You are target of His love

 


Etusivulle
Raamatunopetuksia

Korinton seurakunta
1. Terveiset sekä oikeanlainen lähestyminen
2. Puoluekristillisyys
3. Kristus perustus

4. Kristus perustalle rakentaminen

5. Puoluehenki sekä rakentuminen rakkauden totuudessa
6. Apostolius
7. Profeetat ja vanhimmat
8. Seurakunnan yhteinen rakentuminen

9. Rakkauden kautta vaikuttavat armolahjat ja armoitukset
10. Tämän päivän kokouskäytäntöä
11. Ensimmäiset rikkovat perustuksen
12. Rakkaus tuo terveen riippuvuuden


powered by FreeFind

 

Tämän päivän kokouskäytäntöä

Liian usein tämän päivän kokoontumisissa toimitaan näin; kokouksen vetäjä päättää aloitetaanko alkurukouksella tai alkulaululla. Sen jälkeen lyhyt aloituspuhe, joka kestää n. 5 min. Tämän jälkeen joko yksinlaulu, yhteislaulu tai seurakunnan kuoro laulaa. Sitten lyhyt todistus n. 5 min. Seuraavaksi yksinlaulu, yhteislaulu tai kuoro laulaa. Seuraavaksi ehkä toinen lyhyt todistus, joka kestää n. 5 min. Ja sitten onkin vuorossa saarnavirsi. Tämän jälkeen seuraa kokouksen pääpuhe, jonka puhuu tavallisesti seurakunnan pastori tai joku työntekijöistä tai vanhemmiston jäsen tai jos seurakunta on kutsunut  paikalle kiertävän puhujan niin hän puhuu silloin. Tämän pääpuheen aluksi puhujan pitää rukoilla yleensä palavasti. Sitten alkaakin n. 45 min pituinen saarna tai puhe. Saarna voi olla joskus vähän lyhyempi kuin 45. min tai joskus se venähtää jopa yli tunnin pituiseksi. Kun pääpuhe on sitten loppu, onkin vuorossa palava loppurukous. Ja sen jälkeen yleensä puhuja rukoilee sitten loppulaulujen saattelemana, kaikkien halukkaiden puolesta. Yleensä kokous kestää n. puolitoista tuntia, varsinkin silloin kun kokoonnutaan oman seurakunnan voimin.  Mutta jos paikalla on kuuluisa puhuja niin kokous venähtää yli puolentoista tunnin, rukous jonon pituuden takia. Tavallisesti nykypäivän  kokouksissa n. 95 prosenttia istuu hiljaa paikoillaan, nähden vain edessä olevan seurakuntalaisen niskan ja kaiken mitä tapahtuu saarnapöntön takana, joskus penkistä kuuluu innostava, aamen huudahduskin. Tänä päivänä on seurakuntiin tulleet ns. kuuluisat puhujat ja esiintyjät, jotka vetävät itsensä ja oman palvelutehtävänsä ympärille koko seurakunnan kokoontumisen. Puolen kilometrin pituiset, joskus jopa pitemmät rukousjonot muodostuvat seurakuntiin näiden ns. nimimiesten ja naisten tullessa seurakuntiin. Sen jälkeen tämä kuuluisuus rukoilee koko seurakunnan puolesta ja kaikki ovat tyytyväisiä, paitsi Jumala, sillä eihän hänen sanastaan löydy tällaista rukouskäytäntöä ja menettelyä. Seurakunnanhan tulee rakentua keskenään eikä imeä yhtä ihmistä tyhjiin. Usein näissä rukousjonoissa seisoo vuosikaudet samat ihmiset samojen ongelmien kanssa.

Raamatullinen rakentuminen

Kun Jumalan seurakunta kokoontuu yhteen rakentamaan toinen toisiansa, niin tällaisessa kokoontumisessa ja eri armoituksissa on kasvun salaisuus. Mutta yhden ihmisen ympärillä pyörivä sirkus vain pöhöttää tätä lavaleijonaa, vaikka hänellä olisi minkälainen voitelu tahansa. Kun vertaat Raamatun ilmoitusta ja nykypäivän käytäntöä, niin varmasti huomaat, ettei nykypäivän käytäntö muistuta paljonkaan Raamatun ilmoittamaa kokoontumiskäytäntöä. Tässä onkin nyt meillä Jumalan seurakunnan jäsenillä ja tarkoitan kaikkia jäseniä, aihetta parannuksen tekoon. Nyt tulee aloittaa toisen kunnioittaminen ja hänen pitäminen nöyryydessä itseänsä  parempana. Nyt on aika aloittaa rakastamaan veljiä ja sisaria. Jumalan valitsemien vanhimpien tulee antaa jäsenten löytää paikkansa Kristuksen ruumiissa ja rohkaista näitä jäseniä toimimaan kutsunsa mukaisesti. Paisuneitten (jos sellaisia on) saarnaajien, pastoreiden ja johtajien on aika poistua saarnapöntöistä. Nyt on aika keskinäiselle kokoontumiselle, joka on avain seurakunnan kasvamiseen täyteen miehuuteen.

Onhan sanaan kirjoitettu, että apostolien, profeettojen, evankelistojen ja paimenien palvelutehtävien tulisi saattaa Kristuksen ruumiin jäsenet täysin valmiiksi palveluksen työhön, jotta he voisivat rakentaa toinen toisiansa, jotta koko seurakunta pääsisi ykseyteen uskossa ja Jeesuksen tuntemisessa, täyteen miehuuteen. Jottei seurakunnan jäsenet olisi enää alaikäisiä ja etteivät he joutuisi kaikkien opintuulten ja kavalien eksytysten kohteiksi, vaan että seurakunta, Jumalan sanan totuutta noudattaen rakkaudessa kasvaisi ja juurtuisi Kristuksen Jeesukseen, joka on seurakunnan pää. Ne ruumiin jäsenet, jotka ovat juurtuneet Kristukseen Jeesukseen, niin he yhteen liitettyinä ja yksimielisinä pysyen, jokaisen jäsenen avulla kasvavat ja rakentuvat rakkauden ja totuuden Hengen kautta sen voiman määrän ja vaikutuksen mukaan, mikä kullakin jäsenellä on. Näyttääkin siltä, että nykyinen käytäntö seurakunnissa estää uskovien kasvamista täyteen miehuuteen, koska Raamatun selvä opetus on, että koko seurakunta kokoontuu rakentamaan toinen toistansa ja vain sillä tavalla tapahtuu tervettä kasvua kohti täyttä miehuutta Kristuksessa.

Nykykäytäntö käyttää kokoontumisissa 5:ttä prosenttia täyden sadan sijasta. Pahoin pelkään tähän olevan syynä sen, että saarnaajien, pastoreiden ja "seurakunnan johtajien" liha haluaa esiintyä. Ja tästä seuraa kateutta ja mustasukkaisuutta ja uhkatekijät, jotka uhkaavat tätä väärää lihallista asemaa tulee istuttaa penkkiin tai sitten tapahtuu niin kuin Diotrefes teki, joka ajoi uhkatekijät ulos seurakunnasta. Niin myös tänäkin päivänä ne, jotka haluavat olla ensimmäisiä ajavat ulos seurakunnasta niitä, jotka uhkaavat näiden ensimmäisten valtaa ja asemaa. Nyt tuntuukin siltä, että tässä on monelle saarnaajalle, pastorille ja johtajalle aihetta syvällisen parannuksen tekemiseen. Ja nyt myös ne, jotka on opetettu istumaan ja nauttimaan ohjelmasta seurakunnassa, niin heidänkin tulee tehdä syvällinen parannus ja aloittaa seurakunnan rakentaminen, passiivisen kuuntelijan roolin sijasta. Nyt vien sinut ja minut vakavan näyn eteen, johon Herra minut asetti.

 

 

Petri Paavola

 
website statistics
eXTReMe Tracker