Etusivulle
RaamatunopetuksiaJumalan liitot

 

 

 

Jumala tekee liiton ihmisen kanssa, jonka tarkoituksena on muodostaa yhteys Jumalan ja ihmisen välille. Liitto sana on hebr. berith, joka tarkoittaa liittoa. Jumala on tehnyt useita liittoja ihmisen kanssa. Tämän kirjoituksen tarkoituksena on tarkastella näitä liittoja, minkälaisia ne ovat, sekä mitä näihin liittoihin sisältyy. Näihin liittoihin sisältyy syvällinen opetus, jota yritämme myös tässä kirjoituksessa tutkia.

 

Liitto Nooan kanssa

 

Nooan päivinä oli ihmisten pahuus suuri maan päällä. Jumala näki, että ihmisten sydämen ajatukset olivat kaiken aikaa pahat. Synti turmeli ihmisten sydämet niin, että maa oli täynnä väkivaltaa, sillä kaikki liha oli turmellut vaelluksensa maan päällä. Jumala päätti hävittää maan päältä ihmiset heidän pahuutensa tähden.

 

Jumala valitsi yhden miehen, jolle Hän sanoi: Minä hävitän ihmiset maan päältä, sen tähden tee itsellesi arkki honkapuusta. Minä annan vedenpaisumuksen tulla maan päälle, mutta sinun kanssasi Minä teen liiton. Sinun on mentävä sisälle arkkiin poikiesi, vaimosi ja miniäsi kanssa. Ota kaikista eläimistä kaksi paria, koiras ja naaras ja vie ne mukanasi arkkiin. Hanki myös ruokaa ja kokoa sitä itsellesi ja heille. Nooa teki niin kuin Jumala oli käskenyt hänen tehdä.

 

Pelastus

 

Tämä liitto alkoi Jumalan valinnalla, sillä Jumala valitsi Nooan, jonka kanssa Jumala  teki liiton. Jumalan liitto alkaa aina Jumalan valinnalla. Miksi Jumala valitsi Nooan? Synti turmelee ihmisen, siksi Jumala hävitti turmeltuneen ihmiskunnan maan päältä. Jumalan liiton tarkoituksena oli poistaa synti sekä tuoda yhteys Jumalan ja ihmisen välille. Jumalan tarkoituksena oli myös, että Nooa eläisi Jumala yhteydessä Jumalan tahdon mukaisesti. Pietari kirjoitti Nooan olevan vanhurskauden saarnaaja, joka varmasti julisti aikalaisilleen, että tehkää parannus ja tulkaa kanssani arkkiin, kun se valmistuu, sillä Jumala lähettää vedenpaisumuksen maan päälle. Jumalan armotarjous oli siis kaikille voimassa, mutta suurin osa hylkäsi Jumalan tarjouksen, sillä vain kahdeksan ihmistä pelastui. Nooa rakensi arkkia kuivalle maalle, koska uskoi Herran sanan mukaan vedenpaisumuksen tulevan maan päälle. Häntä varmasti pilkattiin ja pidettiin höynähtäneenä, sillä ei synnin turmelemat ihmiset uskoneet vedenpaisumukseen. Nooan rakentaman arkin mitat olivat; n. 140 metriä pitkä, n. 23 metriä leveä ja n. 13 metriä pitkä. Tuollaisen laivan rakentaminen vaati paljon aikaa. Nooa oli siis kauan aikaa pilkattuna sen tähden, koska hän oli uskollinen ja kuuliainen Jumalalle.

 

Uskon kautta sisälle liittoon

 

Jumala määritteli liiton ehdot ja ihmisen tehtäväksi jäi vastaanottaa Jumalan liiton ehdot. Nooa sai tulla uskon kautta sisälle Jumalan liittoon ja uskon kautta ja uskossa Nooa alkoi rakentamaan arkkia. Ilman uskoa ei Nooa olisi voinut vastaanottaa Jumalan tarjoamaa liittoa. Jumala pelasti Nooan armosta ja mahdollisti Nooassa uskon Sanansa kautta sanoen: Tee arkki. Ilman Jumalan ilmoitusta ei Nooa olisi pelastunut ja arkkikin olisi jäänyt rakentamatta. Liitto Jumalan ja ihmisen välillä on aina Jumalan määrittelemä, jossa Hän määrittelee liiton ehdot. Jumalan ja ihmisen väliseen liittoon käydään uskon kautta, niin kuin Nooankin tapaus sen hyvin selvästi meille osoittaa.

 

Liiton merkki

 

Kun maa oli kuivunut tulvavedestä, niin Nooa rakensi alttarin Jumalalle, jossa hän uhrasi puhtaita eläimiä polttouhriksi Jumalalle. Liitto vahvistettiin polttouhrilla, jonka jälkeen Jumala siunasi Nooan ja hänen poikansa ja sanoi heille: Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. Jumala antoi saman kehotuksen kuin paratiisissa eli olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. Jumala antoi uuden mahdollisuuden syntiin langenneelle ihmiskunnalle. Jumala sanoi, että hän tekee Nooan ja hänen poikiensa kanssa liiton ettei enää koskaan vedenpaisumus hukuta maailmaa. Tämän liiton merkiksi Jumala asetti sateenkaaren taivaalle, joka on Jumalan ikuinen merkki siitä ettei Hän enää hukuta vedenpaisumuksella maailmaa.

 

Liiton sanoma

 

Jumala poisti synnin turmelemat ihmiset maan päältä vedenpaisumuksen kautta. Jumala tiesi ettei synnin poistaminen maan päältä ratkaissut synti ongelmaa. Jumala tiesi mitä Hän teki, sillä Jumala tahtoo ihmisten syvällisesti ymmärtävän synnin karmean tuhovaikutuksen sekä Jumalan äärettömän suuren rakkauden ihmistä kohtaan. Saatana on vanginnut ihmisen tahtoansa tekemään, jonka takia ihminen on synnin orja, josta seuraa ihmisten pahuus. Jumala haluaa osoittaa ihmiskunnalle ettei synnin poistaminen ratkaise synti kysymystä, sillä synti on syvemmällä kuin itse synnissä. Synnin syvyys on saatanan aiheuttamassa vankeudessa, joka on synnin syvin ongelma. Tämän ratkaisun poistoa Jumala alkoi valmistelemaan syntiinlankeemuksen tähden. Liitto Nooan kanssa oli yksi askel kohti tämän ongelman ratkaisua.

 

Liitto Aabrahamin kanssa

 

Jumala valitsi Aabrahamin ja sanoi hänelle: ”Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.”

 

Ihmiskunta oli taas ajautunut epäjumalanpalvelukseen ja Jumalan pelastus- suunnitelmassa oli seuraavan vaiheen vuoro. Tämän tähden Jumala valitsi Aabrahamin. Jumala kutsui Aabrahamin ulos tämän maailman epäjumalanpalveluksesta. Aabraham uskoi Jumalaa ja jätti maansa sekä sukunsa ja lähti kulkemaan kohti sitä maata, johon Jumala hänet on johdattava. Kun Jumala valmisteli Aabrahamia liitto suhteeseen Hänen kanssansa, niin ensimmäinen asia oli Jumalan valinta. Jumala valitsi armostansa Aabrahamin sanoen: Lähde siihen maahan, jonka Minä sinulle osoitan. Aabraham uskoi Jumalaa ja lähti uskon kautta kulkemaan kohti sitä maata, jonka Jumala hänelle antaa.

 

Leipä ja viini

 

Kun Aabraham voitti Kedorlaomerin ja ne kuninkaat, jotka olivat hänen kanssansa, niin Melkisedek Saalemin kuningas, joka oli Jumalan, Korkeimman, pappi toi Aabrahamille leipää ja viiniä ja siunasi Aabrahamin. Tämä oli esikuvaa tulevista päivistä ja Herran Jeesuksen murretusta ruumiista sekä Hänen sovintoverestään, joka tulee siunauksena niille, jotka Jumalaan uskovat.

 

Alttari Herralle

 

Kun Aabraham vaelsi Mooren tammistoon, niin Jumala sanoi antavansa tämän maan Aabrahamille. Tämän kuultuaan Aabraham rakensi alttarin Herralle, jossa hän uhrasi polttouhrin Herralle. Uhrin tarkoituksena oli valmistaa Aabraham sisälle Jumalan liittoon.

 

Liitto Aabrahamin kanssa

 

Jumala puhui Aabrahamille: ”Katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea." Ja Jumala sanoi hänelle: " ”Niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä.”

 

Aabraham uskoi Herraa, jonka jälkeen Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Tämän jälkeen Jumala alkoi valmistelemaan liittoa Aabrahamin kanssa. Jumala käski, että Aabrahamin  piti tuoda kolmivuotias hieho, kolmivuotias vuohi ja kolmivuotias oinas sekä metsäkyyhkynen ja nuori kyyhkynen ja halkaista ne ja asettaa ne vastakkain. Tämä toimenpide oli käytössä Aabrahamin aikana itämailla ja se oli liiton vahvistamisen merkki, joka oli pitävä ja ehdottomasti voimassa molempien osapuolien kohdalla. Nämä uhrieläimet tuli laittaa vastakkain ja sitten molempien liiton tai sopimuksen tekijäin tuli kävellä näiden uhri eläinten päällä edestakaisin, näin sopimuksesta tuli pätevä.

 

Aabraham teki niin kuin Jumala oli sanonut. Kun aurinko oli laskemaisillaan ja Aabrahamin olisi pitänyt tehdä oma osuutensa tuossa Herran liitonmerkin sopimuksessa, niin  valtasi raskas uni Aabrahamin, ja kauhu ja suuri pimeys valtasi hänet. Ja Herra sanoi Aabrahamille: "Niin tiedä totisesti, että sinun jälkeläisesi tulevat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän omansa, ja heidän on niitä palveleminen, ja ne sortavat heitä neljäsataa vuotta. Mutta myös sen kansan, jota he palvelevat, minä tuomitsen; ja sitten he pääsevät lähtemään, mukanaan paljon tavaraa. Mutta sinä saat mennä isiesi tykö rauhassa, ja sinut haudataan päästyäsi korkeaan ikään. Ja neljännessä polvessa sinun jälkeläisesi palaavat tänne takaisin; sillä amorilaisten syntivelka ei ole vielä täysi." Ja kun aurinko oli laskenut ja oli tullut pilkkopimeä, näkyi suitsuava pätsi ja liekehtivä tuli, joka liikkui uhrikappaleiden välissä.

 

Sinä päivänä Herra teki Aabrahamin kanssa liiton, sanoen: ”Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan.” Ajattele! Kun Aabraham nukkui eikä ollut kävelemässä  uhrikappaleiden välissä, niin Jumalan tuli liikkui uhrikappaleiden välissä. Tämä kuvaa sitä, ettei ihminen pysty pitämään sitä liittoa, minkä hän on tehnyt Jumalan kanssa. Jumala ei vihastunut Aabrahamille, vaikka tämä nukkui raskasta unta.

 

Jumala näkee meidän heikon lihamme ja sen, ettei lihassa ole uskoa. Jumala onkin armollinen ja rakastava, Hän pitää koko liiton ja auttaa vielä meitäkin sanansa ja Henkensä kautta ottamaan osaan tuohon liittoon. Niin kuin Jumalan liekehtivä tuli liikkui uhrikappaleiden välissä, niin Jumala pitää koko liitto-sopimuksensa voimassa eikä Hän petä, vaan Hän pysyy sanansa takana.  Tämä on todella suurta armoa ja rakkautta, jota Jumala osoittaa ihmistä kohtaan.

 

Liiton merkki

 

Liiton merkiksi Jumala sääti ympärileikkauksen. Jokainen syntynyt poika lapsi tuli ympärileikata 8 päivän vanhana. Jumala sanoi Aabrahamille, että Jumalan liiton merkki on merkitty ympärileikkauksen kautta heidän lihaansa. Jumalan voimasta ja Jumalan tahdosta Aabraham uskoi Jumalaa, jonka merkiksi säädettiin lihan ympärileikkaus. Tähän liittoon kuului vielä lupaus, jonka Jumala sanoi Aabrahamille: ”Minä olen Jumala, Kaikkivaltias; vaella minun edessäni ja ole nuhteeton. Ja Minä teen liittoni meidän välillemme, minun ja sinun, ja lisään sinut ylen runsaasti.” Liiton tarkoituksena oli ympärileikata Aabraham sekä kansa, joka hänestä polveutuu pois epäjumalanpalveluksesta, jotta he palvelisivat elävää Jumalaa.

 

Liiton sanoma

 

Jumala tiesi ettei lihan ympärileikkaus poista syntiä ihmisen sydämestä, mutta se oli kuitenkin uusi askel eteenpäin synnin ongelman ratkaisemiseksi. Jumala lupasi, että Aabrahamin siemenessä kaikki kansat tulisivat siunatuksi, koska Jeesus on syntyvä Aabrahamin jälkeläisistä.

 

Jumala luki Aabrahamille uskon vanhurskaudeksi ympärileikkaamatonna. Aabraham sai ympärileikkauksen merkin sen uskonvanhurskauden sinetiksi, joka hänellä oli ympärileikkaamatonna, jotta hänestä tulisi kaikkien isä. Niiden, jotka ovat ympärileikkaamattomia, että heillekin vanhurskaus luettaisiin sekä ympärileikatuille, että heillekin luettaisiin vanhurskaus. Niin ympärileikkaamattomien kuin ympärileikattujen tulee vaeltaa samoja uskon jälkiä kuin mikä Aabrahamilla oli jo ympärileikkaamattomana. Sillä lupaus, että Aabraham ja hänen siemenensä perisivät tulevan iankaikkisen maailman ei tullut hänelle eikä hänen siemenelleen lain kautta, vaan uskonvanhurskauden kautta. Sen tähden se on uskosta, että se on armosta eikä lain teoista.

 

Liitto Israelin kansan kanssa

 

Israelin kansan ollessa orjina egyptiläisten pakkotyön alla, niin Jumala sanoi: ”Minä olen Herra, ja minä vien teidät pois egyptiläisten sorron alta ja vapautan teidät orjuudesta ja pelastan teidät ojennetulla käsivarrella ja suurilla rangaistustuomioilla. Niin minä otan teidät kansakseni ja olen teidän Jumalanne; ja te tulette tietämään, että minä olen Herra, teidän Jumalanne, joka vien teidät pois egyptiläisten sorron alta. Ja minä johdatan teidät siihen maahan, jonka minä olen kättä kohottaen luvannut antaa Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille; ja sen minä annan teille omaksi. Minä olen Herra.”

 

Jumala päätti vapauttaa kansansa egyptiläisten orjuudesta kymmenen vitsauksen kautta ja kymmenes vitsaus oli se, joka tuo vapauden Israelin kansalle. Kymmenes vitsaus oli egyptiläisten esikoislasten kuoleminen. Tämä oli esikuvallista, joka kuvaa Jeesusta luomakunnan esikoisena, jonka kuoleman kautta asetetaan iankaikkinen lunastus.

 

Pääsiäinen

 

Ennen egyptiläisten esikoisten kuolemaa, Jumala asetti pääsiäisen Israelin kansalle. Jumala sanoi:

 

 ”Tämä kuukausi olkoon Israelin kansalle kuukausista ensimmäinen. Tämän kuun kymmenentenä päivänä ottakoon jokainen perheenisäntä itsellensä yhden karitsan jokaista perhekuntaa kohti. Karitsa olkoon virheetön vuoden vanha urospuoli. Pitäkää karitsa tallella 14:sta päivään tätä kuuta saakka, silloin Israelin koko seurakunta teurastakoon sen iltahämärässä. Ottakaa karitsan veri ja sivelkää sillä molemmat pihtipielet ja ovenpäällisen jokaisessa talossa, jossa he syövät karitsan. Tämä on pääsiäinen Herran kunniaksi.”

 

Jumala langetti esikoislasten kuoleman faaraon paatumuksen sekä Egyptin epäjumalien tähden. Veri oli suojeluksen merkki Israelin kansalle. Israelilaisten tuli pysytellä taloissa, jotka olivat merkitty karitsan verellä, sillä Jumala meni vain niiden talojen ohi, joissa oli karitsan veren merkki.

 

Puoliyön aikana tapahtui, että Herra surmasi kaikki Egyptin maan esikoiset ja niin Israelin kansa vapautui egyptiläisten vallasta.

 

Laki

 

Israelin kansa kulki erämaassa kohti luvattua maata. Jumala puhui erämaassa Israelin kansalle sanoen: ”Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja; sillä koko maa on minun.  Ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa.

 

Laki liittoon kuului myös kuuliaisuus Jumalaa ja Hänen Sanaansa kohtaan. Jumala antoi Israelin kansalle lakinsa ja käskynsä, jonka Hän itse kirjoitti kivitauluun. Laki, jonka Jumala itse kirjoitti kuuluu näin:

 

1. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.

 

2. Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa,  älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat; mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.

 

3. Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä,   joka hänen nimensä turhaan lausuu.

 

4. Muista pyhittää lepopäivä (Sapatti). Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi; mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi,  joka sinun porteissasi on. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.

 

5. Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

 

6. Älä tapa.

 

7. Älä tee huorin.

 

8. Älä varasta.

 

9. Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.

 

10. Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa äläkä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa."

 

Nämä käskyt määrittelevät koko Jumalan lain olemuksen ihmiselle. Ensimmäiset käskyt keskittyvät Jumalan ja ihmisen väliseen suhteeseen. Kun ihminen haluaa noudattaa ensimmäisiä käskyjä eli rakastamaan ja kunnioittamaan Jumalaa, niin jälkimmäiset käskytkin tulee silloin noudatetuksi. Jälkimmäiset käskyt keskittävät opetuksensa kuinka ihmisen tulee kunnioittaa ja rakastaa lähimmäistään. Ihmisen suhde toimii aina ensin Jumalaan päin, jonka jälkeen vasta toimii lähimmäisen rakkaus. Toorah tarkoittaa ensisijaisesti opetusta ja neuvoa ja vasta viimeiseksi lakia. Lain tehtävä on siis ohjata ja opettaa ihmiselle kuinka tulee rakastaa Jumalaa ja lähimmäistään.

 

Ilmestysmaja

 

Jumala käski israelilaisten rakentaa ilmestymajan, joka oli paikka, jossa Jumalan kirkkaus asuu. Ilmestysmaja kuului laki liiton Jumalanpalvelus elämään. Ilmestys majaa ympäröi esipiha, joka oli  100 kyynärää pitkä ja 50 kyynärää leveä, 1 kyynärä = n. 50 cm. Esipiha oli aidattu pylväillä, jotka olivat tehdyt akaasiapuusta.

 

Esipihalla oli polttouhrialttari, jossa uhrieläin poltettiin kokonaan. Alttarilla paloi aina tuli, eikä saanut koskaan sammua. Osa uhrieläimen verestä, jonka kautta toimitettiin puhdistus synneistä vuodatettiin polttouhrialttarin juurelle. Kun alttaria puhdistettiin tuhkasta tai silloin kun Israelin kansa siirtyi uuteen, niin alttarin tulta säilytettiin pappien hiilipannuissa.

 

Esipihalla oli myös pronssinen vaskiallas, joka oli polttouhrialttarin ja pyhäkön oven välissä. Allas oli täynnä puhdasta vettä. Papit, jotka suorittivat palvelusta ilmetysmajan pyhäkössä pesivät kätensä ja jalkansa joka kerta mennessään pyhäkköön toimittamaan palvelusta.

 

Pyhäkössä oli kultainen lampunjalka, joka symbolisoi Jumalan seurakuntaa. Kultaisessa lampunjalassa oli seitsemän lamppua. Kultainen lampunjalka oli tehty yhdestä talentista puhdasta kultaa, (1 talentti on n. 40kg). Lampun hoitamista varten oli karstapihdit ja karstakuppi, jotka olivat puhdasta kultaa. Pappien tehtävänä oli hoitaa lampunjalkaa siten, että lampussa paloi jatkuvasti tuli, koska lamppujen tuli palaa koko ajan eivätkä ne saaneet sammua. Lampunjalan polttoaineena oli puhdas oliiviöljy. Lampun jalan tehtävänä oli valaista pyhäkköä. Lampunjalan valaisi voimakkaimmin edessään olean näkyleipäpöydän.

 

Pyhäkössä oli myös näkyleipäpöytä, joka oli tehty akaasiapuusta ja päällystetty puhtaalla kullalla. Joka sapatti papit leipoivat uudet happamattomat leivät, jotka he asettivat pöydälle kahteen pinoon kumpaankin pinoon kuusi leipää eli yhteensä 12 kpl. Kultainen malja juomauhria varten oli myös pöydällä sekä molempin leipäpinojen päällä oli kultaiset astiat hyvänhajuista suitsuketta varten.

 

Pyhäkössä oli myös suitsutusalttari, joka oli akaasiapuuta ja päällystetty puhtaalla kullalla. Alttari oli neliskulmainen ja jokaisessa neljässä kulmassa oli alttarin sarvet ja reunoissa oli koristereuna, joka oli kultaa. Tällä alttarilla aamuin illoin papit polttivat hyväntuoksuista suitsuketta, jonka savu levisi pyhäkön sisälle aina Kaikkeni pyhimpään saakka.

 

Kaikkein pyhimmässä oli arkku, joka oli akaasiapuusta ja päällystetty puhtaasta kullasta. Arkun kansi oli puhdasta kultaa. Kannen päällä oli kaksi kerubia siivet vastakkain. Kerubit olivat taottu puhtaasta kullasta. Arkun kansi ja siinä olevat kerubit saivat nimen armoistuin, koska näiden kerubien välistä Jumala puhui Moosekselle ja ylimmäiselle papille. Arkun sisällä olivat Lain kivitaulut, kultainen manna-astia sekä Aaronin viheriöivä sauva. Jumalan läsnäolo (pilvi) oli ilmestysmajan yläpuolella juuri liitonarkin kohdalla.

 

Ylimmäinen pappi ja papit

 

Kerran vuodessa suurena sovituspäivänä ylimmäinen pappi meni yksin kaikkein pyhimpään suitsuttamaan armoistuimen eteen sekä pirskottamaan siihen syntiuhrieläimen verta, jossa hän toimitti uhrieläimen verellä puhdistuksen kansan synneistä.

 

Pappien tehtävänä oli hoitaa kultaista lampunjalkaa sekä näkyleipäpöytää ja suitsutusalttaria. Papit jaettiin 24 vuoroon. Jokainen pappi toimitti palvelustaan pyhäkössä yhden viikon ajan, jolloin vuoro vaihtui toiselle papille. Kun papit eivät olleet toimittamassa pyhäkkö palvelustaan he saattoivat toimia lain opettajina.

 

Temppeli

 

Kun erämaa vaellus päättyi, niin alkoi temppeli Jumalanpalveluksen vuoro. Temppelissä oli myös esipiha ja esipihalla oli polttouhrialttari ja vaskiallas. Temppelin pyhäkössä oli myös kultainen lampunjalka ja näkyleipäpöytä sekä suitsutusalttari. Temppelin Kaikkein pyhimmässä säilytettiin liitonarkkia. Temppelissä palveltiin samalla periaatteella Jumalaa kuin ilmestysmajassa. Jumala ilmestyi myös temppelin Kaikkein pyhimmässä.

 

Lakiliiton peruselementit

 

Lakiliitto muodostui Laista ja eläinuhrijärjestelmästä sekä pappeusjärjestelmästä.

 

Liiton sanoma

 

Jumala tiesi ettei lakiliitto poista synnin ongelmaa, vaan on viimeinen askel kohti synnin ongelman ratkaisua. Vanha liitto oli varjokuvaa tulevasta Uudesta Liitosta. Eläinuhri järjestelmä oli esikuvaa täydellisestä uhrista, jonka uhri on Jeesus Kristus, Israelin Messias. VL:n tultiin sisälle lihallisen syntymän kautta, jonka merkkinä oli ympärileikkaus. Aabrahamin uskon vanhurskauden tähden asetettiin ympärileikkauksen merkki.  Laki eli Jumalan sanan opetus oli VL:ssa kirjoitettu kiveen, mutta Uudessa Liitossa Jumala kirjoituttaa lakinsa ihmisen sydämeen Pyhän Hengen kautta. VL:n pappeusjärjestelmä oli esikuvaa Uuden Liiton pappeusjärjestelmästä. Jeesus on Uuden Liiton ylimmäinen pappi, joka menee taivaalliseen Kaikkein pyhimpään vieden sinne ”omaa vertaan”, jonka kautta saadaan kertakaikkinen ja iankaikkinen lunastus. Uudessa Liitossa on voimassa yleinen pappeus eli kaikki Uuden Liiton seurakunnan jäsenet ovat kuninkaallista papistoa, jotka toimittavat Jumalanpalvelustaan Pyhä Hengen voimalla.

 

Uusi Liitto Jeesuksen veren kautta

 

Jumala sanoi Jeremian kautta: Sillä moittien heitä hän sanoo: "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton, en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet minun liitossani, ja niin en minäkään heistä huolinut, sanoo Herra. Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Ja silloin ei enää kukaan opeta kansalaistaan eikä veli veljeään sanoen: 'Tunne Herra'; sillä he kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut.  Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejänsä.

 

Israelin kansa oli sidottu lakiin leeviläisen pappeuden kautta, mutta tämä liitto ei tuonut täydellisyyttä Israelin kansalle, siksi Jeesus tuli ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan ja Aaronin järjestys kumottiin. Sillä pappeuden muuttuessa tapahtui myös lain muutos.

 

Jeesus on lain päämäärä

 

Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Kirjoittaahan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka laista tulee, että ihminen, joka sen täyttää, on siitä elävä. Room 10:4,5

 

Tekstissä esiintyvä loppu sana on kreik. Raamatussa telos, joka tarkoittaa loppua ja päämäärää sekä täyttymistä. Onko Kristus lain loppu? Jeesus itse sanoi: Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. Matt 5:17-19

 

Jeesus ei tullut kumoamaan lakia, vaan Hän tuli täyttämään sen. Jeesus sanoi ettei laista katoa pieninkään kirjain eikä ainoakaan piirto ennen kuin taivas ja maa katoavat. Jeesus on lain (opetuksen) loppu lihalliselle ihmiselle sekä lihalliselle jumalanpalvelukselle. Lihallinen jumalanpalvelus tarkoittaa lihan voimalla suoritettua jumalanpalvelusta, jollainen vanha liitto oli, mutta tämän liiton Jeesus kumosi kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta. Jeesus on lain (opetuksen) päämäärä Hengestä syntyneelle ihmiselle, joka palvelee Jumalaa Pyhän Hengen voiman kautta. Näin roomalaiskirjeen kohta osoittaa Raamatun kokonaisopetuksen suuntaan eikä kumoa Jumalan sanaa.

 

Lain tehtävä on myös näyttää synti vanhurskaus sekä tuomio. Ilman lakia ei ole armoa ja armo poistaa lihallisen jumalan palveluksen, joka perustuu ihmisvoimaan, mutta armo myös tuo hengellisen Jumalan palveluksen, jonka vaikuttaja on Jumalan sana ja Pyhä Henki eli Pyhä Henki saa aikaan Jumalan sanan mukaista elämää uskovan sisimmässä Jumalan sanan opetuksen sekä Pyhän Hengen kautta.

 

Laki eli Toorah tarkoittaa ensisijaisesti hebr. kielessä opetusta ja neuvoa ja vasta sitten lakia. Tämä järjestys on myös hyvä muistaa aina kun käsittelemme Jumalan lakia.

 

Lakia ei siis kumottu, mutta mitä sitten lain muutos kumosi?

 

Lain muutos

 

Uusi Liitto poisti VL:n eläinuhrijärjestelmän ja tilalle asetettiin Jeesuksen kertakaikkinen uhri, joka saa aikaan syntien anteeksiantamuksen sekä iankaikkisen lunastuksen. Uusi Liitto poisti VL:n ylimmäispappi järjestelmän ja tilalle asetettiin ylimmäiseksi papiksi Jeesus. Uusi Liitto poisti VL:n pappeusjärjestelmän ja tilalle asetettiin kuninkaallinen eli yleinen pappeus. Uusi Liitto poisti VL:n asetuksen seurakuntaan liittymisestä, joka tapahtui luonnollisen syntymän kautta. Uuden Liiton seurakuntaan synnytään Hengestä, joka on uudestisyntyminen. Uudessa liitossa julistetaan evankeliumia Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta ja Golgatan verestä, joka tuo uudessa liitossa syntien anteeksiantamuksen. Uudessa Liitossa Jumalan sana ja Pyhä Henki synnyttää synnin tunnon, jolloin ihminen ymmärtää olevansa synnin orjuudessa ja saatanan vankeudessa, jonka palkka on iankaikkinen kadotus. Parannuksen tekemisen jälkeen, jonka Jumala vaikuttaa Sanansa ja Henkensä kautta, ihminen uudestisyntyy ja saa syntinsä anteeksi sekä liitetään Jumalan seurakuntaan. Uskon kautta Jumala myös vuodattaa rakkautensa Pyhän Hengen kautta uskovan sydämeen, jotta hän voi rakastaa Jumalaa sekä lähimmäistään. Pyhä Henki antaa uskovalle myös voiman synnin vastustamiseen sekä voiman vanhurskaaseen elämään. Vanhassa liitossa seurakunta ympärileikattiin lihan ympärileikkauksella Jumalan kansaksi, mutta Uudessa Liitossa Jeesus Kristus ympärileikkaa meidät ilman ihmiskättä itselleen sydämen ympärileikkauksella, joka tarkoittaa Pyhän Hengen vuodattamista ihmisen sisimpään. VL:n seremonia jne. edelleen säädökset eivät ole voimassa, mutta Jumalan kymmenen käskyä on voimassa ja kaikki se VL:n opetus, joka on sopusoinnussa Uuden liiton opetuksien kanssa.

 

Peruskysymys siis lain muutokselle oli lihallisen jumalanpalveluksen purkaminen ja hengellisen Jumalanpalveluksen aloittaminen. Pääkohta oli tietenkin Jeesuksen uhri, joka poisti VL.n uhrijärjestelmän.

 

Jeesus Uuden Liiton ylimmäinen pappi

 

VL:n ylimmäinen pappeus asetettiin lihallisen käskyn lain mukaan eli kirjaimen lain mukaan, mutta Jeesus tuli ylimmäiseksi papiksi katoamattoman elämän voiman järjestyksen mukaan. Psalmeissa on kirjoitettuna, että Jeesus on pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan (ps 110). Tämän tähden entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton ja hyödytön. Sillä kirjaimeen kirjoitettu laki ei tehnyt ketään täydelliseksi, mutta Jeesuksen uhrin kautta Hän itse tekee ne täydellisiksi, jotka Häneen uskovat. VL:n papit tulivat toimivat ilman valan vannomista, mutta Jumala itse sanassaan vannoi Jeesuksen olevan ylimmäinen pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan.

 

Tämä Uusi Liitto on parempi, koska Jeesus Kristus on tullut tämän liiton takaajaksi. VL:n ylipapit eivät pysyneet, koska kuolema ei heidän sallinut pysyä. Mutta Jeesuksella on katoamaton pappeus, sen tähden, koska Hän on ja pysyy iankaikkisesti. Tämän tähden Hän voi myös täydellisesti pelastaa ne, jotka tulevat Hänen kauttansa Isän tykö.

 

VL:n papit  joutuivat ensin uhraamaan omien syntiensä edestä ja vasta sitten kansan syntien edestä. Mutta Jeesus, joka on iankaikkisesti täydellinen, niin Hän Pyhänä, viattomana ja tahrattomana sai aikaan iankaikkisen lunastuksen, Hänen ei tarvinnut uhrata omien syntiensä tähden, koska Hän on iankaikkinen ja täydellinen. Jeesus Kristus meni ylimmäisen pappina oman verensä kautta oikeaan Kaikkein pyhimpään ja sai aikaan syntien anteeksiantamuksen ja iankaikkisen lunastuksen verensä kautta.

 

Laki asetti ylimmäiseksi papeiksi syntisiä ihmisiä, mutta valan sana asettaa ylimmäiseksi papiksi Jumalan Pojan, Jeesuksen, joka on iankaikkisesti täydellinen, koska Jeesus on Jumala.

 

Pääkohta on tämä: Jeesus on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu Jumalan oikealla puolella, oikeassa ja todellisessa Kaikkein Pyhimmässä. VL:n ylipapit palvelivat siinä mikä taivaallisten esikuva ja varjo, niin kuin Moosekselle ilmoitettiin, kun hänen oli valmistettava ilmestysmaja. Moosekselle sanottiin: ”Katso, että teet kaikki sen kaavan mukaan, joka sinulle vuorella näytetiin.”

 

Mooses oli osallinen liittoon, joka tulisi kumoutumaan, mutta Jeesus on paremman liiton välimies, joka on paremmille perustuksille perustettu, koska Uuden Liiton perustus on iankaikkinen ja täydellinen perustus eli Jeesus Kristus. Jos VL olisi ollut moitteeton, niin Uutta Liittoa ei olisi tehty. Koska VL ei kyennyt tekemään Israelin kansasta täydellisiä, niin sen tähden Jumala sanoi Jeremian suun kautta tekevänsä Israelin ja Juudaan heimon kanssa Uuden Liiton ei sellaista liittoa kuin Jumala teki Siinailla, sillä Israelin kansa ei pysynyt tässä liitossa. Jumala tekee Uuden liiton Israelin kanssa, jolloin Jumala asettaa lakinsa heidän sydämeensä Pyhässä Hengessä ja silloin Jumala on heidän Jumalansa ja he ovat Jumalan kansa.

 

Tässä liitossa ei ole juutalaista eikä kreikkalaista, vaan he ovat yhtä Jeesuksessa Kristuksessa, niin tässä  liitossa on vain yksi Jumalan seurakunta eli Israel, joka koostuu, niistä jotka tekevät Jumalan armosta parannuksen olkoot he juutalaisia tai kreikkalaisia. Tämä liitto lupaa pelastaa koko luonnollisen Israelin sen jäännöksen, joka jää jäljelle viimeisten päivien tapahtumissa.

 

Liiton sanoma

 

Tämä Uusi Liitto on se liitto, joka ratkaisee synti kysymyksen, sillä Jeesus voitti kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan synnin ja saatanan vallan. Tämän liiton kautta ihminen saa mahdollisuuden vapautua synnin ja saatanan orjuudesta sekä ihminen saa mahdollisuuden syntyä Jumalan Sanan kautta sekä Pyhän Hengen voimasta Jumalan lapseksi, jonka kautta ihminen saa voiman vastustaa syntiä sekä voiman vanhurskaaseen elämään.

 

Tähän liittoon tullaan Jeesuksen uskon kautta. Tämä liitto julistaa evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta, joka on kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan saanut aikaan syntien sovituksen sekä iankaikkisen lunastuksen. Tähän liittoon tullaan sisälle kun Pyhä Henki todistaa Jumalan sanan kautta ihmiselle synnin orjuuden sekä saatanan vallan, jonka tähden ihminen on iankaikkisesti kadotettu. Mutta Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta Jumala julistaa armoa ja armahdusta jokaiselle, joka vastaanottaa Jeesuksen Vapahtajaksi ja elämänsä Herraksi.

 

Tähän liittoon pääsee sisälle kun tekee parannuksen Jumalan armovaikutuksen kautta ja vastaanottaa Jeesuksen elämäänsä. Parannuksen teon jälkeen Jumala vahvistaa liitonsa ihmisen kanssa seuraavin merkein. Tämä liitto on Jumalan armoliitto, jossa Jumala vanhurskauttaa ihmisen Jeesuksen uskon ja sovitustyön kautta.

 

Liiton merkit

 

Parannuksen eli uskoontulon jälkeen, joka Jumalan armotyö seuraa tämän liiton merkit, jotka ovat vesikaste ja Pyhän Hengen sinetti uskovan sydämessä. Ennen uudestisyntymistä ei tässä liitossa anneta kastetta eikä pyhää Henkeä. Sanoohan Raamattu: Tehkää parannus ja ottakaa vastaan vesikaste sekä uskon kautta saadaan luvattu Henki.

 

Pyhä Henki vaikuttaa Jumalan Sanan kautta uskovassa Jumalan Hengen hedelmiä, sanoihan Jeesuskin, että hedelmistään puu tunnetaan. Tämä liitto muuttaa uskovan elämän Jumalan sanan mukaiseksi Sanan ja Pyhän Hengen kautta. Tämä liitto on paras liitto, mitä ihminen voi koskaan tehdä.

 

Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.

 

Aamen tule Herra Jeesus!!!

 

 

Petri Paavola

 

 website statistics
eXTReMe Tracker