Etusivulle     


  

 

5 Moos 6:4

 

 

 

Jehovan todistajien vääriä opetuksia

Uuden maailman käännöksen
virheitä ja ongelmakohtia


 

 


 


  


 

Onko Jehovan todistajien oppi Raamatullinen?
 

Jehovan todistajat uskovat, että heillä on ainoastaan oikea totuus Jumalasta. Jehovan todistajien kirjassa jonka nimi on Puhu perustellen käyttämällä Raamattua, he itse antavat seuraavanlaisia arvioita itsestään. Koska kaikki Jehovan todistajien uskonkäsitykset, käytösnormit ja järjestömenettelyt perustuvat Raamattuun, heidän uskonsa itse Raamattuun Jumalan sanana tekee heidät vakuuttuneiksi siitä, että heillä on tosiaan totuus, s. 110.

 

Nyt lähdemmekin tutkimaan onko tuo Jehovan todistajien väite totta, että kaikki heidän uskonkäsitykset, käytösnormit ja järjestömenettelyt todella perustuvat Raamattuun. Jos sinä lukijani olet Jehovan todistaja, niin kehotan sinua tutustumaan tähän tutkimukseen. Jos ihminen seisoo sillä kalliolla, jolla on totuus, ei häntä voi mikään vahingoittaa ja niin hän on vapaa tutkimaan ja koettelemaan kaikkea. Mutta jos ihminen ei olekaan totuudesta syntynyt, niin ei hänen rakentamansa perustukset kestä niiden kaivelemista.

 

Käytän tässä tutkimuksessa pääopuksena Jehovan todistajien kirjaa, Puhu perustellen käyttämällä Raamattua(Ppkr), koska se on heidän kenttäpalvelutyön käsikirja, jossa on heidän keskeisimmät opetuksensa. Lähtekäämme tutustumaan Raamatun ilmoitukseen, siitä miten Raamattu ilmoittaa oman ilmoituksensa. Laitammekin nyt rinnakkain Jehovan todistajien opin ja Raamatun opin ja katsomme ovatko ne yhtäpitävät vai ei.

 

Alleviivaukset (lihavoidut) ovat suurelta osin minun asettamiani, jotta on helpompi seurata opetuksen sisältöä. Raamatun käännöksiä käytän pääasiassa 33/38 kirkkoraamattua, mutta paikoissa, joissa on käännös epätarkka pitäydymme alkutekstien puhtaaseen ilmoitukseen. Jehovan todistajien uuden maailman käännös on luonnollisesti mukana puhu perustelle käyttämällä raamattua kirjan lainauksissa ja osittain myös minun tekstissäni. Käytän Jehovan todistajista lyhennettä JT.

 

 

 

 

  

 
eXTReMe Tracker