Jehovan todistajien opetus Raamatun valossa

 

 

 

KUKA ON JHWH?

Ppkr.

Onko “Vanhan testamentin” Jehova

“Uuden testamentin” Jeesus Kristus?

 

Matt. 4:10: “Jeesus sanoi hänelle: ‘Mene pois, Saatana! Sillä on kirjoitettu: “Jehovaa [“Herraa”, KR ja muut], Jumalaasi, si­nun tulee palvoa, ja yksin hänelle sinun tulee suorittaa pyhää pal­velusta.”’” (Jeesus ei ilmeisestikään sanonut, että häntä itseään pitäisi palvoa.)

 

Joh. 8:54: “Jeesus vastasi (juutalaisille): ‘Jos minä kirkastan itseni, minun kunniani ei ole mitään. Isäni kirkastaa minut, hän jonka te sanotte olevan Jumalanne.’ (Heprealaiset kirjoitukset osoittavat selvästi Jehovan olevan se Jumala, jota juutalaiset väit­tivät palvovansa. Jeesus ei sanonut, että hän itse oli Jehova vaan että Jehova oli hänen Isänsä. Jeesus ilmaisi tässä hyvin selvästi, että hän ja hänen Isänsä olivat erillisiä yksilöitä.)

 

Ps. 110:1: “Herra (“Jehova”, UM) sanoi minun (Daavidin) her­ralleni: ‘Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi.’ “(Jeesus selitti Matteuk­sen 22:41—45:ssä, että hän itse oli Daavidin “Herra”, johon tässä psalmissa viitattiin. Jeesus ei siis ole Jehova, vaan se, jolle Jehovan sanat tässä kohdistettiin.)

Fil. 2:9—11: “Juuri siksi Jumala korottikin hänet [Jeesuksen Kristuksen] ylempään asemaan ja antoi huomaavaisesti hänel­le nimen, joka on jokaisen muun nimen yläpuolella, niin että Jeesuksen nimessä jokainen polvi notkistuisi, niiden, jotka ovat taivaassa, ja niiden, jotka ovat maan päällä, ja niiden, jotka ovat maan alla, ja jokainen kieli tunnustaisi avoimesti Jumalan, Isän, kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.” (Huomaa, että Jeesuk­sen Kristuksen osoitetaan tässä olevan eri persoona kuin Isä Jumala ja olevan Hänelle alamainen.)

Raamatun todistus JHWH sanan käytöstä

Jes 40:1-9; "Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani", sanoo teidän Jumalanne.  "Puhukaa suloisesti Jerusalemille ja julistakaa sille, että sen vaivanaika on päättynyt, että sen velka on sovitettu, sillä se on saanut Herran kädestä kaksinkertaisesti kaikista synneistänsä."  Huutavan ääni kuuluu: "Valmistakaa Herralle(JHWH) tie erämaahan, tehkää arolle tasaiset polut meidän Jumalallemme.  Kaikki laaksot korotettakoon, kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon; koleikot tulkoot tasangoksi ja kalliolouhut lakeaksi maaksi.  Herran kunnia ilmestyy: kaikki liha saa sen nähdä. Sillä Herran suu on puhunut."  Ääni sanoo: "Julista!" Toinen vastaa: "Mitä minun pitää julistaman?" Kaikki liha on kuin ruoho, ja kaikki sen kauneus kuin kedon kukkanen: 7  ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, kun Herran henkäys puhaltaa siihen. Totisesti, ruohoa on kansa.  Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti.  Nouse korkealle vuorelle, Siion, sinä ilosanoman tuoja; korota voimakkaasti äänesi, Jerusalem, sinä ilosanoman tuoja. Korota, älä pelkää, sano Juudan kaupungeille: "Katso, teidän Jumalanne!"

 

Luuk 3:2-6;  siihen aikaan kun Hannas oli ylimmäisenä pappina, ynnä myös Kaifas, tuli Jumalan sana Johannekselle, Sakariaan pojalle, erämaassa. 3  Ja hän vaelsi kaikissa seuduissa Jordanin varrella ja saarnasi parannuksen kastetta syntien anteeksisaamiseksi, 4  niinkuin on kirjoitettuna profeetta Esaiaan sanojen kirjassa: "Huutavan ääni kuuluu erämaassa: ’Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi’. 5  Kaikki laaksot täytettäköön, ja kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon, ja mutkat tulkoot suoriksi ja koleikot tasaisiksi teiksi, 6  ja kaikki liha on näkevä Jumalan autuuden.

 

Jesajan kirjan profetia kertoo, huutavan äänestä joka kuuluu erämaassa. Tuo huutavan ääni oli Johannes kastaja, mutta kuka on Herra jolle Johanneksen oli valmistettava tie ? Raamattu kertoo meille selvästi että, Johannes kastaja valmisti tietä Jeesukselle. Johannes lähetti opetuslapsensa Jeesuksen luokse kysymään oliko Jeesus se tuleva vai toistako heidän tuli odottaa. Jeesus vastasi näille lähetetyille miehille näin: Menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä olette nähneet ja kuulleet: sokeat saavat näkönsä, rammat kävelevät, pitaliset puhdistuvat, kuurot kuulevat, kuolleet herätetään, köyhille julistetaan evankeliumia. Ja autuas on se, joka ei loukkaannu minuun. Johannes kastaja antoi myös itse todistuksen siitä että, Jeesus on tuo Herra. Kun Jeesus tuli erämaahan kastettavaksi niin Raamattu kertoo tapahtumista näin;

 

Joh 1:32-36;  Ja Johannes todisti sanoen: "Minä näin Hengen laskeutuvan taivaasta alas niinkuin kyyhkysen, ja se jäi hänen päällensä.  Ja minä en tuntenut häntä; mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle: ’Se, jonka päälle sinä näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa Pyhällä Hengellä’.  Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan Poika."  Seuraavana päivänä Johannes taas seisoi siellä ja kaksi hänen opetuslapsistansa. Ja kiinnittäen katseensa Jeesukseen, joka siellä käveli, hän sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa!"

 

Johannes tunnusti Jeesuksen olevan Jumalan Poika, joka kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella. Johannes ymmärsi Jeesuksen olevan myös Jumalan uhrikaritsa, joka pois ottaa maailman synnin. Kun katsomme tuon Jesajan kohdan hebreankielen valossa, avautuu eteemme mielenkiintoinen asetelma.

 

Jesaja 40:3:ssa oleva Herra sana on JHWH (hwhy)  ja sana Jumalallemme on ELOHIM.  Tuli valmistaa tie JHWH:lle meidän ELOHIM:lle. Näin näemme Raamatun käyttävän Jeesuksestakin nimitystä JHWH (hwhy)  ja tämä sana esiintyy yli 5000 kertaa VT:ssa ja tarkoittaa Isää Jumalaa mutta myös Poikaa, eli  Jeesusta, niin kuin tutkimmekin asian olevan näin. Tässä Raamatun paikassa esiintyy myös ELOHIM nimi ja nämä molemmat nimet onkin tässä yhdistetty Jeesukseen. Jeesus on myös JHWH Raamatun opetuksen mukaan ja katsomme nyt muita Raamatun kohtia jotka todistavat tämän.

 

Ei ole muuta pelastajaa kuin Herra

 

Jes 43:10-11  Te olette minun todistajani, sanoo Herra, minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, jotta te tuntisitte minut ja uskoisitte minuun ja ymmärtäisitte, että minä se olen. Ennen minua ei ole luotu yhtäkään jumalaa, eikä minun jälkeeni toista tule. 11  Minä, minä olen Herra(JHWH), eikä ole muuta pelastajaa, kuin minä.

 

Hebrean kielisessä Raamatussa jakessa 11 oleva Herra sana on JHWH.  Jesajan kirja opettaa ettei ole muuta pelastajaa kuin Herra (hwhy).  UT:n puolella on seuraava mielenkiintoinen Raamatun paikka joka kertoo myös ettei taivaan alla  ole annettu kuin yksi nimi jossa on pelastus.

 

Apt 4:10-12 niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne.  Hän on ’se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut’.  Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.".

 

Ei ole muuta pelastajaa kuin Herra (JHWH), eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa nimessä kuin Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme, niin kuin Raamattu opettaa. Jeesus on JHWH Herra ja pelastaja Raamatun ilmoituksen mukaan.

 

Jeremian kirja antaa meille myöskin todistuksen Jeesuksen olevan JHWH.

 

Jer 23:5-6 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä herätän Daavidille vanhurskaan vesan; hän on hallitseva  kuninkaana ja menestyvä, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa. 6  Hänen päivinänsä pelastetaan Juuda ja Israel asuu turvassa. Ja tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan: ’Herra on meidän vanhurskautemme’.  

 

 Jakeessa 6 oleva Herra sana on JHWH.  JHWH (hwhy) on meidän vanhurskautemme niin kuin Raamattu opettaa. UT:ssa Jumalan vanhurskaus asetetaan Jeesukseen joten Herra (hwhy) Jeesus on vanhurskautemme.

 

1 Kor 6:11  Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.

1 Kor 1:30  Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi,  että kävisi, niin kuin kirjoitettu on: "Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra".

 

Raamatun todistus on tämä, Herra (hwhy) Jeesus on meidän vanhurskautemme. Herra on VT:n pelastaja ja UT:n pelastaja. Jumala ei vaihda pelastajaa vanhan liiton väistyessä uuden liiton tieltä, pelastaja on Herra (JHWH).

 

UT:n todistus JHWH: sta

 

Matteuksen  ja Luukkaan  evankeliumeissa Jeesus todistaa olevansa Herra JHWH (hwhy) kun perkele kiusasi erämaassa Jeesusta.

 

Luuk 4:9-12  Niin hän vei hänet Jerusalemiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas;10  sillä kirjoitettu on: ’Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, että he varjelevat sinua’, 11  ja: ’He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi’." 12  Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sanottu on: ’Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi’."

 

Matt 4:5-7 Silloin perkele otti hänet kanssansa pyhään kaupunkiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle 6  ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas; sillä kirjoitettu on: ’Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta’, ja: ’He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi’." 7  Jeesus sanoi hänelle: "Taas on kirjoitettu: ’Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi’."

 

Jeesus siteeraa erämaassa:

5 Moos 6:16 Älkää kiusatko Herraa, teidän Jumalaanne, niin kuin kiusasitte häntä Massassa,

 

 

Kun perkele kiusasi Jeesusta erämaassa Jeesus sanoi hänelle: kirjoitettu on: Älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Jeesus vetosi Jumalan sanaan joka löytyy 5:sta Mooseksen kirjasta. Tuossa kohdassa oleva sana Herra JHWH (hwhy) ja Jumala on ELOHIM. Erämaassa ei ollut muita kuin Jeesus ja perkele kiusasi siellä Jeesusta eikä ketään muuta. Tuo kiusauksen kohde oli siis Jeesus ja Jeesuksen vastaus osoittaa Hänen olevan JHWH (hwhy) ja ELOHIM.

 

Perkele siis kiusasi Jeesusta, mutta miksi Jeesus sanoi hänelle: Älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi? Sen tähden, koska Raamatun todistus on, että Jeesus on Jumala!

 

Nimi JHWH

 

Juutalaiset eivät lausuneet nimeä JHWH ollenkaan, koska laissa (Torah) on kirjoitettuna: ”älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi nimeä. Tämän tähden sanan JHWH lausumistapa muutettiin. Sanan JHWH juutalaiset lausuivat yleensä sanalla Adonai (Herra, Jumala). Tämän tähden on alkuperäinen lausumistapa hävinnyt, emmekä voi varmuudella tietää sanan JHWH vokaalimerkintöjä lausuttiinko se Jahve vai Jehova. Raamatussa on lyhyt sana JAH, joka tarkoittaa Herraa ja Jumalaa. Monet pitävät tätä todisteena Jahve sanaa JHWH oikealle lausumiselle. Minulle riittää sana JHWH.

 

 

Entä JHWH? Ensimmäinen Jumalasta kertova sana Raamatussa on Elohim, joka esiintyy n. 2249 kertaa Raamatussa. Tämä Elohim loi taivaan ja maan niin kuin tiedämme niin Isä ja Poika loivat maailman. Raamattu käyttää Isästä ja Jeesuksesta nimitystä Elohim eli Jumala. Seuraavaksi Raamatussa on nimi JHWH, joka esiintyy Raamatussa n. 5521 kertaa. Nimitystä Jhwh käytetään myös Isästä ja Pojasta niin kuin olemme jo aikaisemmin tutkineet. Raamatussa on muita nimiä, jotka kuvaavat Jumalaa. El esiintyy n. 235 kertaa Raamatussa. El tosin voi tarkoittaa myös muutakin kuin Jumalaa esim. enkeliä. El Shaddai = kaikkivaltias esiintyy n. 48 kertaa Raamatussa.

 

Jos tiedät yhden monista Jumalan nimistä tai vaikka tietäisit kaikki Jumalan nimet, mutta uskot itse keksittyjä ihmisoppeja niin palvelet turhaan Jumalaan Raamatun oman ilmoituksen mukaan. Jos jonkun lapsi on hengenvaarassa, joka asuu eristyksissä ulkomaailmasta niin vaikka tämä Lapsen isä tietää autonsa nimen, joka on esim. Volvo, muttei osaa ajaa sitä Volvoa niin lapsi kuolee, vaikka isä tiesi autonsa oikean nimen! Ei Jumalan oikean nimen tietäminen sinua pelasta, vaan se pelastaa sinut, että uskot siihen, mitä Jhwh on sanonut ja opettanut Raamatussa. Mutta jos uskot keksittyihin ihmisoppeihin niin palvelet ja todistat turhaan tälle maailmalle Jumalasta, koska olet silloin kadotettu etkä pelastettu. Anna siis Jeesuksen sovittaa sinun syntisi sekä vastaanota Hänen verensä vuodatuksen kautta syntiesi anteeksiantamus.

 

 

 eXTReMe Tracker