Etusivulle     


  

 

5 Moos 6:4

 

 

 

 

Löydät uuden maailman käännösvirheet ja ongelmakohdat seuraavien linkkien takaa!


 


 
 


Jehovan todistajien raamattu!

Seuraavassa on ote Jehovan todistajien tulkinnasta heidän omasta uuden maailman käännöksestään.

Ppkr
s. 388-390

Uuden maailman käännös

 

Määritelmä: Nykysuomeksi tehty raamatunkäännös, joka perustuu Jehovan voidelluista todistajista koostuvan komitean suoraan hep­reasta, arameasta ja kreikasta nykyenglanniksi tekemään Pyhän Raamatun käännökseen. Tuon komitean jäsenet ilmaisivat ajatuk­sensa työstään seuraavin sanoin: “Tämän teoksen kääntäjät, jotka pelkäävät ja rakastavat Pyhän Raamatun jumalallista Tekijää, tuntevat olevansa Hänelle erikoisvastuussa siitä, että he kääntävät hänen ajatuksensa ja julistuksensa niin tarkoin kuin mahdollista. He tuntevat olevansa myös vastuussa niitä tutkivia lukijoita kohtaan, joiden on turvauduttava johonkin Korkeimman Jumalan henkeytetyn sanan käännökseen tavoitellessaan ikuista pelastusta.” Tämä englanninkielinen käännös julkaistiin alun perin osina vuosina: 1950—1960.         Muunkieliset laitokset ovat perustaneet englantilaiseen käännökseen.

 

Mihin pohjatekstiin “Uuden maailman käännös” perustuu?

Heprealaisten kirjoitusten käännöksen pohjatekstinä käytet­tiin Rudolf Kittelin Biblia Hebraicaa, vuosien 195 1—1955 laitok­sia. Uuden maailman käännöksen vuoden 1984 tarkistettu laita. (engl.) saatettiin ajan tasalle vuoden 1977 Biblia Hebraica Stutt­gartensian mukaisesti. Myös Kuolleenmeren kirjakääröjä ja lukuisia muille kielille tehtyjä varhaisia käännöksiä käytettiin hyväksi. Raamatun kreikkalaisissa kirjoituksissa käytettiin pääasiassa Westcottin ja Hortin vuonna 1881 valmistamaa kreikka­laista pohjatekstiä, mutta käännöksen valmistamisessa käytettiin hyväksi useita muitakin pohjatekstejä ja lukuisia muunkielisiä varhaisia käännöksiä.

 

Keitä olivat sen kääntäjät?

Lahjoittaessaan käännöksensä julkaisuoikeudet Uuden maail­man käännöksen raamatunkäännöskomitea pyysi, että sen jäsenet jäävät tuntemattomiksi. Pennsylvanian Vartiotornin Raamat­tu- ja Traktaattiseura on kunnioittanut heidän pyyntöään. Kään­täjät eivät ole halunneet huomiota itselleen, vaan ovat pyrkineet tuottamaan kunniaa Pyhän Raamatun jumalalliselle Tekijälle.

 

Vuosien mittaan on ollut muitakin käännöskomiteoita, joilla on ollut samanlainen näkemys. Esimerkiksi New American Standard Bible sanoo viitelaitoksensa (1971) irtopäällyksessä: “Emme ole käyttäneet kenenkään oppineen nimeä, johon voitaisiin viitata tai jota voitaisiin pitää suosituksena, koska vakaumuksemme on, et­tä Jumalan sanaa tulisi arvioida sen omien ansioiden perusteella.”

 

Onko se tosiaan oppineiden työtä?

Koska kääntäjät ovat halunneet pysyä tuntemattomina, tähän kysymykseen ei voida tässä vastata viittaamalla heidän koulu­tukseensa. Käännöstä täytyy arvioida sen omien ansioitten pe­rusteella.

 

Millainen käännös tämä on? Ensinnäkin se on täsmällinen, suurelta osin kirjaimellinen käännös alkukielistä. Se ei ole vapaa mukaelma, jossa kääntäjät jättävät pois yksityiskohtia, jotka ei­vät heidän mielestään ole tärkeitä, ja lisäävät ajatuksia, joista he ajattelevat olevan apua. Tutkijoiden avuksi monissa laitoksissa on runsaasti alaviitteitä joista ilmenee erilaisia lukutapoja, kun ilmaukset voidaan oikeutetusti kääntää useammalla kuin yhdellä tavalla, ja niissä luetellaan myös nimenomaisia muinaisia käsikirjoituksia, joihin eri käännökset perustuvat.

 

Joidenkin jakeiden sanamuoto saattaa poiketa siitä, mihin joku on tottunut. Mikä käännös on oikea? Lukijoita kehotetaan tutustumaan Uuden maailman käännöksen viitelaitoksen (engl.) alaviitteisiin, joissa mainitaan käännöstä tukevia käsikirjoituksia, lukemaan liitteessä mainittuja selityksiä ja vertaamaan käännöstä moniin muihin käännöksiin. Yleensä he havaitsevat, että jotkin muutkin käännökset ovat havainneet tarpeelliseksi ilmaista asian samalla tavoin.

 


 

 

Näin JT:t esittelevät oman uuden maailman käännöksensä. Seuraavaksi meidän on tutkittava alkukielellä Raamatun ilmoitusta ja tutkittava kuinka uskollinen JT:n raamattu on alkutekstille. Keskitymme sellaisiin Raamatun kohtiin, jotka JT:t ovat kääntäneet vastoin alkukieltä, jotta heidän oppinsa olisi sopusoinnussa ”raamatun” kanssa. UM on lyhenne uuden maailman käännöksestä. Muut Raamatun kohtien lainaukset ovat 33/38 käänöksestä ellei toisin mainita. Lyhenne JT tarkoittaa Jehovan todistajia.

 

 

 

  

 
eXTReMe Tracker