Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Jumalan laki

 

Jumalan laista on olemassa monenlaista opetusta. Osa opetuksista on hämmentäviä ja ristiriitaisia sekä osa jopa harhaanjohtavia. Kirjoituksessani pyrin tuomaan esille sen mitä Raamattu opettaa Jumalan laista Uuden Liiton järjestyksen mukaan. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Rakasta Jumalaa
Opetukseksi ja neuvoksi
Lain muutos
Vartioi ja kasvattaa uskoa varten
Synnintunto
Pelastuminen uskon kautta, ei lain kautta
Mitä tarkoittaa lain alla oleminen?
Laki saa aikaan vihaa?
Uskon kautta vahvistetaan laki
Kumotut käskyt
Lakia ei naulittu ristille
Rakkaus vuodatettu sydämiimme

 

 

Rakasta Jumalaa

Jumalan laki on monisävyinen asia. Jumala antoi lakinsa Israelin kansalle, että se noudattaisi sitä. Lain tarkoituksena oli saada ihmiset rakastamaan Jumalaa sekä lähimmäisiään:

5 Moos 6:5 Ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi.

5 Moos 30:10 kun sinä kuulet Herran, sinun Jumalasi, ääntä ja noudatat hänen käskyjänsä ja säädöksiänsä, jotka ovat kirjoitetut tähän lain (Torah) kirjaan, ja kun sinä palajat Herran, sinun Jumalasi, tykö kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi.

Luuk 10:27 Hän vastasi ja sanoi: "Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi".

3Mo 19:18 Älä kosta äläkä pidä vihaa kansasi lapsia vastaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi. Minä olen Herra.

Matt 22:
36 "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?"
37 Niin Jeesus sanoi hänelle: "’Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi’.
38 Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.
39 Toinen, tämän vertainen, on: ‘Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi’.
40 Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."

Lain suurin käsky opettaa ihmistä rakastamaan Jumalaa. Lain tehtävänä on myös olla ohjaamassa ihmistä rakastamaan Jumalaa. Uudessa Liitossa se tapahtuu Pyhän Hengen vaikuttaman rakkauden kautta. Uudessa Liitossa se ei ole tosin enää lain teko, vaan uskon teko, joka on Jumalan armosta rakkaudessa tehty. Laki ei pakota ketään, vaan se ohjaa ja opettaa. Toora sana hepreaksi tarkoittaa opetusta ja neuvoa ja vain vähäinen merkitys sillä on lakina. Laki opettaa ja ohjaa, ei pakota. Laki ei kirjaimena anna voimaa rakastamiseen eikä vanhurskaudessa vaeltamiseen, siksi Herra Jeesus kuoli ja meille annettiin Pyhän Hengen voima, jonka kautta opimme ja kykenemme elämään Jumalan tahdon mukaisesti. Pyhä Henki vaikuttaa tahtomista ja tekemistä uskovan sydämessä ja auttaa ja kasvattaa uskovaa rakastamaan Jumalaa ja lähimmäisiään.

Laki ei siis anna voimaa rakastamiseen, mutta opettaa siitä. Herra Jeesus sanoi suurimman lain käskyn olevan Jumalan rakastaminen. Lain (opetus) tärkein merkitys on ohjata ihmistä rakastamaan Jumalaa. Laki oli kuitenkin kirjoitettu kiveen vanhan liiton aikana, eikä sydämeen, siksi se ei toiminut eikä saanut aikaan sitä mistä se opetti.

Mutta nyt Uuden Liiton aikakautena Pyhä Henki meissä vaikuttaa sen että rakastamme Jumalaa siten, että haluamme noudattaa Jumalan sanan opetusta, ei VT:n lain käskynä, vaan Jumalan armosta uskon tekona. Laki siis ohjasi VT:n seurakuntaa rakastamaan Jumalaa ja lähimmäistään. Tiedämme sen että se ei kuitenkaan onnistu lihalta, siksi Uudessa Liitossa voima rakastamiseen tulee Pyhän Hengen kautta:

Room 5:5 mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.

Pyhässä Hengessä ei ole pakkoa, vaan halu, koska Hän rakastaa meitä ja me Häntä. Koko laki käsitteessä on paljon sekaannusta johtuen väärästä korvausteologiasta sekä väärästä pelosta juutalaisia ja juutalaisuutta kohtaan. Samoin myös väärä armon opetus vääristää opetuksen Jumalan laista.

Mutta kaikesta tästä huolimatta kiitos Jumalalle, siitä että Hän on poistanut lain täyttämisen vaatimuksen meiltä ja Messias Herra Jeesus täytti lain puolestamme. Me saamme nyt Hänen armostansa Pyhän Hengen voiman kautta kirjoitusten (Raamattu) mukaisesti opetella kasvamista kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta.

Matt 22:
36 "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?"
37 Niin Jeesus sanoi hänelle: "‘Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi’.
38 Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.
39 Toinen, tämän vertainen, on: ‘Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi’.
40 Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."

Jeesus opetti, että edellä olevissa kahdessa käskyssä oli kaikki laki ja profeettojen opetus. Huomautan vielä, että Uudessa Liitossa ei vaelleta käskyjä täyttäen, vaan niitä armosta noudattaen. Mikä on täyttämisen ja noudattamisen ero?

Lain käskyjen täyttämisellä ihminen koittaa ansaita pelastuksen, joka ei kuitenkaan onnistu. Jumalan armosta pelastunut ihminen (Herran Jeesuksen sovitustyön tähden) ei ansaitse pelastusta kadotustuomiosta iankaikkiseen elämään Jumalan tahdon mukaisella vaelluksella, vaan Uuden Liiton uskova Jumalan armosta kasvaa noudattamaan Jumalan sanan opetuksia, jotka ovat annettu opetukseksi Uuden Liiton kansalle.

Jumalan laki (lain kirjain, opetuksen sana) näyttää ja opettaa meitä kasvamaan uskossa sekä ohjaa mielenmuutokseen, joka tapahtuu Pyhän Hengen voiman kautta. Laissa (kirjaimessa) ei ole voimaa muuttaa meitä, sillä laki on kirjaimeen kirjoitettu. Jumala muuttaa meidät Pyhän Hengen voiman kautta siihen suuntaan, josta sana (laki) opettaa. Esimerkiksi lain suurin käsky opettaa meitä rakastamaan Herraa Jumalaamme kaikesta sydämestämme, sielustamme, voimastamme ja mielestämme. Tämä käsky kehottaa ihmistä muuttumaan pois itsekeskeisyydestä sekä synnin harjoittamisesta ja keskittymään kaikesta sydämestä rakastamaan Jumalaa. Laki opettaa meitä muuttumaan ja elämään Jumalan tahdon mukaisesti.

Opetukseksi ja neuvoksi

Torah sana tarkoittaa opetusta ja neuvoa. Lain tehtävänä on siis opettaa ja neuvoa, sitä mikä on pyhää, vanhurskasta ja Jumalan tahto. Lain tehtävä ei ollut pelastaa ihmistä kadotustuomiosta iankaikkiseen elämään, vaan ohjata ja opettaa tuntemaan ja ymmärtämään Jumalan tahtoa. Vanhassa liitossa eläinuhrien veri toi pelastuksen synneistä, tällä tavalla Jumala pelasti kansansa VT:n aikana ja antoi anteeksi sen synnit.

Herra Jeesus sanoi ettei Hän tullut kumoamaan lakia, vaan täyttämään sen. Mikä oli tuo laki, jonka Jeesus jätti voimaan ja jota Hän ei kumonnut? Tämä laki on Kymmenen Käskyä, jotka olivat liitonarkin pohjalla:

2 Moos 25:
16 Ja pane arkkiin laki (eduwth), jonka minä sinulle annan.
.........
21 Ja aseta armoistuin arkin päälle ja pane arkkiin laki , jonka minä sinulle annan.
22 Ja siinä minä ilmestyn sinulle ja puhun sinulle armoistuimelta, niiden kahden kerubin välistä, jotka ovat lain (eduwth) arkin päällä, kaiken sen, minkä minä sinun kauttasi israelilaisille säädän (tsavah).

Tässä Raamatun kohdassa käytetään hepreankielistä sanaa eduwth, joka tarkoittaa todistusta. Herra siis sanoi antavansa käskynsä Israelin kansalle armoistuimen päältä kahden kerubin välistä. Jumalan laki, eli Kymmenen Käskyä olivat liitonarkissa. Kymmenen Käskyä ovat myös Herran todistus Israelin kansalle.

5 Moos 10:
1 ¶ "Silloin Herra sanoi minulle: ‘Veistä itsellesi kaksi kivitaulua, entisten kaltaista, ja nouse vuorelle minun tyköni; tee myös itsellesi puusta arkki.
2 Minä kirjoitan niihin tauluihin ne sanat, jotka olivat entisissä tauluissa, niissä, jotka sinä murskasit; pane ne arkkiin.’
3 Niin minä tein arkin akasiapuusta ja veistin kaksi kivitaulua, entisten kaltaista. Ja minä nousin vuorelle, kädessäni ne kaksi taulua.
4 Ja hän kirjoitti tauluihin saman, minkä edellisellä kerralla, ne kymmenen (eser) sanaa (davar), jotka Herra oli puhunut teille vuorelta, tulen keskeltä, seurakunnan kokouspäivänä. Ja Herra antoi ne minulle.

Jumala antoi Moosekselle uudet laintaulut, sen jälkeen kun Mooses oli ne rikkonut. 5 Moos 10:1-4 kohdasta tulee selkeästi ilmi, että Jumala antoi Moosekselle samat käskyt, jotka olivat olleet rikkoontuneissa kivitauluissa. Raamattu sanoo Jumalan kirjoittaneen kahteen kivitauluun kymmenen sanaa tai asiaa, sillä davar tarkoittaa sanaa sekä asiaa. Kymmenen asiaa on tässä kohtaa oikeampi tapa ymmärtää 5 Moos 10:4:ssa oleva opetus, koska kyseessä oli nimenomaan Kymmenen Käskyä, jotka muodostuivat Kymmenestä asiasta, joissa Jumala ilmoittaa tahtonsa ja käskynsä kansalleen. Täten on ilmiselvää ja kiistatonta, että arkissa ollut kahden kivitaulun todistus (eduwt) tarkoittaa Jumalan Kymmentä Käskyä.

Tällä tavalla sana eduwth ei tarkoita ainoastaan todistusta, sillä silloin kun se on yhdistetty liiton arkissa oleviin Kymmenen Käskyyn, niin se tarkoittaa myös Jumalan lakia (torah), koska Kymmenen Käskyä on kaiken Jumalan lain käskyjen perusta. Jumalan Kymmenen Käskyä on Jumalan todistus kansalleen sekä koko ihmiskunnalle, siksi Jumala itse valitsi sanan todistus (eduwth) kertomaan Jumalan Kymmenen Käskyn todistuksesta ihmiskunnalle.

Kymmenen Käskyä ei ole laki meille, joka meidän pitäisi täyttää, vaan ohje ja opetus miten meidän tulee elää. Vapaus Kristuksessa Uudessa Liitossa ei kehota meitä elämään vastoin Kymmentä Käskyä, vaan niiden mukaisesti, mutta ei lain käskynä, vaan Jumalan armosta uskon tekona, jota Hän vaikuttaa meissä Pyhän Hengen kautta. Raamatussa VT:ssa on Israelilaisille annettu 613 käskyä. Nämä 613 käskyä olivat käskyjä ja säädöksiä, jotka olivat annetut israelilaisille, että he olisivat pyhä kansa erotettu muista kansoista palvelemaan elävää Jumalaa. Mitä olivat kaikki muut lait ja käskyt, koska vain Kymmenen Käskyä olivat lain arkissa? Niiden tarkoitus oli myös erottaa Israelin kansa muista kansoista palvelemaan Jumalaa. Mutta osan näistä 603 käskystä Jeesus kumosi, mutta ei Kymmentä Käskyä.

Herra Jeesus ei kumonnut kaikkia 603 käskyä, mutta osa niistä kumoutui mm. kaikki uhrilait, temppelipalveluksen lait ja käskyt sekä Aaronin pappeuteen perustuneet lait ja käskyt. Herra Jeesus ei kumonnut Kymmentä Käskyä eikä tiettyjä VT:n käskyjä kuten veren syömisen kieltoa jne.

Esim. käsky, jossa käsketään kivittää huorintekijä on kumoutunut, sillä Uudessa Liitossa ei anneta käskyä huorintekijän kivittämisestä:

1 Kor 5:
9 ¶ Minä kirjoitin teille kirjeessäni, ettette seurustelisi huorintekijäin kanssa;
10 en tarkoittanut yleensä tämän maailman huorintekijöitä tai ahneita tai anastajia tai epäjumalanpalvelijoita, sillä silloinhan teidän täytyisi lähteä pois maailmasta.
11 Vaan minä kirjoitin teille, että jos joku, jota kutsutaan veljeksi, on huorintekijä tai ahne tai epäjumalanpalvelija tai pilkkaaja tai juomari tai anastaja, te ette seurustelisi ettekä söisikään semmoisen kanssa.

Jotkut messiaaniset piirit (eivät kaikki) opettavat, että Uudessa Liitossa on voimassa kaikki 613 käskyä. Mutta tämä huorintekijä esimerkki osoittaa meille ettei vanhan liiton opetus siitä ole enää voimassa. Paavali antoi uudet ohjeet Uuden Liiton kansaa varten. Valitettavasti on sellaistakin opetusta joidenkin messiaanisten juutalaisten keskuudessa (ei kaikkien), että Uutta Liittoa ei ole edes olemassa, vaan vanha liitto on edelleen voimassa uudistettuna Jeesuksen uhrilla.

Uudessa Liitossa ei enää vaelleta käskyjä täyttäen, sillä Jeesus täytti lain meidän puolestamme. Olemme siis vapaat käskyjen täyttämisestä, mutta emme vapaat Jumalan käskyjen noudattamisesta, sillä Jeesus ei vapauttanut meitä laittomuuteen, joka on yhtä kuin synnissä eläminen. Uudessa Liitossa saamme voiman ja halun Pyhässä Hengessä rakastaa Jumalaa ja rakkaudesta Jumalaan saamme elää Hänen opetuksensa mukaisesti. Uuden Liiton uskova kasvaa uskossa Jumalan armosta, jonka seurauksena hän kasvaa elämään myös Kymmenen Käskyn mukaisesti. Jumalan käskyjen noudattaminen Uudessa Liitossa ei ole käskyjen ja lain täyttämistä, vaan sydämen halusta ja rakkaudesta Jumalaan haluamme vaeltaa siten kuin Hän meille sanassaan opettaa.

Lain muutos

On siis hyvä ymmärtää, mikä on voimassa ja mikä ei. Herra Jeesus ei kumonnut lakia (jonka perusta on Kymmenen Käskyä), mutta vanhan liiton Hän kumosi:

Hebr 10:
8 Kun hän ensin sanoo: "Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt," vaikka niitä lain mukaan uhrataankin,
9 sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi". Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen.
10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.

Hebr 7:
11 ¶ Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan?
12 Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos.

Kymmenen Käskyä ja vanha liitto ei ole sama asia, vaikka Kymmenen Käskyä kuuluivatkin vanhaan liittoon. Raamattu opettaa, että Herran Jeesuksen kautta tuli voimaan lain muutos. Herra Jeesus ei kumonnut Jumalan lakia, jonka perustus on Kymmenessä Käskyssä. Herran Jeesuksen kautta kuitenkin kumottiin vanhan liiton jumalanpalvelusjärjestys.

Uusi Liitto kumosi vanhan liiton järjestyksen sekä ison osan vanhan liiton käskyjä. Kymmenen Käskyä ovat yhä voimassa Uudessa Liitossa. Vanhasta liitosta on kuitenkin voimassa ne opetukset sekä lait ja käskyt, jotka pitävät yhtä Uuden Liiton opetuksien kanssa ja joiden on mainittu olevan voimassa Uudessa Liitossa sekä tietysti UT:ssa oleva opetus (esim. Jeesuksen syntiuhri ja kuninkaallinen pappeus), jota ei ole mainittu ja joka ei ollut voimassa VT:ssa.

Laitan tähän muutaman VT:n opetuksen, jotka ovat voimassa myös Uudessa Liitossa:

3 Moos 17:14 Sillä kaiken lihan sielu on sen veri, jossa sen sielu on; sentähden minä sanon israelilaisille: Älkää syökö minkään lihan verta. Sillä kaiken lihan sielu on sen veri; jokainen, joka sitä syö, hävitettäköön.

Apt 21:25 Mutta uskoon tulleista pakanoista me olemme päättäneet ja kirjoittaneet, että heidän on välttäminen epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, ja haureutta."

Veren syömisen kielto on yhä voimassa Uuden Liiton aikakaudessa.

3 Moos 18:22 Älä makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus.

Room 1:
26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;
27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.
28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.

Vanhan liiton homoseksuaalisuuden harjoittamisen kielto on edelleen voimassa, mutta muuttuneessa ja uudistetussa muodossa. Uuden Liiton järjestyksen mukaan homoseksuaalisuuden harjoittaminen on edelleen syntiä, mutta sen harjoittamisesta ei saa tuomita ketään kuolemanrangaistukseen. Uudessa Liitossa ei ole voimassa kuolemanrangaistusta synnintekijälle sillä tavalla, että seurakunnan tai jonkun muun tahon tulisi tuomita synnin harjoittajat kuolemaan. Jumala tuomitsee iankaikkiseen kadotukseen viimeisellä tuomiopäivänä jokaisen jumalattoman syntisten tekojensa mukaan.

Jer 31:
31 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton;
32 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra.
33 Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

Herra Jumala puhui profeetta Jeremian kautta vanhan liiton Israelin kansan seurakunnalle, että Herra tulee tekemään kokonaan Uuden Liiton Israelin kansan kanssa. Herra sanoi Uuden Liiton olevan erilainen liitto kuin vanha liitto.

Jotkut opettavat, että Jer 31:31 oleva uusi sana ei tarkoita uutta, vaan uudistettua. Jer 31:31 on sana chadash, joka on tässä jakeessa adjektiivina, jolloin se tarkoittaa uusi, ei uudistettu. Verbinä chadash tarkoittaa uudistettu ja uudistaa. Jeremia 31 tekstiyhteys paljastaa myös sen että kysymyksessä on kokonaan Uusi Liitto, ei samanlainen kuin niiden kanssa, jotka Herra kutsui ulos Egyptistä.

Jotkut uskovat, että sitten vasta Uusi Liitto astuu voimaan kun Juudan ja Israelin heimo uskoo Jeesuksen olevan Messias. Jer 31 kertoo sen mitä myös muualla Raamattu kertoo, että päivien lopulla Israelin kansan jäännös pelastuu ja uskoo Jeesuksen olevan Messias. Jer 31 luku ei siis ole Uuden Liiton ajanjakson alkamisen ajankohta, vaan ajankohta, jolloin koko Israel pelastuu ja astuu sisälle Uuden Liiton järjestykseen.

Ortodoksi juutalaiset eivät ole halunneet uskoa Herraan Jeesukseen ja siksi he opettavat, että Jer 31:31 oleva uusi sana ei ole uusi, vaan uudistettu. Jer 31:31 on sana chadash ja se on tässä jakeessa adjektiivina, jolloin se tarkoittaa uusi, ei uudistettu. Verbinä chadash tarkoittaa uudistettu ja uudistaa. Jeremia 31 tekstiyhteys myös paljastaa, että kysymyksessä on kokonaan Uusi Liitto, ei samanlainen kuin niiden kanssa, jotka Herra kutsui ulos Egyptistä.

Uusi Liitto on Uusi, jonka perustus lepää Herran Jeesuksen maahan vuotaneessa veressä ja kuolemassa sekä ylösnousemuksessa. Uudessa Liitossa on kokonaan uusi pappeus Melkisedekin järjestyksen mukaan sekä uusi tapa tulla sisälle Jumalan seurakuntaan:

Evankeliumin julistus Herrasta Jeesuksesta saa aikaan parannuksen ja Herraan Jeesukseen uskomisen, jonka seurauksena tapahtuu uudestisyntyminen sekä Jumalan Uuden Liiton seurakunnan jäseneksi tuleminen.

Jeremian kirjan luku 31 on todiste sille, että myös vanha testamentti opettaa tulevasta Uudesta Liitosta, joka ei ole enää samanlainen kuin vanha liitto. Uudessa Liitossa ei ole lakia kumottu, mutta siihen on tehty muutos kuten heprealaiskirjeen 7 luku opettaa. Jeremian kirjan 31 luku puhuu myös lain muutoksesta, jossa kiveen kirjoitettu laki (Kymmenen Käskyn perustus) asetetaan ihmisen sydämeen.

2 Moos 31:18 Ja kun hän oli lakannut puhumasta Mooseksen kanssa Siinain vuorella, antoi hän hänelle kaksi laintaulua, kivitaulua, joitten kirjoitus oli Jumalan sormella kirjoitettu.

Raamattu opettaa, että Jumala itse kirjoitti Kymmenen Käskyä omalla sormellaan kivitauluun. Tämä todistaa sen, että Kymmenen Käskyä ovat Herran laki, jota ei ole kumottu Uudessa Liitossa.

Vartioi ja kasvattaa uskoa varten

Lain tehtävä oli myös vartioida ja kasvattaa uskoa varten:

Gal 3:23 Mutta ennenkuin usko tuli, vartioitiin meitä lain alle suljettuina uskoa varten, joka oli vastedes ilmestyvä.

Paavali opettaa että ennen uskoa laki vartioi meitä uskoa varten ja näin ollen on laista tullut meille kasvattaja (paidagogos) Herraan Jeesukseen, että tulisimme uskosta vanhurskaiksi Jumalan armosta. Uskon tultua emme ole enää kasvattajan alaisia, koska olemme Jumalan lapsia ja Hän kasvattaa meitä Pyhän Hengen voiman kautta sanansa opetuksen mukaan. Kiveen kirjoitettu laki vanhan liiton järjestyksen mukaan ei enää ole meidän kasvattajamme.

Paidagogos oli kreikkalaisessa maailmassa uskottu orja, jonka tehtävä oli auttaa poikien kasvatuksessa sekä saatella heitä kouluun. Aikuiseksi vartuttuaan pojat eivät enää tarvinneet tätä kasvattajaa (paidagogos), mutta oli hyödyllistä seurata hyviä tapoja, joita he olivat oppineet kasvattajan seurassa. Emme ole lain alla, joka tarkoittaa lihan voimalla suoritettua Jumalan palvelusta sekä vanhan liiton järjestystä ja Jumalan palvelusta ilman Messiaan uhrin voimaa.

Laki näytti meille synnin, mutta myös opettaa meille Jumalan tahdosta ja nyt Herrassa Jeesuksessa pelkkä kirjain ei enää  ohjaa meitä, vaan Pyhän Hengen voiman vaikuttama rakkaus Jumalan sanan opetuksen mukaisesti. Emme elä täyttääksemme lakia, vaan kasvaaksemme kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta Pyhän Hengen voiman kautta Kirjoitusten mukaisesti. Laki kasvatti meitä Jumalan tuntemiseen, mutta armo ja totuus Pyhän Hengen osallisuuden kautta kasvattaa meitä Herrassa Jeesuksessa muuttumaan kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta. Se täytyy ottaa huomioon, että Uudessa Liitossa ei ole enää voimassa kaikkia 613 käskyä. Laki jota Jeesus ei kumonnut oli ja on Kymmenen Käskyä sekä ne VT:n lait joiden mainitaan olevan voimassa Uudessa Liitossa.

Synnintunto

Jumalan lain tehtävänä on myös tuoda synnintunto ihmiselle, jonka jälkeen Jumala osoittaa armonsa pienelle ihmiselle Messias Herrassa Jeesuksessa. Ilman lakia ei siis olisi Jumalan armoa!

Room 3:
20 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.
21 Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia,
22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.
23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa

Pelastuminen uskon kautta, ei lain kautta

Uudessa Liitossa ihminen vanhurskautetaan (julistetaan pelastuneeksi ja vanhurskaaksi) uskon kautta Jeesukseen, Herran Jeesuksen sovitustyön tähden:

Room 3:
28 Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja.
29 Vai onko Jumala yksistään juutalaisten Jumala? Eikö pakanainkin? On pakanainkin,
30 koskapa Jumala on yksi, joka vanhurskauttaa ympärileikatut uskosta ja ympärileikkaamattomat uskon kautta.
31 Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se! Vaan me vahvistamme lain.

Usko ei kuitenkaan tee lakia mitättömäksi, vaan usko vahvistaa lain (Jumalan sanan opetuksen). Uskon kautta Pyhän Hengen voimassa uskova elää Jumalan armosta Kymmenen Käskyn (Jumalan sanan lakien, käskyjen ja opetuksien perustus on Kymmenessä Käskyssä) mukaista elämää, joka on tiivistetty rakkauden kaksoiskäskyssä:

Matt 22:
36 "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?"
37 Niin Jeesus sanoi hänelle: "’Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi’.
38 Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.
39 Toinen, tämän vertainen, on: ‘Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi’.
40 Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."

Koko Uuden Testamentin opetus lepää Kymmenen Käskyn opetuksen varassa. Kaikki Uuden Liiton käskyt voidaan johtaa Kymmeneen Käskyyn. On kuitenkin muistettava, että Uusi Liitto ei ole Kymmenen Käskyn täyttämistä, sillä Jeesus täytti lain, emmekä me kykene sitä täyttämään. Uuden Liiton uskova saa Jumalan armosta kasvaa sen opetuksen mukaisesti, jota Raamattu opettaa Uuden Liiton uskovalle.

Mitä tarkoittaa lain alla oleminen?

2Kor 3:6 joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi.

Se tarkoittaa sitä, että uskova koittaa täyttää 613 käskyä sekä koittaa elää Jumalan tahdon mukaista elämää omassa voimassaan eikä turvaudu Messias Herran Jeesuksen sovitustyöhön. Vanhan liiton aikainen järjestys kirjaimen seuraamisesta lihan voimalla on kumottu ja tilalle on tullut Uusi Liito, jossa Pyhän Hengen voimasta saamme kasvaa kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta uskon kautta kasvamalla ja noudattamalla Jumalan sanan opetusta. Pyhän Hengen vaikuttaessa sydämissämme rakastamme Jumalaa ja haluamme noudattaa Hänen sanansa opetusta.

Uudessa Liitossa emme siis ole kirjaimen lain alla (613 käskyä), vaan armon alla, jossa:

Tiit 2:
11  Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille
12 ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,
13 odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä,
14 hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee.
15 ¶ Puhu tätä ja kehoita ja nuhtele kaikella käskyvallalla. Älköön kukaan sinua halveksiko.

Laki saa aikaan vihaa?

Room 4:15 Sillä laki saa aikaan vihaa; mutta missä lakia ei ole, siellä ei ole rikkomustakaan.

Room 4:15 for the Torah brings about the Charon Af Hashem (Ro 1:18; 3:20; SHEMOT 32:8- 10), and where there is no Torah there is no peysha (transgression/ rebellion/violation of the Law). (Orthodox Jewish Brit Chadasha)

Jumalan laissa on monta ulottuvuutta, sen tehtävä on myös opettaa rakastamaan:

Matt 22:
36 "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?"
37 Niin Jeesus sanoi hänelle: "’Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi’.
38 Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.
39 Toinen, tämän vertainen, on: ‘Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi’.
40 Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."


Samoin laki näyttää mitä Jumala vihaa: tappamista, huorintekemistä, juopumista, katkeruutta ja jne. Siksi Roomalaiskirje 4 kertoo että laki saa aikaa vihaa. Se ei tarkoita, että laki kehottaa minua vihaamaan, vaan päinvastoin se kehottaa minua rakastamaan.

Room 4:15 for the Torah brings about the Charon Af Hashem (Ro 1:18; 3:20; SHEMOT 32:8- 10), and where there is no Torah there is no peysha (transgression/ rebellion/violation of the Law). (Orthodox Jewish Brit Chadasha)

Uskon kautta vahvistetaan laki

Jos emme ymmärrä Raamatun kokonaiskuvaa sekä lain olemusta, niin silloin saamme aikaan melkoisia Raamatun selityksiä sekä uskomme ajautuu suuriin ristiriitoihin ja ahdistuksiin.

Room 3:
28 Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja.
29 Vai onko Jumala yksistään juutalaisten Jumala? Eikö pakanainkin? On pakanainkin,
30 koskapa Jumala on yksi, joka vanhurskauttaa ympärileikatut uskosta ja ympärileikkaamattomat uskon kautta.
31 Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se! Vaan me vahvistamme lain.


Uskova vanhurskautetaan, eli pelastuu ilman lakia. Uskon kautta eläen laki vahvistuu siten, kun uskova Pyhän Hengen voimasta ei esim. himoitse lähimmäistään. Uskova ei tuossa ole lain alla, vaikka elääkin sen mukaan kuin laki opettaa, koska uskova vaeltaa Hengessä, eikä kirjaimen mukaan.

Tuossa esimerkissäni ei ole kyse lain täyttämisestä, vaan Jumalan armon kautta tapahtuvasta vanhurskaasta vaelluksesta, johon saamme Pyhän Hengen voiman. On kysymys Jumalan armosta ja armon kautta tapahtuvasta pyhityselämän vaelluksesta.

Tuossa esimerkissäni ei ole kysymys lain alla olemisesta, vaan Jumalan armosta, joka vaikuttaa meissä sen ettemme tee huorin.


Lain vahvistaminen ei tarkoita lain alla olemista eikä lain täyttämistä, vaan sen hyvän ja pyhän Jumalan sanan opetuksen todeksi pitämistä ja sen mukaista vaellusta, joka on annettu Uuden Liiton uskoville. Tähän lain vahvistamiseen ei siis kuulu kuin se laki jota Jeesus ei kumonnut, eli Kymmenen Käskyä
ja ne VT:n käskyt joiden on mainittu olevan voimassa Uudessa Liitossa sekä ne UT:n opetukset, jotka on mainittu UT:ssa, vaikka niistä ei ole mainintaa VT:ssa.

Lain vahvistaminen ei tarkoita lain tekojen tekemistä, vaan niitä uskon tekoja, joita saamme tehdä koska rakastamme Jumalaa ja Pyhä Henki auttaa meitä vaeltamaan vanhurskaasti Kirjoitusten mukaisesti.

On siis hyvä ymmärtää mitä lakia Jeesus ei kumonnut. Se mitä ei ole kumottu on siis voimassa, mutta ei kirjaimen tasolla, vaan Hengen uudessa tilassa;

Room 7:6 mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa emmekä kirjaimen vanhassa.

Laki ei siis anna voimaa, vaikka on pyhä ja hyvä: Room 7:12 Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä. Kirjaimen vanhassa tilassa ihmisellä oli lihan voima, ei Pyhän Hengen voimaa

Siksi tarvitaan Herra Jeesus ja Jumalan armo, joka antaa ja vaikuttaa Pyhässä Hengessä meissä rakkautta ja halua, ei täyttää lakia, vaan elää ja kasvaa Jumalan sanan opetuksen mukaisesti.

Lain alla oleminen tarkoittaa 613 käskyn noudattamista ja vanhan liiton järjestyksen alaisuudessa olemista sekä vaellusta, jonka moottorina toimii ihmisen oma liha, mutta edellä olevista asioista Herra Jeesus vapautti meidät tuomalla armon ja totuuden Pyhässä Hengessä, siitä kunnia ja kiitos Jumalalle.

Kumotut käskyt

Jumalan laki, jota Herra Jeesus ei kumonnut oli ja on Kymmenen Käskyä sekä ne vanhan liiton lait ja käskyt, joiden mainitaan olevan voimassa Uudessa Liitossa ja niiden jotka eivät ole vastoin Kymmenen käskyn opetusta. Otan tähän esimerkkejä mitkä VT:n käskyt ovat kumottuja Uudessa Liitossa:

3 Moos 20:10 ¶ Jos joku tekee aviorikoksen toisen miehen vaimon kanssa, jos hän tekee aviorikoksen lähimmäisensä vaimon kanssa, niin heidät, sekä avionrikkoja mies että -nainen, rangaistakoon kuolemalla.

5 Moos 21:
18 ¶ Jos jollakin on uppiniskainen ja kovakorvainen poika, joka ei ota kuullakseen, mitä hänen isänsä ja äitinsä sanovat, eikä tottele heitä, vaikka he kurittavat häntä,
19 niin hänen isänsä ja äitinsä ottakoot hänet ja viekööt kaupunkinsa vanhinten eteen, asuinpaikkansa porttiin,
20 ja sanokoot kaupunkinsa vanhimmille: ‘Tämä meidän poikamme on uppiniskainen ja kovakorvainen, hän ei ota kuullakseen, mitä me sanomme, vaan on irstailija ja juomari’.
21 Silloin kaikki hänen kaupunkinsa miehet kivittäkööt hänet kuoliaaksi. Poista paha keskuudestasi, ja koko Israel kuulkoon sen ja peljätköön.
22 Jos joku on tehnyt itsensä syypääksi rikkomukseen, josta rangaistaan kuolemalla, ja hänet surmataan, ja sinä ripustat hänet hirteen,
23 niin älköön hänen ruumiinsa jääkö hirteen yöksi, vaan hautaa hänet samana päivänä, sillä Jumalan kiroama on se, joka on hirteen ripustettu; älä saastuta sitä maata, jonka Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle perintöosaksi."

3 Moos 21:9 Jos papin tytär häpäisee itsensä haureudella, niin hän häpäisee isänsä; hänet poltettakoon tulessa.

Uudessa Liitossa ei ole voimassa kuolemanrangaistusta synnintekijälle, jossa Jumalan seurakunnan jäsenten tulisi tappaa polttamalla tai kivittämällä synnintekijä. Emme saa kivittää kuoliaaksi uppiniskaista juomari poikaa. Et saa hirttää syypäätä rikkomukseen. Aviorikoksen synti on edelleen voimassa Uudessa Liitossa, mutta enää ei ole voimassa synnintekijän surmaamista seurakunnan toimesta.

4 Moos 1:
1 ¶ Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:
2 "Käske israelilaisia ja sano heille: Pitäkää vaari siitä, että tuotte minulle minun uhrilahjani, ruokani, suloisesti tuoksuvat uhrini, määräaikanaan.
3 Ja sano heille: Tämä on se uhri, joka teidän on tuotava joka päivä Herralle: kaksi vuoden vanhaa virheetöntä karitsaa jokapäiväiseksi polttouhriksi.
4 Uhraa toinen karitsa aamulla, ja toinen karitsa uhraa iltahämärässä
5 ja ruokauhriksi kymmenesosa eefa-mittaa lestyjä jauhoja, sekoitettuna neljännekseen hiin-mittaa survomalla saatua öljyä.
6 Tämä on jokapäiväinen polttouhri, joka toimitettiin Siinain vuorella suloisesti tuoksuvaksi uhriksi Herralle.
7 Ja siihen kuulukoon juomauhrina neljännes hiin-mittaa viiniä kumpaakin karitsaa kohti. Pyhäkössä vuodata Herralle höysteviiniuhri.
8 Ja toinen karitsa uhraa iltahämärässä ja toimita siihen kuuluva ruoka- ja juomauhri samalla tavoin kuin aamullakin, suloisesti tuoksuvaksi uhriksi Herralle.


Meidän ei tarvitse Uudessa Liitossa joka päivä polttouhrata kahta karitsaa, eli tämä käsky ei ole voimassa UL:n järjestyksessä.

3 Moos 4:
27 ¶ Jos joku rahvaasta erehdyksestä rikkoo jotakuta Herran käskyä vastaan tekemällä sellaista, mitä ei saa tehdä, ja niin joutuu vikapääksi,
28 ja hän sitten saa tietää rikkomuksensa, jonka hän on tehnyt, niin tuokoon rikkomuksensa tähden, jonka hän on tehnyt, uhrilahjanaan vuohen, virheettömän naaraspuolen,
29 ja laskekoon kätensä tämän syntiuhriteuraan pään päälle ja teurastakoon sen polttouhripaikalla


Tätäkään ei saa ehdottomasti tehdä Uudessa Liitossa, silloin halventaisimme Herran Jeesuksen (Messiaan) uhrin.
Tämäkään käsky ei ole enää voimassa Uudessa Liitossa.

 

Toorassa (VT:n laissa) on 101 käskyä uhreista ja uhraamisesta. Messias Herra Jeesuksen uhri Golgatalla päätti kaikki vanhan liitot uhrit sekä niihin liittyvät käskyt uhraamisista vanhan liiton järjestyksen mukaan. Vanhan liiton pappeudesta on annettu 33 käskyä. Uudessa Liitossa on kumottu vanhan liiton pappeus sekä tietysti myös pappeuteen liittyvät lait. Vanhan liiton temppelin ja temppelin esineistä on annettu 32 käskyä. Uudessa Liitossa Jeesuksen opetuslapset ovat Jumalan temppeleitä. Uudessa Liitossa ei ole voimassa yksikään vanhan liiton temppeliä koskeva käsky, sillä Uuden Liiton temppeli ei ole ihmiskäsin rakennettu, koska Jumala on rakentanut Uudessa Liitossa Pyhässä Hengessä uudestisyntyneen uskovan sydämeen Jumalan temppelin Jumalan voiman kautta.

 

Kun tutkii Uuden Liiton kirjoituksia, niin sieltä löytyy kaikki se opetus sekä VT:n käskyt ja lait, jotka ovat voimassa Uuden Liiton järjestyksessä. Tämän tähden kannattaa tutustua ja perehtyä UT:n teksteihin sekä Uuden Liiton järjestykseen, koska vain siten voi saada selvyyden siitä mitkä Raamatun opetukset ovat voimassa Uuden Liiton aikakaudessa.

 

Uudessa Liitossa ei Jeesuksen opetuslapset vaella käskyjä täyttäen, sillä Herra Jeesus on täyttänyt lain meidän puolestamme. Olemme vapaat lain ja käskyjen täyttämisestä, mutta emme vapaita elämään laittomuudessa ja vastoin Jumalan sanan opetusta. Herra Jeesus ei kumonnut lakia. Jumalan laki ei ole Uudessa Liitossa VT:n 613 käskyä, niin kuin edellä kävi ilmi. Mikä on Jumalan laki, jota Jeesus ei kumonnut? Kymmenen Käskyä on laki, joka on Jumalan laki, jota Jeesus ei kumonnut ja ne VT:n käskyt joiden mainitaan olevan voimassa Uudessa Liitossa sekä ne Uuden Liiton käskyt, jotka asetettiin voimaan Uuden Liiton aikakauden järjestykseen. Kymmenen käskyä ja vanha liitto eivät siis ole sama asia, vaikka Kymmenen Käskyä kuuluivatkin vanhaan liittoon.

 

2Mo 24:12 Ja Herra sanoi Moosekselle: "Nouse minun tyköni vuorelle ja ole siellä, niin minä annan sinulle kivitaulut ynnä lain ja käskyt, jotka minä olen kirjoittanut heille opetukseksi".

 

Kymmenen Käskyä ei ole laki meille, joka meidän pitäisi täyttää, vaan ohje ja opetus miten meidän tulee elää. Vapaus Herrassa Jeesuksessa Uudessa Liitossa ei kehota meitä elämään vastoin Kymmentä Käskyä, vaan niiden mukaisesti, mutta ei lain käskynä, vaan Jumalan armosta uskon tekona, jota Hän vaikuttaa meissä Pyhän Hengen kautta. Uuden Liiton uskovat eivät pelastu Kymmenen Käskyn kautta, vaan Jumalan armosta uskomalla Jeesuksen olevan Herra ja Messias.

 

Raamatussa VT:ssa on Israelilaisille annettu 613 käskyä. Nämä 613 käskyä olivat käskyjä ja säädöksiä, jotka olivat annetut israelilaisille, että he olisivat pyhä kansa erotettu muista kansoista palvelemaan elävää Jumalaa. Mitä olivat kaikki muut lait ja käskyt, koska vain Kymmenen käskyä olivat lain arkissa? Niiden tarkoitus oli myös erottaa Israelin kansa muista kansoista palvelemaan Jumalaa. Mutta osan näistä 603 käskystä Jeesus kumosi, mutta ei Kymmentä Käskyä. Tietenkin jos jokin näistä 603 käskystä pitää yhtä Kymmenen Käskyn kanssa kuten edellä on käynyt ilmi on se hyvä ja sovelias rakennusaine Uudessa Liitossa. Mutta kuten edellä näimme, niin suuri osa 603 käskystä kumoutui Uuden Liiton astuessa voimaan. Uuden Liiton uskova ei ole vanhan lakiliiton käskyjen alainen, mutta on velvollinen uskomaan ja elämään Kymmenen Käskyn sekä niiden VT:n lakien ja käskyjen mukaan joiden on mainittu olevan voimassa Uudessa Liitossa, mutta ei niitä täyttäen (Jeesus täytti lain meidän puolestamme), vaan eläen niiden mukaisesti Jumalan armosta Pyhän Hengen voiman kautta.

Lakia ei naulittu ristille

Kol 2:
13 ¶ Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset,
14 ja pyyhki pois sen kirjoituksen (kheirografon) säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin.

Alkutekstissä kirjoituksen sana on kreikaksi kheirografon, joka tarkoittaa velkakirjaa, jonka velallinen on kirjoittanut omakätisesti. Herra Jeesus naulittiin ristille ihmisten syntien tähden. Kirjoitus joka oli meitä vastaan ja jonka Herra Jeesus pyyhki pois ja naulitsi ristille oli synnin velkakirja, ei Jumalan laki, niin kuin jotkut virheellisesti opettavat.

Kol 2:13-14 tuo selkeästi esille Herran Jeesuksen antavan anteeksi synnin rikokset Häneen uskoville. Herran Jeesuksen lunastusuhrin kautta Herran Jeesuksen opetuslapsen synnin velkakirja on naulittu ristille ja poistettu, koska ihminen saa syntinsä anteeksi uskon kautta Herraan Jeesukseen, Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta.

Matt 5:
17 ¶ Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään.
18 Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut.
19 Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.
20 Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.

Mistä johtuu väärä opetus, että Kol 2:14 opettaisi Jumalan lain olevan naulittu ristille? Kun Rooman katolisen kirkon porttolaitos syntyi, niin he alkoivat opettamaan monia asioita vastoin Jumalan sanaa, kuten esimerkiksi että Uuden Liiton aikakaudessa kaikki juutalaisuus on naulittu ristille. Tästä harhaopetuksesta syntyi harhaoppi, että Jumalan laki olisi naulittu ristille.

Kuten alkuteksti selkeästi todistaa, niin Kol 2:14:ssä ihmisen synnin velkakirja naulittiin ristille, ei Jumalan lakia, eikä juutalaisuutta. Itse asiassa Rooman katolisen kirkon aikaansaama harhaoppi, että Jumalan laki olisi kumottu tarkoittaisi sitä ettei Herra Jeesus olisi kelvannut kuolemaan syntiuhrina syntien anteeksisaamiseksi, sillä Raamattu opettaa ettei Herra Jeesus tullut kumoamaan lakia, vaan täyttämään sen.

Herra Jeesus ei kumonnut Kymmentä Käskyä, joka on Jumalan iankaikkinen laki. Jokainen joka uskoo ja opettaa Herran Jeesuksen naulinneen Jumalan lain ristille opettaa vakavaa harhaoppia vastoin Jumalan sanan opetusta. Jos Jumalan laki olisi naulittu ristille, niin syntien sovitusta ei olisi koskaan voinut tapahtua. Raamatun selkeä opetus on että Herraan Jeesukseen uskovan ihmisen synnin velkakirja on naulittu ristille, ei Jumalan lakia.

Lamsan Uusi Testamentti kääntää jakeen oikein vastaamaan alkuperäistä tekstiä. Lamsan teksti sanoo, että Jeesus kumosi meidän syntien velkakirja kirjoituksen.

Col 2:14 And by his commandments he cancelled the written bond of our sins, which stood against us; and he took it out of the way, nailing it to his cross; (Lamsa NT)

Rakkaus vuodatettu sydämiimme

Jumala puhui profeetta Jeremian kautta ja sanoi tekevänsä Uuden Liiton Israelin ja Juudan heimon kanssa. Sekä tietysti myös niiden pakanoiden kanssa, jotka uskovat Jeesuksen olevan Herra. Sama ehto koskee myös Israelin ja Juudan heimoja.

Jumala puhui Jeremian kautta ja sanoi laittavansa lakinsa Uudessa Liitossa niiden sydämiin, jotka uskovat Jumalaan (Herraan Jeesukseen). Jeesus sanoi että lain tärkein käsky oli rakastaa Jumalaa: "Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi" ja toinen on tämä: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi’. Ei ole mitään käskyä, suurempaa kuin nämä." Jeesus sanoi että näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat.

Minkä lain Jumala vuodattaa uskovan sydämeen?

Room 5:5 mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.

Room 13:8
Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte; sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt.

Tämä laki, jonka Jumala kirjoittaa uskovan sydämeen on Jumalan rakkaus, joka ojentautuu sen mukaan mistä Jeesus opetti eli:

"Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi" ja toinen on tämä: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi’. Ei ole mitään käskyä, suurempaa kuin nämä." Jeesus sanoi että näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat.

On huomioitava, että Kymmenessä Käskyssä neljä ensimmäistä käskyä ovat Jumalan ja ihmisen välisiä, eli tämä on Jeesuksen ensimmäinen käsky, jonka mukaan meidän tulee rakastaa kaikesta sydämestämme Jumalaa. Kymmenen Käskyn kuusi viimeistä käskyä kertovat meidän suhteestamme lähimmäisiimme. Tämä on se käsky, että meidän tulee rakastaa lähimmäisiämme niin kuin itseämme. On huomautettava vielä, että meidän tulee rakastaa Jumalaa ja lähimmäistämme totuuden mukaan.

Joka rakastaa on lain täyttänyt sanoo sana. Tämä ei tarkoita sitä, että me voisimme täyttää lain, vaan että rakastamalla elämme täytetyn lain mukaisesti, mutta kuitenkin Uuden Liiton järjestyksen opetuksen mukaan, ei vanhan liiton järjestyksen. Jeesus täytti lain meidän edestämme, emmekä me kykene täyttämään lakia. Me voimme elää Jumalan armosta Pyhän Hengen voiman kautta sen mukaan miten Jumalan sana opettaa meitä Uuden Liiton aikakaudessa.

1 Joh 5:3 Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat;

Meidän sydämiimme on kirjoitettu Jumalan rakkaus Pyhässä Hengessä Uuden Liiton järjestyksen opetuksen mukaisesti. Kukaan uskova ei voi pelastua mitenkään muuten kuin Herran Jeesuksen sovitustyön tähden. Uuden Liiton järjestyksen mukaan uskovan tärkein asia on rakastaa Jumalaa, joka ilmenee siinä, että noudatamme Jumalan sanan käskyjä ja opetuksia Uuden Liiton järjestyksen mukaisesti eläen Jumalan armosta Pyhän Hengen voimavaikutusten kautta.

Jumalan rakastaminen ja Hänen käskyjensä noudattaminen tapahtuu uskon kasvun kautta, sen mukaisesti mihin itse kukin on saanut kasvaa Jumalan armosta. Silloin kun uskovan keskipiste on Herra Jeesus sekä Hänen sovitustyönsä, niin silloin uskova oppii elämään ja noudattamaan Uuden Liiton järjestyksen mukaisia käskyjä ja opetuksia. Herra Jeesus sekä Hänen sovitustyönsä pitäminen uskon keskipisteenä johdattaa uskovan Jumalan armon varaan, joka tarkoittaa sitä, että myös Jumalan käskyjen noudattaminen on Jumalan armoa sekä Pyhän Hengen vaikutusta uskovan sydämessä.

 

Petri Paavola alunperin kirjoitettu 2008, päivitetty muutaman kerran
 

Lähteet:

 

33/38 Raamattu

King James Version
Online Bible Lexicon
Strong's Lexicon

 

Olen tehnyt vuonna 2018 kolme uutta kirjoitusta koskien Jumalan lakia Uuden Liiton järjestyksessä:

 

http://www.kotipetripaavola.com - Ristiinnaulittu kirjoitus säädöksineen
http://www.kotipetripaavola.com- Lain muutos ja Kristuksen Laki
http://www.kotipetripaavola.com - Uusi Liitto kumosi vanhan liiton
 

 

 


 

 

 

eXTReMe Tracker