Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Masturbaatio

Tämän päivän yhteiskunnassa on esillä erittäin voimakkaasti seksi ja ihmisen seksuaalisuus. Tämän johdosta masturbaatio eli itsetyydytys on noussut esille myös seurakunnissa. Uskovien keskuudessa tämä masturbaatio on asia, joka jakaa mielipiteitä sekä asian puolesta, että sitä vastaan. Koen asian olevan niin tärkeän, että päätin kirjoittaa oman näkemykseni asiasta.

Seksi on Jumalan lahja

Ihmisen seksuaalisuus sekä seksi on Jumalan lahja miehelle ja naiselle. Seksin harjoittaminen kuuluu vain avioliittoon eli pysyvään parisuhteeseen. Kaikenlainen muu seksin harjoittaminen on Raamatun opetuksen mukaan syntiä. Seksi on kaunis ja ihana lahja, jonka Jumala on tarkoittanut avioliitossa tapahtuvaksi toiminnoksi.

Seksi on kahden kauppa

Jumala on siis säätänyt seksuaalisuuden miehen ja naisen välille. Seksin harjoittamista ei ole siis tarkoitettu yksin harjoitettavaksi, vaan miehen ja naisen välille. Miehen tehtävä on tyydyttää vaimonsa seksuaaliset tarpeet sekä vaimon tehtävä on tyydyttää miehensä seksuaaliset tarpeet. Näin molempien sekä miehen että vaimon seksuaaliset tarpeet tulee tyydytettyä. Seksiä ei ole siis tarkoitettu yksin harjoitettavaksi. Itsetyydytys on siis syntiä sekä hyvin itsekästä, sillä sen tarkoitus on tuottaa vain itsekkäästi itselleen seksuaalista mielihyvää.

Itsetyydytys nousee lihan himosta, joka tuo mukanaan usein ja melkeinpä poikkeuksetta mukaan myös seuraavanlaisia asioita: Moni tyydyttää itsensä katselemalla riettaita pornolehtiä sekä pornofilmiä. Jeesus sanoi, että jos katsomme naista sydämessämme himoiten niin olemme tehneet sydämessämme huorin. Itsetyydytyksessä ihminen hakee itselleen seksuaalista hyvän olon tunnetta, jota hän ei pysty toteuttamaan pelkkänä koneellisena toimituksena, vaan hän pakosti ajattelee ja luo mieleensä joko kuvan vastakkaisesta sukupuolesta tai sitten hän kuvittelee olevansa jonkun kanssa seksiaktissa. Vaikka en uskokaan, että kukaan pystyy pelkkään koneelliseen toimitukseen ilman synnillisiä ajatuksia, niin itsetyydytys on synti, koska seksin harjoittaminen on Raamatun mukaan miehen ja naisen välinen asia, jonka tapahtumapaikka on pysyvä parisuhde.

Mattt 5:28  Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa.

Itsetyydytys opettaa ihmisen erittäin itsekkääseen seksuaalisen käyttäytymiseen. Itsetyydyttäjä jatkaa usein itsetyydyttämistä vielä avioliitossakin. Itsetyydytys jatkuu siis monilla vielä avioliitossakin kahdella eri tavalla:

1. Opittuna tapana, jossa vielä avioliitossakin tyydytään omat seksuaaliset tarpeet oman käden kautta.

2. Esim. kun mies on oppinut itsetyydyttämään vain omat tarpeensa, niin hän avioliitossa tyydyttää itsensä vaimonsa ruumista avuksi käyttäen, mutta ei kykene tyydyttämään vaimonsa seksuaalisia tarpeita ja jättää vaimonsa tarpeet tyydyttämättä.

Itsetyydytys voi siis tuoda avioliiton seksielämäänkin ongelmia, joista aviopuoliso joutuu kärsimään. Esimerkiksi vaikka tällä tavalla;   On opittu tyydyttämään vain omat tarpeet, mutta aviopuoliso jätetään ilman seksuaalista tyydytystä. Tämä voi johtaa myös aviopuolison sellaiseen kiusaukseen, että hän alkaa hakemaan sänkykumppania itselleen avioliittonsa ulkopuolelta. Itsetyydytys voi siis aiheuttaa melkoisia ongelmia myös avioliitto elämään. Avioliitossa tulee hylätä itsekäs seksi ja panostaa siihen, että aviopuolison seksuaaliset tarpeet tulee tyydytetyiksi.

1 Kor 7:2  mutta haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa, ja kullakin naisella aviomiehensä.

Ps 119:9  Kuinka voi nuorukainen pitää tiensä puhtaana? Siten, että hän noudattaa sinun sanaasi.

Joh 1:12  Mutta kaikille, jotka ottivat Jeesuksen vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä

Raamattu opettaa haureuden syntien välttämiseksi avioliiton tai pidättäytymisen puhtaana Jumalan sanan ja Hengen avulla, sillä jokainen uskova saa voiman syntiä vastaan Pyhän Hengen kautta.

Vääriä tulkintoja

Jotkut puolustelevat naisten masturbaatiota siten, että naisen sukupuolielimet ovat tehty siten, jotta tavallisessa yhdynnässä naisen on lähes mahdotonta saada orgasmi. Jumala loi kuitenkin miehelle ja naiselle sukupuolielimet, joiden avulla mies ja nainen saavat kokea myös seksuaalista mielihyvää, joka huipentuu orgasmiin.

Jos nainen ei saa tavallisessa yhdynnässä orgasmia niin syy siihen on useimmiten miehen kyvyttömyys. Miehen tehtävä on tyydyttää vaimonsa seksuaaliset tarpeet. Kun mies huomioi vaimoansa ja käyttää aikaa rakastelussa, niin kyllä silloin vaimokin saa orgasmin. Niin miehen kuin naisenkin on panostettava seksielämään, jotta seksielämä on tyydyttävää. Terve ja toista huomioon ottava seksielämä tuo tyydytyksen avioliiton kummallekin osapuolelle eikä silloin kummankaan tarvitse harrastaa masturbaatiota.

Jumala on luonut miehelle sekä naiselle sukupuolielimet, jonka tarkoituksena on mahdollisuus saada lapsia sekä kokea myös seksuaalista hyvänolon tunnetta. Kun ja jos seksi elämässä on ongelmia ettei nainen saa orgasmia, niin silloin on hyvä molempien pysähtyä miettimään tilannetta ilman toisen syyllistämistä. Miehen on hyvä arvostaa naista arkielämän askareissa. Kun mies rakastaa ja kunnioittaa vaimoansa arjen keskellä, niin sen seurauksena myös vaimo syttyy helpommin seksin alueilla. Ja kun mies on vielä valmis käyttämään aikaa esileikkiin sekä itse seksiaktiin, niin sen seurauksena myös vaimokin saa kokea orgasmin. Kun ja jos on näitä ongelmia, niin voi viedä vähän aikaa ennen kuin asiat loksahtavat kohdalleen, joten käyttäkää rauhassa aikaa toinen toisiinne. Myös on hyvä puhumalla selvittää mahdolliset lukot sekä väärät ajatukset omasta seksuaalisuudesta. Seksiä voi harrastaa ilman orgasmiakin eli aina ei seksin tarvitse päättyä orgasmiin. Uskovan aviopari on myös rukoiltava Jumalaa auttamaan heitä ja kun seksin alueella on ongelmia. Jos vaimo ei saa orgasmia, joka kuitenkin kuuluu Jumalan luomaan seksuaalisuuteen, niin sitä voitte yhdessä avioparina rukoilla, jotta tämä tilanne korjaantuu normaaliksi.

Vastusta haureuden ja himon henkeä

Seksuaalisuus on ihmisen voimakkaampia viettejä. Jokainen poika ja tyttö sekä mies ja nainen joutuvat kohtaamaan oman seksuaalisuutensa. Jumala antaa uskovalle Pyhän Hengen, jonka avulla voimme taistella lihan himoja sekä itsetyydytystä vastaan. Raamattu opettaa, että saamme taistella syntiä vastaan, jolloin lihamme joutuu kärsimään, koska lihamme haluaa tehdä syntiä. Mutta Jumalan sanan ja Pyhän Hengen avulla voimme voittaa lihamme himot. Taistele siis Pyhässä Hengessä ja pyydä Jumalaa auttamaan sinua pääsemään irti itsetyydytyksestä sekä voittamaan itsetyydytyksen synti. Älä lannistu, vaan taistele himojasi vastaan, niin lopulta saat voiton himoistasi.

Itsetyydytyksestä vapautumiseen voi joskus mennä pitkäkin aika, mutta älä lannistu, vaan pyydä Jumalaa auttamaan sinua, jotta opit vastustamaan tätä syntiä.

Tiedämme lihamme olevan heikko, siksi emme syyllistä ihmisiä masturbaatio asiassa, vaan pyrimme auttamaan heitä lihan himoista Kristuksen vapauteen. Meidän tulee ymmärtää, että ihmisen liha on todella heikko eikä kykene omin voimin vastustamaan syntiä, mutta onneksi Jeesus auttaa meitä.

Ihminen haluaa yleensä puolustella syntiä, siksi kun on siinä itse kiinni eikä pääse siitä vapaaksi. Raamattu opettaa uskovia ottamaan hengelliseksi aseeksi samankaltaisen mielen kuin oli Kristuksella Jeesuksellakin.

Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli- sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä- ettette enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. 1 Piet 4:1,2

Jos suostumme taistelemaan ja kärsimään lihan himojamme vastaan, niin silloin Pyhä Henki kuolettaa meissä lihan himoa ja antaa voiton kun lihamme himot kiusaavat meitä. Silloin saamme Jumalan armosta elää Jumalan tahdon mukaan eikä lihan himojen mukaan.

Olemme armon alla uudessa liitossa, mutta armoliittoon kuuluu kilvoitus elämä. Paavali kirjoittaa Tiituksen kirjeessä " luvussa 2, että Jumalan armo kasvattaa uskovaa hylkäämään synnin ja lihan himot sekä Jumalan armo kasvattaa uskovaa elämään vanhurskaasti sekä siveästi ja jumalallisesti tässä maailmanajassa.


Masturboija rikkoo Jeesuksen sanoja vastaan, kun Hän sanoi: "joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa."

Itsetyydytyksessä on kyse seksuaalisesta toiminnosta, jossa masturboija haluaa tyydyttää hänessä olevat seksuaaliset halut. Itse seksuaalinen halu ei ole syntiä, vaan sen väärin käyttäminen. Seksille Jumala loi paikan, joka on miehen ja naisen pysyvä parisuhde.

Masturbointia on mahdotonta tehdä ilman mitään virikettä ettei rikkoisi Jeesuksen Kristuksen sanoja vastaan: "joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa." Pelkkä katse riittää jo huorin tekemiseen Jeesuksen sanojen mukaan. Masturbaatio on seksuaalista toimintaa, jota on mahdotonta tehdä ilman siihen liittyviä seksi virityksiä (kuvien katselu, ajatus maailman seksi ajatukset). Väitän että himo saa ihmisen masturboimaan, himo, joka haluaa saada seksuaalisen tyydytyksen.

Gal 5:24 Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen.

Kristus antaa meille voiman Pyhässä Hengessä vastustaa ja voittaa lihamme himot. Eli tarkoitus ei ole syyllistää ketään, vaan osoittaa suuntaan sinne missä on voima vastustaa syntiä eli Kristukseen.

Me haluamme tietenkin uskovina auttaa ihmisiä, mutta en minä ainakaan halua auttaa siten, että vaikka tiedän kuinka heikko liha, niin sen tähden sovellan Raamatun sanaa ja muutan synnin vanhurskaudeksi. Ihmisen liha on heikko ja siksi ketään ei saa syyllistää masturbaatiosta, vaan meidän tulee auttaa ja tukea ihmisiä, jotka tästä asiasta kärsivät.

Jumala tarjoaa heikolle lihalle Jeesuksen täytettyä työtä ja Jumalan Pyhää Henkeä, joka antaa heikolle lihalle voimaa vastustaa syntiä.

Tämän kirjoituksen tarkoituksena ei ole syyllistää ketään, vaan auttaa ihmisiä torjumaan epäterveelliset seksitottumukset. Jos sinulla on vaikeuksia tällä itsetyydyttämisen alueella, niin rukoile, jotta Jumala johdattaa sinulle samaa sukupuolta olevan kypsän uskovan, joka voi tukea ja auttaa sinua vapautumaan tästä asiasta. Jumala siunatkoon sinua ja muista Jeesus rakastaa sinua ja haluaa auttaa sinua.

 

Petri Paavola 3.6.2003

Linkkejä:

- http://www.kotipetripaavola.com - Seksi
- http://www.kotipetripaavola.com - Jumalan antama seksuaalisuuden lahja

 


 

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker