme on, jotka todistavat:
8 Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä.

Textus Receptuksen kreikankielisessä tekstissä 1 Joh 5:7 jae kuuluu seuraavasti: Sillä kolme ovat, jotka todistavat taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki, ja ne kolme yksi ovat:

Arvostan paljon Erasmuksen 1500-luvulla tekemää Textus Repectuksen tekstiä, mutta 1 Joh 5:7 kohta ei ole alkutekstin mukainen. Kirjoituksen lähdeluettelossa on linkkinä kirjoitukseni Comma Johanneum 1 Joh 5:7,8, jossa käyn perusteellisesti läpi sen miksi Textus Receptuksen 1 Joh 5:7,8 ei kuulu alkuperäiseen kreikankielen alkutekstiin. Siksi en nyt tässä käy sitä enää uudelleen lävitse.

1 Joh 5:7,8 Raamatun kohta sanoo kolmesta todistuksesta, jotka ovat Henki, vesi ja veri ja ne kolme pitävät yhtä. Tämä tarkoittaa kuinka Jumala (Henki) todistaa Jeesuksen tulleen ihmiseksi, sillä ihminen on Jumalan luomus, joka on luomisen todisteena luotu vedestä ja verestä. Huom! Jeesus ei ole luotu, vaan Jumala, joka tuli ihmiseksi, joka syntyi neitsyt Mariasta, Pyhän Hengen hedelmöittäessä Marian kohdun.

Mielestäni tämä jaejakso pitää sisällään laajan opetuksen, sillä 1 Joh 5:7,8 opettaa myös kuinka kolmen todistuksen kautta todistetaan Jeesuksesta; Jumala todistaa, Jeesuksen ihmisyys todistaa ja Jeesuksen veri Golgatalla todistaa Jeesuksen sovitustyöstä, kuinka Jumala tuli ihmiseksi ja kuoli ristillä syntien sovitukseksi. Nämä kolme todistusta pitävät yhtä ja todistavat saman asian.

Jumalan todistus Pojastansa

9 Jos me otamme vastaan ihmisten todistuksen, niin onhan Jumalan todistus suurempi. Ja tämä on Jumalan todistus, sillä hän on todistanut Pojastansa.

Jumalan todistus on ihmisen todistusta suurempi. Tämä Jumalan todistus, jossa Hän todistaa Pojastansa (Jeesus) on Jumalan todistus kolmen kautta: Jumalan todistus (Henki todistaa), veden todistus kun Jumala tuli ihmiseksi ja veren todistus, kun Herra Jeesus vuodatti verensä syntien anteeksisaamiseksi.

1 Joh 5:7 jae on oikein käännetty 33/38 käännöksessä: Sillä kolme on jotka todistavat, joka tarkoittaa Jumalan (Henki) todistusta Pojastaan, jossa Jumala tuli ihmiseksi ja verensä kautta Jeesus on sovittanut sellaisen ihmisen synnit, joka tunnustaa syntinsä Jumalalle ja uskoo Jeesuksen olevan Herra ja Messias.

Joka uskoo Jumalan Poikaan

10 ¶ Joka uskoo Jumalan Poikaan, hänellä on todistus itsessänsä; joka ei usko Jumalaa, tekee hänet valhettelijaksi, koska hän ei usko sitä todistusta, jonka Jumala on todistanut Pojastansa.

Se, joka Jumalan armosta uskoo Jumalan Poikaan, Messias Jeesukseen, niin hänellä on todistus itsessään, koska itse Jumalan Henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia (Room 8:16). Se, joka ei usko sitä todistusta, jonka Jumala on antanut Pojastaan, niin sellainen ihminen elää valheen vankina synnin orjuudessa.

Jumala antaa iankaikkisen elämän

11 Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa.
12 Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.
13 Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä.

1 Joh 5:11 jae sanoo ja tämä on se todistus (Jumalan todistus): Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, joka on Hänen Pojassaan. Jumala (Henki) antoi todistuksen, että Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksessa ja Jeesus vuodatti sovitusverensä Golgatan ristillä. Jos uskot Jumalan todistuksen, että Jumala tuli ihmiseksi ja toi syntien anteeksiantamuksen verensä kautta kuollessaan ristillä, jonka todisteeksi Jeesus nousi kuolleista Isä Jumalan oikealle puolelle, niin sinä pelastut ja saat syntisi anteeksi sekä iankaikkisen elämän Jumalan armosta.

Jumalan tahdon mukainen rukous

14 ¶ Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä.
15 Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet.

Emme voi rukoilla mitä tahansa ja luulla Jumalan toteuttavan minkä tahansa rukouksen. Kun Raamattu opettaa rukouksista, jotka Jumala kuulee ja joihin Hän vastaa, niin nämä rukoukset tulee olla Jumalan tahdon mukaisia. Jumalan tahdon mukaisilla rukouksilla ja niiden toteutumisella on myös Jumalan asettama aikataulu milloin ne toteutuvat.

Kun meillä on oikea ja terve uskallus Jumalaan, niin emme rukoile ihan mitä tahansa asioita. Kun olemme Jumalan armosta oppineet tuntemaan Jumalaa ja Hänen tahtoansa, niin silloin opimme rukoilemaan oikeaan aikaan Jumalan tahdon mukaisia asioita.

Synti, joka on kuolemaksi

16 Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei ole kuolemaksi, niin rukoilkoon, ja hän on antava hänelle elämän, niille nimittäin, jotka eivät tee syntiä kuolemaksi. On syntiä, joka on kuolemaksi; siitä minä en sano, että olisi rukoiltava.
17 Kaikki vääryys on syntiä. Ja on syntiä, joka ei ole kuolemaksi.

Raamatun opetuksen mukaan kaikenlaisen synnin palkka on kuolema. Miksi 1 Joh 5:16.17 sanoo, että on syntiä, joka on kuolemaksi? Itse ymmärrän Raamatun tässä kohdassa opettavan sitä, että sellainen synti on kuolemaksi, josta ihminen ei tahdo tehdä parannusta. Sitten sellainen synti ei ole kuolemaksi, josta on tehty parannus.

Jumalasta syntynyt ei tee syntiä

18 ¶ Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä; vaan Jumalasta syntynyt pitää itsestänsä vaarin, eikä häneen ryhdy se paha.

Kun ymmärrämme Raamatun kokonaisopetuksen, niin ymmärrämme 1 Joh 5:18 jakeen opettavan ettei yksikään Jumalasta syntynyt halua tehdä jatkuvasti syntiä, eli elää koko ajan tietoisessa synnin tekemisessä. Ja kun näin on, niin uskova ihminen valvoo itseänsä ettei hän vaeltaisi synnin teillä, vaan etsii koko ajan Jumalan tahtoa ja haluaa elää Jumalan sanan totuuden mukaista elämää. Uskon elämä on uskon kasvuprosessi, missä uskova oppii uskonkasvun kautta elämään koko ajan yhä enemmän Jumalan tahdon mukaista elämää. Meistä ei tule täydellisiä (synnittömiä) tässä ajassa, mutta Jumalan armosta saamme kuitenkin kasvaa kohti täydellisyyttä, vaikka emme voikaan saavuttaa täydellisyyttä (synnittömyyttä) tässä ajassa.

1 Joh 1:8-10 Raamattu sanoo kuinka uskova, joka sanoo ettei hänellä ole syntiä eksyttää itsensä eikä totuus ole hänessä. Raamattu jatkaa sanoen, jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Raamattu yhä jatkaa sanoen, jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet (Jumalan) valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.

Raamattu sanoo selvästi, että uskova voi langeta ja lankeaa tekemään syntiä, josta tulee kuitenkin tehdä parannusta ja hylätä synnin tekeminen. Se, että uskovakin voi tehdä syntiä ja lankeaa tekemään syntiä ei ole puolustus synnin tekemiselle, vaan osoittaa jatkuvan Jumalan tahdon etsimisen ja pyhityselämässä eteenpäin menemisen tarpeen. Toisin sanoen, koska emme ole täydellisiä, emmekä tule täydellisiksi tässä ajassa, niin siksi meillä on tarve ja halu kasvaa uskossa ja mennä eteenpäin uskontiellä.

Jos uskova lankeaa, niin Jumalan Pyhä Henki vaikuttaa katuvaa mielenlaatua, joka johtaa parannuksen tekemiseen. Joissakin asioissa voi käydä niin, että uskova lankeaa uudestaan samaan syntiin, mutta Jumala nostaa hänet jälleen ylös. Siksi Raamattu opettaa, että Jumala nostaa seitsemästi vanhurskaan, joka lankeaa syntiin. Seitsemän ei tarkoita lukumäärää, vaan  kuvaa Raamatussa Jumalan täydellisyyttä ja armoa, joka nostaa katuvan ihmisen takaisin jaloilleen elämään uskosta ja uskossa.

On luonnollista että uskon alkuvaiheessa lankeemuksia voi tapahtua useammin kuin uskossa kasvaneemmille. Eräs asia on syytä muistaa joka on se, että kun kiusaus iskee sydämeen, niin uskovan tulee taistella Pyhässä Hengessä synnin kiusauksia vastaan. Jos uskova lankeaa ilman taistelua, niin se on osoitus siitä, että hän joko haluaa elää tämän synnin kanssa, tai ei usko kykenevänsä voittamaan sitä, tai sitten ei ole vielä harjaantunut uskossa voittamaan sitä. Tärkeää on kuitenkin aina taistella syntiä vastaan sekä oppia taistelemaan ja uskon kasvun kautta Pyhän Hengen voiman avulla opit myös hylkäämään ja voittamaan syntejä.

Mitä enemmän ja syvällisemmin saat Jumalan armosta kasvaa uskossa, niin opit hylkäämään syntiä sekä elämään Jumalan tahdon mukaista elämää. Opit kuuliaisuuden tien, jonka kautta haluat elää ja kasvaa Jumalan sanan rakkaudessa ja totuudessa Pyhässä Hengessä.

Koko maailma on pahan vallassa

19 Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan vallassa.

Raamattu sanoo koko maailman olevan pahan vallassa, joka tarkoittaa sitä kuinka kaikki ihmiset maailmassa ovat saatanan ja synnin orjia, jotka eivät ole vastaanottaneet Jumalan pelastusta uskon kautta Messias Jeesukseen. On tärkeätä, että me Herran Jeesuksen opetuslapset rukoilemme jumalattomien pelastumista sekä todistamme ja kerromme jumalattomille pelastuksen evankeliumia Messias Jeesuksesta.

Totinen Jumala ja iankaikkinen elämä

20 Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen Totisen; ja me olemme siinä Totisessa, hänen Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä.
21 Lapsukaiset, kavahtakaa epäjumalia.

Uskon kautta Herraan Jeesukseen, Jeesus on tullut ja antanut meille ymmärryksen, että voimme tuntea Totisen Jumalan ja olemme Totisessa Jumalassa, Hänen Poikansa, Messias Jeesuksen kautta. Olemme Jumalassa, koska Jumala asuu meissä Pyhän Henkensä kautta.

1 Joh 5:20 jae voidaan ymmärtää siten, että Isä on Totinen Jumala, mutta myös Jeesus on Totinen Jumala, koska meillä on Hänessä iankaikkinen elämä, Hänen sovitusverensä ja sovitustyönsä kautta. Herran Jeesuksen opetuslasten tulee kavahtaa, eli varoa epäjumalia, joka tarkoittaa riivaajahenkien valheita ja eksytyksiä. Kiitos Herralle, että meillä uskovilla on iankaikkinen elämä Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta.

 

 

Petri Paavola 14.8.2021

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
kotipetripaavola.com/ comma johanneum 1 Joh 5:7,8


 


 

 

 

eXTReMe Tracker