You are target of His love

 


Etusivulle
Raamatunopetuksia

Korinton seurakunta
1. Terveiset sekä oikeanlainen lähestyminen
2. Puoluekristillisyys
3. Kristus perustus

4. Kristus perustalle rakentaminen

5. Puoluehenki sekä rakentuminen rakkauden totuudessa
6. Apostolius
7. Profeetat ja vanhimmat
8. Seurakunnan yhteinen rakentuminen

9. Rakkauden kautta vaikuttavat armolahjat ja armoitukset
10. Tämän päivän kokouskäytäntöä
11. Ensimmäiset rikkovat perustuksen
12. Rakkaus tuo terveen riippuvuuden


powered by FreeFind

 

Puoluekristillisyys

Sitten Paavali kehottaa korinttolaisia Herran Jeesuksen nimessä, että he olisivat kaikki yksimielisiä puhuessaan Jumalan sanasta, eikä riidat ja erimielisyydet kuulu Jumalan seurakuntaan. Jumalan seurakunta on kutsuttu olemaan samaa mieltä ja ajattelemaan samoin Jumalan sanasta, tällä tavoin vain toteutuu Kristuksen ruumiin yksimielisyys. Uskovat vaeltavat samalla Kristus tiellä eri kasvunvaiheissa ja sen tähden voi tulla erimielisyyttä seurakunnan sisällä. Uskovien tulee kuitenkin kärsiä ja rakastaa toisiaan eikä riidellä, vaikka uskovilla voikin olla erilaisia näkemyksiä Jumalan sanasta sen tähden kun kaikki ovat erikasvuvaiheissa. Raamattu sanoo, että jos meillä on erimielisyyksiä sanasta, niin Jumala osoittaa ja opettaa kuitenkin kuinka asiat ovat. Jos tähän Jumalan ilmoitukseen nöyrrymme, niin silloin me löydämme ja saavutamme yksimielisyyden, Fil 3:15.

Erimielisyys ja siihen suhtautuminen

Apostoleille ja vanhimmille on Jumala uskonut opetuksen sanan. Jos tulee erimielisyyttä Jumalan sanasta, niin koko seurakunnan tulee vanhempien johdolla tutkia Jumalan sanan selvä ja selkeä opetus, jotta erimielisyydet eivät saisi sijaa seurakunnassa. Nämä erimielisyydet olivat menneet niin pitkälle korintossa, että seurakunta oli jakaantunut neljään puolueeseen. Korintossa oli Paavalin puolue, Apolloksen puolue, Pietarin puolue ja Kristuksen puolue. Kaikkein pahin mikä voi tapahtua seurakunnalle oli tapahtunut korintossa, Kristuksen ruumiin eli seurakunnan ykseys oli pirstoutunut ja hajonnut neljään erimieliseen puolueeseen.

Jumalan tahto ja ilmoitus seurakunnalle on ykseys, joka tarkoittaa yhtä seurakuntaa kaikilla niillä paikkakunnilla, jossa on Jumalan seurakunta. Vain ykseydestä käsin ruumis voi olla yhteydessä päähän, jos ruumiin jäsenet hakataan irti ruumiista, niin ne kuolevat ja mätääntyvät. Seurakunta on kutsuttu tuoksumaan Kristukselle ja se toteutuu vain, että ruumis ja sen jäsenet on yhtä, ja on ykseydestä käsin yhteydessä päähän eli Kristukseen. Mutta jos ruumiin jäsenet ovat irti toisistaan ja hajallaan, niin ne levittävät ympäristöönsä pahan hajun. Tällainen lemu ja haju karkottaa tämän maailman ihmiset pois seurakunnan yhteydestä. Kristuksen ihana tuoksu, joka leviää ympäristöön ruumiin ollessa yksi, saa ihmiset kerääntymään seurakunnan luokse.

Ykseyden yhteyttä ei saa hajottaa

Paavali kirjoitti voimakkaasti ettei seurakunnan ykseyttä saa hajottaa erinimisiin puolueisiin, koska Kristusta ei ole jaettu, vaan Hän on kaikkien uskovien pää ja uskovat ovat yhden Kristus ruumiin jäseniä. Korinttoon oli muodostumassa Paavalin seurakunta, Apolloksen seurakunta, Pietarin seurakunta Ja Kristuksen seurakunta. Nämä kaikki neljä puoluetta muodostavat kuitenkin yhden Jumalan seurakunnan ja Paavali painotti, että tähän ykseyteen on korinton seurakunta kutsuttu eikä puoluekristillisyyteen. Paavali  kirjoitti korinttolaisille  erimielisyyksien, lahkojen ja puolueiden olevan lihantekoja eikä Jumalan Hengen aikaansaannoksia. Paavali kirjoitti korinttolaisille ettei häntä oltu ristiinnaulittu korinttolaisten edestä ja ettei heitä oltu kastettu Paavalin nimeen. Uskovien tulee ristiinnaulita lihan teot Pyhän Hengen avulla ristille, joka on Kristuksen risti. Kristus kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta asettaa seurakuntansa jäsenet yhtenä ruumiina olemaan yhteydessä päähän, koska seurakunta on Jumalan seurakunta ei Paavalin, Apolloksen tai Pietarin seurakunta.

Paavali antaa selvästi ymmärtää ettei seurakunnan ykseyttä saa hajottaa eikä seurakuntaa saa yhdistää tai nimittää muulla nimellä kuin siten miten Jumala sen on päättänyt. Seurakunnan muodostavat kaikki ne, jotka ovat uskossa Jeesukseen, jotka ovat Hengen pyhittämisen kautta erotettu Jumalalle. Jumala nimittää seurakuntansa paikkakunnan mukaan. Raamattu opettaa, että seurakunta on Jumalan seurakunta Korintossa, Roomassa, Efesossa. Meillä ole oikeutta keksiä omia nimiä seurakunnalle, eikä meillä ole oikeutta jakaa Kristuksen ruumiista eri nimisiin puolueisiin.

Paavali jatkaa tästä kirjoittamalla; Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan ei kuitenkaan puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme se on evankeliumin voima. Paavali siirtyi kirjeessään tästä puoluekristillisyydestä siihen ettei seurakunta mitätöisi ristin sanomaa. Voikohan Paavali tarkoittaa, että tällainen hajaannus mitätöi ristin sanomassa olevaa voimaa? Minä uskon Paavalin tarkoittavan juuri tätä eikä ainoastaan  pelkkää puhetta ilman Jumalan voimaa, koska Jumalan voima yhdistää uskovat eikä erota uskovia toisistaan. Jeesuskin sanoi, että jos uskovat ovat yhtä, niin kuin Isä ja Poika on yhtä, niin silloin maailma tulee uskomaan Jeesukseen. Puoluekristillisyys vähentää ja himmentää evankeliumin voimaa, Paavali tiesi sen ja siksi hän voimakkaasti tarttui tähän lihanteko nimiseen lahkoontumiseen.

Istuttaja ja kastelija ovat yhtä

Tämän jälkeen Paavali kirjoittaa hyvin avoimesti ja sanoo korinttolaisten olevan vielä lihallisia, koska heidän keskuudessaan on kateutta ja riitaa. Paavali kirjoitti istuttaneensa Korinton seurakunnan ja Apollos, joka oli kastelija, jatkoi Paavalin aloittamaa työtä opettaen seurakuntaa. Paavali muistutti, että vaikka hän istutti ja Apollos kasteli, niin Jumala on se, joka antaa kasvun seurakunnalle. Paavali kirjoitti etteivät hän ja Apollos ole mitään, vaan Jumala, joka antaa kasvun. Istuttaja ja kastelija ovat yhtä, mutta molemmat saavat palkkansa oman työnsä mukaan. Tämä läksy tulisi myös meidän oppia, että istuttaja ja kastelija ovat yhtä. Jos emme opi tätä läksyä, niin emme voi koskaan rakentaa seurakuntaa ykseyden perustalle, vaan joudumme rakentamaan Kristuksen ruumista eri puolueissa. Se on kuin jalat ja kädet olisivat irti ruumiista omissa puolueissaan ja yrittävät sitten puolueissansa tehdä sitä työtä mihin tarvitaan kaikki ruumiin jäsenet. Tämän päivän seurakunta onkin omissa leireissään irti toinen toisistaan, se on kuin ruumiinjäsenet olisivat hajallaan irti toisistansa. Tästä on seurauksena se, että jäsenet eivät pysty toimimaan ja suorittamaan ruumiin toimintoja.  Ruumiin jäsenet pystyvät toimimaan vain pysymällä rakkauden Hengessä yhtenä ruumiina, jolloin ruumiin jäsenillä  on yhteys päähän, se on Kristukseen Jeesukseen. Eihän muuta perustusta voi panna kuin, mikä on pantu ja se on Jeesus Kristus. Tämän tähden apostolit opettivat ykseyden perustalle rakentamista, eivätkä hyväksyneet erilaisia uskovien puolueita.

 

 

Petri Paavola

 
website statistics
eXTReMe Tracker