Etusivulle
Raamatunopetuksia

 

Raamatun todistus JHVH
sanan käytöstä

 

Jes 40:1-9; "Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani", sanoo teidän Jumalanne.  "Puhukaa suloisesti Jerusalemille ja julistakaa sille, että sen vaivanaika on päättynyt, että sen velka on sovitettu, sillä se on saanut Herran kädestä kaksinkertaisesti kaikista synneistänsä."  Huutavan ääni kuuluu: "Valmistakaa Herralle(JHVH) tie erämaahan, tehkää arolle tasaiset polut meidän Jumalallemme.  Kaikki laaksot korotettakoon, kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon; koleikot tulkoot tasangoksi ja kalliolouhut lakeaksi maaksi.  Herran kunnia ilmestyy: kaikki liha saa sen nähdä. Sillä Herran suu on puhunut."  Ääni sanoo: "Julista!" Toinen vastaa: "Mitä minun pitää julistaman?" Kaikki liha on kuin ruoho, ja kaikki sen kauneus kuin kedon kukkanen: 7  ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, kun Herran henkäys puhaltaa siihen. Totisesti, ruohoa on kansa.  Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti.  Nouse korkealle vuorelle, Siion, sinä ilosanoman tuoja; korota voimakkaasti äänesi, Jerusalem, sinä ilosanoman tuoja. Korota, älä pelkää, sano Juudan kaupungeille: "Katso, teidän Jumalanne!"

 

Luuk 3:2-6;  siihen aikaan kun Hannas oli ylimmäisenä pappina, ynnä myös Kaifas, tuli Jumalan sana Johannekselle, Sakariaan pojalle, erämaassa. 3  Ja hän vaelsi kaikissa seuduissa Jordanin varrella ja saarnasi parannuksen kastetta syntien anteeksisaamiseksi, 4  niinkuin on kirjoitettuna profeetta Esaiaan sanojen kirjassa: "Huutavan ääni kuuluu erämaassa: ’Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi’. 5  Kaikki laaksot täytettäköön, ja kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon, ja mutkat tulkoot suoriksi ja koleikot tasaisiksi teiksi, 6  ja kaikki liha on näkevä Jumalan autuuden.

 

Jesajan kirjan profetia kertoo, huutavan äänestä joka kuuluu erämaassa. Tuo huutavan ääni oli Johannes kastaja, mutta kuka on Herra jolle Johanneksen oli valmistettava tie ? Raamattu kertoo meille selvästi että, Johannes kastaja valmisti tietä Jeesukselle. Johannes lähetti opetuslapsensa Jeesuksen luokse kysymään oliko Jeesus se tuleva vai toistako heidän tuli odottaa. Jeesus vastasi näille lähetetyille miehille näin: Menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä olette nähneet ja kuulleet: sokeat saavat näkönsä, rammat kävelevät, pitaliset puhdistuvat, kuurot kuulevat, kuolleet herätetään, köyhille julistetaan evankeliumia. Ja autuas on se, joka ei loukkaannu minuun. Johannes kastaja antoi myös itse todistuksen siitä että, Jeesus on tuo Herra. Kun Jeesus tuli erämaahan kastettavaksi niin Raamattu kertoo tapahtumista näin;

 

Joh 1:32-36;  Ja Johannes todisti sanoen: "Minä näin Hengen laskeutuvan taivaasta alas niinkuin kyyhkysen, ja se jäi hänen päällensä.  Ja minä en tuntenut häntä; mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle: ’Se, jonka päälle sinä näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa Pyhällä Hengellä’.  Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan Poika."  Seuraavana päivänä Johannes taas seisoi siellä ja kaksi hänen opetuslapsistansa. Ja kiinnittäen katseensa Jeesukseen, joka siellä käveli, hän sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa!"

 

Johannes tunnusti Jeesuksen olevan Jumalan Poika, joka kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella. Johannes ymmärsi Jeesuksen olevan myös Jumalan uhrikaritsa, joka pois ottaa maailman synnin. Kun katsomme tuon Jesajan kohdan hepreankielen valossa, avautuu eteemme mielenkiintoinen asetelma.

 

Jesaja 40:3:ssa oleva Herra sana on JHVH ja sana Jumalallemme on ELOHIM.  Johanneksen tuli valmistaa tie JHVH:lle meidän ELOHIM:lle. Näin näemme Raamatun käyttävän Jeesuksestakin nimitystä JHVH ja tämä sana esiintyy yli 5000 kertaa VT:ssa ja tarkoittaa Isää Jumalaa mutta myös Poikaa, eli  Jeesusta, niin kuin tutkimmekin asian olevan näin. Tässä Raamatun paikassa esiintyy myös ELOHIM nimi ja nämä molemmat nimet onkin tässä yhdistetty Jeesukseen. Jeesus on myös JHVH Raamatun opetuksen mukaan ja katsomme nyt muita Raamatun kohtia jotka todistavat tämän saman asian.

 

Ei ole muuta pelastajaa kuin Herra

 

Jes 43:10-11  Te olette minun todistajani, sanoo Herra, minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, jotta te tuntisitte minut ja uskoisitte minuun ja ymmärtäisitte, että minä se olen. Ennen minua ei ole luotu yhtäkään jumalaa, eikä minun jälkeeni toista tule.  Minä, minä olen Herra(JHVH), eikä ole muuta pelastajaa, kuin minä.

 

Hebrean kielisessä Raamatussa jakessa 11 oleva Herra sana on JHVH.  Jesajan kirja opettaa ettei ole muuta pelastajaa kuin Herra (JHVH).  UT:n puolella on seuraava mielenkiintoinen Raamatun paikka joka kertoo myös ettei taivaan alla  ole annettu kuin yksi nimi jossa on pelastus.

 

Apt 4:10-12 niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne.  Hän on ’se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut’.  Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.".

 

Ei ole muuta pelastajaa kuin Herra (JHVH), eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa nimessä kuin Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme, niin kuin Raamattu opettaa. Jeesus on JHVH Herra ja pelastaja Raamatun ilmoituksen mukaan.

 

Jeremian kirja antaa meille myöskin todistuksen Jeesuksen olevan JHVH.

 

Jer 23:5-6 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä herätän Daavidille vanhurskaan vesan; hän on hallitseva  kuninkaana ja menestyvä, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa. 6  Hänen päivinänsä pelastetaan Juuda ja Israel asuu turvassa. Ja tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan: ’Herra on meidän vanhurskautemme’.  

 

 Jakeessa 6 oleva Herra sana on JHVH.  JHVH on meidän vanhurskautemme niin kuin Raamattu opettaa. UT:ssa Jumalan vanhurskaus asetetaan Jeesukseen joten Herra (JHVH) Jeesus on vanhurskautemme.

 

1 Kor 6:11  Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.

1 Kor 1:30  Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi,  että kävisi, niin kuin kirjoitettu on: "Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra".

 

Raamatun todistus on tämä, Herra (JHVH) Jeesus on meidän vanhurskautemme. Herra on VT:n pelastaja ja UT:n pelastaja. Jumala ei vaihda pelastajaa vanhan liiton väistyessä uuden liiton tieltä, pelastaja on Herra (JHVH).

 

UT:n todistus JHVH: sta

 

Matteuksen  ja Luukkaan  evankeliumeissa Jeesus todistaa olevansa Herra JHVH (hwhy) kun perkele kiusasi erämaassa Jeesusta.

 

Luuk 4:9-12  Niin hän vei hänet Jerusalemiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas;10  sillä kirjoitettu on: ’Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, että he varjelevat sinua’, 11  ja: ’He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi’." 12  Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sanottu on: ’Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi’."

 

Matt 4:5-7 Silloin perkele otti hänet kanssansa pyhään kaupunkiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle 6  ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas; sillä kirjoitettu on: ’Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta’, ja: ’He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi’." 7  Jeesus sanoi hänelle: "Taas on kirjoitettu: ’Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi’."

 

Jeesus siteeraa erämaassa:

5 Moos 6:16 Älkää kiusatko Herraa, teidän Jumalaanne, niin kuin kiusasitte häntä Massassa,

 

 

Kun perkele kiusasi Jeesusta erämaassa Jeesus sanoi hänelle: kirjoitettu on: Älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Jeesus vetosi Jumalan sanaan joka löytyy 5:sta Mooseksen kirjasta. Tuossa kohdassa oleva sana Herra JHVH ja Jumala on ELOHIM. Erämaassa ei ollut muita kuin Jeesus ja perkele kiusasi siellä Jeesusta eikä ketään muuta. Tuo kiusauksen kohde oli siis Jeesus ja Jeesuksen vastaus osoittaa Hänen olevan JHVH ja ELOHIM.

 

Perkele siis kiusasi Jeesusta, mutta miksi Jeesus sanoi hänelle: Älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi? Sen tähden, koska Raamatun todistus on, että Jeesus on Jumala!

 

Nimi JHVH

 

Juutalaiset eivät lausuneet nimeä JHVH ollenkaan, koska laissa (Torah) on kirjoitettuna: ”älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi nimeä. Tämän tähden sanan JHVH lausumistapa muutettiin. Sanan JHVH juutalaiset lausuivat yleensä sanalla Adonai (Herra, Jumala). Tämän tähden on alkuperäinen lausumistapa hävinnyt, emmekä voi varmuudella tietää sanan JHVH vokaalimerkintöjä lausuttiinko se Jahve vai Jehova. Raamatussa on lyhyt sana JAH, joka tarkoittaa Herraa ja Jumalaa. Monet pitävät tätä todisteena Jahve sanaa JHVH oikealle lausumiselle. Minulle riittää sana JHVH.

 

 

Entä JHVH? Ensimmäinen Jumalasta kertova sana Raamatussa on Elohim, joka esiintyy n. 2249 kertaa Raamatussa. Tämä Elohim loi taivaan ja maan niin kuin tiedämme niin Isä ja Poika loivat maailman. Raamattu käyttää Isästä ja Jeesuksesta nimitystä Elohim eli Jumala. Seuraavaksi Raamatussa on nimi JHVH, joka esiintyy Raamatussa n. 5521 kertaa. Nimitystä JHVH käytetään myös Isästä ja Pojasta niin kuin olemme jo aikaisemmin tutkineet. Raamatussa on muita nimiä, jotka kuvaavat Jumalaa. El esiintyy n. 235 kertaa Raamatussa. El tosin voi tarkoittaa myös muutakin kuin Jumalaa esim. enkeliä. El Shaddai = kaikkivaltias esiintyy n. 48 kertaa Raamatussa.

 

 

Luuk 1:76  Ja sinä, lapsukainen, olet kutsuttava Korkeimman profeetaksi, sillä sinä olet käyvä Herran edellä valmistaaksesi hänen teitään,

 

Luuk 1:76  kai su paidion profeetees hypsistou kleetheesee proporeusee gar pro prosoopou kyriou etoimasai hodous autou

 

Johannes kastaja tuli valmistamaan tietä Herralle. Kuka oli tämä Herra, jolle johannes valmisti tietä? Johannes kastaja valmisti tietä Herralle (JHVH) Jeesukselle.

 


 

Raamatun paikkoja jotka todistavat, että myös  Jeesukselle kuuluu nimi JHVH

 

 

 

 

Luuk 3:4-6  niinkuin on kirjoitettuna profeetta Esaiaan sanojen kirjassa: "Huutavan ääni kuuluu erämaassa: ’Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi’. Kaikki laaksot täytettäköön, ja kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon, ja mutkat tulkoot suoriksi ja koleikot tasaisiksi teiksi, ja kaikki liha on näkevä Jumalan autuuden."

 

Luuk 3:4-6   oos gegraptai en bibloo logoon eesaiou tou profeetou foonee booontos en tee ereemoo etoimasate teen hodon Kyriou eutheias poieite tas tribous autou  pasa faragks pleerootheesetai kai pan oros kai bounos tapeinootheesetai kai estai ta skolia eis eutheias kai ai trakheiai eis hodous leias  kai opsetai pasa sarks to sooteerion tou Theou

 

Jesajan kirjan profetia kertoo, huutavan äänestä joka kuuluu erämaassa. Tuo huutavan ääni oli Johannes kastaja, mutta kuka on Herra jolle Johanneksen oli valmistettava tie?  Raamattu kertoo meille selvästi että, Johannes kastaja valmisti tietä Jeesukselle. Johannes lähetti opetuslapsensa Jeesuksen luokse kysymään oliko Jeesus se tuleva vai toistako heidän tuli odottaa. Jeesus vastasi näille lähetetyille miehille näin: Menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä olette nähneet ja kuulleet: sokeat saavat näkönsä, rammat kävelevät, pitaliset puhdistuvat, kuurot kuulevat, kuolleet herätetään, köyhille julistetaan evankeliumia. Ja autuas on se, joka ei loukkaannu minuun.

 

Jes 40:3-5 Huutavan ääni kuuluu: "Valmistakaa Herralle (JHVH) tie erämaahan, tehkää arolle tasaiset polut meidän Jumalallemme (Elohim). Kaikki laaksot korotettakoon, kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon; koleikot tulkoot tasangoksi ja kalliolouhut lakeaksi maaksi. Herran (JHVH) kunnia ilmestyy: kaikki liha saa sen nähdä. Sillä Herran suu on puhunut."

 

Jeesus on todella Herra (JHVH), jolle Johannes kastaja valmisti tietä erämaahan. Tämä Raamatun kohta käsittää myös Jumalan nimen Elohim, joka esiintyy 1 Moos 1:1:ssa Jumalana, joka loi taivaan ja maan. Jeesus oli Isänsä kanssa luomassa taivasta ja maata, joten myös Jeesuksesta Raamattu käyttää nimitystä Jumala (Elohim). Raamattu käyttää sekä Isästä että Pojasta nimityksiä Elohim ja JHVH.

 

Jes 42:8  Minä, Herra (JHVH), se on minun nimeni, minä en anna kunniaani toiselle enkä ylistystäni epäjumalille.

 

Raamattu opettaa ettei Jumala anna kunniaansa kenellekään toiselle. Jeesus on se Herra, jolle Johannes kastaja valmisti tietä erämaahan, ja Jeesus on se Herran kunnian ilmestys, jonka kaikki liha saa kerran nähdä. Kerran on myös jokaisen polven notkistuttava Jeesuksen edessä ja kaikkien on tunnustettava, että Jeesus on Herra.

 

Fil 2:9-11: Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.

Tämä Raamatun kohta on VT:n lainaus Jes 45:23:sta. Raamattu opettaa, että kaikkien polvien tulee notkistua Jumalan edessä. Jos kerran kaikkien polvien tulee notkistua (kumartua) Jeesuksen edessä, niin kuka Hän silloin on? Vain Jumalan edessä kaikki joutuvat polvistumaan eli kumartamaan. Jokainen kieli tunnustaa Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.

Jes 45:22,23  Kääntykää minun tyköni ja antakaa pelastaa itsenne, te maan ääret kaikki, sillä minä olen Jumala, eikä toista ole.  Minä olen vannonut itse kauttani, minun suustani on lähtenyt totuus, peruuttamaton sana: Minun edessäni pitää kaikkien polvien notkistuman, minulle jokaisen kielen valansa vannoman.

Room 14:11  Sillä kirjoitettu on: "Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, minun edessäni pitää jokaisen polven notkistuman ja jokaisen kielen ylistämän Jumalaa".

 


 

 

 

Luuk 4:9-12  Niin hän vei hänet Jerusalemiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas;  sillä kirjoitettu on: ’Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, että he varjelevat sinua’,  ja: ’He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi’."  Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sanottu on: ’Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi’."

 

Matt 4:5-7 Silloin perkele otti hänet kanssansa pyhään kaupunkiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle   ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas; sillä kirjoitettu on: ’Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta’, ja: ’He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi’."  Jeesus sanoi hänelle: "Taas on kirjoitettu: ’Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi’."

 

 Kun perkele kiusasi Jeesusta erämaassa Jeesus sanoi hänelle: kirjoitettu on: Älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Jeesus vetosi Jumalan sanaan joka löytyy 5:sta Mooseksen kirjasta. Tuossa kohdassa oleva sana Herra on JHVH, ja Jumala on Elohim. Erämaassa ei ollut muita kuin Jeesus ja perkele joka kiusasi siellä Jeesusta eikä ketään muuta. Tuo kiusauksen kohde oli siis Jeesus, ja Jeesuksen vastaus osoittaa myös Hänen olevan JHVH ja ELOHIM.

 

Jeesus oli luomassa Isänsä kanssa luomakuntaa, johon kuuluivat myös enkelit sekä saatana, joka on langennut enkeliruhtinas. Jeesus on luomisen perusteella saatanan Herra (JHVH) sekä Jumala (Elohim).

 

5 Moos 6:16 Älkää kiusatko Herraa (JHVH), teidän Jumalaanne (Elohim), niin kuin kiusasitte häntä Massassa,

 


 

 

Apt 1:20-26  Sillä psalmien kirjassa on kirjoitettuna: ’Tulkoon hänen talonsa autioksi, älköönkä siinä asukasta olko’, ja: Ottakoon toinen hänen kaitsijatoimensa’.  Niin pitää siis yhden niistä miehistä, jotka ovat vaeltaneet meidän kanssamme kaiken sen ajan, jona Herra Jeesus kävi sisälle ja ulos meidän tykönämme,  Johanneksen kasteesta alkaen hamaan siihen päivään, jona hänet meiltä otettiin ylös, tuleman hänen ylösnousemisensa todistajaksi meidän kanssamme."  Ja he asettivat ehdolle kaksi, Joosefin, jota kutsuttiin Barsabbaaksi, lisänimeltä Justukseksi, ja Mattiaan.  Ja he rukoilivat ja sanoivat: "Herra, sinä, joka kaikkien sydämet tunnet, osoita, kummanko näistä kahdesta sinä olet valinnut  ottamaan sen paikan tässä palveluksessa ja apostolinvirassa, josta Juudas vilpistyi pois, mennäkseen omaan paikkaansa".  Ja he heittivät heistä arpaa, ja arpa lankesi Mattiaalle, ja hänet luettiin niiden yhdentoista kanssa apostolien joukkoon.

 

Kun tutkitaan koko tekstin asiakokonaisuus, niin huomaamme varsin mielenkiintoisen seikan. Juudas Iskariotin tilalle oltiin valitsemassa uutta apostolia. Pietari sanoi, että hänen tulee olla yksi niistä miehistä, jotka olivat vaeltaneet heidän kanssansa kaiken sen ajan, jona Herra Jeesus kävi sisälle ja ulos meidän luotamme. Ja niin he rukoilivat Herraa, joka tuntee kaikkien sydämet, että Hän osoittaa kenet Hän valinnut tähän tehtävään.

 

Asia yhteys paljastaa, että he rukoilivat Herraa Jeesusta. Vain Jumala tietää ja tuntee ihmissydämen.

 

Psa 139: 1-4  Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi. Herra (JHVH), sinä tutkit minua ja tunnet minut.  Istunpa minä tahi nousen, sinä sen tiedät; sinä ymmärrät minun ajatukseni kaukaa.  Käynpä tahi makaan, sinä sen havaitset, ja kaikki minun tieni ovat sinulle tutut.  Sillä, katso, ei ole sanaa minun kielelläni, jota sinä, Herra, et täysin tunne.

 

Joh 2:24,25  Mutta Jeesus itse ei uskonut itseänsä heille, sentähden että hän tunsi kaikki eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän tiesi itse, mitä ihmisessä on.

 


 

 

Apt 2:36-39  Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte."Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: "Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?"Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.  Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu."

 

Apt 2:36-39   asfaloos oun ginoosketoo pas oikos israeel hoti kai Kyrion auton kai Khriston epoieesen ho Theov touton ton Ieesoun on hymeis estauroosate  akousantes de katenugeesan tees kardian eipon te pros ton petron kai tous loipous apostolous ti poihsoomen andres adelfoi  petros de pros autous metanoeesate kai baptistheetoo ekastos hymoon en too onomati Ieesou Khristou eis afesin toon hamartioon hymoon kai leempsesthe teen doorean tou hagiou pneumatos hymin gar estin h epangelia kai tois teknois hymoon kai pasin tois eis makran osous an proskaleseetai Kyrios ho Theos hemoon

 

Pietari julistaa Jumalan tehneen Jeesuksen Herraksi ja Kristukseksi. Pietari julistaa myös, että Jeesuksen nimessä on syntien anteeksiantamus, eli Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kuka on Herra (JHVH) Jumala, joka kutsuu pelastukseen? 

 

Jeesus on tehty Herraksi ja Hän on Herra. Mitä tarkoittaa tämä Herra sana? Onko se herrasmies vai herra vai Herra (JHVH)?

 

Jes 43:11  Minä, minä olen Herra (JHVH), eikä ole muuta pelastajaa, kuin minä.

 

Ei ole muuta kutsujaa ja pelastajaa kuin Herra (JHVH).

 

Ilm 7:10  ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalta".

 

Jeesus on Herra ja pelastaja Isänsä kanssa.

 


 

 

Apt 18:25  Tälle oli opetettu Herran tie, ja hän puhui palavana hengessä ja opetti tarkoin Jeesuksesta, mutta tunsi ainoastaan Johanneksen kasteen.

 

Jeesus on tie ja totuus ja elämä. Apollokselle oli opetettu Herran Jeesuksen tie, siitä on tässä jakeessa kysymys. Jesaja kirjoitti: Huutavan ääni kuuluu erämaassa: ’Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi’. Johannes valmisti Herralle Jeesukselle tien, jota saavat käydä Hänen opetuslapsensa.

 

Joh 14:6  Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

 


 

Room 10:13  Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu".

Tässä kohdassa oleva Herra sana on lainaus VT:sta Jooel 2:32:sta.

 

Room 10:9-13   Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.  Sanoohan Raamattu: "Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään". Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat.  Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu".

 

Jos uskot sydämessäsi, että Jeesus on ylösnoussut kuoleman voittajana ja tunnustat suullasi, että Jeesus on Herra, niin sinä pelastut. Uskomalla Jeesuksen Herraksi ihminen pelastuu. Paavali lainaa Jooelin kirjaa asian vahvistamiseksi, että se joka huutaa avuksi Herran (JHVH) nimeä, pelastuu. Jes 43:11; sanoo:  Minä, minä olen Herra (JHVH), eikä ole muuta pelastajaa, kuin minä. Raamatun opetuksen mukaan ei ole muuta pelastajaa kuin Herra (JHVH).

 

Paavali kirjoitti, että Jeesus on Herra, jonka kautta pelastutaan, ja hän jatkaa siteeraten VT:n kohtaa, jossa hän varmistaa, että jokainen joka huutaa avuksi Herran (Jeesuksen) nimeä, pelastuu. Vanhan liiton pelastus ja pelastaja ei vaihdu Uudessa liitossa, jossa  pelastaja on sama, eli Herra, koska muuta pelastajaa ei ole Raamatun ilmoituksen mukaan kuin Herra.

 

UT:n todisteet osoittavat pelastajan olevan Jeesus Kristus:

 

1 Joh 4:14  Ja me olemme nähneet ja todistamme, että Isä on lähettänyt Poikansa maailman Vapahtajaksi (sooteer).

 

2 Piet 3:18  ja kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme (sooteer) Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään.

 

Kreikassa on sanat sooteer ja sooteeria, jotka tarkoittavat pelastajaa ja pelastusta. Sooteer tarkoittaa pelastajaa ja vapauttajaa. Sooteeria tarkoittaa pelastusta. Septuaginta käännöksestä näemme, että Herra Jumala on pelastaja.

 

Sooteer

 

Psalms 25:5  (24:5) odeegeeson me epi teen aleetheian sou kai didakson me hoti su ei ho Theos ho sooteer mou kai se hypemeina oleen teen heemeran

 

Psalmit 25:5  Johdata minua totuutesi tiellä ja opeta minua, sillä sinä olet minun pelastukseni Jumala. Sinua minä odotan kaiken päivää.

 

Psalms 79:9  (78:9) boeeteeson hemin ho Theos ho sooteer hemoon eneka tees doksees tou onomatos sou kyrie rusai hemas kai hilastheeti tais hamartiais hemoon eneka tou onomatos sou

 

Psalmit 79:9  Auta meitä sinä, pelastuksemme Jumala, nimesi kunnian tähden, pelasta meidät ja anna meidän syntimme anteeksi nimesi tähden.

 

Psalmi 25:5:ssä sekä psalmi 79:9:ssä on hebr.kielinen sana Jesha, joka tarkoittaa pelastus, apu. Jumala on pelastaja. Ei ole muuta pelastajaa.

 

Sooterias

 

Genesis 49:18  teen sooteerian perimenoo kyriou

 

1 Mooseksen 49:18  Sinulta minä odotan pelastusta (Jeshuah), Herra(JHVH).

 

Pelastaja  on Herra. Tekstissä oleva hebr. kielinen sana Jeshuah tarkoittaa pelastamista ja pelastusta. Tämä Herra sana on kreik. Kyrios. Hebr. teks. Herra sana on JHVH. Herra on pelastaja, ei ole muuta pelastajaa.

 

Psalms 3:8  (3:9) tou kyriou he sooteeria kai epi ton laon sou he eulogia sou

 

Psalmit 3:8  (3:9) Herrassa (JHVH) on pelastus (Jeshuah); sinun siunauksesi tulkoon sinun kansallesi. Sela.

Pelastaja  on Herra. Tekstissä oleva hebr. kielinen sana Jeshuah tarkoittaa pelastamista ja pelastusta.  Tämä Herra sana on kreik. Kyrios. Hebr. teks. Herra sana on JHVH. Herra on pelastaja, ei ole muuta pelastajaa.

 

Jer 3:23  ontoos eis pseudos hesan hoi bounoi kai he dynamis toon oreoon pleen dia kyriou Theou hemoon he sooteeria tou israeel.

 

Jer 3:23  Totisesti, petosta on, mitä kukkuloilta kuuluu, pauhina vuorilla. Totisesti, Herrassa(JHVH), meidän Jumalassamme, on Israelin pelastus(Teshuah).

 

Pelastaja  on Herra. Tekstissä oleva hebr. kielinen sana teshuah, joka tarkoittaa pelastaminen. Herra sana on kreik. Kyrios. Hebr. teks. Herra sana on JHVH. Herra on pelastaja, ei ole muuta pelastajaa.

 

Apt 4:10-12  niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne.  Hän on 'se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut'.  Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."

 

Kreik. teks. Apt 4:12  kai ouk estin en alloo oudeni he sooteeria oute gar onoma estin eteron upo ton ouranon to dedomenon en anthroopois en oo dei sootheenai (soodzoo – pelastua) hemas.

 

Ei ole muuta nimeä, jossa on pelastus kuin Herran Jeesuksen nimi. Ei ole muuta pelastajaa kuin Herra Jeesus. Jumala on suunnitellut pelastuksen Jeesuksen kautta ja pelastaja on Jeesus, josta todistuksena Jeesuksen sovintoveri syntien lunastuksena.

 

1 Moos 1:1 Alussa Jumala (Elohim) loi taivaan ja maan. Jakeessa oleva, alussa - beresith sana tarkoittaa alussa, ennen kaikkea ja ensimmäinen. Raamattu kertoo, että ensimmäiseksi Jumala loi taivaan ja sitten maan. Jeesus oli jo olemassa ennen ensimmäistä luomistyötä eikä Jeesusta luotu ensin niin kuin esim. Jehovan todistajat opettavat, vaan Jumala loi ensin taivaan! Jeesushan oli luomassa Isänsä kanssa luomakuntaa, joka tarkoittaa sitä, että Jeesus on myös Luoja ja Pelastaja.

 


 

 

 

Jaak 5:14  Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä.

 

Kuka oli tämä Herra, jonka nimessä tuli rukoilla sairasten puolesta? Raamattu vastaa meille: Kaikki, minkä teette sanalla, tehkää se HERRAN Jeesuksen nimessä, kiittäen ISÄÄ Hänen kauttansa. Herran nimessä on Herran Jeesuksen nimessä.

 

Raamattu opettaa myös anomaan Jumalaa HERRAN Jeesuksen nimessä. Anominen on pyytämistä ja rukoilemista. Rukoile Jumalaa HERRAN Jeesuksen nimessä.

 

Kol 3:17  Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa

 

Joh 11:22  Mutta nytkin minä tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä sinä Jumalalta anot."

 

Joh 14:13  ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa.

 

Joh 14:14  Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen.

 

 

Raamattu käyttää siis nimitystä JHVH sekä Jeesuksesta että Isästä.

 

 

 

 

 

Petri Paavola

 

 
 

 

 

 

eXTReMe Tracker