Etusivulle

 

Raamatunopetuksia

 

Kaikessa me osoittaudumme

Jumalan palvelijoiksi

 

 

Paavalin toisen korinttolaiskirjeen kuudennen luvun sanoma on tavattoman rikas ja syvällinen jokaiselle Jumalan palvelijalle, siksi pureudun sen alkujuuriin asti. Tämän luvun sanoma on sinua varten, joka olet Jeesuksen opetuslapsi, lähde siis mukaan tutustumaan sen rikkaaseen sanomaan.

 

2 KOR 6: 1   Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi.

2    Sillä hän sanoo: "Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut". Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä.

3  Me emme missään kohden anna aihetta pahennukseen, ettei virkaamme moitittaisi,

4 vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi: suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, ahdistuksissa,

5 ruoskittaessa, vankeudessa, meteleissä, vaivannäöissä, valvomisissa, paastoissa;

6 puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä, Pyhässä Hengessä, vilpittömässä rakkaudessa,

7  totuuden sanassa, Jumalan voimassa, vanhurskauden sota-aseet oikeassa kädessä ja vasemmassa;

8    kunniassa ja häpeässä, pahassa maineessa ja hyvässä, villitsijöinä ja kuitenkin totta puhuvina,

9   tuntemattomina ja kuitenkin hyvin tunnettuina; kuolemaisillamme, ja katso, me elämme, kuritettuina emmekä kuitenkaan tapettuina,

10  murheellisina, mutta aina iloisina, köyhinä, mutta kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä, mitään omistamatta, mutta kuitenkin omistaen kaiken.

11   Suumme on auennut puhumaan teille, korinttolaiset, sydämemme on avartunut.

12   Ei ole teillä ahdasta meidän sydämessämme, mutta ahdas on teidän oma sydämenne.

13    Antakaa verta verrasta-puhun kuin lapsilleni-avartukaa tekin.

14   Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä?

15   Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa?

16   Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani".

17  Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani

 18   ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias".

 

Jakeet 1,2:

 

 Paavali oli apostolina Herran työtoveri ja tässä työyhteydessä hän kehottaa ihmisiä vastaanottamaan Jumalan armon, jottei se jäisi turhaksi. Koska Jumala kuulee ihmistä otollisella ajalla ja Hän myös auttaa ihmistä pelastuksen päivänä. Raamatun sanoo: ”Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä.” Kreik. tekstissä tuo sana työtoveri on synergeoo, joka tarkoittaa tehdä työtä yhdessä. Apostoli Paavali oli kutsuttu työyhteyteen Herran kanssa sekä Hänen seurakuntansa kanssa. Jokainen uskovainen saa saman kutsun kun Paavali sai eli tulla työyhteyteen Herran kanssa. Toki palvelutehtävät ovat erilaisia, joku on evankelista, joku on paimen jne. mutta kaikki saavat saman kutsun samaan työyhteyteen. Sinä joka olet Jeesuksen opetuslapsi myös sinut on kutsuttu työyhteyteen Herran kanssa sekä seurakunnan kanssa.

 

Tämän työyhteyden tärkein päämäärä on kutsua ihmisiä pelastukseen, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesuksen opetuslapsen päämäärä on myös Jumalan Hengen ja Sanan kautta varustautua Jumalan palvelijaksi. Jokainen uudestisyntynyt Jumalan lapsi on Jumalan palvelija, tämä palvelijan osa kuuluu siis jokaiselle uskovalle myös sinulle.

 

Jae 3:

 

Jakeessa oleva sana pahennukseen on proskopee= pahennuksen aihe sekä sana virkaamme on diakonia= palvelu, palvelutehtävä. Raamattu ei tunne ihmisten keksimää virka käsitettä. Jumalan antama palvelutehtävä ei ole virka, vaan palvelutehtävä, johon Jumala kutsuu ihmisen. Raamattuumme käännetty virka sana ei ole Raamatullinen ilmaisu, vaan kääntäjien oma väännös. Tuo virka sana on kreikan kielessä diakonia, joka tarkoittaa palvelu, palvelus ja yleensä palvelemista. Diakonia tarkoitti ensin pöydässä palvelemista ja myöhemmin se yleistyi tarkoittamaan yleensä palvelemista. Raamatullinen "virka-käsite" on siis palvelemista ja sillä ei ole mitään tekemistä maallis-uskonnollisena virka käsitteenä niin kuin tänä päivänä on valitettavasti tapana. Raamatullinen "virka" on siis palvelutehtävä. Raamattu opettaa siis koko ajan palvelutehtävästä, koska jokainen Jeesuksen opetuslapsi saa oman palvelutehtävänsä Jumalalta.

 

Jumalan palvelijan ei tulisi herättää pahennusta missään tilanteessa, jottei palvelutehtäväämme moitittaisi. Tämä pahennuksen aihe tarkoittaa, että Jumalan palvelijan tulee palvella Jumalaa vanhurskaasti eikä epäpuhtaalla sydämellä. Jos Jumalan palvelija harjoittaa vilppiä, niin siitä seuraa ihmisten paheksunta, tätä Paavali tarkoitti tässä.

 

Jae 4:

 

Kaikissa eri elämän tilanteissa ja vaiheissa uskovien tulee osoittautua Jumalan palvelijoiksi. Kärsivällisyys on Hengen hedelmää, jos annamme Jumalan vaikuttaa meissä kärsivällisyyttä niin silloin me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi vaivoissa ja hädissä sekä ahdistuksissa.

 

Kärsivällisyys on hypomonee= kestävyys, kärsivällisyys. Hypomonee merkitsee myös jäädä taakan tai kärsimyksen alle. Jumalan Henki vaikuttaa uskovassa kestävyyttä ja kärsivällisyyttä, ja vaikka uskova olisi kuinka taakoitettu tai suuressa kärsimyksessä, niin hän on silti Jumalan palvelija. Tällainen kärsiminen tarkoittaa vanhurskauden tähden kärsimistä eikä synnin tähden, koska silloin emme osoittaudu Jumalan palvelijoiksi, vaan synnin palvelijoiksi. Suostu siis myös kärsimään vanhurskauden tähden, koska silloin sinä osoittaudut Jumalan palvelijaksi.

 

Vaivoissa on thilipsis= ahdistus, vaiva ja ahdinko. Thilipsis tulee sanajuuresta thlaoo= murskaaminen ja pusertaminen. Vaikka sinut yritettäisiin murskata ja pusertaa rikki, niin olet silti Jumalan palvelija. Vaikka sinua ahdistaa tai olet ahdingossa olet silti Jumalan palvelija. Vaikka sinulla on joku vaiva, niin olet silti Jumalan palvelija. Raamattu opettaa, että monen ahdistuksen kautta on meidän meneminen sisälle Jumalan valtakuntaan, Apt 14: 22. Tuossa Apt:n kohdassa on myös sana thilipsis.

 

Jumalan palvelija joutuu kohtaamaan monet kiusaukset ja koetukset ennen kuin hän pääsee perille luvattuun maahan. Jaakob opettaa, että kun uskovat joutuvat moninaisiin kiusauksiin, niin näitä kiusauksia tulisi pitää pelkkänä ilona. Miksi Raamattu opettaa näin?

 

Kiusaukset ja koetukset saavat uskovassa aikaan kärsivällisyyttä ja kärsivällisyys tuottaa täydellisen teon, jotta me olisimme eheitä eikä meiltä mitään puuttuisi, Jaak 1: 2-4. Saatana yrittää kiusausten kautta turmella uskovan, mutta Jumala kasvattaa ja vahvistaa uskovia kiusausten kautta. Kiusaus ei ole yhtä kuin synti. Uskovan tulee oppia erottamaan kiusaus ja synti toisistaan, koska muuten tulee uskon elämään pahoja ongelmia. Kiusaus on vain houkutus synnin tekemiseen ja synti on sitten tuon houkutuksen toteuttaminen. Kiusauksista ei uskova tule koskaan tässä ajassa vapaaksi. Jos Jumala sallii meidän elämäämme kiusauksen, niin Hän ei salli meitä kiusattavan yli meidän voimiemme, vaan valmistaa pois pääsyn tästä kiusauksesta, jotta voimme kestää sen, 1 Kor 10: 13.  Sinun ei tarvitse langeta kiusaukseen, voit voittaa sen Jumalan armo vaikutuksen kautta. Raamattu opettaa, että voimallinen ase syntiä vastaan on sellainen mieli, joka suostuu lihassa kärsimään. Koska se, joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä eikä enää elä elämäänsä ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan, 1 Piet 4: 1,2. Mitä tarkoittaa lihassa kärsiminen ja synnistä lakkaaminen?

 

Silloin kun synnin himot kiusaavat sinua, niin turvaudu Jumalan Hengen vaikutuksen alaisuuteen ja suostu kärsimään lihassasi. Lihasi rakastaa syntiä ja lihasi kärsii silloin, kun se ei saa toteuttaa synnillisiä himoja. Jumalan Henki kuolettaa sinun lihasi himot ja vapauttaa sinut elämään vanhurskasta elämää, Room 8: 13. Kun lihasi ei suostu tekemään syntiä, niin silloin lihassasi olevat himot saavat lihasi kärsimään, mutta koska suostut kärsimään, niin silloin tuon kärsimyksen kautta pääset käsiksi vanhurskaaseen elämään. Näin et tee syntiä, vaan olet lakannut syntiä tekemästä. Mutta! Muista! Emme tule täällä ajassa täydellisiksi, vaan kasvamme kohti sitä, Fil 3: 12.

 

Jumalan palveleminen ei ole lihan velttoilua eikä lihan hemmottelua, vaan se on Kristuksen seuraamista uskon kärsivällisyyden kautta, jotta perisimme sen, mikä on luvattu, Hebr 6: 12. Annathan Jumalan vaikuttaa sinussa uskon kärsivällisyyttä?

 

Sana hädissä on anankee= pakko, ahdinko ja välttämättömyys. Pakon edessä osoittaudumme myös Jumalan palvelijoiksi. Tämä maailma ei pysty pakottamaan meitä luopumaan Jumalan palvelemisesta, siitä on osoituksena tuhannet marttyyrikuolemat. Mikään ahdinko ei voi estää meitä palvelemasta Jumalaa.

 

Ahdistuksissa on stenokhooria= ahdas paikka ja ahdistus. Stenokhooria merkitsee sellaista ahdasta tilaa, jossa kärsivä tuntee itsensä sidotuksi ja ahdistetuksi. Ei mikään ahdistus voi horjuttaa Jumalan palvelijaa, jos hän elää Jumalan tahdossa. Paavali oli sidottuna vankilassa, jossa hän kuitenkin ylisti Jumalaa vankeudestaan huolimatta. Tämä maailma yrittää sitoa Jumalan palvelijaa, mutta mitkään kahleet eivät voi sitoa sydämessä asuvaa ylistystä Jumalaa kohtaan. Jos koet, että olet siteissä ja kahleissa, niin anna Jumalan vapauttaa sydämesi ylistämään Herraa. Usko ei ole koskaan sidottu ympärillä oleviin olosuhteisiin. Uskoa ei tarvita lihan tekojen harjoittamiseen, usko avaa sinuun elämääsi Jumalan mahdollisuudet. Raamattu on täynnä miehiä ja naisia, jotka ovat saaneet uskon kautta nähdä Jumalan tekoja. Sinulla on samat mahdollisuudet kuin heilläkin oli, olethan saman Isän lapsi kuin he olivat, sinussa vaikuttaa myös Henki, joka vaikutti heissäkin. Sinulla on siis suuri toivo menestyä Jumalan palvelijana.

 

Jae 5:

 

Ei ruoska eikä vankeus estä meitä palvelemasta Jumalaa. Apostolit ja monet marttyyrit ovat tästä hyviä esimerkkejä.

 

Meteleissä on akastasia= hämminki ja epäjärjestys. Akastasia sanan syvällinen merkitys on sellainen epävakaisuus, joka on kapinallista ja vailla järjestystä.  Tämä maailma näkee sellaisen uskovan, joka on antautunut Jumalan palvelemiseen kapinallisena, joka ei toimi lihallisen järjestyksen mukaan. Jeesuksen opetuslapsi on hengellinen ihminen, eikä hengellinen ihminen toimi lihallisen ihmisen tavoin. Hengellisen ja lihallisen ihmisen ero on niin suuri, että se ero tulee selvästi esille. Raamattu opettaa, että tämän maailman ihmiset oudoksuvat sitä, kun uskovat eivät harjoita syntiä tämän maailman kuralätäköissä, 1 Piet 4: 4. Jos sinä haluat elää jumalisesti Jeesuksessa Kristuksessa, niin silloin saat kokea tältä maailmalta herjaa ja vainoa sekä oudoksuntaa. Älä siis ihmettele, jos tämän maailman ihmiset oudoksuvat sinua. Tämän maailman oudoksunta on siis ”luontaisetu”, jonka jokainen tosi uskovainen saa osaksensa.  Älä sinä mukaudu tämän maailman ajan mukaan ja sen synti elämään, vaan anna itsesi eläväksi uhriksi Jumalalle, joka on hengellistä Jumalan palvelusta. Anna Jumalan uudistaa sinun mielesi, jotta muuttuisit kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta. Tutki Jumalan sanasta sitä, mikä on hyvää ja otollista ja täydellistä Jumalan näkökulmasta katsottuna, Room 12: 1,2. Jos et anna Jumalan muuttaa sinua, niin silloin sinulla ei ole muuta mahdollisuutta kuin tämän maailman synti elämään mukautuminen.

 

Vaivannäössä on kopos= työ, vaiva, vaivannäkö ja uurastus. Kopos tarkoittaa uuvuttavaa työtä ja vaivannäköä, joka on joko ruumiillista tai henkistä. Jumalan palvelija saa nähdä vaivaa evankeliumin tähden, joskus jopa niin syvällisesti, että uuvumme ruumiillisesti sekä henkisesti.

Paavali, Silvanus ja Timoteus tekivät työtä vastasyntyneessä Tessalonikan seurakunnassa. Paavali, Silvanus ja Timoteus olivat lempeitä Tessalonikalaisille, niin kuin imettävä äiti lapselleen. Minulla ja vaimollani on kolme lasta ja tiedän, mitenkä hellästi äiti hoitaa vastasyntynyttä lastaan. Tämä äitinä oleminen on taukoamatonta ”kolmivuoro” työtä, jossa äiti ruokki lasta aamulla, päivällä, illalla ja yöllä. Niin apostolitkin lempeästi hellivät Jumalan sanalla Tessalonikalaisia, koska he rakastivat tessalonikalaisia niin kuin äiti lastaan. He näkivät vaivaa ja tekivät Tessalonikalaisten seurakunnassa töitä yötä päivää, mutta kuitenkaan ketään rasittamatta. Paavali, Silvanus ja Timoteus myös kehottivat ja rohkaisivat seurakuntaa niin kuin isä lapsiansa. He opettivat Tessalonikalaisia vaeltamaan arvollisesti Jumalan edessä.  Tällaista uhrautuvaista rakkauden evankeliumin työn tekemistä ja vaivan näkemistä Jumala haluaa vaikuttaa Jeesuksen opetuslapsissa.

Valvomisissa on agrypnia= unettomuus ja valvominen. Jumala haluaa, että Hänen palvelijansa olisivat valveilla, eivätkä lankeaisi synti elämään tai saatanan kavaliin juoniin. On tärkeätä ettei Jumalan palvelija nukahda pimeässä maailmassa synnin uneen, vaan kärsisi tässä suhteessa unettomuudesta.

Jumalan palvelijalle on varattuna myös paasto, joka on tarkoitettu lihan kurissa pitämiseen. Paastolla on myös tärkeä hengellinen merkitys. Raamatussa esiintyviä paastoajia olivat mm. Mooses, Daavid, Elia, Daniel, Paavali sekä tietysti Jeesus.

Jae 6:

Puhtaus on hagnotees= puhtaus ja siveys. Jumalan armo kasvattaa Jumalan palvelijasta ihmisen, joka hylkää jumalattomuuden (synnin) ja maailmalliset himot. Jumalan armo vaikuttaa Jumalan palvelijassa siveyttä ja vanhurskautta sekä jumalisuutta, Tiit 2: 12.

Tiedossa on gnoosis= tieto, tunteminen. Uskollisuuden kautta Jumalan palvelija oppii tuntemaan Jeesuksen Kristuksen sekä Isän Jumalan. Room 16: 25,26; Joh 17: 3.

Pitkämielisyydessä on makrothymia= pitkämielisyys ja kärsivällsyys. Makrothymia tarkoittaa sellaista pitkää ja kärsivällistä mieltä, joka pysyy kauan aikaa ja pitkään voimakkaana ja säilyttää itsehillinnän. Jumalan palvelijassa Jumala vaikuttaa edellä olevan kaltaista mielenlaatua.

Ystävällisyydessä on khreestotees= hyvyys, lempeys ja ystävällisyys. Khreestotees merkitsee hyödyllistä sekä käyttökelpoista. Jumalan palvelija, joka on antautunut isännällensä eli Jumalalle tuoksuu hyvälle ja lempeälle sekä ystävällisyydelle. Tällainen Jumalan palvelija on myös hyödyllinen ja käyttökelpoinen isännällensä, joka on kaikkiin hyviin tekoihin valmis Jumalan armo vaikutuksen kautta, jotta Jumala kirkastuisi tälle maailmalle,  2 Tim 2: 21.

Jumalan palvelija on tarkoitettu elämään Pyhän Hengen täyttämää elämää. Pyhä Henki kuolettaa meidän lihamme, jotta voimme palvella Jumalaa Pyhässä Hengessä. Lihan vallassa oleva uskova ei voi olla Jumalalle otollinen, mutta jos Jumalan Henki asuu meissä, niin Hänen Henkensä kuolettaa meidän lihamme ja vaikuttaa meissä vanhurskasta elämää, Room 8: 8-15.

Vilpittömässä on anypokritos ja rakkaudessa on agape. Anypokritos= teeskentelemätön ja vilpitön. Agape= rakkaus. Agape sana kuvaa Jumalan rakkautta, se on rakkautta, jota ei ole kenessäkään muussa kuin Jumalassa. Uskova saa lahjaksi tätä rakkautta, jotta hän voi rakastaa tällä rakkaudella Jumalaa sekä lähimmäisiä. Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme, joka on meille annettu Pyhän Hengen kautta, Room 5: 5. Jumalan rakkaus yhdistettynä Jumalan Sanan totuuteen on avain ihmisen sydämen muuttumiseen Jumalan tahdon mukaiseksi.

Jumalan palvelijan ei tule teeskennellä eikä elää vilpillisesti. Näyttelijät kuuluvat teattereihin eikä Jumalan seurakuntaan. Jumala tekee Hänen palvelijoistaan aitoja ja vilpittömiä.

Jae 7:

Totuuden on aleetheia= totuus ja oikeudenmukaisuus. Alun perin sana aleetheia tarkoitti vastakohtaa valheelle sekä salassa olevan asian paljastumisen.

Sanassa on Logos= sana.

Jumalan palvelija osoittautuu Jumalan palvelijaksi tuomalla julki oikein totuuden sanaa eikä vääristä sitä, 2 Tim 2: 15. Ilmaisu totuuden Sanassa on mielenkiintoinen ilmaisu, josta sydämelleni nousee seuraavanlainen ajatus: Sana sanassa on logos, joka on sama sana, kuin sana joka oli alussa ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Tässä Johanneksen evankeliumissa sana on myös logos. Eli Jeesus on se Sana, joka totuuden kautta paljastaa valheen eli synnin ja kirkastaa totuuden. Sinulla myös Jumalan palvelijana on sama tehtävä. Elä Jumalan voimassa ja paljasta synti, joka on tässä maailmassa ja osoita ihmisille Jumalan sanan totuutta, jotta he voivat pelastua synnin ja saatanan vallasta Jumalan valtakuntaan.

Vanhurskauden sota-aseet, jotka ovat kummassakin Jumalan palvelijan kädessä löytyvät efesolaiskirjeen luvusta 6. Sotilaalla on kilpi toisessa kädessä ja miekka toisessa kädessä. Kilpi on torjumista varten, jolla voi pysäyttää kaikki pahan palavat nuolet ja miekka oli ase jolla vastustaja eliminoitiin. Sinäkin saat Jumalan palvelijana nostaa uskon kautta uskon kilven suojaamaan sinua, mutta muista pysyä kilven takana, koska se ei muuten suojaa sinua. Tämä tarkoittaa sitä, että sinun on elettävä uskon kautta Jumalan palvelijana, koska muuten vihollinen nujertaa sinut. Käytä uskon miekkaa Raamatullisesti, eli anna Jumalan sanan kaksiteräisen miekan paljastaa tälle maailmalle synti sekä ja vanhurskaus ja valhe sekä totuus. Anna kaksiteräisen miekan osoittaa kohti Kristusta.

Jae8:

Kypsän Jumalan palvelijan elämän hedelmä tuottaa kunniaa tämän elämän kasvattajalle eli Jumalalle.

Häpeässä on atimia= kunniattomuus ja häpeä. Atimia merkitsi klassisessa kreikassa yhteisön ulkopuolelle joutumista ja kansalaisoikeuksien menettämistä.  Jumalan palvelija osoittautuu Jumalan palvelijaksi ,vaikka hänet jokin yhteisö sulkisi ulkopuolellensa. Muslimit ja juutalaiset hylkäävät sen, joka heidän omasta uskonnostaan kääntyy uskomaan Jeesukseen. Monet arabikristityt sekä messiaaniset juutalaiset ovat todistuksena sille, ettei omasta heimostaan eristäminenkään voi lannistaa Jumalan palvelijaa, vaan hän saa tällaisissa tilanteissakin osoittautua Jumalan palvelijaksi.

Ihmiset puhuvat usein kaikenlaista pahaa Jumalan palvelijoista keksimällä heistä perättömiä juttuja, Matt 5: 11. Valheellisilla jutuilla Jumalan palvelija joutuu pahaan maineeseen, mutta siitä huolimatta hän osoittautuu Jumalan palvelijaksi ja Jumala aikanaan paljastaa kaikki valheet perättömiksi.

Jumalan palvelijan hyvä vaellus puhuttaa myös monia maailman ihmisiä, jotka arvostavat tällaisia Jumalan palvelijoita. Tämä arvostus tuo hyvän maineen Jumalan palvelijalle, jolloin hän saa myös osoittautua Jumalan palvelijaksi.

Villitsijöinä on planos= eksyttävä, villitsijä ja harhaileva. Tämän maailman ihmiset pitävät uskovia usein villitsijöinä ja eksyttäjinä. Mutta siitä huolimatta me kuitenkin puhumme totuutta ja osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi.

Jae 9:

Jumalan palvelijat ovat usein tuntemattomia tälle maailmalle, mutta Jumala tuntee oman kansansa. Me voimme olla kuolemaisillamme, mutta kuitenkin me elämme, sillä se kuka uskoo Jeesukseen ei ikinä kuole. Meitä voidaan kurittaa, mutta sieluamme ei voi kuitenkaan tappaa, koska me olemme Jumalan palvelijoita.

Jae 10:

Jumalan palvelija voi olla murheellinen, mutta sisimmässään hän kuitenkin iloitsee Jumalastaan. Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei kukaan kadu; mutta maailman murhe tuottaa kuoleman, 2 Kor 7:10.

 

Köyhinä on ptookhos= Merkitsee rutiköyhää, joka ei omista mitään ja siksi hänen täytyy kerjätä. Tämä merkitsee sitä, että olemme hengellisesti köyhiä eikä meissä itsessämme ole vanhurskautta, vaan saamme sitä lahjaksi Jumalalta hänen armostaan, Matt 5: 3. Ja tämä lahjavanhurskaus tekee uskovista hengellisesti rikkaita, emmekä omista mitään, mutta Kristuksessa omistamme kuitenkin kaiken.

 

Jakeet 11-13

 

Apostoli Paavalin sydän oli avartunut vastaanottamaan Jumalan vanhurskauden, sitä vastoin monen korinttolaisen sydän oli käynyt ahtaaksi Jumalan vanhurskaudelle. Se tie, joka vie kadotukseen on leveä, koska synti on sen levittänyt. Ja se portti, joka johtaa Jumalan valtakuntaan on ahdas. Tämä portti on ahdas siksi, koska synti ei mahdu siitä sisään. Mutta kun olet astunut ahtaasta portista sisälle jumalan valtakuntaan,  niin siellä sinua odottavat avarat ja laajat hengelliset rikkaudet. Muista siis tämä! Jumalan valtakunnan portti on ahdas, koska siitä ei pääse synti sisään, mutta Jumalan valtakunta on täynnä hengellisiä aarteita, se on avara ja laaja aarreaitta, jossa kaikkein kauneimpana loistaa ja säteilee Herra Jumala, Kaikkivaltias.

 

Jae 13 on käännetty väärin sen tulisi kuulua näin, niin kuin se on Aapeli Saarisalon UT:ssa: Mutta avartukaa tekin samaan vastapalkkioon – puhun kuin lapsille.

 

Jakeet 14-18:

 

Jumalan palvelija ei saa antautua kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa. Sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on pimeydellä ja valkeudella? Miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Mitä yhteistä osaa on uskovaisella ja uskottomalla? Miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat. Sillä uuden liiton uskovaiset ovat elävän Jumalan temppeleitä.

 

Tässä on voimakas kehotus, ettei Jumalan kansa sotke ja sekoita tämän maailman epäjumalan palvelusta Jumalan palvelukseen.  Jumalan palvelijoiden ei tule ottaa osaa epäjumalan palvelukseen, vaan vetäytyä pois sellaisesta, sillä Jumala on meidän Isämme ja me olemme Hänen poikiaan ja tyttäriään, sanoo Herra, Kaikkivaltias.

 

Tässä luvussa on valtavan paljon asiaa ja hengellistä syvyyttä ja osa sen syvyydestä jäi meiltä vielä peittoon. Rukoillaan, että tutkimamme juurtuisi sydämeemme ja se mikä jäi vielä peittoon sen Jumala vielä tulevina päivinä kirkastakoon sinulle ja minulle.

 

Petri Paavola

 

Lähdeluettelo:

 

-          Raamattu 33/38

-          Novum Raamatun tietokirja, osa 5

-          Uusi Testamentti: Aapeli Saarisalo

-          Textus Receptus

-          Greek Ut: Nestle Aland

 

 

 

 eXTReMe Tracker