You are target of His love

 


Etusivulle
Raamatunopetuksia

Korinton seurakunta
1. Terveiset sekä oikeanlainen lähestyminen
2. Puoluekristillisyys
3. Kristus perustus

4. Kristus perustalle rakentaminen

5. Puoluehenki sekä rakentuminen rakkauden totuudessa
6. Apostolius
7. Profeetat ja vanhimmat
8. Seurakunnan yhteinen rakentuminen

9. Rakkauden kautta vaikuttavat armolahjat ja armoitukset
10. Tämän päivän kokouskäytäntöä
11. Ensimmäiset rikkovat perustuksen
12. Rakkaus tuo terveen riippuvuuden


powered by FreeFind

 

Rakkaus tuo terveen riippuvuuden

Paavali kirjoittaa lohdutuksen sanan seurakunnalle toisen korinttolaiskirjeen viimeisessä luvussa:  Jeesus Kristus ei ole heikko eikä voimaton muuttamaan uskovan elämää Jumalan sanan opetuksen mukaiseksi. Kristus Jeesus on voimallinen muuttamaan uskovan ihmisen Jumalan sanan opetuksen mukaiseen elämään. Salaisuus tähän muuttumiseen käy heikkouden kautta, joka tarkoittaa sitä että, olet voimaton omassa voimassasi vastustamaan syntiä, mutta olet myös voimaton omassa voimassasi vaeltamaan vanhurskaasti. Uskovassa asuvan pyhän Hengen voiman kautta saamme voiman vastustaa ja voittaa syntiä sekä voiman elää ja kasvaa vanhurskaasti. Rakkauden ja totuuden Hengen kautta meille syntyy ruumiin jäseninä riippuvuus päästä lähteviin käskyihin eli riippuvuus Kristuksesta ja Pyhästä Hengestä sekä Jumalan sanasta, jonka Pyhä Henki elävöittää uskovien sydämissä. Tämä terve riippuvuus suhde Kristukseen synnyttää myös ruumiin jäsenten riippuvuuden toinen toiseensa, ihan samalla tavalla kuin luonnollisen ihmisruumiin jäsenet ovat riippuvaisia toinen toisistaan. Tällainen suhde Jeesukseen ja seurakunnan jäseniin on koetuksen kestänyttä uskoa ja tällaisella uskolla, joka on puhdasta Jumalan vaikuttamaa uskoa on sitten seurauksena jumalattomien pelastuminen synnin ja saatanan vallasta Jumalan kirkkauden valtakuntaan.

Terve riippuvuus tarkoittaa ensimmäiseksi täydellistä riippuvuutta Jumalaan. Olemme uskovina Hänestä täydellisesti riippuvaisia, emmekä voi tehdä mitään hengellistä ilman Häntä. Terve riippuvuus johdattaa meidät myös kunnioittamaan ja rakastamaan uskon sisariamme ja veljiämme Kristuksessa. Tässä riippuvuus suhteessa seurakunta rakentuu keskenään sekä kykenee tekemään yhdessä työtä sielujen voittamiseksi sekä rakentumaan rakkaudessa ja totuudessa seurakunnan kokoontuessa yhteen.

Paavali kirjoittaa Pyhässä Hengessä seuraavat sanat: Sillä me emme voi mitään totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta. Nämä sanat on syytä jokaisen uskovan tallettaa sydämellensä, koska meitä ei ole kutsuttu taistelemaan Jumalan sanan totuutta vastaan, vaan sen puolesta. Sydämeni on murheellinen, koska usein me uskovat taistelemme Jumalan sanan totuutta vastaan omilla käsityksillämme ja ajatuksillamme, jotka eivät kuitenkaan perustu Jumalan sanaan. Seurakunnan tehtävä on rakentua totuutta noudattaen rakkaudessa.

Paavali antaa ohjeen ja esimerkin, että uskovien tulee rukoilla toistensa puolesta, jotta he kasvaisivat ja vahvistuisivat Sanassa ja ennen kaikkea Pyhässä Hengessä. Tällä tavoin uskovat rakentavat toinen toisiansa eivätkä sodi ja taistele toisiansa vastaan. Ajattelepas kun taloa aloitetaan rakentamaan, niin ensin tehdään paperille piirustus ja sen jälkeen rakennusmiehet aloittavat talon rakentamisen rakennusmestarin alaisuudessa. Ajattele jos nämä rakennusmiehet repisivät työkaluja toinen toistensa kädestä ja purkaisivat toinen toistensa aikaan saannoksia, tällä tavoin tuosta talosta ei tulisi koskaan valmista. Jos talosta löytyy hometta tai kosteusvaurioita ne on kuitenkin purettava pois. Sama asia on se, jos seurakunnassa rakennetaan väärien perustuksien tai väärien opetuksien varaan on ne juurineen revittävä irti. Jeesus sanoi, että jokainen istutus, jota Taivaallinen Isä ei ole istuttanut on juurineen revittävä irti. Tehkäämme Jeesuksen opetuslapsina yhdessä työtä Kristuksen ruumiin rakentumiseksi käyttäen rakkauden ja totuuden hengellisiä rakennusaineita.

Jos sisaret ja veljet iloitsevat toinen toisistansa yksimielisesti rakkauden ja totuuden Hengessä, niin silloin Paavalin mukaan Rakkauden ja Rauhan Jumala on siunaava seurakunnan kasvun ja rakentumisen sekä sen lisääntymisen. Paavali päättää kirjeensä ihanaan lupaukseen, johon päätän myös tämän kirjoituksen: Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne.

 

 

Petri Paavola

 
website statistics
eXTReMe Tracker