Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta

 

Luonnoton seksuaalisuus

 

 

Jeesus Kristus sanoi vaeltaessaan maan päällä jo noin 2000 vuotta sitten, että viimeisten päivien ihmiskunta on avionrikkoja sukupolvea ja tulevat silloin hylkäämään luonnollisen sukupuoliyhteyden miehen ja naisen välillä. Herra Jeesus tiesi profetiallisessa Hengessä mihin ihmiskunta ajautuu historiansa viimeisinä aikoina.   Jeesuksen Kristuksen sanat ovat täyttä totta, sillä nykyään lähes kaikkialla maailmassa homouden ja lesbouden opetetaan olevan normaali tapa harrastaa sukupuolisuhteita, vaikka asia on Raamatun ilmoituksen mukaan syntiä.

 

Jeesuksen Kristuksen sanat:

 

 

Luuk 17:26 –30: Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä:  he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki.  Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat,  mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki,  samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.

 

 

Lootin päivinä oli homoseksuaalisuus Sodomassa yleinen tapa harrastaa sukupuolisuhteita. Jeesus Kristus sanoi tämän nykyisen maailman olevan saman homoseksuaalisuuden synnin vallassa sinä päivänä kun Hän palaa tuomitsemaan maan piirin ja sen asukkaat.

 

 

Homouden syitä

 

Room 1:16-28: Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle.  Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niinkuin kirjoitettu on: "Vanhurskas on elävä uskosta".  Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.  Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,  koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.  Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet  ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.  Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa,  nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.  Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;  samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.  Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.

 

Homouden syyn alkuperä on siinä, että ihmiset eivät kunnioita Jumalaa ja tämän tähden on heidän mielensä pimentynyt eli sokeutunut, eikä siten kykene näkemään Jumalan asettaneen pysyvän parisuhteen seksuaalisesti miehen ja naisen välille.   Ja tässä sokeudessaan jotkut ihmiset myös valitsevat homoseksuaalisuuden. Ihminen kuvittelee myös olevansa viisas omassa voimassansa eikä koe tarvitsevansa Jumalaa, mutta Raamatun mukaan tällainen valinta on tyhmyyttä, ei viisautta. Ihminen tässä tyhmyyden viisaudessaan on myös vaihtanut Jumalan kirkkauden eläinten ja ihmisen kuvan kaltaisuuteen ja tämä valinta johtaa ihmisen hyljeksimään totuutta ja valitsemaan valheen, jonka kautta ihminen palvelee ja palvoo luotua, mutta ei Luojaa. Tämä tyhmyyden viisaus saa myös jotkut naiset vaihtamaan luonnollisen seksuaalisen yhteyden miehen kanssa seksuaaliseen kanssakäymiseen naisen kanssa eli lesbouteen; samoin myös tyhmyyden viisaus saa jotkut miehet vaihtamaan luonnollisen seksuaalisen yhteyden naisen kanssa seksuaaliseen kanssakäymiseen miehen kanssa.

 

Tekstiyhteydessä oleva sana kiimoissaan on kreik. oreksis, joka tarkoittaa himoa ja kiimaa. Homouden taustalla on synti, jota saatana vaikuttaa himon kautta. Miksi jotkut miehet vaihtavat luonnollisen seksielämän naisen kanssa luonnottomaan seksisuhteeseen oman sukupuolen edustajan kanssa eli miehen?

 

Raamattu ilmoittaa syyksi viisauden, joka on tyhmyyttä ja sen että totuus vaihdetaan valheeseen ja se saa aikaan himon ihmisen sydämessä ja joillakin miehillä tämä himo suuntautuu toista miestä kohtaan. Mistä tällainen himo syntyy? Esitän muutamia ajatuksia edellä tulleiden asioiden lisäksi, jonka takia mies alkaa homoksi.

 

- Yksi yleinen seikka on, että mies ei ole saanut tarpeeksi huomiota ja läheisyyttä isältänsä, jonka seurauksena mies alkaa hakemaan läheisyyttä toisesta miehestä, joka sitten ajautuu homosuhteeksi.

 

- Yksi yleinen asia on, että toisilla miehillä on niin voimakas seksi vietti, että he eivät saa tarpeekseen luonnollisesta sukupuoliyhteydestä. Ja tämän takia moni mies kokeilee seksiä miehen kanssa. Ja moni mies, jolla on vääristyneen voimakas seksivietti jääkin homoksi.

 

- Joillakin miehillä on huonoja kokemuksia naisista, joiden ajamana he ajautuvat homoseksuaalisuuteen.

 

- Yksi yleinen seikka homouden syntymiselle on väärä malli miehestä eli mies ei ole saanut jostakin syystä elämässään tervettä ja oikeaa kuvaa miehestä ja miehen elämästä.

 

- Insesti, jossa mies käyttää seksuaalisesti hyväksi pikkupoikaa ajaa monet insestin uhreiksi joutuneet homouteen, koska he jo näin pienenä oppivat luonnottoman seksielämän.

 

- Yksi seikka on se kun mies ei pysty tyydyttävään seksisuhteeseen naisen kanssa, vaan kokee epäonnistumista tällä alueella, niin nämä epäonnistumiset ajavat miestä homoseksuaalisuuteen. Sillä hetero eli luonnollisessa seksisuhteessa naisen kanssa on miehen tyydytettävä naisen seksuaaliset tarpeet. Mutta homous on itsekästä sillä siinä kumpikin mies tyydyttää itsensä toinen toisiinsa. Eli homoudessa sinun ei tarvitse tyydyttää seksipartneriasi, vaan itsesi, ja siten homo suhteessa kumpikin vuorollaan tyydyttää itsensä.

 

- Nykyään seksuaalisuus on kokenut perversion vallankumouksen, jossa pidetään sankarillisena sitä jos mies on ollut seksisuhteessa toiseen mieheen. Samoin nyky-yhteiskunta rohkaisee ihmisiä löytämään oman seksuaalisen identiteettinsä, asettaen vaihtoehdoiksi hetero-, homo-, lesbo- ja biseksuaalisuuden.  Näiden väliltä ihminen voi valita mihin ryhmään kuuluu, tämä on yhteiskunnan viesti ihmisille. Tällaisten seksuaali- ja moraalisääntöjen vallitessa on luonnollista, että myös homous yleistyy.

 

Pääsyy on sitten luonnollinen seksivietti, joka vääristyy homolla himoksi, joka purkautuu homoudessa  luonnottomalla tavalla.

 

 

Lesbouden syitä

 

Otan tähän myös joitakin lesbouden syitä esille.

 

- Yksi yleinen seikka lesbouden syntymiselle on, että nainen ei ole saanut tarpeeksi hellyyttä ja rakkautta, jonka seurauksena hän ajautuu etsimään läheisyyttä ja hellyyttä toiselta naiselta, joka sitten johtaa lesbouteen.

 

- Yksi yleinen asia lesbouden syntymiselle on se, että nainen ei saa orgasmia seksiaktissa ja kokee miehen hyväksikäyttävän ja jättävän hänet kylmäksi. Pettymys ja epätyydyttävä seksielämä miehen kanssa ajaa toisia naisia lesbouteen.

 

- Sitten on myös naisia, joilla on huonoja kokemuksia miesten kanssa ihan yleisellä tasolla. Sen takia heille on syntynyt ns. tunnevammaisuus, joka tarkoittaa sitä että nainen hakee hellyyttä ja läheisyyttä toisesta naisesta eikä kykene lähestymään tällä alueella miehiä.

 

- Jotkut naiset pelkäävät synnytystä ja siten heillä vääristyy seksuaalisuus ja he ajautuvat lesboiksi.

 

- Luonnollinen seksivietti ja toisen ihmisen läheisyyden kaipuu sellaiselle naiselle, jolla on epätyydyttävä seksielämä miehen kanssa ajaa monia naisia lesbouteen.

 

- Monet naiset sanovat, että vain toinen nainen kykenee tyydyttämään toisen naisen ja tämän seurauksena he pitävät lesboilua luonnollisena. Totuus on kuitenkin se, että Jumala on luonut seksuaalisuuden ja seksin miehen ja naisen välille. Kysymyksessä on sellainen ilmiö, että synti on vääristänyt miehen ja naisen välisen seksielämän ja sen seurauksena jotkut naiset eivät saa seksuaalista tyydytystä seksistä miehen kanssa ja siksi ovat ajautuneet lesbosuhteeseen. Kyvyttömyys luonnolliseen seksielämään ajaa siis joitakin lesbouteen. Syy ei tietenkään ole yksin naisessa, vaan usein miehessä, joka ei kykene tyydyttämään naista.

 

- Kun nainen ei saa tyydytystä miehen kanssa ja hän pettyy miehiin niin hän haluaa kuitenkin kokea seksielämän huipentuman eli orgasmin sekä kokea myös läheisyyttä toisen ihmisen kanssa, jonkun joka tyydyttää hänet ja on hellä hänelle. Siten moni nainen näin ajautuu lesbouteen, koska hän haluaa kokea seksin huipentuman eli orgasmin.

 

- Sitten on niitä naisia, jotka joutuvat raiskauksen uhreiksi ja tämän karmean väkivaltaisen kokemuksen takia he päätyvät lesbouteen.

 

- Sitten on myös insestin kokeneet naiset. Joissakin tapauksissa kun nainen käyttää seksuaalisesti hyväksi pikkutyttöä, niin pikkutytön maailmankuva vääristyy ja hän ajautuu lesbouteen. Myös joissakin tapauksissa, jossa myös mies käyttää seksuaalisesti hyväksi pikkutyttöä, niin sen johdosta pikkutytön tunne elämä ja maailmankuva vääristyy ja hän ajautuu lesboksi. Insesti on karmea asia, joka tuo hyväksikäytetyn ihmisen tunne maailmaan sekä seksi elämään ikuiset arvet ellei niitä oikealla tavalla saada käsiteltyä sekä korjattua.

 

- Nykyään seksuaalisuus on kokenut perversion vallankumouksen, jossa pidetään sankarillisena sitä jos nainen on ollut seksisuhteessa toiseen naiseen. Samoin nyky-yhteiskunta rohkaisee ihmisiä löytämään oman seksuaalisen identiteettinsä, asettaen vaihtoehdoiksi hetero-, homo-, lesbo- ja biseksuaalisuuden.  Näiden väliltä ihminen voi valita mihin ryhmään kuuluu, tämä on yhteiskunnan viesti ihmisille. Tällaisten seksuaali- ja moraalisääntöjen vallitessa on luonnollista, että myös lesbous yleistyy.

 

 

Yhteiskunnan tuki sekä kannustus

 

Monia ajaa myös homouteen ja lesbouteen se kun yhteiskunta on hyväksynyt homouden sekä lesbouden ”normaaliksi” seksuaalisuudeksi, vaikka ne ovat syntiä sekä jo luonnolliselle järjelle luonnottomia asioita. Yhteiskunta on siis kannanotoillaan rohkaisemassa myös nuoria tyttöjä ja poikia löytämään itselleen omanlaisensa seksuaalisuuden. Tänä päivänä meidän yhteiskunnassamme opetetaan, että jokainen valitsee itselleen haluamansa seksuaalisuuden miten vain kokee. Tämän seurauksena, joidenkin nuorten elämässä seksuaalisuus vääristyy ja jotkut kokeilevat, että kumpi on heidän juttunsa omaa sukupuolta tai vastakkaisen sukupuolen kanssa harjoitettava seksielämä. Yhteiskunnan hyväksyntä luonnottomuuteen ajaa siis monia luonnottomaan seksuaalisuuteen.

 

 

Yhteenveto

 

Molempia ajaa seksuaalinen vääristynyt himo ja halu saada itselleen seksuaalinen tyydytys. Seksuaalisen tyydytyksen saaminen ja kokeminen ei ole väärin, sillä Jumala on tarkoittanut ja luonut miehen ja naisen välille pysyvässä parisuhteessa myös seksielämän. Jonka kautta he saavat kokea myös seksuaalista hyvää oloa toinen toisistaan sekä seksuaalisen huipentuman eli orgasmin.

 

Mutta lesbous ja homous on luonnotonta seksuaalisuutta sekä syntiä. Mikä avuksi, jotta miehet ja naiset voisivat harjoittaa tyydyttävää seksi elämää pysyvässä parisuhteessa?

 

Jumala on luonut sukupuolielimet niin miehelle kuin naisellekin, jotka sopivat yhteen täydellisesti keskenään. Eli kun mies ja nainen käyttävät aikaa toinen toisiinsa niin he saavat kokea seksielämässään molemmat myös huipentuman eli orgasmin. Seksiä voi toki harrastaa välillä ilman orgasmin tavoitteluakin pysyvässä parisuhteessa.

 

Nainen tarvitsee enemmän aikaa orgasmiin ja siksi miehen on panostettava ja käytettävä aikaa rakastelussa, että nainenkin saa kokea orgasmin. Miehen on myös syytä muistaa, että nainen on tunteellinen ja herkkä sekä romanttinen ja siksi myös naista on huomioitava ja rakastettava myös arkielämässä. Sillä jos mies ei rakasta eikä huomioi vaimoaan arkielämässä, niin tämä hyvin usein estää vaimon onnistumisen seksiaktissa, joka huipentuu orgasmiin. Joten miehet panostakaa vaimoihinne kaikilla elämän osa-alueilla.

 

 

Homouden ja lesbouden ikuinen ongelma

 

 

Jumala loi miehen ja naisen sukupuoli elimet seksin harjoittamiseen sekä tietysti myös suvun jatkamiseen. Mutta homot työntävät sukupuolielimensä hyvin usein homoudessa miehen anusaukkoon, joka on tarkoitettu ulostamiseen, eikä anusaukkoon ole tarkoitettu työntää mitään sisälle. Homojen anusaukon kalvot repeilevät, jolloin luonnollisesti sillä alueella tulee ongelmia. Jo tämän asian pitäisi herättää meidät ymmärtämään homouden olevan luonnotonta.

 

Naisen taas Jumala loi siten, että hänen sukupuolielimet seksiaktissa yhtyy miehen sukupuolielimien kanssa. Mutta lesbot joutuvat sen tekemään suullaan tai käsillään toisilleen. Eikä lesbot voi synnyttää, joka on yksi tärkeä ominaisuus naiseudessa.

 

Monet puolustelevat homoutta ja lesboutta sillä, että se on toisilla geeneissä. Tämä väite ei pidä paikkaansa, sillä Raamattu kertoo homouden ja lesbouden olevan luonnotonta seksuaalisuutta eikä se siten voi olla geeneissä, vaikka vajavainen tiedemaailma niin väittäisikin. Uskon enemmin täydellistä Jumalaa kuin vajavaista tiedettä, joka muuttuu koko ajan suuntaan ja toiseen.

 

 

Loppupäätös

 

 

Raamattu opettaa, että homous ja lesbous on synti, josta tulee tehdä parannus, sillä homouden ja lesbouden harjoittaja ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Vaan heidän on tehtävä parannus ja luovuttava tästä synnistään. Olkoon homous tai lesbous syntynyt mistä tahansa syystä on se aina synti, josta tulee tehdä parannus.

 

Terve ja Jumalan mielenmukainen seksi tapahtuu pysyvässä parisuhteessa (avioliitto), muunlainen seksielämä on syntiä Jumalan edessä.

 

Tämän kirjoituksen tarkoitus on rakastaa lähimmäisen rakkaudella homoja ja lesboja sekä kertoa heille rakkaudesta totuuteen Jumalan sanan totuus tällä alueella. Homouden ja lesbouden takana on siis myös paljon kipua, tuskaa, ahdistusta, pettymyksiä, oman itsensä aliarvioimista sekä vääriä valintoja. Homoja ja lesboja tulee rakastaa lähmmäisinä, mutta koska homous ja lesbous ovat syntiä Jumalan edessä, siksi todellinen rakkaus rakastaa ja välittää heistä niin paljon, että kertoo homouden ja lesbouden olevan syntiä ja osoittaa heille sitä mikä on luonnollista ja Jumalan tahto. Kaikki synnit johdattavat ihmiseen kadotukseen, niin homous, lesbous, kaikenlainen haureus, juoppous sekä se mistä kaikki edellä lueteltu johtuu, eli ihminen elää erossa Jumalasta eikä ole uudestisyntynyt uudeksi luomukseksi ja siksi hän tarvitsee pelastuksen Kristuksessa Jeesuksessa.

 

Apt 26:9-20  Luulin minäkin, että minun tuli paljon taistella Jeesuksen, Nasaretilaisen, nimeä vastaan,  ja niin minä teinkin Jerusalemissa. Paljon pyhiä minä suljin vankiloihin, saatuani ylipapeilta siihen valtuuden, ja kun heitä tapettiin, annoin minä ääneni sen puolesta.  Ja kaikkialla synagoogissa minä usein koetin rankaisemalla pakottaa heitä herjaamaan Jeesusta, ja menin niin pitkälle vimmassani heitä vastaan, että vainosin heitä aina ulkomaan kaupunkeihin saakka. Kun näissä asioissa matkustin Damaskoon ylipappien valtuudella ja suostumuksella,  näin minä, oi kuningas, tiellä keskellä päivää taivaasta valon, auringon paistetta kirkkaamman, leimahtavan minun ja matkatoverieni ympärillä,  ja me kaaduimme kaikki maahan, ja minä kuulin äänen sanovan minulle hebreankielellä: ‘Saul, Saul, miksi vainoat minua? Työläs on sinun potkia tutkainta vastaan.’  Niin minä sanoin: ‘Kuka olet, herra?’ Ja Herra sanoi: ‘Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat.  Mutta nouse ja seiso jaloillasi; sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt, niin myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn.  Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö minä sinut lähetän  avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.’  Sentähden, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä,  vaan saarnasin ensin sekä Damaskon että Jerusalemin asukkaille, ja sitten koko Juudean maalle ja pakanoille parannusta ja kääntymystä Jumalan puoleen, ja että he tekisivät parannuksen soveliaita tekoja.

 

Petri Paavola

 

Lisää aiheesta: Homoseksuaalisuus Raamatun valossa

 

Linkki: Ilmainen lahja sielusi pelastukselle!

 

 

 website statistics
eXTReMe Tracker