You are target of His love

 


Etusivulle
Raamatunopetuksia

Korinton seurakunta
1. Terveiset sekä oikeanlainen lähestyminen
2. Puoluekristillisyys
3. Kristus perustus

4. Kristus perustalle rakentaminen

5. Puoluehenki sekä rakentuminen rakkauden totuudessa
6. Apostolius
7. Profeetat ja vanhimmat
8. Seurakunnan yhteinen rakentuminen

9. Rakkauden kautta vaikuttavat armolahjat ja armoitukset
10. Tämän päivän kokouskäytäntöä
11. Ensimmäiset rikkovat perustuksen
12. Rakkaus tuo terveen riippuvuuden


powered by FreeFind

 

Rakkauden kautta vaikuttavat armolahjat ja armoitukset

Nämä ominaisuudet Jumala lahjoittaa Pyhän Henkensä kautta lapsillensa, koska Jumalan rakkaus vuodatetaan uskovan sydämeen Pyhän Hengen kautta, jonka Jumala antaa lapsillensa. Tätä Jumalan rakkautta tulee Jumalan lapsen tavoitella ja uskovan tulisi kaivata hengellisyyttä sisimpäänsä, jotta Jumalan armolahjat toimisivat ja rakentaisivat seurakuntaa. Armolahjat eivät ole sirkus ja show- tavaraa, joilla kirkastetaan ihmislihaa. Armolahjoilla seurakunta rakentaa toinen toisiaan, jotta Jumala kirkastuisi  seurakuntansa keskellä,  että hengellinen työ menisi eteenpäin. Kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle; ei häntä  kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Mutta profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehotukseksi ja lohdutukseksi. Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. Kun seurakunta tulee yhteen jokaisella voi olla jotakin annettavaa, joillakin voi olla laulu, koko seurakunta voi ylistää ja laulaa, joillakin on opetus, joillakin voi olla ilmestys, jotkut puhuvat kielillä ja jotkut selittävät kielillä puhumisen. Kaikki tapahtuu seurakunnan yhteiseksi rakennukseksi.  Jos te siis puhutte kielillä niin tulkoon siihen selitys, mutta jos siihen ei tule selitystä, niin olkoot vaiti seurakunnassa ja puhukoot itselleen ja Jumalalle. Jos koko seurakunta kokoontuu yhteen puhumaan kielillä ja kokoukseen tulisi uskosta osattomia, niin he pitäisivät uskovia järjettöminä. Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion ja hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, niin hän kasvoilleen langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on uskovissa. Kun profeetat puhuvat  muut arvostelkoon heidän puheensa. Kaikki nämä asiat tapahtuvat säädyllisesti ja järjestyksessä.

Tällainen on se päämäärä mihin Jumalan seurakunta on kutsuttu kun he tulevat yhteen. Tällaisen voitelun vaikuttaessa se ei  jää pois uskovan arkielämästäkään, vaan uskova saa arjenkin keskellä vaeltaa Jumalan voitelussa. Uskova saa Pyhän Hengen voitelun kautta voittaa synnin kiusaukset. Tällaisen voitelun kautta uskova pystyy myös arjenkin keskellä voittamaan jumalattomat Jeesukselle Kristukselle. Terve uskon elämä kestää ja pysyy koossa myös arkipäivän keskellä.  Seurakunta on hengellinen ja kokoontuu rakentumaan hengellisesti, Pyhän Hengen varustamien armoituksien ja palvelutehtävien kautta. Seurakunta ei voi eikä kykene toimimaan ja rakentumaan muutoin kuin Pyhän Hengen antamien armoituksien kautta. Seurakunnan tulisi olla hengellinen Kristuksen ruumis, eikä lihallinen Kristuksen ruumis. Hengen armoitusten ja lahjojen tulee olla esillä seurakunnan kokoontuessa rakentumaan yhteen, koska vain Pyhä Henki tekee sanan eläväksi. Kristuksen ruumis on elävä ruumis, jonka voiman lähteenä on Pyhä Henki. Sen tähden seurakunta ei saa toimia lihallisesti.

Todellinen voitelu kukistaa lihallisuuden

Melkein kaikissa nykypäivän uskovien kokouksissa toimitaan ja käytetään lihallista voimaa, siksi seurakunta on voimaton synnin edessä, eikä uskomattomatkaan pelastu. Tänä päivänä seurakunnissa ovatkin esillä laulu, soittaminen ja puhuminen. Uskomattomatkin osaavat laulaa ja soittaa kauniisti ja jopa uskomaton "pappikin" osaa puhua kauniisti. Laulaminen, soittaminen ja puhuminen on luonnollista luonnolliselle ja lihalliselle ihmiselle sellaisellekin, joka ei ole uskossa Jeesukseen. Luonnollisen ihmisen lahjat hallitsevat seurakuntaa, eikä hengelliset lahjat ja armoitukset, joiden kautta seurakunta pystyy vain kasvamaan. Voihan ja saahan seurakunnassa laulaa, soittaa ja puhua, mutta Hengen lahjojen tulee päästä varustamaan seurakunta, jotta se voi rakentua ja oppia elämään jumalisesti Jeesuksessa Kristuksessa.

Monet Jumalan lapset, joilla ei ole luonnollisia lahjoja musiikin alueella tai he eivät pysty eivätkä osaa esiintyä eivätkä pysty puhumaan  seurakunnassa, niin he kokevat olevansa ilman armoitusta ja lahjoja. Tämän seurauksena uskovien kokoontumisista tuleekin kuin teatteriesitys, jossa on yleisö ja esiintyjät. Ruumiista vain n. 5 prosenttia toimii ja 95 prosenttia kärsii halvaantumisesta. Tällainen ruumis ei kykene suoriutumaan siitä tehtävästä, joka on Kristuksen ruumiin tehtävänä eli rakentuminen jumalisuuteen Jeesuksessa Kristuksessa ja kätilönä oleminen niille vastasyntyneille Jumalan lapsille, jotka Isä on synnyttänyt. Tarvitsemme täyttyä rakkauden Hengellä, jotta seurakunta voisi asettua ennalleen ja alkaisi toimimaan Pyhän Hengen ja Jumalan sanan mukaan. Jotta seurakunta voi rakentua keskinäisen vuorovaikutuksen periaatteella, niin meidän tulee kunnioittaa toinen toisiamme ja antaa tilaa toinen toisillemme rakentaa seurakuntaa. Tämä ei onnistu muuten kuin, että olemme Jumalan rakkauden Hengen valtaamia ja oman itsekkyyden sijasta alammekin rakentumaan muiden palvelutehtävien kautta.

Meidän tulee myös pitää huoli siitä ettemme ala pitämään omaa show'ta seurakunnan kokoontumisissa. Joissakin seurakunnissa joidenkin saarnaajien mielestä seurakunta ei pysy pystyssä eikä tule toimeen ilman heitä. Tällainen asenne osoittaa ihmisen olevan kypsymätön ja täysi raakile. Eikä tällainen ihminen arvosta muita Jumalan lapsia. Todellinen Pyhän Hengen voitelu vähentää meidän minäämme eikä korota sitä. Tällaiset väärät asenteet paljastavat näiden saarnaajien motiivit, he haluavat esitellä itseään. Uskova on kutsuttu rakastamaan ja pitämään toista itseään parempana. Meidän tulee todella täyttyä Jumalan Hengellä ja aloittaa sisarien sekä veljien rakastaminen, jotta Kristuksen ruumis saavuttaa ykseyden.

 

 

Petri Paavola

 
website statistics
eXTReMe Tracker