Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta 

Jumala on yksi, mutta kuka Jeesus on?

 

 

 

 

Jumalan tarkka määritteleminen on mahdoton tehtävä ihmisille ja myöskin tarpeeton. Tässä tutkimuksessa ei pyritäkään antamaan tarkkaa analyysia siitä millainen Jumala on. Se mikä on salassa on Jumalaa varten ja se mikä on ilmoitettu on meitä varten. Keskitymme tässä tutkimuksessa siihen mitä Raamattu itse ilmoittaa Jumalasta. Onhan kirjoitettuna Raamattuun:

 

1Kor 4: 6-7; Tämän olen, veljet, sovittanut itseeni ja Apollokseen, teidän tähtenne, että meistä oppisitte tämän: "Ei yli sen, mikä kirjoitettu on", ettette pöyhkeillen asettuisi mikä minkin puolelle toista vastaan. Sillä kuka antaa sinulle etusijan? Ja mitä sinulla on, jota et ole lahjaksi saanut? Mutta jos olet sen saanut, niin miksi kerskaat, ikään kuin se ei olisi saatua?

 

Jeesuksen asemasta on paljon kiistaa ja väittelyä. Toiset sanovat Jeesuksen olevan luotu, jotkut sanovat Jeesuksen olevan Isä ja jotkut kiistävät kokonaan Jeesuksen Jumaluuden. Raamattu opettaa selkeästi, että Jeesus on Jumala, mutta ei Isä. Jos haluat saada selville totuuden siitä mitä Raamattu opettaa Jeesuksesta, niin sinun tutkia kaikki kohdat, jotka opettavat siitä kuka Jeesus on. Näiden kaikkein kohtien tulee muodostaa sopusointuinen ristiriidaton kuvaus Jeesuksesta, eli jokaisen kohdan tulee pysyä samassa linjassa, eikä yksikään kohta saa mennä toisestansa kanssa ristiriitaan, vaan niiden tulee muodostaa yhtenäinen kokonaisuus.

 

Harhaoppi tai väärä oppi Jeesuksesta syntyy siten, että ihminen uskoo vain tietyt jakeet, jotka tuntuisivat sopivan tukemaan hänen näkemystään. Kohdat jotka ovat ristiriidassa hänen näkemyksensä kanssa hän sivuuttaa jatkuvasti ja pysyy vain niissä muutamissa kohdissa, joiden hän luulee tukevan hänen näkemystään. Siksi hän ei näe totuutta, vaan pysyy eksyksissä. Kun haluat ja uskallat tutkia tätä kysymystä kaikkien kohtien valossa, jotka opettavat kuka Jeesus on, niin silloin löydät ristiriidattoman opetuksen siitä kuka Jeesus on. Näet silloin, että Jeesus on Jumala, mutta ei Isä ja samalla Jumalan Poika.

 

 

Sisällys:

Jumala loi alussa
Jumala loi
Sananlaskut 8 Isä ja Jeesus luomisessa
Kristus (Messias) Luoja ja ainosyntyinen
Pyhä Henki
Vaimon siemen
Valmistakaa Herralle tie
Jumala on yksi
Jeesus on Isän oikealla puolella
Karitsa (Jeesus) sekä Isä
Jumalan olemus
Isä on Jeesusta suurempi

Jumala loi alussa

  

Raamattu opettaa että, Jumala on yksi. Tutkimme tässä tutkimuksessa sitä millainen on Raamatun ilmoittama yksi Jumala. Samalla joudumme kysymään, kuka on Jeesus? Tässä tutkimuksessa etsimme vastausta tähän kysymykseen Raamatusta. Käymme läpi niitä Raamatun kohtia, jotka selvittävät Raamatun yhtä Jumalaa ja mikä on Jeesuksen asema Raamatussa. Aloitamme tämän tutkimuksen Johanneksen evankeliumin alusta.

 

Alussa oli sana

 

Joh 1:1 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.

 

Joh 1:1 en arkhee hn o logos kai o logos hn pros ton Theon kai Theos hn o logos

 

Joh 1:1 oikea sana järjestys on: Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja Jumala oli sana.

 

Tästä jakeesta esim. Jehovan todistajat opettavat ettei tässä oleva sana joka oli Jumala olekaan Jumala. Jehovan todistajien perustelu on tämä: määrätty artikkeli ho esiintyy ensimmäisen Jumala sanan edessä, mutta ei esiinnykään enää toisen Jumala sanan edessä. Ja sen tähden Jehovan todistajat opettavatkin ettei tässä oleva sana ole Jumala. Voiko jälkimmäinen Jumala-sana tarkoittaa Jumalaa, kun siinä ei ole määrättyä artikkelia edessä ?

 

Theos sanassa ei UT käytä aina artikkelia edessä, vaikka se puhuukin Jumalasta. Esimerkkejä tällaisista Raamatun paikoista löytyy esim. Luuk 20: 36:38, Room 9:5, Room 1:1, Room 1:7, Room 1:17, Room 1:18, Room 1:23, Room 2:17, Room 3:18, Room 3:21-22, Room 4:2, ja Fil 2:6. Room 1:21:ssä on kaksi kertaa samassa jakeessa Jumala sana, ensimmäinen Jumala sana on artikkelin kanssa mutta jälkimmäisessä Jumala sanassa ei ole artikkelia.

 

Romans 1:21 dioti gnontev ton Theon ouc wv Theon edoxasan h hucaristhsan all emataiwyhsan en toiv dialogismoiv autwn kai eskotisyh h asunetov autwn kardia.

 

Room 1:21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.

 

Tuo artikkelin puuttuminen tässä jakeessa merkitsisi Jehovan todistajien opin mukaan sellaista järjettömyyttä ettei Jumala olekaan Jumala. Kreikan kielessä Theos-sana ilman artikkelia ei tarkoita, että kysymyksessä olisi jokin alempi jumala. Artikkelittomuus johtuu vain siitä, että lauseessa ei korosteta Jumala-sanaa. Useimmiten sana esiintyy artikkelin kanssa, jolloin sanaa erityisesti korostetaan. Joh 1:1:ssa viimeinen Jumala sana on lauseopillisesti predikatiivi eikä subjekti, jolloin on luonnollista, että sana on ilman artikkelia. Sellaisenakin se tarkoittaa Jumalaa, niin kuin Room 1:21:kin. Kysymyksemme kuuluukin nyt, kuka on tämä Jumala joka on sana? Johanneksen evankeliumi antaa vastauksen tähän kysymykseen.

Jumala loi

 

Joh 1:14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

 

Jumalan Poika tuli lihaksi joka toi armon ja totuuden maailmaan, Jeesus on tämä Jumala joka oli Jumalan tykönä. 1 Mooseksen kirjan alussa kerrotaan myös mitä tapahtui alussa.

 

Jumala loi alussa

 

1 Moos 1:1 Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Kreikankielisessä Septuaginta käännöksessä käytetään Moosekseksen kirjan alussa samaa sanaa arkhe (arkhe )kuin Johanneksen evankeliumin alussa.

 

1 Moos 1:1 en arkhee epoieesen o Theos ton ouranon kai teen geen.

 

Arkhe sana tarkoittaa alkua, ensimmäistä ja hallitusta.

 

Johanneksen evankeliumi ja 1 Mooseksen kirja kertovatkin saman tosiasian, että alussa oli Jumala joka loi taivaan ja Maan. Tutkimmekin nyt tuota 1 Mooseksen kirja ensimmäistä jaetta hebrean kielellä.

 

Hebr. Raamatussa sana Jumala on tässä jakeessa ELOHIM joka on monikkomuoto. Hebreassa on kaksi monikkomuotoa. Toinen näistä on maskuliinin monikko, joka ilmaistaan –im päätteellä. Ja toinen on oth-pääte, joak on feminiini. Nyt kysymys kuuluukin kuka loi alussa taivaan ja maan ja kuka on tämä Jumala?

 

Tehkäämme ihminen

 

1 Moos 1:26-27 Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat". Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.

 

Tehkäämme on hebr. nasah, joka on mon.1.pers. joka tarkoittaa me teemme. Kuvaksemme on hebr. betsalemenu, joka on pers.pron. suffiksimuodon mon.1.pers. joka tarkoittaa meidän kuvaksemme. Kaltaiseksemme on hebr. cedemuthenu joka on pers.pron. suffiksimuodon mon.1.pers. joka tarkoittaa meidän kaltaiseksemme.

 

Koska Raamattu paljastaa meille luomisen tapahtuneen monikkomuodossa, niin onkin oikeutettua kysyä kysymys, ketkä me? Seuraavaksi katsomme mitä Raamattu vastaa tähän kysymykseen.

 

Jumaluus ei ole kielioppia, mutta koska Jumala sanoi; Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme, eli toisin sanoen, Me teemme ihmisen kuvaksemme ja kaltaiseksemme. Niin se tarkoittaa sitä, että Isä sekä Poika yhdessä tekivät ihmisestä Jumalan kuvan kaltaisen.

 

 HEBR 1:1-5 Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa, tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän. Sillä kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: "Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin"; ja taas: "Minä olen oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva minun Poikani"

 

Kol 1:12-22; kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa, häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen, ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä.

 

Raamattu itse vastaa kysymyksiin, kuka on tämä Jumala joka loi alussa taivaan ja maan, ja myöskin siihen ketkä tekivät ihmisen kuvaksensa ja kaltaisikseen näin:

 

Isä ja Jeesus loi maailman yhdessä ja Sana on Jeesus ja Jeesus on Jumala, joka oli alussa. Isä ja Jeesus tekivät ihmisen Jumalan kuvaksi, mieheksi ja naiseksi. Koska Isä Poika yhdessä loivat maan ja taivaan niin silloin Jumalan nimeä Elohim voi käyttää Isästä ja Pojasta eli Raamattu käyttää nimitystä Elohim myös Jeesuksesta.

 

Seuraava lause, Tehkäämme ihminen kuvaksemme ja kaltaiseksemme osoittaa selvästi Isän ja Jeesuksen Kristuksen yhdessä luoneen taivaan ja maan.

 

Kaikki edellä tutkitut Raamatun kohdat johtavat tähän lopputulokseen johon päädyimme. Jumalalla onkin suuri rakkaus ihmistä kohtaan, tekihän Jumala ihmisen omaksi kuvaksensa. Tällä teolla Jumala lahjoitti ihmiselle itsensä ja rakensi yhteyden ihmisen ja Jumalan välille. Ja tuo yhteys olikin tarkoitettu ihmiselle sitä varten, että hän saisi olla Jumalan rakkauden kohteena. Mitään tämän suurempaa ei ole olemassakaan kuin olla Jumalan rakkauden kohteena. Kun ihminen lankesi saatanan ansaan paratiisissa, niin silloinkaan ei tämä Jumalan valtava suuri rakkaus ihmistä kohtaan väistynyt. Jumala valmisti ihmisille pelastuksen Golgatalla kun Jeesus kuoli ristinpuulla. Ajattele jos uskot Jeesukseen niin hän palauttaa sinut syntiin langenneena ihmisenä takaisin yhteyteen Jumalan kanssa missä saamme olla Jumalan rakkauden kohteena.

Sananlaskut 8 Isä ja Jeesus luomisessa

 

Sananlaskut 8: 22

 

Sananlaskujen kirjan 8:ssa luvussa on myöskin kirjoitettu Isän ja Jeesuksen tehneen yhdessä taivaan ja maan. Kirkkoraamattu vuodelta 33/38 on kääntänyt tämän kohdan törkeän väärin sen tähden meidän tulee ymmärtää kuinka se on kirjoitettu hepreankielisessä Raamatussa ja kuinka se on käännetty eri Raamatun käännöksissä.

 

KirkkoRaamatussa v.33/38 on kirjoitettu jakeeseen 22; Herra loi minut töittensä esikoiseksi, joka on väärä käännös. Alkutekstissä on sana qanani joka merkitsee ostamista, omistamista ja hankkimista.

 

Online Bible dictionary määrittelee sanan seuraavasti; 07069. hnq qanah {kaw-naw’} a primitive root; TWOT - 2039; v AV= King James Version - Buy 46, get 15, purchased 5, buyer 3, possessor 3, possessed 2, owner 1, recover 1, redeemed 1, misc 7; 84. 1) to get, acquire, create, buy, possess. 1a) (Q al) .1a1) to get, acquire, obtain. 1a1a) of God. originating, creating, redeeming His people. 1a1a1) possessor . 1a1b) of Eve acquiring. 1a1c) of acquiring knowledge, wisdom. 1a2) to buy. 1b) (Niphal) to be bought. 1c) (Hiphil) to cause to possess.

 

Qanah-qanani sana esiintyy Raamatussa 76 kertaa ja se on käännetty kirkkoraamattuun 33/38 merkitsemään seuraavia sanoja; ostamista, hankkimista, saamista ja luoja. Nämä eri käännösvaihtoehdot sopivat kaikki Jeesukseen, sillä Jeesus on ostanut verellensä ne jotka häneen uskovat. Jeesus elämällään ja kuolemallaan hankki niille jotka Häneen uskovat iankaikkisen elämän. Jeesus sai elämänsä ja kuolemansa kautta meidät takaisin Isän Jumalan yhteyteen. Ja koska Jeesus oli luomassa Isänsä kanssa taivasta ja maata, eikö Hän silloin ole myöskin Luoja niin kuin Hänen Isänsäkin on. Tämä jae 22 tulisikin kääntää näin: Herra omisti minut jo aikojen alusta asti. Nyt katsomme muutamia Raamatun kohtia miten sana qanah on käännetty 33/38 käännöksessä.

 

1 Moos 4:1 Ja mies yhtyi vaimoonsa Eevaan; ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Kainin ja sanoi: "Minä olen saanut pojan Herran avulla".

1 Moos 14:19 Ja hän siunasi hänet sanoen: "Siunatkoon Abramia Jumala, Korkein, taivaan ja maan luoja..

1 Moos14:22 Mutta Abram sanoi Sodoman kuninkaalle: "Minä nostan käteni Herran, Jumalan, Korkeimman, taivaan ja maan luojan, puoleen ja vannon:

1 Moos 25:10 sille vainiolle, jonka Aabraham oli ostanut heettiläisiltä; siihen haudattiin Aabraham ja hänen vaimonsa Saara.

1 Moos 33:19 Ja hän osti sen maapalstan, johon hän oli pystyttänyt telttansa, Hamorin, Sikemin isän, pojilta sadalla kesitalla.

1 Moos 39:1 Ja Joosef vietiin Egyptiin, ja Potifar, egyptiläinen mies, joka oli faraon hoviherra ja henkivartijain päämies, osti hänet ismaelilaisilta, jotka olivat hänet sinne tuoneet.

Sananlaskut 4:5 Hanki viisautta, hanki ymmärrystä, älä sitä unhota, älä väisty pois minun suuni sanoista.

Sananlaskut 4:7 Viisauden alku on: hanki viisautta, ja kaikella muulla hankkimallasi hanki ymmärrystä.

Sananlaskut 15:32 Joka kuritusta vieroo, pitää sielunsa halpana; mutta joka nuhdetta kuuntelee, se saa mieltä.

Sananlaskut 16:16 Parempi kultaa on hankkia viisautta, kalliimpi hopeata hankkia ymmärrystä.

Sananlaskut 17:16 Mitä hyötyä on rahasta tyhmän käsissä? Viisauden hankkimiseen ei ole ymmärrystä.

Sananlaskut 18:15 Tietoa hankkii ymmärtäväisen sydän, tietoa etsii viisasten korva.

Sananlaskut 19:8 Joka mieltä hankkii, se sieluansa rakastaa; joka ymmärryksen säilyttää, se onnen löytää. Sananlaskut 20:14 "Huonoa, huonoa", sanoo ostaja, mutta mentyänsä pois hän kehuskelee.

Jes 1:3 Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen; mutta Israel ei tunne, minun kansani ei ymmärrä.

 

Näin melkein poikkeuksetta kääntää 33/38 käännös sanan qanah. On vaikea kääntää sanaa qanah sanoilla loi tai luoda nyt kun olemme huomanneet miten sana on käännetty ja millaisissa tekstiyhteyksissä sana qanah esiintyy. Kirkkoraamattu 33/38 kääntää sanan qanah kuitenkin kaksi kertaa luoda sanalla, toinen oli sananlaskuissa ja toinen on Psalmi 139:13:ssa. Mutta lähes kaikki englanninkieliset kääntävät tässä kohdassa oikein eli Sinun omistuksessa tai hallinnassa on sisimmät osani: sinä peitit minut äitini kohdussa. Katsomme seuraavaksi mitenkä eri Raamatun käännökset ovat kääntäneet tämän kohdan.

 

33/38 - Psalmit 139:13 Sillä sinä olet luonut minun munaskuuni, sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa.

Biblia v.1776 - Psalmit 139:13. Sinun hallussas ovat minun munaskuuni: sinä peitit minun äitini kohdussa.

King James Version - Psalmit 139:13. For thou hast possessed my reins: thou hast covered me in my mother’s womb.

Septuaginta englanninkielellä- Psalmit 139:13. (138:13) For thou, O Lord, hast possessed my reins; thou hast helped me from my mother’s womb.

Jay.B.Green Literal Translation Psalmit 139:13. - For You have possessed my inward parts; You wove me in the womb of my mother.

Youngsin käännös - Psalmit 139:13. For Thou-Thou hast possessed my reins, Thou dost cover me in my mother’s belly.

Darbyn käännös - Psalmit 139:13. For thou hast possessed my reins; thou didst cover me in my mother’s womb.

 

Alkutekstissä on Psalmi 139:13:ssa sana qanah eikä bara joka esiintyy aina silloin kun Raamatussa puhutaan Jumalan luomistöistä. Kun Jumala loi taivaan ja maan ja ihmisen, niin niissä kohdissa Raamattu käyttää sanaa bara, joka tarkoittaa luomista eikä sanaa qanah. Aina kun Raamattu kertoo mitä Jumala luo, niin silloin käytetään sanaa bara.

 

Sananlaskut 8:30

 

Seuraavaksi tutkimme sananlaskujen 8:an jakeen 30: silloin minä hänen sivullansa hoidokkina olin, ihastuksissani olin päivästä päivään ja leikitsin hänen edessänsä kaikin ajoin; Tuo hoidokki sana on käännösvirhe. Hebrealaisessa tekstissä on sana amon joka tarkoittaa luotettavaa, oppinutta ja sellaista joka on perehtynyt. Sanalaskujen 8:30 oikea käännös kuuluisi olla näin: Silloin Minä olin Hänen rinnallaan työtoverina.

 

Strongsin englanninkielinen sanakirja määrittelee sanan amon seuraavasti; Nwma Æamown aw-mone’; from 0539, probably in the sense of training; skilled, i.e. an architect [like 0542]:—one brought up.

 

Seuraavaksi katsomme kuinka eri Raamatun käännökset kääntävät SNL 8:22-31;

 

Vanha Biblia v. 1776; SNL 8:22-31 Minä olen ollut Herran oma hänen teidensä alussa: ennenkuin mitään tehty oli, olin minä. Jo ijankaikkisuudesta olen minä asetettu, alussa, ennenkuin maa oli. Kuin ei syvyys vielä ollut, silloin minä olin jo syntynyt, kuin ei lähteet vielä vettä kuohuneet. Ennen kuin vuoret olivat perustetut, ja kukkulat valmistetut, olen minä syntynyt; Ei hän ollut vielä maata luonut, ja mitä sen päällä on, eikä maan piirin vuoria. Kuin hän valmisti taivaan, olin minä siellä, kuin hän syvyyden visusti mittasi. Kuin hän pilvet rakensi ylhäällä, ja sääsi syvyyden lähteet; Kuin hän meren ääret määräsi, ja vetten eteen asetti määrän, ettei he astuisi rantansa ylitse; kuin hän maan perustukset laski, Silloin minä hänen kanssansa vaikutin, ja iloitsin joka päivä, ja leikitsin hänen hänen edessänsä joka aika; Ja leikitsin maan piirin päällä; ja minun iloni on olla ihmisten lasten kanssa

.

Uuras Saarnivaara: Jumalan kansan Pyhä Raamattu v. 1993; SNL 8:22-31; Minä olin Herran omana*, hänen tiensä alussa, ennen hänen tekojaan, ennen aikojen alkua. 23. Iäisyydestä minut on asetettu olemaan, alusta asti, ennen kuin maata olikaan. 24. Ennen kuin syvyyksiä oli, minä synnyin, ennen kuin oli lähteitä*, vedestä rikkaita. 25. Ennen kuin vuoret upotettiin paikoilleen, ennen kukkuloita, minä synnyin, 26. kun Hän ei vielä ollut tehnyt maata, ei mantua, ei maanpiirin tomujen alkuakaan. 27. Kun hän valmisti taivaat, minä olin siinä, kun Hän veti rajan syvyyden pinnalle, 28. kun hän vahvisti pilvet korkeudessa, kun syvyyden lähteet saivat voiman, 29. kun hän asetti merelle sen rajat, että vedet eivät ylittäisi hänen säätämiään [rajoja], kun hän vahvisti maan perustukset, 30. silloin minä olin hänen rinnallaan työmestarina*, ihastuneena riemuitsin päivästä päivään*. Hänen edessään minä iloitsin kaiken aikaa, 31. ihaillen hänen maanpiiriään, ja ihastukseni olivat ihmislapset.

 

King James Version; SNL 8:22-31; The LORD possessed me in the beginning of his way, before his works of old. 23 I was set up from everlasting, from the beginning, or ever the earth was. 24 When there were no depths, I was brought forth; when there were no fountains abounding with water. 25 Before the mountains were settled, before the hills was I brought forth: 26 While as yet he had not made the earth, nor the fields, nor the highest part of the dust of the world. 27 When he prepared the heavens, I was there: when he set a compass upon the face of the depth: 28 When he established the clouds above: when he strengthened the fountains of the deep: 29 When he gave to the sea his decree, that the waters should not pass his commandment: when he appointed the foundations of the earth: 30 Then I was by him, as one brought up with him: and I was daily his delight, rejoicing always before him; 31 Rejoicing in the habitable part of his earth; and my delights were with the sons of men.

 

Young’s literal versionSNL 8:22-3; Jehovah possessed me—the beginning of His way, Before His works since then. 23 From the age I was anointed, from the first, From former states of the earth. 24 In there being no depths, I was brought forth, In there being no fountains heavy with waters, 25 Before mountains were sunk, Before heights, I was brought forth. 26 While He had not made the earth, and out-places, And the top of the dusts of the world. 27 In His preparing the heavens I am there, In His decreeing a circle on the face of the deep, 28 In His strengthening clouds above, In His making strong fountains of the deep, 29 In His setting for the sea its limit, And the waters transgress not His command, In His decreeing the foundations of earth, 30 Then I am near Him, a workman, And I am a delight—day by day. Rejoicing before Him at all times,

 

Jay.B.Green literal translation; SNL 8:22-31; Jehovah possessed me in the beginning of His way, from then, before His works. 23 I was set up from everlasting, from that which was before the earth. 24 When there were no depths, I was brought forth; when there were no springs heavy with water. 25 Before the mountains were settled, before the hills, I was brought forth; 26 before He had made the earth and the fields, or the highest part of the dust of the world. 27 When He prepared the heavens, I was there; when He set a circle on the face of the deep, 28 when He set the clouds above, when He made the strong fountains of the deep, 29 when He gave to the sea its limit, that the waters should not beyond His command; when He decreed the foundations of the earth, 30 then I was at His side, like a master workman; and I was His delights day by day, rejoicing before Him at every time; 31 rejoicing in the world, His earth; and my delight was with the sons of men.

 

Jeesus Kristus on ollut olemassa alusta asti niin kuin edellä olevasta Raamatun kohdasta käy ilmi. Ennen Jumalan luomistöitä Jeesus Kristus oli jo olemassa. Jeesus Kristus oli luomassa Isänsä kanssa taivasta sekä maata, mikä käy selvästi ilmi edellä olevasta Raamatun paikasta.

 

Jeesus esille tuotu viisaus

 

Jotkut uskovat että Snl 8:22-30 ei ole ollenkaan kysymys Jeesuksesta Kristuksesta, vaan viisaudesta. Tämä on kuitenkin väärä opetus, sillä Snl 8:22-30 puhuu selkeästi Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta, joka oli olemassa (Jeesus on aina ollut olemassa) ennen Jumalan luomistöitä. Snl 8:24-25 jakeissa on sana synnyin, joka on hepreankielellä khul, joka tarkoittaa esiin tuomista, kuten myös juutalaisten (Jewish Publication Society Old Testament) kääntää jakeet (brought forth).

 

1 Kor 1:24 mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus.

 

Herra Jeesus Kristus on Jumalan viisaus, joka tuli esille myös Snl 8:1:Eikö viisaus kutsu, eikö taito anna äänensä kuulua?

 

Sananlaskut 8 opettaa selkeästi Herrasta Jeesuksesta, joka ei ole luotu eikä syntynyt, vaan joka on ollut aina olemassa ja tuotu ja on esillä Isänsä kanssa. Snl 8 kertoo kuinka Herra Jeesus oli Isänsä kanssa luomassa taivaita ja maata, niin silloin Jeesus oli Isän rinnalla työmestarina.

Kristus (Messias) Luoja ja ainosyntyinen

 

Mielenkiintoista, että hebrealainen Raamattu tarkoittaa myös qanah sanalla Luojaa.

 

1 Moos14:22  Mutta Abram sanoi Sodoman kuninkaalle: "Minä nostan käteni Herran, Jumalan, Korkeimman, taivaan ja maan luojan (qanah), puoleen ja vannon:

 

Niin kuin näemme niin qanah on tässä Luoja; eli Herra Jumala Korkein taivaan ja maan Luoja! Kuka loi taivaat ja maan? Raamattu sanoo Isä ja Poika loivat yhdessä taivaan ja maan. Luoja (qanah) loi (bara) taivaat ja maan. Herraa Jeesusta ei ole luotu, sillä Hän on kaiken Luoja yhdessä Isänsä kanssa.

 

Raamattu ilmoittaa että alussa (bereshit=tarkoittaa myös ensimmäiseksi) Jumala loi taivaat ja maan ei Jeesusta, sillä Herra Jeesus on Luoja yhdessä Isänsä kanssa.

 

Iankaikkinen syntien sovitus

 

Tuon vielä mielenkiintoisen todisteen Jeesuksen alkuperästä. VT:ssa  Israelin kansalla oli kerran vuodessa suuri sovituspäivä, jolloin vajavainen ihminen ylimmäisenä pappina meni kaikkeen pyhimpään, jossa hän sovitti itsensä sekä kansan synnit. Mutta koska sovitus toimitettiin vajavaisen ihmisen kautta, niin se piti aina joka vuosi tehdä uudestaan, sillä luotu ei voi saada aikaan iankaikkista sovitusta.

 

Hebr 10:

7  Silloin minä sanoin: ‘Katso, minä tulen-kirjakääröön on minusta kirjoitettu-tekemään sinun tahtosi, Jumala’."

8  Kun hän ensin sanoo: "Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt," vaikka niitä lain mukaan uhrataankin,

9  sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi". Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen.

10  Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.

11  Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa;

12  mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle,

13  ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi.

14  Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.

 

Vain Luoja ei luotu voi saada aikaan iankaikkisen lunastuksen yhdellä ainoalla uhrilla. Jotkut yrittävät opettaa, että Ilm 3.14 sekä Kol 1.15 todistavat Kristuksen olevan luotu.

 

Luomakunnan pää

 

 Ilm 3:14 Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: ‘Näin sanoo Amen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku:

 

Ilm 3:14:n kääntävät muutamat käännökset mielenkiintoisesti:

 

Jay. P. Green literal translation: And to the angel of the church of Laodicea, write: These things says the Amen, the faithful and true Witness, the Head (Arkhe) of the creation of God:

 

Youngs literal translation: And to the messenger of the assembly of the Laodiceans write: These things saith the Amen, the witness—the faithful and true—the chief (Arkhe) of the creation of God;

 

Kreikkalaisessa tekstissä on sana Arkhe, joka vastaa hebrean kielen sanaa resith = alku, ensimmäinen, päällikkö. Resith sana tulee sanasta rosh = pää, päällikkö, johtaja, alku, ensimmäinen. Tausta Kristukselle on VT:ssa sekä hebreankielessä, siksi UT:ssa on Ilm 3:14 sana Arkhe eli hebrealaista taustaa vasten pää, päällikkö. johtaja, alku, ensimmäinen. Siksi mm. lähes sanatarkka jay .P. Green kääntää sanan arkhe Head = pää.

 

Ilm 3:14:  Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: ‘Näin sanoo Amen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan pää tai päällikkö/johtaja.

 

Kristus on luomakunnan pää sen Luojana yhdessä Isänsä kanss.

 

Jeesus on tuotu esiin

  

Raamattu opettaa meille, että Jumala Isä ja Poika yhdessä loivat ihmisen omaksi kuvaksensa ja kaltaisekseen. Jotkut Raamatun käännökset sanovat, että Kristus on syntyisin Isästä. Sananlaskuissa 8:24,25 käytetään sanaa khul. Khul tarkoittaa tuoda esiin pulal verbi-vartalossa, jossa sana myös esiintyy Snl 8:24,25. Herra Jeesus ei ole syntynyt tai luotu, vaan on ollut esillä Isänsä kanssa jo ennen Jumalan luomistöitä. Hepreankielen alkutekstin valossa Raamattu ei sano Jeesuksen olevan ainosyntyinen, vaan että Hänet on tuotu esille.

Pro 8:
24 When there were no depths, I was brought forth (khul); when there were no fountains abounding with water.
25 Before the mountains were settled, before the hills was I brought forth (khul);

Yllä oleva jakeet ovat juutalaisten rabbien kääntämästä Raamatusta (JPS1917), joka on käännetty hepreasta englanniksi. Tästä Raamatun käännöksestä näemme sen, että khul todella tarkoittaa hepreaksi tuoda esille. Jos haluamme uskoa Raamatun alkutekstin ilmoitusta, niin meidät tulee uskoa, että Jeesus ei ole Isästä syntynyt, vaan on tuotu esille.

1 Joh 4:9 Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen (monogenes) Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.

Ainokainen sana tulee kreikankielen sanasta monogenes, joka tarkoittaa että joku on ainoa laatuaan. Tästä monogenes on yhdistetty tarkoittamaan lasta, joka on vanhempien ainoa lapsi. Tietenkin Herran Jeesuksen kohdalla sana monogenes tarkoittaa ainoa laatuaan, sillä Hän yksin on Jumalan Poika, joka on yksi Isän kanssa.

Jeesus on tuotu esiin kuolleista

Ps 2:7: 7Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: "Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin (yalad).

Ps 2:7I declare concerning a statute: Jehovah said unto me, ‘My Son Thou art, I to-day have brought thee forth (yalad). (Young's Literal Translation)

Psalmi 2:7:ssa on hepreankielessä sana yalad, joka jakeessa qal-verbivartalossa, jolloin se voidaan kääntää synnyttää tai tuoda esille. Jumala ei synnyttänyt Jeesusta, vaan toi Hänet esille kuten sanalaskujen 8 luvussa sanotaan. Raamattu todistaa myös selkeästi sen, että Psalmi 2:7 tarkoittaa Jeesuksen esille tuomista, ei syntymistä.

Apt 13:
30 Mutta Jumala herätti hänet kuolleista.
31 Ja hän ilmestyi useina päivinä niille, jotka olivat tulleet hänen kanssansa Galileasta Jerusalemiin ja jotka nyt ovat hänen todistajansa kansan edessä.
32 Ja me julistamme teille sen hyvän sanoman, että Jumala on isille annetun lupauksen täyttänyt meidän lapsillemme, herättäen Jeesuksen,
33 niinkuin myös toisessa psalmissa on kirjoitettu: ‘Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä olen sinut synnyttänyt’.
34 Ja että hän herätti hänet kuolleista, niin ettei hän enää palaja katoavaisuuteen, siitä hän on sanonut näin: ‘Minä annan teille pyhät ja lujat Daavidin armot’.
35 Sentähden hän myös toisessa paikassa sanoo: ‘Sinä et salli Pyhäsi nähdä katoavaisuutta’.
36 Sillä kun Daavid oli aikanansa Jumalan tahtoa palvellut, nukkui hän ja tuli otetuksi isiensä tykö ja näki katoavaisuuden.
37 Mutta hän, jonka Jumala herätti, ei nähnyt katoavaisuutta.

Apostolien teoissa Paavali sanoi, että Jumala herätti Jeesuksen kuolleista. Alkutekstin sana tarkoittaa nostaa kuolleista. Paavali sanoi tarkasti ottaen, että he julistavat hyvän sanoman, että Jumala on täyttänyt lupauksensa ja nostanut Jeesuksen kuolleista. Tämän jälkeen Paavali viittaa Psalmi 2:7 sanomalla niin kuin toisessa psalmissa on kirjoitettu. Huomaa että Paavali nimenomaan sanoo toisessa Psalmissa tarkoittaen sillä Psalmia ja lukua kaksi.

Paavali siis kertoo kuinka Jumala nosti Jeesuksen kuolleista ja sanoo, että toisessa psalmissa kerrotaan siitä. Jeesuksen kuolleista nostaminen ei tarkoita synnyttämistä, vaan sitä että Jumala toi Jeesuksen esiin nostamalla Hänet kuolleista. Näin Apt 13 todistaa väkevästi sen että psalmi 2:7 tarkoittaa että sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut toin esiin.

Ensin esille tuotu

1 Moos 1: 1Alussa (be:resith) loi Jumala taivaan ja maan.

Kol 1:
12 ¶ kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa,
13 häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.
14 Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen,
15 ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen
(prototokos) ennen kaikkea luomakuntaa.
16 Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen,
17 ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa.
18 Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen.
19 Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi
20 ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.

Jotkut uskovat väärin, että  Jumalan olisi luonut ensimmäiseksi Poikansa Jeesuksen. Raamatun opetuksen mukaan Jumala loi alussa taivaan ja maan. Hepreankielen sana resith tarkoittaa ensimmäiseksi ja aluksi. Raamattu opettaa Jumalan luoneen ensimmäiseksi taivaan ja maan. Jumala ei siis ole luonut ensimmäiseksi Poikaansa Jeesusta, vaan taivaat ja maan.

Raamatun opetuksen mukaan Herra Jeesus oli Isänsä kanssa luomassa taivaita ja maata.  Isä loi Jeesuksen kanssa kaikki mitä on taivaissa, joka tarkoittaa enkeleitä ja kerubeja sekä avaruuden ja siellä olevat planeetat ja tähdistön. Isä loi Jeesuksen kanssa kaiken mitä on maan päällä.

Herra Jeesus Jumalan kuvana ja esikoisena ennen kaikkea luomakuntaa ei siis tarkoita, että Jumala olisi luonut Jeesuksen ensimmäisenä, vaan sitä että Herra Jeesus on ollut esillä Jumalan kuvana ennen kaikkea luomakuntaa, koska Herra Jeesus on ollut aina olemassa Isänsä kanssa. Edellä olevan ajatuksen Raamattu vahvistaa opettamalla, että Isä ja Poika ovat yhdessä ensimmäiseksi luoneet taivaat ja maan. Raamattu opettaa, että Herrassa Jeesuksessa on luotu kaikki mitä on taivaissa ja maan päällä, joten tämä Raamatun selkeä opetus sulkee pois sen mahdollisuuden, että Isä olisi luonut Poikansa ensimmäiseksi.

Jumala puhuu viimeisinä päivinä Poikansa kautta, Hänen Poikansa on Jeesus. Isä ja Poika loivat sen mikä on taivaissa ja maan päällä, eikä ilman Poikaa ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Jeesus on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen (prototokos) ennen kaikkea luomakuntaa. Kreikan kielen sana prototokos tulee sanoista protos - ensimmäinen ja tikto - synnyttää, tuoda esille. Kun tutkimme Jumalan sanan alkuperäistä ilmoitusta, niin Jumalan sanan valossa sana esikoinen (prototokos) Herraan Jeesukseen liitettynä tarkoittaa ensimmäiseksi esille tuotua ja ensimmäisenä esillä ollutta. Prototokos yhdistettynä Herraan Jeesukseen ei tarkoita, että Hän on ensimmäisenä syntynyt tai luotu ennen luomakuntaa, sillä Hän on Luoja Jumala yhdessä Isänsä kanssa.

Sanat prototokos ja monogenos Jeesukseen liitettyinä kuvaavat Hänen iankaikkista olemustansa eivätkä tarkoita sitä miten ihmiset saavat alkunsa ja syntyvät luotuina, vaan ne kuvaavat Herran Jeesuksen iankaikkisuutta, joka on ollut aina olemassa, jolla ei ole alkua eikä loppua.

Kaiken edellä tutkitun valossa joudumme toteamaan Jeesuksen olevan Isän esille tuoma (samaa alkuperää kuin Isä) sekä Hän oli  luomassa taivasta ja maata Isänsä kanssa. Jeesus ei ole luotu niin kuin Jehovan todistajat väärin väittävät. Isä ja Poika olivat yhdessä luomassa maailmaa ja koska Raamattu opettaa Jumalan luoneen taivaan ja maan niin on Jeesuskin Jumala niin kuin Hänen Isänsäkin, loivathan he yhdessä taivaan ja maan. Raamattu opettaa, että on vain yksi Jumala ja siihen meidän on tyytyminen, koska asia on juuri niin eikä tässä ole mitään ristiriitaa suhteessa Isään ja Poikaan.

 

Yleensä kaikki harhaopit käyttävät muutamaa Raamatun kohtaa hyväkseen eikä halua alistua koko Jumalan sanan ilmoituksen alle. Niin kuin esim. Jeesus yksin oppi, missä opetetaan Isän olevan Jeesus, jossa heidän todisteensa tästä on Jes 9:6, missä sanotaan että Jeesuksen nimi on Iankaikkinen Isä.  Jeesuksen nimi on iankaikkinen Isä, mutta Hän ei ole Isä. Sillä esim. Joh 17 luvussa Kristus sanoo kirkastaneensa Isän nimen, jonka Hänen Isänsä antoi hänelle. Eli Jeesuksella on Isänsä nimi, mutta Hän ei ole Isä.

 

Jeesus on tuotu esiin Herrana ja Kristuksena (Messiaana)

 

Apt 2:

34 Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin, vaan hän sanoo itse: ‘Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni,
35 kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi.’
36 Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte."

 

Apt 2:34 on lainaus Psalmi 110:stä. Psalmi 110 käyttää alkutekstissä sanoja: Herra (Jhvh) sanoi Herralleni (Adonai). Jhvh tarkoittaa Isää ja Adonai Jeesusta. Se miksi Jumalan sana käyttää tässä eri sanoja johtuu siitä koska Isä ei ole Jeesus, eikä Jeesus ole Isä. Siksi Raamattu tekee erotuksen eri sanojen kautta. Adonai tarkoittaa myös Herraa (Jumala), joka tulee selkeästi esille Pyhä Henki kappaleessa.

 

Apostoli Pietari julistaa ja sanoi, että Jeesus on Herra, joka istuu Isän oikealla puolella. Jakeessa 36 oleva tehnyt sana on alkutekstissä poieo, joka tarkoittaa tehdä ja tuoda esiin. Herraa Jeesusta ei ole tehty, eikä luotu. Eikä tämä jae tarkoita sitä että kun Jeesus syntyi maan päälle, niin vasta sen jälkeen Jeesus tehtiin Herraksi.

 

Tämä jae 36 on samassa linjassa koko Raamatun ilmoituksen (alkutekstin) kanssa. Jae 36 tarkoittaa, että Isä (Jumala) on tuonut esiin Jeesuksen Herrana ja Kristuksena (Messiaana). Kun sana poieo yhdistetään tässä jakeessa Jeesukseen, niin se tarkoittaa tietenkin Hänen esiin tuomistaan ja siten tämä jae on sopusoinnussa koko Raamatun ilmoituksen kanssa.
 

Pyhä Henki
 

2 Tim 1:14 Säilytä se hyvä, mikä sinulle on uskottu, Pyhän Hengen kautta, joka meissä asuu.

 

Joh 14:23 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.

 

Jos Isä ja Poika asuu meissä Pyhän Hengen kautta, niin onko Pyhä Henki Jumala? On tietenkin:

Joh 14:16 Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti.

 

Tämä Joh 14:6 on mielenkiintoinen kohta sillä kreikassa on kaksi sanaa sanalle toinen. Joh 14.6:ssa on sana allos, joka tarkoittaa toista samanlaista. Eli Pyhä Henki on samanlainen kun Kristus, joka on Herra ja Jumala. Toinen kreik. sana on heteros, joka tarkoittaa toinen toisenlainen.

 

Mark 3:29 mutta joka pilkkaa Pyhää Henkeä, se ei saa ikinä anteeksi, vaan on vikapää iankaikkiseen syntiin."

 

Miksi Pyhän Hengen pilkkaa ei saisi anteeksi, jos Pyhä Henki on vain toimiva voima, niin kuin jotkut opettavat? Siksi sitä ei saa anteeksi, koska Pyhä Henki on Jumala, sillä onhan Hän samanlainen kuin Kristus, sekä Isä ja Poika asuu uskovissa Pyhän Hengen kautta.

 

Apt 28:

25 Ja kun he olivat keskenään erimielisiä, erosivat he toisistaan, Paavalin sanoessa ainoastaan nämä sanat: "Oikein on Pyhä Henki puhunut profeetta Esaiaan kautta teidän isillenne, 26 sanoen: ‘Mene tämän kansan luo ja sano: Kuulemalla kuulkaa älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää älkääkä käsittäkö.

27 Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat ummistaneet, että he eivät näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi.

 

Pyhä Henki puhui Jesajan kautta; näin:

 

Jes 6:

8 Ja minä kuulin Herran äänen sanovan: "Kenenkä minä lähetän? Kuka menee meidän puolestamme?" Minä sanoin: "Katso, tässä minä olen, lähetä minut".

9 Niin hän sanoi: "Mene ja sano tälle kansalle: ‘Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö’.

10 Paaduta tämän kansan sydän, koveta sen korvat, sokaise sen silmät, ettei se näkisi silmillään, ei kuulisi korvillaan, ei ymmärtäisi sydämellään eikä kääntyisi ja parannetuksi tulisi."

 

Raamattu käyttää Jumalasta, Herrasta myös sanaa Adonai. Otan tähän muutaman esimerkin. 

 

5 Moos 10:17 Sillä Herra, teidän Jumalanne, on jumalain Jumala ja herrain (Adonai) Herra (JHWH), suuri, voimallinen ja peljättävä Jumala, joka ei katso henkilöön eikä ota lahjusta,

Sak 4:14 Hän sanoi: "Nämä ovat ne molemmat öljyllä voidellut, jotka seisovat kaiken maan Herran (Adonai edessä".

Jesaja 10:33 katso, silloin Herra (Adonai), Herra (JHWH) Sebaot, katkaisee hänen latvansa kauhistavalla voimalla, vartevat rungot kaadetaan, ja korkeat kukistuvat.

Jes 1:24 Sentähden sanoo Herra(Adonai), Herra (JHWH) Sebaot, Israelin Väkevä: Voi! Minä viihdytän vihani vastustajissani, minä kostan vihollisilleni;

Psalmit 135:5 Sillä minä tiedän, että Herra (JHWH) on suuri, ja meidän Herramme (Adonai) korkeampi kaikkia jumalia.

 

Raamattu siis käyttää sanaa Adonai myös Jumalasta. Sana Adon tarkoittaa Herraa, Jumalaa ja myös herraa kun puhutaan ihmisistä, mutta samoin myös sanaa Elohim- Jumala Raamattu käyttää ihmisistä, Ps 86:2. Tämä johtuu siitä, että sana Elohim tarkoittaa Jumalaa ja tuomaria, mutta Adonai sana tarkoittaa myös Jumalaa niin kuin sen Raamatusta näimme.

 

Jesajan 6:ssa luvussa Herra puhuu eli Jumala puhuu ja Paavali siteeraa tätä kohtaa ja sanoo Pyhän Hengen eli Herran Jumalan puhuvan. Onko Pyhä Henki Jumala? On selkeästi Raamatun opetuksen valossa.

Vaimon siemen

 

1 Moos 3:14-15; Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle: "Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän :" .

 

Kuka on tuo vaimon siemen 1 Mooseksen kirjan luvussa 3, joka tuo pelastuksen ? Herra Jumala sanoi käärmeen siemenen ja vaimon siemenen välillä olevan vihollisuuden ja Hän on murskaava käärmeen pään ja käärme on pistävä häntä kantapäähän. Hebrealaisessa Raamatussa on sana hän (Hu) eikä se ja tuo Hu on hebreassa maskuliinin pers.pron. joka tarkoittaa miestä. Ja nuo sanat polkeva rikki ovat alkutekstissä sana shuf, joka tarkoittaa murskata. Käärme tarkoittaa saatanaa, sanoohan Hebr 12:9; se vanha käärme on perkele ja saatana, ja vaimo tarkoittaa ihmistä. Ihmisten ja saatanan välillä on vihollisuus, saatana vihaa Jumalan luomia ihmisiä ja on sitonut ihmiset harjoittamaan syntiä Jumalaa vastaan. Synnin harjoittamisen palkka on kuolema ja iankaikkinen rangaistus, jokaiselle joka syntiä tekee. Jeesus murskasi ristinkuolemalla ja ylösnousemuksella saatanan vallan ja jokainen joka uskoo Jeesuksen pelastuu synnin ja saatanan vallasta Jeesuksen täytetyn ristin työn kautta. Vaimon siemen viittaa Jeesukseen, koska vain Hänen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta voi ihminen pelastua. Jesajan kautta tulee vahvistus tuohon Raamatun ensimmäiseen profetiaan ( 1 Moos 3:15 ) Jeesuksesta joka tuo mukanaan pelastuksen.

 

Jesaja 7:14; Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.

 

Tässä esiintyvä sana almah tarkoittaa neitsyttä ja nuorta neitoa. Jeesushan syntyi neitseestä johon ei ollut vielä mies koskenut. Monet kiistelevät siitä ettei almah tarkoita neitsyttä vaan neitoa. Raamattu todistaa itse, että sana almah tarkoittaa myös neitsyttä.

 

Matt 1:20-25; Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä. 21 Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä." 22 Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo: 23 "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel", mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme. 24 Herättyään unesta Joosef teki, niinkuin Herran enkeli oli käskenyt hänen tehdä, ja otti vaimonsa tykönsä 25 eikä yhtynyt häneen, ennenkuin hän oli synnyttänyt pojan. Ja hän antoi hänelle nimen Jeesus.

 

Maria oli neitsyt ja hänen kohtunsa hedelmöittyi Pyhän Hengen vaikutuksesta niin kuin Raamattukin opettaa. Maria oli synnyttävä pojan jonka nimeksi tuli laittaa Jeesus ( Jumala pelastaa, pelastus, apu ). Jeesuksen syntymän tarkoituksena olikin vapauttaa ihminen synnin vallasta. Raamatussa on opetus ettei kukaan muu voi antaa syntejä anteeksi ja vapauttaa synneistä kuin Jumala yksin. Ja näinhän tapahtui Jeesuksen kuollessa ristinpuulla ja noustessa ylös, siinä on pelastus yhdessä kertakaikkisessa uhrissa jonka Jeesus antoi ainiaaksi. Kukaan ihminen ei ole syntynyt samalla tavalla kuin Jeesus, joka syntyi Pyhän Hengen hedelmöittämänä. Tällainen syntyminen todistaa ettei Jeesus ole tavallinen ihminen. Tämä todistaa myös Jeesuksen Jumalallisen alkuperän eihän normaalisti ihmiset synny Pyhän Hengen hedelmöittämänä niin kuin Jeesus syntyi. Marian tuli olla puhdas ja koskematon muutoin ei hänen kohtunsa olisi siinnyt Pyhästä Hengestä.

 

Jumalan enkelikin todisti ja puolusti Mariaa ja hänen koskemattomuuttaan. Joosef kun Huomasi Marian olevan raskaana hän aikoi salaisesti hyljätä Marian. Mutta Jumalan enkeli ilmestyi Joosefille sanoen: Älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, sillä se mikä hänessä on siinnyt on Pyhästä Hengestä. Maria ei ollut raskaana miehelle vaan Pyhä Henki oli hedelmöittänyt Marian ja tämä oli se sanoma jonka enkeli toi Joosefille. Ja Herran enkeli vielä siteeraa Jesajan kirjaa 7:ttä lukua sanoen: Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo: "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel", mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme. Herran enkelikin antoi todistuksen siitä että, Maria oli neitsyt. Maria itsekin antaa Raamatussa todistuksen hänen neitsyydestään.

 

Luuk 1:26-35; Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret, 27 neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria. 28 Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä enkeli sanoi: "Terve, armoitettu! Herra olkoon sinun kanssasi." 29 Mutta hän hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa. 30 Niin enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. 31 Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. 32 Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen, 33 ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman." 34 Niin Maria sanoi enkelille: "Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä?" 35 Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.

 

Enkeli sanoi Marialle sinä tulet raskaaksi, johon Maria sanoo: Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä. Marian oma todistus on myös raskauttava todiste hänen neitsyydestään. Jeesusta piti kutsua Korkeimman Pojaksi mikä tarkoittaa Jeesuksen olevan todella Jumalan Poika, mikä käy ilmi jakeesta 35. Herra Jumala antaa Jeesukselle, Daavidin, hänen Isänsä valtaistuimen. Daavidin isä oli Iisai joka ei ollut kuningas ja jolla ei ollut valtakuntaa jota hallita eikä valtaistuinta millä istua. Daavidilla oli myös toinen Isä, joka on Jumala ja jolla on valtaistuin. Ja tuo Daavidin Isä tarkoittaakin selvästi Jumalaa tässä kohdassa eikä Daavidin lihallista isää Iisaita. Jeesus saa Isänsä valtaistuimen, joka on Jumalan valtaistuin. Ilmestyskirjan lopussa Jumala ja Karitsa istuvat valtaistuimella.

 

Todistus almah sanan merkityksestä

 

Jesaja 7:14; Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.

Herran Jeesuksen neitseestäsyntyminen on koitettu kumota mm. Jesaja 7:14 jakeen perusteella väittäen, että hepreankielen sana almah, ei tarkoita neitsyttä, vaan nuorta naista. Totuus on kuitenkin se, että almah tarkoittaa nuorta naista, joka on neitsyt. Todisteena tälle on juutalaisten kääntämä Septuaginta Raamattu, joka käännettiin hepreasta kreikankielelle. Septuaginta käännös tehtiin n. pari sataa vuotta ennen Herran Jeesuksen syntymää. Septuaginta käänsi hepreankielen sanan almah kreikan sanalla parthenos. Parthenos tarkoittaa nuorta naista joka on neitsyt sekä naista joka ei ole ollut harjoittanut sukupuoliyhteyttä miehen kanssa.

Juutalaisuus ei hyväksy sitä, että Herraa Jeesusta pidetään Messiaana, siksi he (ortodoksijuutalaisuus) väittävät, että almah ei tarkoita neitsyttä. Kun juutalaisuus ei tiennyt mitään Herrasta Jeesuksesta, niin pari sataa vuotta ennen Jeesuksen syntymää he käänsivät Septuaginta käännökseen Jesaja 7:14 kreikankielen sanan parthenos, joka tarkoittaa nuorta naista joka on neitsyt sekä naista joka ei ole harjoittanut sukupuoliyhteyttä miehen kanssa. Septuagintan käännös todistaa sen, että ennen Jeesuksen syntymää juutalaiset ymmärsivät almah sanan merkitsevän nuorta naista, joka on neitsyt.

Abraham Even Shushanin VT:n sanakirja kertoo, että almah tarkoittaa neitoa, joka ei ole naimisissa. Juutalaisuudessa ja varsinkin Marian päivinä sekä sitä ennen neitsyyttä pidettiin ehtona avioliitolle; eli almah oli neitsyt. Varsinainen neitsyt sana on hepreaksi betulah. 1 Moos 24:ssa luvussa Rebekasta Iisain vaimosta käytetään molempia sanoja betulah ja almah joka oli neitsyt; näin VT:n todistuksen mukaan almah todellakin tarkoittaa naimatonta neitsyttä.

Valmistakaa Herralle tie

 

-Jes 40:1-9; "Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani", sanoo teidän Jumalanne. 2 "Puhukaa suloisesti Jerusalemille ja julistakaa sille, että sen vaivanaika on päättynyt, että sen velka on sovitettu, sillä se on saanut Herran kädestä kaksinkertaisesti kaikista synneistänsä." 3 Huutavan ääni kuuluu: "Valmistakaa Herralle tie erämaahan, tehkää arolle tasaiset polut meidän Jumalallemme. 4 Kaikki laaksot korotettakoon, kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon; koleikot tulkoot tasangoksi ja kalliolouhut lakeaksi maaksi. 5 Herran kunnia ilmestyy: kaikki liha saa sen nähdä. Sillä Herran suu on puhunut." 6 Ääni sanoo: "Julista!" Toinen vastaa: "Mitä minun pitää julistaman?" Kaikki liha on kuin ruoho, ja kaikki sen kauneus kuin kedon kukkanen: 7 ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, kun Herran henkäys puhaltaa siihen. Totisesti, ruohoa on kansa. 8 Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti. 9 Nouse korkealle vuorelle, Siion, sinä ilosanoman tuoja; korota voimakkaasti äänesi, Jerusalem, sinä ilosanoman tuoja. Korota, älä pelkää, sano Juudan kaupungeille: "Katso, teidän Jumalanne!"

 

Luuk 3:2-6; siihen aikaan kun Hannas oli ylimmäisenä pappina, ynnä myös Kaifas, tuli Jumalan sana Johannekselle, Sakariaan pojalle, erämaassa. 3 Ja hän vaelsi kaikissa seuduissa Jordanin varrella ja saarnasi parannuksen kastetta syntien anteeksisaamiseksi, 4 niinkuin on kirjoitettuna profeetta Esaiaan sanojen kirjassa: "Huutavan ääni kuuluu erämaassa: ’Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi’. 5 Kaikki laaksot täytettäköön, ja kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon, ja mutkat tulkoot suoriksi ja koleikot tasaisiksi teiksi, 6 ja kaikki liha on näkevä Jumalan autuuden.

 

Jesajan kirjan profetia kertoo, huutavan äänestä joka kuuluu erämaassa. Tuo huutavan ääni oli Johannes kastaja, mutta kuka on Herra jolle Johanneksen oli valmistettava tie? Raamattu kertoo meille selvästi että, Johannes kastaja valmisti tietä Jeesukselle. Johannes lähetti opetuslapsensa Jeesuksen luokse kysymään oliko Jeesus se tuleva vai toistako heidän tuli odottaa. Jeesus vastasi näille lähetetyille miehille näin: Menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä olette nähneet ja kuulleet: sokeat saavat näkönsä, rammat kävelevät, pitaliset puhdistuvat, kuurot kuulevat, kuolleet herätetään, köyhille julistetaan evankeliumia. Ja autuas on se, joka ei loukkaannu minuun. Johannes kastaja antoi myös itse todistuksen siitä että, Jeesus on tuo Herra. Kun Jeesus tuli erämaahan kastettavaksi niin Raamattu kertoo tapahtumista näin;

 

Joh 1:32-36; Ja Johannes todisti sanoen: "Minä näin Hengen laskeutuvan taivaasta alas niinkuin kyyhkysen, ja se jäi hänen päällensä. Ja minä en tuntenut häntä; mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle: ’Se, jonka päälle sinä näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa Pyhällä Hengellä’. Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan Poika." Seuraavana päivänä Johannes taas seisoi siellä ja kaksi hänen opetuslapsistansa. Ja kiinnittäen katseensa Jeesukseen, joka siellä käveli, hän sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa!"

 

Johannes tunnusti Jeesuksen olevan Jumalan Poika joka kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella. Johannes ymmärsi Jeesuksen olevan myös Jumalan uhrikaritsa joka pois ottaa maailman synnin. Kun katsomme tuon Jesajan kohdan hepreankielen valossa avautuu eteemme mielenkiintoinen asetelma.

 

Jesaja 40:3:ssa oleva Herra sana on JHWH ja sana Jumalallemme on ELOHIM. Tuli valmistaa tie JHWH:lle meidän ELOHIM:lle. Näin näemme Raamatun käyttävän Jeesuksestakin nimitystä JHWH ja tämä sana esiintyy yli 5000 kertaa VT:ssa ja tarkoittaa Isää Jumalaa mutta myös Poikaa eli Jeesusta niin kuin tutkimmekin asian olevan näin. Tässä Raamatun paikassa esiintyy myös ELOHIM nimi ja nämä molemmat nimet onkin tässä yhdistetty Jeesukseen. Jeesus on myös JHWH Raamatun opetuksen mukaan ja katsomme nyt muita Raamatun kohtia jotka todistavat tämän.

 

Herra on ainoa Pelastaja

 

Jes 43:10-11 Te olette minun todistajani, sanoo Herra, minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, jotta te tuntisitte minut ja uskoisitte minuun ja ymmärtäisitte, että minä se olen. Ennen minua ei ole luotu yhtäkään jumalaa, eikä minun jälkeeni toista tule. 11 Minä, minä olen Herra, eikä ole muuta pelastajaa, kuin minä.

 

 

Jakeessa 11:sta on Sana Herra – Jhwh. Ei ole muuta pelastajaa kuin Herra Jhwh. Jesajan kirja opettaa ettei ole muuta pelastajaa kuin Herra (Jhwh).

 

UT:n puolella on seuraava mielenkiintoinen Raamatun paikka joka kertoo myös ettei taivaan alla ole annettu kuin yksi nimi jossa on pelastus, joka on Jeesus Kristus.

 

Apt 4:10-12 niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne. 11 Hän on ’se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut’. 12 Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.".

 

Ei ole muuta pelastajaa kuin Herra (JHWH), eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa kuin Jeesuksessa, niin kuin Raamattu opettaa. Jeesus on JHWH Herra ja pelastaja Raamatun ilmoituksen mukaan. Katsomme kuinka englanninkieliset Raamatun käännökset kääntävät Jes 43:11.

 

King James version I, even I, am the LORD; and beside me there is no saviour.

Jay.B.Green literal translation I, I am Jehovah; and there is no Savior besides Me.

Young’s literal transalation I—I am Jehovah, And besides Me there is no saviour.

American standard version I, even I, am Jehovah; and besides me there is no saviour.

Darbyn käännös , I am Jehovah; and besides me there is no saviour.

 

Jeesus on Herra

 

Jeremian kirja antaa meille myöskin todistuksen Jeesuksen olevan JHWH.

 

Jer 23:5-6 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä herätän Daavidille vanhurskaan vesan; hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa. 6 Hänen päivinänsä pelastetaan Juuda ja Israel asuu turvassa. Ja tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan: ’Herra on meidän vanhurskautemme’.

 

Jakeessa 6 oleva Herra sana on JHWH. JHWH on meidän vanhurskautemme niin kuin Raamattu opettaa. UT:ssa Jumalan vanhurskaus asetetaan Jeesukseen joten Herra Jhwh Jeesus on vanhurskautemme.

 

1 Kor 6:11 Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.

 

1 Kor 1:30 Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi, 31 että kävisi, niin kuin kirjoitettu on: "Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra".

 

Raamatun todistus on tämä, Herra (Jhwh) Jeesus on meidän vanhurskautemme. Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeissa Jeesus todistaa olevansa Herra JHWH, kun perkele kiusasi erämaassa Jeesusta.

 

Luuk 4:9-12 Niin hän vei hänet Jerusalemiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas;10 sillä kirjoitettu on: ’Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, että he varjelevat sinua’, 11 ja: ’He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi’." 12 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sanottu on: ’Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi’."

 

Matt 4:5-7 Silloin perkele otti hänet kanssansa pyhään kaupunkiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle 6 ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas; sillä kirjoitettu on: ’Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta’, ja: ’He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi’." 7 Jeesus sanoi hänelle: "Taas on kirjoitettu: ’Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi’."

 

Jeesus siteeraa erämaassa Jumalan sanaa:

5 Moos 6:16 Älkää kiusatko Herraa, teidän Jumalaanne, niin kuin kiusasitte häntä Massassa,

 

Kun perkele kiusasi Jeesusta erämaassa Jeesus sanoi hänelle: kirjoitettu on: Älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Jeesus vetosi Jumalan sanaan joka löytyy 5:sta Mooseksen kirjasta. Tuossa kohdassa oleva sana Herra JHWH ja Jumala on ELOHIM. Erämaassa ei ollut muita kuin Jeesus ja perkele joka kiusasi siellä Jeesusta eikä ketään muuta. Tuo kiusauksen kohde oli siis Jeesus ja Jeesuksen vastaus osoittaa Hänen olevan JHWH ja ELOHIM. Opetuslapset todistivat myöskin Jeesuksen olevan JHWH (hwhy) ja ELOHIM.

 

Joh 20:19-28 Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, myöhään illalla, kun opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana, juutalaisten pelosta, tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellään ja sanoi heille: "Rauha teille!" 20 Ja sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran. 21 Niin Jeesus sanoi heille jälleen: "Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät." 22 Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille: "Ottakaa Pyhä Henki. 23 Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut; joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt." 24 Mutta Tuomas, jota sanottiin Didymukseksi, yksi niistä kahdestatoista, ei ollut heidän kanssansa, kun Jeesus tuli. 25 Niin muut opetuslapset sanoivat hänelle: "Me näimme Herran". Mutta hän sanoi heille: "Ellen näe hänen käsissään naulojen jälkiä ja pistä sormeani naulojen sijoihin ja pistä kättäni hänen kylkeensä, en minä usko". 26 Ja kahdeksan päivän perästä hänen opetuslapsensa taas olivat huoneessa, ja Tuomas oli heidän kanssansa. Niin Jeesus tuli, ovien ollessa lukittuina, ja seisoi heidän keskellään ja sanoi: "Rauha teille!" 27 Sitten hän sanoi Tuomaalle: "Ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen". 28 Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: "Minun Herrani ja minun Jumalani!"

 

Tuomas sanoi Jeesusta Herraksi ja Jumalaksi joka Hän onkin selvästi Raamatun opetuksen mukaan. Näiden kaikkien Raamatun paikkojen valossa joudumme toteamaan Jeesuksen olevan HERRA JHWH ja JUMALA ELOHIM.

Jumala on yksi

 

Olemme tutkineet Jeesusta Raamatun ilmoituksen valossa ja saaneet lopputulokseksi Hänen olevan HERRA JHWH ja JUMALA ELOHIM. Mutta kuinka se on mahdollista Raamattu puhuu myöskin Isästä Jumalasta ja ettei ole kuin yksi Jumala. Seuraavaksi tutkimmekin Raamatun opetusta aiheesta , Jumala on yksi. Mooseksen kirjassa on opetus yhdestä Jumalasta jota nyt tutkimme.

 

5 Moos 6:4 Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi.

 

5 Moos 6:4:ssä on alkutekstissä ensimmäinen Herra sana JHWH ja Jumalallemme on ELOHIM ja toinen Herra sana on HERRA JHWH:n ja yksi sana on echad. Raamattu ilmoittaa HERRA JHWH:n ja JUMALA ELOHIM:n olevan yksi Jumala ja siihen meidän on tyytyminen mikä on Raamatun ilmoitus asiasta. Jotta ymmärrämme Jumalan olevan yksi meidän tutkittava tuo sana echad, joka on tuossa Raamatun paikassa oleva yksi sana.

 

Suomen Karmel yhdistyksen kustantama ja Seppo Seppälän toimittama Hebrea-Suomi sanakirja määrittelee echad sanan näin: yksi, ensimmäinen, joku, ainut, yhdistetty.

 

Strongsin englanninkielinen sanakirja antaa sanalle echad seuraavat merkitykset: 0259. dxa Æechad ekh-awd’; a numeral from 0258; properly, united, i.e. one; or (as an ordinal) first:—a, alike, alone, altogether, and, any(-thing), apiece, a certain, [dai-]ly, each (one), + eleven, every, few, first, + highway, a man, once, one, only, other, some, together.

 

Seuraavaksi katsomme missä tekstiyhteyksissä sana echad esiintyy.

 

1 Moos 1:5 Ja Jumala kutsui valkeuden päiväksi, ja pimeyden hän kutsui yöksi. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, ensimmäinen (echad) päivä.

 

Echad tarkoittaa tässä kohdassa ensimmäistä ja se on myös yksi echad sanan merkitys.

 

1 Moos 2:24 Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi (echad) lihaksi

 

Avioliitossa mies ja nainen tulevat liittymisen kautta yhdeksi echad lihaksi.

 

1 Moos 3:22 Ja Herra Jumala sanoi: "Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku (echad) meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan. Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti!"

 

Herra (JHWH) Jumala (ELOHIM) sanoi paratiisissa ihminen on tullut sellaiseksi kuin yksi echad meistä. Tuo meistä sana tarkoittaa varmasti Isää ja Poikaa tässä Raamatun kohdassa.

 

3 Moos 24:22 Sama laki olkoon teillä, niin muukalaisella kuin maassa syntyneelläkin; sillä minä olen Herra, teidän Jumalanne."

 

Tämä Raamatun paikka painottaa että, on vain yksi (echad) laki.

 

4Moos 7:15 mullikka, oinas ja vuoden vanha karitsa polttouhriksi

 

Tästä kohdassa jokaisen polttouhri eläimen edessä on sana (echad) yksi.

 

4Moos 7:22 kauriin syntiuhriksi.

 

Hebrealaisessa Raamatussa on tässä kohdassa yksi (echad) kauris syntiuhriksi.

 

Hes 37:16-19  "Sinä, ihmislapsi, ota puusauva ja kirjoita siihen: ‘Juudalle ja häneen liittyneille israelilaisille’. Ota sitten toinen (Echad) puusauva ja kirjoita siihen: ‘Joosefille; Efraimin ja kaiken häneen liittyneen Israelin heimon sauva’.  Ja pane ne lähekkäin, pääksytysten, niin että ne tulevat yhdeksi (Echad) sinun kädessäsi.  Kun sitten kansasi lapset sanovat sinulle näin: ‘Etkö selitä meille, mitä sinä tällä tarkoitat?’ niin puhu heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä otan Joosefin sauvan, joka on Efraimin kädessä, ja häneen liittyneet Israelin sukukunnat, ja minä asetan ne yhteen Juudan sauvan kanssa ja teen niistä yhden (Echad) sauvan, niin että ne tulevat yhdeksi (echad) minun kädessäni.

 

Tässä kun liitetään yhteen Israelin sukukuntia, niin käytetään sanaa echad; eli kun heidät liitetään yhteen, niin he tulevat yhdeksi (echad).

 

Esra 2:64 Koko seurakunta oli yhteensä (Echad) neljäkymmentä kaksi tuhatta kolmesataa kuusikymmentä,

 

Tässä on vain muutamia kohtia siitä miten echad sanaa Raamattu käyttää. Eli sanaa echad käytetään runsaasti sellaisissa kohdissa, joissa useammasta yhdistämällä muodostetaan yksi kokonaisuus. Sekä myös sitä käytetään kun puhutaan yhdestä ainoasta. Johtopäätös tästä kaikesta on seuraavanlainen: Jumala on yksi, siten, että Yksi Jumala on siis Isässä sekä Pojassa sekä tietysti myös Pyhässä Hengessä, koska Kristus sanoi Isän ja Pojan tulevan asumaan niihin ihmisiin, jotka Jumalaa rakastavat.  Mutta on kuitenkin vain yksi Isä, joka ei ole Poika. Ja on yksi Herra Jeesus Kristus, joka ei ole Isä, vaan Isän Poika sekä Poika on Jumala, sillä Jumala loi taivaan ja maan. Ja Poika oli Isänsä kanssa luomassa taivaita sekä maata.

 

1 Moos 1:26  Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat".

 

Näin ymmärrämme myös tuon edellä olevan Raamatun kohdan, että Isä ja Poika yhdessä tekivät ihmisen oman kuvansa kaltaisuuteen. Tästä tulee hienosti esille tuo echad Jumala Isässä ja Pojassa; He yhdessä tekivät.

 

Jumala (Isä ja Poika) teki ihmisen kuvaksensa eli Adamin. Adamin kylkiluusta Jumala teki Eevan.  Adam  sanoi ”Tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani; hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu". Sen tähden Raamattu sanoo, että mies ja vaimo tulevat yhdeksi (echad) lihaksi, koska vaimo on otettu miehestä. Ihminen on siis Jumalan kuva. Samoin myös Isä ja Poika ovat yksi (echad). Mutta niin kuin Adam ja Eeva ovat yksi (echad), mutta Eeva ei kuitenkaan ole Adam, vaan Eeva. Niin myös samoin, vaikka Isä ja Poika ovat yksi (echad), niin silti Poika ei ole Isä. Adam ja Eeva luotiin Jumalan kuvaksi, jossa he ovat yksi samalla tavalla kuin Isä ja Poika ovat (echad) yksi.

Jeesus on Isän oikealla puolella


Mark 14:62
Jeesus sanoi: "Olen; ja te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä".

 

Luuk 22:69 Mutta tästedes Ihmisen Poika on istuva Jumalan voiman oikealla puolella."

 

Jeesus itse sanoi menevänsä istumaan Isänsä Jumalan oikealle puolelle ja jos kerran Jeesus istuu oikealla puolella jotakin, täytyy jonkun istua Jeesuksen Kristuksen vieressä. Stefanus näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen Kristuksen seisovan Jumalan Isän oikealla puolella. Jos Jeesus seisoi Isänsä oikealla puolella täytyi Hänen vieressään olla Hänen Isänsä. Tämäkin kohta todistaa, jotta Jeesus ei ole Isä eikä Isä ole Jeesus, niin kuin joissakin piireissä väärin opetetaan.

 

Apt 7:55 Mutta täynnä Pyhää Henkeä hän loi katseensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella 56 ja sanoi: "Katso, minä näen taivaat auenneina ja Ihmisen Pojan seisovan Jumalan oikealla puolella".

Hebr 8:1 Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä: meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa,

1 Piet 3:22 hänen, joka on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella; ja hänen allensa ovat enkelit ja vallat ja voimat alistetut.

 

Jeesus on Isänsä oikealla puolella ja he yhdessä istuvat Jumalan valtaistuimella niin kuin ilmestyskirjakin opettaa.

 

Ilm 21:22 Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt; sillä Herra Jumala, Kaikkivaltias, on sen temppeli, ja Karitsa. 23 Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta; sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppu on Karitsa. 24 Ja kansat tulevat vaeltamaan sen valkeudessa, ja maan kuninkaat vievät sinne kunniansa. 25 Eikä sen portteja suljeta päivällä, ja yötä ei siellä ole,26 ja sinne viedään kansojen kunnia ja kalleudet. 27 Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää eikä ketään kauhistusten tekijää eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan.

 

Ilm22:1 Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. 2 Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. 3 Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä 4 ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa. 5 Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti.

 

Tuo valtaistuin on kreikaksi thronos joka Ilm 22:1:ssä on yks.gen. ja Ilm 22:3:ssa se on yks.nom. Raamatun opetus onkin varsin selvä siitä, että on vain yksi valtaistuin jolla istuu Isä ja Poika. Kun kerran Raamattu opettaa Isän ja Pojan yhdessä istuvan valtaistuimella niin voimme ymmärtää tämän tarkoittavan Raamatun ilmoittamaa yhtä Jumalaa eikä Jumalaa voikaan määritellä millään muulla tavalla kuin siten miten Raamattu asian ilmoittaa. Asiaa ei voi kuitenkaan ymmärtää niin että, Jeesus on Isä ja Isä on Jeesus. Tällainen johtopäätös on selvästi Raamatun sanan vastaista väärää opetusta. Emme voi opettaa Jumalan olevan kuitenkaan kuin yksi, siten kuin Raamattu asian ilmoittaa

Karitsa (Jeesus) sekä Isä

 

Ilm 5:
1 ¶ Ja minä näin valtaistuimella-istuvan oikeassa kädessä kirjakäärön, sisältä ja päältä täyteen kirjoitetun, seitsemällä sinetillä suljetun.
2 Ja minä näin väkevän enkelin, joka suurella äänellä kuulutti: "Kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetit?"
3 Eikä kukaan taivaassa eikä maan päällä eikä maan alla voinut avata kirjaa eikä katsoa siihen.
4 Ja minä itkin kovin sitä, ettei ketään havaittu arvolliseksi avaamaan kirjaa eikä katsomaan siihen.
5 Ja yksi vanhimmista sanoi minulle: "Älä itke; katso, jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa, on voittanut, niin että hän voi avata kirjan ja sen seitsemän sinettiä".
6 ¶ Ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden neljän olennon ja vanhinten keskellä seisoi Karitsa, ikäänkuin teurastettu; sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä, lähetetyt kaikkeen maailmaan.
7 Ja se tuli ja otti kirjan valtaistuimella-istuvan oikeasta kädestä.
8 Ja kun se oli ottanut kirjan, niin ne neljä olentoa ja kaksikymmentä neljä vanhinta lankesivat Karitsan eteen, ja heillä oli kantele kullakin, ja heillä oli kultaiset maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukoukset,Rev 5:1-8:  And I saw on the yad yamin (right hand) of the One sitting on the Kes (Throne) a sefer (book) having been written inside and on the back, having been sealed with sheva chotamot (seven seals). YECHEZKEL 2:9,10; YESHAYAH 29:11; DANIEL 12:4  And I saw a strong malach (angel), proclaiming in a kol gadol (loud voice), Who is worthy to open the sefer (book) and break its chotamot (seals)? And no one in Shomayim or on ha’aretz or under ha’aretz was being able to open the sefer (book) or to look into it.  And I was weeping copiously because no one was found worthy to open the sefer (book) or to look into it.  And one of the Zekenim says to me, Do not weep, hinei! HaAryeh (The Lion) from the Shevet Yehudah (Tribe of Judah), the Shoresh Dovid (Root of Dovid), has won the nitzachon (victory) and he is able to open the sefer (book) and its sheva chotamot (seven seals). BERESHIT 49:9; YESHAYAH 11:1,10 And I saw between the Kes (Throne) and the Arbah Chayyot (Four living Beings) and among the Zekenim (Elders, SHEMOT 12:21) a SEH (Lamb, YESHAYAH 53:7, Moshiach) having stood as having been slain, having sheva karnayim (horns, omnipotence), sheva eynayim (eyes, omniscience), which are the sheva ruchot (spirits, archangels) of Hashem having been sent into kol ha’aretz (all the earth). And the SHE (Yeshua the Messiah) (YESHAYAH 53:7) came and has taken the sefer out of the yad yamim (right hand) of the One (The Father) sitting on the Kes (Throne).  And when the SEH (YESHAYAH) received the sefer, the Arbah Chayyot (Four living Beings) and the esrim v’arba’ah Zekenim (twenty-four Elders, SHEMOT 12:21) fell down before the SEH (Lamb, YESHAYAH 53:7), each one having a nevel (harp) and golden ke’arot (bowls) full of ketoret (incense), which are the tefillos (prayers) of the Kadoshim. TEHILLIM 141:2; 16:3 (Teksti on Jewish Orthodox Brit Chadasda)

 

Textus receptus

Ilm 5:7  (TR) kai <JA> elthen <TULI> kai <JA> eilthphen <OTTI> to <ARTIKKELI> biblion <KIRJAN> ek <PREP. JOSTAKIN> tees <ARTIKELI> deksias <OIKEASTA KÄDESTÄ> tou <ARTIKKELI> kathemenou <ISTUVAN> epi <PREP.> tou <ARTIKKELI> thronou <VALTAISTUIMELLA>

Karitsa eli Jeesus tuli ja otti Isän kädestä kirjan, näin myös sanoo Textus Receptuksen teksti.

Byzanttilaisessa tekstissä ei ole jakeessa 7 kirja sanaa, mutta oikea käsi siitä löytyy.  Bysanttilainen teksti on kuitenkin yhtäpitävä Textus Receptuksen kanssa, sillä sen jakeessa 8 sanotaan näin:

 

(BYZ) Ilm 5:8 kai <JA> ote <KUN> elaben <OLI OTTANUT> to <ARTIKKELI> biblion <KIRJAN> ta <ARTIKKELI> tessara <NELJÄ> dzooa <OLENTOA> kai <JA> oi <ART.> eikosi <KAKSIKYMMENTÄ> tessares <NELJÄ> presbuteroi <VANHINTA> epeson <KAATUIVAT> enoopion <ETEEN> tou <ART.> arniou <KARITSAN> ekhontes <OLI> (5723) ekastos <JOKAISELLA> kitharan <KANTELE/HARPPU> kai <JA> phialas <MALJAT> khrusas <KULTAISET> gemousas <TÄYNNÄ> thumiamatoon <SUITSUTUKSIA> ai <JOTKA> eisin <OVAT> ai <ART.> proseukhai <RUKOUKSIA> toon <ART.> hagioon <PYHIEN>

Näin jae 8 vahvistaa, että Karitsa (Jeesus) otti kirjan Isän oikeasta kädestä.  Jeesus ei ole Isä, joka sellaista opettaa on siinä kohden pahasti erehtynyt. Jeesus ja Isä esiintyvät tässä kohtaa yhdessä, eikä Jeesus ole tuossa Isä, eikä Isä ole Jeesus. Onhan selvää, että Isän Poika (Jumalan Poika) ei voi olla itse Isä, vaan Poika.

Jotkut opettavat Jumalan olevan yksi kolmessa eri olomuodossa, eli Isänä, Poikana ja Pyhä Henkenä: Tämä tarkoittaa sitä, että Jeesus on Isä ja Isä on Jeesus sekä Pyhä Henki on Isä ja välillä Jeesus; eli tämä oppi opettaa Jumalan olevan yksi, joka esiintyy kolmessa eri roolissa. Edellä oleva on harhaopetus, sillä se ero on Jeesuksella ja Isällä, että Jeesus ei ole Isä, vaan Isän Poika (Jumalan Poika).

Jumalan olemus

 

 

Meillä uskovilla (myös minulla) on se ongelma, että kun olemme kasvaneet tietyssä hengellisessä yhteisössä, kirkkokunnassa jne. kasvuympäristömme muokkaama oppi  ja opetus Raamatusta on meille yleensä se ainoa ja oikea. Tämän tähden on vaikea hahmottaa ja ojentautua sen mukaan mitä Raamattu itse todella opettaa. Hyvä on tietenkin ettei heti kaikkea pureskelematta niele, vaan kaikki tulisi tarkasti ja huolellisesti koetella ja tutkia.

 

Kolminaisuus, pyhäkolminaisuus, kolmiyhteinen, pyhä kolmiyhteinen Jumala, jumaluuden ensimmäinen persoona, jumaluuden toinen persoona,  ja  jumaluuden kolmas persoona ovat nimityksiä joita ei löydy Raamatusta. Hyvä olisi pitäytyä siihen mitä Raamattu sanoo ja mitä Jumala omassa sanassaan opettaa itsestään eikä keksiä ihmismielen ja uskonnollisen maailman käsitteitä kuvaamaan Jumalaa. Miten sitten voimme kuvata Jumalaa ja Hänen olemustaan?

 

Raamattu ilmoittaa Jumalan olevan yksi. Tämä Raamatun ilmoittama Jumala esiintyy Raamatun sivuilla ja ihmiskunnan historiassa sekä tietysti luomakunnassaan Isänä ja Poikana, joka on Jeesus Kristus (Messias) ja Pyhänä Henkenä. Jeesus ei kuitenkaan ole Isä, vaan Isän Poika.

Ihmisestä käytetään nimitystä persoona, joka tarkoittaa ja kuvaa ihmistä, eli vaikka Paavalia, sillä Paavali on ihminen ja persoona. Jumala on suurempi kuin ihmispersoona. Jumala puhuu itsestänsä Jumalana, jolla on kasvot: Jumalaa ei voi rinnastaa ihmispersonaan siten kuin vajavaista ihmistä, koska Jumala on täydellinen, joka on Minä olen.

 

1 Moos 3:8 Ja he kuulivat, kuinka Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileydessä. Ja mies vaimoineen lymysi Herran Jumalan kasvojen (panim) edestä paratiisin puiden sekaan.

 

Ps 68:8 niin maa vapisi ja taivaat tiukkuivat Jumalan kasvojen (panim) edessä, Siinai vapisi Jumalan, Israelin Jumalan, kasvojen (panim) edessä.

VT:n hebr. käyttää sanaa panim, joka tarkoittaa kasvot, läsnäolo sekä persoona. Raamattu puhuu siis myös Jumalasta läsnä olevana persoonana, mutta ei ihmispersoonana, vaan Henkenä, joka on elämä, jossa on persoonallisuus ja joka on läsnäoleva.

 

Hebr 9:24 Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkeinpyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen (prosopon) eteen meidän hyväksemme.
 

UT puhuu Jumalan kasvoista käyttäen kreik. sanaa prosopon, joka tarkoittaa kasvoja, persoonaa, läsnäoloa.

Jumala on läsnäoleva, koska Hän on Minä olen, jossa on iankaikkinen elämä. Jumala on Henki, iankaikkinen Henki, joka on elävä ja jossa on elämä. Tässä suhteessa rinnastus persoonaan ei ole väärä, jos tarkoittaa sillä että Jumala on elävä ja läsnäoleva, jossa on elämä. Mutta rinnastaa Jumala samaan persoona käsitteeseen ihmisen kanssa on väärä ja epäraamatullinen. Tuskin kuitenkaan kukaan uskova sekoittaa Jumalaa ihmispersoona käsitteeseen.

 

Herra Jeesus tuli ihmiseksi, mutta Hän ei ollut aivan tavallinen ihminen, sillä Hänellä ei ole maallista biologista isää, koska Raamatun mukaan Pyhä Henki hedelmöitti Jeesuksen. Jeesus oli siis ihminen, mutta ei ihan tavallinen ihminen, koska Hänen biologinen Isänsä oli Jumala.

 

Raamatun todistus on kuitenkin se, että Jumala on yksi, Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä. Herra Jeesus ei ole kuitenkaan Isä, kuten Raamattu sen selvästi opettaa. Todellista Jumalan kunnioitusta on puhua ja opettaa Jumalasta sen terminologian kautta millä tavalla Jumala puhuu itsestään omassa sanassaan, eli Raamatussa. Emme kunnioita Jumalaa jos lisäämme Hänen sanaansa sellaisia kuvauksia Hänestä, jota Jumalan sana ei opeta. 

 

Raamatullinen kuvaus Jumalasta on että Jumala on yksi ja tämä yksi Jumala on Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä. Raamattu opettaa myös Isän olevan yksin Kaikkivaltias. Isän Kaikkivaltius ei tietenkään vie pois Jeesukselta Jumaluutta, sillä Jumala itse sanoo Jeesuksen olevan Jumala.

 

Jumala sanoo Poikaa Jumalaksi

Psa 145:
8 Herra on armahtavainen ja laupias, pitkämielinen ja suuri armossa.
9 Herra on hyvä kaikille ja armahtaa kaikkia tekojansa.
10 ¶ Kaikki sinun tekosi ylistävät sinua, Herra, ja sinun hurskaasi kiittävät sinua.
11 He puhuvat sinun valtakuntasi kunniasta ja kertovat sinun voimastasi.
12 Niin he ilmoittavat ihmislapsille hänen voimalliset työnsä ja hänen valtakuntansa kirkkauden ja kunnian.
13 Sinun valtakuntasi on iankaikkinen valtakunta, ja sinun herrautesi pysyy polvesta polveen.
14 Herra tukee kaikkia kaatuvia, ja kaikki alaspainetut hän nostaa.
15 Kaikkien silmät vartioitsevat sinua, ja sinä annat heille heidän ruokansa ajallaan.

Psa 45:6Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti; sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka.

Hebr 1:
5 Sillä kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: "Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin"; ja taas: "Minä olen oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva minun Poikani"?
6 Ja siitä, kun hän jälleen tuo esikoisensa maailmaan, hän sanoo: "Ja kumartakoot häntä kaikki Jumalan enkelit".
7 Ja enkeleistä hän sanoo: "Hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulen liekiksi";
8 mutta Pojasta: "Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka.

Psalmi 45:6 on käännetty alkutekstin mukaan, joka sanoo Jumala sinun valtaistuimesi. Heprealaiskirjeen 8 luku siteeraa Psalmi 45:6 ja sanoo, että Jumala on sanonut Pojastaan; Jumala sinun valtaistuimesi pysy aina ja iankaikkisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että Isä Jumala sanoo Herran Jeesuksen olevan Jumala. Niin Psa 45:6 kuin Hebr 1:8 ovat alkutekstin mukaisia käännöksiä.

Raamatun todisteet Herran Jeesuksen Jumaluudesta ovat kiistattomat ja selkeät.

Taivaista kuului ääni

Matt 3:
16 Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä.
17 Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt".

Jeesus ja Isä ovat tässäkin eri "persoonia", sillä Jeesuksen ollessa maan päällä taivaista kuului Isän ääni. Jos Jeesus olisi Isä ja Isä olisi Jeesus, niin tässä Raamatun kohdassa Jumala olisi jakanut itsensä kolmeen eri "persoonaan", eli kolmeen eri olomuotoon. Raamattu kuitenkin selvästi osoittaa tässä kohden Jeesuksen olevan Jumalan Poikana maan päällä ja Isän olevan taivaissa; eli Jeesus ei ole Isä. Samoin tässä tulee esille yhden Jumalan kolmiyhteisyys, sillä Jeesus kastettiin vedessä, Jumalan Henki (Pyhä Henki) tuli alas ja laskeutui Jeesuksen päälle, ja Isä Jumalan ääni kuului taivaista. Kts. tarkempi selvitys yhden Jumalan kolmiyhteisyydestä: Kolmiyhteinen yksi Jumala

Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä

Joh 5:19 Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee Isän tekevän; sillä mitä Isä tekee, sitä myös Poika samoin tekee

Jos Jeesus olisi Isä, niin edellinen jae on täysin järjetön. Jeesus sanoi ettei Hän voi tehdä mitään itsestänsä, vaan Hän tekee sen minkä näkee Isän tekevän. Jeesus ei ole Isä, sillä Poika ei voi tehdä mitään ilman Isää.

Joh 14:9 Jeesus sanoi hänelle: "Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: ‘Näytä meille Isä’?

Jeesus sanoi, että kuka on nähnyt Hänet on nähnyt Isän, koska Poika tekee Isän tahdosta Isän tekoja. Eli kun näet Isän teot olet "nähnyt" Hänet, vaikka Poika ei olekaan Isä.

Joh 8:28 Niin Jeesus sanoi heille: "Kun olette ylentäneet Ihmisen Pojan, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen, ja etten minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin minun Isäni on minulle opettanut.

Jos Jeesus olisi Isä, niin edellä oleva Raamatun kohta olisi järjetön. Tässä Jeesus Isän Poikana kertoo, ettei Hän tee mitään itsestään, vaan Hän tekee sen minkä Isä on Hänelle opettanut. Jos Jeesus olisi itse Isä ei Hän voisi sanoa ettei tee mitään itsestään, vaan puhuu sen mukaan mitä Isä on Hänelle opettanut. Jeesus ei siis ole Isä, vaan Isän Poika.

Jos Jeesus olisi Isä, niin ei Häntä olisi lähetetty maan päälle, vaan Hän olisi itse tullut ilman lähettäjää. Mutta koska Isä lähetti Hänet ei Hän voi olla Isä, vaan Isän Poika. Jos Jeesus olisi itse Isä, niin miksi Hän koko ajan puhuu, että Hänellä on Isä?

Jumala ei ole siis yksi siten, että Hän esiintyy kolmessa eri roolissa tai olomuodossa (Isä, Poika ja Pyhä Henki).

Isä on Jeesusta suurempi

 

Joh 14:28 Te kuulitte minun sanovan teille: ’Minä menen pois ja palajan jälleen teidän tykönne’. Jos te minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän tykö, sillä Isä on minua suurempi.

 

On sellaistakin opetusta, että Jeesus on Isä ja Isä on Jeesus. Mutta Jeesus ei voi olla Isä, koska silloin olisi vielä Isääkin suurempi olemassa ja sehän on täysin epäraamatullinen ajatus, koska Raamatun opetuksen mukaan ei ole toista Isää suurempaa Jumalaa olemassakaan. Koska Jeesus puhui Isästään jonka tykö Hän on menevä, niin se tarkoittaa sitä, että Jeesuksella on olemassa Isä, joka on Jumala. Taivaallinen hierarkia on Raamatussa tässä järjestyksessä: Isä lähetti Pojan, Poika lähetti Pyhän Hengen, Pyhä henki lähettää sinut, joka uskot Jeesuksen niin Raamattu sanoo.

 

On vain yksi Jumala, niin kuin Raamattukin opettaa, Jumala on Echad. Yhdessä Jumalassa on Isä, Jeesus Kristus sekä Pyhä Henki. Jeesus sanoi, Hänen sekä Isän tulevan asumaan niihin´, jotka Jumalaa rakastavat. Raamattu opettaa, jotta uskova ihminen on Jumalan temppeli, koska Jumalan Henki asuu hänessä.

 

Kolminaisuusopin ongelma

 

1 Kor 15:24-28  sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman.  Sillä hänen pitää hallitseman "siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle".  Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema.  Sillä: "kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle". Mutta kun hän sanoo: "kaikki on alistettu," niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa.  Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa.

 

Matt 28:18  Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä

 

Raamattu opettaa, että Isä on antanut kaiken vallan Pojallensa. Mutta kun Poika on alistanut kaikki valtansa alle, silloin itse Poikakin alistetaan Isän vallan alle. Tämä todistaa sen, että Isä yksin on Kaikkivaltias, sillä vain Kaikkivaltias voi antaa kaiken Pojallensa ja sitten alistaa Poikansakin oman valtansa alle. Isä on Kaikkivaltias, siksi Jeesus sanoi Isää Poikaa suuremmaksi. Kolminaisuusopin eräs suuri ongelma on se, että se sanoo Pojan ja Isän olevan yhtä suuria ja Kaikkivaltiaita, vaikka Raamattu opettaa, että Isä yksin on Kaikkivaltias sekä Isä on Poikaa suurempi. Raamattu ei siis opeta kirkkojen opettamaa kolminaisuusoppia, vaan yhtä Jumalaa, joka on Isässä, Pojassa ja Pyhässä Hengessä. Kts. tarkempi selvitys kolminaisuudesta: Isä on Jeesusta suurempi

 

Pojan Jumaluus

 

Se että Isä on Kaikkivaltias sekä Poikaa suurempi ei vie pois Pojalta Jumaluutta, sillä Poika on Jumala, mutta ei Isä. Ilmestyskirjassa sen viimeisissä luvuissa on Uudessa Jerusalemissa Jumalan valtaistuin kreik. yksikössä. Ja tällä valtaistuimella istuu Jumala sekä Karitsa eli Isä ja Poika. Joten Kristus on Jumala

 

Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Joh 16: 13,14

 

Raamatun ilmoitus Jumaluudesta on selvä, jotta on yksi Jumala, joka on Isässä, Jeesuksessa Kristuksessa sekä Pyhässä Hengessä. Isä ei ole Poika, eikä Poika ole Isä. Jumaluudessa on myös oma hierarkiansa, Isä on Poikaa suurempi sekä koska Pyhä Henki eí ota omastansa, vaan Pojalta, niin silloin Jumaluuden hierarkia on: Isä, Jeesus Kristus sekä Pyhä Henki. Tämä on Raamatun ilmoittama yksi Jumala. Jumalaa emme kuitenkaan voi vajavaisuutemme takia käsittää täydellisesti, voimme ymmärtää vain sen minkä Raamatusta Jumala meille avaa, joten minä nostan hattua Jumalalle ja jätän Hänelle viimeisen sanan, sillä vain Hän tietää täydellisesti, jotta Jumala on: MINÄ OLEN

 

Jumaluus ja Jumalan olemus jää pienelle ihmisille vajaaksi tiedoksi ja tämä tutkimus oli pienen pieni yritys hahmottaa Suuren Suurta Jumalaa.

 

 

Petri Paavola 2006

 

Lähteet:


33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
J.P. Green Literal translation
Young's Literal Translation
Jewish Publication Society Old Testament (JPS 1917)
Hebrew Old Testament

Byzantine text
Textus Receptus
Hebrew and Greek online Bible dictionary
Strong's Concordance

 

 

Videoita aiheesta:


 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker