Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Jumalan antama seksuaalisuuden lahja

Seksuaalisuus on usein arka ja vaikea aihe uskovien keskuudessa. Yhä uudelleen kautta vuosien tämä sama aihe tulee esille hyvin samanlaisten kysymysten ja pohdintojen kautta. Olen kokenut sydämessäni, että tämä aihe on todella tärkeä, koska Jumala on luonut ja asettanut seksuaalisuuden kauniiksi lahjaksi miehen ja naisen välille avioelämään.

 

Koska aihe on niin arka ja jos sinusta tuntuu, että sinulla on sellaisia vaikeuksia elämässäsi, että jo pelkkä aiheen käsitteleminen voi herättää tuntemuksia, jotka voivat johdattaa sinut seksuaaliseen lankeemukseen, niin toivon ettet jatka lukemista tämän enempää, sillä en halua olla sinulle loukkaukseksi. Kirjoituksessani en tietenkään käsittele asioita yksityiskohtiin menemisen kautta, vaan tuon esille asiakokonaisuuksia, jotka liittyvät seksuaalisuuteen ja kuinka sitä tulisi harjoittaa. Syy kirjoitukseeni on myös se, että koska seksuaalisuus on täysin vääristynyt maailman ihmisten sydämissä ja siksi monilla ihmisillä, jotka ovat tulleet vasta äskettäin uskoon voi olla todella suuria ongelmia toimia tällä alueella Jumalan tahdon mukaisesti.

 

Ymmärrän sen että joku uskova voi paheksua tällaisen aiheen käsittelemistä, sillä onhan tämä aihe hyvin usein tabu, josta ei puhuta uskovien keskuudessa. Jos me uskovina emme uskalla käsitellä tätä asiaa, niin nuoret uskovat pojat ja tytöt hakevat seksielämän mallia maailman synnin vääristämästä seksuaalisuudesta. Tämän tähden meidän on myös uskallettava käsitellä tätä tärkeää asiaa, sillä onhan seksuaalisuus Jumalan antama kaunis lahja miehelle ja naiselle.

 

Kirjoitukseni ei ole mikään uskovan seksiopas tai ehdoton totuus asiasta, vaan pyrin käsittelemään tätä aihetta siitä näkökulmasta käsin millaista on Jumalan luoma seksuaalisuus sekä millaiset vääristymät vääristävät tätä Jumalan kaunista lahjaa. Pyrin myös tuomaan esille käytännön elämän kautta todennettuja asioita yhdistettynä rukoukseen sekä Raamatun totuuteen (Jumalan apuun), jonka kautta uskova pääsee irti vääristä seksuaalisista ikeistä sekä oppii oikealla tavalla nauttimaan Jumalan lahjasta yhdessä aviopuolisonsa kanssa. Kirjoitukseni ei ole myöskään kaiken kattava aiheesta, vaan tuo esille tiettyjä näköaloja tähän aiheeseen. Kanssani ei ole pakko olla samaa mieltä kaikesta mitä kirjoitan, mutta ymmärrän ja uskon tästä asiasta siten kuinka olen siitä kirjoittanut. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Sisällys:
Miehen ja naisen kesken avioliitossa
Haureus on syntiä
Halu ja himo
Vääristymän korjaaminen
1 Kor 7
Loppusanat

 

Miehen ja naisen kesken avioliitossa

1 Moos 2:
22 Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo.
23 Ja mies sanoi: "Tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani; hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu".
24 Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi.

Jumala loi miehen ja naisen sekä antoi heille seksuaalisuuden kauniin lahjan. Miehen ja naisen keskinäinen seksuaalinen kanssakäyminen (seksielämä) on ihana ja kaunis Jumalan antama lahja miehelle ja naiselle niin nautinnoksi, hellyydeksi kuin suvunjatkamiseen.

Seksuaalisuus ei ole synti tai paha asia, vaan puhdas ja kaunis lahja silloin kun sitä harjoitetaan niissä puitteissa, jota varten Jumala sen antoi. Ainoa paikka seksistä nauttimiseen on avioliitto miehen ja naisen välillä (pysyvä ja elinikäinen parisuhde).

Haureus on syntiä

1 Kor 7:2 mutta haureuden (porneia) syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa, ja kullakin naisella aviomiehensä.

Haureus eli kreikaksi porneia sana tarkoittaa kaikkea avioliiton (miehen ja naisen välillä) ulkopuolista seksuaalista toimintaa. Seksuaalisuutta ja sen oikeata sekä väärää toimintaa voi hyvin kuvata seuraavan esimerkin kautta. Seksuaalisuus on kuin tuli takassa, joka ihanasti ja kauniisti lämmittää ihmisen mieltä ja kehoa. Silloin kun tuli pääsee irti takasta, niin se sytyttää tuhon elementit, joka tuhoaa kaiken mikä osuu sen tielle.

Seksuaalisuus ei siis itsessään ole väärin, vaan on kaunis ja ihana Jumalan lahja. Siinä vaiheessa kun seksuaalisuutta käytetään väärin, niin sitä tulee synti.

Halu ja himo

Usein kysytty kysymys kuuluu uskovien piireissä, että saanko himoita vaimoani (miestäni)? Raamattu erottaa halun ja himon toistensa vastakohdiksi. Raamatun opetuksen mukaan miehen ja naisen avioliiton seksielämässä on luvallista ja toivottavaa, että puolisot haluaisivat toisiaan, eli tuntisivat seksuaalista halua toisiaan kohtaan. Halu on eri asia kuin himo, sillä silloin kun sinä terveellä tavalla haluat seksuaalisesti puolisoasi, niin silloin olet myös valmis tyydyttämään puolisosi tarpeita etkä pyri vain itsekkäästi tyydyttämään omia tarpeitasi.

Himo ohjaa ihmisen itsekkääseen toimintaan, jossa hän pyrkii saamaan itselleen itsekästä hyötyä erilaisten asioiden kautta. Jumalan tahdon mukainen avioliiton seksielämä on sellaista, jossa molemmat haluavat toisiaan seksuaalisesti ja pyrkivät tyydyttämään toinen toisensa tarpeita sekä saavat kokea myös henkilökohtaisesti seksuaalisen tyydytyksen. Himon kautta ihminen haluaa tyydyttää vain omia tarpeitaan ja käyttää puolisonsa kehoa itsekkäästi omien tarpeidensa tyydyttämiseen.

Himo avioliiton seksielämässä johtaa siihen, että himoitseva osapuoli saa kyllä himoihinsa helpotusta, mutta toinen osapuoli jää ilman tyydytystä. Jos tällainen toiminta on jatkuvaa, niin on selvää, että ilman tyydytystä jäävä osapuoli kärsii siitä ja voi alkaa etsiä tyydyttävämpää sekä häntä huomioivaa seksisuhdetta avioliittonsa ulkopuolelta. Himo rikkoo myös parisuhdetta, sillä ilman tyydytystä jäävä ei koe olevansa rakastettu, eikä että häntä ja hänen tarpeitansa huomioitaisiin. Tämä tuo jännitteen avioliittoon, joka purkautuu monella negatiivisella tavalla parisuhteessa.

Jumalan tahdon mukainen seksielämä toimii loistavasti, koska silloin kun itse annat, niin silloin myös itse saat. Himo eli itsekkyys on syntiä Raamatun mukaan. Onko silloin aviopuolison himoitseminen syntiä? On koska Raamattu kehottaa seksuaalisesti haluamaan puolisoaan, ei himoitsemaan. Toivon mukaan ymmärrät halun ja himon eron ja sen kuinka himo rikkoo ja tuhoaa avioliiton seksielämän.

Voit kysyä miten erotan halun ja himon toisistaan? Silloin kun koet seksuaalista halua puolisoasi kohtaan ja olet myös valmis huomioimaan hänen seksuaaliset tarpeensa sekä tyydyttämään ne, niin silloin on kyse terveestä seksuaalisesta halusta. Silloin kun himo astuu kuvaan mukaan, niin sinulle on tärkeämpää himosi purkaminen, etkä välitä puolisosi tarpeista, etkä ole valmis tyydyttämään hänen tarpeitaan.

Jos yhteisestä sopimuksesta aviopuolisot sopivat, että toinen joko väsymyksen takia tai muuten ei ole seksuaalisesti täysin virittynyt ja hän haluaa kuitenkin aviopuolison kokevan seksuaalista tyydytystä, vaikka itse ei olekaan niin aktiivinen, niin silloin sitä ei saa sekoittaa himonkiihkoksi, vaan seksuaaliseksi rakkaudeksi, jossa annetaan toisen nauttia seksuaalisesti puolisostaan. Silloin kun olet sisäistänyt miten terve seksuaalinen halu vaikuttaa ja toimii, niin edellä kuvattu tilanne ei muutu himonkiihkoksi silloinkaan, kun toinen omasta tahdostaan ei ole niin aktiivisesti mukana.

1 Moos 3:16 Ja vaimolle hän sanoi: "Minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, kivulla sinun pitää synnyttämän lapsia; mutta mieheesi on sinun halusi (teshuvqah) oleva, ja hän on sinua vallitseva".

Kork 7:10 ¶ Minä olen rakkaani oma, ja minuun on hänen halunsa (teshuvqah)."

Raamatussa hepreankielestä tulee esille seksuaalinen halu, joka on sidoksissa avioparin keskinäiseen seksielämään. Itse näen Raamatun opettavan selkeästi seksuaalisesta halusta avioparin kesken, jonka seurauksena molemmat pääsevät nauttimaan tästä ihanasta ja kauniista Jumalan antamasta lahjasta. Raamattu ei käytä himo sanaa kuvatessaan avioparin seksielämää.

2 Moos 20:17 Älä himoitse (chamad) lähimmäisesi huonetta. Älä himoitse (chamad) lähimmäisesi vaimoa äläkä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa."

Hes 23:
11 ¶ Mutta hänen sisarensa Oholiba, vaikka näki tämän, oli himossaan (agavah) vielä häntäkin riettaampi ja oli haureudessaan vielä riettaampi, kuin hänen sisarensa oli ollut haureudessaan.
12 Hän himoitsi (agav) Assurin poikia, jotka olivat käskynhaltijoita, päämiehiä, naapureita, pulskasti puettuja, ratsumiehiä, hevosen selässä ajajia, komeita nuorukaisia kaikki.
13 Silloin minä näin, että hän saastutti itsensä: sama oli tie kumpaisellakin.
14 Mutta hän meni vielä pitemmälle haureudessaan; kun hän näki seinään piirrettyjä miehiä, kaldealaisten kuvia, punavärillä piirrettyjä,
15 vyö vyötettynä kupeille, päässä muhkea päähine, sankarien näköisiä kaikki, Baabelin poikain muotoisia, joiden synnyinmaa on Kaldea,
16 niin hän silmän näkemältä sai himon (agav) heihin ja lähetti lähettiläitä heidän luoksensa Kaldeaan.
17 Niin Baabelin pojat tulivat ja makasivat hänen kanssaan hekumassa ja saastuttivat hänet haureudellaan, niin että hän saastui heistä. Sitten hänen sielunsa vieraantui heistä.

Raamatussa hepreankielessä käytetään himo tai himoita sanaa sellaisessa yhteydessä kun seksiä harjoitetaan väärässä paikassa ja synnillisesti. Joku voi ajatella, että kunhan en vaan harrasta himokasta seksiä avioliiton ulkopuolella, niin kaikki on hyvin kun himoitsen vain ja ainoastaan puolisoani avioliiton seksielämän kautta. Raamattu on tällaisesta ajattelutavasta kuitenkin täysin eri mieltä.

1 Tess 4:
3 Sillä tämä on Jumalan tahto, teidän pyhityksenne, että kartatte haureutta,
4 että kukin teistä tietää ottaa oman vaimon pyhyydessä ja kunniassa,
5 ei himon kiihkossa niinkuin pakanat, jotka eivät Jumalaa tunne;

Raamattu sanoo Jumalan tahdon olevan, että vaimon (miehen) kanssa tulee elää pyhyydessä ja kunniassa, ei himon kiihkossa. Alkuteksti sanoo himon kiihkoa hillittömäksi (epäjärjestys) himoksi. Tämä tarkoittaa sitä, että oma puoliso ei saisi olla himon kiihkon kohde, koska himo on oman itsensä itsekästä tyydyttämistä ja toisen tarpeiden laiminlyöntiä sekä toisen huomiota jättämistä. Himossa ei ole kyse rakkaudesta ja hellyydestä, vaan itsekkyydestä, joka loukkaa ja satuttaa toisen tunteita sekä koko hänen persoonaansa.

Jumalan tahdon mukaiseen pyhityselämään ei kuulu vaimon (aviomiehen) himoitseminen, sillä miehen ja naisen välinen seksiakti on Jumalan pyhittämä silloin kun se tapahtuu Jumalan tahdon mukaisella tavalla.

Pyhyyden kunnia johdattaa ihmisen kokemaan seksuaalista halua omaa puolisoansa kohtaan. Kun tämä alkaa toteutua käytännössä, niin parisuhde voi paljon paremmin, koska molemmat tuntevat ja näkevät kuinka oma puoliso välittää heistä sekä antaa itsensä sen edestä, että toinen voi kokea nautinnollisen ja hellän hetken seksuaalisen kanssakäymisen kautta. Tämä johtaa molemminpuoliseen tyydytykseen ja tyytyväisyyteen sekä lujittaa parisuhdetta ja rakkautta sekä luottamusta toinen toisiaan kohtaan.

Vääristymän korjaaminen

Uskovien elämässä seksuaalisuuden vääristymä voi johtua monista asioista. Käsittelen sellaisia vääristymiä, jotka tulevat yhä uudelleen vastaan, kun näitä asioita pohditaan sekä näistä keskustellaan uskovien kesken.

Väärä opetus. Eräs vääristymä on sellainen, että kun iältään nuori uskova on seurakunnan opetuksen vaikutuspiirissä, jossa puhutaan jatkuvasti kuinka seksin harjoittaminen on syntiä ja kuinka riettaasti jumalattomat harrastavat synnillistä seksiä. Kun uskovaa nuorta varustetaan tällaisen opetuksen kautta, niin hän voi kokea seksin likaisena ja epämiellyttävänä asiana avioliitossaan. Tämä johtaa siihen, että hänen ja hänen puolisonsa välisestä seksielämästä voi tulla molemmille painostava ja ahdistava kokemus.

Tällaisen taakan kantamisen kautta on sanomatta selvää, että parisuhde kärsii sekä se voi johtaa siihen, että vääristyneen taakan alla oleva alkaa välttelemään seksin harjoittamista. Se voi johtaa toisen hakeutumaan vieraaseen sänkyyn tai itsetyydytyksen pariin. Se on kuitenkin selvää ettei tällaisen taakan kantaminen johda mihinkään muuhun kuin huonoihin seuraamuksiin.

Silloin kun ja jos seurakunnassa opetetaan kuinka kaunis lahja seksi on avioliitossa Jumalan antamana lahjana, niin se vahvistaa ja lujittaa uskovan tervettä seksuaalisuutta ja avioliitossaan hän kykenee toimimaan seksin alueella terveellä tavalla toista huomioiden. Siksi on äärimmäisen tärkeätä, että uskovia tulee vahvistaa ja opettaa oikeaan suuntaan näkemään seksi kauniina Jumalan antamana lahjana avioliitossa, eikä synnin mörkönä. Seksi muuttuu synniksi siinä vaiheessa, kun se tapahtuu avioliiton ulkopuolella, mutta tätäkään ei tarvitse seurakunnassa koko ajan toistaa, vaan sen sijaan vahvistaa uskovia näkemään seksuaalisuuden yhtenä Jumalan luomista kauniista lahjoista ihmisille.

Jos joku uskova on kuitenkin taakoitettu sydämessään synnillisen seksin vääristymän kautta, niin hän ei vapaudu siitä muuta kuin ymmärtämällä seksuaalisuuden oikein, eli näkemällä ja ymmärtämällä seksuaalisuuden hyväksyttävänä ja kauniina Jumalan lahjana. Jos sinun puolisosi kärsii tästä taakasta, niin anna hänelle aikaa toipua ja eheytyä siitä, sillä patistaminen ja pakottaminen saa hänet entistä enemmän lukkoon. Rukoile hänen puolestaan, anna hänelle aikaa eheytyä ja kerro olevasi hänen rinnallaan sekä tukena tässä asiassa.

Masturbaatio. Itsetyydytys ei ole Jumalan tahdon mukaista seksuaalista toimintaa, koska Jumala on luonut seksielämän miehen ja naisen välille avioliittoon (pysyvä parisuhde). Jumala ei tarkoittanut seksuaalisuutta yksin harjoitettavaksi, vaan kauniiksi lahjaksi miehen ja naisen kesken.

Nykyään yhä useammat aviopuolisot hyväksyvät oman sekä puolison itsetyydytyksen. Jos totutat itsesi tai puolisoksi itsetyydytykseen niin ohjaat häntä sekä itseäsi voimakkaaseen riippuvuuteen joka alkaa hallitsemaan ihmistä. Itsetyydytys johdattaa ihmisen himon pakkoriippuvuuteen, joka tuhoaa omaa persoonaa sekä parisuhdetta.

Itsetyydytys ja siihen kiinteästi liittyvä porno (seksikuvat, alastonkuvat, seksivideot jne.) on asia joka vääristää ihmisen seksuaalisuutta sekä avioliiton seksielämää. Itsetyydytys opettaa ihmisen toteuttamaan seksuaalisuuttansa itsekkäästi ruokkien sydämensä himoja. Kun ihminen on jäänyt kiinni itsetyydytyksen koukkuun, niin hän ohjelmoi itsensä itsekkääseen ja himokkaaseen seksuaalisuuden toteuttamiseen, jonka kautta hän avioliitossaan puolisonsa kanssa seksiaktissa tyydyttää vain omia himojaan eikä ota huomioon puolisonsa tarpeita.

Itsetyydytyksen kautta opittu väärä tapa aiheuttaa siis ongelmia myös parisuhteessa. Moni (ei kaikki) ihminen ei edes koe avioseksiä tyydyttyvänä, vaan jatkaa avioliitossa itsensä tyydyttämistä, koska hän on sen tavannut oppinut ja jäänyt siihen koukkuun. Tämä tarkoittaa hyvin usein sitä, että hän katselee pornovideoita, seksikuvia ja alastonkuvia, koska hän jäänyt niihin koukkuun oppimalla sen kautta tyydyttämään itseään. On sanomatta selvää, että se loukkaa omaa puolisoa, sillä silloin kun seksikuvien tai seksivideon kautta tyydytät itseäsi, niin osoitat puolisollesi, että hän ei ole niin haluttava ja viehättävä kuin joku vieras ihminen, joka on sinun fantasiasi ja seksihimojesi kohteena. Tällä tavalla elät huoruudessa pettäen puolisoasi fantasiasi kautta. On aivan varma, että tämä loukkaa ja satuttaa puolisoasi.

Itsetyydyttäjä on pornoriippuvainen, eli hänellä on seksiaddiktio. Jos olet naimisissa tällaisen henkilön kanssa, niin olet naimisissa ihmisen kanssa, jolla on voimakas addiktio, eli hän on riippuvainen väärästä seksuaalisuuden harjoittamisesta. Vaikka hän tekee väärin sinua kohtaan, niin vihastuminen, huutaminen, turhautuminen, painostaminen tai kaikenlainen negatiivisuus ei auta tilannetta, vaan pahentaa sitä. Jos ymmärrät, että on kyse riippuvuudesta, niin voit asettua hänen rinnalleen tukemaan ja auttamaan hänet irti tästä riippuvuudesta. Jumalaan turvautumalla rukousten kera on iso apu tällaisessa tilanteessa. Jumala auttaa itsetyydyttäjää näkemään kuinka itsetyydytyksen synti on väärin ja miten sen tuhoaa häntä itseään ja hänen parisuhdettaan.

Vapautuminen itsetyydytyksestä on prosessi, joka vie oman aikansa. Jumalan avulla uskova tulee vapautumaan itsetyydytyksen synnistä. Jumala auttaa uskovaa voittamaan himonsa sekä riippuvuutensa itsetyydytyksestä. Jumala opettaa häntä kuolemaan oman lihansa synnin himoille sekä valitsemaan Jumalan tahdon mukaisia asioita, eli auttaa häntä kokemaan ja elämään terveen seksuaalisen halun kanssa, jonka paikka on avioliiton seksielämä.

Itsetyydytyksestä kärsivän on ymmärrettävä, että hänen tulee laittaa pois seksilehdet, seksivideot sekä luovuttava Internetin seksisivustoista. Itsetyydytyksestä kärsivän puolison olisi hyvä antaa kaikki se tuki minkä hän suinkin voi ja osaa antaa puolisolleen. Rukoilkaa, että Jumala johdattaa teidän tueksenne luotettavan uskovan ihmisen, joka osaa auttaa ja tukea teitä pitäen asiat luottamuksellisesti omana tietonaan.

Uskovan ei tule eksyä sellaiseen ansaan, jossa ihmiset perustelevat itsetyydytyksen olevan tieteellä todistetun, että se on terveellistä niin miehelle kuin naiselle. Sitä se ei suinkaan ole, koska se on syntiä ja tuo mukanaan edellä lueteltuja ikäviä ja vahingollisia asioita ihmisten elämään.

Matt 5:
27 ¶ Te olette kuulleet sanotuksi: ‘Älä tee huorin’.
28 Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa.

Itsetyydyttäjä tekee syntiä ja rikkoo Herran Jeesuksen sanoja vastaan, sillä Hän sanoi: "joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa."

Itsetyydytyksessä on kyse seksuaalisesta toiminnosta, jossa masturboija haluaa tyydyttää hänessä olevat seksuaaliset halut ja himot. Itse seksuaalinen halu ei ole syntiä, vaan sen väärin käyttäminen. Seksille Jumala loi paikan, joka on miehen ja naisen pysyvä parisuhde.

Masturbointia on mahdotonta tehdä ilman mitään virikettä ettei rikkoisi Herran Jeesuksen sanoja vastaan. Pelkkä himoava katse riittää jo huorin tekemiseen Jeesuksen sanojen mukaan. Masturbaatio on seksuaalista toimintaa, jota on mahdotonta tehdä ilman siihen liittyviä seksuaalisia virityksiä (alastonkuvien katselu, seksivideot, ajatusmaailman seksiajatukset). Väitän että himo saa ihmisen masturboimaan, himo joka haluaa saada seksuaalisen tyydytyksen.

Joskus kuulen sanottavan, että jos ei katsele alastonkuvia, seksivideoita tai ei ajattele mielessään mitään, niin voiko silloin masturboida. Masturboimista ei kukaan pysty tekemään koneellisena suorituksena ilman mitään seksuaalisia ajatuksia, senkin tähden se on syntiä sekä siksi, että seksi kuuluu miehen ja naisen välille avioliittoon.

Joskus myös kuulen sanottavan, että voiko uskova masturboida jos ajattelee pelkästään omaa puolisoaan. Siinäkin tapauksessa se on syntiä ja väärin, koska Jumala asetti seksuaalisuuden miehen ja naisen välille pysyvään parisuhteeseen, eli avioliittoon.

Yöllinen siemensyöksy on ihan luonnollinen ja tahaton asia eikä tietenkään syntiä, sillä ihminen ei siinä masturboi. Yöllistä siemensyöksyä tapahtuu useimmiten nuorilla miehillä. Tätä ilmiöitä voi vähentää jos ei valveilla oloaikana ruoki itseään alastonkuvilla, seksivideoilla jne.

Olkoon uskova mies tai nainen, nuori tai vanha, niin seuraava Raamatun kohta opettaa meitä pukeutumaan (elämään Jumalan tahdon mukaisesti), joka auttaa uskovaa myös välttämään itsetyydytykseen lankeamisen:

Room 13:
12 Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme sentähden pois pimeyden teot, ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin.
13 Vaeltakaamme säädyllisesti, niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa,
14 vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät.

Pornoteollisuus vääristää. Pornoteollisuus, eli seksivideot, seksilehtien kirjoitukset sekä kuvat jne. antavat seksuaalisuudesta täysin väärän kuvan. Monille miehille porno opettaa naisten olevan seksiobjekteja, joita miehet käyttävät seksuaalisesti hyväkseen (itsekkäästi) omien himojensa tyydyttämiseen. Monet naiset saavat alistetun seksiobjektin mallin pornoteollisuuden kautta. On selvää että tällaiset väärät mallit vaikuttavat vahingollisesti avioliiton seksielämään. Ainoastaan Jumalan tahdon mallin omaksuminen ja ymmärtäminen voi korjata ja korjaakin tällaiset vääristymät niin miesten kuin naistenkin sydämistä.

Seksuaaliset roolileikit. Seksuaaliset roolileikit eivät ole uskoville sopivia, koska sellainen helposti sytyttää himon sydämeen ja saa ihmisen haluamaan seksuaalisesti jotakin toista kuin omaa puolisoaan. Roolileikkien sanotaan piristävän seksielämää, mutta se ei tuo piristystä, vaan johdattaa ihmisen pakenemaan pois todellisuudesta sellaisiin tilanteisiin, asioihin ja ihmisiin, joita joko himoitsee tai joihin helposti syttyy himo.

Seksiroolileikkien harrastaminen kertoo siitä, että aviopuolisot eivät kykene enää normaalisti nauttimaan toinen toisistaan, vaan siihen tarvitaan ulkopuolista rekvisiittaa avuksi. Moni voi ajatella mitä pahaa siinä on jos harrastaa roolileikkejä. Rooli voi jäädä päälle ja se voi johdattaa ihmisen etsimään sitä aitoa kontaktia, jota sydämessään hellii ja jolle uhraa ajatuksia ja ehkäpä jopa himoitsee. Roolileikit voivat johdattaa ihmisen etsimään koko ajan uusia seksikontakteja ja vieraannuttaa pois tavallisesta ja turvallisesta avioseksistä.

Jos seksiä harrastetaan liian usein, niin silloin helposti voi kyllästyä oman puolison kanssa tekemään samoja asioita seksielämässä. Ongelman ratkaisu ei suinkaan ole roolileikit, vaan joko harventaa rakastelemisen kertoja tai sitten harrastaa seksiä erilaisissa asennoissa sekä eri paikoissa esim. ei aina makuuhuoneessa, vaan välillä olohuoneessa tai vaikkapa jossakin muussa huoneessa, jossa sen kykenee tekemään yksityisesti kahden kesken.

Seksilelut. Seksilelujen en näe olevan tarpeellisia, sillä niiden käyttäminen osoittaa sen ettei aviopari kykene terveeseen ja hellään seksielämään, vaan sitä pitää ruokkia seksilelujen kautta. Jumala loi miehelle ja naiselle kehot sekä sukupuolielimet ja kädet, joilla voidaan helliä ja hyväillä aviopuolisoaan. Seksilelut eivät kuulu normaaliin ja terveeseen seksielämään. Minun mielestäni seksileluihin turvautuminen osoittaa kyvyttömyyttä kohdata seksuaalisesti oma sekä puolison keho. Seksilelu ei suinkaan piristä seksielämää, vaan voi johdattaa ihmisen yhä uusiin kokeiluihin, jotka voivat johdattaa ihmistä pois päin terveen ja luonnollisen seksin harrastamisesta. Vain Jumalan tahdon mukainen seksielämä voi tehdä ihmisestä onnellisen myös seksuaalisuuden alueella ja kaikenlaiset korvikkeet luonnollisen seksiaktin korvaajina johdattavat ihmistä väärään suuntaan seksuaalisuuden alueella.

Maksullinen seksi. Prostituutio on myös yksi tämän ajan ongelmista. Prostituutioon hakeutuvat usein sellaiset ihmiset, jotka ovat kyvyttömiä terveeseen seksuaalisuuteen pysyvässä parisuhteessa. Tällaiset ihmiset haluavat saada tyydytystä vain itselleen, eivätkä he ota huomioon kumppaninsa tarpeita. Jos vaimo kieltää mieheltään sekä jyrkästi rajoittaa avioseksiä, niin se voi johdattaa miehen hakemaan seksuaalista tyydytystä maksullisista seksipalveluista. Prostituutio on myös syntiä Jumalan sanan mukaan, josta Jumala haluaa ihmisten tekevän parannuksen.

Pedofilia. Pedofilia, eli lapsen seksuaalinen hyväksikäyttäminen on syntiä sekä seksuaalisuuden vääristymä ja kieroutuma. Jumalattomien ihmisten keskuudessa pedofilia on paljon yleisempää kuin mitä tilastot kertovat. Syynä tähän on häpeä ja leimautumisen pelko, joka estää perheitä kertomasta perheen sisällä tapahtuvasta pedofiliasta ja insestistä. Pedofilia ja insesti ovat syntejä sekä seksirikoksia, joiden tekijä tulee tuomita lainmukaiseen rangaistukseen.

Usein on myös niin että uskonnollinen liike opettaa ahdasmielisesti seksuaalisuudesta vääristäen Jumalan luoman kauniin seksuaalisen lahjan miehen ja naisen välillä avioliitossa. Jos seksistä puhutaan koko ajan negatiivisesti esimerkiksi tuomalla koko ajan esille seksisyntejä ja sitä kautta siihen liitetään kielteisyys ja negatiivisuus, niin se joidenkin kohdalla johtaa juuri seksuaalisiin vääristymiin. On ihan oikein puhua ja kertoa seksisynneistä, mutta samalla on tuotava esille että seksi miehen ja naisen välillä avioliitossa on Jumalan antama kaunis lahja.

Tarinan opetus on se, että pelkkä keskittyminen negatiivisiin asioihin johtaa ihmisen usein väärille raiteille. Kun ihmiselle kerrotaan siitä mikä on oikeaa seksuaalisuutta ja kuinka oikea seksuaalisuus on hyväksyttävää ja kaunista, niin ihminen oppii ja kykenee toteuttamaan elämässään oikeaa ja tervettä seksuaalisuutta.

Uskonnollisissa liikkeissä joissa naisen asema on vääristynyt esimerkiksi siten että naisen opetetaan olevan miestä alempiarvoinen johtaa myös hyvin usein seksuaalisiin väärinkäytöksiin mm. pedofiliaan ja naisten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Naisen vääristynyt asema johtaa siihen, että nainen esineellistetään joka voi johtaa seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

Kun naisella ei ole hänelle kuuluvaa arvoa, niin vääristyneen seksuaalisuuden vallassa oleva mies voi kokea naisen olevan hänelle purkautumiskanava johon mies kohdistaa seksuaalisen vääristymänsä. Tämä voi johtaa myös pedofiliaan ja insestiin, jossa mies käyttää seksuaalisesti hyväkseen pientä avutonta tyttöä. Miehet eivät pelkästään ole yksistään syyllisiä pedofiliaan, sillä myös naisten keskuudessa harrastetaan pedofiliaa. Tosin naisten keskuudessa pedofiliaa tapahtuu paljon vähemmän kuin miehillä.

Lasten ja nuorten seksuaalinen hyväksikäyttö on vakava rikos, sillä siinä loukataan, tahrataan ja rikotaan lapsen ja nuoren fyysinen koskemattomuus sekä heidän mielenalueensa. Raamatullinen usko on eheyttänyt monia pedofilian uhreja. Uskallan väittää, että Raamatullinen usko Herraan Jeesukseen on paras keino eheytyä pedofilian aiheuttamista ongelmista ja syvistä sydämen haavoista. Jumalan vaikuttama anteeksiantamus ihmisen sydämessä poistaa katkeruuden ja eheyttää ihmisen mielen ja tunne-elämän sekä seksuaalisuuden.

Uskonnollisissa piireissä seksuaalisen hyväksikäytön uhria saatetaan painostaa anteeksiantamukseen. Tämä on kuitenkin selkeästi väärin ja vastoin Raamatun opetusta. Anteeksiantamus ei saa olla pakote eikä painostuskeino, vaan sen tulee tulla omasta sydämestä vapaaehtoisesti. Uskonnollisissa piireissä seksuaalinen hyväksikäyttö kuitataan usein sillä, että kun tekijä on pyytänyt anteeksi uhrilta, niin kaikki on hyvin. Raamatulliseen anteeksipyytämiseen kuuluu aito katumus väärästä teosta, eli synnistä. Raamatulliseen anteeksipyytämiseen kuuluu myös se, että anteeksipyytämisen ja katumuksen jälkeen tekijä ei enää uusi tekojaan. Anteeksipyytäminen ilman katumusta ja parannuksen tekemistä ei ole Raamatullisesti hyväksyttävä anteeksiantamus.

Kaikenlainen painostustoiminta anteeksiantamukseen lapsen kohdalla on väärin. On tietenkin selvää, että seksuaalisen hyväksikäytön uhrina pieni lapsi ei ymmärrä anteeksiantamusta, vaan kun hän varttuu kohti aikuisuutta, niin hän voi vasta silloin käsitellä asiaa ja ymmärtää mitä todellinen anteeksiantamus merkitsee. Lasten seksuaalisen hyväksikäyttäjän on todella vaikea päästä eroon seksuaalisesta vääristymästään, siksi ainoa todella toimiva ratkaisu hänen kohdallaan on aito Raamatullinen uskoontulo, joka takaa sen että hän vapautuu ja tervehtyy väärästä seksuaalisuudestaan.

Orgasmivaikeudet. Monilla naisilla on orgasmin saannin kanssa vaikeuksia avioliitossaan. Hyvin usein (ei aina) tämänkin ongelman taustalla on jonkinlainen vääristymä tai jokin asia, jonka takia esiintyy orgasmivaikeuksia. Jumala on luonut miehille ja naisille sukupuolielimet sekä kyvyn saada orgasmi seksiaktin kautta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että se on mahdollista myös naisille silloin kun sekä hän että hänen miehensä aidosti välittävät ja rakastavat toisiaan.

Eräs yleisin syy orgasmin saamisen vaikeuteen parisuhteessa, johtuu siitä kun nainen on nuoresta pitäen tyydyttänyt itseään, eikä sen takia kykene saamaan orgasmia parisuhteessa. Silloin kun on totuttanut itsensä itsetyydyttämiseen, eli itsekkääseen seksuaalisuuden harjoittamiseen, niin homma ei enää toimikaan parisuhteessa. Kun naisen taustalla on opittu malli miten oma seksuaalisuus kohdataan itsetyydyttämisen kautta, niin se jää päälle sekä muistiin ja puolison kanssa ei osata kohdata omaa seksuaalisuuttaan, eikä seksielämästä tule tyydyttävää, koska taustalla kummittelee koko ajan opittu väärä toimintamalli (itsetyydytys).

Nainen on seksuaalisesti täysin erilainen kuin mies. Mies syttyy hyvinkin nopeasti, eikä miehen seksuaalisuuden herättämiseen tarvita kuin pieni vilahdus naisen kehon alastonta pintaa. Naisen seksuaalisuus syttyy paljon hitaammin. Naista tulee huomioida arjessa, sillä sen kautta nainen vastaanottaa signaaleja, että hän on hyväksytty, hänestä välitetään ja häntä rakastetaan. Jos mies laiminlyö tätä osa-aluetta avioliitossaan, niin hänen vaimonsa voi kokea sen tähden ongelmia seksielämässään, jopa orgasmivaikeuksia.

Miehen itsekäs toiminta, niin arjessa kuin seksielämän alueella voi johtaa siihen, että hänen vaimonsa kärsii orgasmivaikeuksista. Mies voi olla liian nopea, eikä käytä tarpeeksi aikaa esileikkeihin, eikä huomion vaimoaan, jonka seurauksena hänen vaimollaan on suuria orgasmivaikeuksia.

Hyvin usein kuulen sellaisen ajatuksen, että tavallisessa yhdynnässä miehen kanssa monien naisten on vaikea ja jopa mahdotonta saada orgasmia. Tällainen väite on väärä, sillä jokaisella naisella on mahdollisuus saavuttaa orgasmi, sillä onhan Jumala luonut naisenkin seksuaalisuuden sekä antanut heille kyvyn saada orgasmi.

Jos uskovalla avioparilla on sellainen ongelma ettei vaimo saa orgasmia, niin asian puolesta kannattaa rukoilla ja luottaa Jumalan apuun tässäkin asiassa. Seksin harrastaminen aviopuolison kanssa ei välttämättä onnistu heti alussa, mutta kun yhdessä turvautuu rukoukseen ja molemmat painostavat toisiinsa arjessa ja seksielämässä, niin molemmat oppivat nauttimaan toisistaan seksuaalisesti sekä saavat siitä seksuaalisen tyydytyksen.

Jumalattomilla ihmisillä on sellainen hokema, että seksikumppani pitää ensin tarkastaa, että onko seksielämä tyydytystä antavaa ja jos homma toimii, niin vasta sen jälkeen pitää muodostaa parisuhde. Edellä oleva ajatusmalli on täysin väärä, sillä seksuaalisuus on ihan samanlainen asia kuin kaikki muutkin asiat elämässä. Ihminen joutuu opettelemaan ja harjoittelemaan monia asioita elämässään ennen kuin hän oppii ne. Samoin on myös seksielämän kohdalla. Silloin kun menet uskovana Jumalan johdatuksesta naimisiin, niin seksielämä paranee aina sen myötä kun opitte ja kasvatte nauttimaan toinen toistanne seksuaalisesti.

Orgasmivaikeuksiin auttaa myös sellaisen asennon etsiminen, jonka kautta vaimon on helpompi saada orgasmi. Erilaisilla asennoilla on tällä alueella todella iso merkitys. Jos vaimo ei ole halukas kokeilemaan erilaisia asentoja, vaan haluaa pelkästään sellaisessa asennossa, ettei hän saa orgasmia, niin hänen kannattaa harkita asenteen muuttamista sekä miehen tulee olla kärsivällinen hänen rinnallaan.

Koska seksuaalisuus on Jumalan antama lahja, niin siksi väitän että jokaisen naisen on mahdollista saada orgasmi, ellei ole kyseessä jokin fysiologinen haitta tai vamma. Sekin on hyvä muistaa, että rakastelun päämäärän ei tarvitse aina olla joka kerta orgasmi, vaan toisen läheisyydestä nauttiminen.

Anaaliseksi. Anaaliseksi on perversio, kieroutuma sekä synnillisen seksuaalisuuden harjoittamista. Tuon seuraavaksi esille syitä ja seuraamuksia miksi anaaliseksi on vastoin luomisjärjestyksen seksuaalisuutta.

Peräaukon sulkijalihas on tehty siten, että se venyy päästäessään läpi suolen liikkeet ulostuksen yhteydessä. Kun peräaukkoon tunkeudutaan työntäytymällä sen sisään, niin peräsuolen ympärillä oleva kalvo vahingoittuu aina sekä helposti rikkoutuu. Kun peräaukkoon tunkeudutaan työntäytymällä sisään, niin työnnön aiheuttama paine yleensä vahingoittaa peräaukossa olevaa sulkijalihasta. Mitkään voiteluaineet eivät poista tätä ongelmaa, vaan niidenkin kanssa aiheutetaan paljon vahinkoa peräaukon alueella silloin kun harrastetaan anaaliseksiä.

Jumalan luomassa luonnollisessa järjestyksessä peräaukko on suunniteltu sisältäpäin työntöliikkeeseen ulostuksen yhteydessä. Silloin kun peräaukkoon työnnetään jotakin ulkoapäin sisälle, niin se rikkoo paikkoja. Tämä osoittaa selkeästi, että seksuaalisuutta ei ole tarkoitettu toteutettavaksi anaalisen yhdynnän kautta. Kaikki asiat niin Jumalan luomat kuin ihmisen rakentamat ovat toimivia silloin kun niitä oikein käytetään. Väärinkäyttämisen takia asiat rikkoutuvat ja aiheuttavat ongelmia.

Kun peräaukkoa käytetään anaaliseen sukupuoliyhteyden harjoittamiseen, niin sen seurauksena voi tapahtua seuraavia asioita: peräsuolen pidätyskyvyttömyys, peräsuolen kalvon repeytymät joiden kautta bakteerit pääsevät helposti verenkiertoon sekä peräaukon syöpä. Homoseksuaalinen sukupuoliyhteys sisältää hyvin usein myös yhdistetyn anaalisen ja oraalisen sukupuoliyhteyden, jonka seurauksena pienet ulostushiukkaset päätyvät suoraan suuhun ja päätyvät elimistöön aiheuttaen ongelmia. Peräaukkoon jää aina pieniä ulostushiukkasia myös peseytymisen jälkeen.

On siis sanomatta selvää, että anaaliseksi ei ole kenellekään hyväksi, koska sen kautta ihminen rikkoo ja vaurioittaa toista ihmistä. Jumala loi miehelle ja naiselle sukupuolielimet, joiden kautta tapahtuu luonnollinen seksiakti, anusaukkoa ei ole suunniteltu seksuaalista toimintoa varten.

Suuseksi. Monet ihmiset harrastavat suuseksiä tietämättä tai ymmärtämättä terveysriskeistä joita siihen liittyy. Ihmisen suunalueella sekä suuontelossa voi pesiä noin 600 erilaista bakteeria sekä hampaiden pinnoilla voi esiintyä miljardeja bakteereja. Avioliiton ulkopuolisissa seksisuhteissa suuseksin kautta voi saada syljen kautta HIV-viruksen, tippurin, kupan sekä klamydian jne.

Avioliitossa on myös mahdollista saada bakteeritartunta suuseksin kautta. Suuseksin kautta voi tartuttaa toiseen huuliherpeksen, hiivataudin (hiivasienen aiheuttama tulehdus) ja erilaisia tulehduksia. Koska suussa on niin valtava määrä erilaisia bakteereita, niin on päivänselvää, että suuseksin kautta voi tartuttaa jonkin bakteerin puolisoonsa.

Jumala loi miehelle ja naiselle sukupuolielimet, joiden kautta tapahtuu seksiakti. Käsillä voi helliä puolisoaan, sillä ovathan kädet myös hellyyden osoitusta varten luodut. Kaikille asioille on omat paikkansa sekä ruumiinjäsenille omat tehtävänsä. Suu on syömistä, puhumista, hengittämistä sekä "pusuttelua" varten luotu. Kädet ja sukupuolielimet ovat luotu avioliiton seksiä varten, mutta toki paljon muuhunkin kuten jokainen tietää ja ymmärtää. Näen suuseksin olevan vastoin Jumalan luomisjärjestystä seksuaalisuuden suhteen.

Eläinseksi. On sanomatta selvää, että ihmisen ja eläimen välinen seksi on syntiä. Tästäkin on Raamatussa olemassa selkeä kielto.

3 Moos 18:23 Älä sekaannu mihinkään eläimeen, ettet siten itseäsi saastuttaisi. Älköönkä nainen tarjoutuko eläimelle pariutuaksensa sen kanssa; se on iljettävyys.

Homoseksuaalisuus. Homoseksuaalisuus on syntiä Raamatun sanan opetuksen mukaan. Raamattu opettaa meitä uskovia rakastamaan kaikkia lähimmäisiämme ja sen tähden meidän tulee myös rakastaa homoseksuaaleja. Silloin kun homoseksuaalinen henkilöä on tehnyt parannuksen ja tullut uskoon, niin hän on yhtä paljon pelastunut kuin kuka tahansa uskova ihminen. On tietenkin luonnollista, että uskoon tullut entinen homoseksuaali voi kokea kiusauksia sekä tuntea vetoa samaa sukupuolta kohtaan. Jumala antaa voimaa vastustaa tällaisia kiusauksia sekä uskon kasvun kautta entinen homoseksuaali oppii ja sisäistää heteroseksuaalin identiteetin.

Seurakunnassa uskovien olisi syytä tukea entisen homoseksuaalin eheytymisprosessia, eikä paheksua enää sitä minkä Jumala on antanut anteeksi. Meidän tulee olla armahtavaisia sekä anteeksiantavaisia. Entisen homoseksuaalin on myös opittava voittamaan häpeä ja syyllisyys, jota menneisyys voi aiheuttaa. Kun Jumala on sinut pelastanut, niin Hän on antanut syntisi sinulle anteeksi, joten uskon kasvun kautta sinäkin opit hyväksymään itsesi Jumalan lapsena sekä kykenet voittamaan entisen elämän aiheuttaman häpeän ja syyllisyyden.

Aviopuolison haluttomuus. Seksuaalisuus on Jumalan lahja miehelle ja vaimolle pysyvään parisuhteeseen (avioliitto). Joskus voi käydä niin, että toinen aviopuoliso kylmentyy seksuaalisuuden alueella, eikä häntä kiinnosta seksi ja hän kieltäytyy harrastamasta seksiä puolisonsa kanssa. Tähän voi olla monia syitä ja kaikkein parasta olisi jos puolisot voisivat yhdessä käydä asiallisesti läpi syitä seksihaluttomuuteen. Uskovien tulee aina muistaa se, että avioliittoon kuuluu seksuaalisuus (keskinäinen seksielämä) ja se loppuu vasta sitten kun sen estää fysiologinen haitta tai vamma (myös ikääntyminen), mutta muuten ei ole oikein kieltäytyä avioseksistä, sillä se on Jumalan lahja, joka on luotu myös avioliittoa lujittavaksi toiminnoksi.

Jos jompikumpi kylmentyy ja kokee seksihaluttomuutta, niin oikea tapa ei ole painostaa häntä, vaan pyrkiä keskustelemaan mistä seksihaluttomuus johtuu. Jumala loi seksuaalisuuden, eli seksin harrastamisen miehen ja vaimon välille kahden kesken toteutettavaksi, joka tarkoittaa sitä, että kummallakaan ei ole oikeutta itse yksistään päättää olla harrastamatta seksiä. Seksittömyys parisuhteessa tulee olla yhteinen päätös, eikä niin että toinen päättää lopettaa parisuhteen seksielämän.

Jos toinen tyrmää toisen ilmoittamalla, että nyt seksi loppuu tästä parisuhteesta, niin se katkeroittaa toista ja voi johdattaa hänet kiusaukseen tällä alueella. Kun asiasta keskustellaan yhdessä, niin seksihaluttomuuden syyt löytyvät ja keskustelu voi johtaa siihen, että uusi kipinä syntyy ja ehkäpä tarvitaan joitakin uusia virikkeitä ja toimintatapoja arkeen sekä seksielämään, joka herättää uudestaan seksuaalisen halun.

Tehkää mitä haluatte. Uskovienkin keskuudessa (ei kaikkien) on sellaista opetusta, että kaikki on sallittua avioseksissä kunhan se tapahtuu yhteisestä päätöksestä. Asia ei ole kuitenkaan näin, sillä esim. anaaliseksi rikkoo ihmisen paikkoja aiheuttaen vakavia terveyshaittoja. On siten sanomatta selvää, että anaaliseksi ei ole Jumalan tahdon mukaista seksuaalisuuden harjoittamista.

Kyse ei ole kaiken kivan kieltämisestä, vaan siitä että joka asialla on rajoituksensa, sillä ei kukaan voi liikenteessäkään tehdä mitä itse haluaa, koska jokaisen on noudatettava liikennesääntöjä kuolonkolarien ja liikenneonnettomuuksien välttämiseksi. Sama pätee myös seksuaalisuuden alueella, sillä rajoitukset eivät ole sitä varten, että niiden kautta kiusataan ihmisiä, vaan sitä varten, että niiden kautta suojellaan ihmisiä haitoista ja vaaroista, joita väärä seksuaalisuus aiheuttaa.

Epäasiallinen pukeutuminen. Pukeutuminen ei varsinaisesti kuulu seksuaalisuuteen ja jokainen on vapaa pukeutumaan kuinka kokee ja haluaa. On tietenkin selvää, että uskovan pukeutumisen tulee siinä mielessä erottautua jumalattomien pukeutumisesta, että uskovat eivät kulje julkisilla paikoilla seksistiset vaatteet päällänsä, joiden tarkoituksena on paljastella intiimialueita.

1 Piet 3:
3 Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista,
4 vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis.

1 Tim 2:
9 ¶ niin myös, että naiset ovat säädyllisessä puvussa, kaunistavat itseään kainosti ja siveästi, ei palmikoiduilla hiuksilla, ei kullalla, ei helmillä eikä kallisarvoisilla vaatteilla,
10 vaan hyvillä teoilla, niinkuin sopii naisille, jotka tunnustautuvat jumalaapelkääviksi.

Edellä olevat Raamatun kohdat ovat kirjoitettu uskoville vaimoille, mutta ne soveltuvat ohjeiksi myös uskoville miehille. Säädyllinen asu tarkoittaa, niin naisilla kuin miehillä, että vartalon intiimialueita ei paljastella avonaisilla tai muuten seksistisillä vaatteilla. Jos uskovat kulkevat puoli takapuolta paljaana julkisilla paikoilla, niin silloin he ovat loukkaukseksi ja kiusaukseksi jumalattomille ihmisille, jotka ovat seksihimojensa orjia ja vankeja. On siis päivänselvää, että uskovien on erottauduttava pukeutumisen suhteen maailman ihmisistä, sillä monet maailman ihmiset pukeutuvat avoimen seksistisesti tyrkyttäen itseään muiden himojen kohteeksi.

Ehkä jumalaton seksistisen pukeutumisen kautta ei aina edes tarkoita ja ajattele asettavansa itseään muiden himojen kohteeksi, mutta totuus on se, että moni jumalaton on himojensa vietävissä ja paljas pinta, joka tulee kadulla vastaan voi laukaista ja ärsyttää häntä tyydyttämään itseään heti sopivan paikan tullen (useat nuoret pojat ja miehet saavat tällaisia virikkeitä). On päivänselvää, että uskovat ihmiset eivät saisi olla tällä tavoin johdattamassa ketään seksuaaliseen lankeemukseen.

Älä ymmärrä minua väärin ja luule, että uskossa on kyse siitä millä tavalla uskon sisar tai veli pukeutuvat tai että uskovat kyttäisivät miten itse kukin pukeutuu, kyse ei ole siitä, vaan siveydestä ja säädyllisyydestä, johon uskova kutsutaan uskon kautta Herraan Jeesukseen.

1 Kor 7

1 Kor 7:
1 ¶ Mutta mitä siihen tulee, mistä kirjoititte, niin hyvä on miehelle olla naiseen ryhtymättä;
2 mutta haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa, ja kullakin naisella aviomiehensä.
3 Täyttäköön mies velvollisuutensa vaimoansa kohtaan, ja samoin vaimo miestänsä kohtaan.
4 Vaimon ruumis ei ole hänen omassa, vaan hänen miehensä vallassa; samoin ei miehenkään ruumis ole hänen omassa, vaan vaimon vallassa.
5 Älkää vetäytykö pois toisistanne, paitsi ehkä keskinäisestä sopimuksesta joksikin ajaksi, niin että olisitte vapaat rukoukseen ja sitten taas tulisitte yhteen, ettei saatana teitä kiusaisi teidän hillittömyytenne tähden.

Edellä oleva Raamatun kohta kertoo selkeästi Jumalan tahdon mukaisesta seksielämästä. Moni sanoo ettei Raamattu kiellä itsetyydystä, mutta 1 Kor 7 kieltää sen, vaikka ei käytäkään sanoja, että itsetyydytys on syntiä, mutta se tulee selkeästi esille 1 Kor 7:n kautta ettei itsetyydytys ole Jumalan luoma seksuaalisuuden muoto ihmiselle.

Jumala loi miehelle ja naiselle sukupuolielimet, joiden kautta he yhdessä voivat harrastaa seksiä keskenään, eli yhtymällä toisiinsa sukupuolielinten kontaktin kautta. Uskon tämän olevan Jumalan suunnitelma avioliiton seksielämästä. En usko Jumalan luoneen varasuunnitelmia seksin toteuttamiseen, esim. itsetyydytys, jossakin tilanteessa.

Jumalan asettama seksuaalisuus on asetettu miehen ja naisen väliseen seksiaktiin. Tästä näkökulmasta käsin itsetyydytys on aina syntiä myös avioliiton sisäpuolella kaikissa tilanteissa. Tietenkin myös miehen ja naisen seksuaalisuuteen kuuluu myös hellyys ja hyväily (kädet) (intiimipaikoistakin saa tietenkin hyväillä), mutta itsetyydytyksen näen vääränä.

1 Kor 7 tuo esille sen, että itsetyydytys on väärin ja syntiä. Tässä puhutaan seksuaalisuudesta sekä haureuden syntien välttämisestä, joka voidaan välttää sillä, että olemme naimisissa. Tämä kohta kertoo selkeästi aviollisista (seksuaalisista) velvollisuuksista sanoen ettei vaimon ruumis ei ole hänen omassa, vaan hänen miehensä vallassa; samoin ei miehenkään ruumis ole hänen omassa, vaan vaimon vallassa. Tämä tarkoittaa sitä, että avioliiton seksielämän tulee olla keskinäinen suhde, jossa niin vaimo kuin mies tyydyttyvät toisensa seksuaaliset tarpeet seksiaktin kautta. Seksi ei ole yksipuolista toimintaa, niin että mies tyydyttää omat halunsa vaimonsa kehon kautta tai että nainen vain yksin saisi nautintoa harrastaessaan seksiä miehensä kanssa. Seksin tulisi olla sellaista, jossa niin vaimo kuin mies pyrkivät tyydyttämään toinen toisensa, eli huomioimaan toisiaan seksiaktin kautta ja näin molemmat tulevat tyydytetyiksi.

Tämä kohta tuo myös selkeästi esille, että itsetyydytys on syntiä, sillä seksuaalisuuden alueella ei vaimon eikä miehen ruumis ole itsensä vallassa, vaan puolisonsa vallassa. Tämä tarkoittaa sitä, että itsetyydytys on oman ruumiin itsekästä tyydyttämistä, mutta Raamattu sanoo, että ruumiimme ei ole seksuaalisesti meidän vallassamme, vaan puolisomme vallassa yhteisen seksiaktin kautta. Raamattu opettaa seksin harrastamisen olevan miehen ja vaimon kahden kesken toteuttava asia. Tämä tarkoittaa sitä että niin miehen kuin vaimon tulee pyrkiä tyydyttämään puolisonsa seksuaaliset tarpeet yhteisen seksiaktin kautta.

Minä näen masturboinnin, eli itsetyydytyksen olevan syntiä ja Jumalan tahdon vastaista toimintaa kaikissa tilanteissa yksinkertaisesti siitä syystä, että Jumala loi seksuaalisuuden ja siihen liittyvän seksuaalisen käyttäytymisen miehen ja naisen välillä tapahtuvaksi keskinäisessä seksiaktissa. On totta että esimerkiksi lapset voivat tyydyttää itseään, mutta heitä tulee ohjata tässä asiassa oikeaan suuntaan ihan samalla tavalla kuin jos he tekevät jotakin väärin esim. kiusaavat toista, varastavat jne.

1 Kor 7 alkujakeet opettavat selkeästi seksuaalisuudesta, että se kuuluu aviopuolisoiden seksielämän keskinäiseen vuorovaikutukseen. Joten masturbaatiota, eli itsetyydystä ei saisi harrastaa. Minun mielestäni 1 Kor 7:sta tulee esille ettei saa tyydyttää itseään, vaikka siinä ei ole sanaa itsetyydytys, mutta se kohta sanoo ettei miehen ruumis ole enää omassa vallassa, vaan vaimon, joka tarkoittaa sitä, että seksin harrastamiseen tarvitaan vaimoa mukaan, eikä sitä saa tehdä itse ja yksin. Tämä on sama asia kuin älä harrasta itsetyydytystä, vaan tee se yhdessä vaimosi kanssa. Minä näen 1 Kor 7 opettavan avioseksistä, jossa meillä ei ole lupa tyydyttää itseämme, ei tehdä sitä itsellemme omin käsin, koska se ei ole enää yhteistä seksuaalista vuorovaikutusta.

1 Kor 7 puhuu vaimon ruumiin (sekä miehen) vallassa olemisesta sellaisessa muodossa, että kun kummallakaan ei ole oikeutta seksuaalisesti omaan ruumiiseensa (itsetyydytys), vaan ruumis (keho) on puolison vallassa, niin se tarkoittaa silloin yhteispelillä seksielämää toinen toistensa kehojen kautta. On selvää ettei aviomiehen keho olisi vaimon vallassa, jos mies tyydyttäisi itseään, vaan se olisi miehen itsekkäässä vallassa itsetyydytyksen kautta.

Loppusanat

Tiedän sen, että moni jumalaton ihminen pilkkaa Raamatun ja Jumalan tahdon mukaisia seksuaaliarvoja, mutta kun he rikkovat itsensä seksuaalisuuden alueella ja joutuvat kokemaan omassa elämässään sekä parisuhteissaan vääristyneen seksuaalisuuden negatiiviset vaikutukset, niin he ymmärtävät enemmän tätä asiaa ja pyrkivät saamaan siihen apua, vaikka eivät uskoisi Herraan Jeesukseen. Silloin kun elämän kolhut satuttavat, niin se pistää ihmisen sydämessään hakemaan apua, vaikka antaisi kuinka kovan kuvan itsestään. Moni ihminen päästelee suustaan kovia sanoja, mutta sydämessään he ovat ahdistuneita ja haluaisivat apua ongelmiinsa.

Jumala loi seksuaalisuuden tätä maailmanaikaa varten ja siksi mies ja vaimo saavat nauttia siitä niin kauan kuin se on mahdollista, sillä onhan se Jumalan antama kaunis lahja miehelle ja naiselle. Tässä kirjoituksessa olen pyrkinyt käymään läpi sellaisia asioita, joita uskovakin voi joutua käsittelemään seksuaalisuuden alueella.

Joskus elämässä sattuu asioita joita ei toivo eikä halua esim. aviopari ei saa yhteisiä lapsia tai jonkun sairastumisen tähden seksielämä loppuu jne. Näille asioille ei vain voi mitään ja ainoa asia on hyväksyä ne, joka on usein pitkällinenkin prosessi ennen kuin asiat oppii hyväksymään.

 

Uskovan tulee myös aina muistaa että iankaikkisuus sielumme ei ole tätä aikaa varten, vaan ikuisuutta varten Jumalan tulevassa valtakunnassa. Tämän näkökulman ymmärtäminen auttaa uskovaa hyväksymään ja luopumaan asioista joita on ennen tehnyt, mutta ei voi enää tehdä. Tässä täytyy olla myös armollinen toinen toisillemme. Me emme elä tätä aikaa varten, vaan tulevaa Jumalan valtakunnan aikaa varten, jonka tunnusmerkkejä ovat pyhyys, rakkaus, totuus jne. Olkoon nyt jo tässä ajassa Herra Jeesus meidän koko elämämme keskipiste.

 

Silloin kun ihminen tulee Jumalan armosta uskoon, eli tekee parannuksen (katumus, syntien tunnustaminen Jumalalle sekä mielenmuutos) ja uskoo Herraan Jeesukseen, niin hän saa syntinsä anteeksi sekä osallisuuden iankaikkisesta elämästä. Jos uskova ihminen haluaa seurata Herraa Jeesusta sekä uskoa Häneen, niin kuin Raamattu opettaa, niin hän tulee eheytymään siten, että kaikki mahdolliset seksuaaliset vääristymät korjaantuvat hänen sydämessään.

 

Linkkejä:
Voiko uskova avioitua uskomattoman kanssa?
Uskovalle ja uskomattomalle avioliitosta
Seksitutkimus


Petri Paavola 2014

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
kotipetripaavola.com/seksi
netdoctor.co.uk

ncbi.nlm.nih.gov
terveyskirjasto.fi


 

 

 

 

eXTReMe Tracker