You are target of His love

 

Etusivulle

Raamatunopetuksia

 

KOLOSSAN SEURAKUNTA

 

 

Uskovat ovat pukeutuneet uuteen ihmiseen

 

Kolossassa tuli ihmisiä uskoon, kun he kuulivat Jumalan armon sanan julistettuna totuudessa. Näin Seurakunta syntyi Kolossaan ja se alkoi kasvamaan hyvää hedelmää ja he rakastivat toisiaan. Kolossan seurakunta sai opetusta Paavalilta koskien seurakunta elämää ja uskovaisen elämää. Uskovat ovat Kristuksen kautta kuolleet pois synnistä ja sen tähden tuli kuolettaa sydämestä pois haureus, saastaisuus, paha himo, ahneus ja viha, jotka ovat epäjumalanpalvelusta. Seurakunta ei saa puhua pahaa toisistaan, koska vanha ihminen tekoineen on riisuttu pois ja uskovat ovat pukeutuneet uuteen ihmiseen, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Jumalaan uskovat on kutsuttu elämään pyhää elämää ja heidän tuleekin olla rakkaudellisia, sydämellisiä, armahtavaisia, ystävällisiä, sävyisiä ja kärsivällisiä.

Laki naulittu ristiin?

Kol 2:14  ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin.

 

Kirjoitus säädöksineen joka on meitä vastaan ja on meidän vastustajamme; sen Jeesus otti pois lunastusuhrinsa kautta ja naulitsi ristille. Tuo kirjoitus sana on kreik. tekstissä kheirografon, joka merkitsee velkakirjaa, jonka velallinen on kirjoittanut omakätisesti. Kol 2: 14:ssa oleva kirjoitus ei siis tarkoita Jumalan lakia, vaan ihmisen velkaa, joka on synti. Jeesus naulittiin ristille ihmiskunnan syntien tähden, mutta Paavali kirjoittaa tässä, että myös kirjoitus säädöksineen on otettu pois lunastusuhrin kautta ja naulittu ristille.

 

Jeesus itse sanoi ettei Hän tullut kumoamaan lakia, joten lakia ei voitu myöskään naulita ristille. Synti on meidän vastustajamme, joka naulittiin yhdessä Jeesuksen kanssa ristille. Kreikkalainen teksti käyttää Raamatusta sanoja grafee ja gramma, mutta niin kuin huomaamme kreik. teksti käyttää sanaa kheirografon. Säädöksineen sana on kreik. dogma, käsky, asetus, säädös. Kheirografon tarkoittaa siis velkakirjaa ei lakia. Syntimme asetuksineen on siis naulittu ristille.

 

Ihmisen synti on siis naulittu ristille, eikä Jumalan lakia niin kuin jotkut väärin asian ymmärtävät. Paavali kirjoitti, että kun Kristus ympärileikkaa sydämen Pyhässä Hengessä, niin silloin uskova kuolee synnille ja alkaa elämään vanhurskaudessa.  Kuollut synti pysyy näin ristillä ja uusi ihminen vapautuu vaeltamaan vanhurskaudessa. Tämä toteutuu silloin kun Pyhä Henki saa vaikuttaa tahtomista ja tekemistä uskovan sydämessä.

Täydellisyyden side

 

Uskovat on kutsuttu myös kärsimään toinen toistaan ja jos jollakin on jotain jotakin vastaan niin heidän tulee antaa anteeksi toisilleen, koska Herrakin on antanut anteeksi meille. Me saamme kärsiä sen tähden toisiamme, koska vaikka olemmekin samalla uskon tiellä niin olemme kuitenkin kaikki eri kasvunvaiheessa ja tämän tähden saamme oikein luvan kanssa kärsiä myös seurakunnassa olevaa vajavaisuutta, niin lähimmäisemme kuin itsemmekin vajavaisuutta. Tämän tähden seurakunta pukeutuu rakkauden Henkeen, mikä on täydellisyyden side, jotta itsekukin pääsee eteenpäin Kristus tiellä. Luonnollinen side yhdistää ja pitää koossa samalla tavalla kuin Jumalan rakkauskin Pyhässä Hengessä yhdistää ja pitää seurakunnan koossa.

Yleistä opetusta

 

Kolossalaiset olivat kutsutut yhteen seurakuntaan, joka on Kristuksen ruumis. Kristuksen sanan tulee runsaasti asua uskovan sydämessä. Jumalan sanan opetus kuuluu Jumalan seurakuntaan ja uskovien tehtävä on neuvoa ja ohjata toisiaan jumaliseen elämään. Kolossan seurakunnassa laulettiin hengellisiä lauluja sydämen pohjasta kiittäen Herraa. Kolossan seurakunnassa vaimot saivat olla alamaisia miehilleen ja aviomiehetkin saivat rakastaa vaimojaan, eivätkä he saaneet olla katkeria vaimojaan kohtaan. Lapset tuli opettaa vanhemmilleen tottelevaisiksi ja vanhemmat eivät saaneet kasvattaa lapsiaan sillä tavalla, että lapsista tulee arkoja ja pelokkaita. Kaikki minkä uskovaiset tekivät sanalla tai työllä se on tarkoitus tehdä sydämestään niin kuin Jumalalle. Uskovan rukous on kestävää kun Pyhä Henki saa hallita uskovan sisäistä ihmistä ja tällä tavoin rukouksessa on kiitosmieli Jumalaa kohtaan.

 

Jumalaan uskovan  vaellus on viisasta myös uskomattomia kohtaan, tällainen viisas vaellus kykenee ottamaan oikeasta hetkestä vaarin uskomattomien pelastumisen tähden. Jos jollakin ihmisellä on kiire eikä hänellä ole aikaa meille, niin meidän tulee uskovina rukoilla, jotta Jumala avaa oikean hetken kohdata tämä uskomaton ihminen. Uskovainen ihminen ei saa rynniä uskomattomien päälle, vaan tulee taidollisesti odottaa ja olla valmiina oikean hetken koittaessa. Uskovien  sanoissa tulisi olla aina evankeliumin suola, koska suolalla on säilyttävä ja pilaantumista estävä vaikutus. Tämän tähden uskovat saavat suolata Kristuksen evankeliumilla tämän maailman ihmiset. Jumalalta tulee kuitenkin pyytää viisautta tähän suolaukseen, jottemme alkaisi pudottelemaan ihmisten päitä pois paikoiltaan, koska evankeliumin tehtävä ei ole lyödä ihmistä haavoille, vaan saada ihmiset näkemään haavansa, jotta Jeesus saisi hoitaa ja hoivata heidän haavansa kuntoon.

 

 

Petri Paavola

 
eXTReMe Tracker