Nature

Tutkikaa, mikä on otollista Herralle Ef 5:10

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta | SaulusMedia | Petri - Youtube 

Nature

Jumalan armon rakastava hyvyys
Jumalan armosta opetetaan hyvin monella eri tavalla erilaisissa uskonyhteisöissä. Osa opetuksista on Raamatullisia ja jotkut opetuksista ovat täysin epäraamatullisia. Jumalan armo on eräs Raamatun opetuksen keskeisimmistä opetuksista ja siksi olisi tärkeä ymmärtää mitä Raamattu opettaa Jumalan armosta. Pyrin käymään läpi Raamatun sanan kautta sitä mitä Raamattu sanoo Jumalan armosta. Kirjoitukseni ei ole kaiken kattava Jumalan armosta, vaan käsittelee sitä muutamasta tärkeästä näkökulmasta käsin. Koska olen vajavainen ja erehtyväinen ihminen, niin siksi sinun tulisi tutkia ja koetella kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Jeesus rakastaa sinua älä sulje silmiäsi
Olen saanut sydämelleni kehotuksen kirjoittaa siitä kuinka moni uskova voi nyt pahojen aikojen saapuessa ajatella sitä, että nyt keskityn yksin Jeesukseen, enkä halua nähdä ja kuulla sitä mitä maailmassa tapahtuu. Jos haluat todella olla sellainen uskova, jonka keskipiste on Herra Jeesus, niin silloin sinun tulisi noudattaa Herran Jeesuksen opetusta aikain merkkien seuraamisesta, jotka edeltävät Hänen tulemustaan. Jos pistät pääsi pensaaseen etkä halua nähdä sitä mitä nyt on tapahtumassa, niin voit joutua todella suuriin vaikeuksiin, koska sielustasi käydään kovaa taistelua, vaikka oletkin uskossa Herraan Jeesukseen. Herra Jeesus nimenomaan varoitti ettemme eksyisi odottaessamme Hänen tulemustaan ja kehotti meitä seuraamaan aikain merkkejä, koska silloin meidän uskomme keskipiste Jeesukseen toimii oikealla tavalla. Herra Jeesus rakastaa sinua ja Hän rakkaudessaan haluaa ohjata ja auttaa sinua kulkemaan läpi vaikean ajan, joka odottaa ihmiskuntaa, mutta Hänen rakkautensa avulla sinä selviät lopulta perille päämäärään, joka on Herramme Jeesuksen kohtaaminen ja iankaikkisen elämän viettäminen ikuisesti Hänen kanssaan. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Jumala katsoo Kristuksen täydellisyyden kautta
Monet Herran Jeesuksen opetuslapset ovat kuulleet sanonnan, että Jumala katsoo sinua Jeesuksen Kristuksen täydellisyyden kautta. Jotkut uskovat sanovat ettei Raamattu opeta sellaista oppia, jossa Jumala katsoo (näkee) uskovan ihmisen Jeesuksen Kristuksen täydellisyyden kautta, vaan että tällainen oppi olisi uskovien keksimä ja kehittelemä uskonnollinen ihmisoppi. Jumalan sanasta Raamatusta löytyy oppi ja opetus, joka tuo selkeästi esille sellaisen ajatuksen, jonka mukaan Jumala katsoo uskovaa ihmistä Jeesuksen Kristuksen täydellisyyden kautta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Ristiinnaulittu kirjoitus säädöksineen
Jumalan laki on sellainen aihe meille Uuden Liiton (UL) uskoville, että olemme siitä montaa mieltä. Jotkut ovat lain alla korottaen vanhan liiton järjestystä, toiset painottavat sitä ettei laki ole enää miltään osin voimassa UL:ssa. Suurin osa Uuden Liiton aikakauden uskovista on ihan oikein sitä mieltä, että vanha liitto on kokonaan kumottu, emmekä ole enää vanhan liiton alla, sillä Herran Jeesuksen syntiuhri ristinpuulla kumosi koko vanhan liiton järjestyksen.  Opetus Jumalan laista Uuden Liiton aikakaudessa on haastavaa, joka voi viedä meidät väärään suuntaan jos emme ymmärrä sitä mitä Raamattu ja Uuden Liiton kirjoitukset opettavat Jumalan laista. Koen sydämessäni, että tämä kirjoitus on eräs kaikkein tärkeimmistä kirjoituksista mitä olen koskaan kirjoittanut sivulleni.

Lain muutos Kristuksen laki
Kirjoitin 24.9.2018 kirjoituksen: Ristiinnaulittu kirjoitus säädöksineen, josta olen saanut sellaista palautetta, joka väittää ettei Herra Jeesus olisi kumonnut vanhan liiton lakia, vaan se olisi edelleen sellaisenaan voimassa. Edellä oleva väite on Raamatun sanan opetuksen vastainen, koska lain muutos muutti Jumalan lain opetuksen ja kumosi vanhan liiton lakijärjestyksen. Raamatussa on selkeä opetus siitä kuinka Herra Jeesus kumosi vanhan liiton lain ja järjestyksen, koska Herra Jeesus verensä ja sovitustyönsä kautta sai aikaan lain muutoksen, sillä Uudessa Liitossa on voimassa Kristuksen Laki, Jumalan lakina, joka on muuttuneessa tilassa. Jos ei ymmärrä Herran Jeesuksen aikaansaamaa lain muutosta, niin silloin on vaara ajautua vanhan liiton alle, joka on vastoin Uuden Liiton järjestystä. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Uusi Liitto kumosi vanhan liiton
Olen kirjoittanut viime aikoina kaksi kirjoitusta koskien Jumalan lakia Uuden Liiton järjestyksessä. Koin että on vielä syytä käsitellä tätä asiaa tietystä näkökulmasta käsin. Olen huomannut, että uskovien keskuudessa on yhä enemmän alkanut vaikuttaa sellainen ajatus ja oppi, että kaikki vanhan liiton aikaiset lait olisivat voimassa sellaisenaan ja siten koko vanhan liiton laki velvoittaisi myös Uuden Liiton uskovia noudattamaan sitä. Asia ei tietenkään ole näin, sillä Herra Jeesus verensä ja sovitustyönsä kautta on kumonnut vanhan liiton lakijärjestyksen uhreista ja seurakunnan toimeenpanemista kuolemanrangaistuksista jne. Lain alle meneminen (VL:n järjestyksen mukainen usko UL:ssa) on sama asia kuin astua pois Messias Jeesuksesta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Muutama esimerkki lain muutoksesta
Kuten olen tuonut esille aikaisemmin, niin yhä enemmän uskovien keskuudessa leviää väite, jonka mukaan kaikki vanhan liiton lain käskyt ja opetukset ovat  sellaisenaan voimassa Uudessa Liitossa. Olen saanut palautetta koskien viime aikaisia kirjoituksiani, joissa olen tuonut esille, että Herran Jeesuksen veri ja sovitustyö kumosi vanhan liiton sekä sai aikaan lain muutoksen. Palautteen joukossa on ollut voimakkaita kannanottoja siitä kuinka koko vanhan liiton laki olisi sellaisenaan voimassa Uudessa Liitossa. Kun olen tutkinut palautteita ja perusteluita, joilla vedotaan siihen, että kaikki VL:n lait olisivat voimassa sellaisenaan, niin olen huomannut kuinka perustelut perustuvat väärään ymmärrykseen, josta puuttuu Pyhän Hengen antama ymmärrys.

Jeesus täytti lain meidän puolestamme
Olen huomannut kuinka ihan lähivuosina on ilmaantunut yhä enemmän sellaisia ihmisiä, jotka vaativat koko vanhan testamentin opetuksen noudattamista, niin että kaikki VT:n käskyt olisivat sellaisenaan voimassa myös Uudessa Liitossa. Vaatimus VT:n kaikkien käskyjen noudattamiseen ei ole Uuden Liiton järjestyksen mukaista opetusta, vaan eksytys, jossa ihmisiä eksytetään palamaan takaisin liitto järjestykseen, joka kumoutui Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta. Tuon kirjoituksessani esille erään yksityiskohdan, jonka kautta näemme sen, että Herra Jeesus täytti lain meidän puolestamme, koska me emme kykene, emmekä voi täyttää Jumalan lakia. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Palaaminen alkuperäiseen seurakunta elämään
Elämme nyt tässä hetkessä (2021 alkuvuotta) mielenkiintoisia aikoja, sillä näemme Raamatun lopunaikojen profetioiden alkavan täyttymään silmiemme edessä. Eräs asia, joka tulee täyttymään Jumalan sanan profetian mukaan on myös seurakunnan palaaminen takaisin alkuperäiseen seurakunta elämään. Tämä tarkoittaa palaamista takaisin Jumalan asettamaan seurakunta malliin. Tätä kirjoitusta vastaan tullaan hyökkäämään ankarasti tai sitten osa niistä, jotka eivät halua uskoa tätä sanomaa, haluavat vaieta tämän aiheen kuoliaaksi. On myös niitä, jotka ottavat ilolla vastaan tämän kirjoituksen sanoman. Kirjoitukseni tarkoitus ei ole tuoda hajaannusta, vaan poistaa hajaannusta ja herätellä meitä uskovia palaamaan takaisin seurakunnan alkuperäiseen ykseyteen. Olen kokenut saaneeni tämän sanoman Herralta, siksi tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera. Olen vajavainen ihminen ja siksikin sinun on syytä huolellisesti tutkia ja koetella kirjoitukseni sanoma.

Informaatiosota valeuutiset Jumalan palveleminen
Kaikkina aikoina Herran Jeesuksen opetuslapsen keskipisteen tulee olla uskossa Herraan Jeesukseen rakkauden totuudessa. Vuodesta 2020 tähän päivään asti ja tämänkin päivän jälkeen koronavirus ja koronarokote on erottanut Herran Jeesuksen opetuslapsia kahteen eri leiriin, jossa toiset sanovat koronarokotteen olevan hyvä asia ja toiset sanovat koronarokotteen olevan ihmiselle vaarallinen. Tämä asia ei saisi jakaa, eikä repiä seurakuntaa ja aiheuttaa seurakunnan sisällä riitoja. Vaikka olisimme mitä mieltä tahansa koronarokotteesta, niin se ei saa aiheuttaa riitoja eikä rikkoa totuuden rakkauteen perustuvaa uskon ykseyttä. Keskinäisen totuuden rakkauden vaaliminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kukaan ei saisi kertoa omaa kantaansa siitä mitä ajattelee koronarokotteesta. Oman mielipiteensä sanominen koronarokotteesta, näkökannan esittäminen tai miten asian ymmärtää tulisi tapahtua sävyisyyden Hengessä ja toinen toisiaan kunnioittaen, Hengen ykseyden ja veljeyden sekä sisaruuden Kristuksessa Jeesuksessa säilyttäen. Tämä aihe on nyt todella tärkeä. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta.

Palautetta MOT ohjelmasta ja farmakeia sanasta
Olen saanut paljon monenlaista palautetta YLE:n MOT ohjelmasta, tekemästäni MOT ohjelma videosta, jossa oli koko MOT ohjelman puoli tuntia kestävä haastatteluosuus. Olen saanut myös paljon palautetta farmakeia sanasta. Palautetta on tullut kaikesta edellä olevasta niin negatiivista kuin positiivistakin. Palautetta on annettu e-mailin kautta, puhelimen kautta ja facebookin kautta jne. Kirjoitan eräästä asiasta, joka nousi sydämelleni, kun olen ollut tekemisissä minulle annettujen palautteiden kanssa. Tämä palaute ja näkökulma sekä kysymys on niin hyvä, että siihen ei voi olla vastaamatta. Palaute ja kysymys kuuluu; miksi koronarokote olisi Ilmestyskirjan kuvaama lääkemyrkky, jos farmakeia sana tarkoittaisi lääkemyrkkyä, niin miksi aikaisemmat rokotteet eivät ole lääkemyrkkyjä, millä perusteella koronarokote olisi Ilmestyskirjan lääkemyrkky? Käsittelen tässä kirjoituksessa ainoastaan tuota yhtä palautetta ja kysymystä ja siihen liittyviä jatkokysymyksiä. Se miksi en nyt ainakaan tässä käsittele enempää palautteen kysymyksiä, johtuu siitä, että moniin kysymyksiin ja palautteisiin olen jo vastannut siinä pitemmässä MOT ohjelmassa, jonka tein ja myös useissa kirjoituksissani ja puheissani. Nyt käsittelyssä olevaan palautteeseen ja kysymykseen löytyy myös vastaus puheistani ja kirjoituksistani, mutta ei ehkä niin selkeästi kuin sen pitäisi olla. Siksi pyrin nyt tuomaan tämän esille niin selkeästi kuin kykenen ja osaan tehdä sen. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Älä koske Jumalan silmäterään
Kirjoitin 17.1.2020 kirjoituksen: Suomalainen kansanedustaja ja antisemitismi. Kirjoituksessani kävin läpi faktoja Gazan tilanteesta ja siitä kuinka Israel ei ole syypää Gazan palestiinalaisten kärsimyksiin, vaan terroristijärjestö Hamas. Tein nyt aiheesta uuden kirjoituksen, jonka jätän muuten tekstiltään ihan samanlaiseksi kuin aikaisempi kirjoitukseni, mutta lisään kirjoituksen alkuun ja loppuun (lihavoitu teksti kappaleen alussa) Raamatun ja Jumalan näkökannan ja mielipiteen Israelista ja siitä mitä silloin tapahtuu, kun ihminen nousee vastustamaan Jumalan valintaa ja silmäterää Israelia.

Rabbin messias on antikristus
Israel365 News julkaisi (3.1.2021) artikkelin: One World Government: A Necessary Evil for Messiah to Prevail, Mystical Rabbi Proclaims (Yksi maailmanhallitus: Välttämätön paha Messiaan hallitsemiseen, mystinen rabbi ilmoittaa). Raamattu kehottaa meitä siunaamaan Israelin kansaa ja tämän siunauksen ydin ja päämäärä on Israelin kansan pelastuminen Jumalan asettaman pelastuksen kautta. Uuden Liiton aikakaudessa Jumala on valmistanut pelastuksen tien uskon kautta Herraan Jeesukseen. Tätä toivon ja tällä tavalla siunaan Israelin kansaa. Toin tämän tärkeän asian esille heti aluksi ettei kukaan ymmärrä lukemaansa väärin. Ortodoksijuutalaiset ovat poikenneet kauas pois Jumalan pelastuksesta Herrassa Jeesuksessa sekä vanhan liiton uskon perustuksista. Ortodoksijuutalaiset harjoittavat kabbalismia ja ovat saaneet vaikutteita Egyptin muinaisuskosta, persialaisten muinaisuskosta (Babylon), Babylonian astrologista, kreikkalaisten filosofien numerologiasta ja Pythagoraan mystiikasta jne. Lukiessani Israel365 Newsin artikkelin yhdestä maailmanhallituksesta ja kuinka he liittävät messiaan siihen, niin ortodoksijuutalaisten kabbalistien eksymyksen pystyy ymmärtämään heidän uskonkäsitystensä taustan vuoksi. Kabbalistinen ortodoksijuutalaisuus on mukana samassa eksytyksessä, jolla koko maailma on eksytetty tässä lopunaikana. Tämän eksytyksen loppuhuipennus on antikristuksen ilmestyminen maan päälle, jumalaton eksynyt ihmiskunta luulee antikristuksen olevan messias, maailman pelastaja. Kirjoituksessani käyn läpi Israel365 Newsin artikkelin eksyttäväistä informaatiota ja samalla kerron sen mikä on Raamatun totuus. Kirjoitukseni tarkoitus on kertoa Jumalan pelastuksesta Herrassa Jeesuksessa sekä olla ohjaamassa niitä uskovia ihmisiä oikeaan suuntaan, jotka ovat imeneet sydämeensä eksytyksen henkeä, sekä rohkaisuksi ja vahvistukseksi niille, jotka rakastavat Herraa Jeesusta totuudessa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Kysymykseni rabbi Tulylle
Rabbi Naphtali “Tuly” Weisz on perustanut Israel365:n tarkoituksenaan yhdistää kristityt Israelin maahan ja kansaan. Tuly on myös the Israel Biblen toimittaja sekä Breaking Israel News kustantaja. Rabbi Tuly on sanonut rakastavansa ja arvostavansa keskusteluja ihmisten kanssa. Siksi lähetin hänelle avoimen ja julkisen kysymyksen (tämän kirjoituksen kautta alunperin englanniksi). Kysymykseni ovat erittäin tärkeitä koskien Jerusalemin temppelin sijaintia.

Jumalan tahdon mukainen usko
Monien erilaisten uskonsuuntien ja ryhmien sekä yksittäisten uskovien sydämillä on monenlaista tulkintaa ja opetusta siitä millaista on Raamatullinen usko. Seassa on tervettä ja raitista opetusta sekä väärää opetusta ja erittäin vahingollista opetusta. Yritän ja pyrin käsittelemään tätä opetusta pääasiassa sen kautta mitä Raamattu opettaa Jumalan tahdon mukaisesta uskosta ja millaisena se esiintyy Raamatussa. Tarkoitus ei ole siis pöyhiä vääriä oppeja ikään kuin millaista sisältöä on roskakorissa tai kaatopaikalla, vaan tutkia sitä mitä Raamattu opettaa uskosta. On kuitenkin selvää, että kun tutkimme sitä mikä on oikeaa ja Raamatullista, niin ymmärrämme myös millä tavalla uskon vääristyminen johtaa ikäviin ja vahingollisiin seuraamuksiin. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan valossa rukouksen kera. Opetus ei ole kaikenkattava aiheesta, vaan pyrkii antamaan suuntaviittoja, jonka tarkoituksena on saada sinut itse henkilökohtaisesti tutkimaan syvällisesti Jumalan sanan opetusta sekä etsimään Jumalan tahtoa.

Jumalan vaikuttama rakkaus
Me uskovat yksilöinä ja monenlaisissa erilaisissa uskonsuunnissa opetamme Jumalan rakkaudesta monesti ihan eri tavalla kuin mitä Raamattu opettaa. Sen lisäksi me uskovat myös hyvin usein sanomme toimivamme Jumalan rakkaudesta käsin, mutta emme kuitenkaan toimi käytännössä sen mukaan mitä Raamattu opettaa Jumalan rakkaudesta ja sen vaikutuksista uskovan ihmisen elämässä. Lukiessani 1 Korinttolaiskirjeen lukua 13 mieleeni nousi voimakkaasti ajatuksia, jotka haluan jakaa sinulle rakas lukijani. Jumalan sanan edessä tunnen pienuuteni ja vajavaisuuteni todella voimakkaasti ja ymmärrän sen kuinka paljon parannuksen tekemistä elämääni mahtuu. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

YK haluaa kieltää tiettyjä uskonnollisia vakaumuksia
Maaliskuun toisena päivänä 2020 YK:n uutissivulla YK:n uskonnon ja uskomusten vapaus komitean erikoisasiantuntija Ahmed Shaheed sanoi kuinka uskonnollisten vakaumusten perusteella toisten ihmisten oikeuksien loukkaaminen on kiellettävä. Jokainen Jumalan sanan totuutta ja Jumalaa rakastava Herran Jeesuksen opetuslapsi ymmärtää mitä Shaheedin lausunto tarkoittaa. Olemme lähestymässä sitä aikaa, jolloin toteutuu Herran Jeesuksen profetia siitä kuinka kaikki kansankunnat alkavat vainoamaan Herran Jeesuksen opetuslapsia. Tämä Herran Jeesuksen antama profetia Hänen omien sanojensa mukaan on eräs niistä merkeistä, jotka tulevat toteutumaan ennen Hänen toista tulemustaan ja seurakunnan ylöstempausta. Kiitos Herralle, Jumalan rakkaus, totuus ja Hänen voimansa on suurempi kuin saatanan synnyttämä vaino meitä uskovia kohtaan. Meidän ei tule hätääntyä, eikä pelätä, sillä Raamattu sanoo, että Hän (Jumala), joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Rabbi vertaa Trumpia kuningas Hiskiaan
Ortodoksijuutalaisten media Israel365 News (entinen Breaking Israel News) julkaisi (6.10.2020) artikkelin: Trump's Illness Akin To Hezekiah's Illness: Offering Second Chance At Pre-Messiah Song (Trumpin sairaus on samanlainen Hiskian sairauden kanssa: Tarjoten toisen mahdollisuuden Messiaan lauluun). Artikkelissa verrataan Trumpia kuningas Hiskiaan. Israel365 Newsin artikkelissa kerrotaan vääriä tietoja kuningas Hiskiasta sekä Trumpista pyritään luomaa hahmoa, jonka kautta maailma johdatetaan messiaaniseen aikakauteen. Koin sydämelläni kuinka tästä aiheesta olisi tärkeää kirjoittaa, koska tämä artikkeli sisältää monta petoksen ja valheen siementä. Herraa Jeesusta totuudessa rakastavan uskovan olisi hyvä ymmärtää mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa ja millä tavalla Trumpin sekä myös ortodoksijuutalaisten toimet ovat antikristillisiä. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Abraham Accord kolikko ja uusi maailmanjärjestys
Israel ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat solmivat virallisesti rauhansopimuksen 15.9.2020 USA:n presidentti Donald Trumpin johdolla. Israelilainen Temple Education Center (Temppeli koulutuskeskus) on julkaissut temple-coins.com nettisivulla uuden temppelikolikon, jonka nimi on Abraham Accord. Abraham Accord kolikon symboliikka paljastaa meille myös sen, että kyseessä on antikristillinen uuden maailmanjärjestyksen hanke. Kirjoituksessani käyn läpi kolikon symboliikkaa ja kuinka se liittyy Babyloniasta peräisin olevaan vapaamuurariuteen, jonka päämäärä on antikristuksen kautta johdattaa ihmiskunta palvomaan luciferia (saatanaa). Raamatun lopunajan profetiat täyttyvät huimaa vauhtia silmiemme edessä ja suuri luopumus niittää yhä enemmän satoa uskovien keskuudessa. Kirjoitukseni tarkoitus on saada Herran Jeesuksen opetuslapset pysymään rakkauden totuudessa sekä paljastaa pimeyden työt ettemme eksyisi sitä tukemaan. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera. 

Israelin ja arabiemiraattien sopimus "rauhasta"
Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu ilmoitti 13.8.2020 Israelin tekevän presidentti Trumpin avulla rauhansopimuksen Yhdistyneiden arabiemiirikunnan (YAE) kanssa. Rauhansopimus on nimeltään Abraham Accord. Monet ihmiset pitävät tätä rauhansopimusta todella merkittävänä askeleena kohti laajempaa Lähi-idän rauhaa. Raamatun sanan totuuden avulla näemme ettei tämä rauhansopimus tule johtamaan todelliseen rauhaan Lähi-idässä. Presidentti Trump ei ole todellinen rauhantekijä tai rauhanlähettiläs, sillä hän on osallisena petoksessa. Islaminuskoiset muslimimaat ovat vannoneet etteivät ne tee koskaan todellista rauhaa Israelin kanssa, koska heidän päämääränsä on tuhota Israel ja hävittää se lopullisesti pois maailmankartalta. Islaminuskon ideologia toimii siten, että muslimimaiden tekemä "rauha" Israelin kanssa ei ole koskaan rauha, vaan aina aselepo, jonka aikana muslimit pyrkivät vahvistumaan lyödäkseen Israelin lopullisesti. Moni ihminen ja uskoa tunnustava kristittykin on joko unohtanut tai ei tiedä muslimien ideologiaa, jonka mukaan Israelin kanssa tehty "rauha" on aina aselepo, ei rauha, sillä he eivät voi, eivätkä saa tehdä rauhaa Israelin kanssa, koska heidät on velvoitettu pyrkimykseen ja päämäärään, joka on Israelin lopullinen tuhoaminen. Jos Trump ymmärtäisi muslimien ideologian ja päämäärän koskien Israelia, niin hän tuskin pyrkisi tekemään rauhaan, joka perustuu petokseen. Koska Trump on kuitenkin voimakkaasti mukana luomassa "rauhaa" Lähi-itään, niin hän on myös petoksen airut. Tässä kirjoituksessani käsittelen Israelin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien välistä rauhansopimusta ja siihen liittyviä asioita ja kuinka ortodoksijuutalaiset rabbit suhtautuvat siihen. Tuon myös esille Jumalan sanan totuutta koskien tätä aihetta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Jerusalemin kolmas temppeli ja pakanauskonnot
Juutalainen Yoni Tzadok kouluttaa tulevan kolmannen temppelin pappeja (lähde israel365news.com). Tzadokin perustama koulu ei saa kaikkien juutalaisten valtavirran rabbien ja kirjanoppineiden hyväksyntää. Siitä huolimatta ettei Tzadokin pappiskoulu kolmatta temppeliä varten saa kaikkien juutalaisten rabbien ja kirjanoppineiden hyväksyntää, niin Tzadokin ajattelutavassa on samanlaisia piirteitä kuin Sanhedrinin puhemiehellä (Hillel Weiss). Tzadokin ajatuksista ja mietteistä käy selvästi ilmi se kuinka tuleva Jerusalemin kolmas temppeli on antikristillinen hanke. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Israel365 News ja kolmas temppeli
Ortodoksijuutalaisten media Israel365 News on kirjoittanut sivullaan Jerusalemiin rakennettavasta kolmannesta temppelistä. Israel365 News kirjoitus kolmannesta temppelistä sisältää sellaista informaatiota, jota on syytä käsitellä Raamatun sanan totuuden valossa. Raamatun sana sisältää profetioita kolmannesta temppelistä, mutta ei sillä tavalla miten Israel365 News media kertoo siitä. Raamattu opettaa myös eri tavalla kuin ortodoksijuutalaisuus sen missä muinainen Jerusalemin temppeli sijaitsi. Sydämessäni siunaan Israelia ja rukoilen Israelin puolesta, mutta en siunaa sitä miten ja millä tavalla ortodoksijuutalaiset vääristelevät Jumalan sanan opetusta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Jerusalemin kolmannen temppelin näkyleivät
Luen ja seuraan säännöllisesti ortodoksijuutalaisten mediaa Breaking Israel Newsia, koska sieltä näen missä kohdassa ortodoksijuutalaisuuden kolmannen temppelin valmistelut ovat. Breaking Israel News mediaa seuraamalla näen myös sen, missä ortodoksijuutalaisuus on ihan yleisesti menossa. Kaikkein tärkeintä on lukea ja tutkia Raamattua, Jumalan sanan ilmoitusta. Tärkeätä on myös ymmärtää ajan merkkejä ja varsinkin profeetallisia ajanmerkkejä, jota Jerusalemiin valmistuva kolmas temppeli on, koska sen rakentuminen ja valmistuminen edeltää Herran Jeesuksen tulemusta. Jerusalemin kolmannen temppelin valmistelut ovat jo pitkällä, ja nyt yritetään selvittää ja elvyttää Jerusalemin temppelin näkyleipien valmistusreseptiä. Raamatun näkyleivillä oli voimakas esikuvallinen opetus, jota myös käsittelen kirjoituksessani. Raamatun sanan profetian mukaan Jerusalemiin tullaan rakentamaan kolmas temppeli lopunaikana, mutta se on Jumalan sallimus, ei Jumalan tahto. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Muinainen Juudea Jerusalemin temppeli ja kannabis
Breaking Israel News (BIN) julkaisi 31 toukokuuta, 2020 artikkelin: Pot was Used in Temple Service in Ancient Judea Archaeologists Reveal (Arkeologit paljastavat marihuanaa käytettiin temppelipalveluksessa muinaisessa Juudeassa). Artikkelin mukaan uusi tekniikka paljastaa kuinka läntisessä Israelissa ensimmäisen temppelin aikana poltettiin marihuanaa. Artikkeli toi esille sen, että tutkijat viittasivat siihen kuinka marihuanaa olisi käytetty tarkoituksena päästä pilveen, eli huumeen vaikutuksen alaisuuteen. Artikkelin mukaan tutkijat olivat päätelleet tästä, että Salomonin temppelin papit olisivat myös tehneet samoin; olisivat olleet marihuanan huumaavan aineen vaikutuksen alaisina. BIN:n artikkeli toi esille, että luultavasti tästä ei olisi kuitenkaan ollut kyse. Ilmestyskirjan yhdeksännessä luvussa kerrotaan siitä kuinka lopunajan ihmiset eivät tee parannusta lääkemyrkkyjen (alkutekstin mukaan) käyttämisestä. Tämän lääkemyrkky sanan merkitys on lääkkeitten käyttö, myrkyn sekoitus, taikuus, noituus ja velhous sekä sen eräs merkitys on huumaavan aineen käyttäminen. Raamatun sana profetoi sen kuinka lopunajan ihmiskunta hyväksyy huumaavien aineiden käytön, jotka ovat myrkkyjä. Nykyään monissa maissa on jo hyväksytty psykedeelisiä huumeita sekä kannabiksen lääkekäyttö. Raamatun sanan tarkka profetia on tiennyt tämän jo etukäteen noin 2000 vuotta sitten. Voiko olla niin, että Jerusalemin tulevan temppelin jumalanpalveluksessa aletaan käyttämään huumaavia aineita palvonta merkityksessä? En tiedä, voi olla ettei niin käy, mutta tänä päivänä on olemassa juutalaisia rabbeja, jotka ovat huumeille myötämielisiä. Se on kuitenkin varmaa, että lopunajan uskonnollinen maailma ainakin osittain (ehkä jopa enemmistönä) tulee hyväksymään huumaavien aineiden käytön uskonnollisessa tarkoituksessa, aikomuksenaan saada kokea "pyhiä" kokemuksia. Raamatun sanan profetia kertoo siitä kuinka lopunajan ihmiskunta ei tee parannusta lääkemyrkyn (myös huumeet) käyttämisestä, ja siksi myös meidän uskovien on puhuttava ja kerrottava tästäkin asiasta, että ihmiset voisivat tehdä parannuksen synneistään ja vastaanottaa pelastus uskon kautta Messias Herraan Jeesukseen. Sinä, joka olet Jeesukseen uskova ihminen tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera. Sinä, joka olet jumalaton ihminen, sinä voit lukea kirjoitukseni ja nähdä totuuden jos uskot Jumalan sanan totuutta sekä Pyhän Hengen todistusta sydämelläsi, joka näyttää todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion.

Satanistit ja Jerusalemin temppeli
Breaking Israel News julkaisi (21.6.2020) artikkelin: Jerusalem: Satanists get Cold Feet, Cancel Own ‘New World Order’ Event during Solar Eclipse - Jerusalem: satanistit peruuttivat oman uuden maailmanjärjestyksen tapahtuman auringonpimennyksen aikana. Breaking Israel News (BIN) on ortodoksijuutalaisten media ja edellä olevan artikkelin toimittaja suhtautui satanisteihin ja luciferiin todella myönteisesti. Kirjoituksessani en keskity pelkästään satanistiseen petokseen ja eksytykseen, vaan tuon myös esille Raamatun totuutta. Kaikkien asioiden juuret paljastuvat nyt tässä lopunajassa, joka tuo esille sen, että on olemassa vain kahdenlaisia juuria ja perustuksia ja nämä juuret ja perustukset pyrkivät yhdistymään ja tulemaan yhdeksi. Jumalasta syntynyt juuri ja perustus on Messias Jeesuksen veren perustuksella Jumalan armosta pelastettujen joukko, joka tulee lopulta yhdistymään yhdeksi Jumalan seurakunnaksi niiden taholta, jotka rakastavat Herraa Jeesusta totuudessa. Sitten on se toinen juuri ja perustus, joka muodostuu perkeleen lapsista ja petoksesta, joka pyrkii myös tulemaan yhdeksi (ekumenia) monin eri tavoin muun muassa yksi ja uusi maailmanjärjestys, yksi ja uusi maailmanhallitus, yksi ja uusi maailmanuskonto, yksi ja uusi maailmanvaluutta jne. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Bill Gates ja uusi maailmanjärjestys
Moni voi kysyä miksi Herran Jeesuksen opetuslapsi kirjoittaa Bill Gatesista, sillä eihän Bill Gatesilla ole mitään tekemistä Raamatun sanan opetuksen kanssa? Minun vastaukseni tällaiseen kysymykseen on: Bill Gatesilla on sillä tavalla tekemistä Raamatun sanan kanssa, että hän on mukana luomassa uutta maailmanjärjestystä yhdessä monien kanssa maan päälle. Raamattu sanoo, että lopunaikana tulee olemaan pedon merkki järjestelmä, jossa yksi (antikristillinen) maailmanhallitus hallitsee maan päällä ja tätä Bill Gates on luomassa yhdessä kaltaistensa kanssa. Raamatussa Herra Jeesus kehottaa seuraamaan aikain merkkejä, jotka edeltävät Hänen tulemustansa ja eräs tällainen merkki on ihmisten saattaminen antikristillisen maailman vallan alaisuuteen, joka aloittaa maailmanlaajuisen vainon Herran Jeesuksen todellisia opetuslapsia kohtaan. Tällä tavalla Bill Gatesia ja hänen toimiansa voidaan tarkastella ja tutkia, että Herran Jeesuksen opetuslapset, jotka eivät vielä ole heränneet siihen todellisuuden mitä nyt on maailmassa menossa voisivat herätä ja laittaa lamppunsa kuntoon öljyn kera. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Temppelin juomauhrin uudelleen vahvistaminen
Adam Eliyahu Berkowitz kirjoitti Breaking Israel News mediassa lokakuun 18. päivä artikkelin: Redemption Mile-Marker: Record-Breaking Crowd at Reenactment of Temple Libation Ceremony. Artikkelissa kerrotaan kuinka lehtimajajuhlan aikana temppelin juomauhrin seremonia on lunastuksen (pelastus, vapautus) merkkinä, jota seurasi ennätysyleisö. Ortodoksijuutalaiset olivat tämän seremonian takana, jonka tarkoituksena oli ottaa askeleita kohti kolmannen temppelin rakentamista ja pystyttämistä. Raamattu ei opeta mitään siitä, että Jumala olisi määrännyt Israelin kansalle vanhassa liitossa temppelin juomauhrin viettämistä, vaan se on ortodoksijuutalaisten itse keksimä seremonia, jota juutalaiset toimittivat jopa Jeesuksen aikana. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Väärä opetus eläinuhrien palaamisesta
Mitä jos joku sanoisi sinulle, että Jumala palauttaa takaisin eläinuhrit tuhatvuotisessa valtakunnassa, mutta eläinuhreja ei uhrata syntien anteeksisaamiseksi, sillä on niillä on ainoastaan eräänlainen muistuttava merkitys? Sinä varmaankin ajattelisit, että edellä oleva opetus on väärä opetus, joka vääristää ja halventaa Herran Jeesuksen iankaikkista syntiuhria ja sovitustyötä. Jotkut dispensationalismia kannattavat uskovat ihmiset opettavat, että Jumala palauttaa eläinuhrit tuhatvuotiseen valtakuntaan, jossa eläinuhrit eivät sovita syntejä, vaan eläinuhreilla on muistuttava merkitys, niin kuin Herran aterialla (ehtoollinen), joka muistuttaa Jeesuksen syntiuhrista, mutta ei korvaa sitä, eikä ota siitä mitään pois. Oppi eläinuhrien palaamisesta tuhatvuotisessa valtakunnassa Jumalan käskynä on epäraamatullinen opetus, joka on vakava väärä opetus, koska vääristää ja halventaa Herran Jeesuksen iankaikkista syntiuhria ja sovitustyötä. Tässä kirjoituksessa käyn läpi tuhatvuotisen eläinuhri opetuksen taustoja. Suomessakin on muutamia tunnettuja sananjulistajia, jotka uskovat eläinuhrien palaamiseen tuhatvuotisessa valtakunnassa. Käyn läpi myös heidän ajatuksiaan sekä sitä kuinka Raamattu kumoaa tämän väärän opetuksen. Tarkoitukseni ei ole aiheuttaa riitaa ja hajaannusta uskovien välille, vaan saada meidät tutkimaan ja koettelemaan asiat joita meille on opetettu, että voisimme Jumalan armosta löytää totuuden. En ole kirjoittanut kirjoitustani siksi, että sen kautta lyötäisiin rakasta uskon sisarta ja veljeä, joka ajattelee tai uskoo eri tavalla asioista, joista kirjoitan. Älä käytä kirjoitustani lyömäaseena sisariasi ja veljiäsi vastaan, vaan sen sijaan lähesty heitä sävyisyyden rakkaudessa, sävyisän totuuden kanssa. Me kaikki myös minä olemme erehtyväisiä ja vajavaisia, siksi on tärkeää antaa aikaa omalle Raamatun sanan tutkimiselle sekä pyrkiä löytämään Jumalan sanan totuus. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Milleniumin eläinuhrit ovat vertauskuvallisia
Kirjoitin aikaisemmin väärästä opetuksesta liittyen eläinuhrien palaamiseen ja ennallistamiseen Milleniumin (tuhatvuotinen valtakunta maan päällä) aikana. Tästä aiheesta voisi kirjoittaa monesta erilaisesta näkökulmasta käsin, mutta tässä kirjoituksessa tuon esille sen kuinka Milleniumin eläinuhrit ovat vertauskuvallista opetusta. Miksi tällaisesta aiheesta tulee kirjoittaa? Eikö pitäisi olla itsestään selvää, että Herran Jeesuksen iankaikkinen ja täydellinen syntiuhri ja sovitustyö on kumonnut iankaikkisesti eläinuhrit? Kyllä pitäisi, mutta kun Raamatun kertoma laittomuuden ja luopumuksen mätä hedelmä etenee koko ajan kohti yhä syvempää luopumusta ja pimeyttä tässä lopunajassa, niin sen seurauksena myös uskovien keskuudessa lisääntyy väärä opetus, jonka mukaan Milleniumin aikana Jumalan käskystä eläinuhrit palaisivat, joita ei enää uhrattaisi syntien anteeksisaamiseksi, vaan muistutuksena Jeesuksen uhrista ja Jumalan iankaikkisesta säädöksestä koskien uhritoimituksia. Tämän tähden on äärimmäisen tärkeätä käsitellä tätä aihetta, että voisimme uskoa Herran Jeesuksen syntiuhrin olevan täydellinen uhri, joka kertakaikkisesti ja iankaikkisesti kumosi eläinuhrit. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Daniel 9:27 viimeinen vuosiviikko
Olen kirjoittanut aikaisemmin pari kirjoitusta koskien Danielin kirjan yhdeksännen luvun profetiaa 70:sta vuosiviikosta. Sydämelleni on tullut vielä eräs näkökulma ja tietyt asiat, joita olisi myös hyvä käsitellä liittyen tähän aiheeseen. Olen tätä asiaa pyrkinyt tutkimaan Raamatusta jo yli parinkymmenen vuoden ajan. Minun tapani tutkia Raamattua on pyrkiä tutkimaan Raamattua sen alkukielellä ja hyvien Raamatunkäännösten kautta sekä rukoillen etsiä totuutta. En siis pyri lukemaan mahdollisimman paljon kirjoja tai kommentaareja saadakseni selville Jumalan sanan totuutta. Käyn myös keskusteluja ja ajatuksenvaihtoa tiettyjen uskovien kanssa. Kuuntelen myös sellaisia ihmisiä tai luen heidän opetuksiaan, jotka ovat eri mieltä kanssani. Tämä haastaa minua tutkimaan ja koettelemaan sen miten olen asian itse ymmärtänyt. Tutkimiseni pääpaino on kuitenkin Jumalan sanan totuus sekä rukouksen kautta asiaan lähestyminen. Olen tässä kirjoituksessa joutunut kuitenkin käyttämään paljon erilaisia lähteitä sen takia, että näkisimme Dan 9:27 opetuksen kehitystä ja mihin suuntaan se on kehittynyt. Kirjoituksessani tulee esille Dan 9:27 väärän opetuksen taustoja sekä sen historiallista kehitystä. Toki kirjoitukseni keskipiste on Dan 9:27 jakeen oikeassa ymmärtämisessä, jota käydään läpi alkutekstien valossa, joka sekin osoittaa sen, että Dan 9:27 tarkoittaa Messiasta, ei antikristusta. Tämä kirjoitukseni tästä aiheesta on ehkä kaikkein tärkein, koska käyn Dan 9:27:n kohdan läpi alkutekstin valossa sekä tuon esille Dan 9:27 väärän opetuksen taustoja. Tällä tavalla tätä aihetta on helpompi lähestyä ja ymmärtää.

Danielin kirjan 70 vuosiviikon profetia
Danielin kirjan 9 luvun 70 vuosiviikon profetiasta ja sen tulkinnasta on käyty kiivasta väittelyä uskovien keskuudessa lähes koko Uuden Liiton historian aikakauden. Danielin kirjan 9 luvun 70 vuosiviikon profetia puhuu 490 vuoden pituisesta ajanjaksosta, joka jakaantuu kolmeen aikajaksoon: 49 vuotta, 434 vuotta ja 7 vuotta. Pyrin kirjoituksessani tuomaan esille sen kuinka Danielin kirjan 70 vuosiviikon profetian viimeinen vuosiviikko, eli seitsemän vuoden aika kertoo Messias Jeesuksesta, ei antikristuksesta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Danielin kirjan profetia viimeinen vuosiviikko
Kirjoitin muutamia päiviä sitten kirjoituksen Danielin kirjan 70 vuosiviikon profetiasta. Olen kokenut sydämelläni kirjoittaa aiheesta lisää. Tässä kirjoituksessa keskityn pääasiassa tuomaan esille kuinka Danielin kirjan 9 luvun profetian viimeinen vuosiviikko tarkoittaa Messiasta ja sitä mitä Hän tekee profetian viimeisellä vuosiviikolla, eli seitsemän vuoden aikana, joka päättää 490 vuoden pituisen profeetallisen aikajakson. Syy miksi kirjoitan vielä yhden kirjoituksen samasta aiheesta, mutta hiukan erilaisesta näkökulmasta katsottuna, johtuu siitä, koska jotkut Jeesukseen uskovat ihmiset opettavat ja sanovat Danielin kirjan 9:27:n viimeisen vuosiviikon (seitsemän vuotta) tarkoittavan antikristusta, ei Messiasta. Daniel 9:27 ei tietenkään tarkoita antikristusta, vaan Messiasta, sillä koko 490 vuoden pituinen profetian jakso tarkoittaa aikamäärää milloin Hän ilmestyy, kuolee syntien tähden ja vahvistaa Liiton (Uusi Liitto) monille. Dan 9:27:ssa oleva viimeinen vuosiviikko kertoo Messiaasta, jonka tehtävä ja toiminta päättää 490 vuoden pituisen profetian aikajakson. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Arameankielen UT:n tekstien keskenään vertailua
Minulta on kysytty todella monta kertaa sitä, että mitä mieltä olen Tuomas Leväsen arameankielen UT:n tekstistä. Nyt kun olen tutkinut Leväsen käännöstä, niin en todellakaan voi sitä suositella kenellekään. Minä en ole mikään arameankielen asiantuntija, mutta kun olen verrannut Leväsen arameasta kääntämää tekstiä useampaan arameasta käännettyyn UT:n tekstiin sekä Khabouris Codexiin, niin olen huomannut että Levänen on kääntänyt monessa kohdassa täysin eri tavalla kuin nämä muut arameankieleen perustuvat tekstit. Olen myös huomannut kuinka Levänen vähättelee kreikankielen UT:n tekstejä sillä tavalla, että jotkut lukijat voivat alkaa pitämään kreikankielen UT:n tekstejä epäluotettavina, mitä ne eivät tietenkään ole. Leväsen arameankielestä kääntämä UT poikkeaa huomattavasti monta kertaa muista arameankielen teksteistä, jonka tähden koin, että tästä tulisi kirjoittaa. Kun olen tehnyt tekstin vertausta eri arameasta englantiin käännettyjen UT:n tekstien sekä tutkinut englanninkielelle käännettyä arameankielen sanakirjaa, niin sen perusteella voidaan selkeästi nähdä, että Leväsen käännös kääntää monessa kohdassa ihan eri tavalla kuin muut arameankieliset käännökset. Vertaan Leväsen UT:n tekstiä neljään arameankielen Uuden Testamentin tekstiin, jotka ovat Dr. John W. Etheridge's English Peshitta translation, Dr. James Murdock's English Peshitta translation, Dr. George Lamsa's English Peshitta translation ja Khabouris Codex. Laitan eri käännösten loppuun sanat Etheridge, Murdock, Lamsa ja Khabouris Codex, niin että voit erottaa mistä teksteistä on kyse kun vertaan niitä Leväsen tekstin kanssa.

Kristuksen tuomioistuimen edessä
Saadessani tämän aiheen sydämelleni jouduin pienelle paikalle tarkistelemaan uskon elämäni vaellusta, motiiveja sekä sitä millä tavalla suhtaudun sisariin ja veljiin Herrassa Jeesuksessa. Koin myös sydämelläni, että uskossa Jumalaan, Herraan Jeesukseen niin kuin Raamattu sanoo, minun tulee olla entistä tarkempi sekä Jumalan armosta pyrkiä koko ajan yhä syvempään Jumalan tuntemiseen. Raamattu sanoo, että uskova ihminen pelastuu Jumalan armosta, Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön tähden ilman omia tekojaan, mutta silti jokainen Herran oma saa käydä Kristuksen (Jumalan) tuomioistuimen eteen, sillä jokaisen on tehtävä Jumalalle tiliä itsestään. Ei ole ihan sama miten uskossa vaellamme, vaikka pelastummekin Jumalan armosta. Tätä kirjoitusta olen saanut työstää useita päiviä rukouksessa sydämelläni ennen kuin olen kyennyt aloittamaan kirjoittamisen, sillä tämä aihe on todella haastava ja sen voi ymmärtää väärin, varsinkin silloin jos ei kirjoita siitä tarkasti oikeansuuntaisesti. Toivon mukaan kirjoitukseni kulkisi oikeaan suuntaan, sillä varsinkin nyt Herran Jeesuksen tulemuksen läheisyydessä meidän olisi hyvä ymmärtää, että myös uskovat ihmiset tulevat Kristuksen tuomioistuimen eteen ja mitä kaikkea muuta se merkitsee kuin armosta pelastumista Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Onko uskova yhtä aikaa pyhä ja syntinen?
Raamattu opettaa uskovan ihmisen olevan yhtä aikaa pyhä ja syntinen. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Tuhlaajapoika teki parannuksen synneistään
Eräs uskon ystäväni soitti minulle eilen ja oli hyvin huolissaan uudenlaisesta tuhlaajapojan tarinan tulkinnasta. Kuunnellessani ja myöhemmin tutkiessani tämän uudenlaisen tulkinnan tuhlaajapojan tarinasta, koin sydämessäni, että minun tulee kirjoittaa tästä asiasta, koska tämä uusi tulkinta vääristää Raamatun opetusta katumuksesta ja parannuksen tekemisestä. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Jeesus poistaa pelon ja antaa voiman uskon elämään
Jokainen Herran Jeesuksen opetuslapsi on enemmän tai vähemmän synnin rikkoma ihminen. Hyvin usein erilaiset asiat ja tilanteet saavat uskovankin ihmisen ahdistumaan ja elämään pelon ja ahdistuksen vankilassa. Herra Jeesus ja Jumalan voima on avain ja ratkaisu pelon ja ahdistuksen poistumiseen uskovan ihmisen elämästä. Käyn läpi tätä aihetta lyhyesti muutaman erittäin tärkeän näkökulman kautta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Koetteleminen ja pyhitys
Raamattu puhuu paljon pyhityksestä, jonka seurauksena uskova ihminen uskoo Herraan Jeesukseen Jumalan sanan totuuden mukaisesti, joka tulee ilmi käytännössä uskon elämän vaelluksessa. Eräs olennainen osa hyvin usein puuttuu, kun opetetaan pyhityksestä, joka on kaiken koetteleminen. Ilman Raamatun uskoon liittyvien asioiden, ilmiöiden, toiminnan ja opetuksen koettelemista uskova ei voi elää todellista pyhityselämää. Aihe on todella tärkeä ymmärtää sekä elää todeksi, koska muuten ei ole olemassa todellista Jumalan tahdon mukaista pyhitystä. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Julkinen haaste Herran Jeesuksen opetuslapsille
Monet protestanttiset uskovat ajattelevat, että Rooman katolinen kirkko on ainoastaan opillisesti erehtynyt muutamissa kohdin, mutta siitä huolimatta katolinen kirkko edustaisi Raamatun kristinuskoa. Raamatun sanan valossa sekä katolisen kirkon oman todistuksen valossa Rooman katolinen kirkko ei ole Raamatun kristinuskoa, vaan antikristillinen lahko, joka pyrkii jäljittelemään Raamatun kristinuskoa. Kirjoitukseni on kirjoitettu erityisesti sellaisille uskoville ihmisille, jotka toimivat vanhimpina ja paimenina, julistus- ja opetustyössä seurakunnissa ja erilaisissa uskovien ylläpitämissä yhdistyksissä. Toki kirjoitukseni on tarkoitettu erityisesti kaikille, mutta koskettaa voimakkaasti Jumalan sanan opetustyössä olevia uskovia. Tulevina päivinä jokainen uskova ihminen joutuu ottamaan kantaa, joko puolesta tai vastaan antikristilliseen ekumeeniseen työhön, jossa katolisella kirkolla on merkittävä rooli. Perustelen Jumalan sanan sekä Rooman katolisen kirkon opetuksen kautta miksi katolinen kirkko on antikristillinen lahko, ja miksi totuutta rakastavan Herran Jeesuksen opetuslapsen tulisi ottaa julkisesti kantaa tähän asiaan ja miksi hänen pitäisi uskaltaa kertoa totuus tässä asiassa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Kristinuskon juuret
Tänä päivänä uskovien keskuudessa puhutaan ja opetetaan jonkin verran seurakunnan ennalleen asettamisesta, mutta opettaako Raamattu tästä aiheesta mitään? Mitkä ovat kristinuskon juuret, onko seurakunta järjestäytynyt nykypäivänä Raamatun opetuksen mukaiseen järjestykseen? Opettaako Raamattu Jumalan pelastavan lopunaikana koko Israelin kansan? Onko seurakunnan ennallistamisella, kristinuskon juurilla sekä Israelin kansan pelastumisella yhteyttä keskenään, yhdistääkö Raamattu nämä asiat tosiinsa? Pyrin vastaamaan edellä oleviin kysymykseen Raamatun sanan todistuksen kautta. Käsiteltävä aihe on laaja, mutta pyrin käymään läpi aihetta niiden asioiden ja kohtien kautta, jotka ovat Raamatun sanassa tärkeässä asemassa koskien kyseessä olevaa aihetta. Tämä tarkoittaa sitä, että kirjoitukseni aiheesta on suppea, mutta pyrkii keskittymään siihen mikä on olennaista. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanalla rukouksen kera, sillä tämä aihe on todella tärkeä, koska se koskettaa lopunajassa olevaa seurakuntaa ja tapahtumia, jotka tapahtuvat viimeisinä päivinä vähän ennen Herran Jeesuksen toista tulemusta.

Evankeliumin julistaminen
Evankeliumin julistamisesta on monenlaista käsitystä ja opetusta uskovien keskuudessa. Raamattu kertoo pelastuksen evankeliumista Herrasta Jeesuksesta. Tutkimalla Raamatusta esimerkiksi miten apostoli Paavali sekä Pietari julistivat evankeliumia saamme selkeän käsityksen siitä miten ja millä tavalla Jumalan Pyhä Henki johdattaa Herran Jeesuksen opetuslapsia julistamaan pelastuksen evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Raamatullinen uskoon tuleminen
Siitä miten ja millä tavalla ihminen tulee uskoon Herraan Jeesukseen on monia erilaisia opetuksia. Raamatun sanan totuuden mukaan on kuitenkin vain yksi tapa miten ihminen tulee uskoon. Pyrin tuomaan esille kirjoituksessani sen mitä Raamattu opettaa tästä aiheesta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Raamatun sanan avulla rukouksen kera.

Pyhä Henki avaa ymmärryksen
Monet uskovat kipuilevat sen kanssa miten he voisivat ymmärtää Raamattua paremmin ja syvällisemmin. Sen johdosta moni hakeutuu opiskelemaan teologiseen tiedekuntaan (kuten esim. Helsingin teol. tiedekunta) tai johonkin muuhun teologiseen oppilaitokseen. Raamatun opetuksen mukaan Pyhä Henki avaa Raamatun totuutta jokaiselle uskovalle, siksi sitä ei tarvitse opiskella erikseen yliopistossa tai teologisessa tiedekunnassa, sillä aikomuksella että siellä Raamatun totuus voisi avautua syvällisemmin. Monille on käynyt päinvastoin, sillä he ovat menettäneet uskonsa teologisessa tiedekunnassa.Kirjoituksessani pyrin käymään läpi Raamatun opetusta Jumalan sanan ymmärtämisestä ja miten siinä voi kasvaa ja kehittyä. Pyrin myös käsittelemään sitä ettei meidän tarvitse välttämättä osata alkukieliä ymmärtääksemme syvällisesti Jumalan sanan opetuksia. Raamatun opetuksen mukaan uskossa ei ole kyse ihmisviisaudesta, vaan Jumalan voimasta, viisaudesta ja totuudesta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

- Pyhä Henki johdattaa totuuteen
- Teologinen tiedekunta
- Tekstiyhteys ja Raamatun kokonaisilmoitus

Isä on Jeesusta suurempi
Raamatun opetuksen mukaan Jumala on yksi Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä ja tästä voidaan selkeästi nähdä Raamatun puhuvan kolmesta, kun Raamattu puhuu Jumalasta. Sitten kun tutkimme Raamattua, joka puhuu selkeästi kolmesta koskien Jumalaa, niin Raamattu kuitenkin puhuu aina numeraalisesti Jumalan olevan yksi. Samoin kun Raamattu puhuu Jumalan olevan yksi, niin siitä huolimatta Raamattu tekee sen erotuksen ettei Isä ole Jeesus eikä Jeesus ole Isä. Raamattu ei opeta yhden Jumalan olevan yksi esimerkiksi siten, että Isä olisi yhtä aikaa Jeesus ja Jeesus olisi yhtä aikaa Isä. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Raamatun kolmiyhteinen yksi Jumala
Olen kokenut kirjoittaa sydämessäni kirjoituksen Raamatun yhdestä Jumalasta, jossa kiistattomasti on nähtävissä kolmiyhteisyys ja kolme, mutta kun Jumala itse sanassaan puhuu Jumaluudesta, niin Hän käyttää aina numeraalisesti muotoa Jumala on yksi, vaikkakin selkeästi on nähtävissä kolmiyhteisyys. Olen sanonut ja kirjoittanut etten usko kolminaisuusoppiin ja tarkoitan sillä katolisen kirkon muotoilemaa kolminaisuusoppia, johon en usko kokonaisuudessaan, vaikka siinä onkin mukana oikeaa Raamatun sanan mukaista opetusta. Koska tämä aihe ja asia aiheuttaa todella monella tavalla hämmennystä joidenkin uskovien keskuudessa siitä miten ja millä tavalla uskon Raamatun Jumalaan, niin pyrin tässä lyhyesti tuomaan esille sen miten uskon Raamatun Jumalaan. Se on kuitenkin hyvä tuoda esille, että kukaan ihminen ei pysty täysin ja täydellisesti ymmärtämään Jumalaa eikä kykene siten täysin aukottomasti kertomaan millainen Jumala on. Jotakin voimme kuitenkin tietää Raamatun Jumalasta ja Raamattu kertoo meille siitä millainen Jumala on. Jos tulen sydämessäni ymmärtämään erehtyneeni, niin teen parannusta ja korjaan käsitystäni, mutta nyt tällä hetkellä ymmärrän tätä asiaa sen mukaisesti kuin olen siitä tässä lyhyesti kirjoittanut. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Pyhän Hengen palvonta ja antikristuksen petos
Kirjoitin tänään kirjoituksen: Jeesus on Kaikkivaltias Jumala, ja kirjoituksen jälkeen keskustelin erään uskon veljen kanssa, josta sydämelleni nostettiin tämän uuden kirjoituksen aihe. Pyhän Hengen palvonta on riivaajahenkien ja antikristuksen hengen työkalu, jonka kautta myös yhdessä muiden saatanan valheiden kanssa valmistetaan antikristuksen tuloa maan päälle. Ymmärtääksesi paremmin kirjoitustani, sinun olisi hyvä lukea ensin kirjoitukseni: Jeesus on Kaikkivaltias Jumala. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Universaalin seurakunnan eksytys
Ajattelin etten kirjoita tätä kirjoitusta, mutta se että Herran suoraa sanaa vääristellään sai minut muuttamaan mieleni. On todella pelottavaa, että on olemassa sellaisia uskovia ihmisiä, jotka kaikin tavoin pyrkivät vääristelemään sen mitä Raamattu opettaa seurakunnasta. Toivon ja rukoilen, että sinä joka luet kirjoitukseni, niin lukisit sen rukouksen kera, ajatuksen kanssa, tarkkaan punniten lukemaasi ja tutkisit omaa sydäntäsi ja suhdettasi Jumalaan ja Jumalan sanan totuuteen, että miten uskot ja miten toimit koskien Jumalan sanan totuutta sekä miten kohtelet muita Herran omia. Minä en saanut heti lupaa tämän kirjoituksen kirjoittamiseen, vaan minun tuli hiljentyä sekä edelleen rukoilla tiettyjen uskovien puolesta sekä rauhoittautua kirjoittamaan kirjoitustani puolueettomasti, sävyisästi sekä muita kunnioittaen, vaikka kirjoitus käsitteleekin vakavia asioita. En ole ketään vastaan, vaan Kristuksen puolella sinun ja minun parhaaksemme, että voisimme kasvaa uskossa, pyhityksessä ja parannuksessa yhä syvempään Jumalan tuntemiseen uskon kautta Herrassa Jeesuksessa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Viisi viisasta ja tyhmää neitsyttä
Herran Jeesuksen opetus viidestä viisaasta ja tyhmästä neitsyestä on todella ajankohtainen, sillä Jeesuksen opetus neitsyistä on sijoitettu lopunaikaan, joka tulee tapahtumaan juuri ennen Herran Jeesuksen tulemusta. Viiden viisaan ja tyhmän neitsyen tarina paljastaa tärkeitä asioita Jeesuksen tulemuksesta, opetuslasten uskollisuudesta ja epäuskosta sekä luopumuksesta lopunaikana. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Raamatun profetia kieltäytyminen syömästä lihaa
Kirjoitin vuonna 2007 kirjoituksen Raamattu ja viimeisten päivien katastrofit (linkkinä lähdeviitteissä). Kirjoittaessani kirjoitusta koin erään asian todella voimakkaasti sydämelläni. Koin kuinka lopunajan ihmiskunta tulee kieltäytymään lihansyönnistä, koska näin sen ymmärsin Raamatusta. Sain aikoinani sellaista palautetta ettei esille ottamani kreikankielen sana broma (1 Tim 4:3) tarkoita liharuokia kuten olin kirjoittanut, vaan yleisesti ruokaa, ei liharuokia. Se mitä Raamatun sanan profetia ihan oikeasti tarkoittaa paljastuu lopulta siinä vaiheessa, kun profetian sanan toteutumisen hetki on koittanut.

Sanhedrin Babylon Jerusalemin kolmas temppeli
Sanhedrin valmistautuu kolmannen temppelin rakentamiseen. Valmistelut kolmannen temppelin rakentamiseen etenevät askel askeleelta eteenpäin. Breaking Israel News julkaisi (10.2.2020) artikkelin: Sanhedrin Gets Authorization to Use Their Trees for Third Temple (Sanhedrin saa luvan puiden käyttämiseen kolmannessa temppelissä). Ortodoksijuutalaisten lähteiden mukaan 1987 temppeli-liike (Temple Movement) aloitti kolmannen temppelin rakentamisen valmistelun. Ortodoksijuutalaisille temppelin rakentaminen on tärkeätä, koska he uskovat temppelillä olevan rooli maailman pelastamisessa (lunastus). Jerusalemin temppeli-instituutin johtaja rabbi Chaim Richman on sanonut kuinka kaikki välttämättömät temppelin esineet ovat jo tehty ja nyt on käynnissä pappien koulutus tulevia temppelin tehtäviä varten. Richmanin mukaan on tarve uudelle hengelliselle tasolle ja temppelin rakentamiselle, koska Jumalan läsnäolo tulee ainoastaan temppelin kautta. Kabbalistinen ortodoksijuutalaisuus uskoo myös Babyloniasta peräisin olevaan jumalatar-oppiin. Kun luet kirjoitukseni, niin tulet näkemään mitä tekemistä Babylonian jumalatar-opilla ja Jerusalemin kolmannella temppelillä on toistensa kanssa. Messias on jo tullut Herrassa Jeesuksessa ja Hän on jo pystyttänyt temppelin Jumalalle, joita ovat kaikki Herran Jeesuksen opetuslapset, sillä Jumalan Pyhä Henki asuu heissä. Elämme lähellä sitä aikaa kun Herra Jeesus on tulossa takaisin. Samalla elämme aikaa, jossa Raamatun lopunajan profetiat alkavat täyttymään. Eräs tällainen Raamatun lopunajan profetian täyttymisen merkki on tulevan kolmannen temppelin rakentaminen Jerusalemiin. Jumalan ja Uuden Liiton näkökulmasta katsottuna juutalaisten kolmas temppeli Jerusalemiin on kapinahanke Isä Jumalaa ja Herraa Jeesusta vastaan. Herran Jeesuksen syntiuhri kumosi vanhan liiton uskon- ja temppelijärjestyksen, eikä ihmisten käsin rakennettua temppeliä enää tarvita, koska Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta Hän asetti ja pystytti Jumalan temppelin opetuslastensa sydämiin. Tulen tulevilla riveillä käsittelemään Sanhedrinin kolmannen temppelin valmisteluja, Babylonian oppeja ortodoksijuutalaisuudessa ja Raamatun sanan totuuden ilmoitusta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Nooan seitsemän lakia ja kuolemantuomio
Ortodoksijuutalaisuus opettaa siitä kuinka seitsemän Nooan lakia ovat pakanoita varten ja juutalaisten tulee uskoa Tooran 613 lakiin. Jerusalemissa suoritettiin Sanhedrinin ja 70 kansakunnan toimesta konferenssi, jonka pääteema oli Nooan liiton uudistaminen pakanoille, johon kuului torstaina 26. päivä syyskuuta suoritettu eläinuhri (polttouhri) Öljymäellä, jonka suoritti pakanaedustaja. Raamattu ei tietenkään opeta mitään Nooan liiton uudistamisesta pakanoille lopunaikana, koska elämme Uuden Liiton aikaa, jossa niin juutalaisten kuin pakanoiden tulee uskoa Herraan Jeesukseen sielunsa pelastukseksi. Ortodoksijuutalaisuuden opetuksen mukaan jos pakana, joka on juutalaisen auktoriteetin alaisuudessa ei noudata Nooan seitsemää lakia, niin hänelle täytyy määrätä kuolemantuomio.

Kabbalismi ja Tooran "profeetallinen koodi"
Olen huomannut sen kuinka jotkut uskovat toimivat oikein siunatessaan Israelia, mutta jotkut heistä voivat vilpittömyydessään ja tiedostamattomasti kannattaa ortodoksijuutalaisuuden erästä haaraa, joka harjoittaa kabbalismia. Kabbalismi on pimeyden oppi, joka on imenyt itseensä vaikutteita muinaisista uskonnosta, jotka vaikuttivat muun muassa Babyloniassa, Persiassa, Egyptissä. Tämän lisäksi kabbalisti juutalaiset rabbit harjoittavat mystiikkaa ja mystistä ajattelua, hurmoksellisia mystisiä kokemuksia, Babylonian astrologiaa, kreikkalaisten filosofien numerologiaa ja Pythagoraan mystiikkaa. Tämän lisäksi kabbalisti rabbit harjoittavat Tooran "profeetallisten koodien" etsimistä, josta he etsivät Raamatun "salattuja" profetian ilmoituksia. On todella tärkeätä, että Herran Jeesuksen opetuslapsi ymmärtäisi pysyä erossa kabbalismin okkultiikasta ja ymmärtäisi ettei se perustu Jumalan sanan totuuteen. Kirjoitan myös kirjoitukseni lopussa lyhyesti Israelin siunaamisesta, johon Jumala on kutsunut Herran Jeesuksen opetuslapsia. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Rabbiininen kirjallisuus ja jättiläiset
Breaking Israel News on ortodoksijuutalaisten mediajulkaisu, jonka johtohahmot kannattavat kabbalismia. Kabbalismi (Kabbalah) on juutalaista mystiikkaa ja mystistä ajattelua. Kirjaimellisesti Kabbalah tarkoittaa se mikä on vastaanotettu. Kabbalismi sisältää esoteerista traditiota, käsitellen maailman luomista, Jumalan luonnetta, ekstaattisia (hurmoksellisuus) mystisiä kokemuksia, tulevaa messiaanista aikaa ja kuolemanjälkeistä luonnetta. Kun israelilaiset olivat Babylonin vankeudessa, niin silloin ortodoksi judaismiin tuli vaikutuksia monista mystisistä ja maagisista käsitteistä, joiden alkuperä on egyptiläisissä, hellenistisissä ja persialaisissa (Babylon) lähteissä sekä sen lisäksi kabbalismissa on vaikutteita hindulaisuudesta, Babylonian astrologiasta, kreikkalaisten filosofien numerologiasta ja Pythagoraan mystiikasta. Kabbalismissa okkulttisilla numerojen merkityksillä on todella suuri ja tärkeä merkitys. Raamattu kehottaa meitä siunaamaan Israelia ja näin teen, mutta en kuitenkaan voi siunata okkultistista kabbalismia, koska se on eräs lopunajan ekumeenisista saastaisuuden lähteistä. Kirjoituksessani tuon esille yhden esimerkin kautta millä tavalla kabbalisti rabbien kabbalismi pyrkii eksyttämään ihmisiä. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Ulf Ekman ja katolinen kirkko
Petri Mäkilä, joka on Aikamedia lehtien päätoimittaja ilmoitti Facebook sivuillaan katolisuuteen kääntyneiden Ulf ja Birgitta Ekmanien Suomen vierailusta Helsingissä 23.1.2020. Mäkilä kirjoitti Facebook sivuillaan Ekmaneihin liittyen seuraavasti: "Olitpa heistä ja historiastaan mitä mieltä tahansa, kannattanee mennä kuuntelemaan. Saattaa jopa oppia jotain." Mäkilän lausunto on hämmentävä, sillä hän ohjaa uskovia kuuntelemaan ja jopa oppimaan jotakin katolisen kirkon jäseniltä. Sitä en tiedä mitä mieltä Mäkilä on katolisesta kirkosta, mutta Raamatun sanan totuuden valossa ja katolisen kirkon oman opetuksen mukaan katolinen kirkko ei ole Raamatun kristinuskoa, vaan kristinuskon valhejäljitelmä ja samalla antikristillinen lahko ja oppisuunta. Kirjoituksessani perustelen näkemykseni katolisesta kirkosta sekä tuon esille Ulf Ekmanin ajatuksia miksi hän liittyi katoliseen kirkkoon. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta.

Katolisen kirkon homoagenda
Olen aikaisemmissa kirjoituksissani tuonut esille sen miten homoseksuaalisuus tullaan hyväksymään erilaisissa kirkoissa ja uskonsuunnissa. Hyvin yleinen tapa eksyä hyväksymään homoseksuaalisuus on sellainen, jossa sanotaan ettei homoseksuaalinen taipumus ole syntiä, jolla tarkoitetaan sitä, että jos ihmisellä on sydämessään homoseksuaalisia tunteita, mutta hän ei ole harjoittanut sitä käytännössä, niin hän ei ole tehnyt syntiä, koska homoseksuaalinen taipumus itsessään ei olisi syntiä. Aion tässä kirjoituksessa tuoda esille sen, että homoseksuaalinen taipumus (tuntee vetoa samaan sukupuoleen) on syntiä, vaikka sitä ei harjoittaisikaan käytännössä. Samalla tuon esille millä tavalla homoagenda etenee katolisen kirkon sisällä ja kuinka homous pyritään hyväksyttämään myös julkisesti järjestäytyneissä uskonsuunnissa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Alfa-konferenssi 2019 ja katolinen eksytys
Tammikuussa 31 päivä ja helmikuun 1 päivä (2019) Hillsong churchissa Phoenixissa USA:ssa oli alfa-konferenssi, jonka ohjelmassa oli muun muassa katolinen messu ja alfaan tutustuminen katolisessa kontekstissa - vastauksia uuden evankelioinnin kutsuun. Kun luin aplhausa.org nettisivulta vuoden 2019 alfa-konferenssin osanottajalistan ja ohjelman, niin sydämelleni nousi vahvasti ja elävästi mieleeni vuoden 1995 ja -96 Jumalan puhe sydämelleni, jonka Herra puhui myös monille muille palvelijoilleen. Koin Jumalan puhuvan minulle silloin kuinka kaikki suuret herätysliikkeet, uskonsuunnat, kirkkokunnat ja kirkot eksyvät ja menevät mukaan ekumenian eksytykseen katolisen kirkon johdolla, joka tulee päätymään antikristuksen hyväksymiseen ja vastaanottamiseen, sillä valheen ja petoksen kautta he luulevat antikristuksen olevan Jeesuksen tulemus. Kirjoitan kirjoitukseni aralla tunnolla, en asetu kenenkään yläpuolelle, enkä luule olevani ketään toista parempi. Kirjoitan kirjoitukseni rakkaudesta Herraan Jeesukseen totuudessa, sen uskon ymmärryksen mukaan mihin saakka olen saanut kasvaa Jumalan armosta. Kirjoitustani ei saa käyttää lyömäaseena ketään vastaan, vaan sen sijaan sävyisyyden totuudessa tulee näyttää tietä Jumalan sanan totuuden opetukseen, joka murtaa valheen ja vääryyden linnoitukset sekä järjenpäätelmät.  Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Katolinen ekumenia ykseys ja Marian palvonta
Katolinen kirkko pyrkii ekumenian kautta luomaan ykseyden kristikuntaan sekä koko maailmaan - uskontojen ykseys ja kaikkien ihmisten ykseys. Katolinen kirkko pyrkii pääsemään ekumeeniseen ykseyteen kristikunnassa Marian kautta (katolinen opetus Mariasta). Katolinen kirkko opettaa monessa kohdassa Mariasta vastoin Jumalan sanan totuutta. Ekumenia, Rooman katolinen kirkko ja katolisen kirkon opetus Mariasta edustavat eksytystä, petosta ja valhetta, jonka tavoite ja päämäärä on pyrkiä yhdistämään koko kristikunta keskinäiseen ykseyteen. Osa ekumeniassa mukana olevista tahoista on jo nielaissut lähes kokonaan katolisen kirkon  väärän opetuksen Mariasta. Katolisen kirkon ekumeeninen valhe jauhaa valheen myllyä ja manipuloi ekumeniassa mukana olevia tahoja, niin kauan kunnes ne ovat aivopestyjä uskomaan katolisen kirkon valheellisen opetuksen Mariasta sekä muista harhaopeista. Ekumeenisen valheen uskominen johdattaa Herran Jeesuksen opetuslapsen pois Raamatun totuuden evankeliumista ja sitä kautta iankaikkiseen kadotukseen. Tämän syyn tähden näitä asioita on syytä pitää esillä. En kirjoita ekumeniasta ja katolisesta kirkosta siksi, että haluaisin lyödä lähimmäisiäni tai päteä hengellisesti, tai että luulisin olevani muita parempi. Raamatun sanan mukaan uskova ihminen on ansioton palvelija. Minä olen vajavainen ja pieni ihminen, ansioton palvelija, mutta kutsuttu pitämään Jumalan sanan totuutta esillä, niin kuin jokainen Herran Jeesuksen opetuslapsi on kutsuttu pitämään esillä Jumalan sanan totuutta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta.

Katolisen kirkon väärä oppi Jumalasta
Katolinen kirkko opettaa monenlaisia vääriä oppeja, joita osa todellisista ja vilpittömistäkin Herran Jeesuksen opetuslapsista on erehtynyt uskomaan, luullessaan niiden olevan Raamatun sanan opetuksia. Eräs tällainen katolisen kirkon oppi on väärä oppi Jumalasta. En käy kirjoituksessani pelkästään läpi katolisen kirkon harhaoppeja, vaan tuon sen rinnalle myös Jumalan sanan totuuden. Katolisen kirkon eksytyksen hengen kautta moni vilpitönkin uskova voi eksyä ekumenian petokseen tai uskoa katolisen kirkon väärää opetusta Jumaluudesta, jonka tähden on tärkeää tuoda esille tämä asia. Tämä on todella tärkeä asia, jonka tähden tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Ekumenia ja katolinen Maria
Ekumenian eksytys etenee kovaa vauhtia kohti täyttymystä, jossa ekumeenikot lopulta tunnustavat antikristuksen "Messiaakseen". Katolista oppia Mariasta ollaan nyt kovalla vauhdilla hyväksyttämässä ekumenian parissa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Luterilaisesta katolilaiseksi
Kotimaa24 verkkojulkaisun artikkelissa 13.3.2019 kerrotaan kuinka luterilaisen kirkon teologian tohtori Juho Sankamo vaihtoi Raamattuopiston katoliseen kirkkoon.  Lopunaikana suuri Babylon juovuttaa kaikki kansat maan päällä. Suuri Babylon on muinaisen Babylonian uskonnon perillinen, ja tämä perillinen on Rooman katolinen kirkko, jatkaen ja opettaen Babylonian uskonnon oppeja sekä uskomuksia. Tästä syystä katolinen kirkko on entistä suositumpi luterilaisten keskuudessa sekä tulee olemaan myös yhä suositumpi joidenkin vapaidenkin suuntien ihmisten keskuudessa. Elämme lähellä Raamatun lopunajan profetioiden lopullista täyttymystä koskien armotalouskauden aikaa ennen kuin tapahtuu Herran Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylösotto. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Katolisen kirkon arkkipiispan valheellinen lausunto
Vatikaanissa oli piispojen kirkolliskokous 10-24.2010, jossa käsiteltiin Lähi-idän asiaa. Kirkolliskokoukseen osallistui muun muassa paavi Benedictus XVI, itäisen katolisen kirkon patriarkat ja piispat, Rooman kuurian kardinaaleja ja arkkipiispoja, ortodoksi kirkon edustajia sekä juutalaisia ja muslimi kutsuvieraita. Katolinen arkkipiispa Cyril Salim Bustros, joka oli kirkolliskokouksen komission puheenjohtaja, antoi lehdistötilaisuudessa valheellisia lausuntoja juutalaisista ja Raamatun opetuksista.

Kristillinen valemedia
Leevi Launonen kirjoitti 2.3.2018 Ristin Voitossa artikkelin nimeltään: Kristillinen valemedia hämmentää. Launonen kirjoitti kuinka kotimaisten kielten keskuksen (Kotus) sanatietokantaan pari vuotta sitten lisättiin valemedia uutena sanana. Valemedialla tarkoitetaan Launosen mukaan mielipiteisiin perustuvaa ja journalismin periaatteet laiminlyövää viestintäkanavaa, jota käytetään kyseenalaisen vaikuttamisen välineenä. Kotus kertoo nettisivullaan valemedia tarkoittavan seuraavanlaisia asioita: Mielipiteisiin perustuvaa, vastoin hyvää journalistista tapaa toimiva viestintäkanava, jota voidaan käyttää informaatiosodan välineenä. Tällaisten kanavien ylläpitäjät ja tukijat käyttävät niistä nimityksiä vastamedia ja vaihtoehtomedia. Launonen kertoi valemedian tuottavan valeuutisia. Launosen mielestä valemedia on vaarallinen sen vuoksi, koska sen sisältö saattaa näyttää luotettavalta, mutta se on kuitenkin väärää. Launosen mukaan valemedia aiheuttaa myös sekaannusta ja hämmennystä, sillä se synnyttää ihmisissä epävarmuutta siitä, mikä on totta ja kenen välittämään tietoon voi luottaa. Launonen tuo kirjoituksessaan esille kuinka kristillisen verkkoviestinnän toiminnassa on viime vuosina esiintynyt samankaltaisia piirteitä valemedian kanssa. Olen osittain Launosen kanssa samaa mieltä, koska Internetissä julkaistaan todella paljon epäraamatullisia opetuksia, vaikka sekaan mahtuu myöskin sellaisia Raamattuaiheisia Internet julkaisuja, jotka perustuvat Raamatun sanan totuuteen. Kristillinen valemedia voi olla varsin ongelmallinen käsite, koska esimerkiksi jollakin Internet sivustolla voi olla paljon oikeaa Raamatun opetusta sekä muutamia opillisia vääriä tulkintoja, jotka eivät kuitenkaan ole pelastuskysymyksiä. Internetissä on myös varmasti sellaista epäraamatullista opetusta, jota voisi verrata väärään tietoon levittävään valemediaan. Sekin tulee muistaa ettei kaikki minkä sanotaan olevan valemediaa ole kuitenkaan valemediaa, sillä myös luotettavina pidetyt tahot voivat julkaista väärää tietoa. Luettuani Launosen kirjoituksen koin sydämessäni kuinka olisi tärkeää käydä läpi Launosen artikkelia sekä muutenkin Ristin Voitossa olevia näkökantoja ja kirjoittaa niiden pohjalta muutamia näkökohtia. Pyrin kirjoittamaan ja käsittelemään kyseessä olevaa aihetta ja asioita sekä esiin tulevia henkilöitä rakkauden sävyisyydessä totuutta noudattaen. Koska olen vajavainen ja erehtyväinen ihminen, niin sinun tulee tutkia ja koetella kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä
Saan paljon palautetta sähköpostiini, enkä valitettavasti ehdi kaikkeen vastaamaan. Sain 30.11.2017 sähköpostiini viestin, jossa sanottiin, että eräällä nettifoorumilla on kirjoitettu minun sanoneen, että Matt 28:19 kastekäsky olisi katolisen kirkon tekemä myöhempi lisäys. Tämä aihe on todella tärkeä käydä läpi, koska Raamatussa on johdonmukainen opetus koskien kaikkia opetusaiheita, eikä Raamattu opeta ristiriitaisesti, niin että yhdestä ja samasta asiasta olisi kaksi erilaista opetusta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera. Toivon, että luet kirjoitukseni kokonaan, koska vasta tekstini koko kokonaisuus kertoo sen miten uskon ja ymmärrän tämän asian. Näin ei tule ymmärrettyä väärin sitä miten uskon ja ymmärrän tämän asian.

Paimenuudesta ja seurakunnasta
Me uskovat peräänkuulutamme hyvinkin voimakkaasti sitä, että uskomme tulisi perustua Jumalan sanan totuuteen. Tietyillä alueilla uskomme hyvinkin tarkasti Raamatun opetukseen, mutta on alueita, joissa emme usko ihan sillä tavalla niin kuin Raamattu opettaa. On monenlaisia syitä miksi emme kykene tietyillä alueilla uskomaan niin kuin Raamattu ihan oikeasti opettaa. Paimenuudesta ja seurakunnasta on monenlaista opetusta uskovien keskuudessa, mutta Raamatussa on kuitenkin näistä aiheista vain yhdenlainen opetus kaikille seurakunta historian ajanjaksoille ja sukupolville. Pyrin kirjoittamaan paimenuudesta ja seurakunnasta Raamatun sanan mukaisesti. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Psykodraamaa ja rukoushierontaa
Uskovien keskuuteen pyritään kuljettamaan nykyään mitä merkillisimpiä eksytyksiä, joita ovat muun muassa psykodraaman ja rukoushieronnan käyttäminen välineinä ihmisen sisäiselle ja ulkonaiselle parantumiselle. Herra Jeesus sanoi, että lopunajassa tulee monia vääriä profeettoja, jotka valhevoiman ihmeiden ja tunnustekojen kautta eksyttävät monia ihmisiä. Raamattu myös sanoo kuinka viimeisinä päivänä monet luopuvat uskosta seuratessaan villitseviä (eksyttäviä) henkiä ja riivaajien oppeja. Tämän tähden on tärkeää tuoda esille nykyajassa esiintyviä eksytyksiä, että uskovat eivät eksyisi niihin sekä että eksytetyt pääsisivät pois eksytyksen tieltä. On tärkeää tuntea Jumalan sanan totuus sekä rakastaa totuudessa Herraa Jeesusta ja valvoa omaa tilaansa. Kirjoitustani ei saa käyttää lyömäaseena ketään vastaan, koska olen kirjoittanut tämän kirjoituksen avuksi eksytyksen tunnistamisessa ja eksytyksestä vapautumiseksi sekä Jumalan sanan totuuteen juurtumiseksi, rakkaudesta Herraa Jeesusta kohtaan. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Missä hengessä olet vaeltanut?
Olen viime aikoina kokenut voimakkaasti, että katolisuuden harhoista ja väärästä evankeliumista ja ekumeniasta on pitänyt kirjoittaa, koska todella monet uskovat eivät tiedä mitä katolisuus ja ekumenia ihan oikeasti edustavat. 10.11.2017 sain sydämelleni voimakkaasti sanat: Missä hengessä olet vaeltanut? Koin myös sen, että edellä olevat sanat on tarkoitettu sellaisille uskoville ihmisille, jotka ovat olleet uskossa 1980-luvulta tähän nykyhetkeen tai tulleet uskoon jossakin kohden edellä mainittua ajanjaksoa ja ovat toimineet ja toimivat seurakunnassa tai muissa uskonyhteisöissä johtotehtävissä tai ovat julkisuudessa toimivia kristillisiä vaikuttajia. Koin myös sydämelläni, että minun piti kirjoittaa tämä kirjoitus sen tähden, että monien uskovien sydämet voisivat avautua näkemään sen missä ajassamme elämme ja kuinka Jumalaan uskova ihminenkin voi olla sokea pahuudelle, joka on pukeutunut hyvyyden valhekaapuun. Jumala on armollinen ja kutsuu meitä parannukseen sekä vaeltamaan uskossa Herraan Jeesukseen rakkaudesta totuuteen. Kirjoitan tämän kirjoituksen aralla tunnolla ja pienenä sekä vajavaisena ihmisenä en ketään toista parempana, en kenenkään yläpuolelle nousten, sillä olen pieni ja erehtyväinen ihminen ihan samalla tavalla kuin me kaikki olemme. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Nainen ja seurakunnan johtaminen
Helluntaiseurakuntien syyspäivät olivat Kotkassa 6-8.2016. Syyspäivien yleisteemana oli siltoja rakentamassa. Perjantaina 7.10.2016 teemana oli "Seurakunta miesten ja naisten palveluyhteisönä", josta alustukset pitivät Tommi Lenho, Matti Kankaanniemi ja Kauko Vehniäinen.  Tilaisuudessa oli paikan päällä Åbo Akademissa opiskeleva Markus Mäenpää, joka kirjasi tilaisuuden pääkohdat muistiin, jotka hän julkaisi naispastori.blogspot.fi sivustolla. Lukiessani Tommi Lenhon, Matti Kankaanniemen ja Kauko Vehniäisen ajatuksia koskien seurakunnan johtamista ja naisen asemaa seurakunnan johtamisessa, niin mieleeni nousi Herran Jeesuksen sanat löytäneekö Hän uskoa maan päältä kun Hän tulee takaisin. Käyn läpi kirjoituksessani Raamatun kohtia, jotka todistavat etteivät naiset saa olla mukana seurakunnan johtamisessa. Käsittelen kohtia, jotka olivat esillä syyspäivillä sekä muutamia yleisiä näkökantoja naisjohtajuuden puolesta. Uuden Liiton järjestyksen opetus seurakunnan johtamisesta on Raamatussa todella selkeästi tuotu esille eikä siihen jää yhtäkään ristiriitaa tai tulkinnanvaraa. Raamattu ei opeta naisten voivan toimia apostoleina tai seurakunnan johtajina Uuden Liiton seurakunnassa. Jumala toki antaa naisille suuren arvon, mutta tahtonsa ja käskynsä mukaisesti Hän on säätänyt seurakunnan johtamisen miesten harteille. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Raamatullisesta pappeudesta
Meillä monilla yksilöuskovilla ja herätysliikkeillä, uskonsuunnilla sekä kirkoilla on voimakas näkemys siitä, että uskomme perustuu Jumalan sanan totuuteen. Voimme uskoa tietyillä alueilla hyvinkin tarkasti sen mitä Raamattu opettaa, mutta tietyillä alueilla uskomme saattaa perustua epäraamatulliseen perinteeseen, väärään opetukseen jne. Me voimme olla vilpittömiä uskossamme ja olla siitä huolimatta vilpittömästi väärässä tietyillä Raamatun sanan opetuksen alueilla. Kukaan meistä ei ole täydellinen, eikä tule täydelliseksi tässä maailmanajassa, mutta siitä huolimatta Raamattu opettaa meitä kasvamaan uskossa yhä syvempään Jumalan tuntemiseen. Olen kokenut sydämessäni verrata keskenään luterilaisen kirkon opettamaa pappeutta siihen mitä Raamattu opettaa pappeudesta Uuden Liiton järjestyksen mukaisesti. Haluan jo tässä vaiheessa korostaa ja painottaa voimakkaasti, että jokainen Jumalan armosta pelastettu ja uudestisyntynyt luterilaisen kirkon sisällä oleva Herran Jeesuksen opetuslapsi on minulle erittäin rakas sisar ja veli Herrassa Jeesuksessa. Koska olen erehtyväinen ja vajavainen ihminen, niin pyydän, vetoan ja kehotan sinua tutkimaan kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Ajatuksia Raamatullisesta paimenuudesta
Paikallisseurakunnan paimenuus on ratkaisevassa asemassa siihen nähden millä tavalla paikallinen seurakunta toimii ja tekee hengellistä työtä. Kun tutkimme Raamatun sanasta paimenutta ja siihen liittyvää johtajuutta, niin joudumme toteamaan, että iso osa nykyisten seurakuntien paimenuudesta ei perustu Raamatun sanan opetukseen, vaan ihmiskäskyihin ja epäraamatullisiin opetuksiin. Toki se on totta ja meidän tulee nähdä, että tietenkin on olemassa sellaisia seurakuntia, joissa paimenuus toimii aikalailla Raamatun opetuksen mukaisesti. Kirjoituksessani käyn läpi mitä Raamattu opettaa paimenuudesta ja millaisia vääristymiä vaikuttaa liian monissa seurakunnissa koskien paimenuutta ja seurakunnan johtamista. Kirjoitukseni pääpaino on siinä millaista on Raamatun totuuden sanan opetus paimenuudesta. Pääpaino on siis Jumalan tahdon ja asetusten mukaisessa seurakunnan johtamisessa, mutta sen ohessa joudun ottamaan esille vääristymistä liittyen seurakunnan johtamiseen. Nykyään monissa seurakunnissa sen johtajilta puuttuu hengellinen näkökyky, jonka seurauksena he kutsuvat eksyttäjiä puhumaan seurakuntiin, tämä on erittäin iso ongelma nykyään, jota myös käsittelen jonkin verran. Kirjoitukseni ei ole kaikenkattava, vaan käsittelee tätä aihetta tietyistä näkökohdista käsin. Kehotan sinua tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

- Vierailevat puhujat
- Jumalan voima ja sielunvihollisen petollisuus
- Jumalan totuus ja vihollisen valhe
- Jumalan johdatus ja vihollisen eksytys
- Jumalan varjelus ja vihollisen väijytys
- Jumalan seurakunta ja seurakunnattomuus
- Rohkaisu ja pelottelu
- Valo ja pimeys
- Oman sydämen puhtaus ja lähimmäisen virheet
- Positiivisuus ja negatiivisuus
- Raamatullinen paimenuus ja ihmistekoinen paimenuus

Enemmän kuin mitä Raamatussa on
Muutamia aikoja sitten näin unen, jonka koin olevan Herran antama. Unessa minulle sanottiin seuraavat sanat: Tänä aikana Raamatun aiheista opetetaan enemmän kuin mitä Raamatussa on. Kuullessani unessa edellä olevat sanat sain ymmärryksen, että minulle sanotut sanat tarkoittavat sitä, että nykyään opetetaan paljon sellaisia opetuksia, joita Raamattu ei opeta. Unessa sain myös kehotuksen tuoda esille se mitä minulle sanottiin. Asia on ollut sydämelläni ja olen ymmärtänyt, että meidän tulee olla Herralle kuuliaisia ja tuoda esiin sitä mitä Herra meille armossaan antaa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Sielullinen seurakunta
Näin viime yönä selkeän unen, jonka tapahtumat jäivät tarkasti ja selkeästi mieleeni. Uskon unen olleen Jumalan antama ja vaikuttama. Raamatun sanan opetuksen mukaan Jumala puhuu myös unien kautta kansalleen. Koska olen vajavainen ihminen, niin sinun tulee tutkia ja koetella kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Vapaus elää Jumalan sanan totuudessa
Jumalan sanan opetuksen mukaan Jumalan armosta pelastettu ihminen on kutsuttu elämään ja vaeltamaan Jumalan sanan totuuden mukaisesti Pyhässä Hengessä. Olen huomannut erilaisissa uskonyhteyksissä (seurakunnissa ja muissa uskovien yhteyksissä), että totuutta pyritään rajoittamaan sekä myös kumoamaan monin eri tavoin. Lähestyn tätä asiaa kirjoituksessani tietystä näkökulmasta käsin. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Totuus ja rakkaus on yhtä
Raamattu opettaa totuuden ja rakkauden olevan yhtä. Totuus ilman rakkautta on kuin ruoska, joka viiltää syviä haavoja lähimmäisen sydämeen. Rakkaus ilman totuutta on kuin lipevä ja mielistelevä ihminen, joka puhuu kaikille kauniisti heidän korvasyyhyjensä mukaan. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanalla rukouksen kera.

Moniavioisuus ei ole Jumalan tahto
Olen huomannut kuinka, jotkut Herran Jeesuksen opetuslapsen nimeä kantavat ihmiset kiivailevat sen puolesta, että moniavioisuus olisi Jumalan tahto. Raamatusta näemme selkeästi ettei moniavioisuus ollut Jumalan tahto, vaan Jumalan sallimus ennen vanhan liiton aikaa ja VL:n ajassa, mutta Uudessa Liitossa on palattu takaisin Jumalan alkuperäiseen suunnitelmaan, joka on yhden miehen ja yhden vaimon välinen avioliitto. Jotkut (eivät kaikki) moniavioisuuden puolestapuhujat ovat vanhan liiton järjestyksen ikeen alaisina ja siksi he eivät ymmärrä sitä mikä on Uuden Liiton järjestys koskien avioliittoa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan totuuden kautta rukouksen kera.

Vaimoista syntyneitten joukosta suurin
Raamattu opettaa ettei vaimoista syntyneitten joukosta ole noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja. Edellä oleva Raamatun sanan opetus sisältää todella tärkeän sanoman ja opetuksen, jonka jokaisen Herran Jeesuksen opetuslapsen tulisi ymmärtää ja tallettaa sydämelleen uskonelämänsä aarteeksi. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Syntisistä suurin ja pyhä
Uskovien keskuudessa on monia asioita, jotka aiheuttavat kiistaa ja eräs tällainen kiistaa aiheuttava asia on se onko uskova ihminen yhtä aikaa syntinen ja pyhä vai ainoastaan vain pyhä. Raamattua tutkimalla saamme selvää siitä mitä Jumalan sana opettaa asiasta. Koska olen vajavainen ja erehtyväinen ihminen, niin sinun tulee tutkia ja koetella kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Eksyksissä ja eksyttäjä
Kun kuuntelin netistä Mika Yrjölän puheen vuodelta 2014 juopukaa Pyhästä Hengestä, niin järkytyin suuresti. Hänen puheensa oli tarkoitettu rohkaisemaan ja herättelemään uskovia ihmisiä. Mutta millä tavalla hän sen tekikään. Mika varoitti, että hänen puheensa voi ymmärtää väärin. Jumalan sanan totuuden kautta tutkittuna Mika Yrjölä puhui täysin väärin ottaen esimerkkiä jumalattomista ihmisistä juopumuksen tilassa ja kuinka meidän tulisi tehdä samanlaisia tekoja kuin nämä juopuneet, mutta tehdä niitä tekoja Pyhässä Hengessä. Juopumuksen vallassa oleva ihminen ja hänen tekonsa juovuksissa eivät käy esimerkiksi uskoville ihmisille Pyhän Hengen teoista, vaikka Mika Yrjölä näin opettikin. Kun olen näitä asioita tutkinut, niin löysin netistä katolisen kirkon paavin hovisaarnaaja Raniero Cantalamessan puheen Pyhän Hengen juopumuksesta (2016). Väärä opetus Pyhän Hengen juopumuksesta löytyy myös katolisesta kirkosta.

Homouden tähden seurakunnasta erotettu
Sebastian Tynkkynen on erotettu Oulun helluntaiseurakunnasta. Virallisen erottamissyyn sanottiin olevan Tynkkysen ja Oulun helluntaiseurakunnan erilaiset käsitykset avioliitosta. Miksi minä kirjoitan tästä aiheesta, mikä on tarkoitus ja motiivi tälle kirjoitukselle? Elämme Raamatun sanan todistuksen mukaan suuren luopumuksen aikaa uskovien keskuudessa. Vaikka Tynkkynen erotettiinkin helluntaiseurakunnasta homouden tähden, niin askelmerkit ovat jo olemassa, jonka mukaan homous tullaan hyväksymään myös vapaissa uskonsuunnissa. Tämä on kirjoitukseni tarkoitus, että ymmärtäisimme olla menemättä mukaan missään muodossa homouden hyväksymiseen. Kun kirjoitin, että homous tullaan hyväksymään myös vapaissa uskonsuunnissa, niin en sillä tarkoita sitä, jokaisen paikkakunnan vapaat uskonsuunnat ja niiden edustajat tulevat hyväksymään homouden, mutta monet tulevat hyväksymään ja tämä hyväksyminen lisääntyy pikku hiljaa yhä enemmän sen myötä kun ollaan luovuttu Jumalan sanan totuudesta - rakkaudesta totuuteen. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Seurakunta on kutsuttu totuuden rakkauteen
Anssi Tiittanen kirjoitti 3.12.2018 Ristin Voitossa artikkelin: "Seurakunta voi olla turvallinen paikka myös homoseksuaaleille" Konservatiivisuutta rakkauden hengessä. Lukiessani Ristin Voiton kirjoituksen sain vahvistusta sydämelleni asiaan, jonka koin ensimmäisen kerran 2000-luvun alkupuolella, jolloin koin Herran puhuneen minulle kuinka osa (ei kaikki) Suomen vapaiden suuntien uskovista eksyy hyväksymään homoseksuaalisuuden synnin. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Homouden soluttautuminen kristillisiin yhteisöihin
Opetus lopunajan luopumuksesta on laaja, mutta tällä kerralla kirjoitan homoseksuaalisista tunteista ja himoista sekä siitä kuinka nykyään vallalla oleva väärä käsitys homoseksuaalisuudesta ja sen hyväksyminen, että se olisi ihmisen sydämeen rakennettu sisäinen seksuaalinen suuntaus ja ominaisuus on johdattamassa monia uskovia homouden synnin hyväksymiseen erilaisten uskonsuuntien keskuudessa. Kaikki uskonsuunnat ja yksilöuskovat eivät tule hyväksymään homoutta, mutta monet tulevat sen hyväksymään erilaisten asioiden kautta, joita on ujutettu pikku hiljaa uskonsuuntauksien sisälle. Kirjoitan myös siitä mitä Raamattu opettaa synnistä vapautumisesta ja se koskee myös homoseksuaalisuuden synnistä vapautumista. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Kenosis oppi on valhe-evankeliumia
Kirjoituksessani käyn läpi kenosis opin harhaa sekä mikä on Raamatun sanan totuus Jeesuksen Jumaluudesta. Aihe on vakava, koska kenosis oppi pyrkii eksyttämään ihmisen pelastuksen ulkopuolelle. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Koetelkaa henget
Raamattu kehottaa koettelemaan henget ovatko ne Jumalasta vai eivät. Yhä useampi uskova koettelee henkiä sillä tavalla, että hän alkaa kyselemään henkivalloilta tunnustaako henki Jeesuksen Kristuksen lihaan tulleeksi. Kun tutkimme Raamattua, niin huomaamme tällä tavalla tapahtuvan henkien koettelemisen olevan väärä ja epäraamatullinen tapa, jonka seurauksena uskovat voivat eksyä mitä oudoimpiin ja kavalimpiin eksytyksiin. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Pahan saatanan syvyyden synnit seurakunnassa
Herra Jeesus sanoi löytäneekö Hän uskoa maan päältä kun Hän tulee takaisin ja kuinka lopun aikana nousee monia vääriä profeettoja eksyttämään jos mahdollista jopa valittujakin (Herran Jeesuksen opetuslapsia). Raamattu puhuu saatanan syvyyden synneistä seurakunnan keskellä, jotka vaikuttivat mm. Tyatiran seurakunnassa. Kun tutkimme saatanan syvyyden syntejä Tyatiran seurakunnan kautta, niin huomaamme kuinka samat saatanan synnit vaikuttavat tänä päivänä seurakunnissa eksyttäen monia uskovia ja seurakuntia. Koska lopunaika, jota elämme on täynnä eksytyksiä ja vääriä profeettoja, niin siksikin meidän tulee oppia tutkimaan ja koettelemaan kaikki minkä sanotaan olevan Jumalasta. Meidän on opittava ymmärtämään Jumalan sanan totuutta ja rakastamaan Jumalaa pitämällä Hänen käskynsä, joka tarkoittaa ojentautumista uskossa Jumalan sanan Uuden Liiton järjestyksen mukaisesti. Tarkoitukseni ei ole pelkästään tuoda esille saatanan syvyyden syntejä, vaan myös Jumalan sanan totuutta sekä Jumalan tahtoa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Lopunajan paha palvelija
Sain (22.10.2016) sydämelleni todella voimakkaasti Herran Jeesuksen kertoman tarinan uskollisesta ja ymmärtäväisestä palvelijasta sekä pahasta palvelijasta ja kuinka se liittyy lopunaikaan ja mistä asioista uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija sekä paha palvelija voidaan tunnistaa. Uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija tietää Jumalan armosta Jumalan tahdon sekä Jumalan sanan totuutta. Paha palvelija ei tiedä Jumalan tahtoa eikä Jumalan sanan totuutta ja sen lisäksi paha palvelija ilkeilee uskolliselle ja ymmärtäväiselle palvelijalle, koska paha palvelija on eksynyt palvelemaan riivaajahenkiä, vaikka hän luuleekin palvelevansa Raamatun Jumalaa. Asiasta voisi kirjoittaa varmastikin myös erilaisesta näkökulmasta kuin mitä minä olen kirjoittanut, mutta olen kokenut tuoda esille kirjoittamani asiat. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Lopunajan väärä vanhurskaus osa 1
Käyn kirjoituksessani läpi muutamia asioita isännän pöydässä ohjelmasta Timo Närhi osa 1, jotka olivat epäraamatullisia ja vastoin Jumalan sanan totuutta. Kirjoitan myöhemmin toisesta osasta. Ohjelmissa oli toki myös aitoa uskoa ja totuutta mukana, mutta myös luopumuksen mukanaan tuomia vääriä opetuksia ja ajatuksia. Monien usko on voinut alkaa aidosti ja oikealla tavalla, mutta matkan aikana kun ei ole pidetty kiinni Jumalan sanan totuudesta, niin pikku hiljaa uskoon ujuttautuu mukaan epäterveitä aineksia, joita kuitenkin aletaan pitämään Raamatullisina, koska on uskottu valheeseen, joka vääristää totuutta.  Kirjoitukseni tarkoitus ei ole ensisijaisesti tuoda esille eksytystä, vaan sitä mikä on Jumalan sanan totuus. Koska olen vajavainen ja pieni sekä erehtyväinen ihminen, niin tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Lopunajan väärä vanhurskaus osa 2
Katsoessani toisen osan isännän pöydässä Timo Närhi (osa 2), niin sydämelleni nousi murhe siitä koska into ja palava halu palvella Herraa on kääntynyt monessa kohden hengellisen sokeuden suuntaan. Ohjelmassa oli tietenkin myös oikeita asioita, mutta myös pahaa eksytyksen sanomaa. Olen ollut aralla tunnolla tämän kirjoituksen kanssa, enkä nouse kenenkään yläpuolelle tai pidä itseäni muita uskovia parempana, vaan päinvastoin tiedän oman vajavaisuuteni, mutta siitä huolimatta koin, että tämäkin kirjoitus tulee kirjoittaa tutkittavaksi ja koeteltavaksi Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera. Herra Jeesus sanoi lopunaikana väärien profeettojen nousevan eksyttämään jos mahdollista valitutkin. Elämme vakavassa ajassa ja jos emme suostu tutkimaan ja koettelemaan uskomme perustuksia Jumalan sanan totuuden kautta, niin olemme suuressa vaarassa eksyä eksytyksen kavaliin juoniin. Kirjoitukseni tarkoitus on tuoda esille Jumalan sanan totuutta, joka myös läpivalaisee ja paljastaa valheelliset sanomat ja valhehenkien toiminnan. Koska olen vajavainen ihminen, niin kehotan sinua tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni Raamatun sanan valossa rukouksen kera.

Luominen ja pelastussanoma
Raamatun opetuksen mukaan maailma ja ihminen ovat luotu noin 6000 vuotta sitten. Mistä voimme tietää tämän ja voimmeko olla varmoja siitä, että Jumala loi maailman ja ihmisen noin 6000 vuotta sitten? Miksi uskominen luomiseen Raamatun opettamalla tavalla on äärimmäisen tärkeää? Uuden Testamentin ilmoitus liittää luomisen ja pelastussanoman kiinteästi yhteen. Ilman Raamatun opettamaa luomista ei voi olla olemassa Raamatullista pelastusta Herrassa Jeesuksessa. Miten luominen ja pelastussanoma liittyvät yhteen? Kirjoituksessani pyritään vastaamaan edellä oleviin kysymyksiin. Tutki ja koettele kirjoitukseni Raamatun sanan avulla rukouksen kera.

Aika Adamista Jeesukseen
Raamatusta voidaan laskea sukuluetteloiden ja vuosiluku vihjeiden avulla, että Jeesuksen syntymän ja Adamin luomisen välinen aika oli noin 4000 vuotta
.

Antikristuksen ja Jeesuksen tulemusten järjestys
Kun tutkimme Jumalan sanan ilmoitusta ja opetusta, niin Raamattu, Jumalan sana ilmoittaa todella selkeästi antikristuksen ja Jeesuksen tulemuksen järjestyksen. Herraa Jeesusta totuudessa rakastava seurakunta ei odota antikristuksen tulemusta, vaan odottaa aina Herran Jeesuksen tulemusta. Raamatun sanan opetuksen mukaan ensin tapahtuu laittomuus ja viimeinen antikristus ilmestyy, jonka jälkeen tulee tapahtumaan Herran Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus. Tämä aihe on todella tärkeä, koska Raamatun opetuksen mukaan antikristus ilmestyessään esiintyy Jeesuksen toisena tulemuksena ja saa jotkut Herran Jeesuksen opetuslapset luopumaan uskosta ja luulemaan, että antikristus on Jeesuksen toinen tulemus. Nämä uskosta luopuneet uskovat luulevat edelleen uskovansa Herraan Jeesukseen, vaikka ovat vaihtaneet puolta ja ovat siirtyneet antikristuksen leiriin.

En usko ylöstempaukseen ennen vaivan aikaa
Pidin 11.1.2020 kaksi Raamattutuntia Kiteellä aiheesta: Miksi en usko ylöstempaukseen ennen vaivan aikaa. Ajattelin vielä kirjoittaa tästä aiheesta tuomalla esiin Raamatun sanan kautta, että Raamattu todellakin opettaa Herran Jeesuksen tulemuksen ja seurakunnan ylöstempauksen tapahtuvan vaivanajan jälkeen (suuri ahdistus). Tätä aihetta on hyvä tutkia vielä lisää muutamasta näkökulmasta käsin. Tämä aihe ei saa olla riitakysymyksenä seurakunnan keskuudessa, niin kuin se valitettavasti on tullut monille riitakysymykseksi. Minun tarkoitukseni ei ole aiheuttaa riitaa, vaan saada lukija tutkimaan Jumalan sanan totuutta, koska Jumalan sanan totuus kertoo meille tämän asian selvääkin selvemmin. Olkaamme tässäkin asiassa armollisia toinen toisillemme, älkäämme käykö henkilöön kiinni, vaan käykäämme tästä rakentavaa keskustelua sävyisyyden Hengessä, vaikka olisimmekin tästä asiasta eri mieltä. Joku voi ajatella, että se on ihan sama milloin ylöstempaus tapahtuu ja tästä asiasta on ihan turha kirjoittaa ja aiheuttaa lisää riitaa seurakunnan keskuuteen. Se on totta ettemme saa aiheuttaa riitaa seurakunnan keskuuteen, siksi minä kehotan ja sanon ettei kirjoitustani saa käyttää lyömäaseena niitä vastaan, jotka uskovat Jeesuksen tulemuksen ja ylöstempauksen tapahtuvan ennen vaivan aikaa. Kirjoitukseni tarkoitus on sävyisyyden Hengessä tutkia Jumalan sanan opetusta tästä aiheesta ja siksi jos joku haluaa tuoda esille kirjoitukseni sanomaa, niin se tulee tuoda esille sävyisyyden Hengessä. Sinulla tulee olla siunaava asenne Kristuksessa olevia sisaria ja veljiäsi kohtaan, jotka ovat jossakin opinkohdassa eri mieltä kanssasi, älä rakenna riitaa veljesten (sisarten) kesken, sillä se on kauhistus Herralle.

Raamatullisesta ylöstempauksesta opetusta
Jokainen tosi uskova, eli Herran Jeesuksen opetuslapsi odottaa Herran Jeesuksen tulemusta riippumatta siitä millä tavalla hän uskoo siihen milloin Herra Jeesus tulee, tuleeko Hän ennen antikristuksen tulemista vai sen jälkeen kun antikristus on tullut jne. Raamattu sanoo ettemme voi tietää päivää ja hetkeä milloin tapahtuu Herran Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus. Herra Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin luvussa 24, että voimme tietää milloin Hän tulemuksensa on lähellä. Tässä kirjoituksessa keskityn vain muutamaan todella selkeään Raamatun opetukseen koskien sitä minkälaisten merkkien tulee edeltää ennen kuin Herran Jeesuksen tulemus voi tapahtua. Tämä aihe on todella tärkeä, koska jos et osaa odottaa ja olla valmis Herran Jeesuksen tulemukseen siten millä tavalla Raamattu siitä opettaa, niin silloin olet valmistautumattomassa tilassa niissä tapahtumissa, jotka edeltävät Herran Jeesuksen tulemusta. Valmistautumattoman osa koskien Herran Jeesuksen tulemusta tulee olemaan tuskallinen monella eri tavalla. En kirjoita kirjoitustani riita mielessä, enkä aiheuttaakseni hajaannusta uskovien keskuudessa, vaan rakkaudesta totuuteen. Tämä aihe jakaa uskovia sekä jopa erottaa heitä toistensa yhteydestä. Jos erottaudut ja välttelet sisariasi ja veljiäsi Herrassa Jeesuksessa sen takia, että he ajattelevat ja uskovat ylöstempauksesta ja Herran Jeesuksen tulemuksesta eri tavalla kuin sinä, niin silloin et vaella totuuden ja rakkauden Hengessä, vaan olet sielullisuuden ja lihallisuuden vallassa. Herran Jeesuksen tulemuksen ja ylöstempauksen näkeminen eri tavalla kuin toinen näkee ei saa erottaa meitä Kristuksen rakkaudesta, eikä keskinäisestä yhteydestä. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Raamatullisesta ylöstempauksesta opetusta osa 2
Kirjoitin 23.10.2019 kirjoituksen: Raamatullisesta ylöstempauksesta opetusta. Koin sydämelleni kirjoittaa tästä samasta aiheesta vielä lyhyesti uuden kirjoituksen. Tällä kertaa kirjoitan vain 2 Tess 2 luvusta, 1 Tess 4 ja Danielin kirjan luvuista 8 ja 12 ja muutaman muun kohdan. Raamattu opettaa Herran Jeesuksen toisen tulemuksen ja ylöstempauksen tapahtuvan yhden kerran ja suuren ahdistuksen jälkeen, niin kuin Herra Jeesus opettaa Raamatussa (Matt 24 luku). Monet uskovat, jotka eivät usko ylöstempaukseen tapahtuvan suuren ahdistuksen ajan jälkeen, vaan ylöstempaukseen ennen antikristuksen ilmestymistä ja suuren ahdistuksen aikaa ovat rakkaita sisaria ja veljiä sekä monet heistä vilpittömiä sydämellisiä ja hyvää tarkoittavia uskovaisia. Kuten aikaisemmin kirjoitin, niin se, joka erottautuu sisaristaan ja veljistään erilaisen ylöstempaus opetuksen takia on lihallisuuden vallassa, ei Jumalan rakkauden vaikuttamassa tilassa. Totuudesta meidän tulee kuitenkin puhua, eikä totuudesta puhuminen tarkoita sitä, että sen kautta hyökättäisiin toisen kimppuun tai ei arvostettaisi häntä. Totuudesta puhuminen ja sen esiin tuominen on suurta rakkautta, koska meidät uskovat ihmiset on kutsuttu kasvamaan uskossa totuutta noudattaen Jumalan vaikuttaman rakkauden kautta. Tämä on motivaationi tälle kirjoitukselleni. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Seurakunnan ylösotosta kysymyksiä ja vastauksia
Herran Jeesuksen tulemuksesta ja seurakunnan ylöstempauksesta on monenlaista opetusta. Tähän aiheeseen liittyy monenlaisia kysymyksiä ja vastauksia. Pyrin vastaamaan muutamiin kysymyksiin, jotka myös Raamatun sanan kautta vastaavat siihen, mikä on antikristuksen ja Herran Jeesuksen tulemusten järjestys. Herran Jeesuksen tulemuksen ja seurakunnan ylösoton päivää ja hetkeä kukaan ei voi tietää, mutta voimme Raamatun asettamien ajanmerkkien perusteella tietää milloin se on lähellä.

Juutalaisen kansan jäännös ja ylöstempaus
Lopunajan tapahtumista koskien Raamatun profetioita on olemassa monenlaisia näkemyksiä ja opetuksia. Esimerkiksi Jooelin kirjan profetia syyssateesta ja kevätsateesta ymmärretään monesti ihan eri tavalla kuin mitä Raamattu ihan oikeasti siitä opettaa. Jos Jumalan armosta ymmärrämme oikealla tavalla Jooelin kirjan profetian syyssateesta ja kevätsateesta, niin sen jälkeen voimme ymmärtää syvällisemmin koko lopunajan tapahtumia, jonka keskipisteessä ovat tapahtumat Jerusalemissa, Israelissa sekä juutalaisen kansan keskuudessa. Kukaan uskova ihminen ei ole täydellinen, eikä ymmärrä kaikkea oikein, mutta siitä huolimatta Jumalan armosta voimme oppia ymmärtämään koko ajan enemmän Jumalan sanan totuutta. Syyssateen ja kevätsateen oikein ymmärtäminen avaa sydämen ymmärtämään ja käsittämään myös Raamatullisen opetuksen Herran Jeesuksen tulemuksesta ja seurakunnan ylöstempauksesta. Jumala on luvannut katsoa sen puoleen (avata ymmärryksen totuuden puoleen), joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto Herran sanan edessä (Jes 66:2). Ylpeys, ylimielisyys ja ylpeyteen perustuva "oikeaoppisuus" ei saa hallita uskovan ihmisen sydäntä, koska silloin hän ei kykene ymmärtämään oikealla tavalla sitä mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa. Kirjoitustani ei saa käyttää lyömäaseena, niitä vastaan, jotka uskovat eri tavalla Herran Jeesuksen tulemuksesta ja ylöstempauksesta. Jos Jumalan armosta elämme maan päällä sinä hetkenä, kun Herra Jeesus tulee, ja jos rakastamme Herraa totuudessa, niin Jumalan armosta pääsemme mukaan ylöstempaukseen siitäkin huolimatta, vaikka olisimme ymmärtäneet sen väärin. Miksi ylöstempauksesta tulee kuitenkin kirjoittaa? Siksi, että uskova tekisi valmistuksia uskossa Jeesukseen siinä maailmanajassa kun Jeesus tulee takaisin, jos elämme täällä maan päällä, silloin kun Herra Jeesus tulee. En usko, että kukaan Herraa Jeesusta totuudessa rakastava haluaisi olla valmistautumaton siinä ajassa, joka on lähellä Herran tulemusta. Tästäkin syystä on todella tärkeää kirjoittaa Herran Jeesuksen tulemuksesta ja seurakunnan ylöstempauksesta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Mitä Herra Jeesus opettaa ylöstempauksesta?
Monet uskovat ihmiset ymmärtävät ja opettavat, että Herra Jeesus tulee ennen antikristuksen ilmestymistä ja tempaa seurakunnan pois maan päältä, jonka jälkeen antikristus ilmestyy ja antikristuksen vihan ajassa voi vielä pelastua marttyyrikuoleman kautta jos uskoo Jeesukseen eikä ota pedonmerkkiä. Edellä oleva käsitys ja ymmärrys Herran Jeesuksen tulemuksen ja ylöstempauksen ajankohdasta ei ole Raamatun opetus, sillä esimerkiksi Herran Jeesuksen opetus Hänen tulemuksestaan sekä ylöstempauksesta ja siihen liittyvistä asioista kumoaa tuon edellä olevan opetuksen. Ylöstempauksesta on olemassa monenlaisia erilaisia variaatioita, enkä aio käsitellä ylöstempausta nyt tässä kirjoituksessa kun siitä näkökulmasta miten Herra Jeesus asiasta opetti sekä yhden kohdan, jossa Paavali opetti Jeesuksen tulemuksesta ja ylöstempauksesta. Koska olen vajavainen ja erehtyväinen ihminen, niin senkin takia sinun on syytä tutkia ja koetella kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera. Painotan vielä sitä, että kirjoitan siitä lähtökohdasta käsin miten ymmärrän Jeesuksen opetuksen Hänen tulemuksestaan ja ylöstempauksesta, en kirjoita Jeesuksen suulla, vaan oman ymmärrykseni mukaan sen miten uskon ja ymmärrän tämän asian. En ole yksin tämän asian kanssa, sillä on monia muitakin uskovia ihmisiä, jotka ymmärtävät Herran Jeesuksen tulemuksen ja ylösnousemuksen ajankohdan samalla tavalla kuin minä.

Luopumus apostasia ja antikristuksen ilmestyminen
Raamattu opettaa selkeästi antikristuksen ja Herran Jeesuksen tulemusten järjestyksen ajankohdasta. Päivää ja hetkeä, emme voi tietää milloin Herra Jeesus tulee, mutta voimme tietää antikristuksen ja Herran Jeesuksen tulemusten järjestyksen ajankohdan. 2 Tessalonikalaiskirjeen 2 luvussa Raamattu kertoo selkeästi, että ensin tapahtuu uskovien luopumus ja antikristuksen ilmestyminen, jonka jälkeen tapahtuu Herran Jeesuksen tulemus, päivänä ja hetkenä, jota emme tiedä. Olen seurannut Suomessa sekä englanninkielellä käytyjä opetuksia 2 Tess 2:3 kreikankielen sanasta apostasia ja kuinka väärä opetus, joissakin tapauksissa tarkoituksellisesti ja tahallisesti vääristää apostasia sanan tarkoittamaan ainoastaan pois lähtemistä, fyysistä pois lähtemistä, eroamista, poistumista sekä jotkut antavat sille jopa merkityksen temmata. Kreikankielen apostasia sana tarkoittaa Septuagintan VT:n ja UT:n kreikankielen tekstien mukaan uskosta luopumista (ihminen luopuu uskosta Jumalaan ja Hänen opetuksistaan).

Lopunajan laittomuus ja ylöstempaus
Uskovien keskuudessa on erilaista opetusta koskien ylöstempauksen ajankohtaa. Jotkut jopa opettavat ja uskovat ettei Raamattu opeta ollenkaan ylöstempauksesta. Kun luemme ja tutkimme Raamattua, niin näemme selvästi sen että Raamattu opettaa uskovien ylöstempauksen (ylösotto) tapahtuvan Jeesuksen tulemuksen yhteydessä. Kirjoitukseni on pitkä, koska väärän opetuksen juurineen irti repiminen sekä Raamatun opetuksen esiin tuominen vaatii monien kivien kääntämistä sekä oikaisemista, että väärän opin ja opetuksen vallassa oleva oikenisi oikeaan suuntaan. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

- Lopunajan laittomuus ja ylöstempaus luku 1
- Lopunajan laittomuus ja ylöstempaus luku 2
- Lopunajan laittomuus ja ylöstempaus luku 3
- Lopunajan laittomuus ja ylöstempaus luku 4
- Lopunajan laittomuus ja ylöstempaus luku 5
- Lopunajan laittomuus ja ylöstempaus luku 6
- Lopunajan laittomuus ja ylöstempaus luku 7
- Lopunajan laittomuus ja ylöstempaus luku 8
- Lopunajan laittomuus ja ylöstempaus luku 9

Helluntailaisen saarnaajan ylöstempaus opetus
Edesmennyt tunnettu helluntailainen saarnaaja ja sananjulistaja Kai Antturi esitti 1982 poikkeavan käsityksen helluntaijulistaja Vilho Hartosen tulkinnasta koskien ylöstempausta. Vilho Hartosen mukainen käsitys ylöstempauksesta ennen vihan aikaa on nykyään vallalla oleva käsitys suomalaisessa helluntailaisuudessa. Amerikan merkittävin helluntailiikkeen oppisuunta Assemblies of God -liikkeessä on sen alkuaikoina ollut uskovia, jotka olivat samoilla linjoilla Kai Antturin kanssa koskien Herran Jeesuksen tulemusta ja ylöstempausta. Vilho Hartosen opettama ja nykyisin helluntailaisuudessa vallalla oleva oppi ylöstempauksesta ei ole ollut Assemblies of God liikkeen alkuaikojen yksimielinen opetus ylöstempauksesta. Kirjoituksessani käyn läpi lyhyesti Assemblies of God -liikkeen alkuhistoriaa, Hartosen ja Antturin opetusta ylöstempauksesta sekä mitä Raamattu opettaa ylöstempauksesta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Raamatun opetusta ylöstempauksesta
Jos rakastaa Herraa Jeesusta totuudessa ja vaikka erehtyisi opetuksesta koskien Herran Jeesuksen tulemusta ja ylöstempausta, että tuleeko ylöstempaus ennen vihan aikaa, vihan ajan puolessavälissä tai suuren ahdistuksen jälkeen, niin silti pääsee Jumalan armosta mukaan ylöstempaukseen. Tämä on lohdullista. Riippumatta siitä mihin sijoittaa Jeesuksen tulemuksen ja ylösoton, niin Herraa Jeesusta totuudessa rakastava odottaa Herramme Jeesuksen tulemusta. Oppi ylösotosta ja Herran Jeesuksen tulemuksesta ei saisi aiheuttaa riitoja ja hajaannusta uskovien keskuudessa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Paimentolaisten nuotiotarina
Monet ihmiset, jotka eivät usko Raamatun olevan Jumalan sanaa sanovat Raamatun olevan satukirja. Jotkut sanovat ettei Raamattu pidä paikkaansa, sillä se on fiktiivinen tarina, joka kertoo paimentolaisten nuotiotarinoista. Toiset sanovat ettei Lähi-idän muinaisten lammaspaimenten nuotiotarinoita voi ottaa todesta enää tieteellisessä nykyajassa. Sitten on ihmisiä, jotka sanovat Raamatun olevan Lähi-idän kamelikuskien nuotiotarinoita. Toiset sanovat Raamatun olevan muinaisjuutalaisten legendoja ja taruja. Jotkut ihmiset sanovat, että Raamattuun uskominen on osoitus yksinkertaisesta ja lapsellisesta mielenlaadusta. Monet ihmiset pitävät Raamattuun uskomista epätieteellisenä sekä järjenvastaisena asiana. Itse asiassa kun Raamattua tutkitaan siitä lähtökohdasta käsin, että mitä se ihan oikeasti opettaa, eikä vain oleteta asioita tai toisteta muiden ihmisten tekemiä vääriä johtopäätöksiä, niin Raamattu itse todistaa olevansa Jumalan sanan ilmoitus ihmiskunnalle.

Raamattu ja Jeesuksen Jumaluus
Nykyään yhä useammat ihmiset opettavat ettei Jeesus ole Jumala, vaan että Isä on yksin Jumala. Tämä opetus on varsin ongelmallinen sekä paha harhaoppi. Se tietenkin on totta, että Isä on Jumala, mutta sekin on totta, että Jeesus on Jumala. Käyn tässä kirjoituksessa läpi sitä kuinka ja millä tavalla Raamattu opettaa niin Isän kuin Jeesuksen olevan Raamatun yksi Jumala siten ettei tämä opetus joudu ristiriitaan Raamatun sanan kanssa, vaan on Jumalan sanan opetus. Tämä on todella tärkeä aihe, sillä se koskettaa todella syvällisesti pelastuksen perustuksia. Kehotan sinua tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni Raamatun sanan kautta rukouksen kera.

Rakkauden kaksoiskäsky
Jeesuksen opettaman rakkauden kaksoiskäskyn oikeanlainen ymmärtäminen on yksi Raamatullisen uskon kulmakivistä. Uskovien monet ongelmat ja kokemus siitä ettei ole onnistunut saavuttamaan uskon elämässä tasapainoa ja rauhaa johtuvat usein siitä, että ei ole ole oikeata ymmärrystä rakkauden kaksoiskäskyn oikeasta merkityksestä. Tämän asian ymmärtäminen on todella merkittävän tärkeätä, koska sen kautta saamme kasvaa terveeseen ja kypsään uskoon sekä todelliseen Jumalan tuntemiseen. Rakkauden kaksoiskäskyn oikea ymmärtäminen johdattaa meidät tuntemaan ja rakastamaan Jumalaa sekä lähimmäistä ja avaa meille ymmärryksen Kirjoitusten tuntemiseen sekä johdattaa meidät syvälliseen osallisuuteen Pyhän Hengen kanssa. Tämän kirjoituksen tarkoitus ja pyrkimys on koittaa saada selville se mitä Jeesus tarkoitti rakkauden kaksoiskäskyllä.

Savenvalaja
Jumala puhui Jeremialle ja käski hänen mennä savenvalajan huoneeseen, jossa Herra puhuisi ja opettaisi Jeremiaa. Savenvalaja tekee savesta käyttöastioita. Saven valaminen on kuva uskovan ihmisen kasvusta ja kasvunvaiheista kuinka Jumala tekee lapsestansa astian jaloa käyttöä varten. Savenvalajan huone ja saven valmistus on paikka, jonka tulisi olla tuttu jokaiselle Jeesuksen opetuslapselle. Jumala itse kertoi Jeremialle kuinka savi savenvalajan kädessä on kuin Jumalan kansa. Tämän kirjoituksen tarkoitus on seurata vaihe vaiheelta saven valamista ja valmistusta käyttöastiaksi ja samalla huomaamme kuinka jokainen vaihe kuvaa uskovan ihmisen kasvuvaiheita.

Rukoileminen
Rukouksen alueella on muutamia ongelmia uskovien keskuudessa, joista kirjoitan tässä kirjoituksessa. Aion käsitellä tässä kirjoituksessa rukousta Raamatun sanan valossa sekä sitä mitä Raamattu opettaa rukoilemisesta.

Rukousnauha ja rukoushelmet
Rukousnauhoja ja rukoushelmiä käytetään hyvin yleisesti meditaation ja visualisoinnin apuna Rooman katolisessa kirkossa sekä pakanauskonnoissa ja okkultiikassa. Nykyään rukousnauhat ja rukoushelmet ovat alkaneet yleistymään myös luterilaisen kirkon ja vapaiden suuntien keskuudessa. Kaikki luterilaisen kirkon ja vapaiden suuntien uskovat eivät käytä rukousnauhoja ja rukoushelmiä, mutta osa heistä käyttää. Rukousnauhan ja rukoushelmien käyttöön uskovien keskuudessa sisältyy eksytys, jonka tarkoituksena on johdattaa näitä uskovia pois totuudesta sekä sokeuttaa heitä entistä enemmän hyväksymään valheita ja vääriä yhteyksiä ja opetuksia. Kirjoitukseni ei käsittele pelkästään eksytystä, vaan tuo sen rinnalle totuuden, jonka keskipiste on Herrassa Jeesuksessa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Inhimillinen taide ja Jumalankuvat
Tämä kirjoitus on ollut jo pitkään sydämelläni, mutta en ole saanut aikaisemmin kirjoitukseen aikaa ja innoitusta ennen kuin vasta nyt.  Olen saanut vuosien varrella monenlaista palautetta koskien inhimillisen taiteen tekemiä Jumalankuvia. Aihe hämmentää monia ja aiheuttaa monenlaisia reaktioita. Raamattu opettaa todella selkeästi kuinka uskovan ihmisen tulisi suhtautua Jumalankuviin. Raamattu kieltää Jumalankuvien tekemisen, niin Vanhassa kuin Uudessa Liitossa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden valossa rukouksen kera.

Herran Jeesuksen ristiinnaulitseminen
Suurin osa maapallon ihmisistä on kuullut Herran Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta sekä kuolemasta, mutta silti kaikista maapallon ihmistä vain vähemmistö on ymmärtänyt sen mitä Jeesuksen ristiinnaulitseminen ja kuolema merkitsee ja tarkoittaa. Monille ihmisille Jeesuksen ristiinnaulitseminen ja kuolema on vain tarina muiden tarinoiden joukossa. Herran Jeesuksen kärsimyksen ja rakkauden kautta sinulle voi avautua Raamatullisen pelastuksen ihanuus sekä Herran Jeesuksen ristinkuoleman merkitys uudella tavalla, joka voi johdattaa sinut sisälle pelastukseen uskon kautta Herraan Jeesukseen.

- Veripisarat verihikoilu
- Juudas kavaltaja
- Suuren neuvoston edessä
- Pilatus ja Herodes
- Uudestaan Pilatuksen eteen
- Ruoskiminen
- Orjantappurakruunu
- Ristin kantaminen
- Ristiinnaulitseminen

Erota totuus valheesta
Miten me Herran Jeesuksen opetuslapsina voimme oppia erottamaan totuuden ja valheen välisen eron? Herra Jeesus sanoi, että me eksymme jos emme tunne Kirjoituksia (Raamattu) ja Jumalan voimaa (Pyhä Henki). Herra Jeesus sanoi myös että Häneen tulee uskoa niin kuin Raamattu sanoo. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme oppia erottamaan totuuden ja valheen vain jos suostumme elämään Pyhässä Hengessä sekä jos uskomme Herraan Jeesukseen niin kuin Raamatu opettaa. Kirjoituksessani käyn läpi muutamia Raamatun kohtia jotka ymmärretään ja joista opetetaan väärin. Kun tutkimme nämä kohdat tarkasti Jumalan sanan valossa, niin näemme selkeästi totuuden ja valheen välisen eron.

Näky lopunajan eksytyksestä
On kyse Jumalan suuresta armosta, pitkämielisyydestä ja rakkaudesta uskovaa ihmistä kohtaan, joka on eksynyt tässä lopunajassa uskomaan ja tukemaan riivaajahenkien valhevoiman toimintaa. Olen ollut Jumalan edessä tämän asian kanssa usean vuoden ajan. Nyt on tullut aika kirjoittaa se mitä Jumala on laskenut sydämelleni.  Sanoma on elänyt sydämessäni kauan aikaa odottaen päivää, jolloin Jumala auttaa minua tuomaan sen esille. Pyydän sinua uudestaan tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni Jumalan sanan valossa rukouksessa viipyen. En pidä itseäni täydellisenä, enkä ole täydellinen, enkä tule täydelliseksi tässä ajassa sen tähden sinun on myös syytä tutkia ja koetella kirjoitukseni. Kirjoitukseni ei käsittele pelkästään eksytystä, vaan myös sitä mitä Raamattu opettaa monista erilaisista asioista ja kuinka opit uskomaan Herraan Jeesukseen Raamatullisella tavalla. Olen kokenut voimakkaasti sydämessäni, että Jumala on antanut minulle tässä kirjoituksessa olevat varoituksen sanat, kehotuksen sanat, kutsun parannukseen, anteeksiantamuksen ja armon sanat sekä kutsun seurakunnan ennallistamiseen. Siksi kehotan sinua kolmannen kerran tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni sanoman Jumalan sanan valossa rukouksessa viipyen, sillä on kyse elämästä ja kuolemasta.

Usko Jumalaan
Uskon perus-aloituspaketti.

Evankeliumi ja sanan opetus
Koin sydämessäni jakaa ajatuksia nettisivuistani ja siitä miksi kirjoitan nettiin erilaisia kirjoituksia. Saan silloin tällöin palautetta sivuistani ja kirjoituksistani joiltakin ihmisiltä myös uskovilta, jotka toivoisivat minun lopettavan kirjoittamisen. Olkoon tämä kirjoitus vastaus siihen miksi en aio lopettaa kirjoittelua ja miksi kirjoitan ja tulen kirjoittamaan jatkossakin aina siihen saakka kuin se on Jumalan tahto.

Älä unohda Herraa
Lukiessani Mooseksen kirjaa sydämelleni nousi voimakkaasti opetus ettemme saa unohtaa Herraa kun olemme päässeet osalliseksi Hänen hyvyydestään. Joku saattaa ajatella ettei kukaan unohda Herraa sen jälkeen kun on päässyt osalliseksi Hänen hyvyydestään. Vanhan liiton aikana monet israelilaiset unohtivat Herran sen jälkeen kun he olivat päässeet osallisiksi Hänen hyvyydestään. Uuden Liiton aikakaudessa on olemassa sama vaara. Otan kirjoituksessani esille muutamia näkökulmia miten Herran unohtaminen voi tapahtua meille Uuden Liiton uskoville sekä miten sen voi välttää. Käytän 5 Mooseksen kirjan lukua 8 asioista joista varoitetaan, jotka voivat johtaa Herran unohtamiseen. Vertaan 5 Mooseksen lukua 8 nykyaikaan. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanalla rukouksen kera.

Saitteko Pyhän Hengen kun tulitte uskoon?
Apostolien tekojen luvun 19 alkujakeiden opetus ymmärretään usein väärin. Ollessani tänään (29.8.2017) metsässä puusavotalla sydämelleni nousi voimakkaasti kuinka minun tulisi kirjoittaa tästä aiheesta. Koska olen vajavainen ja erehtyväinen ihminen, niin tutki ja koettele kirjoitukseni rukouksen kera.

Hillsong eksytys
New York cityn (Manhattan) johtava pastori Carl Lentz uskoo, että ihminen voi pelastua ilman uskoa Herraan Jeesukseen. Carl Lentzin "evankeliumi" perustuu Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä teologiaan, josta puuttuu kuitenkin totuus, joka tekee Lentzin "evankeliumista" valheellisen ja väärän "evankeliumin" sekä petoksen ja eksytyksen. Kirjoitukseni ei ole eikä sitä saa käsittää lyömäaseena Hillsong seurakuntaa vastaan, vaan kirjoituksena, joka pyrkii Jumalan sanan totuuden kautta lähestymään sellaisia asioita, jotka vievät uskovia uskonelämän haaksirikkoon, jos uskova perustaa uskonsa väärille perustuksille. Kirjoitukseni tarkoitus on saada meidät uskovat ihmiset juurtumaan rakkaudessa ja totuudessa Herraan Jeesukseen. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Konservatiivin vastaus
Kirjoitin tänään aikaisemmin Helsingin Sanomien artikkelin pohjalta Patrick Tiaisesta ja Raamatun opettamasta lihan kuoleman tiestä, joka auttaa uskovaa vapautumaan synnin siteistä. Patrick on kirjoittanut 18.11.2018 blogiinsa kirjoituksen, joka on suunnattu hänen konservatiivisille ystävilleen. Minä en ole kuulunut hänen lähipiiriinsä, enkä ole ollut hänen ystävänsä, mutta koen, että konservatiivina haluan antaa vastaukseni hänelle. Päätin kirjoittaa näin julkisesti vastaten, koska nyt on käynnissä voimakas homouden lobbaaminen uskovien keskuuteen. Tämä lobbaus antaa ymmärtää, että Herran Jeesuksen opetuslapsi voi olla yhtä aikaa uskova ihminen ja homoseksuaali. Edellä oleva väite ja toteamus ei tietenkään pidä paikkaansa.

Valheen loppu - valhe jatkuu
Helsingin Sanomissa oli artikkeli Valheen loppu (16.11.2018), jossa käsiteltiin entisen uuskarismaattisen julistajan, Patrick Tiaisen kaksoiselämää uuskarismaattisen kristillisyyden keskellä. Kun luin artikkelia, niin koin sydämessäni kuinka olisi hyvä kirjoittaa kirjoitus siitä miksi ihminen ei pääse eteenpäin uskontiellä, ja miksi hän ei vapaudu synnin orjuudesta, joka sitoo häntä. Aluksi haluan tuoda esille etten nouse kenenkään yläpuolelle, enkä lyö tai halveksi ketään, enkä ole ihmisenä muita parempi. Ajattelen apostoli Paavalin tavoin olevani syntisistä suurin, mutta Jumalan armosta pelastettu ilman omia ansioitani, koska minulla ei ole yhtään sellaista omaa ansiota, joka kelpaisi Jumalalle. Olen saanut Jumalalta lahjaksi pelastuksen Herran Jeesuksen ansion tähden - Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta, kun Hän kuoli ristillä minunkin syntieni tähden.

Totuus tuo muutoksen - valhe jättää synnin orjaksi
Patrick Tiainen esiintyi 18.12.2017 Ylen Efter Nio ohjelmassa, jossa hän tunnusti olevansa homoseksuaali, eikä asiaa voi muuttaa toiseksi. Moni voi kysyä aiheellisesti miksi Patrick Tiaisesta pitää kirjoittaa ja vielä useampia kirjoituksia? Vastaus on yksinkertainen. Jumala on tarjonnut Patrickille mahdollisuutta päästä osalliseksi todellisesta uskosta Herraan Jeesukseen parannuksen tekemisen kautta, mutta hän ei ole suostunut tekemään todellista parannusta ja on siksi jäänyt synnin orjaksi. Edellä olevan lisäksi monien uskovien ihmisten on aika herätä Ruususen unesta, jonka jälkeen he kykenevät näkemään ja erottamaan uskonnollisen eksytyksen sekä aidon ja todellisen Jumalan Pyhän Hengen voiman. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden avulla rukouksen kera.

Seksuaali-identiteetti kriisin ratkaisu
Olen lukenut Patrick Tiaisen blogia ja facebook sivua ja huomannut, että hän suhtautuu koko ajan myönteisemmin homoseksuaalisuuteen. Käsittelen kirjoituksessani Patrickin ajatuksia sekä muutakin liittyen homoseksuaalisuuteen ja mitä Raamattu opettaa siitä. Se miksi nimeän Patrickin julkisesti johtuu siitä, koska hän itse käsittelee asiaa julkisesti pyrkien etsimään asiaan jonkinlaista ratkaisua. Raamatun sanan totuus tarjoaa asiaan oikean ratkaisun. Kirjoitukseni ei ole ajojahti Patrickia tai ketään muutakaan kohtaan, vaan pyrin käsittelemään tätä aihetta Raamatun sanan opetuksen näkökulmasta käsin. Moni voi ihmetellä ja ajatella, että miksi tällainen aihe ja miksi tästäkin pitää kirjoittaa, sillä homoseksuaalisuus on selkeä synti Raamatussa. Homoseksuaalisuus on selkeä synti Raamatussa, mutta tämäkin asia ja aihe hämärtyy tässä luopumuksen ajassa ja siksi tästäkin on todella tärkeätä kirjoittaa. Varsinkin nykyaikana monet uskoon tulleet ihmiset kohtaavat hyvinkin monenlaisia ja Raamatun vastaisia opetuksia, joiden sanotaan olevan Raamatullisia. Vasta uskoon tullut ihminen ei kykene erottamaan selkeästi mikä on totuus ja mikä on valhe. Moni sanoo, että Pyhä Henki johtaa uskovia kaikkeen totuuteen, eikä meidän tarvitse jokaiseen asiaan puuttua. On totta, että Pyhä Henki johtaa uskovia kaikkeen totuuteen, mutta siitä huolimatta esimerkiksi apostoli Paavali joutui monin tavoin ohjaamaan ja opettamaan aikansa uskovia, etteivät he olisi eksyneet pois totuudesta. Me emme ole tässä suhteessa apostoli Paavalin aikalaisia parempia, vaan tarvitsemme samanlaista ohjausta ja opetusta kuin mitä alkuseurakunnan uskovat tarvitsivat eksytyksiä vastaan. Kirjoitukseni tulisi ymmärtää sillä tavalla, että pyrin auttamaan homouden keskeltä uskoon tulleita ihmisiä vapautumaan homouden synnistä. En ole ketään lyömässä tai tuomitsemassa, vaan pyrin tuomaan esille Raamatun opetuksen miten vapaudumme synnin siteistä ja kahleista. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden avulla rukouksen kera.

Cal Pierce Healing Rooms
Kun siis sain kutsun ja toiveen puhua Healing Roomsista, niin vasta silloin koin sydämelläni, että oli Herran tahto puhua siitä. Sen johdosta puhuin 2017 syyskuun lopussa Healing Roomsista ja ennen kaikkea sen perustajasta Cal Piercestä ja hänen opetuksestaan, jossa on mukana sellaista väärää opetusta, jonka vastaanottaminen on erittäin vahingollista. Kyllä, Cal Pierce opettaa asioista oikeinkin, mutta se missä kohtaa hän opettaa väärin avaa ovet valheenhengen toiminnalle. Olen nyt kokenut uudestaan, että on syytä kirjoittaa Healing Roomsista ja ennen kaikkea Cal Piercen opetuksista sekä hänen epäterveestä hengellisestä taustastaan, joka on saanut hänet menemään pahasti harhaan. Pyrkimykseni ja aikomukseni alunperin oli kirjoittaa ainoastaan Healing Roomsin kansainvälisen liikkeen johtajan Cal Piercen opetuksista ja käsityksistä, mutta minulle kohdistetun arvion tähden, joudun kirjoittamaan asiasta myös laajemmin. Kehotan sinua uudemman kerran tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Cal Pierce Healing Rooms osa 2
Kirjoitin aikaisemmin Healing Roomsin kansainvälisen johtajan Cal Piercen opetuksista ja käsityksistä sekä Piercen taustoista ja hengellisistä juurista. Cal Piercen opetus ja käytäntö on kytköksissä äärikarismaattisuuden eksytykseen kuten "Toronto siunaus", uusi apostolinen reformaatio (NAR-liike - New Apostolic Reformation), positiivinen suun tunnustus sekä New Age enkelioppiin jne. Koin sydämelläni, että Cal Piercestä tulee viedä tuoda esille asioita sen tähden, että hänen vaikutuspiirissään olevat ihmiset sekä suomalaiset Healing Roomsin kannattajat voisivat päästä ymmärtämään Cal Piercen toiminnassa olevan eksytyksen, josta tulisi tehdä parannus sekä luopua siitä kokonaan. Ymmärrän sen, että Healing Roomsin toiminnassa Suomessa on mukana monia vilpittömiä uskovia, jotka eivät edes tiedä ja ymmärrä kaikkea sitä mitä Cal Pierce opettaa. Tässä kirjoituksessa tuon esille myös muitakin Healing Roomsin vaikuttajia kuin Cal Pierce. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.Jaakobin kirjeen viidennessä luvussa sanotaan, että jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa, niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden. Cal Piercen osallisuus riivaajahenkiin sekä eksytykseen on vakava asia, sillä se voi jopa koitua iankaikkiseksi vahingoksi. Cal Pierce on saanut monta kertaa mahdollisuuden parannuksen tekemiseen ja uskon, että Jumala armossaan kutsuu häntä vieläkin parannukseen sekä hylkäämään eksytyksen tien. Uskon myös, että Jumala haluaa puhua jokaiselle uskovalle, joka on missä päin tahansa maailmaa mukana Healing Roomsin toiminnassa, että hylkää Spokanen Healing Roomsin harhaopit ja eksytyksen, jos on niihin osallisena. Rukoilen ja toivon ettei kirjoitustani ymmärrettäisi väärin, tuomiohenkisenä panettelukirjoituksena, koska kyse on rakkaudesta totuuteen sekä eksyneen auttamisesta takaisin totuuden tielle. Ymmärrän oman vajavaisuuteni ja siksi sinun tulee tarkasti tutkia ja koetella sitä mikä on totuus.

Varjojen laaksosta valoon
Kävin lukemassa Patrick Tiaisen blogia. Patrick oli kirjoittanut syyskuun 20. päivä 2017 kirjoituksen nimeltään: Varjojen laakso. Kun luin kirjoituksen, niin sydämeni täyttyi kivulla ja ahdistuksella sekä suuri murhe valtasi sydämeni. Patrick kertoi kirjoituksessaan julkisesti kaikelle kansalle omia tuntojaan elämänsä vaiheista homoseksuaalisten taipumustensa kanssa. Patrick on ilmoittanut julkisesti ettei hän kykene käymään läpi kaikkea materiaalia ja sähköposteja jne. joita hän saa runsaasti. Ymmärrän hyvin siinä Patrickia, että kun palaute ylittää tietyt rajat, niin on mahdotonta seurata ja vastata kaikkeen. Siksi kirjoitan näin julkisesti Patrickille ja kaikille muille samassa tilanteessa oleville. Raamatun sanan totuus, Jumalan armo ja rakkaus sekä parannuksen tekeminen synnistä on apu ihmiselle varjojen laaksosta pois pääsemiseen. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Patrick Tiaisen tapaus
Olemme saaneet lukea ja kuulla Patrick Tiaista koskevat surulliset uutiset Patrickin oman selonteon kautta. Olen ollut tämän asian kanssa rukouksessa ja koin sydämessäni, että olisi hyvä kirjoittaa asiasta muutamasta näkökulmasta käsin. Ei ole helppoa kirjoittaa tästä aiheesta, koska en halua satuttaa, vaan ohjata oikealle tielle. Oikealle tielle pääseminen ei ole kuitenkaan lihalle mieluisaa, vaan itsensä kieltämisen tie, jossa ihmisen tulee antautua Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Aluksi haluan sanoa ettei kirjoitukseni ole lyö lyötyä kirjoitus tai kivitys mielessä tehty tuomion julistus, eikä aikomukseni ole olla millään tavalla ivallinen tai pilkallinen Patrickia kohtaan. Päinvastoin olen surullinen ja murheellinen Patrickin tilanteesta. Olen myös surullinen siitä kun monet uskovat ikään kuin iloitsevat siitä, että Patrick jäi kiinni homoseksuaalisuuden synnistä. Homoseksuaalisuus on syntiä eikä siitä pidä iloita jos joku jää kiinni homoseksuaalisuuden harjoittamisesta, vaan siitä pitäisi olla murheellinen ja rukoilla hänelle parannusta synnistään, että hän saisi elämäänsä todellisen Jumalan armon. Kehotan uskovia rukoilemaan Patrickin puolesta, että hän tekisi aidon parannuksen ja hylkäisi elämästään kaiken vääryyden sekä epäraamatullisen perustuksen, jossa hänen sydämensä on ollut kiinni. On todella ikävää mitä on sattunut, eikä tällaisista asioista kirjoittaminen ole mieltä ylentävää, vaan kirjoitan tämän kirjoituksen suuren surun ja kivun kautta. Tässä tapauksessa on kuitenkin sellaisia puolia ja näkökulmia, jotka on otettava esille, että oppisimme välttämään tällaisen toistumisen sekä ymmärtäisimme vääryyden juurtumisen vahingolliset ja kauhistuttavat seuraukset. Kun luet kirjoitukseni, niin huomaat miksi on tärkeää kirjoittaa tästä aiheesta, sillä tässä aiheessa on monia erilaisia vääristymien näkökulmia sekä eksyttäviä valheita, jotka voivat jäädä huomaamatta sekä antaa tilanteesta erilaisen kuvan kuin mikä on todellisuus. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Kokkolan Uskon Sana seurakunta
Olen saanut yhteydenottoja koskien Patrick Tiaista, joka on Kokkolan Uskon Sana seurakunnan johtaja. Minulta on kyselty mitä mieltä olen hänen opetuksistaan. En aluksi ollut mitään mieltä, koska en ollut tutustunut häneen, enkä tiennyt mitä hän opettaa ja julistaa. En edes kokenut sydämessäni tutustua häneen ennen kuin eräs sananjulistaja otti minuun yhteyttä ja kyseli Patrickista sekä kertoi siitä mitä hän opettaa ja julistaa. Samana päivänä sain myös toisen yhteydenoton koskien Patrick Tiaista ja silloin koin, että minun tuli ottaa selvää mitä Patrick julistaa ja opettaa.

Kokkolan Uskon Sana seurakunta osa 2
Kirjoitin aikaisemmin Patrick Tiaisesta ja hänen ongelmallisista opetuksistaan. Kuten toin aikaisemminkin esille, niin hänen opetuksessaan on ihan hyvää ja oikeata julistusta, mutta liian monin paikoin todella haitallisesti vaikuttavia vääriä opetuksia. Kun olen koetellut ja tutkinut lisää hänen opetuksiaan, niin niistä nousee esille voimakas menestysteologinen oppi. Jos ei tunne Raamatun sanan opetusta, niin Patrickin opetus voi kuulostaa kaikessa Raamatun mukaiselta, mutta mitä enemmän kuuntelee hänen opetuksiaan, niin sitä enemmän siitä tulee esille menestysteologista opetusta. Patrick käyttää Raamatullisia käsitteitä, mutta opettaa monia opetuksiaan menestysteologiasta käsin. Tätä ei huomaa eikä tunnista jos ei tunne Raamatun sanan totuutta. Kirjoituksessani käyn läpi sitä kuinka vakavasta asiasta on silloin kyse kun uskoon ja Raamatun opetukseen sekoitetaan menestysteologisia opetuksia.

Kokkolan Uskon Sana seurakunta osa 3
Kirjoitin aikaisemmin pari kirjoitusta Patrick Tiaisesta koskien muutamia todella pahoja vääristymiä hänen opetuksessaan. Muutamia asioita tuli vielä sydämelleni, joita olisi hyvä käsitellä ja käydä läpi tässä kolmannessa osassa. Minulla ei edelleenkään ole mitään henkilökohtaista Patrickia vastaan, vaan pyrin käymään läpi hänen opetuksiaan ja toimintaansa Raamatun sanan valossa. Tämä kolmas osa on myös todella tärkeä, koska me elämme seurakunnan ennallistamisen ajassa, jossa Jumala purkaa meidän uskovien tekemät väärät istutukset ja opetukset asettaakseen uskon järjestyksen oikealle paikallensa, joita tässäkin osassa käsitellään jonkin verran sekä muutakin. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Patrick Tiaisen opetuksista
Mitä enemmän olen kuunnellut Patrickin opetuksia, niin sitä enemmän sieltä paljastuu todella haitallisia ja vaarallisen vääriä opetuksia. Kun olen aikaisemmin sanonut hänellä olevan paljon hyvää opetusta, niin mitä enemmän hänen opetustaan kuuntelee, niin sitä vähemmän hän opettaa oikein ja yhä enemmän vastoin Jumalan sanan opetusta. En tarkoita sitä ettei hän missään kohdassa opettaisi oikein, vaan sitä että Patrick opetuksessaan usein käyttää Raamatullista terminologiaa, mutta opettaa itse asian väärällä tavalla. Patrick väärien opetuksiensa kautta sanoo miten Jumala toimii ja kuinka meidän tulisi uskossa ojentautua, mutta hänen opetuksensa monessa kohden antaa väärän ja todella vahingollisen toimintamallin siitä miten tulisi elää uskossa.

Te tulette niin kuin Jumala tietämään
Ajattelin jo päättäväni Patrick Tiaisesta kirjoittamisen, mutta minulle on lähetetty sellaista materiaalia Patrickin opetuksesta päätökseni jälkeen, että koin tehneeni väärän päätöksen ja on Jumalan tahto, että kirjoitan vielä yhden kirjoituksen Patrickin opetuksista sekä Raamatun totuudesta. Syy sille miksi kirjoitan tämän kirjoituksen on ikään kuin sinetti Patrickin opetuksen koettelemiselle, sillä tässä kirjoituksessani tulee esille Patrickin väärän opetuksen perusta, josta nousevat kaikki hänen väärät opetuksensa. Kun näemme sen mikä on hänen perustuksensa, niin silloin ymmärrämme miksi opetus on niin monessa paikoin vinoutunut ja vastoin Raamatun sanan opetusta. Tämä on ehkä tärkein kirjoitukseni koskien Patrickin vääriä opetuksia sekä mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa tai ainakin yksi tärkeimmistä, niin koen sydämessäni.

Jeesus teki ihmeitä Jumalana
Patrick Tiainen on julkisesti kirjoittanut uskonsana.com sivuston blogiin 9.7.2016 oikaisun koskien hänen opetuksiaan. Oikaisu kirjoituksessaan Patrick pyrkii oikomaan hänestä esitettyjä valheellisia väitteitä. On ikävää, että hänestä on varmasti levitetty jonkin verran väärää informaatiota siitä mitä hän opettaa ja varmaan muuallakin tavalla paneteltu ja esitetty vääriä todistuksia. Patrickin opetuksia on myös koeteltu ihan oikealla tavalla, sävyisyyden Hengessä Raamatun sanan todistuksen kautta. Kaikki arviointi ei ole ollut panettelua tai pelkkää arvostelemista. Patrick kirjoitti oikaisu kirjoituksessaan Jeesuksen ihmisyydestä ja Jumaluudesta puolustaen sitä miten hän on siitä opettanut. Patrickin oikaisu koskien hänen opetustaan siitä ettei Jeesus tehnyt ihmeitä Hänessä olleella Jumaluuden voimalla, vaan Pyhän Hengen voimalla on vieläkin epäraamatullinen. Jos luet kirjoitukseni oikean asenteen kautta, niin kykenet näkemään etten suinkaan keskity väärään opetukseen, vaan tuon esille Raamatun sanan totuutta, mikä on kirjoituksen keskipiste, joka paljastaa väärän opetuksen. Koska olen vajavainen ja erehtyväinen ihminen, niin tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Jumaluus ja ihmisyys pelastuksen perustana
Patrick Tiaisen opetuksessa on vakavia puutteita koskien Raamatullisen pelastuksen perustuksia. On kyse todella vakavasta asiasta. Vajavaisuuteni tähden pyydän sinua tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni Raamatun sanan avulla rukouksen kera. Patrickin suurin ongelma koskien Jeesuksen Jumaluutta on siinä ettei hän ymmärrä Jeesuksen olleen Jumala ja tehneen ihmeitä Jumaluudesta käsin olleessaan ihmiskehossa täynnä Pyhää Henkeä. Raamatusta näemme selkeästi, että Jumalan täytyi tulla ihmiseksi, eli olla koko ajan 100% Jumala ja 100% ihminen (tosi Jumala ja tosi ihminen) voidakseen sovittaa syntimme kertakaikkisesti yhdellä ainoalla iankaikkisella uhrilla iankaikkisen Hengen kautta. Jos Jeesukselta tiputtaa pois Jumaluuden jossakin kohtaa, niin se vaikuttaa suoraan siihen, ettei Raamatullisen pelastuksen perustukset täyty, koska Jeesuksen täytyi olla koko ajan 100% Jumala (tehdä kaikki Jumalana ja Jumaluudesta käsin) sekä 100% ihminen. Jos Jeesus olisi ollut jossakin kohtaa vain pelkkä ihminen, eikä yhtä aikaa toiminut Jumaluudesta käsin, eli ollut Jumala, niin Hän ei olisi kelvannut syntiuhriksi sovittamaan syntejä.

Patrick Tiaisen vääristynyt evankeliumi
Patrick Tiaisen julistus ja opetus on monin paikoin ongelmallista ja vastoin Raamatun sanan totuutta. Aikaisemmassa kirjoituksessani Jeesuksen Jumaluus ja ihmisyys pelastuksen perustana toin esille kuinka ja millä tavalla Patrickin julistus ja opetus vääristää pelastuksen perusteita. Patrickin videoblogi (Poikien ja tyttärien aika nro 39) tuo esille lisää asioita, jotka vääristävät pelastuksen perustuksia.

Valheenhenki eksyttää humaltumaan
Olen kirjoittanut aikaisemmin Patrick Tiaisesta muutamia kirjoituksia koskien hänen epäraamatullisia opetuksiaan. Patrick on ottanut vastaan valhehenkien opetuksia ja on menossa koko ajan yhä syvemmälle eksytyksen kavaliin juoniin. Patrick Tiainen oli puhumassa 19.2.2017 Helsingin Cityseurakunnassa ja varsinkin hänen puheensa loppupuolella oli muutama paha harhaoppi, jotka paljastavat Patrickin syvän eksymyksen. Älä ymmärrä minua väärin, sillä kirjoitukseni ei ole Patrickin parjaus- tai mustamaalauskirjoitus, vaan Raamatun mukainen tutkikaa ja koetelkaa kaikki Jumalan sanan totuuden kautta kirjoitus. Itsekin olen vajavainen ja erehtyväinen uskova ihminen, joka tarvitsen armoa ja myös parannuksen tekemistä  siinä kohden missä olen toiminut väärin tai rakentanut uskoani väärille perustuksille.

Jumalanpalvelus yökerhossa
Ylen puheen iltapäivän radio-ohjelmassa 19.8.2014 haastateltavina olivat Suur-Helsingin (Suhe) seurakunnasta Marko Martikainen sekä Pietu Korpelainen. Suhen sanotaan olevan trendikirkko, jossa käy Jeesus hipsteri väkeä. Ohjelmassa Suhen edustajilta kysytään mm. miksi seurakunta menee kapakkaan (ravintola Tulisuudelma Vantaa) ja mihin tämän päivän ihminen tarvitsee seurakuntaa. Käytän kirjoituksessani sanoja Suhen edustajat, koska Marko ja Pietu ajavat samaa asiaa yhteisin keinoin ja tavoin. Herra Jeesus sanoi Luukkaan evankeliumin 18 luvussa, että kun Hän tulee takaisin, niin löytäneekö Hän uskoa maan päältä. Jeesuksen sanojen mukaan, kun Hän tulee takaisin, niin maan päällä ei ole kovin paljon Raamatun sanan totuuteen perustuvaa uskoa. Meidän on syytä ottaa todesta ja vakavasti Herran Jeesuksen sanat sekä tutkia Jumalan sanasta rukouksen kera, onko meidän uskomme Raamatun sanan totuuden mukaista ja ellei se ole, niin meidän tulee tehdä parannus sekä alkaa ojentautumaan Raamatun sanan opetuksen mukaisesti. Kirjoituksessani aion verrata Suhen edustajien näkemyksiä ja Raamattua keskenään, sillä sen kautta tulemme näkemään kuinka erilaisia heidän käsityksensä ovat siitä mitä Raamattu opettaa. Tarkoitus ei ole pöyhiä ja osoitella muita sormella, vaan tehdä niin kuin Raamattu opettaa, eli koetella asiat Jumalan sanan kautta sekä siten pitää keskipiste Herrassa Jeesuksessa Raamatun sanan totuuden mukaisesti. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan valossa rukouksen kera.

Luther ja lapsikaste
Katolinen teologi Emil Anton kirjoittaa sivullaan Lutherista ja lapsikasteesta. (Päivitys 9.12.2015 katolisen kirkon Helsingin hiippakunnan yleisvikaari lähetti minulle sähköpostia, jossa hän ilmoitti, että Emil Anton on katolinen ja teologi, mutta ettei hän ole kuitenkaan katolinen teologi, ja hän kirjoittaa omalla vastuullaan -  katolinen.net sivusto sanoo: Huomaathan, että tekstien julkaiseminen tällä sivustolla ei muuta sitä tosiasiaa, että Emil kirjoittaa omissa nimissään eikä kirkon (virallisena tai epävirallisena) edustajana). Anton kirjoittaa kuinka Lutherin oppi lapsikasteesta osoittautuu katolis-luterilaisen ekumenian kannalta hedelmälliseksi, joskin samalla paikoin hämmentäväksi, sillä Luther vaikuttaa useassa kohdin ristiriitaiselta. Minun tarkoitukseni ei ole hyökätä ketään vastaan tai lyödä Lutheria, Antonia, luterilaisia tai katolisia, koska pidän heitä kaikkia minulle rakkaina lähimmäisinäni, mutta tarkoitukseni on Raamatun sanan valossa tutkia sitä mitä Raamattu opettaa uskosta ja vesikasteesta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanalla rukouksen kera.

Mehiläiskato ja Raamatun profetia
Viime vuosina ympäri maailman on kerrottu mehiläiskadosta, eli mehiläisten katoamisista sekä massakuolemista. Mistä tämä johtuu ja voiko tälle enää tehdä mitään? Kirjoituksessani tuon esille asioita, jotka selittävät mehiläiskadon syitä sekä kuinka ihmiskuntaa on varoitettu tästä jo kauan aikaa sitten.

Psykologia vastaan Raamatun usko
Uskovien keskuudessa on erilaisia näkemyksiä psykologiasta, jotkut ovat sitä vastaan, toiset sanovat siinä olevan hyvää ja pahaa sekä jotkut voivat ammentaa hyvin paljon psykologiasta pyrkien soveltamaan sitä Raamatun opetukseen.  Kun tutkimme psykologiaa ja sen juuria ja sitä mitä se edustaa sekä Raamatun sanan opetusta, niin Raamatun sanan kautta saamme selvän näkemyksen siihen onko psykologia hyvä vai huono asia. Tämä kirjoitus on kirjoitettu Herran Jeesuksen opetuslapsille sekä myös niin sanotuille uskosta osattomille ihmisille. Raamatun sanan opetuksen sekä psykologian vertaaminen keskenään johdattaa meidät tekemään varsin mielenkiintoisia havaintoja, jotka osoittavat psykologian puutteet sekä Raamatullisen uskon vahvuudet ja toimivuuden.
- http://www.kotipetripaavola.com/psykologia2.html
-
http://www.kotipetripaavola.com/psykologia3.html
-
http://www.kotipetripaavola.com/psykologia4.html
-
http://www.kotipetripaavola.com/psykologia5.html

Uskon ja uskonnon eroavaisuudet
Kirjoituksessani käyn läpi lyhyesti muutamien seikkojen kautta kuinka ja millä tavalla usko (terve ja oikea usko Raamattuun) ja uskonto eroavat toisistaan. Kirjoituksessa käydään myös läpi erästä tieteenhaaraa, joka on tietyssä mielessä hyvin samanlainen kuin uskonto. Kirjoituksen tarkoitus ei ole loukata ketään ihmistä, vaan suorapuheisesti tuoda esille Raamatun sanan totuutta.

Jumalan armosta olemme pelastetut
Jumalan armosta olemme siis pelastetut uskon kautta, emme tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.

Jeesuksen usko
Jumalan tahdon mukaisen elämän takana on Jumala, joka Pyhän Hengen kautta vaikuttaa uskovassa ihmisessä jumalista elämää. Näin on Jumala sulkenut lihan kerskauksen pois, sille ei kertakaikkiaan jää yhtään tilaa. Uskonelämä ja kuuliaisuus, hyvä vaellus on kaikki puhdasta Jumalan armoa, jonka Hän vaikuttaa sanansa ja Henkensä kautta.

Jeesus keskeinen usko
Usein jotkut Jeesukseen uskovat puhuvat kuinka tulisi keskittyä Jeesukseen ja jopa "painostavat" tai vaativat toisia olemaan Kristus keskeisiä. Kristus keskeinen usko on oikeata uskoa ja me saamme Jumalan armosta kasvaa Kristus keskeiseen uskoon. Mitä pitemmälle luopumus etenee lopun ajassa sekä niiden uskovien sydämissä, jotka uskovat ihmismielen (korvasyyhyn) mukaiseen rakkauteen, niin sitä enemmän he vaativat Jeesuksen opetuslapsia olemaan Kristus keskeisiä, mutta ei kuitenkaan rakkauden totuuden mukaan, vaan rakkauden uskonnollisen lihan mielen mukaan. Aion tässä kirjoituksessa käsitellä sitä mitä on oikea ja Raamatullinen Kristus keskeisyys. Jumala armahtakoon meitä olemaan Kristus keskeisiä Kristuksen mielen mukaan, ei uskonnollisen lihan mielen mukaan.

Kasva uskossa Jumalan armosta
Uskossa kasvaminen on Jumalan armoa, ei ihmisen lihan voiman ponnistelun tie. Tämä kirjoitus käsittelee asioita, joita saamme tai joudumme kohtaamaan, että uskon elämän kasvu ojentautuisi terveellä tavalla Jumalan tahdon mukaiseen suuntaan.

Näkökulmia uskossa kasvamisesta
Sydämelleni laskettu sanoma on todella tärkeä, sillä ilman Raamatullista uskonelämän kasvuprosessia uskova elää petoksessa, valheessa, ristiriitojen taakoittamana sekä sekavassa tilassa ei totuudessa ja rakkaudessa. Siksi on tärkeä ymmärtää Raamatun opetusta uskossa kasvamisesta.

Raamatullisesta uskon kasvusta
Uskovien keskuudessa on opetusta, joka väheksyy uskossa kasvamista. Väheksyntä tulee ilmi esimerkiksi siten että, opetetaan ettei tarvitse kasvaa uskossa, koska uskovan ihmisen liha on ristiinnaulittu yhdessä Jeesuksen kanssa. Tämän seurauksena sanotaan, että uskovan täytyy vain uskossa omistaa vapaus ja uskoa olevansa kuollut synnille. Edellä oleva opetus ei ole kuitenkaan Raamatun opetus, sillä kukaan uskova ei voi kuolla synneille ilman uskon kasvua. Nykyään niin sanottu menestysteologinen opetus, joka perustuu väärään opetukseen valtaa alaa seurakunnissa ja uskovien sydämissä. Kirjoituksessani käyn läpi muutamia harhoja, joita menestysteologia opettaa, koska ne taakoittavat ja eksyttävät niiden ihmisten sydämiä, jotka uskovat menestysteologian vääriä opetuksia. Tutki ja koettele opetukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Opetusta Pyhästä Hengestä
Uskovien keskuudessa on nykyisin todella erilaista opetusta Pyhästä Hengestä (Pyhän Hengen sinetti, Pyhän Hengen kaste, Pyhällä Hengellä täyttyminen jne.), joka aiheuttaa hämmennystä sekä monenlaisia kysymyksiä. Väärä opetus Pyhästä Hengestä johtaa uskovan elämään vääristynyttä uskon elämää. Tässä kirjoituksessa pyrin tutkimaan Raamatun sanan valossa opetusta Pyhästä Hengestä. Tutki ja koettele kirjoitukseni Raamatun sanan kautta rukouksen kera.

Että he olisivat yhtä
Tässä kirjoituksessani tuon esille sitä mitä Messias Herra Jeesus opetti uskovien yhteydestä ja ykseydestä Johanneksen evankeliumin 17 luvussa. Käyn myös kirjoituksessani läpi erään eksytyksen ja väärän opetuksen koskien uskovien yhteyttä ja ykseyttä. Koska elämme lähellä Herran Jeesuksen tulemusta, niin meidän tulee suhtautua vakavasti siihen, että Herra Jeesus nosti tulemuksensa ensimmäiseksi merkiksi eksytykset, jotka tapahtuvat Jeesuksen nimen kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että lopunaikana jota elämme monet eksyttäjät hyväksikäyttävät Jeesuksen nimeä eksyttääkseen todellisia Jeesuksen opetuslapsia luulemaan, että eksyttäjät ovat todellisia uskovia, vaikka he ovat valheessa eläviä eksyttäjiä. Kirjoituksessani en kuitenkaan keskity pelkästään eksytykseen, vaan tuon esille Raamatun sanan totuutta, jonka keskipiste on Herra Jeesus. Tutki ja koettele opetukseni Raamatun sanan kautta rukouksen kera.

- Ykseyden ja yhteyden perustukset
- Rakkaat sisareni ja veljeni
- Valheellinen yhteys

Uskovien yhteydestä ykseyteen
Monet uskovat ihmiset erilaisista herätysliikkeistä ja uskonyhteisöistä tuovat aika ajoin esille kuinka tärkeätä on, että uskovat olisivat yhtä niin kuin Herra Jeesus rukoili Johanneksen evankeliumin luvussa 17. Samaan hengenvetoon monet uskovat sanovat ja kysyvät, että olemmeko uskottavia maailman silmissä ja onko meillä todella Pyhän Hengen voimaa ja armovaikutusta anteeksiantamukseen sekä todelliseen uskovien yhteyteen? Herra Jeesus ei suinkaan rukoillut pelkästään uskovien yhteyden puolesta, vaan alkutekstin mukaan Herra Jeesus rukoili Johanneksen evankeliumin luvussa, että opetuslapset (uskovat) olisivat yksi (alkutekstiin mukaan yksi) niin kuin Isä ja Poika (Jeesus) ovat yksi. Herra Jeesus rukoili opetuslastensa jakamattoman ykseyden puolesta, etteivät he hajaantuisi, vaan olisivat yksi niin kuin Hän on yksi Isänsä kanssa. Herra Jeesus pyysi Isäänsä varjelemaan opetuslapsiaan, että he olisivat yksi, niin kuin Hän on yksi Isänsä kanssa, joka on myös sama asia kuin rukoilla varjelusta etteivät uskovat hajaantuisi ja erkaantuisi toinen toisistaan omiin kuppikuntiinsa. Kirjoitukseni tarkoitus on saada meidät näkemään Jumalan sanan totuuden ilmoitus ja opetus, joka liian usein hämärtyy sekä poljetaan jalkoihin ihmisten omien rakennelmien tähden. En kirjoita korkealta, sillä häpeäkseni joudun tunnustamaan, että minä olen itse aikoinani noin 20 vuotta sitten vastustanut Raamatun totuutta seurakunnan ykseydestä. Olen käynyt läpi aikoinani lukemattomia argumentteja joiden kautta vastustin totuutta Jumalan seurakunnasta. Olin vilpittömästi sitä mieltä, että nykyinen hajaannus on oikein ja eri karsinoista itse kukin löytäköön itselleen mieluisan hengellisen kodin. Jumalalle kiitos, että Hän veti minut polvilleni ja sain tehdä parannuksen kapinasta Jumalaa vastaan. Jumala ei ole muuttanut järjestystä seurakunnan ykseydestä, mutta sen sijaan me uskovat olemme hylänneet seurakunnan ykseyden ja suostuneet ja hyväksyneet eriseuraisuuden ja hajaannuksen häpeän. Kun Jumala avaa sydämen näkemään totuuden ja suostumme tekemään parannusta, niin silloin sydämemme kykenee näkemään totuuden ja erottamaan Jumalan asetuksen sekä ihmisrakennelmat toisistaan. Kirjoitukseni voi tehdä kipeää ja herättää suuttumustakin, mutta vilpitön toiveeni ja haluni on kirjoittaa rakkaudesta totuuteen häpeällisen hajaannuksen poistumiseksi seurakunnan keskeltä, seurakunnan ykseyden toteutumisen puolesta. Meidän uskovien vetoomukset yhteyden puolesta eivät aina nouse Raamatun sanan totuuden perustalta, emmekä ole edes valmiita ja halukkaita todelliseen ykseyteen. Sain voimakkaasti sydämelleni kirjoittaa ajatuksista yhteyden puolesta, joka ei kuitenkaan ole halukas pyrkimään todelliseen ykseyteen ja mikä on todellinen uskon ykseys ja yhteys. Tämä on todella tärkeä aihe, tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Seurakunnan paimenet ja eläköityminen
Erilaisten uskonyhteisöjen keskuudessa seurakunnan paimenten eläköityminen on yhä yleisempää. Kun tutkimme asiaa Jumalan sanan totuuden valossa, niin yksikään Jumalan kutsuma ja varustama paimen ei voi jäädä eläkkeelle paimenuudesta täytettyään 63-65 vuotta sen perusteella, että hän on palvellut ("tehnyt töitä") paimenena, niin pitkään että hän voi jäädä eläkkeelle ja vetäytyä syrjään paimenuudesta. Elämme seurakunnan ennallistamisen ajassa ja tämäkin asia on tärkeä ymmärtää Raamatun sanan valossa oikein, eikä antaa maailman sekoittaa ja eksyttää uskovia pois totuudesta. En kirjoita tätä kirjoitusta siksi, että nokkisin ja löisin muita ja tietäisin kaikki, vaan tuon esille sen miten uskon ja ymmärrän Raamatun opettavan paimenuudesta, ymmärtäen oman vajavaisuuteni. Tämä on todella tärkeä asia, sillä seurakunnan paimenuus määrittää sen miten ja mitä seurakunnassa tehdään. Jos paimenuus on Raamatun sanan mukaista, niin silloin hedelmä on Raamatun sanan totuuden mittapuun mukaan hyvää. Jos paimenuus on ihmiskäskyjä sekä sekoittunut maallisiin käytäntöihin, niin silloin hedelmä on huonoa. Tämä on todella tärkeä asia. Tutki ja koettele kirjoitukseni Raamatun sanan valossa rukouksen kera.

Iankaikkisen elämän armolahja
Raamattu opettaa iankaikkisen elämän Messias Herrassa Jeesuksessa olevan armolahja. Koska tästä aiheesta opetetaan harvoin, niin on syytä tutkia tätä aihetta Raamatun opetuksen valossa. Olen huomannut, että monilla uskovilla, joilla on vaikeuksia ymmärtää Jumalan sanaa tai elää käytännössä todeksi Jumalan sanan opetuksia on ongelmia pelastuksen ja Jumalan armon ymmärtämisessä. Jos perusta ei ole kunnossa, niin silloin koko rakennus on rakennettu väärien perustuksien varaan, joka tuottaa suuria ongelmia. Tutki ja koettele kirjoitukseni Raamatun sanan avulla rukouksen kera.

Raamatullinen synnistä nuhteleminen
Raamattu opettaa selkeästi siitä kuinka tulee toimia tilanteissa, joissa tulee nuhdella uskovaa, joka elää synnissä. Jos tässä asiassa ei noudateta Raamatun opetusta, niin uskovien ihmisten elämään sekä seurakuntaan syntyy paljon vääriä ja negatiivisia asioita, jotka tuhoavat uskovien yhteyttä sekä uskovien sydämiä. Asia on tärkeä, jota täytyy tutkia Raamatun opetuksen valossa. Tutki ja koettele opetukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Uusi ja vanha ihminen
Joissakin menestysteologisissa piireissä opetetaan, että Room 6:6,7 oleva Raamatun kohta tarkoittaa, että uskova on jo nyt yhdessä Jeesuksen kanssa ristiinnaulittu. Tämän opetuksen mukaan uskovan tulisi uskossa omistaa vapaus synnistä ja uskoa olevansa kokonaan kuollut synnille, eikä hän siten voi enää tehdä syntiä, koska hän on jo kuollut synnille. Edellä oleva menestysteologinen opetus on kuitenkin väärä ja epäraamatullinen. Kirjoituksessani pyrin käymään läpi sitä mitä Raamattu opettaa uudesta ja vanhasta ihmisestä, lihan ristiinnaulitsemisesta sekä mitä tarkoittaa olla yhdessä Herran Jeesuksen kanssa ristiinnaulittu. Tutki ja koettele opetukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera

Roomalaiskirjeen opetuksia
Käyn jae jakeelta läpi Roomalaiskirjeen lukujen opetuksia.

Uskovan ja uskomattoman avioliitosta
Kun ihminen tulee uskoon (Raamatullinen usko Herraan Jeesukseen), niin se on usein hänelle ja hänen läheisilleen iso ja hämmentävä elämänmuutos. Käsittelen ja lähestyn tätä asiaa lyhyesti muutamien erittäin tärkeiden näkökulmien kautta. Kirjoituksessa tuon esille niin uskovalle kuin uskomattomalle aviopuolisolle näkökulmia, joita he eivät kumpikaan usein huomaa. Jos näitä asioita ei ymmärrä, eikä näe asiaa pitemmällä aikavälillä, niin silloin tulee isoja ongelmia ja joskus jopa ratkaisemattomia ongelmia. Jos suostuu näkemään asiat pitemmällä aikavälillä, niin silloin avioliitto pelastuu ja molemmat saavat elää onnellisesti yhdessä keskinäisessä avioliitossaan. Kirjoitukseni on kirjoitettu nimenomaan sellaisille aviopareille, joista toinen on tullut uskoon Herraan Jeesukseen ja jos uskoontulo on tuonut hankaluuksia sekä ikäviä kokemuksia molemmille aviopareille.

Jumalan ihmeitä
Raamatun Kaikkivaltias Jumala on ihmeitä tekevä Jumala. Jumalan ihmeistä kerrottaessa nykyisin monesti ihmistä korotetaan ja nostetaan jalustalle, eikä Jumala saakaan kunniaa, vaan uskova ihminen "super-uskonsa" kautta. Sydämelleni laskettiin Jumalan ihmeet ja se kuinka Jumala itse on ihmeen keskipiste ja ihminen on vain pieni ja avuton tarviten Jumalan apua päivittäin.

Jumalan tuomio kahden valtion malli
Raamatussa on Jumalan sanan profetiallinen ilmoitus Israelin maan jakamisesta päivien lopulla, viimeisenä aikana vähän ennen Herran Jeesuksen tulemusta. Raamattu kertoo edeltä käsin, että puolet Jerusalemista jaetaan pakanoiden haltuun ja tallattavaksi. Jumala tuomitsee sanassaan Israelin maan jakamiseen osallistuneet ihmiset. Samoin Jumala tuomitsee jokaisen ihmisen, joka kannattaa tai hyväksyy Israelin maan jakamista päivien lopulla. Elämme Jumalan sanan mukaan lopunaikojen profetioiden täyttymisen aikaa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Lopunajan vainot
Olen ollut useamman viikon Herran edessä rukouksen kera sekä tutkien Hänen sanaansa. Olen kokenut voimakkaasti Herran puhuvan lopunajan vainoista, jotka ovat oven edessä. Tutki ja koettele tämä kirjoitus Pyhässä Hengessä Jumalan sanalla. Kehotan jokaista Herran Jeesuksen opetuslasta tutkimaan ja koettelemaan tämän kirjoituksen Jumalan sanan kautta.

Vapaudu epäterveestä uskosta
Uskovien keskuudessa on liian paljon epätervettä uskoa, joka tuo ahdistuksen ja syyllisyyden ihmisen sydämeen. Tässä kirjoituksessa käsittelen tätä aihetta muutamasta näkökulmasta käsin ja siitä miten epäterveestä uskosta voi vapautua.

Herran Jeesuksen Ies
Matteuksen evankeliumin luvussa 11 kehotetaan ottamaan Herran Jeesuksen ies päälle, joka sopiva ja Herran kuorma on keveä. Jeesuksen ikeen opetus on todella syvällinen ja jokaiselle Herran Jeesuksen opetuslapselle äärimmäisen tärkeä. Käyn tässä kirjoituksessa läpi sitä mitä Herran Jeesuksen Ies tarkoittaa.

Miten ihminen tulee uskoon
Armosta te olette pelastetut uskon kautta Jeesukseen, ette itsenne kautta. Pelastus on Jumalan lahja. Sillä usko Jeesukseen on Jumalan teko.

Vääristynyt usko
Tämä kirjoitus on kirjoitettu Herraan Jeesukseen uskoville vanhemmille, joiden uskon elämä on vääristynyt sekä ihmiselle joka on saanut kokea lapsena painostusta vanhempiensa vääristyneen uskon takia. Tämän vääristymän tähden monet lapset voivat ajautua elämässään monenlaisiin karikoihin ja ahdistuksiin sekä tielle, jossa he hylkäävät Jumalan. Kirjoituksessa tulee esille tilanteita ja ajatuksia joita olen kohdannut kun aikoinani tein seurakunnassa nuorisotyötä sekä lukemattomat sielunhoidolliset tilanteet eri ikäisten ihmisten kanssa, joita olen saanut Jumalan armosta kohdata. Samoin esille tulee yleisiä vääristyneitä asenteita joiden kautta uskovat vanhemmat voivat rikkoa lapsensa sisimmän. Kirjoitan kirjoitukseni sellaisessa muodossa, että kenenkään henkilöllisyys ei paljastu, vaan voimme oppia ymmärtämään tekomme seurauksia sekä auttaa väärin kohdeltua lasta kasvamaan terveeseen uskoon. Tämä kirjoitus voi myös auttaa sinua, joka olet nuori tai jo aikuinen, jonka elämässä vanhempien vääristynyt usko on rikkonut sisintäsi. Toivon mukaan tämä kirjoitus voisi myös olla ohjaamassa uskovia vanhempia terveeseen uskoon, jotka ovat vääristyneen uskon ikeen alla.

Saul syndrooma ja sokea sydän
Saulin syndrooma on vakava "tauti", joka hankaloittaa suuresti seurakunnan kokoontumista ja rakentumista. Sen tähden olen kokenut sydämessäni Jumalan kehotuksesta kirjoittaa tästä vakavasta aiheesta. Toivon että luet tämän kirjoituksen kokonaan, sillä me jokainen voimme löytää itsestämme sellaisia piirteitä, jotka eivät kuulu Jeesuksen Kristuksen opetuslapselle sekä tämän kirjoituksen sanoman tulisi saada meidät kavahtamaan sellaista vääryyttä, joka on puettu väärän nöyryyden valheasuun. Parannus on elämäksi, sanotaan Raamatussa. Tämä aihe on erittäin vakava ja aina ajankohtainen siksi toivon ja rukoilen, että meidän silmämme ja sydämemme avautuisivat totiseen Jumalan palvelemiseen Jumalan armosta Jeesuksen Kristuksen kautta Pyhässä Hengessä.

Tee hyvää älä tee pahaa
Hyvän tekemisessä, eli Jumalan tahdon mukaisissa teoissa on aina Jumalan siunaus mukana, jonka kautta monet tulevat siunatuiksi. Pahan tekemisen kautta pahantekijä saastuu. Pahantekijä hyvin usein myös pyrkii saastuttamaan muiden ihmisten sydämet. Tässä kirjoituksessa aion käsitellä tätä aihetta Raamatun opettamien esimerkkien sekä myös nykyajan seurakuntaelämän esimerkkien kautta. Tämä aihe on tärkeä ja ikävä kyllä tämän kirjoituksen negatiiviset esimerkit ovat valitettavan totta nykyisin. Aion tuoda tähän kirjoitukseen myös Jumalan tahdon opettaman tien, eli hyvän tekemisen, siunaamisen, totuudessa pysymisen, rakkauden sekä anteeksiantamuksen tien. Tämän kirjoituksen sanoma on todella vakava, mutta samalla tarjoaa Jumalan armoa.

Pimeyden eksytys ja Jumalan armo
On monia syitä miksi Herraan Jeesukseen uskova elää epäterveessä uskossa, jonka kautta usko Jumalaan sekä Raamatun opetus vääristyy pahoin. Tässä kirjoituksessa otan esille yhden tällaisen syyn, jota voidaan kutsua sellaiseksi, jossa uskova keskittyy lähes yksinomaan eksytyksiin sekä pimeyden tekoihin. Kirjoituksessa tuodaan esille myös asioita, jonka kautta uskova voi oppia Jumalan tahdon mukaista elämää.

MOT riivaajat kirkossa
Maanantaina 25.2.2013 esitettiin YLE:n TV1 kanavalla ohjelma MOT kirkon riivaajat. Ohjelmassa tuodaan esille Pirkko Jalovaaran rukoustoimintaa, jossa hän sanoo ajavansa riivaajia (demoneita) ulos ihmisistä rukouksen voimalla. Tässä kirjoituksessani aion käsitellä Jalovaaran toimintaa ja sen takana olevaa ilmiötä Raamatun sanan valossa. Käsittelen myös sairauksia sekä demonien vaikutusta ja toimintaa Raamatun sanan avulla.

Eenokin kirjan eksytys
Kirjoituksessani tuon esille sen kuinka Eenokin kirja on sielunvihollisen eksytys, joka sisältää monia harhaoppeja eikä sillä ole mitään tekemistä Jumalan sanan ilmoituksen auktoriteetin kanssa. Kehotan uskovia lukemaan Raamatun tekstejä ja Kirjoituksia sekä hylkäämään tekstit, joiden takana on eksytyksen ja valheen henki. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Eenokin kirja perustuu pimeyden taruihin
Kirjoitin aikaisemmin Eenokin kirjasta tuomalla esille kuinka sen sanoma on riivaajahenkien vaikutusta, joka perustuu valheelliseen salattuun ilmestystietoon. Olen kokenut sydämessäni tehdä vielä yhden kirjoituksen, jossa tuon esille lisää todisteita Eenokin kirjan valheeseen perustuvasta salatusta ilmestystiedosta. Syy miksi kirjoitan Eenokin kirjasta on se, koska monet uskovat ihmiset pitävät Eenokin kirjan sanoman olevan jollakin tavalla tärkeä lopunajan uskoville. Eenokin kirja on osa historian eksytyksen ketjua sekä osa lopunajan eksytystä. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Opettaako Raamattu sukukirouksesta?
Sukukirous on aihe, joka askarruttaa monien uskovien mieliä. Monet uskovaiset uskovat Raamatun opettavan sukukirouksesta ja toiset eivät siihen usko. Kun tutkimme Raamattua niin huomaamme ettei Raamattu opeta sukukirouksesta. Missään kohtaan Raamattua ei apostolit, ei Jeesus eikä vanhan liiton profeetat opeta, että ihminen pitäisi vapauttaa oman sukunsa kirouksesta.

Siunattu vaimojen joukossa
Katolilainen Emil Anton kirjoitti blogissaan kirjoituksen nimeltään: Vähän Ratzingeria taas (28.11.2016). Antonin kirjoitus käsittelee myös Mariaa ja esittelee Marian Raamatun kontekstissa (asiayhteys), mutta pyrkii pukemaan Marian ylle katolisen asun, joka ei kuitenkaan ole Raamatun opetus. Katolinen hapatus ja harha pyrkii nyt tässä ajassa hyvin voimakkaasti eksyttämään todellisia Herran Jeesuksen opetuslapsia erilaisissa uskonyhteisöissä, mutta meidän on ymmärrettävä ja tunnistettava nämä harhat Jumalan sanan totuuden kautta ja pidettävä ne pois sydäntämme saastuttamasta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Kritiikki kristinuskoa vastaan
Luonnontieteiden kehittyminen länsimaissa 1600-luvulla johti kritiikkiin kristinuskoa kohtaan, jossa kristinusko joutui ankaran arvostelun kohteeksi. 1800 ja 1900-luvulla tieteellisen maailmankuvan omaavista ihmisistä enemmistö on hylännyt kristinuskon ja pitää sitä pelkkänä uskonnollisena taruna tai satuna. Raamattu on kuitenkin Jumalan sanaa ja negatiivinen sekä vääristelevä kritiikki on helppo kumota Jumalan sanan todistuksen kautta. Tässä kirjoituksessa tuon esille sen kuinka Raamattu on Jumalan sanan totuus, jota kritiikki ei kykene kumoamaan. Kirjoitukseni tarkoitus ei ole väitellä, riidellä tai halveksua ketään, vaan tuoda esille Jumalan sanan totuuden valossa asioita, jotka todistavat sen, että Raamattua vastaan esitetty kritiikki ei kestä Raamatun sanan edessä.

Virheen korjaaminen
On todella mielenkiintoista millä tavalla ihminen suhtautuu virheisiin. Jotkut korjaavat virheensä kun huomaavat ne, toiset eivät taas korjaa virheitään, vaikka ne olisivat ilmiselviä. Käyn läpi tässä kirjoituksessa muutamia havaintojani tältä alueelta.

Jumalan laki
Jumalan laista pohdintaa Raamatun jakeiden kera.

Getsemanelta Golgatalle
Tie Getsemanelta Golgatalle kävi monien vaiheiden kautta, joita tarkastellaan tässä Raamatun tutkielmassa.

Matkalla kohti Jumalan lupausten täyttymistä
Aabrahamin elämän vaiheista ja hänen vaimonsa sekä veljenpojan Lootin elämän vaiheista nousee meille voimakas opetus Jumalan tahdosta ja lihan tahdosta ja siitä kuinka ihmis-lapsi saa sittenkin valita osan ihanasta ja hyvästä maasta, joka on vanhurskauden maa.

Pyhän Hengen pilkka
Pyhän Hengen pilkka on asia, joka askarruttaa monen uskovan mieltä. Monet uskovat uskonelämänsä alussa kipuilevat tämän asian kanssa ja koittavat saada vastausta siihen mikä on Pyhän Hengen pilkka. Tässä opetuksessa tätä asiaa tutkitaan Raamatun opetuksen kautta.

Joonan merkki
Herra Jeesus Kristus puhui Joonan merkistä. Tässä kirjoituksessa tuon esille sen kuinka tärkeästä merkistä oli kyse ja mitä se tarkoittaa ja kuinka syvällisen esikuvallinen merkitys Joonan merkillä oli.

Herran viinitarha
UT:ssa on Jeesuksen vertaus viinitarhasta. Jumala on puhunut sydämelleni tästä vertauskuvasta, jonka jaan tässä sinun kanssasi.

Sinapinsiemenen verran uskoa
Pienellä uskolla, joka on ankkuroituna Jeesukseen saat nähdä suuria Jumalan tekoja.

Luvatun maan valloitus
Israelin kansan vaellus kohti luvattua maata on myös esikuvallista uuden liiton seurakunnalle, joka saa myös vapautuksen tämän maailman orjuudesta sekä lähtökäskyn kohti Jumalan valtakuntaa, maata jossa vanhurskas asuu.

Goljat kaatuu Jumalan voimasta
Daavidin ja Goljatin kohtaaminen taistelukentällä on innoittanut kautta vuosisatojen monta saarnaa ja Raamattu-tuntia. Minunkin sydämelleni Jumala on puhunut Daavidista ja Goljatista ja haluankin jakaa sen sinun kanssasi.

Simson kutsuttiin palvelemaan Jumalaa
Simsonin elämän vaiheet ja siihen sisältyvä opetus on äärimmäisen tärkeä viimeisten päivien uskoville. Jumala on puhunut voimakkaasti minulle Simsonista ja hänen elämästään, josta tulee näkyviin voimakas luopumuksen henki, mutta myöskin suuri Jumalan armo ja rakkaus.

Joosef ja Jumalan näky
Jumala on puhunut sydämelleni Joosefista ja hänen veljistään ja sovittanut sitä tämän päivän seurakuntaelämään ja yllätys, yllätys, kuinka me löydämme itsemme tuosta Joosefin ja hänen veljiensä elämän vaelluksen paikalta. Jumala kutsuu kansaansa nyt puhdistautumaan kaikesta, joka ei ole jumalisuuden mukaista.

Kristuksen kirje
Sinä joka olet Jeesuksen todistaja, oletko koskaan pysähtynyt miettimään millainen kirje sinä olet? Mitä ihmiset näkevät sinussa kun lukevat sinua.

Jumalan sota-asu
Pukeudu koko sota-asuun, jotta voit pysyä pystyssä.

Kultainen lampunjalka
Seurakunnan tehtävä on esikuvansa mukaisesti osoittaa ja näyttää valoa tälle maailmalle kohti Kristusta ja Jumalan sanaa.

Herran vaikuttama helluntai
Apostolien julistaessa evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta ja seurakunnan ollessa yksimielisesti koossa, alkoivat sairaat parantua. Yhä enemmän tuli niitä, jotka uskoivat Herraan Jeesukseen, mutta ne, jotka eivät uskoneet eivät uskaltaneet liittyä seurakuntaan. Kun seurakunta oli yksimielinen ja rakasti toinen toistansa ja pelastuksen evankeliumia julistettiin niin kuin on kirjoitettu, silloin ihmisiä pelastui ja he tulivat seurakunnan ykseyteen. Seurakunta julisti evankeliumia tälle maailmalle, jotta ihmiset pelastuisivat synnin ja saatanan vallasta, Jumalan valtakuntaan. Tämä on seurakunnan tehtävä tässä maailmassa, joka on pahan vallassa. Sen tulee myös olla tämän päivän seurakunnan tehtävä. Seurakunta pystyi viemään evankeliumin ihmisten sydämiin, koska heidän sydämissään asui Jumalan rakkaus Pyhän Hengen kautta.

Seurakunta rakentuu yhdessä
Seurakunta on kutsuttu rakentumaan yhteen kaikki lapset, nuoret, naiset, miehet ja vanhat. Tällaiseen kokoontumiseen tarvitaankin jokaiselta todellista Pyhän Hengen voimaa ja voitelua. Ja tähän suuntaan meidän on rakennettava seurakunta elämä.

Apostolit
Apostoli oli ja on Herran varustama ja voitelema henkilö, jonka tehtävänä on kulkea ja kiertää julistamassa pelastuksen evankeliumia Jeesuksesta. Hänen tulee myös opettaa Jumalan sanaa syntyneissä ja olemassa olevissa seurakunnissa. Apostolit eivät johtaneet yksin seurakuntaa, vaan he usein käynnistivät työn jollakin paikkakunnalla ja antoivat alkuopetuksen ja asettivat vanhimmat johtamaan Jumalan seurakuntaa tällä paikkakunnalla.

Profeetat
Profeetta sanan alkujuuri on hepreassa, joka on hebr. nabi ( profeetta, puhuja).

Jumalan seurakunta ja porton ekumenia
Suuri Babylon ja maan kauhistuksien äiti on lopun ajan maailman kirkko tai uskonto, jossa Paavilla ja katolisella kirkolla on tärkeä rooli. Tämä on ihmiskunnan viimeinen yritys rakentaa Baabelin tornia maan päälle, niin että he olisivat yksi ja tässä ykseydessä palvelisivat tämän maailman epäjumalaa. Jumala on puhunut voimallisesti minun sydämelleni ja monien muiden sydämille, että Hän yhdistää kansansa yhdeksi seurakunnaksi, jokaisella paikkakunnalla. ekumenia on saatanan vastine Jumalan lopun ajan työlle, siksi paavi on niin innokas tavoittelemaan ykseyttä kaikkien kanssa. Mutta Jumala kutsuu omansa kaikista eri puolueista yhteen laumaan ja ne, jotka rakastavat enemmän Jumalaa kuin ihmistä kuulevat kutsun ja alkavat kokoontumaan ykseyden perustalle.

Melkisedekin pappeus
Melkisedek ei siis ole Jeesus, vaan Melkisedek oli esikuvaa Jeesuksesta, kuten Hebr 7:3 sanoo: mutta joka on Jumalan Poikaan verrattava. Verrattava sana on kreikaksi aphomoioo, joka tarkoittaa samankaltaista, verrattavissa olevaa, olla samanlainen ja tehty kuin (samanlaiseksi). Eli Melkisedek ei ole Herra Jeesus, vaan oli esikuvaa Jeesuksesta, joka on Kuningas ja Pappi, jolla ei ole biologista isää, ei äitiä Jumalan Poikana Iankaikkisuudessa, eikä Hän tullut Papiksi Aaronin järjestyksen mukaan, vaan Melkisedekin järjestyksen mukaan, josta jo Psalmeissa (Psa 110:4) oli profetia Jeesuksen Ylimmäisestä Pappeudesta. Jeesuksella ei myöskään ole alkua ja loppua sillä Hän on Iankaikkinen.

Paavali ei tehnyt nasiirilupausta
Jotkut opettavat ja uskovat, että Paavali olisi tehnyt Herraan Jeesukseen uskovana nasiirilupauksen. Tämän kaltainen uskomus on kuitenkin selkeästi Uuden Liiton valossa Raamatun vastainen opetus. Aion tässä kirjoituksessa tuoda esille Raamatun kohdat, jotka todistavat selkeästi että Paavali ei tehnyt Herraan Jeesukseen uskovana nasiirilupausta.

Armahdettu ryöväri ja paratiisi
Herran Jeesuksen sanat ristillä armahdetulle ryövärille: "Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa" ovat saaneet aikaan monenlaisia ajatuksia ja opetuksia siitä mitä Jeesuksen sanat tarkoittavat. Kun tutkimme Raamatun sanan kokonaisilmoitusta, niin saamme selville mitä Herra Jeesus tarkoitti ja milloin armahdettu ryöväri pääsee paratiisiin. Kirjoitukseni kautta tuon esille sen kuinka Raamatusta voidaan löytää selkeästi ja kiistattomasti se mitä Raamattu opettaa ja mitä sen opetukset tarkoittavat. Kehotan sinua tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Herra Jeesus kävi tuonelassa
Mitä Herra Jeesus teki tuonelassa? Tässä kirjoituksessa aion tutkia sitä mitä tarkoittaa Jeesuksen saarnaaminen tuonelassa vankeudessa oleville hengille. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Natanael
Natanael tunnisti Messiaansa ja Kuninkaansa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sentähden, että minä sanoin sinulle: 'minä näin sinut viikunapuun alla, sinä uskot."

Armolahjat
Jumalan antamat armolahjat seurakunnalle ovat paljon laajemmat ja moninaisemmat kuin ne joita yleisesti opetetaan. Yleisimmät (ja joillekin ainoat) armolahjat, jotka saavat uskovien huomion ovat profetoiminen, kielilläpuhuminen sekä sairaiden parantamisen lahjat. Raamattu opettaa monista muistakin armolahjoista kuin edellä mainituista esim. roomalaiskirjeen 12 luvussa. Tuon tässä kirjoituksessa esille sen miten ymmärrän Raamatun opettavan armolahjoista. Jumala Kristuksessa sinua siunatkoon ja pidä se mikä on hyvää ja kestää Sanalla koettelun ja hylkää se mitä et löydä Raamatusta. Menettele samoin tämän kirjoitukseni kanssa. Tämä kirjoitus ei ole kaiken kattava opetus armolahjoista, mutta pyrin sitä käsittelemään kuitenkin sen mukaan kuin mitä ymmärrän ja tärkeäksi koen.

Kielilläpuhuminen
Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen.

Uskovan avioero (Uudempi kirjoitus)
Uskovien leirejä jakaa tänä päivänä voimakkaasti kysymys uskovan eroamisesta sekä uudelleen avioitumisesta. Itse olen tätä asiaa aikanani vuosia rukoillut ja tutkinut, jotta voisin neuvoa uskovia tällä kipeällä alueella. Moni uskova on syvissä haavoissa tämän asian kanssa. Olen itse naimisissa enkä ole koskaan kokenut avioeroa, mutta tämä kipeä asia koskettaa monia ihmisiä, joten siksi aikanani uhrasin todella paljon aikaani, jotta saisin selville Raamatun opetuksen avioerosta sekä uudelleenavioitumisesta. Seuraavaksi jaan kanssasi tutkimukseni tulokset. Tutki ja koettele opetukseni rukouksen kera Jumalan sanalla Pyhässä Hengessä.

Uskovan avioero (Vanhempi kirjoitus)
Uskovien leirejä jakaa tänä päivänä voimakkaasti kysymys uskovan eroamisesta sekä uudelleen avioitumisesta. Itse olen tätä asiaa aikanani vuosia rukoillut ja tutkinut, jotta voisin neuvoa uskovia tällä kipeällä alueella. Moni uskova on syvissä haavoissa tämän asian kanssa.

Tieto pukeutuu Jumalan rakkauteen
Tiedon tarkoituksena on uskon kautta sulautua ihmisen sydämeen, jossa tieto pukeutuu Jumalan rakkauteen Pyhän Hengen armovaikutuksen kautta

Raamattu on uskovaisen käsikirja
Miten sinä voit saada Raamatusta esiin sen minkä Jumala on kirjoituttanut Raamatun kansien väliin sinua varten?

Agape Rakkaus Jumalan Rakkaus
Ensimmäisen korinttolaiskirjeen luku 13 käsittelee Jumalan rakkautta ja sitä miten se vaikuttaa uskovassa ihmisessä. Mehän olemme vajavaisia matkamiehiä tällä uskon tiellä, jossa kasvamme kohti täydellisyyttä kuitenkaan saavuttamatta täydellisyyttä tässä ajassa. Mutta sittenkin on hyvä pysähtyä tämän luvun sanoman äärelle.

Ärsytyksestä lähimmäisenrakkauteen
Jokainen koetus, valituksen aihe ja ärsyttävä tekijä on itse asiassa Jeesukselle antautuneisuutemme koetinkivi. Jos suhtaudut ärsykkeisiin Jumalan tahdon mukaan rakkaudellisesti niin nämä kompastus kivet koituvat sinulle askelmiksi kasvaa ja juurtua Jeesukseen Pyhän Hengen voimassa. Jos taas suhtaudut tai reagoit ärsykkeisiin lihallisesti, niin niistä tulee Jeesus tiellesi tukkeita, jotka tukehduttavat terveen kasvun Kristukseen. Ainoa tapa kohdata ärsykkeet on antauduttava Jumalan armosta tekemään parannusta niistä ärsykkeistä, jotka asuvat meidän sydämessämme sekä ne ärsykkeet, jotka ovat lähimmäisessä, niin niitä sinun tulee oppia sietämään. Huomaa! Kun kirjoitan nyt ärsykkeestä en tarkoita lähimmäisesi tekemää syntiä, vaan sinun syntiäsi eli lihallisia reaktioita lähimmäisiisi.

Oppi kasteista
Aika ajoin uskovien keskuudessa nousee esille opetusta monista erilaisista kasteista. Eräs tällainen variaatio on että kaste Moosekseen pilvessä ja meressä, kaste Pyhässä Hengessä ja vedessä, tulikaste (kaste tulessa) ja kärsimyksen kaste ovat kaikki eri kasteita, joilla Jumala kastaa uskovan ihmisen eri vaiheissa, että hän pääsisi eteenpäin uskontiellä. Raamatun opetus Uudessa Liitossa on selkeä siitä, että on vain yksi kaste, ei monia erilaisia kasteita. Käyn lyhyesti läpi Raamatun opetuksen yhdestä kasteesta. Tutki ja koettele opetukseni Raamatun sanan kautta rukouksen kera.

Mies ja Nainen Raamatun opetuksen valossa
Naisen asema suhteessa Raamatun opetukseen on usein vääristynyt ja valitettavan usein mies vääristää naisen aseman ja koittaa alistaa naista Raamatun opetuksen kautta, vaikka Raamattu ei opeta naisen alistamista. Joskus myös nainen itse voi vääristää itsensä alistetun asemaan. Jotta naisen asema seurakunnassa ei vääristy tai tule ahdasmieliseksi, niin käsittelen seuraavaksi lyhyesti miehen ja naisen suhdetta Raamatun opetuksen valossa.

Perustuuko uskosi Raamattuun?

Monet ihmiset uskovat Raamattuun ja Jumalaan. Mutta perustuuko heidän uskonsa Raamattuun vai jonnekin muualle? Tässä kirjoituksessa käsittelen sitä aihetta, että mihin monet uskovat perustavat uskonsa. Olen huomannut, että kaikki uskovat eivät perusta uskoansa Raamattuun vaan, ihmisten perinteisiin sekä oman mielikuvansa mukaiseen Jumalaan jne. Tämän kirjoituksen tarkoitus ei ole halveksua kenenkään uskoa, vaan saada meidät uskovat rehellisesti tutkimaan sitä mihin uskomme perustamme. Uskovan sydämen asenteeseen kuuluu sisarien ja veljien rakastaminen, jotka ovat Kristuksessa. Tähän rakkauteen kuuluu myös Hengen vaikuttama rakkaus kaikkia kohtaan sekä Hengen rakkauden kautta totuuden rakastaminen. Seuraavaksi otan esille muutamia asioita, joissa uskova voi ikävä kyllä liian helposti uskoa jotakin muuta kuin Raamattua.

Saako uskova ja jumalaton avioitua?
Monia uskovia askarruttaa sellainen asia, että voiko uskova avioitua uskomattoman kanssa. Pyrin käymään läpi tätä asiaa Raamatun sanan valossa. Olen sitä mieltä, että Uuden Liiton aikakaudessa Jumalan varsinainen tahto on uskovien kesken solmittava avioliitto, mutta uskovan meneminen uskomattoman kanssa avioliittoon ei myöskään ole sellainen asia, joka pitäisi purkaa ja etteikö heidän avioliittonsa olisi voimassa Jumalan silmissä. Tämä asia on tärkeätä ymmärtää oikealla tavalla, koska muuten sen kautta voidaan saada aikaan paljon ikäviä asioita. Väärinkäsitysten välttämiseksi kirjoitukseni on hyvä lukea kokonaan, eikä sieltä täältä. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanalla rukouksen kera.

Imatran kohusaarna
Pastori Eero Jaakkolan saarna Tainionkosken kirkossa 30.6.2013 nousi valtakunnalliseksi uutiseksi, jonka media nimesi kohusaarnaksi. Monet luterilaisen kirkon työntekijät ovat paheksuneet saarnaa ja tuominneet sen asiattomaksi, joka ei edusta luterilaisen kirkon oppia. Saarnan ja puheen Raamatun Jumalasta ja Hänen tahdostaan pitäisi perustua Jumalan sanaan, siksi aion käydä Jaakkolan saarnan läpi Raamatun sanan valossa. Raamatun sanan totuus näyttää sen oliko saarna oikea tai väärä.

Vapaussota
Raamattu Jumalan sana kertoo meille totuuden siitä mitä tulee tapahtumaan ihmisille lopun aikana ihmiskunnan viimeisinä päivinä. Maailma tulee kulkemaan kohti yhdentyvää maailmaa, jonka kautta saadaan aikaan myös valerauha Lähi-itään, mutta tämä rauhaa rikkoutuu antikristillisen hengen vaikutuksesta. Loppupelissä tämä maailma tulee ajautumaan kohti tuhoa ja kaaosta ja ainoa turva, joka ihmisellä on, on turva Jumalassa uskon kautta Herraan Jeesukseen. Tämän maailman ihmiset synnin orjuudessa ovat kuin jatkuvassa sisällissodassa, jossa juonitellaan toisiaan vastaan, syytetään toisia, halveksitaan toisia, vihataan toisia, tehdään valerauhoja ja lopulta tapetaan ihmisen sielu iankaikkisesti eroon todellisesta rakkaudesta, joka toteutuu vain Jeesuksessa Kristuksessa. Sinäkin voit saada syntisi anteeksi, kun tunnustat syntisi Jumalalle ja uskot Herraan Jeesukseen, silloin saat lahjaksi iankaikkisen elämän Jumalan luona sekä löydät todellisen rakkauden lähteen.

 

Jeesus on vanhan liiton juhlien täyttymys
Jos emme ymmärrä vanhan liiton esikuvia, niin emme kykene ymmärtämään todella syvällisesti Uuden Liiton sanomaa Herrasta Jeesuksesta. Vanhan liiton esikuvat Messias Jeesuksesta auttavat meitä ymmärtämään syvällisemmin Uuden Liiton sanomaa Herrasta Jeesuksesta. Tämän tähden olen kokenut sydämessäni kirjoittaa vanhan liiton juhlien esikuvista, jotka ovat esikuvia Messias Jeesuksesta, Hänen pelastuksestaan ja Hänen tehtävistään. Toivon ja rukoilen, että tämä nettikirja saisi olla johdattamassa edes yhden ihmisen pelastukseen uskon kautta Herrassa Jeesuksessa sekä runsaasti rakentaa uskoa Herran Jeesuksen opetuslasten sydämissä. Koen tämän kirjoituksen olevan tähän mennessä tärkein kirjoitukseni ja opetukseni Herrasta Jeesuksesta.

Maailmassa ahdistus Jeesuksessa rauha
Elämme sellaista maailmanaikaa, jossa Raamatun profetiat lopunajoista alkavat toteutumaan silmiemme edessä. Raamatussa Herra Jeesus opettaa, että Hänen opetuslapsillaan on maailmassa ahdistus, mutta Hänessä rauha. Miksi Jeesuksen opetuslapsilla on maailmassa ahdistus? Siksi, koska koko maailma on pahan vallassa. Herran Jeesuksen opetuslasten keskipiste tulee olla uskon kautta totuuden rakkaudessa Herraan Jeesukseen. Herra Jeesus käski opetuslapsiaan tarkkailemaan aikainmerkkejä ajassa, joka edeltää Hänen tulemustaan. Aikainmerkkien seuraaminen on todella tärkeätä ja se kuuluu sellaiseen uskoon, missä uskon keskipiste on Herrassa Jeesuksessa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Onneni on olla Herraa lähellä vuonna 2021
Sydämelläni on aloittaa kotisivuni ensimmäinen kirjoitus tänä uutena vuonna 2021 kirjoituksella, jonka nimi on: Onneni on olla Herraa lähellä vuonna 2021. Koen sydämessäni, että tämä uusi vuosi 2021 tulee olemaan meille Herran Jeesuksen opetuslapsille sellainen vuosi, jossa meidän tulee enemmän kuin koskaan turvata kaikesta sydämestämme Herraan. Jumala on aina meitä lähellä, koska Hän asuu meidän sisimmässämme. Mutta haluatko sinä olla Herraa lähellä? Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Jeesus on Kaikkivaltias Jumala
Olen kokenut sydämessäni kirjoittaa Jeesuksen Kaikkivaltiudesta sekä Raamatun kolmiyhteisestä yhdestä Jumalasta. Samalla tuon esille millä tavalla katolisen kirkon opetus vääristää Jumaluuden ja miten tämä väärä opetus johtaa epäjumalanpalvelukseen. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Perinne opettaa väärin Jeesuksesta
Raamattu opettaa, että Jumala on yksi Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä, ja että voimme Raamatusta nähdä Jumalassa olevan kolmiyhteisyyden, ja tähän minäkin uskon. Tästä lähes kaikki Herraan Jeesukseen uskovat ihmiset ovat samaa mieltä, harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. Kun lähdemme tutkimaan Jeesusta ja Jumaluutta lisää, niin silloin alamme huomaamaan sen kuinka on olemassa monta ja erilaista opetusta Jeesuksesta ja Jumaluudesta. Tässä kirjoituksessa pyrin tuomaan esille sitä, että opettaako Raamattu Isän olevan Jeesusta suurempi ja onko Jeesus jäänyt iankaikkisesti ihmiseksi. Raamattu opettaa tästä eri tavalla kuin uskonnollinen perinne opettaa. Se ei ole ihan sama mitä Raamattu opettaa tästä, koska sillä on todella tärkeä merkitys, että ymmärtäisimme sen mitä Raamattu opettaa Jeesuksesta ja Jumaluudesta. Olisi hyvä kokonaan lukea se mitä olen kirjoittanut ja varsinkin esille ottamani Raamatun kohdat, koska Raamatun sanan opetus on selkeä tässä asiassa. Tietenkään kirjoitustani ei ole pakko lukea, mutta sen lukematta jättäminen voi johtaa siihen ettei huomaa niitä selkeitä Raamatun sanan kohtia, jotka avaavat meidät ymmärtämään sen mitä Raamattu sanoo tästä aiheesta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Lähetetty ei ole Lähettäjäänsä suurempi
Raamattu opettaa yhdestä Jumalasta, josta voimme nähdä kolmiyhteisyyden sekä selkeän hierarkkisen järjestyksen, jossa Isä on Poikaa (Jeesus) suurempi. Katolinen kirkko opettaa vastoin Jumalan sanan opetusta, että Isä ei ole Jeesusta suurempi, vaan että He ovat yhtä suuria. Onko sillä väliä ymmärtääkö Raamatun opetuksen Jumalasta oikein vai ei? Onko sillä väliä, onko Jeesus yhtä suuri Isänsä kanssa vai ei? On tietenkin, sillä meidän tulisi uskoa Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo ja uskoa Raamatun sanan totuuteen, eikä tulisi uskoa niin kuin ihmisten järjenpäätelmät tai uskonnolliset perinteet ja traditiot sanovat. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Yksi Jumala vai kaksi Jumalaa
Raamattu opettaa Jumalan olevan yksi, josta voidaan nähdä kolmiyhteisyys, sillä Jumala on yksi Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä. Raamatun opetus Jumalasta ymmärretään yleensä kahdella eri tavalla väärin, toki näitä vääriä versioita on enemmänkin kuin vain kaksi. Kirjoituksessani keskityn nyt kuitenkin vain kahteen väärään opetukseen Jumalasta sekä tietenkin siihen mitä Raamatun sanan totuus opettaa Jumaluudesta. Katolisen kirkon muotoilema ja opettama kolminaisuusoppi on vastoin Jumalan sanan opetusta, joka opettaa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen olevan yhtä suuria ja yhtä palvottavia. Katolinen kirkko väärän oppinsa kautta opettaa avoimesti, että se palvoo Pyhää Henkeä. Toinen väärä oppi on nimeltään Jeesus yksin-oppi, jonka mukaan Jeesus on Isä Jumala ja Pyhä Henki esiintyen aina välillä kolmessa eri persoonassa. Jeesus yksin-oppi opettaa vastoin Jumalan sanan totuutta, sillä Jeesus yksin-oppi pyrkii romuttamaan yhden Jumalan selkeän kolmiyhteisyyden sekä samalla Jumaluuden hierarkkisen järjestyksen.

Herran Jeesuksen ristin voima
Herran Jeesuksen ristin kuoleman kautta Hän nousi kuolleista Isän oikealle puolelle. Risti ei julista pelkästään kuolemaa, vaan elämää kuoleman kautta. Herran Jeesuksen ristin kautta tulee syntien anteeksiantamus, jokaiselle, joka uskoo Häneen. Herran Jeesuksen ristintyön kautta ja perusteella on mahdollisuus hylätä syntejä sekä elää Jumalan tahdon mukaista elämää.

Herran Jeesuksen veri uskonelämän perusta
Jumala on luonut ihmisen elimistön sisälle verenkiertojärjestelmän, jossa sydän pumppaa verta (valtimoverenkierto) ja verenkierto toimittaa happea, ravinteita ja rakennusaineita kudoksiin ja soluihin. Verenkierto (laskimoverenkierto) kuljettaa aineenvaihdunnan tuottaman hiilidioksidin ja kuona-aineet sekä muut haitta- ja jäteaineet soluista pois. Jumalan luoma veri ylläpitää ihmisen ruumiin elämää poistaen myös elimistöstä haitallisia kuona-aineita. Edellä johtuvista syistä on ymmärrettävää, että Jumala on asettanut Herran Jeesuksen veren syntien anteeksisaamiseksi sekä iankaikkisen elämän vastaanottamiseksi uskon kautta Herraan Jeesukseen. Jumala on asettanut verenvuodatuksen syntien anteeksiantamiseksi.  Kun tutkimme Jumalan sanan ilmoitusta Uuden Liiton Kirjoituksista niin näemme kuinka Herran Jeesuksen veri on kaiken uskonelämän perusta, sillä Jeesuksen veri vaikuttaa kaikissa uskonelämän asioissa. Me uskovat puhumme nykyään liian vähän Herran Jeesuksen verestä, vaikka se on koko uskonelämän perusta. Herran Jeesuksen veri ja syntiuhri on todella laaja ja syvällinen opetus Jumalan sanan ilmoituksessa. Minä pyrin tuomaan aiheesta esille muutamia tärkeitä asioita ja näkökulmia. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Näkökulma anteeksiantamukseen
Luin eilen iltamyöhäisellä 2 Korinttolaiskirjeen toista lukua ja lukiessani sitä minulle nousi mieleeni voimakkaasti tietty näkökulma anteeksiantamukseen liittyen, josta nyt kirjoitan. 2 Korinttolaiskirjeessä toisessa luvussa on enemmänkin asiaa, mutta tällä kerralla keskityn pelkästään anteeksiantamukseen, koska tässä luvussa on todella tärkeä asia anteeksiantamuksesta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Kirjoituksia ja videoita ylöstempauksesta
Olen vuosien varrella kirjoittanut ja puhunut monta kertaa Herra Jeesuksen tulemuksesta ja ylöstempauksesta. Tälle sivulle olen koonnut näitä kirjoituksia ja videoita, sillä ajatuksella, että aiheesta kiinnostunut löytää ne kaikki heti kerralla ja voi lukea sekä katsoa niitä siinä järjestyksessä, kun hän kokee ja haluaa niitä lukea ja katsoa. Herran Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus on eräs Raamatun tärkeimpiä opetusaiheita, jonka tähden minä olen kirjoittanut ja puhunut siitä todella paljon. Tällä sivulla on kirjoituksen ja puheen otsikko sekä lyhyt kuvaus siitä sekä sen jälkeen linkki mistä voit joko lukea tai katsoa opetuksen. Laitan tälle sivulle myös muutaman uskovan veljen opetuksen tästä aiheesta. Tutki ja koettele lukemasi kirjoitus sekä kuulemasi puhe Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Raamatullinen Golgata sijaitsi Öljymäellä
Raamattua tutkimalla kykenemme ymmärtämään sen missä Raamatullinen Golgata sijaitsi. Raamatullinen Golgata, jossa Messias Jeesus ristiinnaulittiin sijaitsi Öljymäellä. Raamattu ja juutalaisten tietolähteet kertovat meille, että Golgata sijaitsi Öljymäellä. Jos erehdymme siinä missä Golgata on ihan oikeasti sijainnut, niin siitä huolimatta pelastumme Jumalan armosta, jos olemme tunnustaneet ja katuneet syntejämme ja uskomme Jeesuksen Herraksi, Messiaaksi ja Pelastajaksi, joka vuodatti verensä syntien anteeksisaamiseksi Golgatalla. Herra Jeesus on vanhan liiton syntiuhrien esikuva ja nämä VL:n esikuvat saivat täyttymyksensä Herrassa Jeesuksessa, kun Hän vuodatti verensä, kuoli ja nousi kuolleista. VL:n syntiuhrien esikuvat täyttyivät tarkasti Herrassa Jeesuksessa koskien myös sitä paikkaa, missä VL:n tietyt syntiuhrit poltettiin. Herra Jeesus kuoli syntiuhrina samassa paikassa (Golgatalla Öljymäellä), missä VL:n syntiuhrit poltettiin, jossa Herra Jeesus ristiinnaulittiin syntien anteeksisaamiseksi. Silloin kun Jumalan armosta saamme ymmärtää VL:n syntiuhrien esikuvien täyttymyksen Herrassa Jeesuksessa myös sen osalta, että Golgata oli Öljymäellä, niin se avaa meille syvällisen ymmärryksen Jumalan pelastushistoriaan ja sen täyttymykseen Herrassa Jeesuksessa. Tämä kirjoitus on yksi tärkeimmistä kirjoituksista mitä olen koskaan kirjoittanut Raamatun sanan opetuksista. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Pelastus on Jumalan lahja
Pelastus on  Jumalan lahja, joka on Jumalan suuri rakkauden osoitus syntiselle ihmiselle. Herran Jeesuksen sovitustyön tähden Jumala pelastaa ihmisen uskon kautta Jeesukseen. Ihminen pelastuu armosta uskon kautta, ei omien tekojensa tähden, sillä pelastus on Jumalan lahja.

Jeesus on kanssasi joka päivä
Jumalan sanan ilmoittamat profetiat lopunajan tapahtumista alkavat yhä enemmän toteutumaan meidän silmiemme edessä. Raamatun sanan opetuksen mukaan maailmassa velloo pelko ja epävarmuus ennen Herran Jeesuksen toista tulemusta. Maailman ihmisillä on suuri ahdistus maan päällä lopunaikana, koska he näkevät kaiken ympärillään järkkyvän. Herran Jeesuksen opetuslapsen ei tarvitse pelätä ja olla ahdistunut, koska Hyvä Paimen, Herra Jeesus on luvannut olla sinun kanssasi tämän armotalouskauden maailmanajan loppuun asti. Jumala on luvannut pitää omistaan hyvää huolta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Opetusta Jumalan ihmiseksi tulemisesta
Raamatussa Jumala kertoo sen kuinka Jumala tuli ihmiseksi Messias Jeesuksessa. Jumalan ihmiseksi tulemisen kertomus Raamatussa on laajempi kuin se mistä yleisesti puhumme, kun sanomme Jeesuksen syntyneen neitseestä, ja Sanan (Jumala) tulleen lihaksi (ihmiseksi). Jumalan ihmiseksi tuleminen Messias Jeesuksessa sisältää todella syvällisen sanoman ihmeestä, johon liittyy kolme Jumalan ihmettä, josta kirjoitan tässä kirjoituksessani. Tämä kirjoitus on kirjoitettu erityisesti juutalaisille, mutta toki tämä kirjoitus soveltuu kaikille ihmisille pelastuksen vastaanottamiseksi sekä uskonelämän rakentumiseksi syvempään Jumalan tuntemiseen. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Jumala meidän kanssamme
Herra Jeesus tuli lihaksi (syntyi ihmiseksi) sitä varten, että Hän toisi pelastuksen, syntien anteeksiantamuksen sekä iankaikkisen elämän verensä, kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta jokaiselle ihmiselle, joka uskoo Herraan Jeesukseen. Jumala tuli ihmiseksi Herrassa Jeesuksessa, että voisimme saada yhteyden ja sovinnon Jumalan kanssa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Minun tulee vähetä ja Kristuksen kasvaa
Muutamien Herran Jeesuksen opetuslasten (Luuk 22:24) välille syntyi kiistaa (alkutekstin mukaan voidaan myös kääntää riitaa) siitä kuka heistä oli katsottava suurimmaksi. Sydämessä oleva halu olla toista uskovaa ihmistä suurempi on sama kuin asia kuin eksyä ylpeyden syntiin, jossa ihminen luulee olevansa toista parempi, suurempi sekä joskus ihminen eksyy jopa luulemaan olevansa aivan erityinen Jumalan "suuri eliittisotilas". Ylpeyden synti, joka vaikutti Jeesuksen aikana joidenkin ihmisten sydämissä, jotka Häntä seurasivat on myös monien uskovien ongelma tänäkin päivänä. Raamatun sana opettaa, että uskon kautta Herra Jeesukseen Jumala tekee Hänen lapsistaan pieniä tässä maailmanajassa. Jumala ei tee omistaan suuria tässä maailmanajassa, koska tämän maailman mittapuun mukainen suuruus on sama asia kuin ylpeyden synti. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Jumala tekee täydellisiä tekoja
Lukiessani Raamattua muutama päivä sitten sydäntäni jäi puhuttelemaan Markuksen evankeliumin kahdeksannen luvun alkujakeet. Jumalan teot ja ihmeet ovat aina täydellisiä. Jumala tekee täydellisiä tekojaan myös Herran Jeesuksen opetuslasten kautta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Herra lisää pelastuneen ihmisen seurakuntaansa
Ristin Kansa lehden numerossa 3/2021 oli kirjoitus: Opetuksesta osattomat ihmiset. Eräs uskova antoi minulle tämän lehden artikkelin. Lukiessani artikkelia huomasin kuinka siinä oli muutama vakava väärä opetus, jossa Jumalan sanan opetusta pyritään vääristelemään. Elämme nyt parhaillaan Jumalan seurakunnan ennallistamisen aikaa, jossa meitä Herran Jeesuksen opetuslapsia herätellään ennallistamisen työhön koskien seurakuntaa, Jumalan sanan opetusta sekä uskonelämässä ojentautumista uskon kautta Herraan Jeesukseen. Tämän tähden myös seurakunnan sisältä nousee vastustusta Jumalan sanan totuutta vastaan. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Jeesuksen Jumaluus ja ihmisyys
Tein kyselyn (23.8.2019) sähköpostini ja Facebookin kautta koskien Jeesuksen Jumaluutta ja ihmisyyttä. Kyselyssäni kysyin, että kun Jeesus Jumalana tuli ihmiseksi, niin jäikö Hän ihmiseksi (Jumala-ihmiseksi) palattuaan Isänsä oikealle puolelle taivaissa, vai palasiko Hän siihen samaan asemaan mikä Hänellä oli ennen ihmiseksi tulemistaan, jossa Hän on ja oli Jumala. Tässä kirjoituksessa aion paljastaa kyselyni syyn sekä sen miten uskon Raamatun opettavan tästä aiheesta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Mikä tuo pelastuksen 1 Piet 3:21:ssa?
Raamatun sanan profetia kertoo sen kuinka lopunaikana ennen Herran Jeesuksen toista tulemusta uskovien keskuuteen tulee suuri luopumus. Eräs osa luopumusta on sellainen, missä kirkollinen teologia (katolinen, luterilainen, ortodoksinen jne.) eksyttää ja saa joitakin uskovia ihmisiä luopumaan heidän uskostaan Raamatun totuuteen. Kirkollisen teologian eksytyksen kaava on sellainen, missä uskova ihminen hylkää todellisen totuuden ja vaihtaa sen kirkolliseen teologiaan, jota hän pitää totuutena, vaikka se edustaa valhetta. 1 Piet 3:21 Raamatun kohta on eräs kirkollisen teologian lempijakeista, jonka kautta he opettavat valheeseen perustuvaa oppia vesikasteen pelastuksesta. Kirjoituksessani käyn läpi 1 Piet 3:21 Raamatun kohdan, joka ei opeta vesikasteen pelastusta, vaan uskon kautta pelastumista. Itse asiassa1 Piet 3:21 sanoo ettei vesikaste poista lihan saastaa, joka tarkoittaa ettei vesikasteen kautta voi saada syntejä anteeksi, eikä pelastua. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Katolinen oppi Jeesuksen kahdesta luonnosta
Katolinen kirkko on julistanut Kristuksen kaksiluonto-oppia muun muassa seuraavissa kirkolliskokouksissa: Efesossa vuonna 431, Khalkedonissa vuonna 451 ja Konstantinopolissa vuonna 553. Katolisen kirkon päämies paavi on vahvistanut Kristuksen kaksiluonto-opin kirkkonsa viralliseksi opiksi. Katolisen kirkon muotoilemassa Kristuksen kaksiluonto-opissa on kohtia, jotka ovat yhtä pitäviä Raamatun opetuksen kanssa sekä kohtia, jotka ovat väärää opetusta. Kun luin läpi edellä olevat kirkolliskokousten päätökset, opin julistukset sekä kirousten langettamiset, niin huomasin sen, että esimerkiksi katolisen kirkon alullepaneman Kristuksen kaksiluonto-opin perusta on siinä uskossa, että Maria on Jumalan äiti. Katolisen kirkon opetuksen mukainen oppi Jeesuksen ihmisyydestä on väärä opetus, koska katolinen kirkko opettaa Jeesuksen saaneen synnittömän ihmisluonnon "synnittömältä" äidiltään, Marialta. Katolinen oppi, jossa Jeesus olisi saanut synnittömän ihmisluonnon "synnittömältä" äidiltään on katolisen kirkon kaksiluonto-opin kehityksen tulos ja päätelmä. On todella tärkeätä ymmärtää mitä Raamattu sanoo Jeesuksen Jumaluudesta ja ihmisyydestä. Katolinen oppi, joka sanoo Jumalan muuttuneen iankaikkisesti ihmiseksi, ollen iankaikkisesti tosi Jumala ja tosi inhimillinen ihminen ei ole Raamatun opetus. Raamattu opettaa Jumalan tulleen lihaksi (Jumala tuli tosi ihmiseksi Jeesuksessa), mutta ei opeta, että Jumala (Jeesus) jäi iankaikkisesti Jumala-ihmiseksi.

Milloin tapahtui Uuden Liiton pyhien uudestisyntyminen?
On todella tärkeätä ymmärtää vanhan liiton ja Uuden Liiton eroja. Tällä kertaa pyrin kirjoittamaan lyhyesti siitä milloin tapahtui Uuden Liiton aikakauden uudestisyntyminen. Raamatun opetuksen mukaan uudestisyntymisen kautta Pyhän Hengen tuleminen asumaan uskovan ihmisen sisimpään tapahtuu vasta Uuden Liiton aikakaudessa. Kirjoituksessani kerron sen, miksi uskon ja ymmärrän, että uudestisyntyminen ja Pyhän Hengen saaminen sydämeen asumaan tapahtui vasta Uuden Liiton ajassa ja helluntaipäivänä. Uuden Liiton pyhien uudestisyntymisen ajankohdan ymmärtäminen avaa meille syvällisemmin ymmärrystä Jumalan sanan totuudesta ja siitä kuinka Raamatun sanan ilmoitus selittää itse itsensä. Kun me tutkimme Jumalan sanaa ja pyrimme löytämään Raamatusta sen mitä Raamattu opettaa, niin meidän tulee ymmärtää ettei Jumalan sanan opetus ole koskaan ristiriidassa itsensä kanssa, vaan Raamattu on aina sopusoinnussa keskenään kaikessa siinä mitä Raamattu opettaa. Sekin tulee ymmärtää, että Raamattu on Jumalan Hengen synnyttämä ilmoitus, joka tarkoittaa sitä, että vain Jumalan Pyhä Henki voi avata meille sen mitä Raamattu opettaa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Helluntaiyhteisön koronapandemia lausunto
Helmikuun 11. päivä 2021 Suomen helluntaikirkko julkaisi artikkelin nimeltään: Koronapandemiaa koskeva lausunto Pohjoismaiden Helluntaiyhteisöltä. Helluntaiyhteisön lausunnossa oli paljon huolestuttavia asioita sekä osin vääränlaista tiedottamista, josta on syytä kirjoittaa. Tämä on todella vakava asia. Olen kirjoittanut tämän kirjoituksen aralla tunnolla oman vajavaisuuteni tuntien. Olen ansioton palvelija, niin kuin me kaikki Herran Jeesuksen opetuslapset olemme, mutta Jumala armossaan rakastaa meitä täydellisellä rakkaudellaan. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

"Rakkaus" vastaan "viha"
Espoon hiippakunnan piispan Kaisamari Hintikan lausuma samaa sukupuolta olevien parien välisestä rakkaudesta on herättänyt keskustelua Espoon hiippakunnassa sekä laajemminkin kirkon piirissä. Kaisamari Hintikka sanoi, että seksuaalivähemmistöjen ja samaa sukupuolta olevien parien rakkauden leimaaminen synniksi rikkoo Kristuksen ruumiin ykseyttä ja Jumalan luomistyötä vastaan. Hintikan lausuma samaa sukupuolta olevien välisestä rakkaudesta on vastoin Jumalan tahtoa ja Jumalan sanan ilmoitusta. Tubettaja Tuure Boelius hyökkäsi voimakkaasti Päivi Räsästä vastaan, kun Päivi oli tuonut esille ettei Pride2020 ole ihmisoikeustapahtuma, vaan lgbt-ideologiaa, jonka tavoitteena on murtaa ihmiskunnan historian ja jatkuvuuden perusta, lapsen oikeus äitiin ja isään sekä omaan synnynnäiseen sukupuoleensa. Räsäsen Päivi on ihan oikeassa, sillä lgbt-ideologiassa ei ole kyse ihmisoikeuksista, vaan perinteisten arvojen rikkomisesta ja murtamisesta, luonnottoman tekemisestä "luonnolliseksi". Pyrin tässä kirjoituksessani käsittelemään homoseksuaalisuutta Raamatun sanan valossa sekä tuon esille myös sen mitä Raamattu opettaa seurakunnasta ja seurakunnan johtamisesta. Käsittelen myös Tuure Boeliuksen ja Päivi Räsäsen lausuntoja. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Israelin maan rajat ja Jumalan tuomio
Breaking Israel News julkaisemassa artikkelissa (Sanhedrin Decision Pertaining to Trump's Deal of the Century - 12.6.2020), puhutaan Trumpin rauhansuunnitelmasta ja Israelin maan rajoista, jotka Herra antoi Israelin kansalle. Israelin maan raja on todella tärkeä asia, koska Herra sanoo sanassaan (Raamattu), että Hän tuomitsee jokaisen, joka on jakanut Herran maan (minun maani - tarkoittaa Herran maata, jonka Herra on antanut israelilaisille).  Trumpin rauhansuunnitelma oli vastoin sitä mitä Herra on sanonut Israelin maan rajoista. Breaking Israel Newsin artikkeli oli Trumpia ylistävä, vaikkakin artikkeli toi esille Raamatulliset Israelille kuuluvat oikeat rajat, joita Trump ei tuonut esille. Israelin raja kysymys on tärkeä kysymys, koska Herra on asettanut Israelin kansalle sen maan rajat. Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee pitää kiinni Herran asettamista rajoista koskien Israelin maata, emmekä saa hyväksyä minkäänlaisia muita Israelin rajoja kuin se raja, joka on Herran antama. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Herran lepoon pääseminen
Heprealaiskirjeen neljännen luvun Herran lepoon pääsemisestä uskovien keskuudessa on monenlaisia opetuksia ja paljon väärää opetusta ja tulkintaa. Heprealaiskirjeen neljännen luvun väärä opetus ja tulkinta johtuu siitä, että ei tutkita ja lueta niitä vanhan testamentin kohtia, joihin heprealaiskirjeen neljäs luku viittaa. Jos ja kun luemme ja tutkimme ne vanhan testamentin kohdat, johon heprealaiskirjeen neljäs luku viittaa, niin silloin ymmärrämme oikein sen mitä heprealaiskirjeen neljäs luku opettaa ja mitä se tarkoittaa Uuden Liiton uskonjärjestyksen mukaan. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Jaakobin Jumalan temppeli aikojen lopussa
Jotkut Herraan Jeesukseen turvaavat ihmisetkin uskovat, että tuhatvuotisessa valtakunnassa on käsin rakennettu temppeli, jossa aletaan uudelleen uhraamaan eläinuhreja. Herran Jeesuksen veri ja uhri Golgatan ristillä on päättänyt vanhan liiton järjestyksen ja eläinuhrit, koska Herran Jeesuksen uhri oli kertakaikkinen ja iankaikkinen uhri Hänen veressään syntien anteeksisaamiseksi sekä Jumalan kansan pyhittämiseksi. Jumala puhuu profeetta Jesajan kautta kuinka aikojen lopussa Jerusalemissa on oleva Herran temppelin vuorella Jaakobin Jumalan temppeli, jonka jotkut ymmärtävät olevan käsin rakennettu temppeli tuhatvuotisen valtakunnan ajassa. Tästä moni on vetänyt sellaisen johtopäätöksen, että tuhatvuotisessa valtakunnassa uudistetaan ja aloitetaan uudelleen eläinuhrit. Tutkimalla Raamattua voimme ymmärtää mikä on Jaakobin Jumalan temppeli tuhatvuotisessa valtakunnassa, niin ettei Jumalan pyhitys- ja pelastushistoria ajaudu ristiriitaan itsensä kanssa, sillä Herran Jeesuksen Golgatan uhrin jälkeen Jumala ei enää palaa takaisin eläinuhrijärjestelmään eikä käsin rakennetun temppelin aikakauteen. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Temppelin peruskivet ennen ja nyt
Olen viime vuodesta saakka tutkinut paljon Jerusalemin temppeliä, sen alkuperäistä sijaintia sekä temppeliin ja siihen liittyvien asioiden esikuvallista opetusta. Tässä aiheessa on monenlaista ulottuvuutta ja osa sen rikkaasta ja ihmeellisestä esikuvallisesta opetuksesta ei ole vielä avautunut minulle. Olen kokenut kirjoittaa tästä aiheesta kirjoituksen tietystä näkökulmasta käsin, jonka keskipiste on Jumalan pelastus, Herra Jeesus ja kuinka esikuvallinen opetus opettaa siitä miten Herraan Jeesukseen tulee uskoa ja kuinka Herra Jeesus on luja uskomme peruskivi. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Joh 5:2 lammasportti vai lammas-lammikko?
Kun olen tutkinut temppelin sijaintia jo pitkän ajan, useita kuukausia, niin tutkimuksissani huomasin, että todella monet Raamatun käännökset kääntävät Joh 5:2 siten, että Jerusalemissa olisi ollut lammasportin luona lammikko, joka on hepreankielellä (aramean) Betesda. Jos Joh 5:2 ihan oikeasti puhuisi lammasportista, niin se sijoittaisi temppelin temppelivuoren huipulle. Asia ei kuitenkaan ole näin, sillä temppeli ei sijainnut temppelivuoren huipulla, eikä Joh 5:2 alkutekstissä ole kreikankielen sanaa lammasportti. Perinne, joka sijoittaa temppelin temppelivuorelle on saanut sen aikaan, että monet Raamatun käännökset käyttävät sanaa lammasportti ja jopa monet sanakirjatkin perinteen sokaiseman antavat kreikankielen probatike (probatikos) sanalle merkityksen lammasportti, joka esiintyy Joh 5:2 kreikankielen tekstissä. Probatikos sana ei kuitenkaan tarkoita lammasportti, vaan lammasta ja lampaaseen liittyvää asiaa, joka ilmaistaan sellaisella sanalla, joka asia- ja tekstiyhteydessä liittyy lampaaseen. Tehdessäni tutkimusta Jerusalemin temppelin alkuperäisestä sijainnista, niin huomasin kuinka juutalaisten tekemässä kreikankielisessä Septuagintan vanhan testamentin Nehemian kirjan kolmessa kohdassa olevassa lammasportissa käytetään lammasportista sanoja pyle (portti) probatike (lammas) ja Joh 5:2:ssa on kreikankielen sanat probatike (lammas) kolymbethra (lammikko, allas). Joh 5:2:ssa ei ole missään kohdassa sanaa portti, jonka pitäisi olla yhteydessä probatike (lammas) sanaan, jolloin puhuttaisiin lammasportista, mutta Joh 5:2:ssa ei ole sanoja lammasportti, vaan lammas-lammikko.

Temppeli apostolien teot ja Josefus
Kirjoitin aikaisemmin kirjoituksen Jerusalemin Herran temppelistä, joka sijaitsi Daavidin kaupungissa. Kirjoituksessani kirjoitin muun muassa kuinka apostolien teoissa todistetaan todeksi Josefuksen selonteko, jonka mukaan Antonian linnoitus oli temppeliä korkeammalla. Saan paljon kaikenlaista palautetta suomeksi ja englanniksi sivujeni kirjoitusten, tekemien videoiden ja sekä palvelutehtävääni liittyen. Aina minulla ei riitä aika palautteen johdosta käymään keskustelua, mutta nyt koin kuinka nimettömänä jätetty palaute aikaisempaa temppeliä koskevaa kirjoitustani vaatii julkisen ja perusteellisen vastauksen minun puoleltani. Nimettömänä jätetyssä palautteessa sanottiin, että minä olen väittänyt kuinka Apt 21:31,32 todistaisi temppelin olleen alarinteellä, vaikka kirjoitus kertoo, ettei Paavali ollut enää vuoren laella temppelissä. Nimetön palaute sanoi, että Paavali oli viety pois temppelistä ja raahattu temppelivuorelta alas. Nimetön palaute sanoi, että tämän tähden sotapäällikkö juoksi mäkeä alas, koska hän ei juosut temppeliin, vaan Paavalin luokse vuoren juurelle. Tällä tavalla nimetön palautteen antaja pyrkii kumoamaan sen, että temppeli olisi ollut Antonian linnoitusta alempana. Kun tutkimme apostolien tekoja, niin siellä on monta kertaa tuotu esille tämä asia, josta käy selkeästi esille, että Antonian linnoitus oli temppeliä ylempänä. Tämä tarkoittaa sitä, että Josefuksen selonteko on yhtäpitävä Raamatun sanan totuuden kanssa. Miksi tämä on tärkeä asia, josta pitää kirjoittaa? Sen tähden, koska tämänkin aiheen kautta näemme sen kuinka perinne ja traditio pyrkii vääristelemään totuutta, mutta Jumalan sanan ilmoitus kertoo sen mikä on totuus tässä temppelin sijainti asiassa kuin kaikessa muussakin Raamatun sanan opetukseen liittyvässä asiassa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Herran temppeli ja Ornanin puimatanner
Moni uskovakin ajattelee ettei ole tärkeätä tietää missä Jerusalemin temppelit sijaitsivat. Yleinen käsitys on, että Jerusalemin temppelit sijaitsivat temppelivuoren (Moorian vuori) huipulla. Raamatun sanan todistuksen mukaan Jerusalemin temppelit sijaitsivat Daavidin kaupungissa. Miksi olisi tärkeätä tietää temppelin alkuperäinen sijainti? Kaikki mikä on Raamattuun kirjoitettu Jumalan tekoina, Jumalan sanan totuutena tai Jumalan asetuksena ja käskynä kertoo totuudesta, jonka takana on itse Totuus, eli Herra Jumala. Totta kai jokaiselle uskovalle tulisi olla tärkeätä se mikä on Jumalan sanan ilmoittama totuus, koskee se sitten temppelien sijaintia tai mitä tahansa Raamatun opetusta, sillä Jumala haluaa meidän uskovan totuuteen, ei valheisiin ja ihmisten perinteisiin. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Antonian linnoitus ja Jerusalemin temppeli
Olen tutkinut tätä asiaa pitkään. Tämä on tärkeämpi asia kuin vain se missä temppeli sijaitsi. Perinne vääristää totuutta, vääristää kreikankielen UT:n tekstiä saadakseen asiat näyttämään siltä, että Jerusalemin temppeli olisi ollut temppelivuoren huipulla. Totuus on toisenlainen, joka löytyy Raamatusta moninkertaisen todistuksen kera. Olen kokenut kuinka Herran Henki kehotti minua tutkimaan tätä asiaa sekä on innoittanut ja auttanut minua tekemään selvitystyötä etsiessäni totuutta missä temppeli on alunperin sijainnut. Olen saanut turvata rukouksessa Herraan tämänkin aiheen kanssa, sillä itse en olisi löytänyt sitä kaikkea mitä eteeni on avattu rukouksen kautta, joka on johtanut erilaisten lähteiden äärelle, joista Raamattu on kaikkein tärkein. Olen itsessäni pieni ja avuton, mutta onneksi meillä on suuri Herra ja Kaikkivaltias Jumala, joka auttaa meitä löytämään totuutta. Raamattu kertoo meille VT:ssa missä temppeli sijaitsi ja meidän uskovien tulee uskoa Raamattuun, eikä ihmisten perinteeseen, joka eksyttää ihmisiä pois totuudesta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Jerusalemin temppelin alkuperäinen sijainti
Ihmisiä on kautta historian monia vuosisatoja askarruttanut, että mikä oli Jerusalemin temppelin alkuperäinen sijaintipaikka. Nykyisin vallalla oleva käsitys sanoo temppelivuoren huipulla olevan kalliomoskeijan (Qubbat al-Sakhrah) sijaitsevan samalla paikalla kuin missä Jerusalemin temppeli sijaitsi. Eräs näkemys sanoo temppelinvuoren huipulla olevan al-Aqsa moskeijan olevan alkuperäinen Jerusalemin temppelin sijaintipaikka, joka sijaitsee noin 40 metrin päässä kalliomoskeijasta. Jerusalemin temppelien alkuperäinen sijaintipaikka ei ollut Moorian vuoren (temppelivuori) huipulla, vaan vähän alempana vuoren rinteellä. Jerusalemin temppelin silminnäkijä todistajien kuvaukset ja Raamatun sanan todistus vahvistavat sen ettei Jerusalemin temppelit sijainneet temppelivuoren huipulla. Onko tällä tiedolla meille mitään merkitystä? On, sillä lähitulevaisuudessa myös Israelin viranomaiset sekä uskonnollinen johto tulevat ymmärtämään, ettei Jerusalemin temppeli sijainnut temppelivuoren huipulla, vaan alempana vuorella lähellä Giihonin lähdettä. Tämän jälkeen ei ole enää esteitä Jerusalemin kolmannen temppelin rakentamiselle, jossa antikristus julistautuu valhemessiaaksi ja jumalaksi. Elämme lähellä Herran Jeesuksen tulemusta sekä Raamatun profetioiden täyttymisen aikaa siksi on myös tärkeää ymmärtää Jerusalemin temppelin alkuperäinen sijaintipaikka. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Kolmannen temppelin alttarin vihkiminen
Jerusalemissa vihittiin alttari (10.12.2018) tulevaa kolmatta temppeliä varten. Alttarin vihkiminen tapahtui hanukka -juhlan viimeisenä päivänä. Jerusalemiin suunnitteilla oleva kolmas temppeli ei ole Jumalan mielen mukainen hanke, koska Messias Herran Jeesuksen veri ja sovitustyö päätti vanhan liiton aikaisen temppeli Jumalanpalveluksen eläinuhreineen. Uuden Liiton aikakaudessa, jokainen Jumalan armosta pelastettu Herran Jeesuksen opetuslapsi on nyt Jumalan temppeli. Jumala ei enää palaa takaisin eläinuhreihin, koska Herran Jeesuksen syntiuhri päätti eläinuhrit ja Messias Jeesuksen syntiuhri oli kertakaikkinen yksi ainoa uhri synnin poistamiseksi ja syntien anteeksisaamiseksi. Tuleva kolmannen temppelin rakentamisen hanke on antikristillinen hanke, ei Jumalan tahto ja Jumalan suunnitelma, sillä Messias Jeesuksessa on iankaikkinen syntiuhri ja syntien anteeksiantamus. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Antikristus ja temppelin salainen huone
Herra Jeesus kertoi Matteuksen evankeliumin luvussa profetiallisen sanoman, kun Häneltä kysyttiin, mikä on Hänen tulemuksensa ja maailman lopun merkki. Herra Jeesus kertoi monista asioista, jotka edeltävät ennen Hänen tulemustaan. Tässä kirjoituksessa keskityn yhteen asiaan, jonka Herra Jeesus sanoi ja se on antikristuksen esiintyminen temppelin salaisessa huoneessa. Herran Jeesuksen profetiallisten sanojen mukaan ennen kuin Hän tulee takaisin noutamaan seurakuntansa, niin Jerusalemissa on kolmas temppeli, joka ei suinkaan ole Jumalan temppeli, vaan kapinahanke Jumalaa vastaan. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Jeesus Talmudissa
Ortodoksijuutalaisuus suhtautuu todella vihamielisesti Herraan Jeesukseen ja ihmisiin, jotka uskovat Jeesuksen olevan Israelin ja koko maailman Messias. Käydessäni äskettäin Jerusalemissa sain kokea konkreettisesti ortodoksijuutalaisten vihamielisyyden Jeesusta ja itseäni kohtaan. Ortodoksijuutalaisten voimakas vihamielisyys Herraa Jeesusta ja Jeesuksen opetuslapsia kohtaan johtuu siitä, että Talmud kertoo Jeesuksesta kauhistuttavia valheita. Ortodoksijuutalaiset ovat eksyneet uskomaan Talmudin kauhistuttavia valheita Jeesuksesta, jonka tähden he suhtautuvat Messias Jeesukseen ja Hänen opetuslapsiinsa todella vihamielisesti. Kirjoitukseni Talmudin lähde on William Davidsonin englanninkielinen käännös Babylonian Talmudista. Babylonian Talmud on juutalaisten keskuudessa suositumpi teos kuin Jerusalemin Talmud. Raamattu kehotta meitä siunaamaan Israelin kansaa Jumalan valinnan tähden ja siksi myös minäkin rukoilen Israelin puolesta ja siunaan tätä kansaa Jumalan lupaaman tulevan pelastuksen kera. Israelin siunaaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä ettemme saisi ottaa esille heidän syntejään ja pahoja tekojaan, sillä hekin tarvitsevat pelastuksen Messias Jeesuksessa, joka on ainoa tie Isä Jumalan luokse. Kirjoitukseni ei ole missään nimessä antisemitistinen, sillä tuomitsen antisemitismin sen kaikissa muodoissaan. Talmudissa on todella röyhkeitä valheita Jeesuksesta ja siksi tuon tässä varoituksen sanan, että jos et halua lukea kauhistuttavia valheita Herrasta Jeesuksesta, niin sinun kannattaa lopettaa lukeminen tähän lauseeseen. Syy miksi tuon esille Talmudin kauhistuttavia valheita Jeesuksesta johtuu siitä, että ymmärtäisimme sen taustan, joka nostattaa ortodoksijuutalaisissa vihamielisyyden Messias Jeesusta ja Hänen opetuslapsiaan kohtaan. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Rabbi eksytyksen airueena Suomessa
Jumalan sana kehottaa jokaista ihmistä, joka uskoo Raamatun Jumalaan siunaamaan Israelia. Raamatun sanan tärkein opetus on pelastus uskon kautta Herraan Jeesukseen, Jeesuksen veren ja sovitustyön ansion tähden. On myös todella tärkeätä siunata Israelia ja rukoilla rauhaa Israelille ja Jerusalemille. Raamatun opetuksen mukaan Israelin siunaamisen ydin on rukoilla ja toivoa juutalaisille (israelilaisille) pelastusta uskon kautta Messias Jeshuaan. Meidän uskovien keskuudessa Israelin siunaaminen voi joidenkin kohdalla johtaa yli sen mitä Raamattuun on kirjoitettu. Suomessa kiertää parhaillaan messiaanisena juutalaisena esiintyvä rabbi Benjamin Lillemäe. Kun olen tutkinut Lillemäen taustoja ja sitä mitä hän edustaa, niin hänen edustamansa usko on kuin ekumeniaa, missä hän pyrkii yhdistämään erilaisia uskoja yhdeksi uskoksi, niin että kaikki ihmiset kokisivat universaalista sisarellista ja veljellistä ykseyttä keskenään. Raamatun sanan valossa rabbi Benjamin Lillemäen toiminta täyttää eksytyksen tuntomerkit. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Kaikkivaltias on kulta-aarre
Kävimme vaimoni kanssa pyöräilemässä (9.8.2020) Sysmän puoleisella Tainionvirralla Virtaan kartanon padolla. Oli kaunis, aurinkoinen ja lämmin päivä. Koski kuohusi padolla ylväästi. Kävelin kosken alajuoksulle ja hyppäsin veden liukastamille kiville. Hyppiessäni liukkaalta kivelle toiselle näin aivan upean näkymän. Aurinko paistoi kirkkaan "kultaisena" veden läpi padon eräästä kohdasta. Nauliuduin ihastelemaan näkyä. Koskesta virtaava vesi pärskyi ympärilläni ja auringon "kultaama" vesi loisti todella kirkkaasti ja tuli korostuneesti esille näkymästä. Kuvissa näkymä ei näytä yhtä upealta kuin siinä hetkessä luonnossa omin silmin nähtynä, mutta kuvat antavat suuntaa siihen miltä tämä upea näkymä näytti. Otin padolla monta valokuvaa kännykkäkameralla, joista laitan muutaman näkymään tälle sivulle. Tämän "kultavesi" näkymän johdosta sain sydämelleni kirjoittaa muutamia ajatuksia kullasta ja Jumalan sanan opetuksesta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Parantumiset Apostolien teot
Monet nykyajan parantumiset tapahtuvat aivan eri tavalla ja painottuvat erilaisiin asioihin kuin miten parantumiset tapahtuivat Apostolien teoissa. On tietenkin selvää, että apostolien teoissa on oikea kuvaus siitä miten Herra paransi sairaita ja osa nykyajan "ihmeistä ja merkeistä" ei ole Jumalan vaikuttamia, vaikka toki Herra yhä edelleen myös nykyaikana parantaa sairaita. Kirjoituksessani käyn läpi sitä miten ja millä tavalla Herra paransi sairaita Apostolien teoissa ja mitkä asiat olivat keskipisteessä kun Herra paransi sairaita. Nykyaikana tietyt epäterveet kristilliset piirit sekä myös eksyttäjät korostavat ja painottavat ihmeparantumisia, mutta Raamatun sana korostaa ja painottaa Herran Jeesuksen veren evankeliumia sielujen pelastumiseksi. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Jumalan rakastaminen totuudessa
Raamattu opettaa ja kehottaa uskovia rakastamaan Jumalaa totuudessa. Nykyaikana uskovien keskuudessa puhutaan ja opetetaan paljon Jumalan rakastamisesta ja Jumalan rakkaudesta, mutta liian usein tästä rakkaudesta puhutaan ilman totuutta. Jos Jumalan rakkauden opetuksesta sekä elämän ojentautumisesta puuttuu totuus, niin sellainen rakkaus on turhaa Jumalan palvelemista. Jumalan rakkaus ja totuus ovat erottamattomasti yhtä. Jumalan rakkaus ilman totuutta on valhetta ja petosta. Totuus ilman Jumalan rakkautta on kuin ruoska, joka pyrkii satuttamaan ja lyömään syvät haavat ihmisen sydämeen. Jumalan rakkaus ja totuus yhdessä hoitavat ihmisen sydämessä olevat synnin haavat kuntoon ja kasvattavat uskovaa ihmistä elämään uskossa sillä tavalla, että hän oppii koko ajan syvällisemmin tuntemaan Kaikkivaltiasta Jumalaa ja elämään uskossa Herraan Jeesukseen totuuden rakkaudessa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Jumalan vaikuttama uskon rohkeus
Jumala on puhunut voimakkaasti sydämelleni uskon rohkeudesta, jonka kautta Herran Jeesuksen opetuslapsi saa puhua Herrasta Jeesuksesta ja Raamatun sanan totuudesta rohkeasti, avoimesti, peittelemättä, kiertelemättä ja suurella uskalluksella, koska Jumala vaikuttaa Pyhässä Hengessä uskovan sydämessä tällaista rohkeutta. Jumalan vaikuttama rohkeus on ylhäältä annettua (Jumala antaa ja vaikuttaa), eikä se nouse ihmisen lihasta ja ihmisen omasta voimasta. Raamatussa on kreikankielessä sana parresia, tarkoittaen rohkeutta, joka vaikuttaa monin tavoin. Kirjoituksessani käyn läpi parresia sanaa ja sen merkityksiä sekä millaisessa yhteydessä sana esiintyy. Parresia sanan rohkeus merkitykset avaavat uskovalle syvällisesti sen millaista on Jumalan vaikuttama rohkeus uskovan ihmisen elämässä. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Uskonnonvapaus ja kokoontumisvapaus
Espoon kotikirkko kokoontui ulkoilmatapahtuma Jumalanpalvelukseen 11.4.2021 Leppävaaran Läkkitorilla. Poliisit keskeyttivät kotikirkon kokoontumisen ja ottivat kiinni kotikirkon kaksi työntekijää. Monet jumalattomat ihmiset ja jopa jotkut Herraan Jeesukseen uskovat ihmiset ovat tuominneet Espoon kotikirkon toiminnan lainvastaisena ja vääränä. Mitä Herran Jeesuksen opetuslapsen tulisi ajatella tästä asiasta? Olemme ajassa, jossa lähestymme Herran Jeesuksen toista tulemusta, jonka tähden Herran Jeesuksen opetuslapsilla tulisi olla öljyä lampuissa sekä hyvä ja selkeä ymmärrys siitä mikä on Jumalan tahto, ja mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa. Minä näen, että Espoon kotikirkko toimi Jumalan tahdon ja Jumalan sanan totuuden mukaisesti. Käyn tässä kirjoituksessani läpi myös mitä Raamattu opettaa alamaisuudesta esivallalle ja nykyistä tilannetta sekä Raamatun profetiaa tulevasta maailmanlaajuisesta vainosta Herran Jeesuksen opetuslapsia kohtaan. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Antikristus julistaa olevansa Jumala
Raamattu opettaa Jumalan olevan yksi Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä. Raamatun sanan kautta näemme selvästi, että Jumaluudessa on kolmiyhteisyys, mutta Jumala ilmoittaa itsensä aina numeraalisesti siten, että Jumala on yksi. Raamattu sanoo antikristuksen kieltävän Isän ja Pojan (Jeesus). Kirjoituksessani käsittelen sitä, miten antikristus kieltää Isän ja Pojan ja miten hän julistaa olevansa Jumala. Tuon esille myös antikristillisen hengen vääristämän kuvan ja opetuksen Jumaluudesta ja miten se liittyy lopunajan luopumukseen ja eksytykseen. Kirjoituksessani en kirjoita pelkästään antikristuksen eksytyksestä, vaan myös Jumalan sanan totuudesta sekä Jeesuksen Jumaluudesta. Olin viime viikonloppuna kylässä rakkaan uskovan pariskunnan luona. Kun puhuimme ja keskustelimme Jumalasta, Herrasta Jeesuksesta ja Jumalan sanan totuudesta sekä luopumuksesta, niin Jumala puhui minulle tämän pariskunnan kautta. Kun tänään (17.10) olin aamulla rukouksessa, niin Jumala alkoi puhumaan minulle lisää siitä mitä Hän puhui minulle viime viikonloppuna uskonystävien luona. Raamatun opetuksen mukaan Jumala puhuu jokaiselle lapselleen muun muassa Jumalan sanan kautta, Pyhän Hengen kautta, toisen uskovan kautta, profetioiden ja näkyjen sekä unien kautta. Jokainen näky, uni, profetia, toisen uskovan puhe ja opetus, Hengen ilmoitus ja sanoma tulee alistaa Jumalan sanan totuuden puntariin, ja kaikki tulee koetella Jumalan sanan totuuden kautta. Jokainen uskova ihminen (myös minä) voi erehtyä ottamaan vastaan vääriä aineksia tai erehtyä itse uskomaan tai levittämään vääriä opetuksia ja sanomia. Olen vajavainen ja erehtyväinen ihminen, siksi sinun tulee koetella kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Viimeinen eksytys ja antikristus
Uuden Liiton järjestyksen mukaisen uskon keskipiste on Herra Jeesus ja Hänen Isänsä, jota uskovan ihmisen tulee rakastaa koko sydämestään ja uskoa Jumalan sanan totuuteen. Kun Herra Jeesus puhui tulemuksestaan ja asioista, jotka edeltävät Hänen tulemustaan, niin hän sanoi ensimmäiseksi "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta." Uskovalle ihmisille pitäisi olla itsestään selvää, että vaikka uskomme keskipiste on Herra Jeesus, niin meidän tulee puhua ja opettaa myös eksytyksistä, koska Herran Jeesuksen sanojen ja opetuksen mukaan ennen Hänen takaisin tulemistaan lopunajan viimeisinä päivinä eksytyksen henki on saanut eksytettyä monia uskovia pois totuudesta. Toisin sanoen eksytetyt uskovat luulevat olevansa Raamatullisessa uskossa, mutta ovat eksyneet uskomaan vääriä opetuksia sekä he juoksevat valhehengen perässä luullen sitä Jumalan Hengeksi ja eksytyksen huipennus tulee olemaan antikristuksen ilmaantuminen, joka lumoaa valheillaan ja valheeseen perustuvan voiman kautta koko jumalattoman maailman sekä Jumalan sanan totuudesta pois poikenneet ihmiset. Olisi edesvastuutonta olla hiljaa tästä asiasta, kun valhehenki tekee työtään eksyttäen koko ajan monia uskovia ihmisiä pois totuudesta. Herra Jeesus käski Häneen uskovia ihmisiä katsomaan eteensä etteivät he eksyisi ja siksi tämäkin asia ja opetus on tärkeä myös noudattaa käytännössä. Raamatun opetus lopunajoista on todella laaja ja koen sydämessäni, että tämä kirjoitukseni käsittelee muutamia näkökohtia lopunajan eksytyksestä ja antikristuksen toiminnasta sekä tietysti Jumalan sanan totuudesta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Syyssade kevätsade Hengen vuodatus
Uskovien keskuudessa on vuosikymmeniä vaikuttanut väärä opetus syyssateesta ja kevätsateesta, jonka mukaan kevätsade (the Latter Rain) tarkoittaisi lopunaikana tapahtuvaa suurta maailmanlaajuista herätystä. Muistan kuinka esim. 1990-luvun puolessavälissä "Toronto herätyksen" eksytys opetti tätä samaa väärää opetusta (the Latter Rain) maailmanlaajuisesta lopunajan herätyksestä. Minä uskon lopunaikanakin ihmisten pelastuvan, mutta en usko lopunajan maailmanlaajuiseen herätykseen. Väärä opetus kevätsateen siunauksesta ja Hengen vuodatuksesta sekä maailmanlaajuisesta herätyksestä sanotaan perustuvan Jooelin kirjan toisen luvun Jumalan lupaukseen, kun Hän lupasi antaa syyssateen ja kevätsateen, joka tarkoittaa Jumalan Hengen vuodatusta.  Jumala totisesti on luvannut kaksi voimallista Hengen vuodatusta maan päälle, syyssateen ja kevätsateen, mutta lopunajassa tapahtuvaa maailmanlaajuista voimakasta herätystä Jumala ei ole luvannut sanassaan. Kirjoituksessani pyrin tuomaan esille mitä Jooelin toisen kirjan Hengen vuodatus tarkoittaa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Raamattu todistaa maan olevan pyöreä
Käyn kirjoituksessani läpi Raamatun sanan todistusta ja käytännön todistusta, jotka todella selkeästi todistavat maan olevan pallomaisen pyöreä. Herran Jeesuksen opetuslasten keskuudessa on myös sellaisia ihmisiä, jotka sanovat Raamatun opettavan litteän maan teoriaa. Raamattu ei kuitenkaan tue litteän maan teoriaa, vaan opettaa maan olevan pallomaisen pyöreä. Jos ymmärrämme sen, että Raamatun opetus on aina kirjaimellinen ilmoitus, joka tulee ymmärtää teksti- ja asiayhteydessään joko suorana kirjaimellisena ilmoituksena tai esikuvallisena ilmoituksena, tai symbolisena ilmoituksena, tai profeetallisena ilmoituksena, kertoen asioista, jotka tapahtuvat tulevaisuudessa, esim. Jeesuksen toinen tulemus, niin silloin voimme ymmärtää Raamatun opetusta oikealla tavalla. Kun ymmärrämme tämän oikean tavan ymmärtää Raamattua, niin näemme selkeästi kuinka Raamattu opettaa maan olevan pyöreä. Onko maa litteä vai pyöreä ei saa nostattaa lahkohenkeä ja riitaa uskovien keskuuteen, vaan meidän Herran Jeesuksen opetuslasten tulee kunnioittaa ja rakastaa toinen toisiamme riippumatta erilaisista käsityksistä, vaikka koskien sitä onko maa litteä vai pyöreä. Olen kirjoittanut tästä aiheesta jo aikaisemmin muutaman kirjoituksen. Miksi kirjoitan tästä vielä uuden kirjoituksen? Tutkin 19.11.2020 Raamattua ja litteän maan teorian todisteluita maan litteydestä. Tutkiessani Raamattua huomasin, että en ollut aikaisemmin kiinnittänyt huomiota sillä tavalla kuin olisi pitänyt Saarnaajan kirjan lukuun 1 ja jakeisiin 5 ja 6. Kun tutkin näitä jakeita ja varsinkin jaetta kuusi Septuagintan kautta, jonka juutalaiset ovat kääntäneet hepreankielen alkutekstistä, niin huomasin kuinka tässä kohdassa Raamattu opettaa selvästi maan olevan pyöreä. Tutki ja koettele kirjoitukseni Raamatun sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Maa on pyöreä ei litteä
Nykyään yhä useammat ihmiset ovat alkaneet uskomaan ja levittämään väitettä, että maa olisi litteä, eikä pyöreä. Olen huomannut myös kuinka Raamattuun uskovien ihmisten keskuudessa monet ovat alkaneet uskoa maan olevan litteä. Jos Raamatun sanan ymmärtää väärin, niin silloin voi päätyä sellaiseen johtopäätökseen, että maa olisi litteä. Raamatun sanan todistuksen mukaan maa on pyöreä, ei litteä. Miksi tällaisesta aiheesta tulisi kirjoittaa? Jos uskomme vastoin Jumalan sanan todistusta maan olevan litteä, niin silloin vääristämme Jumalan luomistyötä, sillä myös vilpittömästi totuutta etsivä voi harhautua pois totuudesta ymmärtäessään asioita väärin. Kun ihminen ymmärtää väärin Raamatun sanan opetusta uskomalla maan olevan litteä, niin hän totuttaa itsensä puolihuolimattomaan Raamatun lukemiseen ja tutkimiseen. Puolihuolimattomuus ja jakeiden irrottaminen asia- ja tekstiyhteydestään sekä Raamatun kokonaisilmoituksesta johtaa aina totuudesta pois eksymiseen. Tässäkin mielessä on tärkeätä kirjoittaa aiheesta, että oppisimme tutkimaan Raamattua ja käyttämään aikaamme siihen, että pyrimme perusteellisesti tutkimaan Raamattua, ymmärtääksemme sitä niin kuin sitä tulisi oikein ymmärtää.

Raamattu ei opeta litteää maata
Olen aikaisemmin kirjoittanut kirjoituksen Maa on pyöreä ei litteä ja ajattelin sen riittävän, mutta kun netti on pullollaan videoita ja kirjoituksia, joissa sanotaan Raamatun opettavan litteästä maasta, niin koin sydämessäni, että olisi hyvä tehdä tästä aiheesta vielä yksi kirjoitus. Kirjoitukseni lähteenä on Youtubessa oleva kolmiosainen videosarja Litteä Maanpiiri Raamatussa (tekstitetty suomeksi) sekä tietenkin Raamatun sana. Syy kirjoitukselleni on se etten voi katsoa sivusta tekemättä mitään kun jotkut litteän maan kannattajat vääristelevät Jumalan sanan opetusta saadakseen litteän maan teorian näyttämään Raamatulliselta, mitä se ei suinkaan ole. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Onko maapallo pyöreä? Käännösteksti kirj. Jason Lisle
Jason Lisle on yhdysvaltalainen astrofyysikko ja nuoren Maan kreationisti. Hän on työskennellyt Answers in Genesisissa ja suunnitellut planetaario-ohjelmia Luomismuseolle. Lisle valmistui Ohio Wesleyan Universitystä pääaineinaan fysiikka sekä tähtitiede ja sivuaineenaan matematiikka. Lisle on tiedemies, mutta ei usko kokonaisuudessaan ko-rona-narratiivia. Tämä lisäys, siksi, että Lisle ei ole manipuloitavissa valtavirran mukana, vaan kykenee kriittiseen ajatteluun. Lislen kirjoitus kannattaa ehdottamasti lukea, jos tämä aihepiiri kiinnostaa. Tämä aihe ei saa olla kuitenkaan meillä uskovilla riidanaiheena, jos on tästä erilaisia näkemyksiä, rakastetaam silti toisiamme sisarina ja veljinä Herrassa Jeesuksessa.

Herrassa Jeesuksessa on elämä
Uskovien keskuudessa on erilaista opetusta Herran Jeesuksen Jumaluudesta. Jotkut sanovat Herran Jeesuksen syntyneen Isästä iankaikkisuudessa ja toiset sanovat Herran Jeesuksen olevan iankaikkinen Jumala, jolla ei ole syntyä ja alkua iankaikkisuudessa. Minä itse uskon, että Herra Jeesus on iankaikkinen Jumala, jolla ei ole alkua ja syntyä iankaikkisuudessa, koska Hän on ollut aina olemassa. Jumala on iankaikkinen, eikä Jumalalla ole alkua, eikä Jumala synnytä Jumalia. Gnostilaisuus opetti jumalien synnyttävän jumalia, mutta Raamattu ei opeta gnostilaista ilmestystietoa ja harhaoppia, vaan iankaikkisen Jumalan sanan ilmoituksen totuutta.

Torben Sondergaard synnittömyysoppi
Kirjoitin aikaisemmin kirjoituksen The Last Reformation-liikkeen perustajasta Torben Sondergaardista ja hänen vääristä opetuksistaan. Mainitsin lukeneeni Torbenin kirjaa Sound Doctrine, jonka olen aikoinani tilannut amazon.com kindle e-kirjana. Eilen illalla avasin Torbenin kirjan Sound Doctrine, koska muistelin Torbenin opettaneen kirjassa synnittömyysoppia. Lukiessani kirjaa löysin sieltä monta kohtaa, jossa Torben opettaa synnittömyysoppia. Minulla olevassa E-kirja versiossa ei ole sivunumeroita, jonka tähden otan sieltä esille suoria lainauksia. Synnittömyysoppiin uskominen voi johtaa ihmisen jopa pelastuksen ulkopuolella, koska hän ei tuo syntejään Jeesuksen veren puhdistettavaksi, koska hän luulee olevansa synnitön. Tämä on se syy miksi koin, että tulee kirjoittaa vielä uusi kirjoitus Torbenin väärästä opetuksesta. Aion keskittyä tässä kirjoituksessa pelkästään Torbenin opettamaan synnittömyysoppiin, koska se paljastaa Torbenin opetuksen juuren ja lähteen, joka on valheessa, ei totuudessa. Torbenin kohdalla on kyse todella vakavasta asiasta. Kirjoituksessani aion tuoda esille aikaisempaa kirjoitustani laajemmin, miksi Raamatun sanan totuuden mukaan synnittömyysopin julistaja voi ajautua pelastuksen ulkopuolelle. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

The Last Reformation ja Raamatun totuus
Kristityn foorumin Juhani Aitomaa kirjoitti artikkelin (6/2017-139) The Last Reformation eksyttää erityisesti nuoria, jossa Aitomaa tuo esille ansiokkaasti tärkeitä havaintoja The Last Reformation eksytyksestä. Tämän aiheen kirjoittaminen on ollut ajatuksissani useita vuosia, aina siitä asti kun olin kuuntelemassa eräässä kokouksessa Torben Sondergaardia (The Last Reformation-liikkeen perustaja). Nyt koin sydämessäni, että on aika kirjoittaa tästä aiheesta tietystä näkökulmasta käsin. Käyn tätä aihetta läpi pääasiassa kristityn foorumin artikkelin havaintojen kautta, Torbenin opetusten ja Jumalan sanan totuuden kautta. Olen katsonut jo useamman vuoden joitakin Torbenin videoita ja lukenut hänen kirjaansa Sound Doctrine sekä muutakin hänen tekemäänsä materiaalia. Ymmärrän sen, että kirjoitukseni voi loukata sellaisia ihmisiä, jotka ovat mukana The Last Reformation-liikkeessä. Olen tämän kirjoituksen suhteen todella aralla tunnolla, sillä tiedän ja tunnen oman vajavaisuuteni. Tarkoitukseni ei ole loukata ketään, vaan pyrkiä Raamatun sanan totuuden kautta osoittamaan sen ettei Torbenin toiminta ole Raamatullista, vaan voi olla hyvinkin vilpitöntä, mutta silti eksyttäväistä. Raamattu sanoo (Apt 17:10,11) Bereassa uskoontulleiden juutalaisten olleen jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset, sillä he ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti tutkien joka päivä kirjoituksia kuinka asiat olivat. Jokainen meistä (myös minä) olemme erehtyväisiä ja siksi on todella tärkeätä tutkia Raamatusta asioita, että ovatko ne niin kuin meille on opetettu.  Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Koronavirus ja "raamattukoodit"
Koronavirus on herättänyt monenlaista keskustelua, huhua ja jopa salaliittoteorioita. Juutalainen kabbalisti rabbi Matityahu Glazerson on sanonut, että hän on löytänyt koronaviruksen niin sanotuista kabbalistisista "raamattukoodeista", joissa on "salaista ja kätkettyä" tietoa, joka voidaan löytää kun sanoja yhdistetään toisiinsa, jotka voivat esiintyä missä tahansa järjestyksessä tai eri riveillä olevista kirjaimista voidaan löytää sanoja ja sanomia, joilla on tärkeä merkitys kabbalisteille. Ortodoksijuutalainen kabbalismi ei ole pelkästään vanhan testamentin uskoa, vaan siihen on sekoitettu aineksia Babylonian, Persian ja Egyptin uskonnoista. Juutalaiset kabbalisti rabbit ovat myös tekemisissä mystiikan ja mystisen ajattelun kanssa, kokevat mystisiä hurmoksellisia kokemuksia, harrastavat Babylonian astrologiaa, kreikkalaisten filosofien numerologiaa ja Pythagoraan mystiikkaa. Juutalaiset kabbalisti rabbit etsivät Raamatun "salattuja" profetian ilmoituksia ja ovat tekemisissä okkultiikan ja pimeyden henkivaltojen kanssa. Juutalaisten kabbalistien "raamattukoodien" etsimisen tarkoituksena on vahvistaa ja pönkittää kabbalismin mukaista uskoa, jonka tarkoituksena on edesauttaa suuren Babylonin uuden maailmanjärjestyksen mukaista pahuuden järjestelmää. Herran Jeesuksen opetuslapset eivät saa millään tavalla tukea näitä kabbalisti rabbien "raamattukoodi" selityksiä tai muutenkaan tukea heidän antikristillisiä pyrkimyksiään. Meidän tulee siunata Israelia Jumalan sanan opetuksen mukaisesti ja sen me teemme Herran Jeesuksen opetuslapsina, mutta emme saa tukea valejuutalaisuutta, jota kabbalistinen ortodoksijuutalaisuus edustaa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Koronavirus ja "raamattukoodit" osa 2
Koin sydämelläni, että minun tulisi kirjoittaa vielä uusi lyhyt kirjoitus koronaviruksesta ja kabbalistisesta "raamattukoodista".  Raamatussa on tietynlaista koodia esimerkiksi Ivan Panin on löytänyt Raamatusta sen alkukielestä numero seitsemän koodin, joka esiintyy Raamatun tekstissä kautta läpi Raamatun ollen näin sinettinä kertomassa Jumalan täydellisyydestä ja täydellisistä teoista. Ivan Paninin löytämä numerokoodi ei tuo esille minkäänlaista salattua profetian sanomaa, vaan kertoo Jumalan asettamasta sinetistä Raamatun ilmoitukseen. Hepreankielen kirjainten symbolisista ja kirjaimellisista merkityksistä saadaan esimerkiksi hepreankielen Jeshua nimestä esille ristinsanoma. Kabbalisti rabbi Matityahu Glazersonin "raamattukoodi" tulkinta koronaviruksesta ja muista ennustuksista on eri asia asia kuin edellä mainittu Paninin löytämä todellinen Raamattukoodi sekä Jeesuksen nimen kirjaimista löytyvä ristinsanoma. Rabbi Matityahu Glazersonin kabbalistinen "raamattukoodien" tulkinta perustuu okkultiikkaan ja eri riveillä olevien kirjainten mielivaltaiseen yhdistelemiseen, jolloin saadaan aikaan tulkitsijan haluama ja valitsema sanoma. Kabbalistisen "raamattukoodien" tulkintatavan mukaan mistä tahansa kirjasta tai lehdestä (Aku Ankka, puhelinluettelo, Kalevala jne.) voidaan löytää juuri sellainen koodi minkä tulkitsija haluaa löytää. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Luterilaisten ja helluntailaisten sovintotilaisuus
Helluntaiseurakuntien Syyspäivien avajaistilaisuus oli Helsingin Saalem seurakunnassa 4.10.2018. Avajaistilaisuudessa oli myös evankelis-luterilaisten ja helluntailaisten sovintotilaisuus. Ajatus sovintotilaisuudesta on kaunis ja Raamattukin opettaa, että Herran Jeesuksen opetuslasten tulee elää sovinnossa ja anteeksiantamuksessa toistensa kanssa. Saalem seurakunnassa pidetty sovintotilaisuus ei ollut kuitenkaan Jumalan tahdon mukainen, koska Raamatun sanan opetuksen mukaan sovinnon ja anteeksiantamuksen siunausta ei voida asettaa syntien päälle, joista ei ole tehty parannusta, eikä haluta tehdä parannusta. Haluan korostaa ja painottaa, että luterilaisen kirkon sisällä ja helluntailaisten keskuudessa on minulle rakkaita Jumalan armosta pelastettuja ihmisiä, jotka eivät halua olla tekemisissä ekumenian ja homouden synnin hyväksymisen kanssa, joiden kannattajia oli mukana luterilaisten ja helluntailaisten sovintotilaisuudessa. Tuon sen vielä esille, että olen pieni ja vajavainen ihminen, en ketään toista parempi, mutta Jumalan armosta samalla tavalla kutsuttu pitämään esillä Jumalan sanan totuutta niin kuin Jumala on kutsunut jokaisen uskovan ihmisen kertomaan totuudesta. Luterilaisten ja helluntailaisten yhteisessä sovintotilaisuudessa oli mukana luterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio Luoma ja piispa Teemu Laajasalo, jotka molemmat hyväksyvät homouden harjoittamisen. Raamattu opettaa, että se joka antaa hyväksyntänsä homouden harjoittamiselle on tehnyt synnin, josta he ovat ansainneet kuoleman (Room 1 luku). On aivan varmaa ettei Jumala halua Hänen lastensa tekevän sovintoa ja osallistuvan yhteisen uskon tunnustamiseen sellaisten ihmisten kanssa, jotka elävät kuolemansynnin (homouden harjoittamisen hyväksyminen) tuomion alaisuudessa. Luterilaisten ja helluntailaisten sovintotilaisuus on muutenkin ongelmallinen eikä kaikessa Raamatullinen ja Jumalan tahdon mukainen. Kirjoituksessani tuon esille näitä ongelmakohtia sekä mikä on Raamatun totuus. Minä en ole synnitön enkä täydellinen, siksi kehotan sinua tutkimaan kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Mika Yrjölän ja Teemu Laajasalon julistus
Helluntaikirkon johtaja ja Helsingin Saalemin seurakunnanjohtaja Mika Yrjölä sekä luterilaisen kirkon piispa Teemu Laajasalo toivat ajatuksiaan esille sovinnosta ja siihen sitoutumisesta. Laajasalo ja Yrjölä toivat esille täysin samat ajatukset, jotka löytyvät Suomen ekumeenisen neuvoston nettisivulta: ekumenian hyvät tavat. Yrjölän ja Laajasalon loppupuhe perustui ekumeeniseen julistukseen. Miten Mika Yrjölä voi osallistua yhteisen uskon ja sovinnon julistamiseen Laajasalon kanssa, joka hyväksyy homouden harjoittamisen? Raamatun opetuksen homouden synnin hyväksyminen on osallisuutta kuolemansyntiin. Mika Yrjölän toiminta todistaa sen kuinka hän on lipsunut pois totuudesta hyväksyessään ekumenian valhehengen.

Luterilaisten ja helluntailaisten sovintotilaisuus osa 2
Kirjoitin aikaisemmin luterilaisten ja helluntailaisten sovintotilaisuudesta, joka pidettiin Helsingin Saalem seurakunnassa 4.10.2018. Olen saanut kirjoituksestani hyvää palautetta helluntailaisuuden parista sekä myös kritiikkiä. Koin sydämessäni avata vielä lisää sitä, miksi sovintotilaisuus ei ollut kaiken kaikkiaan Jumalan tahdon mukaista eikä perustunut Jumalan sanan totuuteen. Aluksi on hyvä tuoda esille se, että tietenkin on Jumalan tahto ja Raamatun sanan totuuden mukaista toimintaa sopia vääryydet, loukkaukset sekä pahat puheet ja teot ja antaa anteeksi lähimmäiselleen jos on tehnyt väärin ja syntiä lähimmäistään kohtaan tai jos on joutunut itse vääryyden teon kohteeksi. Kuitenkin kaiken kaikkiaan sovintotilaisuus ei ollut Jumalan tahdon mukainen, sillä sovintotilaisuuteen liittyi ekumenian petoksen osuus sekä väärän evankeliumin sekä haureuden syntien hyväksyminen. Avaan edellä olevaa tarkemmin myöhemmin tässä kirjoituksessani. Olen vajavainen sekä erehtyväinen ihminen, en ketään toista parempi, en kenenkään yläpuolella, sillä olen pieni ja vajavainen ihminen, jatkuvasti Jumalan armoa tarvitseva, mutta kutsuttu pitämään esillä Jumalan sanan totuutta rakkaudessa, ihan samalla tavalla kuin jokainen uskova on kutsuttu samaan tehtävään, pitämään esillä Jumalan sanan totuutta rakkaudessa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Ykseyden sanomaa helluntaiherätyksen kesäjuhlilla
Kiinalainen veli Yun julisti Jumalan sanaa helluntaiherätyksen kesäjuhlilla Keuruulla 4.-6.8 2000. Kuunneltuani hänen puheitaan vuoden 2000 Keuruun kesäjuhlilta sydämelleni nousi ajatus käydä lävitse eräs kohta Veli Yunin puheesta, jossa hän puhui seurakunnan ykseyden sanomaa. Koin sydämessäni Herran halunneen puhua myös Suomen uskoville ja helluntaiherätykselle, että Suomessakin Herran kansan tulisi romuttaa ja hylätä erilaiset herätysliike sekä uskonsuuntatunnukset ja yhdistyä yhdeksi seurakunnaksi paikkakunnittain, niin kuin Raamattukin opettaa. Herra on yhdistämässä yhdeksi seurakuntaansa ennen Herran Jeesuksen tulemusta, eikä mitään todella voimallisia Herran tekoja tule tapahtumaan, niin pitkään kun seurakunta elää hajaannuksessa vastustaen Herran seurakunnan yhdeksi tulemista. Jumala lähetti veli Yunin lähes 20 vuotta sitten kertomaan Jumalan teosta ja pyrkimyksestä yhdistää hajallaan oleva seurakunta yhdeksi seurakunnaksi. Miten olemme suhtautuneet Herran antamaan kutsuun ja todistukseen seurakunnan yhdistymiseksi? Suurin osa meistä tämän ajan uskovista olemme vastustaneet Jumalan työtä seurakuntansa yhdistämiseksi yhdeksi. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Tuommoisia te olitte - mutta te olette pyhitetyt
Minulla on ollut jo pitkään useita kuukausia sydämelläni kirjoittaa päihteistä vapautumisesta ja lähinnä alkoholista vapautumisesta Jumalan armosta uskon kautta Herraan Jeesukseen. Toki kaikkiin päihteisiin (huumeet, jne.) sekä muihin synteihin pätee samanlainen vapautumisen prosessi uskon kautta Herraan Jeesukseen, mutta kirjoitan nyt kuitenkin pääasiassa alkoholista vapautumisesta. Olen huomannut sen kuinka monia päihderiippuvaisia ihmisiä uskovien keskuudessa ollaan opetettu vapautumaan alkoholismista väärällä tavalla, jonka tähden he eivät ole vapautuneet päihderiippuvuudesta, vaan ovat voineet olla vuosikymmeniä sellaisessa tilassa, jossa pyrkivät uskomaan Herraan Jeesukseen, mutta siitä huolimatta he kuitenkin säännöllisin väliajoin lankeavat juoppouden syntiin. Tämä aihe on todella tärkeä, sillä väärällä tavalla alkoholismista vapautumiseen pyrkiminen ei johdata ketään vapaaksi juoppouden synnistä, mutta sen sijaan voi tehdä ihmisen katkeraksi tai johtaa vääränlaiseen itsensä syyllistämiseen sekä häpeään, joka voi johtaa entistä voimakkaampaan päihderiippuvuuteen tai jopa itsetuhoisiin ajatuksiin karmein seurauksin. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Messiaan biologinen syntyperä
Elämme ajassa, jossa Raamatun opetusta pyritään vääristelemään koko ajan entistä enemmän. Olen huomannut, että myös Jeesuksen syntyperä pyritään vääristelemään monin tavoin. Jotkut ortodoksijuutalaiset sanovat ettei Jeesus voi olla sukupuunsa perusteella luvattu Messias. Joku sanoo ettei Jeesuksella ole ollenkaan biologisia vanhempia, sillä Jumala ei voi syntyä, eikä Jumalalla voi olla biologisia vanhempia. Erilaisia väitteitä koskien Messiaan syntyperää on olemassa lukemattomia, mutta kirjoituksessani aion tutkia vain muutamaa tärkeää asiaa liittyen Messiaan biologiseen syntyperään. Asia on tärkeä, sillä Raamatun opetuksen mukaan antikristuksen hengessä oleva ihminen pyrkii vääristelemään Jeesuksen lihaksi tulemista (Jeesuksen syntymistä ihmiseksi). Toki uskovakin ihminen voi erehtyä näissä asioissa esim. kokemattomuuden ja kasvamattomuuden takia. Olen itsekin erehtyväinen ja vajavainen ihminen, siksi tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Raamatullinen pelastusvarmuus
Raamatullinen pelastusvarmuus on todella tärkeä asia, koska ilman sitä uskonelämästä tulee ahdistava ja raskas taakka. Raamatullinen pelastusvarmuus tuo uskovan ihmisen elämään ulottuvuuden, jonka kautta hän pääsee kasvamaan uskossa oikealla tavalla eteenpäin. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Jumalan hyvä huolenpito
Moni uskova kyselee miksi Jumala ei auta minua ja miksi kaikki menee aina pieleen, eikö Jumala rakastakaan minua? Kun tutkimme Raamatusta Israelin kansan vaiheita Jumalan pelastushistoriassa vanhan liiton aikana, niin näemme sieltä syyn ja seuraukset kuinka synnin kapinan tai synnin vaikuttaman ymmärtämättömyyden tähden Israelin kansa sai kärsiä omien tekojensa seurauksena. Jumala rakastaa ja auttaa kansaansa, mutta Hän ei tue syntiä, eikä napinaa, kapinaa ja niskurointia. Raamatun opetuksen mukaan Jumala on luvannut auttaa Häneen uskovaa ihmistä, joka hädässään huutaa (pyytää) Jumalan apua ja Jumala on luvannut auttaa (tahtoo auttaa), mutta uskovan ihmisen tulee kunnioittaa Jumalaa voidakseen saada Jumalan avun. Raamattu sanoo Jumalan asuvan kansansa kiitoksen keskellä. Silloin kun kunnioitamme Jumalaa ja elämme kiitosmielellä Jumalaa kohtaan, niin Hän auttaa meitä ja hoitaa meitä hyvin ja saamme olla Hänen hyvässä huolenpidossa. Jos emme kunnioita Jumalaa, emmekä ole kiitosmielellä Jumalaa kohtaan, vaan niskuroimme, syytämme tai kapinoimme Jumalaa vastaan, niin elämme väärässä suhteessa koskien Jumalaa sekä teemme syntiä Jumalaa vastaan. Silloin kun uskova elää väärässä suhteessa Jumalaa kohtaan, toisin sanoen syyttää Jumalaa tai niskuroi sekä kapinoi Jumalaa vastaan, niin uskova ei saa kokea Jumalan apua, vaan lihan ja synnin tekoja ja seuraamuksia. Liian usein me uskovina syytämme ja niskuroimme Jumalaa vastaan, silloin kun meitä kohtaa vääryys joko lähimmäisen  tekojen, omien tekojemme seurauksena tai jos asiat eivät mene meidän tahtomme mukaisesti. On todella tärkeätä ymmärtää ja uskossa juurtua Herraan Jeesukseen kiitollisin mielin sekä kunnioituksella Jumalaa kohtaan, koska Hän ei siunaa syntiä ja vääryyttä, vaan ainoastaan Hänen tahtonsa mukaiset ajatukset ja teot. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Jumalan rakkaus parantaa rikkinäisen
Kun tulin Jumalan armosta uskoon (usko tuli minuun) niin sain huomata ja ymmärtää kuinka rikkinäinen sisimpäni oli ja miten synti monella tavalla oli tuhonnut minua. Olen kokenut voimakkaasti sydämelläni, että minun tulisi kirjoittaa tämä kirjoitus ja nyt on sen aika. Kirjoitan myös omakohtaisista kokemuksista käsin kuinka Jumala eheyttää ja parantaa ihmisen, jonka sydän ja mieli on täysin rikkinäinen. Aihe on todella laaja ja kirjoitukseni käsittelee tätä aihetta muutamista näkökulmista käsin. Nyt en kirjoita ihan tavallisesta rikkinäisyydestä, vaan sellaisesta rikkinäisyydestä, jossa ihmisen mieli on täysin vääristynyt negatiivisten kokemustensa takia. Tällaisia uskovia on paljon ja Jumala rakastaa heitäkin ja haluaisi antaa meille rakkautta, ymmärrystä ja viisautta, että osaisimme auttaa heitä juurtumaan Herraan Jeesukseen.

Jos tunnustamme syntimme
Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä on todella tärkeää opetusta koskien syntien tunnustamista, parannuksen tekemistä, uskovien yhteydestä ja keskinäisestä rakkaudesta, Jumalan rakkaudesta ja totuudesta sekä armosta. Jos koet ettet pääse uskossa Herraan Jeesukseen eteenpäin oikealla tavalla, niin Johanneksen kirjeiden opetuksista voit löytää sellaisia asioita, joiden kautta voit oppia pääsemään uskossa eteenpäin Jumalan tahdon mukaisesti. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Raamatullisen koettelemisen keskipiste on totuus
Raamatun opettama kaikkien asioiden koetteleminen, joiden sanotaan olevan Jumalasta on äärimmäisen tärkeää, koska ilman oikeanlaista Raamatullista koettelemista Herran Jeesuksen opetuslapsi ei voi kasvaa uskossa oikealla tavalla eteenpäin. Seurakunnissa tätä aihetta on laiminlyöty liian usein ja senkin takia monet uskovat eivät ole päässeet kasvamaan uskossa oikealla tavalla eteenpäin. Olen saanut sydämelleni tuoda esille Raamatullista koettelemista ja sen keskipistettä, joka on totuus sekä mikä on koettelemisen tarkoitus ja merkitys. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Lunastus syntien anteeksisaaminen ja ruumiin lunastus
Elämme ajassa, jossa monenlaiset opit ja uskomukset valtaavat uskovien sydämiä. Osa opeista ja uskomuksista on Jumalan tahdon vastaisia, jotka tulevat taakaksi ja rasitteeksi monille uskoville. Raamattu puhuu paljon sairauksista parantumisista Jumalan voiman kautta. Tänä päivänä varsinkin äärikarismaattisissa ja muissa epäterveissä uskovien yhteyksissä sairasten parantumista korostetaan väärällä tavalla. Raamattu erottaa toisistaan lunastuksen syntien anteeksisaamiseksi sekä ruumiin lunastuksen. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Jumala siirtää syrjään uppiniskaiset palvelijat
Puhuin puhelimessa erään Herraa lähellä olevan sanan palvelijan kanssa. Kun puhuimme puhelimessa, niin varsin pian huomasin ja ymmärsin, että tämä Herran sanan palvelija on käynyt elämässään läpi syvälle luotaavat koettelemukset ja ahjot, jonka tähden hän kykeni murtamaan minulle sanan rukiista leipää, joka ei ole enää teoriaa, vaan Kristuksen suloisen tuoksuista syvällistä sanomaa. Kun hän puhui ja kertoi minulle elämästään ja mitä Raamattu opettaa, niin sydämelleni nousi voimakas asia ja opetus, josta veljeni Herrassa puhui. Minä en varmasti kykene ilmaisemaan asiaa yhtä syvällisesti kuin veljeni Herrassa, mutta tuon sitä esille sen verran mitä koen Herran laskeneen siitä sydämelleni. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Jumala siirtää syrjään uppiniskaiset palvelijat osa 2
Kirjoitin aikaisemmin kirjoituksen Jumala siirtää syrjään uppiniskaiset palvelijat lopunaikana. Vertasin kirjoituksessa Hesekielin 44 luvun tapahtumia lopunaikaan. On ihan oikeutettua kysyä, että oliko kirjoitukseni vain oman sydämeni tuotosta ja voidaanko Raamatusta löytää opetus, jonka mukaan Herra todellakin siirtäisi syrjään  totuudesta luopuneet uskovat ihmiset sekä sanan palvelijat erityisesti lopunaikana? Raamatun sana todistaa ja vahvistaa sen, että Herra tulee siirtämään syrjään, erottamaan pois seurakunnastaan lopunaikana sellaiset ihmiset, jotka ovat hylänneet Jumalan sanan totuuden ja korvanneet sen ihmisopeilla ja riivaajien valhevoiman vaikutuksilla. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Joikaaminen ja shamanismi
Sain sydämelleni voimakkaasti aiheen joikaamisesta ja sen yhteydestä shamanismiin. Syy kirjoitukselleni on se, että uskovien keskuudessa on yleistynyt joikaaminen ns. kristillisenä joikaamisena, joka ei ole kuitenkaan Jumalan tahdon mukaista. Olen ollut asian kanssa rukouksessa sekä tutkinut sitä ja sen takia kirjoitan tästä aiheesta. Haluan myös tuoda sen esille ettei kirjoitukseni ole vihapuhetta tai rasismia saamelaisuutta kohtaan, vaan tuon esille kirjoituksessani sen kuinka Herran Jeesuksen opetuslapsen tulisi hylätä elämästään pois kaikenlaisten uskontojen opetukset ja uskomukset, jotka eivät saa elämän voimaansa Raamatun sanan totuudesta. Koska olen vajavainen ja erehtyväinen ihminen, niin siksi kehotan sinua tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Donald Trump antikristillinen eksytys
Amerikassa ja Suomessa on monia uskovia ihmisiä, jotka kokevat Donald Trumpin olevan Jumalan valittu ase lopunaikoja varten, niin kuin aikoinaan Jumala herätti Persian kuninkaan, Kooreksen, joka salli israelilaisten palata pakkosiirtolaisuudesta Jerusalemiin temppeliä rakentamaan. Varmaankin myös muissa maissa on uskovia, jotka kokevat Jumalan nostaneen Trumpin Amerikan presidentiksi, sitä varten, että Jumala toimisi voimallisesti ja väkevästi Trumpin kautta. Minä olen sitä mieltä, että Trump edustaa antikristillisiä voimia, eikä hän ole Jumalan erikoisvalittu lopunaikoja varten. Mitä Donald Trump ajattelee kahden valtion mallista (Israel-Palestiina) Lähi-idässä? Mitä Donald Trump ajattelee paavi Franciscuksesta ja katolisesta kirkosta? Kun saamme edellä esitettyihin kysymyksiin vastauksia, niin silloin paljastuu Donald Trumpin antikristillinen agenda. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Donald Trump antikristillinen eksytys osa 2
 

Kirjoitin aikaisemmin Donald Trumpin antikristillisestä eksytyksestä. Olen ollut rukouksessa tämän asian kanssa ja koin, että tästä aiheesta tulee kirjoittaa toinen osa. Trump toimii hyvin paljon sillä tavalla, että hän esiintyy olevansa jonkin asian tai ihmisten puolella, mutta todellisuudessa hän on heitä vastaan, pettäen heidät petoksen kautta. Raamattu sanoo, että viimeisinä päivinä nousee vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja tehden suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Trump ei ole antikristus eikä profeetta, mutta hän toimii hyvin samalla tavalla kuin eksyttäjät toimivat. Eksyttäjä lupaa tehdä hyviä asioita ja "tekeekin", mutta hän pettää petoksen kautta niitä ihmisiä, joille hän on luvannut tehdä hyviä asioita. Lopunaikana antikristillinen henki toimii siten, että se esittelee itsensä ihmisille hyväntekijänä, mutta lopulta pettää ja tuhoaa heidät petoksen kautta. Trumpin toiminta sisältää antikristillisiä piirteitä ja monet uskovat ihmiset ovat ihastuneita Trumpista hyvien lupausten ja asioiden tähden, mutta he eivät ymmärrä koko paketin sisältöä ja petosta mitä Trump edustaa. Tästä syystä on todella tärkeätä kirjoittaa tästä asiasta, sillä jos uskova ihminen ihastuu hyviin lupauksiin ja asioihin, mutta ei opi erottamaan ja näkemään petollista valhetta, joka on kytketty koko pakettiin, niin silloin uskovalla on vaara eksyä tukemaan lopunajan antikristillisiä asioita ja päämääriä. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Katolisen ekumenian petos
Kun seurasin ekumenian vaiheita 1990-luvun loppupuolella, niin muistan kuinka ekumeniassa mukana olleet tahot painottivat ettei kyseessä ole muuttumisen foorumi, vaan dialogi ja vuoropuhelu, jossa opitaan tuntemaan toinen toisiamme. Muistan sen kuinka pontevasti painotettiin ettei kyse ole kenenkään muuttumisesta eikä erilaisten kirkkojen ja herätysliikkeiden uskon identiteetin muuttamisesta tai muuttumisesta, vaan jokainen saa säilyttää oman tunnustuksensa mukaisen uskon identiteetin. Kun aloin tutkimaan ekumeniaa 1990-luvun puolivälin tienoilla, niin alusta asti näin siinä petoksen jäljet. Harva uskoi ekumenian pyrkivän katolilaistamaan ekumeniassa mukana olevat tahot. Tällaisen näkemyksen esittäjille naureskeltiin ja heidän sanottiin olevan salaliittoteoreetikkoja ja vainoharhaisia ihmisiä, jotka eivät näe koskaan mitään muuta kuin mörköjä ja eksytyksiä joka paikassa. Nyt kun elämme vuoden 2017 loppupuolta, niin silmiemme edessä on selkeät todisteet siitä, että katolinen kirkko on alusta asti pyrkinyt katolilaistamaan ekumeniassa mukana olevat tahot. Toisin sanoen, katolinen kirkko on ollut petollinen ja tehnyt petoksen ekumenian kautta. Katolisen kirkon ekumenia on tarkoin harkittu ja suunniteltu petos muiden ekumeniassa mukana olevien muuttamiseksi. Aluksi ekumeniassa mukana olevat tahot pyritään saamaan myönteiseksi katolilaisuudelle sekä sen jälkeen heistä pyritään tekemään katolilaisia. Aion tässä kirjoituksessa esittää vedenpitävät todisteet sille, että katolisen kirkon suunnitelma ja päämäärä on ekumenian kautta tehdä kaikista katolilaisia. Tutki ja koettele kirjoituksen Jumalan sanan totuuden valossa rukouksen kera.

Maailmalla ekumenia siirtää syrjään erimielisyydet
ekumenia etenee kovalla vauhdilla maailmalla. Nyt tässä ajassa, lokakuussa 2017 on ekumeeninen Kairos-konferenssi Kansas Cityssä, jota markkinoidaan historiallisena konferenssina, jossa ovat puhumassa johtajia katolisesta kirkosta, "protestanteista" (äärikarismaattisia) ja ortodoksisesta kirkosta. Konferenssin teema on United in Christ - So the world will know Him (Kristuksessa yhdistyneet - niin maailma tulisi tuntemaan Hänet). Konferenssin osallistujat uskovat Jumalan kutsuvan Hänen kansaansa ykseyteen Kristuksessa, josta Jeesus rukoili Johanneksen evankeliumin luvussa 17, että maailma uskoisi Jumalan lähettäneen Poikansa. Maailmalla ekumenian petos etenee siis kovalla vauhdilla pyrkien pettämään koko ihmiskunnan, sillä ekumenian takana on antikristuksen henki, joka pyrkii yhdistämään ihmiset palvomaan antikristusta. ekumeniassa mukana olevat tahot luulevat palvovansa Jeesusta, mutta todellisuudessa he palvovat antikristusta, jos kannattavat ekumenian eksytystä. Pyydän sinua tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Valhe Torinon käärinliinoista
Olen kirjoittanut aikaisemmin muutaman kirjoituksen Torinon käärinliinoista, joissa olen pyrkinyt perustelemaan Raamatun sanan todistuksen  kautta ettei Torinon käärinliina ole Jumalan teko eikä käärinliinassa oleva kuva ole Raamatun Jeesuksen kuva. Koska tämä aihe ponnahtaa aika ajoin esille mediassa uusien todisteiden valossa joko käärinliinan puolesta tai sitä vastaan ja uskovien ihmistenkin keskuudessa, jotkut voivat vilpittömästi uskoa tai luulla Torinon käärinliinan olevan Jumalan teko ja Jeesuksen kuva, niin siksi koin kirjoittaa vielä tästä aiheesta tietystä näkökulmasta käsin. Pyrin tuomaan kirjoituksessani esille selkeän Raamatun opetuksen yksityiskohtia ja muutaman asian, jotka kumoavat täydellisesti Torinon käärinliinan tarinan ja teorian ja osoittaa sen olevan väärennös, petos ja huijaus. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sana kautta rukouksen kera.

Veden muuttuminen viiniksi
Jeesuksen ihmeteko kun Hän muutti veden viiniksi Kaanan häissä on saanut aikaan monenlaisia tulkintoja ja opetuksia. Veden muuttuminen viiniksi sisältää tärkeän viestin siitä kuka Jeesus oli ja on. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Tämän päivän laupias samarialainen
Opetusta tämän päivän laupias samarialaisesta.

Vanhurskas lankeaa ja nousee jälleen
Seurakunnan keskellä ja uskovien elämässä tapahtuu monenlaisia asioita myös lankeemuksia. Käsittelen tätä aihetta muutamasta näkökulmasta käsin, joissa monet uskovat ovat syvästi haavoitettuja sekä maahan lyötyjä. Uskova voi menettää (ei kuitenkaan lopullisesti) joksikin aikaa jollakin alueella sitä vapautta Kristuksessa mikä hänellä on ollut aikaisemmin, mutta kun hän ymmärtää ja oppii uskossa kasvamaan, niin hän oppii Jumalan armosta elämään uudestaan siinä vapaudessa mihin Jumalan on hänet vapauttanut. Me uskovina voimme langeta tekemään syntiä, erehtyä opillisesti, opettaa väärin jne. mutta se ei ole kuitenkaan maailmanloppu, sillä me saamme tehdä parannusta ja parannuksen teon kautta hylätä synti ja väärät opetukset, jolloin me taas jatkamme puhtaalta pöydältä uskon vaellusta. Jumala julistaa parannuksen tehneen uskovan syyttömäksi, vaikka toiset uskovat ja maailma häntä vielä syyttäisi synneistä, jotka Jumala on antanut anteeksi. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Sinun tulee koetella kaikki
Meistä jokainen (minä mukaan lukien) voimme erehtyä uskomaan epäraamatullisia opetuksia, joita voimme luulla Raamatun sanan totuuden mukaisiksi opeiksi. Koen Jumalan haastavan meitä jokaista tutkimaan ja koettelemaan sitä mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa ja perustuuko uskomme kaikessa Jumalan sanan totuuteen vai onko uskossamme jotakin sellaista, joka onkin ihmisten perinteitä ja epäraamatullisia opetuksia. Vilpitön sydänkin voi erehtyä uskomaan väärin jos hän on sellaisen opetuksen parissa, jossa on mukana Raamatulle vieraita aineksia. Korostan sitä ettei kirjoitukseni kärki ole negatiivinen, vaan Jumalan sanan totuuteen pyrkivä sen mukaan mihin saakka olen Jumalan armosta saanut kasvaa. Minäkin olen vajavainen ja puutteellinen uskova, siksi kehotan sinua koettelemaan kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Julkinen koetteleminen ja nuhde
Raamattu opettaa monenlaisista asioista, joista tärkein on pelastuksen evankeliumi Herrassa Jeesuksessa, jonka vastaanottamisen seuraus on uskonkuuliaisuus Jumalaa kohtaan. Herra Jeesus sanoi, että löytäneekö Hän uskoa maan päältä kun Hän tulee takaisin. Jeesuksen sanojen mukaan uskonkuuliaisuutta Jumalaa kohtaan (uskoa Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa) ei ole kovinkaan paljon maan päällä, kun Hän tulee takaisin. Tämän tulisi saada meidät suhtautumaan vakavasti Raamattuun, Jeesukseen  sekä siihen miten me uskomme Häneen. Uskommeko Häneen niin kuin Raamattu opettaa? Elämmekö uskonkuuliaisuudessa vai onko meidän uskomme uskonnollista ihmisopetusta eikä perustukaan kaikessa Jumalan sanaan? Edellä olevat kysymykset ovat aiheellisia, koska Jeesuksen sanojen mukaan maan päällä ei ole paljoakaan todellista ja Raamatullista uskoa, kun Hän tulee takaisin. Herra Jeesus sanoi monien väärien profeettojen nousevan lopunajassa eksyttämään jos mahdollista valitutkin (Hänen omansa) valheenvoimalla tehtyjen suurien tunnustekojen ja ihmeiden kautta. Tästäkin syystä meidän tulisi koetella kaikki toiminta, jonka sanotaan olevan Jumalasta, ettemme eksyisi. Koetteleminen ja nuhteleminen on ymmärretty usein (ei aina) täysin väärin uskovien keskuudessa. Kun ja jos usko ei ole Raamatullista, niin silloin koetteleminen ja nuhtelukin ymmärretään väärin. Koetteleminen ei ole eksytysten metsästämistä, vaan Raamatullista ja Kristus-keskeistä toimintaa, sillä Herra Jeesus koetteli julkisesti väärien opettajien opetuksia. Sama koskee myös Hänen opetuslapsiaan. Käyn läpi kirjoituksessani Raamatun opetusta koettelemisesta ja nuhtelemisesta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Nouse Suomi tapahtuma 2017
Espoon Metro areenalla oli 19-20.5.2017 Nouse Suomi -suurtapahtuma, jossa pääpuhujina olivat Heidi Baker ja Guillermo Maldonado. Tapahtuman järjestäjänä toimi Missiomaailma ry. Heidi Baker ja Guillermo Maldonado edustavat kumpikin epätervettä kristillisyyttä sekä kantavat mukanaan vierasta tulta. Herra Jeesus sanoi löytäneekö Hän uskoa maan päältä kun Hän tulee sekä että ennen Hänen tulemustaan nousee monta väärää profeettaa ja voideltua, jotka eksyttävät jos mahdollista valitutkin (Jeesuksen opetuslapset). Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Kristuspäivä 2017
Turussa oli 2.12.2017 Kristuspäivä, kansallinen rukoustapahtuma. Katsoin TV7:stä jälkitallenteena Kristuspäivän osia 1 ja 3. Kristuspäivän juontajat, muusikot, rukoilijat ja puhujat olivat iloisia ja innostuneita. Kristuspäivällä puhuttiin Jeesuksesta ja uskovien yhteydestä ja ykseydestä suurella ilolla ja innostuksella. Kun katselin ja kuuntelin Kristuspäivää, niin sydämeni täytti järkytys sekä ahdistus, enkä pystynyt iloitsemaan yhdessä Kristuspäiväläisten kanssa. Moni kysyy tässä vaiheessa miksi en voinut yhtyä heidän iloonsa? Kristuspäivällä 2017 esiintyi pääosassa monia ihmisiä, joista osa on tekemisissä väärän evankeliumin kanssa sekä osa on eksynyt tukemaan ja kannattamaan valhetta ja sekaantunut valheenhengen opetuksiin ja manifestaatioihin. Kristuspäivä 2017 ei ihan oikeasti korottanut ja kirkastanut Kristusta, vaan osallistujien vääriä käsityksiä siitä miten ja millä tavalla Kristukseen Jeesukseen tulisi uskoa sekä palvella Häntä. En ole ketään parempi, enkä kenenkään yläpuolella, sillä olen vajavainen ja pieni ihminen, mutta kehotan sinua tutkimaan ja koettelemaan Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera kaiken sen mitä tuon esille tässä kirjoituksessani.

Sydämessään huorin tekevä tekee syntiä
Heikki Salmela kirjoitti 16.3.2018 Ristin Voitossa kolumnin nimeltään: Kutsuttu homoksi? Salmela kirjoitti kolumnissaan Ylen Radio 1:n Horisonttiohjelmaan (11.3.2018) haastatelluista Patrick Tiaisesta ja Elise Oittisesta ja heidän seksuaalisuudesta ja millaista on olla, kun seksuaaliset suhteet eivät vastaa seurakunnan sapluunaa. Olen kuunnellut kyseisen Radio-ohjelman, enkä kirjoita nyt siitä, enkä Tiaisesta ja Oittisesta, vaan pääosin Salmelan kolumnista, koska vaikka hän kirjoitti ihan oikeinkin, niin hän tuo esille siinä myös todella vaarallisia ja Raamatun sanan vastaisia ajatuksia. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Veljeni panettelija sekä totuudessa koetteleminen
Jaakob ja Auli Happonen keskustelivat TV7 ohjelmassa (18.9.2016) Sanan ja rukouksen tuoksua jaksossa: Veljeni panettelija (nro 376) siitä kuinka uskovat ovat sosiaalisessa mediassa toinen toisiaan vastaan. Aihe on todella tärkeä, sillä uskovien keskuudessa sosiaalisessa mediassa on näkyvillä vainoa ja panettelua toisia uskovia kohtaan. Asialla on kuitenkin myös toinen puoli, koska Raamatun sanan totuuteen perustuva sävyisyyden Hengessä suoritettu koetteleminen kuuluu seurakuntaelämään eikä sitä saa sekoittaa panettelemiseen. Raamatullinen koetteleminen ja asioiden  esille tuominen kuuluu uskon elämään. Raamattu opettaa koettelemisen (tutkien etsiä totuutta koetellen kaiken) olevan eräs tärkeä mielenmuutoksen elementti, jota ilman uskova ihminen ei voi kasvaa oikeaan suuntaan ja Raamatulliseen uskoon. Kyse on todella tärkeästä asiasta. Emme saa panetella ketään, emmekä valehdella ketään vastaan. Meidän tulee kuitenkin koetella kaikki ja oppia sen kautta erottamaan valhe ja totuus toisistaan. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Jumalan rakkaus ja totuus
Jumalan rakkaudella on monta ulottuvuutta. Kirjoituksessani käsittelen Jumalan rakkautta tietystä näkökulmasta käsin. Totuus on osa Jumalan rakkautta ja totuus kuuluu erottomasti yhteen Jumalan rakkauden kanssa. Aihe on todella tärkeä. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Jumala rakastaa syntisiä ihmisiä
Jotkut uskovat ihmiset (eivät kaikki) ajattelevat, että kun Jumala vihaa syntiä, niin Hän myös vihaisi synnintekijöitä kuten esimerkiksi homoja. Mielestäni tuollaisen ajatuksen esittäjä on hakoteillä, eikä ymmärrä Jumalan rakkauden luonnetta. Pyrin lyhyesti kirjoittamaan miten itse ymmärrän tämän asian. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Lihan ääni hylkää Jumalan tahdon
Olin viime viikonloppuna (25-26.11.2016) pari päivää uskovan ystäväni luona. Hän on minulle rakas veli Herrassa. Minun sydämelleni nousi tapaamisen johdosta eräs asia, jonka koen tärkeäksi tuoda esille. Asia koskee kuulopuheita sekä perättömiä juoruja uskovien keskuudessa sekä totuudessa vaeltamista. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Evankeliointia vai eksytystä?
Sain tänään (2.10.2017) sähköpostiini postia videolinkin kera. Saan aika paljon sähköpostia, erilaisia videolinkkejä sekä linkkejä kirjoituksiin liittyen Raamatun opetukseen, liittyen eksytyksiin (moni uskova lähettää postia huolenaiheenaan ajassamme olevat eksytykset), liittyen kysymyksiin mitä Raamattu opettaa erilaisista asioista, jonkin verran positiivista sekä negatiivista palautetta jne. Saan myös jumalattomilta monenlaisia yhteydenottoja nettisivujeni takia. Palautetta ja sähköpostia tulee sen verran etten millään ehdi kaikkeen tutustumaan saati vastaamaan. Jos kaikkeen ennättäisin vastaamaan, niin muuta en sitten välttämättä ehtisi tekemään, siitäkin huolimatta, että elän uskonvarassa, enkä ole maallisessa työssä, niin aika ei riitä millään kaikkeen siihen mitä minulle lähetetään sähköpostin kautta. En ole ketään vastaan, enkä väheksy ketään, mutta kerta kaikkiaan aika ei riitä joka paikkaan. Pyrin lukemaan minulle lähetetyt postit, mutta en pysty vastaamaan kaikkeen. Olen saanut tänään useamman sähköpostin, mutta minulle lähetetty videolinkki sai minun sydämeni kiinnostumaan sen sisällöstä. Katsottuani videon, koin todella voimakkaasti, että minun tulee kirjoittaa tämä kirjoitus. Youtube video, johon otan nyt kantaa löytyy sivuni lähdeluettelon linkeistä. Aihe on todella tärkeä siksi olisi hyvä jos tutkisit ja koettelisit kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Sola Scriptura - Yksin Raamattu
Katolinen teologi Emil anton on kirjoittanut hyviä uutisia nettisivuillaan kirjoituksen nimeltään Yksin Raamattu? (Päivitys 9.12.2015 katolisen kirkon Helsingin hiippakunnan yleisvikaari lähetti minulle sähköpostia, jossa hän ilmoitti, että Emil Anton on katolinen ja teologi, mutta ettei hän ole kuitenkaan katolinen teologi, ja hän kirjoittaa omalla vastuullaan -  katolinen.net sivusto sanoo: Huomaathan, että tekstien julkaiseminen tällä sivustolla ei muuta sitä tosiasiaa, että Emil kirjoittaa omissa nimissään eikä kirkon (virallisena tai epävirallisena) edustajana). Kirjoituksessaan Anton pyrkii perustelemaan sen miksi Sola Scriptura ei ole Raamatullinen opetus. Minulle Sola Scriptura tarkoittaa Raamatun olevan ainoa uskon elämän kirjallinen auktoriteetti Jumalan sanan ilmoituksesta ihmisille. Emil Anton väittää kirjoituksessaan Sola Scripturan olevan epähistoriallinen, epälooginen, epäraamatullinen ja kristillisyydelle tuhoisa oppi. Minun kirjoitukseni tarkoitus on kirkastaa Raamatun sanan totuutta sekä osoittaa Rooman katolisen kirkon (RKK) opetuksen olevan valheellinen, antikristillinen sekä tuhoisa oppi ja Sola Scripturan olevan Raamatun opetus.

- Historian todistus Sola Scriptura
- Hengellinen ja totuudellinen Sola Scriptural
- Raamatullinen Sola Scriptura
- Opettavainen Sola Scriptura

Jeesus vihaa nikolaiittojen tekoja
Jumala antoi apostoli Johanneksen nähdä Herran Jeesuksen ilmestyksen, joka on kirjoitettu ilmestyskirjaan. Herra Jeesus puhui ilmestyksessä muun muassa nikolaiitoista ja heidän teoistaan, jota Hän vihaa. Ilmestyskirjan teksti kertoo meille mitkä olivat nikolaiittain teot ja opit, jota Herra Jeesus vihaa. Tämä on todella tärkeä aihe, joka meidän tulisi ymmärtää ja jossa meidän tulisi ojentautua totuuden mukaan ja hylätä nikolaittojen teot ja opit, sillä eräät heidän oppinsa vaikuttavat yhä tänä päivänä kristikunnan keskellä. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

- Pergamo saatanan valtaistuin
- Bileamin oppi
- Nikolaiittain oppi ja teot

Lopunajan eksyttäjät sekä hajaannus ja sielullisuus
Raamattu sanoo, että viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan ja nämä saavat aikaan hajaannusta uskovien keskuudessa, koska he ovat sielullisia, sillä heillä ei ole Jumalan Henkeä. Keitä ovat nämä viimeisten aikojen eksyttäjät? Voimmeko tunnistaa heidät? Tutkimalla Jumalan sanan opetusta kykenemme tarkasti tunnistamaan lopunajan eksyttäjät ja siten voimme pysyä pois heidän seurastaan sekä antaa Raamatullisen varoituksen näistä eksyttäjistä. Kirjoituksessani en kuitenkaan keskity pelkästään petokseen ja eksytykseen, vaan siihen mitä Raamattu opettaa rakkauden totuudesta ja todellisesta Jumalan palvelemisesta. Koska olen vajavainen ja erehtyväinen ihminen, niin siksi sinun on syytä tutkia ja koetella kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Yhteisen todistuksen antaminen Jeesuksesta
Sain käsiini Suomen vapaakirkon kirkkokunnanjohtajan kirjoituksen, joka on kirjoitettu vapaakirkon viikkolehdessä (Suomen Viikkolehti). Kun Kun luin Hannu Vuorisen kirjoituksen: Yhteyttä ja ekumeniaa Missä menevät yhteistyön ja yhteyden rajat? (Nro 7/2018-15.2.2018), niin sydämelleni nousi monia asioita sekä huoli siitä kuinka kovaa vauhtia luopumus etenee myös Vapaakirkon johdossa. Olen saanut myös monien vuosien ajan paljon huolestuneita palautteita koskien monia asioita, joista yksi on tiettyjen suomalaisten vapaiden suuntien (myös Vapaakirkko) mukana oleminen ekumeniassa sekä väärä kehitys ja luopumus uskovien keskuudessa. Joskus on aika kirjoittaa kipeistäkin asioita ja varsinkin silloin kun ja jos sävyisistä kehotuksista ja varoituksista huolimatta ehdon tahdoin kuljetaan väärään suuntaan. Joudun kirjoittamaan todella henkilökohtaisesti, enkä yleensä kirjoita tavalla (tai harvoin), jossa menen yksityiskohtiin, kun kirjoitan henkilöistä ja keskusteluista, joita olen käynyt näiden henkilöjen kanssa, koska näitä keskusteluja ei ole nauhoitettu tai muulla tavalla taltioitu ylös ja asianomaisilla voi olla eriäviä mielipiteitä mitä ja miten on asioista keskusteltu. Onneksi Herra tietää ja muistaa mitä itse kukin on sanonut, ja siksi jokainen olemme myös Herralle vastuussa siitä mitä olemme sanoneet ja tehneet. On hyvä välttää turhia vääntöjä ja riitoja ihmisten kesken. Olen aralla tunnolla, että antaisin totuuden mukaisen todistuksen siitä minkälaisia keskusteluja on käyty sekä miksi ekumenia ja katolisuus on petos ja eksytys, koska tiedän mitä sellaiselle ihmiselle käy, joka antaa väärän todistuksen lähimmäisestään tai vääristelee asioita. Nyt on tullut aika kirjoittaa tämä kirjoitus, jonka kirjoitan en kenenkään yläpuolelle nousten, vaan suuren murheen vallassa. Minä olen ansioton palvelija, eikä minulla ole esittää omia kannuksia, siksi turvaan Herran Jeesuksen ansioon, Hänen vereensä, kuolemaansa ja sovitustyöhönsä. Kirjoitukseni ei ole hyökkäys ketään ihmistä tai uskonyhteisöä kohtaan. Kirjoitukseni koskee myös ekumeniaa ja luopumusta uskovien keskuudessa sekä totuuden rakkautta uskossa Herraan Jeesukseen. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Mitä Jeesus opetti eunukeista?
Raamattu opettaa kuinka lopunajassa Herran Jeesuksen toisen tulemuksen läheisyydessä ihmiskunta eksyy täyteen laittomuuteen ja uskovien keskuudessa vaikuttaa luopumus, jossa monet uskovat luopuvat rakkaudesta totuuteen. Laittomuus ja uskovien luopumus näkyy jo nyt tässä ajassa monella tavalla, mutta tässä kirjoituksessa keskityn sellaiseen väärään opetukseen, joka sanoo Raamatun ja Jeesuksen hyväksyvän transsukupuolisuuden. Tietenkin, kirjoitan myös siitä mikä on Raamatun sanan totuus. Ihmisjärkeen perustuva korkeakirkollinen teologia on jo täysin mukautunut laittomuuden hengen valtaan ja hyväksynyt transsukupuolisuuden. Luopumuksen edetessä uskovien keskuudessa on todella tärkeätä oikoa vääriä käsityksiä ja opetuksia. Jos emme tätä tee, niin varsinkin uusi uskoon tuleva sukupuoli on suuressa vaarassa ajautua eksytyksen kavaliin pauloihin. Monille uskoville kirkollinen perinne ja ihmisjärjen ohjaama teologia on suuri uskon auktoriteetti ja uudet uskoontulleet ihmiset ovat todellakin vaarassa eksyä pois totuudesta, jos me olemme hiljaa emmekä kerro sitä mikä on totuus. Kehotan jokaista uskovaa ihmistä tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera. Ps. käsittelen kirjoituksessani myös ihmisen seksuaalisuutta ja jos tämä aihe voi aikaansaada sinulle seksuaalisia kiusauksia, niin sinun on parasta olla lukematta kirjoitustani.

Kaksi tärkeää Raamatullista elementtiä
Raamatullisen uskon kaksi erästä tärkeää elementtiä ovat Pyhä Henki ja Jumalan sana ja näiden kahden elementin kautta voimme vain ymmärtää oikealla tavalla sitä mikä on totuus ja Jumalan tahto. Ilman Pyhän Hengen ja Jumalan sanan todistusta emme kykene ymmärtämään yhtään mitään siitä mitä Raamattu opettaa tai mikä on Jumalan tahto.

Vanhurskauden voimassa pitäminen
Elämme lähellä Herran Jeesuksen tulemusta. Sydämelleni on laskettu ajatuksia viime aikojen tapahtumista, jotka ovat saaneet uskovat käymään keskustelua julkisesti paikallisseurakuntatasolla, erilaisilla foorumeilla ja mielipidepalstoilla jne. Näyttää siltä että nykyiset tapahtumat yhteiskunnassa sekä monet Raamatun opetukset jakavat voimakkaasti uskovien mielipiteitä sekä aiheuttavat monia väärinkäsityksiä. Aihe on todella tärkeä. Voidaksesi ymmärtää kirjoitukseni oikein, niin se tulisi lukea kokonaan, eikä vain sieltä täältä, koska silloin on suuri vaara ja mahdollisuus ymmärtää väärin se mitä olen kirjoittanut ja miten uskon kirjoituksessani olevista asioista. Kirjoitus on tällä kertaa todella pitkä, mutta kirjoituksessani olevia asioita ei ollut tällä kertaa mahdollista kirjoittaa lyhyemmin.  Tutki ja koettele kirjoitukseni Raamatun sanan kautta rukouksen kera.

- Jumalakuva määrittää uskosi suuntaa
- Pidä vanhurskautta voimassa
- Maahanmuutto
- Esivalta on Jumalan asetus
- Lopunajan laittomuus
- Jumalan kuritus

- Älä rakenna riitaa veljesten kesken

Israel ja Raamatun lupaukset
Kirjoitan tällä kertaa Raamatun opettamista Jumalan lupauksista koskien luonnollista Israelia (juutalaisia). Jumala on luvannut palauttaa juutalaiset pakanakansojen seasta takaisin omaan maahansa sekä antaa juutalaisille kansallisen herätyksen, jossa jäljelle jäänyt kolmasosa juutalaisista tulee pelastumaan uskon kautta Herraan Jeesukseen lopunajassa sen viimeisinä päivinä. Kirjoitus on todella pitkä, mutta koin sydämessäni ettei tätä asiaa ollut tällä kertaa mahdollista tuoda esille lyhyemmin. En väitä sanovani, että kaikki mitä kirjoitan tällä sivullani on ehdottomasti totta, sillä olen kirjoittanut tämän kirjoituksen sen mukaan kuinka koen, ymmärrän ja uskon tällä hetkellä näistä asioista. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

- Kirkon teologia
- Profetian sanaa Matteus Luukas Sakarja ja Jooel
- Hesekielin kirjan profetia
- Israelin kansallinen herätys
- Israel juutalaisuus Daavidin tähti

Elämäsi palkinto
Mitä elämä sinulle merkitsee? Toivotko elämältä rakkautta ja hyväksyntää? Haluaisitko kokea olevasi rakastettu rakkauden kautta, joka ei koskaan lopu? Haluaisitko kokea olevasi hyväksytty ja arvokas? Jos vastasit sydämessäsi jokaiseen kysymykseen kyllä, niin sinulla on mahdollisuus vastaanottaa elämäsi suurin palkinto. Kaikkien palkintojen vastaanottamiseen sisältyy ehtoja. Eteesi avautuvan palkinnon vastaanottamiseen sisältyy myös ehtoja voidaksesi vastaanottaa elämäsi palkinnon. Ennen palkinnon julkistamista kerron sinulle kahdesta vaihtoehdosta, josta saat valita sinulle mieluisan vaihtoehdon oman tahtosi ja valintasi mukaan.

Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta
Miksi en kasva uskossa? Miksi uskonelämäni epäonnistuu? Miksi en ymmärrä mitä Raamattu opettaa? Mikä on syynä ettei Jumala puhu minulle ja auta minua? Edellä olevat kysymykset ovat sellaisia kysymyksiä, joita moni uskova ihminen kyselee itseltään, muilta uskovilta ja Jumalalta. Osa kysymyksen esittäjistä kokee etteivät he ole saaneet vastauksia kysymyksiinsä. Pyrin tässä kirjoituksessani vastaamaan edellä oleviin kysymyksiin tietyistä näkökohdista käsin. Tämän alueen ongelmat ovat sen verran moninaisia, että tässä kirjoituksessani käyn läpi tätä ongelmaa vain tietyistä näkökulmista käsin. Kirjoitukseni lopussa on lista linkeistä, joissa on lisää näkökulmia ongelman ratkaisemiseen. Kehotan sinua tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Uskovan vapaus
Uskova on vapautettu synnin orjuudesta ja synnin harjoittamisesta uskon kautta Jeesukseen Kristukseen Pyhässä Hengessä Jumalan armosta. Tämä on tietenkin kasvuprosessi, jossa opimme hylkäämään syntiä ja kasvamaan uskossa sekä elämään koko ajan syvällisemmin Jumalan tahdon mukaisesti. Uskova on myös vapautettu elämään ja kasvamaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen Pyhässä Hengessä Jumalan sanan opetuksen mukaan. Vapaus ei siis tarkoita vapautta elää synnissä tai päättää miten itse haluaa elää uskossa ja mitä ja miten haluaa noudattaa Jumalan sanan opetuksia.

Jumala lohduttaa ja vahvistaa
Koen tämän unen jakamisen olevan rohkaisu sinulle ja minulle, meille kaikille Herran Jeesuksen opetuslapsille, että Jumalan rakkaus ei väisty meistä ja Hän pitää huolta meistä ja auttaa meitä jos teemme parannusta silloin kun siihen on aihetta sekä elämme uskon kuuliaisuudessa Jumalan armosta Pyhän Hengen voimassa.

Helvetti on ikuinen
Jouko Piho on kirjoittanut facebookissa noin neljä vuotta sitten kirjoituksen: Helvetti on - mutta se ei ole ikuinen. Pihon kirjoitus on toinen evankeliumi (valhe-evankeliumi), ei Raamatun ilmoittama evankeliumi.

Enemmän tulee totella Jumalaa
Päivi Räsäsen puhe 6.7.2013 Kansanlähetyspäivillä Kankaanpäässä sai aikaan mediamylläkän sekä pienoisen kirkosta eroamisen buumin muutaman päivän ajaksi. Räsänen ei puhunut vastoin Raamatun opetusta eikä kehottanut ketään rikolliseen toimintaan. Medialuvun taidon puuttumisen takia ihmisen mielessä vääristyy se mitä Räsänen oikeasti sanoi tarkoitti. Samoin myös Raamatun sanan opetusta vastaan olevan ihmisen mielessä Räsäsen puhe on tarkoitushakuisesti vääristetty. Päivi Räsänen ei tarvitse puolestapuhujaa, sillä niin selvä on hänen viestinsä ja sanomansa. En kirjoita tätä kirjoitusta Päivin puolestapuhujana, vaan ajanhenkeä tarkkailevana tuon esille muutamia ajatuksia Raamatun opetuksesta sekä perinteistä, jotka vääristävät Raamatun opetuksia. Tuon myös esille ajanhengen mukaisia ajatuksia, jotka ovat selkeästi ristiriidassa Jumalan sanan opetuksen kanssa.

Seurakunnan johtamisesta
Yhden johtavan pastorin mallin mukainen seurakunnan johtaminen on epäraamatullista ja väärää opetusta. Tässä kirjoituksessa tuon esille sen mitä Raamattu opettaa Uuden Liiton järjestyksen mukaisesta seurakunnan johtamisesta.

TV7 mielipide ohjelma
Kristillinen kanava TV7 julkaisi 26.9.2016 ohjelman nimeltään Mielipide: TV7:ää vastaan on esitetty erilaista kritiikkiä. Ohjelmassa keskusteltiin Mauno Mattilan julkaisemasta puheesta videollaan TV7 Suomen suurin eksyttäjä. Keskustelijat olivat Seppo Pehkonen sekä Martti ja Rami Ojares. Ohjelmasta tuli esille asioita ja asenteita, joita on hyvä tutkia tarkemmin, koska ohjelmasta tuli esille tiettyjä asioita ja ajatuksia, jotka ovat selkeästi Raamatun vastaisia. Tarkoitukseni ei ole hyökätä ketään vastaan, sillä Herran Jeesuksen opetuksen mukaisesti pidän Seppoa, Marttia ja Ramia rakkaina lähimmäisinäni. Raamatun opetuksen mukaisesti pyrin rakkauden ja sävyisyyden Hengessä kirjoittamaan näkemyksiäni TV7 ohjelmasta. TV7:n ohjelman tökerön sisällön takia joudun kirjoittamaan suorasti henkilöitä nimeten, mutta minulla ei ole henkilökohtaisesti ketään vastaan mitään. Pyrin tuomaan asian esille, niin kuin sen ymmärrän ja näen. TV7:n esittämät asiat ovat menneet sen verran pitkälle väärään suuntaan, että on aika muidenkin kuin Maunon tuoda esille julkisesti TV7:n tila. Onneksi on paljon muitakin, jotka ajattelevat asiasta Maunon tavoin ja minäkin kannan korteni kekoon tämän kirjoituksen kautta. Tuon senkin heti alussa esille, että toki TV7:ltä tulee myös hyviä ohjelmia, mutta liian paljon myös epäraamatullisia ohjelmia. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera ja etenkin siitä syystä, koska olen erehtyväinen ja vajavainen ihminen. 

TV7:n ohjelmista
Sähköposti keskustelumme seurauksena TV7:n Rami Ojares kysyi minulta listaa TV7:n huonoista opettajista. Ajattelin tehdä listasta julkisen, koska on kyse vakavista harhaopeista sekä eksytyksistä. Tuon esille listan TV7:n huonoista ja epäraamatullisista ohjelmista, jotka perustuvat valheopetuksiin tai valheenvoiman manifestaatioihin. Lista ei ole kaiken kattava, mutta sisältää paljon ohjelmia, jotka eivät saisi kuulua Jumalan sanan totuutta rakastavan ohjelmistoon. TV7:llä on niin paljon ohjelmia ettei yksi ihminen ehdi seurata tai käydä lävitse koko TV7:n ohjelmatarjontaa ja tästä syystä listastani puuttuu varmasti monia muita huonoja ja epäraamatullisia ohjelmia, jotka kuuluisivat huonojen ohjelmien listalle. En tietenkään ole pystynyt käymään läpi kaikkia TV7:n ohjelmia ja tästä syystä listassani voisi olla paljon enemmänkin ohjelmia Olen kerännyt listalleni vain sellaisia ihmisiä, joiden suullista opetusta olen itse kuunnellut tai lukenut heidän omia kirjoituksiaan sekä sellaisia henkilöitä, jotka ovat tekemisissä ja sitoutuneet johonkin epäraamatulliseen toimintaan.

TV7 ja Piipposet kannattavat JDS-oppia
Veijo Piipponen ja Aulikki Hartikainen-Piipponen isännöivät TV7:llä ohjelmaa nimeltään Rakkauden kosketuksessa. 6.12.2017 jaksonumero 40 Jeesuksen ristinkuolema ja ylösnousemus osa 1/4 oli sen verran epäraamatullinen, että tämän ohjelman opetuksesta on hyvä kirjoittaa ajatuksia Raamatun sanan valossa. Kun kuuntelin ja katselin edellä mainitun ohjelman, niin Veijo kuin Aulikkikin opettivat juuri samalla tavalla kuin miten JDS-oppi opettaa Jeesuksen kuolemasta. JDS-oppi, eli Jeesus kuoli hengellisesti oppi, ei ole Raamatun evankeliumia, vaan valhe-evankeliumia. On kysymys todella vakavasta asiasta. Toki se on kuitenkin tuotava esille, että oli ohjelmassa myös Jumalan sanan totuuden mukaista opetusta, mutta myös sen lisäksi todella epäraamatullista opetusta. Piipposet toivat esille ohjelmassa kuinka olisi hyvä kuunnella koko sarja ennen kuin sitä arvostelee. Ohjelmassa tuli esille sellaisia opetuksia, joita on hyvä tutkia ja koetella jo nyt, koska opetus vääristyi todella pahasti. En ole täydellinen, vaan vajavainen ihminen senkin tähden tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Eksyttävä seurakunta ja vastuusta pakeneminen
En katsele juuri lainkaan TV7:n ohjelmia ja silloin kun katselen, niin katson yleensä sellaisia ohjelmia, jotka liittyvät siihen aiheeseen, josta olen tekemässä kirjoitusta sivulleni. Joulukuun 13. päivänä 2017 TV7:ltä tuli ohjelma (jaksonumero 41) Jeesuksen ristinkuolema ja ylösnousemus 2/4. Ohjelmassa Veijo Piipponen ja Aulikki Hartikainen-Piipponen opettivat osassa kaksi hyvin samanlaista opetusta kuin mitä JDS-oppi opettaa. He puhuivat ohjelmassa ihan oikeinkin, mutta toivat esille myös evankeliumia, joka ei ole Raamatun opetuksen mukaista. Kirjoitin aikaisemmin heidän opetuksensa ensimmäisestä osasta koskien Jeesuksen ristinkuolemaa ja ylösnousemusta. Miksi kirjoitan heidän opetuksestaan uuden kirjoituksen? Heidän opetuksensa vääristää Raamatun evankeliumia ja halventaa Herran Jeesuksen ristintyötä ja sovitusta sekä voi johdattaa monia vilpittömiä uskovia eksyksiin, varsinkin uskossaan nuoria, vähän aikaa uskossa olleita. Herra Jeesus sanoi, että Hänen tulemuksensa päivän lähentyessä nousee monia vääriä profeettoja, jotka eksyttävät monia ihmisiä. Kyse ei ole Veijon tai Aulikin jahtaamisesta, vaan siitä että sellainen opetus, joka vääristää Raamatun evankeliumia tulee paljastaa ja osoittaa eksytykseksi ettei uskovien sydämet saastuisi väärän evankeliumin kautta. Kirjoitukseni tarkoitus ei ole ainoastaan kirjoittaa siitä mikä on väärää opetusta, vaan myös pyrkiä kirkastamaan Herraa Jeesusta ja Jumalan sanan totuutta. Olen vajavainen ja erehtyväinen ihminen, jonka tähden olisi hyvä, että tutkisit ja koettelisit kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Bill Johnson: Taivas maan päälle
Olen lukemassa Bill Johnsonin kirjaa: Bill Johnson: When Heaven Invades Earth (Kun taivas tunkeutuu maan päälle) laajennettu versio. Koin sydämessäni kirjoittaa tästä kirjasta muutamia ajatuksia ja näkökulmia, joissa Johnson vääristää Jumalan sanan totuutta. Tilasin kirjasta englanninkielisen version, koska silloin pääsen näkemään sen mikä on kirjan alkuperäinen sanoma. En aio kirjoittaa pelkästään eksytyksestä tai väärästä opetuksesta, vaan tuoda esille sitä mitä Raamattu opettaa ja mikä on Raamatun sanan totuus. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

- Bill Johnson: Taivas maan päälle osa 1

Paavi Franciscus ja homous
Lokakuun 21. päivä 2020 julkaistiin dokumenttiohjelma paavi Franciscuksesta, jonka nimi on Francesco. Paavista kertovan dokumentin ohjasi Evgeny Afineevsky. Dokumentissa tuodaan esille menneisyyttä ja nykyisyyttä, haastatteluja paavi Franciscuksesta, emerituspaavista Benedictus XVI:sta, paavin perheen jäsenistä ja monista muista. Dokumenttiohjelma sisälsi myös paavi Franciscuksen homouteen liittyviä kommentteja, joita on tulkittu eri lähteissä eri tavalla. Kirjoituksessani käytän vatikaanin omia lähteitä, joista käy ilmi se mitä paavi sanoi homoseksuaaleista. Kirjoitan myös lyhyesti homoseksuaalisuuteen liittyvistä kannanotoista vapaiden suuntien keskuudessa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Paavi uskon sankarina
Bill Johnson on Bethel seurakunnan johtava pastori ja Kris Vallotton on Bethelin johtavan pastorin apulaispastori. Kris Vallotton kirjoitti sivullaan 13.6.2016 tapaamisestaan paavi Franciscuksen kanssa. Kris Vallotton on mukana äärikarismaattisessa liikkeessä, jonka tausta ja juuret on jesuiittojen vaikuttamassa armolahjojen toiminnassa, jossa ei suinkaan vaikuta Pyhä Henki, vaan riivaajahenki ja kundaliinivoima. Kun luet kirjoitukseni loppuun ja tutkit sen Jumalan sanan avulla rukouksen kera, niin huomaat ja ymmärrät sen kuinka nykyinen äärikarismaattisuus on eräs osa petosta, joka johtaa katolisuuden ja paavin sekä antikristuksen syliin.

Rick Warren ylistää katolista kirkkoa
Rick Warren äärikarismaattisena ylistää Rooman katolista kirkkoa, joka on todisteena lukuisten muiden samankaltaisten todisteiden kanssa siitä kuinka äärikarismaattisuudessa vaikuttava henki ei ole Jumalan Pyhä Henki, vaan pimeyden henki, joka johdattaa ihmisiä porton (katolinen kirkko) ja antikristuksen syliin. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla ja rukouksen kera. Jumalan rakkaus ja totuus johdattakoon meitä totuuteen, joka paljastaa valheenverkon istutukset.

Youth With A Mission ja katolilaisuus
Youth with a Mission (Lähetysnuoret), jonka Loren Cunnigham on perustanut 1960 sai alkunsa näystä, jossa nuoria varustettiin palvelemaan Jumalaa ja heitä otettiin mukaan lähetysmatkoille. Youth With A Mission oli myös todella sitoutunut julistamaan pelastuksen evankeliumia. Youth With A Missionin työssä on monien vuosien aikana ollut lukemattomia Herralle antautuneita Jumalan palvelijoita ja työ on kantanut myös hyvää hedelmää monien Herralle antautuneiden palvelijoiden kautta, joita Jumala on selvästi käyttänyt armossaan. Elämme lopunajassa, jossa Herran Jeesuksen mukaan on vähemmän niitä Herran Jeesuksen nimeä tunnustavia uskovia ihmisiä, jotka uskovat Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo, ja vähemmän on niitä, jotka ovat uskollisia Herralle Jumalan tahdon mukaan. Youth With A Mission (YWAM) ei ole säästynyt luopumuksen tuulilta ja ikävää on se, että tämä luopumuksen tuuli on saanut voimakkaan jalansijan Loren Cunninghamin sydämessä. Kirjoitan tämän kirjoituksen ainoastaan siitä miten ja millä tavalla luopumuksen tuulet ovat saaneet horjuttaa Lorenin sydäntä. En siis ota kantaa nyt Suomen YWAM:n toimintaan ja henkilöihin, vaan ainoastaan Loren Cunninghamin toimintaan. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Heidi Baker "Hengestä juopuminen"
Nykyään yhä useammat uskovat ylistävät Heidi Bakeria ja häntä pidetään voimallisena Jumalan palvelijana, joka olisi voimallisesti Jumalan käytössä. Heidi Bakerin toimintaa korostaa voimakkaasti "Hengestä juopumisen" kokemus ja tavoitteleminen. Monet uskovat ovat alkaneet puolustelemaan "Pyhästä Hengestä juopumista" sanomalla, että helluntaipäivänä Pyhällä Hengellä täyttyneet uskovat olisivat käyttäytyneet kuin juopuneet. Tämä ei ole kuitenkaan totta, vaan valheellinen väite. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Eivät nämä ole juovuksissa
Väärä opetus Pyhän Hengen juopumuksesta saa nykyään koko ajan enemmän sijaa uskovien keskuudessa. Pyhän Hengen juopumuksen väärän opetuksen "tukipilari" on apostolien tekojen toisessa luvussa. Väärä opetus sanoo Jeesuksen opetuslasten käyttäytyneen juopuneiden tavoin kun heidät täytettiin Pyhällä Hengellä helluntaipäivänä. Kun tutkimme Jumalan sanan avulla sen mitä helluntaipäivänä tapahtui, niin näemme ja ymmärrämme ettei Pyhä Henki vaikuta uskovissa ihmisissä "Hengen juopumusta" eivätkä opetuslapset käyttäytyneet juopuneiden tavoin. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Houm Church homous ja naispapittaret
Olen muutamia vuosia sitten kirjoittanut muutaman kirjoituksen Houm Churchin toiminnasta. Sain luettavaksi 8.9.2019 Helsingin Sanomissa olleen artikkelin Houm Churchista: Kun vanhemmat laulavat ylistyslauluja diskovalojen alla, seurakunta vie lapset Hoplopiin – tällainen on nuoria aikuisia houkutteleva Houm Church. Artikkelin luettuani tulin surulliseksi, koska Houm Church on kulkemassa koko ajan kauemmas Raamatun totuudesta. On todella ikävää kirjoittaa ikävistä aiheista ja luopumuksen pimeyden teoista. Kuitenkin on välttämätöntä kirjoittaa tällaisista aiheista, koska jos kukaan ei niistä kirjoita, niin luopumus saa yhä enemmän sijaa joidenkin uskovien sydämissä. Jos emme näistä ikävistä asioista kirjoita ja olemme hiljaa, niin se on sama asia kuin antaa periksi ja luovuttaa, ja antaa luopumuksen ja pimeyden hengen yhä enemmän turmella monia uskovia ihmisiä. Raamatun sanan opetuksen mukaan totuus tekee ihmisen vapaaksi ja siksi meidän velvollisuutemme on paljastaa valheet ja eksytykset Jumalan sanan totuuden kautta. Kirjoituksessani tuon esille nykyisen luopumuksen juuria ja taustaa, joka on Babyloniassa, jonka papitar kultti lieveilmiöineen on myös vallannut totuudesta luopuneet uskonyhteisöt. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Houm Church seurakunta
Seinäjoen helluntaiseurakunnasta irtaantui osa sen jäsenistä perustaen uuden Houm Church seurakunnan. 2014 keväällä Houm Church seurakunnan jäsenet perustivat yhdistyksen ja syyskuussa 2014 tapahtui irtiotto helluntaiseurakunnasta ja julkinen toiminta alkoi tammikuussa 2015. Tarkoitukseni ei ole ruotia Houmin ja Seinäjoen helluntaiseurakunnan välisiä asioita, vaan tuoda esille mitä Jumalan sana opettaa paikallisseurakunnasta.

Houm Church seurakunnan tausta
En halua millään tavalla tuottaa kenellekään millään tavalla harmia tai mitään negatiivisia vaikutteita Jumalan valtakunnan työlle, vaan tuoda esille Houm Church seurakunnan epäraamatulliset toimintatavat sekä ajatukset. Apostoli Paavali opetti että lopunaikoina vääryyden viettelysten tähden monet ottavat vastaan Jumalan rakkauden ilman Jumalan sanan totuutta. Kyse on siis vakavasta asiasta, ei siitä että pyrkisin osoittelemaan toisia sormilla, vaan siitä että uskoisimme Herraan Jeesukseen ja Jumalan rakkauteen Jumalan sanan totuuden mukaisesti, eikä ilman Jumalan sanan totuutta. Haastan sinua tutkimaan ja koettelemaan kirjoituksen Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Pedon merkistä näkökulmia
Pedon merkistä on monenlaista opetusta uskovien keskuudessa. Osa opetuksista hämmentää ja luo pelkoja ja ahdistusta joidenkin uskovien sydämiin. Osa opetuksista on selkeästi väärää opetusta ja ristiriidassa Jumalan sanan opetuksen kanssa. Kirjoitan tietyn näkökulman pedon merkistä ja samalla kehotan sinua tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Papisto joka kumosi Jumalan käskyt
Jumalan sana Raamattu kertoo meille kuinka juutalaisten hengelliset johtajat (kirjanoppineet, fariseukset ja saddukeukset) kumosivat Jumalan sanan opetuksen perinnäissääntöjensä kautta. Herra Jeesus sanoi juutalaisten hengellisille johtajille, että he olivat kumonneet Jumalan sanan perinnäissääntöjensä tähden. Herra Jeesus sanoi näitä hengellisiä johtajia ulkokullatuiksi (tekopyhä), joiden sydän oli kaukana Jumalasta ja että he turhaan palvelivat Jumalaa, koska he opettivat oppeja, jotka olivat ihmisten keksimiä oppeja. Tämän päivän uskonnollisista johtajista suuri osa toimii samalla tavalla kuten Herran Jeesuksen aikaiset hengelliset johtajat. Aion tässä kirjoituksessa käydä läpi sitä millä tavalla tämän päivän uskonnolliset johtajat kumoavat Jumalan sanaa.

- Jeesuksen ajan uskonnolliset johtajat
- Nykyajan uskonnolliset johtajat
- Mikään ei ole muuttunut
- Raamatullinen seurakuntajärjestys
- Kirkollisen johtajuus eksytyksen juuret

On tekevä suurempia tekoja
Nykyään yhä enemmin uskovien keskuudessa esiintyy sellaisia väitteitä ja opetuksia, että uskovat voivat tehdä suurempia tekoja kuin mitä Herra Jeesus teki. Kun tätä asiaa tutkitaan Raamatun kokonaisopetuksen valossa, niin Raamatun opetuksen ja todistuksen perusteella Jeesuksen opetuslapset eivät voi tehdä voimassa (Pyhä Henki) suurempia tekoja kuin Jeesus teki, vaan enemmän ja laajemmin Jumalan Pyhän Hengen vaikuttamia voimallisia tekoja. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Suostu koeteltavaksi
Olen pitkään mielessäni ajatellut kirjoittaa suostu koeteltavaksi aiheesta. Aihe on tärkeä, sillä yksikään hengellinen palvelutehtävä ei voi toimia Raamatullisesti ja terveellä tavalla ellemme suostu koeteltavaksi. Kirjoitan aiheesta lyhyesti muutamia ajatuksia. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Palvelutyöni arviointia
Kehotan ihmisiä tutkimaan ja koettelemaan opetukseni ja kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera. Olen saanut korjata kurssiani, opetustani sekä tekemiäni virheitä senkin kautta kun opetuksiani ja kirjoituksiani on koeteltu Jumalan sanan kautta ja siitä suurin kiitos Herralle sekä myös niille, jotka ovat auttaneet minua tekemään parannusta. Saan kaikenlaista palautetta kuten asiallista koettelemista ja riidan haastamista sekä kaikkea siltä välillä. Enemmän tulee riidan haastamista ja vähemmän asiallista ja sävyisää palautetta. 26.2.2017 eräs uskova ihminen on julkaissut youtubessa (lähdeviitteissä on linkki videoon) palvelutyötäni, videoita ja kirjoituksiani koskevaa arviointia (koettelemista). Hän itse esiintyi rehdisti videossa, mutta ei esitellyt itseään (joka ei minua häiritse), jonka tähden käytän hänestä nimitystä koettelija (positiivisessa mielessä). Videolla esiintynyt koettelija toimi siinä mielessä Raamatullisesti, että hän sävyisästi ja toista kunnioittavasti esitti arvionsa sekä koetteli toisen opetusta. Tämän kaltainen toisen kunnioittaminen ja sävyisä käyttäytyminen toisen opetusta arvioitaessa ja koeteltaessa on yhä harvinaisempaa. Koettelijan arvion tähden joudun myös tekemään parannusta koskien erästä kirjoitustani sekä tuomaan esille perusteita miksi olen suurelta osin kuitenkin vielä samaa mieltä aikaisemmista opetuksistani ja kirjoituksistani, joiden tähden koettelija koki olevansa huolestunut. Itse pyrin myös kirjoittamaan sävyisyydessä sekä koettelijaa kunnioittaen. Joku voi ajatella miksi pitää kirjoittaa tällainen kirjoitus? Jos luet kirjoitukseni kokonaan, niin silloin ymmärrät kuinka tärkeää on kirjoittaa näistä asioista ja pyrkiä etsimään Jumalan tahtoa ja Hänen sanansa totuutta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Netissä olevat kirjoitukset ja huhut
Yleensä en tällä tavalla ota kantaa omilla nettisivuillani minua koskeviin nettikeskusteluihin saati edes seuraa sitä kaikkea mitä siellä keskustellaan, mutta nyt koin, että hyvä olisi kirjoittaa muutama sananen. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Netissä olevat kirjoitukset ja huhut osa 2
Internetin keskustelupalstoilla ja muissa yhteyksissä on monenlaisia huhuja ja kirjoituksia ihmisistä, jotka eivät pidä paikkaansa. Yleensä en ota kantaa minua koskeviin Internet huhuihin ja kirjoituksiin, mutta nyt tietooni on tullut sen verran törkeä tapaus, että koin sydämessäni kirjoittaa asiasta muutamia ajatuksia.

Kalvinismin opetuksia
Kirjoitan kirjoitukseni käymättä taistelua lihaa ja verta vastaan, sillä vastustan vääriä opetuksia en taistele ihmisiä vastaan. Kun tuon esille James Whiten sekä kalvinismin opetuksia, niin en taistele ihmistä vastaan, vastustan ihmisten opettamia vääriä oppeja. Raamatun opetuksen mukaisesti pidän Whitea (sekä kalvinisteja) rakkaana lähimmäisenäni. Tutki ja koettele kirjoitukseni Raamatun sanan kautta rukouksen kera.

Tuhatvuotinen valtakunta ja eläinuhrit
Kristillisissä piireissä on uskovia, jotka uskovat eläinuhrien toimittamisen palaavan voimaan tuhatvuotisessa valtakunnassa. Raamatun kokonaisopetuksen valossa voimme olla varmoja siitä etteivät eläinuhrit enää palaa takaisin tuhatvuotisessa valtakunnassa. Opetus eläinuhrien palaamisesta häpäisee ja murentaa Herran Jeesuksen sovitustyötä ja Jeesuksen syntiuhria sekä Hänen sovitusvertansa. Tämän tähden on tärkeätä käydä lyhyesti läpi se miksi Jumala ei enää koskaan palauta takaisin eläinuhrijärjestelmää. Tutki ja koettele kirjoitukseni Raamatun sanan valossa rukouksen kera.

Kirkkoherran ajatuksia uskosta
Ylen aamu-tv:llä 28.10.2013 (9 minuutin pätkä Ylen areenasta) Kallion kirkkoherra Teemu Laajasalo keskusteli uskoontulosta. Teemun ajatukset uskoontulosta olivat vastoin Raamatun opetusta. Sen tähden aion tässä kirjoituksessa käydä läpi Raamatun sanan kautta sitä mitä Raamattu opettaa uskotontulemisesta.
-
Raamatullinen uskoontulo
-
Uskonnollinen ihminen
-
Kirkon teologiaa
-
Lapsen usko

Sakramentin pakanallinen tausta
Sakramentti on katolisen, ortodoksisen ja luterilaisen kirkon opetuksen peruspylväs. Kirkollisen sakramentti käsitteen tausta on pakanauskontojen opetuksessa, ei Raamatussa. Kirjoitukseni tarkoitus on tuoda esille se mikä on Raamatun totuus ja mikä ihmisten perinteitä ja oppeja. Aihe on todella tärkeä, sillä Herra Jeesus sanoi ihmisten käskyihin ja perinnäissääntöihin perustuvan Jumalanpalveluksen olevan turhaa Jumalan palvelemista. Kirjoituksen tarkoitus ei ole halveksua tai lyödä ketään, vaan tuoda esille Jumalan sanan totuutta, sillä vain Jumalan sanan totuus voi vapauttaa ihmisen elämään Jumalan tahdon mukaisesti.

Kolminaisuusopista
Jos joku uskoo Jumalan olevan yksi Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä, mutta samalla kolminainen ja uskoo Raamatun pelastussanoman oikealla tavalla, niin hän on Jumalan armosta pelastavassa uskossa. Jos joku toinen uskoo Jumalan olevan yksi Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä, mutta ei opeta Jumalan kolminaisuutta ja uskoo Raamatun pelastussanoman oikealla tavalla, niin hän on Jumalan armosta pelastavassa uskossa. Pyrin tuomaan esille miksi olisi hyvä pitäytyä uskossa ainoastaan siihen mitä Jumala sanoo itsestään Raamatussa, että Hän on yksi Jumala Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä. Samalla tuon esille sen mihin se voi johtaa jos esitämme Jumalan sellaisella tavalla, jolla Hän ei ole halunnut ilmaista itseään. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.
- Comma Johanneum

Juudaan kirjeen sanoma
Juudaan kirjeen sanoma on erittäin ajankohtainen tänä päivänä. Lukemalla ja tutkimalla kirjeen sisältöä löydämme tärkeitä tekijöitä, joiden kautta uskova saa kasvaa uskossa, välttäen kavalat eksytykset, jotka vaikuttavat nykyään uskovien keskuudessa. Juudaan kirje opettaa oikeasta ja terveestä uskosta sekä eksytyksistä, jotka vaikuttavat jopa vielä tänäkin päivänä.

2 Tessalonikalaiskirjeen luopumus
Johan Malan kirjoittaa nettiartikkelissaan, että suuri luopumus tapahtuu seurakunnan tempauksen (lähtö) jälkeen.  Hän opettaa 2 Tess 2:3:ssa olevan kreikankielisen sanan apostasia (αποστασια) tarkoittavan lähtöä (tempaus), ei luopumusta. Tämän perusteella hän opettaa, että Jeesuksen opetuslapset temmataan pois maan päältä ennen antikristuksen tuloa, ennen antikristuksen vihan aikaa ja ennen suurta luopumuksen aikaa. Kun tutkimme Raamatun opetuksen koskien 2 Tess 3 lukua ja sanaa apostasia, niin näemme Johan Malanin opettavan vastoin Jumalan sanan opetusta. Pyydän sinua tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Kalvinismi ja Raamatun käsikirjoitukset
Kalvinisti ja Phoenix Baptist Churcin vanhimpiin kuuluva James White opettaa, että ns. Aleksandrian tekstiperheen käsikirjoitukset ovat luotettavia ja Bysantin teksti sekä Textus Receptus eivät ole luotettavia tekstejä. Hänen väitteensä johtaa suureen huijaukseen, joka huipentuu ekumeeniseen petokseen päivien lopulla. Tästä syystä on tärkeätä kirjoittaa tästä aiheesta. Koettele ja tutki rukoillen kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Uskonlahko
Raamattu opettaa, että lahko on lihan teko. Tässä kirjoituksessa tuodaan esille mitä Raamattu opettaa lahkosta ja lahkohengestä. Kirjoitus käsittelee lahkohenkeä myös jokapäiväisenä ilmiönä uskomattomien keskuudessa.

Älä tee itsemurhaa
Jos sinä haudot sydämelläsi itsemurhaa, niin sinun olisi hyvä lukea tämä kirjoitus, koska sinä voit saada avun elämääsi ja jatkaa elämääsi onnellisena ihmisenä. Itsemurha on jokaisessa tapauksessa väärä ratkaisu. Jokaisesta elämän umpikujasta löytyy aina ulospääsy. Näin on myös sinun kohdallasi, vaikka kokisit olevasi umpikujassa, josta ei ole ulospääsyä, niin ratkaisu on aina olemassa.

Iisebel
Kun tutkimme Raamatun sanasta Iisebelin toimintaa, niin huomaamme sen että jotkut uskovat toimivat tänä päivänä monessa kohden ihan samalla tavalla kuin Iisebel toimi. Siidonilaisen kuninkaan tytär Iisebel vastusti ja vihasi Jumalan palvelijoita (profeettoja), koska hän halusi palvella omaa jumalaansa oman mielensä mukaisesti.

Martta ja Maria
Martan ja Marian Jeesuksen kohtaaminen on syvällinen ja tärkeä opetus Jeesuksen opetuslapsille

Hengellinen musiikki johtaa ihmisen nisun jyvän tielle
Musiikilla on oma tärkeä osansa evankeliumin työssä. Sydämelläni on jo pitemmän ajan pyörinyt ajatuksia hengellisestä musiikista. Tämän seurauksena kirjoitan niistä ajatuksista, jotka ovat sydäntäni täyttäneet.

Musiikki Jumalan seurakunnassa
Musiikki kuuluu seurakunta elämään, mutta vain sellainen musiikki, jossa lukee made in heaven eikä made in world.

Jumalan mielen mukainen seurustelu
Opetus Jumalan mielen mukaisesta seurustelusta.

Heikkouskoinen
Toivon mukaan tämä kirjoitus voisi auttaa meitä jokaista kasvamaan uskossamme. Minua ainakin sen periaatteet ovat auttaneet. Toivon että tämä opetus saisi enemmän syvyyttä ja tilaa minun sydämessäni ja myös sinun rakas ystäväni Kristuksessa!

Valhe karismaattisuuden ja katolisuuden yhteys
Todellinen Jumalan Hengen vaikuttama karismaattisuus rakastaa Jumalan sanan totuutta, mutta eksyttäjät rakastavat ihmeitä ja syrjäyttävät Jumalan sanan.

Paluu alkuperäiseen uskoon
Lyhyt vetoomus alkuperäiseen uskoon palaamisesta.

Yksi pelastuksen tie ja pelastuksen kokonaisuus
Elämme nykyään ajassa, jossa vaikuttaa monenlaisia opetuksia kristikunnan keskellä. Pelastuksen perusteita pyritään musertamaan ja rikkomaan monin eri tavoin. ekumenian kautta katolisuus on yhä voimakkaammin ujuttautumassa protestanttien keskuuteen. Rooman katolinen kirkko opettaa monista erilaisista pelastuksen teistä Jeesuksen rinnalla. Olen joskus törmännyt sellaiseen ajatukseen, että Raamattu puhuisi monista erilaisista asioista, jotka ovat osallisia pelastukseen, niin että ihminen pelastuisi kadotuksesta iankaikkiseen elämään monien erilaisten Raamatun opettamien asioiden kautta. Jos emme ymmärrä oikein Raamatun opettamaa pelastusta, niin voimme hyvin helposti lipsua ja eksyä esimerkiksi ekumenian kautta hyväksymään katolisen kirkon opin. Pyrin tuomaan esille lyhyesti millainen Raamatun ilmoittama pelastus on, eikä siinä ole mitään ylimääräisiä pelastuksen teitä, vaan kaikki on sopusoinnussa toistensa kanssa keskenään, josta muodostuu yksi pelastuksen kokonaisuus. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Raamattu ja tatuoinnit
Mitä Raamattu sanoo tatuoinneista? Onko Raamatun kanta salliva vai kielteinen tatuoinneille? Tässä kirjoituksessa pyrin tuomaan esille sen miten ymmärrän Raamatun opetuksen Uuden Liiton aikakautena suhtautuvan tatuointeihin.

Ekumenia
Monet Suomessa toimivista uskonnollisista yhteisöistä, kirkoista ja herätysliikkeistä kuuluvat Suomen ekumeeniseen neuvostoon (SEN), ollen siellä jäseninä, tarkkailijajäseninä tai kumppaneina. ekumenia ja sen tavoite ja käytäntö on kuitenkin kavala eksytys ja Jumala tulee tuomitsemaan jokaisen joka joko julkisesti tai salaa hyväksyy tai kannattaa ekumeniaa. Kehotan sinua lukemaan tämän kirjoituksen Jumalan sanalla koetellen, sillä tämä kirjoitus on vakava kehotus jokaiselle Jeesukseen Kristukseen uskovalle, joka on jollakin tavalla mukana ekumeniassa. Olen kokenut sydämessäni, että Herra Jumala Jeesuksessa Kristuksessa on kehottanut minua kirjoittamaan tämän kirjoituksen. Koettele tämän kirjoituksen sanoma Jumalan sanalla!

YouTube poisti videoni jesuiittojen petoksesta
YouTube sensuuri iski. YouTube poisti videoni, jossa ex-jesuiitta Alberto Rivera kertoi jesuiittojen agendasta maailmanhallituksen haltuun ottamisesta.

Menestysteologian väärä evankeliumi
Raamattu opettaa väärien profeettojen ja eksytysten pyrkivän tulemaan sisälle seurakuntaan valheen voimalla ihmeiden ja merkkien kautta, jossa julistetaan rakkautta, mutta ei Jumalan sanan totuuden mukaisesti. Olen saanut sydämelleni tuoda esille eksytyksen, joka opettaa uskovien olevan synnittömiä tässä ajassa (täydellisiä) sekä että uskovasta tulee Jumala Pyhän Hengen voiman kautta. Tässä eksytyksessä on erilaisia versioita ja opetuksia, joista tuon esille muutamia variaatioita. En keskity pelkästään eksytykseen, vaan pyrin tuomaan esille sitä mitä Raamattu opettaa, mikä on Raamatun totuus. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan (Raamattu) avulla rukouksen kera.

- New-Age jumala eksytys

- Kenneth Copelandin New-Age oppi

- Kenyonin valheopit

- Kenneth Haginin väärä evankeliumi

- Joyce Meyerin harhaopit

- Menestysteologeja

 

Voiko uskova elää synnittömästi
Yhä uudestaan uskovien keskuuteen nousee opetus siitä, että uskova voi olla täydellinen ja elää synnittömästi täällä maan päällä. Edellä oleva opetus on todella paha ja vahingollinen harhaoppi. Kehotan sinua tutkien lukemaan kirjoitukseni rukouksen kera.

 

Branhamin vääriä opetuksia
Olen kirjoittanut vuonna 2012 William Branhamista ja hänen vääristä opetuksistaan, jotka tekevät hänet eksyttäjäksi. Branham opettaa toki myös oikein Raamatusta, mutta hän opettaa niin monessa kohden väärin, että henki joka häntä johdatti ja ketä hän seurasi oli valheenhenki, ei Jumalan Henki. Kun tutkimme sitä minkälaisia opetuksia hän opetti, niin siitä voimme tehdä johtopäätöksen ettei kyseessä ollut enää pelkät opilliset erehdykset, vaan että Branham oli tekemisissä valheenhengen kanssa, joka opetti hänelle monia Raamatun vastaisia asioita. Kun tutkimme Branhamin vääriä opetuksia, niin huomaamme sen kuinka niissä on myös samanlaisia vääriä opetuksia, joita opetetaan myös tänä päivänä.

 

Branhamin väärä suhtautuminen naisiin
Olen kirjoittanut aikaisemmin kaksi kirjoitusta Branhamista. Muutamat ihmiset ovat kysyneet minulta, että miksi kirjoitan Branhamista, sillä hän on ollut kuolleena jo vuosia. Olen saanut sydämelleni kirjoittaa Branhamista, koska Jumalan sanan todistuksen mukaan hän oli eksyttäjä ja vielä tänäkin päivänä on ihmisiä, jotka seuraavat Branhamin opetuksia. Ja sen lisäksi, joitakin hänen harhojaan opetetaan myös nykyään muidenkin keskuudessa kuin Branhamilaisten. Joissakin tämän päivän uskovien piireissä vaikuttaa Branhamin väärän opetuksen juuria. Olen kokenut voimakkaasti sydämelläni, että minun on pitänyt kirjoittaa Branhamista, että joku hänen kannattajistaan voisi nähdä totuuden sekä hylätä Branhamin opetukset. Olen kokenut kirjoittaa vielä tämän uuden kirjoituksen Branhamista, jossa käsittelen hänen vääristynyttä opetusta naiseudesta ja kuinka kamaliin asioihin se voi johtaa. Jos luet kirjoitukseni kokonaan, niin silloin ymmärrät miksi kirjoitin tämän kirjoituksen ja miksi Jumala haluaisi vapauttaa ihmiset Branhamin opetuksen raskaasta ja saatanallisesta ikeestä. Koska olemme kaikki vajavaisia, niin tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Millainen ihminen on
Koska olemme kaikki syntisiä niin siksi Jumala haluaa pelastaa meidät. Onhan synti sellainen, joka tuhoaa ja kadottaa ihmisen ikuisesti. Jeesus hyväksyy sinut sellaisena kuin olet, mutta Jeesus rakastaa sinua niin paljon, että haluaa muuttaa sinut Hänen kuvansa kaltaisuuteen. Tämä onkin suurta Jumalan Rakkautta ihmistä kohtaan, että se synti joka haluaa hallita meitä ja tuhota meidät, niin sen Jumala haluaa poistaa meidän elämästämme.

Olenko sairas
Jumala loi paratiisiin terveen ihmisen. Ihmisen langettua paratiisissa pois Jumalan tahdosta ihminen sairastui synti nimiseen tautiin. Tauti on hengenvaarallinen, joka johtaa iankaikkiseen kuolemaan. Potilas ei kykene itse havaitsemaan kuoleman vakavia oireita. Lääkäri (Jumala) on ainoa, joka pystyy näyttämään potilaalle todeksi synti nimisen sairauden

Jeesus ja Lasarus
Sisarten viesti kantautui Jeesukselle, joka viestin kuultuaan viipyi vielä kaksi päivää siinä paikassa, jossa Hän oli. Jeesus sanoi ettei tämä tauti ollut kuolemaksi Lasarukselle, vaan Jumalan kunniaksi, että Jumala Poika sen kautta kirkastuisi. Kahden päivän kuluttua viestin perille tulosta Jeesus lähti matkalle kohti Betaniaa. Miksi Jeesus ei lähtenyt heti matkalle kohti Betaniaa, Hänhän rakastaa ihmistä? Tämä kysymys varmasti nousee sinun ja minun sydämelle. Me tuskailemme ja kipuilemme, kun odotamme Jeesusta. Me huudamme tuskassamme, miksi et Jeesus tule ja auta minua. Miksi Jeesus ei lähde liikkeelle, miksi hän viipyy? Tämä kysymys oli varmasti noussut myös opetuslasten sydämiin. Niin, miksi sinä Jeesus viivyt etkä auta minua? Etkö sinä rakastakaan minua? Oletko hyljännyt minut? Tuntuuko sinusta siltä ettet saa näihin kysymyksiin vastausta?

Jokapäiväinen risti
Se on Jumalan teko, jos me uskomme ja seuraamme Jeesusta ja otamme jokapäiväisen ristimme. Ristin ottaminen ei ole elämässä yhden kerran tapahtuva asia, vaan jokapäiväinen asia. Jeesus kehotti meitä ristille joka päivä. Muista! Jumala vaikuttaa meissä tahtomisen sekä tekemisen, että Hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Lihan kuoleminen sekä ylösnousemus voima on siis Jumalan teko Hänen omissansa. Ihmisen liha ei voi kuolla omassa voimassaan itselleen eikä elää enää omassa voimassaan vaan Herran antamassa ylösnousemusvoimassa, tämä kaikki on Jumalan armo vaikutusta. Suostummeko tähän Jumalan armo vaikutukseen?

Timantti
Timantin hiontaa

Kylväjä vertaus
Jumala käyttää sanassaan paljon vertauksia. Vertausten tarkoituksena on auttaa ihmistä ymmärtämään Jumalan sanaa. Toki vain Pyhä Henki voi avata Jumalan sanan kokonaisilmoituksen ihmiselle, mutta vertaukset ovat tukena ja apuna, jotta me ihmiset voimme silläkin tavoin ymmärtää Jumalan sanaa. Jumala avaa myös vertausten kautta ihmisen sydämen ymmärtämään Hänen sanaansa.

Pieni sananen lihan pienenemisestä
Jeesus itse sanoi, että uskovat kantavat hedelmää ja tuottavat paljon hedelmää sen tähden, jotta Jumala tulisi kirkastetuksi. Sen tähden kun Jumala tulee kirkastua, tulee meidän vähetä. Jos olemme pieniä ja heikkoja, niin nämä ominaisuudet ovat hyväksi palvelutyössämme, koska silloin voi elävä Jumala ilmestyä sinun elämäsi kautta. Itsessään vahvojen ihmisten kautta ei koskaan Jumala ilmesty. Joten anna Jeesuksen tehdä sinut pieneksi, jotta maailma voi nähdä suuren Jumalan.

Jeesus on totinen viinipuu
Jeesus kuvasi itseään viinipuuna, tähän kuvaukseen liittyy syvällinen sanoma. Tämä sanoma on vallankumouksellinen ihmisen lihalle, mutta erittäin tarpeellinen jokaiselle Jeesuksen opetuslapselle, joka haluaa kantaa hyvää hedelmää Jumalalle.

Jumalan liitot
Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton, en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet minun liitossani, ja niin en minäkään heistä huolinut, sanoo Herra. Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

Uusi Liitto
Elämme ajassa joka on laittomuuden aikaa. Laittomuuden aika tarkoittaa että ihmiset elävät syvemmällä synnissä sekä he rikkovat ja kumoavat Jumalan antamat käskyt. Lopun ajan luopumukseen kuuluu myös Uuden Liiton kumoaminen sekä sen alkamisen ajankohdan asettaminen väärään ajankohtaan. Ymmärtääksemme Jumalan ja Hänen kansansa välisiä liittoja meidän tulee tutustua siihen kuinka Jumala on tehnyt liiton aikaisemmin ihmisten kanssa.

Kaksi liittoa
Elämme ajassa lähellä Jeesuksen tulemusta sekä koko Israelin jäännöksen pelastumista Herran Jeesuksen Kristuksen (Messiaan) kautta. Tästä kiitos ja ylistys Jumalalle. Tässä kirjoituksessa käyn erästä lopun ajan vakavaa harhaopetusta, jossa opetetaan väärin Israelin asemaa.

Parannus on Jumalan armotyö
Sillä Jumala on se, joka vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen Jumalan sanan ja Pyhän Hengen kautta sinun sydämessäsi, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.

Raamatun opetus sielusta
Jotta saamme totuuden siitä, mitä Raamattu opettaa sielusta, meidän on tutustuttava Raamatun omaan ilmoitukseen tässä asiassa.

Siunatkaa Israelia
Siunatessanne israelilaisia sanokaa heille: Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua; Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen; Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.

Jeesuksen parantava kosketus
Rukoillaan Jeesuksen opetuslapsina, että Jeesuksen parantava voima saavuttaisi mahdollisimman monta ihmistä, jotka kärsivät mitä erilaisimmista tuskallisista sairauksista. Sielun pelastus on evankeliumin ykkösasia, mutta sairaitten parantuminen kuuluu myös yhtenä osana evankeliumiin. Joten, rukoillaan Jeesuksen terveeksi tekevää voimaa ja voitelua, jotta sairaat tulevat Jeesuksen Kristuksen nimessä terveiksi.

Rukousliinat ei ole Jumalan tahto
Rukousliinojen käyttö ei ole Jumalan tahdon mukaista toimintaa.

Näkökulma tatuointiin
Hyvinkäällä 15.9.2014 hengellisen kokouksen jälkeen keskusteltiin tatuoinneista. Keskustelussa Markku Veilo toi esille näkemyksensä tatuoinneista ja niiden alkuperästä. Kaikilta osin Veilon näkemys ei ollut Raamatun totuuden mukainen sekä se oli osittain yliliioiteltu.

Älä kutsu rabbiksi mestariksi isäksi
Pääotsikon mukainen aihe nostattaa joskus kysymyksen, että mitä tuo oikein tarkoittaa. Pyrin käsittelemään tätä aihetta sen mukaan mitä Raamattu tästä opettaa. Tähän aiheeseen liittyy myös muutamia vääriä opetuksia, jotka tuon esille.

Seurakunta Jumalan sanassa
Raamattu opettaa, että todellinen Jumalan lasten tuntomerkki on keskinäinen rakkaus. Onko meillä todellista Jumalan rakkautta, joka näkyy keskinäisenä rakkautena ja ykseytenä Jumalan kansan keskellä?

Jumalan seurakunnan ykseys
Jumala käski kansaansa rakentamaan Hänelle temppelin. Temppeli rakennettiin siksi, jotta Herra kirkkaus ilmestyisi siellä Hänen kansalleen. UT:n ilmoituksen mukaan uskovat ihmiset ovat Jumalan temppeleitä, joiden kautta Jumala puhuu tälle maailmalle. Seurakunta on siis Jumalan temppeli. Tässä kirjoituksessa tutkin Herran temppelin ja Jerusalemin muurien rakentumista Esran ja Nehemian kirjan kautta sekä myös UT:n kirjoituksien perusteella. Tarkoituksenamme on tarkastella sitä miten Herran temppeliä sekä Jerusalemin muureja rakennetaan ja minkälaisia vaiheita temppelin sekä muurin rakentamisessa käydään läpi.

Melkisedek kuningas ja pappi
Kautta historian Melkisedekistä on ollut monenlaista tulkintaa, jotkut sanovat hänen olevan Herra Jeesus, toiset sanovat hänen olevan taivaallinen enkelihahmo maan päällä ja joidenkin mukaan hän oli esikuvaa Jeesuksesta. Melkisedekistä on myös monta muunlaista tulkintaa. Minulta on usein kysytty sitä kuka Melkisedek oli. Tutkittuani Raamatun sanan opetusta olen saanut sellaisen ymmärryksen ettei Melkisedek ollut Herra Jeesus, vaan Herran Jeesuksen esikuva, mutta ei sama henkilö kuin Herra Jeesus. Kun luemme koko Raamatun ilmoitusta, niin silloin ymmärrämme ettei Melkisedek voi olla sama henkilö kuin Herra Jeesus. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Raamatullista nuhtelua
Raamatullisen nuhtelun tarkoitus on palauttaa asiat Raamatullisen uskon mukaiseen järjestykseen. Nuhtelun tarkoitus ei ole nolata toista oman oikeaoppisuuden pönkittämiseksi, vaan nuhtelu tulee tehdä sävyisästi sekä nöyrästi, jotta nuhdeltava huomaisi tilansa, missä synti on tuhoamassa häntä. Eli emme lynkkaa toista, vaan kyynelillä kehoittaen ja rakastaen olemme ohjaamassa sisarta tai veljeä pois synnistä, joka tuhoaa hänet.

Ekumeenista eksytystä
Tämän päivän muoti käsite on asia. Mutta mitä asia tarkoittaa? Uskonnollinen maailma tarkoittaa ekumenialla sitä, jotta kaikki uskonnot voisivat olla yhtä. Katolisen kirkon päämies Paavi, puhuu ekumenialla kaikkien kirkkojen näkyvästä ykseydestä sekä, jotta kaikki uskonnot johtavat Jumalan luokse.

Ekumeeninen joulu 2018 ja Marian palvonta
Ekumeeninen joulu Suomen Turussa tuomiokirkossa vuonna 2018 sai teemakseen "Sopu sijaa antaa" ja tilaisuudessa tuotiin esille erityisesti syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäiseminen. Kirkkokuntien ekumeenisen rauhanvetoomuksen esittivät evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio Luoma, ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo, katolisen kirkon Helsingin piispa Leo Sippo ja vapaiden kirkkokuntien edustaja helluntaikirkon toiminnanjohtaja Esko Matikainen. Humanitaarisen viestin tuojaksi oli valittu rap-artisti ja kirjailija Karri Miettinen "Paleface". Tilaisuudessa laulettiin useita lauluja, joista kaksi oli Marian palvonta lauluja. Tästä syystä tilaisuutta voi hyvällä syyllä kutsua otsikolla ekumeeninen joulu 2018 ja katolinen Marian palvonta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Onko Jeesus syntynyt joulukuun 25. päivä?
Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja, dosentti ja teologian tohtori Juha Ahvio kirjoitti 19.12.2019 Patmos blogiin kirjoituksen: Joulu joulukuusineen julistaa Jumalan Pojan inkarnaatiota. Kirjoituksessaan Ahvio viittaa myös kolme vuotta sitten kirjoittamaansa artikkeliin: Onko joulu pakanallinen vai kristillinen juhla? Ahvio kirjoittaa puolustavansa perinteistä kristillistä vakaumusta, jonka mukaan joulun juhliminen 25. joulukuuta olisi alkuperältään kristillinen juhla ja että Jeesus Kristus olisi syntynyt joulukuun 25. päivänä. Juha Ahvio on ansiokkaasti puolustanut Raamatun sanan totuutta osoittaen kuinka nykyajassamme vallitsevat sukupuoli ja seksuaalisuuden vääristymät ovat todellakin vääristymiä eivätkä vastaa biologista todellisuutta ja luonnollista seksuaalisuutta. Monissa muissakin asioissa Ahvio on kunnostautunut ansiokkaasti puolustaessaan Raamatun sanan totuutta. Raamatun sanaa ja historian todistusta tutkimalla näemme joulun olevan sekä pakanallinen että "kristillinen" juhla (katolisen kirkon asettama), mutta ei Jumalan, Herran Jeesuksen tai Raamatun asettama juhla, eikä alkuseurakuntakaan opettanut joulusta, eikä juhlinut joulua. Tarkoitukseni ei ole hyökätä ketään vastaan tai lyödä ketään, vaan sävyisyyden Hengessä tutkia ja osoittaa Raamatun sanan todistuksen kautta mihin vuodenaikaan Herra Jeesus syntyi. Jos uskomme ja seuraamme katolisen kirkon asettamaa perinnettä, niin päädymme sen asettamaan aikaan Jeesuksen syntymisestä joulukuun 25. päivänä. Jos uskomme ja seuraamme Raamatun opetusta tästä asiasta, niin meille avautuu VT:n esikuvien kautta ajankohta, jolloin Herra, Pelastaja ja Messias Jeesus syntyi maan päälle. Raamatun sanan esikuvallisuus sekä Raamatun oma sanoma avaa meille ihmeellisellä tavalla ajankohdan, jonka Jumala valitsi Poikansa syntymiseen lihaksi (ihmiseksi) maan päälle. Raamatun ydin on pelastuksen evankeliumi uskon kautta Herraan Jeesukseen ja Raamatun opettamat esikuvat Messiaan syntymisestä vahvistavat ja tukevat Raamatun ilosanomaa Herrasta Jeesuksesta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Kalastajakylän tarina
Olipa kerran pieni satamakylä kymenlaaksossa. Elämä kylässä oli epäjumalanpalveluksen kyllästämää, sillä siellä uskottiin maahisiin ja kaiken maailman metsänpeikkoihin. Elämä kylässä pyöri kalastuksen ympärillä, jossa turvattiin merenhaltijan Ahdin antamaan kalaonneen.

Hebrean kielisiä rukous-sanoja
Hebrean kielisten rukousta tarvittavien sanojen merkityksistä avautuu syvällistä ulottuvuutta rukoilemiseen.

Isä meidän rukous
Isä meidän rukous.

Jeesus on luvattu Messias
Tämä kirjoitus on tarkoitettu juutalaisten evankelioimiseen. Linkkiä sekä kirjoitusta voi levittää juutalaisille. Tai sitten käyttää hyväksi sivulla olevaa informaatiota juutalaisten voittamiseksi Jeesukselle.

Juutalaisuus ja Messias usko
Tämä kirjoitus on tarkoitettu ensisijaisesti juutalaisille, mutta toki sitä saa lukea kaikki ihmiset kaikista kansoista. Raamattu kehottaa siunaamaan Israelia ja koska Herran Jeesuksen opetuslapsena siunaan ja rakastan Israelia, niin siksi olen kirjoittanut tämän kirjoituksen todistukseksi niin juutalaisille kuin pakanoille, että Herra Jeesus on Israelin ja koko maailman Messias.

- Talmudin todistus Messiaasta
- Messiaan tulemus Talmud ja Uusi Testamentti
- Talmud Messias ja Jumalan Poika
- Vaimon siemen Talmud ja Raamattu

- Neitseestä syntyminen
- Israelin Messias sovittaa synnit
- Syntien anteeksisaaminen Israelin Messiaan kautta

Jerusalemin portit
Raamatussa on jonkin verran esikuvallista opetusta, jossa joillakin asioilla vanhan liiton puolella on hengellinen merkitys Uudessa Liitossa. Yksi tällainen esikuvallisuus löytyy Nehemian kirjan 3 luvusta. Jerusalemin porteilla Nehemian kirjassa on selkeä hengellinen merkitys, jota tutkimme tässä kirjoituksessa.

Siiloan hiljaa virtaavat vedet
Jos haluamme uskoa ja palvella Jumalaa, niin meidän tulisi olla Siiloan hiljaa virtaavan veden kaltaisia, joka tyytyy hiljaa virtaamaan ja pysyy uomassaan, eli pysyy Jumalan tahdossa ja asetuksissa. Siiloan hiljaa virtaavat vedet kuvaa Jumalan asetuksia, joita Jumalan kansa ei saisi halveksua, vaan meidän tulisi ottaa ilolla vastaan Jumalan asetukset ja Hänen tahtonsa. Siiloan hiljaa virtaavat vedet edustavat Jumalan valintaa ja asetuksia, joka on hiljaista ja lempeää, joka ei suunnittele pahaa veljelleen, vaan rakastaa Jumalaa ja Hänen totuuttaan sekä veljiään, sisariaan ja lähimmäisiään.

Ilmestysmaja
Opetusta ilmestysmajasta kuvien kera.

Jeesuksen Kristuksen veri
Jeesuksen Kristuksen Pyhän veren kautta on minulla myös pääsy kaikkein pyhimpään Isän tykö.

Katkeruudesta vapautuminen
Katkeruus on asia, joka on synti. Jumalan rauha ja pyhitys ovat asioita, joita Jumala vaikuttaa uskovassa Pyhän Hengen kautta. Katkeruus on asia, joka on synti ja joka saastuttaa katkeran ihmisen. Katkeruuden vallassa oleva uskova ei pääse eteenpäin uskontiellä ennen kuin tekee parannuksen katkeruudestaan.

Messiaan "koodi"
Jumalan sana ei ole kätketty sanoma tai salainen koodi. Jumalan sanassa on monta ulottuvuutta. Kaikkein tärkein on kirjaimellinen sanoma, joka on Jumalan sanan perusta. Vertauskuvat ja symboliset merkitykset ovat ja tärkeitä elementtejä Jumalan sanassa. Heprealaiset aakkoset sisältävät kirjaimellisen ja symbolisen merkityksen. Kun esimerkiksi tutkimme sanojen Messias ja Jeshua kirjainten kirjaimellisia ja symbolisia merkityksiä, niin ne osoittavat suuntaan, jossa sanat ja sanoma on identtinen sille kuinka Kirjoitukset esittävät Messiaan ja Hänen toimintansa. Ei ole sattumaa, että Jumala valitsi Kirjoitusten (VT) kieleksi heprean, eikä sekään ole sattumaa, että näiden kirjainten merkitykset kertovat Messiaasta ja Hänen toiminnastaan. Jumalan sanassa on monta ulottuvuutta, joista tietenkin tärkein on kirjaimin kirjoitettu sanoma.

Pelastuminen kuolinvuoteella
Herra Jeesus sanoi, että jos ihminen uskoo Häneen, ja vaikka hän kuolee, niin hän elää. Kun ihminen kuolee uskossa Herraan Jeesukseen, niin hän kokee ruumiillisen kuoleman, mutta hänen sielunsa elää iankaikkisesti Jumalan luona. Uskovan ihmisen elämä ei pääty kuolemaan, koska kuoleman jälkeen alkaa vasta todellinen iankaikkinen elämä Jumalan luona.

Kirkas kointähti
Jesajan kirja 14:12 kertoo kointähdestä (Luciferista) kansojen kukistajasta. Ilmestyskirja 22:16 kertoo Jeesuksen olevan kirkas kointähti. Jotkut ymmärtävät Jeesuksen olevan Luciferin jälkipolvea tai itse Lucifer. Kun tutkimme tarkasti Jesajan kirjan 14 luvun, niin sen jälkeen ymmärrämme ettei Jeesus ole Lucifer sen lisäksi ymmärrämme myös kuka on Jesajan kirjan 14 luvun kansojen kukistaja (Lucifer).

Raamatun jättiläiset
Monia ihmisiä askarruttaa ketkä ovat Raamatun mainitsemat jättiläiset ja Jumalan pojat. Myös uskovien keskuudessa on siitä erilaisia tulkintoja. Tässä kirjoituksessa käyn läpi sitä mitä Raamattu sanoo Jumalan pojista ja jättiläisistä.

Kunhan Kristusta julistetaan
Paavali ei antanut hyväksyntää vääryydelle, ikävä kyllä meidän käännöksestä voi saada virheellisesti sellaisen kuvan, mutta kun sen lukee tarkasti rukouksessa ja katsoo alkutekstiä tai tarkkoja käännöksiä asia on ihan selvä siitä mitä Paavali tarkoitti tuossa kohden. Paavali iloitsi siitä, että Kristusta julistettiin totuudessa.

Menestysteologian harhaoppeja
Menestysteologian julistajat uskovat Jumalan tehneen ihmisestä Jumalan (pikku jumalan). He uskovat että heillä on nyt jumalina sama auktoriteetti kuin Jumalalla on, kun he käyttävät tätä auktoriteettivaltaa uskon kautta Kristuksessa. Raamattu ei opeta Jumalan tehneen meistä Jumalia, vaan Jumalan kuvan kaltaisen, joka tarkoittaa ihmistä jonka tuli elää elämänsä Jumalan tahdossa, eli vanhurskaasti ja oikeamielisesti.

David Herzog väärä profeetta
Suomessakin vieraillut David Herzog eksyttää uskovia opetuksiensa ja okkulttisten riivaajahenkien voimien kautta. Kun tutkimme Davidin opetusta ja toimintaa, niin näemme ettei se Raamatullista uskoa, vaan New-Age uskoa sekä okkultiikkaa ja pimeyden oppeja. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan todistuksen kautta rukouksessa viipyen.

David Herzogin "voitelu"
David Herzogin toiminta ja opetus jakaa uskovat kahteen erilaiseen leiriin, sillä osa uskovista pitää häntä Jumalan miehenä ja osa uskoo hänen olevan väärä profeetta, joka toimii valheenvoimalla. Raamatun sanan opetus kertoo meille kuinka Jumalan Pyhä Henki toimii. Kun tutkimme esimerkiksi apostolien tekoja, UT:n opetuskirjeitä sekä evankeliumien tekstejä, niin näemme hyvin selkeästi sen millä tavalla Jumalan Pyhä Henki toimii. Kehotan sinua tutkimaan kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksessa viipyen. Kyse ei ole David Herzogin mustamaalaamisesta tai lyömisestä, vaan Raamatullisesta arvioinnista ja koettelemisesta. Koettelemisen ja arvioinnin kautta päädymme selkeään ja kiistattomaan lopputulokseen, jonka mukaan Herzog on eksyttäjä, joka toimii valheenvoimalla.

Vastaus Herzogin puolustajille
Koska olen itse kirjoittanut julkisesti Herzogista ja hänen vääristä opetuksistaan, niin koen sydämessäni, että minun on vastattava kirjoitukseni kautta julkisesti kaikille Herzogin puolustajille. Tarkoituksena ei ole riidan haastaminen, vaan Raamatun sanan kautta tutkia sitä mitä Herzog opettaa ja miksi pidän häntä eksyttäjänä. En ole kirjoittanut tätä kirjoitusta siksi, että pyrkisin luomaan kahden eri leirin välille jännitteitä, vaan siksi että itse kukin tutkisi rukouksen kera Raamattua ja löytäisi sieltä totuuden. Herzogin puolustajien joukossa on vilpittömiä uskovia, jotka ovat eksyneet tukemaan Herzogia ja hänen harhaoppejaan. Tämä kirjoitus ei ole lyömäase heitä vastaan, vaan Raamatun sanan valossa tehty kirjoitus, jonka tarkoituksena on totuuden löytyminen. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksessa viipyen.

Pimeyden saatanallisin eksytys
Monet uskovat ajattelevat ja opettavat etteivät riivaajahenkien (valheenhenget)  vallassa olevat eksyttäjät voi julistaa evankeliumia tai sanoa evankeliumin olevan totuus. Tämä on pimeyden saatanallisin eksytys, sillä Raamatun mukaan valheenhengessä oleva eksyttäjä voi sanoa evankeliumin olevan totuus. Jos luulemme ettei valheenhengen voimassa toimiva voi julistaa evankeliumia, niin silloin olemme itse vaarassa eksyä, sillä Raamatun opetuksen mukaan tietäjähengen vallassa oleva nainen seurasi Paavalia ja hänen kanssaan olevia uskovia huutaen ja sanoen: "Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita. jotka julistavat teille pelastuksen tien. Raamatun opetuksen mukaan valheenhengen vallassa oleva eksyttäjä voi sanoa evankeliumin olevan pelastuksen tie. Käyn kirjoituksessani läpi tätä aihetta muutamien näkökulmien kautta, esimerkiksi siten että mistä tiedämme eksyttäjän olevan eksyttäjä, vaikka hän sanoisi evankeliumin olevan totta ja pelastuksen tie. Raamattu paljastaa meille sen millä tavalla opimme erottamaan valheenhengen ja Jumalan Hengen toiminnan kun on kyseessä evankeliumin julistaminen. Kirjoitukseni ei käsittele pelkästään eksytystä, vaan myös Raamatun sanan totuutta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

- Tietäjähenget ja pelastuksen tie
- Valheenvoimalla tunnustekoja ja ihmeitä
- Raamatullinen suhtautuminen syntiin
- Oikean ja väärän evankeliumin ero

Pimeyden kavalin eksytys
Jos haluat saada selville sen miten opit erottamaan valheenhengen ilmoittaman evankeliumin Jumalan Hengen ilmoittamasta evankeliumista (miten erotat oikean ja väärän), niin lue kirjoitukseni rukouksen Hengessä, tutkien ja koetellen kirjoitukseni Jumalan sanalla, ettet eksy tässä yhä pimenevässä ajassa, jossa vääriä profeettoja nousee eksyttämään Jumalan kansaa.

Radio Dei debatti David Herzog
Radio Dein viikon debatti 21.5.2014 nostatti mieleeni paljon ajatuksia sekä näkökulmia siitä mitä David Herzog opettaa ja mikä on hänen "voitelunsa" tausta. En ole samaa mieltä Mika Jantusen David Herzogista. Tähän alkuun haluan tuoda esille ettei tarkoitukseni ole hyökätä henkilökohtaisesti Herzogia tai Jantusta, vaan pyrkiä Raamatun opetuksen mukaan tutkimaan ja koettelemaan kaiken Pyhässä Hengessä Raamatun sanan avulla rukouksen kera. Sen tähden haastan myös sinut tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni Pyhän Hengen vaikuttamana Raamatun sanan avulla rukouksen kera. Kirjoitukseni tarkoitus ei ole ruotia harhaoppeja, vaan tuoda esille epäraamatullisia opetuksia sekä toimintatapoja, mutta tuoda myös esille miten Raamattu opettaa niistä asioista, joita väärin opetetaan. Älä luule minun olevan kiistojen kipeä tai ihminen, joka luulee olevansa muita parempi jne. Kyse on tärkeästä asiasta, josta tuon esille asiat niin kuin ne ymmärrän. Olen pieni ja heikko erehtyväinen ihminen, siksikin sinun on syytä tutkia ja koetella kirjoitukseni.

Avoin keskustelu Herzogista
Jokainen meistä seisoo henkilökohtaisesti Jumalan edessä sanoinemme ja tekoinemme, sillä joudumme vastuuseen Kaikkivaltiaan Jumalan edessä siitä mitä olemme sanoneet ja tehneet tässä maailmanajassa. Kirjoitukseni ei ole syytös ketään kohtaan, vaan haaste jokaiselle uskon sisarelle ja veljelle tutkimaan uskomme perusteita, että onko uskomme ja toimintamme Jumalan tahdon mukaista ja täyttääkö se Jumalan sanan totuuden kriteerit sekä onko elämässämme näkyvissä Pyhän Hengen vaikuttamaa hedelmää.

Kirkkauden salaisuudet paljastetaan
Olen kirjoittanut useita kirjoituksia nettisivuilleni David Herzogista. Syy miksi olen kirjoittanut hänestä niin usein johtuu siitä, että Herzog on mukana lopunajan eksytyksessä. Hän käy myös usein Suomessa ja siksi minun tulee suomalaisena uskovana tuoda esille niitä asioita, jotka koskettaa Suomea ja suomalaisia. Tarkoitukseni ei ole ainoastaan ruotia Herzogin vääriä opetuksia, vaan tuoda esille se mikä on Raamatun totuus asioista, joista Herzog opettaa väärin. Kirjoitukseni keskipiste on Raamatun totuus Herrassa Jeesuksessa. Luin Herzogin kirjan Mysteries of the Glory Unveiled - Kirkkauden salaisuudet paljastetaan, koska koin sydämessäni, että minun tulee käsitellä Jumalan sanan valossa kirjassa olevia opetuksia ja käsityksiä. Herzogin kirja ei paljasta Jumalan kirkkauden salaisuuksia, vaan Herzogin epäraamatullisen teologian sekä väärät opetukset.

Menkää kaikkeen maailmaan
Tämän vuoden (2014) viikolla kolmekymmentä sain vahvistuksen Jumalalta sydämeeni, että minun tulee tulee katsoa Internetin välityksellä Ihmeiden Aika tapahtumaa Olympiastadionilla 26.-27.7.2014, koska Jumala haluaa puhua minulle sen kautta. Kuin lähetykset alkoivat, niin Jumala alkoi puhumaan minulle voimakkaasti, että katso tarkasti mitä näet ja vertaa sitä Raamatun sanan opetukseen. Tuon esille sen mitä näin Helsingin Olympiastadionilla sekä sen mitä Jumala puhui sydämelleni ja mitä Raamattu opettaa evankeliumin julistamisesta. Ymmärtääksesi sen mitä olen sanonut ja tarkoittanut, niin sinun tulee lukea koko kirjoitukseni, ei vain osia sieltä täältä. Toivon ettei sinulla olisi minkäänlaisia ennakkoluuloja kun ja jos luet kirjoitukseni, niin pyri lukemaan se rehellisesti sekä tutki ja koettele lukemasi Raamatun sanan kautta rukouksen kera.

Amightywind sivuston opetukset
Amightywind sivuston opetukset herättävät uskovien keskuudessa ristiriitaisia tuntemuksia, jotkut ovat sen puolella ja toiset sitä vastaan. Aion tässä kirjoituksessa tarkastella amightywind.com sivuston opetuksia Jumalan sanan valossa. Raamatun sanan totuuden valossa on kiistaton totuus, että amightywind sivuston opetukset perustuvat eksytykseen sekä useaan väärään ja vahingolliseen opetukseen. Toki se on totta, että amightywind sivusto opettaa myös ihan oikeita Raamatun opetuksia, mutta sivuston opetuksen perusta on kuitenkin eksytyksessä. Tarkoitukseni ei ole synnyttää riitoja uskovien välille tai lyödä ja mustamaalata amightywind sivuston henkilöitä, vaan tutkia ja koetella sen opetuksia Raamatun sanan totuuden kautta. Amightywind sivuston opillinen perustus on tukeutunut väärään ja eksyttävään opetukseen, joka on vahingollinen ja turmiollinen jokaiselle joka uskoo ja seuraa amightywind sivuston opetuksia. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanalla rukouksen kera.

-
Väärä opetus: Pyhä Henki on äiti Jumala
-
Ylienkeli Miikael eksytys
-
Nimi Jahushua ja eksytys

Kultapöly ilmiön alkuperä
Kun tutkimme kultapöly ilmiön taustoja, josta Herzogkin opettaa Jumalan uutena kirkkauden ilmiönä, niin tulemme huomaamaan ettei kultapöly ilmiö ole suinkaan mikään uusi ilmiö kuten esim. Herzog opettaa, vaan sitä on tapahtunut aikaisemminkin, sillä katolisen kirkon Maria kultin Jeesus sekä Maria ilmestysten kautta on tapahtunut kultapöly ihmeitä katolisten keskuudessa ympäri maailmaa. Toivon ja rukoilen, että tutkit ja koettelet kirjoitukseni Raamatun sanan totuuden kautta rukouksen kera Pyhässä Hengessä. Koen hyvin voimakkaasti, että Jumala haluaa varoittaa kansaansa eksymästä ja Hän haluaisi johdattaa jokaisen omansa pois kultapöly ilmiön sekä kaiken muun valhevoimaan perustavan manifestaatioiden keskeltä. Kirjoitukseni ei ole eksytyksen metsästämistä, vaan Herran Jeesuksen kirkastamista sekä hätähuuto eksyneille, että heidän silmänsä ja sydämensä avautuisivat näkemään totuuden voidakseen hylätä äärikarismaattisen eksytyksen, joka voi johdattaa heidät lopulta pois pelastuksen tieltä.

Musta messu ja lapsiuhrit
Katolisen kirkon ympärillä on kuohunut useita vuosia pedofilia skandaaleja. Uusin kohu paljastaa, että katolisen kirkon sisällä on harrastettu rituaalisia lapsimurhia, joiden verta on nautittu kirkon saatanallisessa mustassa messussa. Kyseessä ei ole katolisen kirkon parjauskampanja, vaan tosiasia, sillä katolisen kirkon sisäpuolelta on vuotanut ulos todisteita siitä, että katolisessa kirkossa harjoitetaan saatanallisia rituaaleja. Viimeaikaiset katolista kirkkoa koskevat paljastukset tuovat esille sen tosiasian, että katolinen kirkko ei ole Jumalan seurakunta, vaan Ilmestyskirjan kuvaama suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti. On todella järkyttävää millaisia kauhistuksia katolinen kirkko on tehnyt koko olemassa olevan historiansa ajan. Todella ikävää on se että monet ihmiset ovat virheellisesti ja väärin perustein luulleet Rooman katolisen kirkon edustavan Raamatullista kristinuskoa, jota se ei suinkaan edusta. Olen kirjoittanut tämän kirjoituksen sen tähden, että uskonnollinen sekä valtaeliitin valhe paljastuisi ja ihmiset voisivat löytää todellisen totuuden. Ymmärrän hyvin sen, että monet eivät tule uskomaan kirjoitustani ja pitävät sitä mustamaalaamisena ja panetteluna, mutta julkisuuteen vuotaneet todisteet todistavat sen, että kirjoitukseni on esim. totta koskien katolisen kirkon mustaa messua. Tiedän myös sen, että kirjoitukseni voi aiheuttaa minulle monenlaisia ikäviä seuraamuksia, mutta en voi vaieta ja sulkea suutani niiden hirvittävien asioiden tähden, joita jesuiitat, katolisen kirkon johto ja jotkut valtaeliitin edustajat tekevät tässä maailmassa.

Saatanallinen katolinen kirkko
Katolilainen Emil Anton kirjoitti 7.10.2019 kirjoituksen Israelin kuninkaista Kristuksen kirkkoon. Antonin kirjoituksesta tulee esille törkeä Raamatun sanan totuuden vääristeleminen jonka kautta pyritään tuomaan esille sitä, että katolinen kirkko olisi sama asia kuin Uuden Testamentin alkuseurakunta tai sen jatkumo. Katolisella kirkolla ja sen jäsenillä on tässä ekumeenisessa ajassa sellainen agenda, että kaikki mitä Raamattu opettaa, niin sieltä löytyykin juuri ja tausta katoliselle kirkolle. Toisin sanoen katolinen agenda pyrkii sanomaan, että kaikki mitä löydät Raamatusta on joko katolisen kirkon esikuvaa tai opettaa suoraan katolisesta kirkosta. Totuus on kuitenkin se, että katolinen kirkko on saatanallinen kirkko, eikä katolinen kirkko edusta Raamatun kristinuskoa, koska katolinen kirkko on saatanallinen ja antikristillinen lahko, Babylonian uskonnon perillinen ja sen jatkumo. Koska monet uskovat eivät ole tietoisia siitä mitä katolinen kirkko todellisuudessa edustaa, niin siksi joudun tai saan kirjoittaa tästä aiheesta. Kirjoittaessani katolisesta kirkosta, niin samalla kirjoitan siitä mikä on Jumalan sanan totuus. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Voiko uskova vierailla taivaassa?
Tänä aikana tietyissä uskon piireissä olevat ihmiset opettavat uskoville ihmisille olevan mahdollista käydä vierailulla Jumalan taivaassa ja palata sieltä takaisin kertomaan millaista taivaassa on ja mitä Jumala puhui heille taivaassa. Raamatun kokonaisopetuksen mukaan ihminen ei voi käydä fyysisesti syntiin langenneessa ruumiissaan elossa ollessaan Jumalan taivaassa ja palata sieltä takaisin kertomaan taivaasta ja Jumalasta. Raamattu kuitenkin opettaa, että Jumala antoi muutamille uskoville ihmisille Hengessä ilmestystä tai unessa näkyä taivaasta ja joistakin asioista, joita siellä oli. Kun tutkimme Raamatun sanan opetusta, niin sieltä tulee selkeästi esille, että tässä maailmanajassa oman aikakautensa aikana (maallinen elämä) elävä ja oleva ihminen ei voi syntiinlankeemuksen ruumiissa  käydä taivaassa Jumalan luona vierailulla ja palata sieltä takaisin maan päälle. Opetuksessa koskien vierailuja Jumalan taivaassa on paljon sekaannusta sekä väärää opetusta, joka vääristää pahasti uskovan ihmisen asemaa uskonelämässä ja Jumalan edessä. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Koettele opetukseni
Kehotan lukijoitani koettelemaan opetukseni. Eräs uskon veli ja ystäväni on koetellut opetustani ja tehnyt siitä pitkän selonteon, jonka julkaisen omilla sivuillani. Käytän ystävästäni nimikirjaimia JK. JK on tuonut esille tärkeitä asioita ja siksi ne on syytä käydä läpi julkisesti. Kehotan sinua yhä edelleen tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni Jumalan sanalla rukouksen kera.

Enkelin ilmoitus
Kun Jeesus oli syntynyt niin enkeli ilmoitti yöllä paimenille, jotka vartioivat lammaslaumaa suuren ilosanoman sanomalla:"Minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle: teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa."

Eesauta minä vihasin
Eesaun ja Jaakobin tarinassa on meille paljon opettavaista. Eesau myi esikoisuutensa Jaakobille leivästä ja hernekeitosta. Luonnollinen tarve (nälkä) ajoi ohi esikoisuuden. Myöhemmin kun Eesau tajusi mitä hän menetti, niin hän aikoi tappaa Jaakobin. Alkukielen sana tarkoittaa vihaamista siinä kohden missä sanotaan Jumalan vihanneen Eesauta. Kun tarkastelemme sitä missä ja miksi se on sanottu, niin ymmärrämme mistä on kysymys.

Apt 1 arvan heitto
Apostolit olivat arpaa heittäessään ilman Pyhän Hengen voimaa ja helluntain kokemusta. Siksi Jumala salli heidän toimia vanhan ja tutun tavan mukaan, mutta Jumala oli se, joka antoi oikean arvan tulla esille. Tuo arvan heitto oli siis siihen aikaan ihan tavallinen keino valita ihmisiä johonkin. Apostolit heittivät arpaa ollen vanhan Aatamin alaisuudessa. Helluntai kokemuksen jälkeen Jumala ei enää sallinut vanhoja tapoja, vaan kaikki tapahtui Uuden Liiton järjestyksen mukaisesti Pyhässä Hengessä. Eikä helluntain jälkeen olekaan missään kohtaa, jossa apostolit olisivat ratkoneet asioita arpaa heittämällä. Helluntain jälkeen heillä oli suora yhteys Jumalaan Pyhässä Hengessä ja he rukoilivat Häntä Hengessä ja totuudessa. Arvan heittäminen on siten epäraamatullista eikä kuulu Uuden Liiton uskoville. Meidän tulee ymmärtää se, että Jumala salli sen siksi koska apostoleilla ei ollut vielä Pyhää Henkeä sydämessä siinä hetkessä, mutta helluntain jälkeen ei enää tarvittu arpoja sillä heillä oli suora yhteys elävään Jumalaan.

Vehnä ja Luste
Luste oli israelilaisen maanviljelijän huolenaihe Jeesuksen Kristuksen ajan Israelissa. Varhaisessa kasvuvaiheessa luste muistutti niin paljon vehnää, että asiantuntijakaan ei kyennyt erottamaan sitä vehnästä. Mutta kun luste kasvoi, niin lapsikin pystyi erottamaan sen vehnästä. Mutta alkuvaiheessa lustetta oli mahdotonta erottaa vehnästä ja lusteen juuretkin olivat kietoutuneet toisiinsa sekä vehnän juuriin, että jos se olisikin tunnistettu, niin sen pois kitkemisessä olisi myös vehnäkin kitkeytynyt pois. Luste oli myrkyllinen kasvi, joka aiheutti huimausta sekä oksentelua. Mutta kun vehnä ja luste kypsyivät ne voitiin helposti erottaa sekä vehnä voitiin myös leikata talteen, siten ettei luste päässyt mukaan turmelemaan satoa.

Entisten katolilaisten todistuksia
Vuonna 2004 kävin Internetissä monia keskusteluja entisten katolilaisten kanssa, jotka olivat tulleet uskoon ja hylänneet katolisen kirkon. Keskustelut käytiin englanninkielellä, mutta nyt yli kymmenen vuotta näiden keskustelujen jälkeen käänsin ne suomenkielelle.

Misantropia (ihmisviha)
Olen tutkinut tätä uutta ideologiaa (ihmisvihaa) ja siinä näkyy selkeästi ne yleiset tunnusmerkit, joilla saatana pettää ihmisiä, eli paha puetaan hyvyyteen, jonka puolesta nämä petetyt taistelevat ja jotkut antavat jopa henkensä saaden "sankarin viitan" ja "marttyyrin viitan" harteilleen ja "sankarin" maineen. Näin he luulevat, vaikka he ovat pahan puolella, eivätkä edustaa hyvyyttä.

 

eXTReMe Tracker