ORTODOKSINEN KIRKKO

 

 

 

 

Ortodoksisen kirkon nimi on varsin mahtipontinen, sillä ortodoksi tarkoittaa oikeaoppista. Tutkin tässä kirjoituksessa ortodoksikirkon oppia, mitä se oikein opettaa ja onko ortodoksikirkon oppi Raamatullinen vai ei. Kirjoituksessani ortodoksikirkon opinkohdat sekä Raamatun kohdat ovat kursiivissa.

 

Tarkoituksenani ei ole pilkata tai halveksua ortodokseja, vaan tutkia Raamatun sanan valossa ortodoksikirkon oppia ja verrata sitä Raamatun opetukseen. Kehotan sinua tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni Raamatun sanan avulla.

 

Sisällys:
Opetus Jumalan sanasta
Vesikaste
Ehtoollinen
Ikoni
Ortodoksikirkon perimätieto
Vainajat ja pyhäinjäännökset
Maria
Ortodoksisia tapoja
Heresia sanan määritelmä

 

 

 

 

Opetus Jumalan sanasta

- Kirkon käsityksen mukaan Raamattu yksinänsä ilman perimätietoa, ilman elävää tulkitsijaansa, on riittämätön yksimielisen totuuden lähteeksi.

 

- Raamattu ja traditio eivät kumpikaan yksinään sisällä koko jumalallista ilmoitusta, vaan ne molemmat yhdessä muodostavat Kristuksessa jumalallisen ilmoituksen täyteyden. Metropoliitta Johannes: Kirkkoisien perintö.

 

- On kuitenkin huomattava ja voimakkaasti korostettava, että Raamattu ei ole kristillisen uskon ainoa lähde, vaan sen rinnalla on pyhä traditio. Traditio täydentää ja selventää Raamattua sekä auttaa ymmärtämään sitä oikealla tavalla. Metropoliitta Johannes: Kirkkoisien perintö.

 

Herra Jeesus sanoi ihmisten perinnäissääntöjen laatijoiden ja niiden noudattajien palvelevan turhaa Jumalaa, koska Jumalaa ei voi palvella ihmiskäskyjen eikä ihmisten tekemien perinnäissääntöjen kautta. Ortodoksinen kirkko halveksuu Jumalan sanaa ja nostaa sen rinnalle omat isien perinnäissäännöt. Raamattu ei opeta mitään pyhästä traditiosta, vaan että Jumalan sana on kokonansa totuus, ainoa ilmoitus ja totuus Jumalan seurakunnalle.

 

Mark 7:7,8 mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä’. Te hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöä."

 

Ps 119:160  Sinun sanasi on kokonansa totuus, ja kaikki sinun vanhurskautesi oikeudet pysyvät iankaikkisesti

Vesikaste

- "Pyhä kaste ja mirhavoitelu ovat porttina Kristuksen kirkon jäsenyyteen ja Herran pyhä ehtoollinen on tämän jäsenyyden kruunaus

 

- Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen veteen upottamisen kautta kastettava kuolee synnille ja syntyy uudelleen Kristuksessa."

 

- "Pyhän kasteen kautta ihminen kuolee yhdessä Kristuksen kanssa ja nousee yhdessä Hänen kanssaan uuden aikakauden elämään. Kasteen mysteeriossa yhdistyvät kuolema ja elämä, herran hauta ja ylösnousemus. Sen tähden kastetta kutsutaankin, Jumalasta syntymiseksi, uudesti syntymisen pesoksi, ensimmäiseksi ylösnousemiseksi. Se tuottaa ihmiselle täyden sielun puhdistumisen kaikesta ruumiin ja hengen saastaisuudesta, pyhityksen ja täydellisyyden, katoamattomuuden ja kuolemattomuuden, tiedon jumalallisesta totuudesta. Sen välityksellä entinen jumalan kuva luodaan uudelleen ihmisen sisimmässä, ihminen yhdistyy Kristukseen, tulee Jumalan lapseksi, osalliseksi jumalallisesta luonnosta ja armon kautta tapahtuvasta jumaloitumisesta.

 

- Kaste tarkoittaa ortodoksisessa kirkossa uudelleen syntymistä, uudelleen aloittamista, kuolemista vanhalle elämäntavalle ja syntymistä uudelle elämäntavalle. Kasteessa ihminen osallistuu pääsisäistapahtumaan, joka on uudestisyntyminen vedestä ja Pyhästä Hengestä, uudestisyntyminen Jumalan valtakuntaan.

 

Kaste on ortodoksikirkon ensimmäinen pelastustie, joka avaa kastettavalle taivaan portit. Ortodoksisen kirkon kasteopetus tekee tyhjäksi ristinsanoman ja evankeliumin julistamisen. Jokainen joka uskoo ortodoksisen kirkon kasteopetukseen on ulkopuolella Raamatullisen pelastuksen, sillä Herra Jeesus itse opetti, että tulee ensin tehdä parannus ja uskoa evankeliumiin.  Raamattu ei aseta vesikastetta pelastuksen ehdoksi, vaan uskon Herraan Jeesukseen.

 

Linkki: Vesikaste

 

Selvennän sitä mitä tarkoitan väärän kasteopin takia pelastuksen ulkopuolelle joutumista. Kun ortodoksikirkko opettaa vesikasteen uudestisynnyttävän Jumalan valtakuntaan, eli tuovan pelastuksen, niin ihminen joka uskoo vesikasteen tuovan pelastuksen on eksynyt väärään evankeliumiin vaikutuspiiriin. Raamattu opettaa ehdottoman selvästi, että ihminen voi pelastua vain tekemällä parannuksen ja uskomalla evankeliumin Herrasta Jeesuksesta. Mitään muuta tapaa Raamattu ei tunne pelastuksen vastaanottamiseen. Vesikaste ja uskominen Jeesukseen ei voi pelastaa yhtä aikaa, koska silloin on kyseessä kaksi erilaista pelastustietä, sillä Jumalan sana opettaa vain yhdestä pelastustiestä uskon kautta Heraan Jeesukseen.

 

Raamattu ei tunne kahta tietä pelastukseen, eli että sylivauva pelastuisi vesikasteen kautta ja toinen ihminen pelastuu uskon kautta Herraan Jeesukseen. Raamatussa on vain yksi tapa pelastua, joka on uskon kautta Herraan Jeesukseen. Ortodoksikirkko lisää pelastukseen muita tekijöitä Pelastaja Herran Jeesuksen rinnalle. Raamatun mukaan Jumalan valmistama pelastus on yksin Herran Jeesuksen sovitustyön ansiota, eikä siihen voi lisätä enää muita pelastajia tai pelastustekijöitä.  Kukaan ihminen ei voi pelastua uskomalla sekä Jeesukseen Pelastajana ja sakramenttien pelastavan kadotuksesta, koska näin uskoen on monia erilaisia pelastusteitä, sillä Raamattu opettaa vain yhdestä pelastustiestä, joka on Herrassa Jeesuksessa ja Hänen sovitustyössään.

 

Jos ihminen uskoo Herraan Jeesukseen ja sen lisäksi uskoo sylivauvan kasteen olevan raamatullinen kaste, mutta hän ei anna vesikasteelle pelastavaa merkitystä, niin siinä tapauksessa tietenkin tällainen uskova on pelastunut. Väärä vesikaste opetus ei vie pelastusta pois jos vesikasteelle ei anneta pelastavaa merkitystä.

 

Raamattu opettaa, että Herran Jeesuksen vanhurskauden tähden ja lunastusuhrin kautta tarjotaan ihmiselle syntien anteeksiantamusta. Syntien anteeksiantamus luetaan niiden hyväksi, jotka Jumalan armovaikutuksen kautta tekevät parannuksen sekä uskovat Herraan Jeesukseen ja vastaanottavat Jeesuksen elämänsä Herraksi ja Vapahtajaksi.

 

Mark 1:15  ja sanoi (Jeesus): "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi".

 

Kasteen kaava lyhyesti (ort.kirkko):
 

  1. nimenanto (joka voidaan suorittaa myös erillisenä toimituksena 8. päivänä syntymästä)

  2. rukoukset kasteen edellä (eksorkismit)

  3. kysymykset kummille / kastettavalle

  4. uskontunnustus

  5. pyhä kaste

  6. kastepukuun pukeminen

  7. pyhällä mirhalla voitelu (sakramentti)

  8. saatto kasteastian ympäri (kolme kertaa)

  9. epistola ja evankeliumitekstit

  10. hiusten leikkaus

Kun tutkit Raamattua, niin missään kohtaa Raamattu ei opeta nimenantamisesta kastetulle eikä kummeista, eikä kiertämisestä kasteastian ympäri. Edellä olevat ortodoksikirkon opetukset ovat kirkon perinteitä, eli epäraamatullisia opetuksia, ei Raamatun opetus.

Raamatun alkutekstistä ei missään kohdasta löydy sanaa kummi. Ortodoksisen kirkon kummiopetus on syntynyt siksi, että sylivauvaa ei kyetä kastamaan ilman toisen ihmisen apua. Koska vauva ei voi omin jaloin omasta halusta kävellä kastettavaksi, niin siksi on syntynyt epäraamatullinen kummijärjestelmä. Raamatussa kaikki vesikasteella kastetut uskoivat henkilökohtaisesti Herraan Jeesukseen ja kävelivät omin jaloin kasteelle. Raamatussa ei ole yhtään mainintaa, että vesikasteen vastaanottaja istuisi kastehetkellä toisen ihmisen sylissä. Ortodoksikirkon vesikaste opetus on ihmisten uskonnollinen perinnäissääntö, ei Raamatun opetus.

Ehtoollinen

 

- Otettuaan … käteensä kirkkoleivän … pappi … leikkaa tästä … kuutionmuotoisen osan … irrotettuaan osan, jota nyt sanotaan Karitsaksi, pappi asettaa sen keskelle diskosta ja teurastaa Karitsan … samalla pappi lukee sanat: Teurastetaan Jumalan Karitsa…Vielä tapahtuu karitsan lävistäminen; keihäällä pappi lävistää karitsan oikean puolen. Taivasaho Dimitri: Ortodoksisen kirkon pyhät toimitukset.

 

- Leipä ja viini … kuvauksena Kristuksen Ruumiista ja Verestä nyt edeskannetaan eli uhrataan kaiken edestä eli kaiken sen vastaanottamiseksi, minkä Jumala lahjoittaa Golgatan uhrin tähden. Arkkipiispa Paavali: Uskon pidot.

 

Ehtoollinen on ortodoksikirkon toinen pelastuksen välittäjä. Ortodoksinen ehtoollinen muistuttaa hyvin paljon katolista ehtoollista, jossa Jeesus uhrataan uudestaan, joka kerta katolisessa messussa. Ortodoksikirkko opettaa kirkon ehtoollisessa teurastettavan Jeesuksen ja ehtoollisen vastaanottamalla Jumala lahjoittaa ihmiselle pelastuksen. Jeesuksen Golgatan uhri on ainoa pelastustie ja Jeesus itse on ainoa pelastuksen välittäjä. Ortodoksikirkon evankeliumi on toista evankeliumia.

 

Ehtoollinen on muistoateria eikä syntien anteeksiantamuksen sakramentti. Ehtoollinen on muistoateria Jeesuksen ristin kuolemasta ja Hänen ylösnousemuksestaan, jonka kautta annetaan syntien anteeksiantamus niille, jotka parannuksen teon jälkeen ottavat uskossa vastaan Herran Jeesuksen. Leipä ja viini kuvaavat Golgatalla tapahtunutta lunastustyötä, jossa on syntien anteeksiantamus. Kun Israelin kansa oli Egyptin orjuudessa, niin Jumala päätti vapauttaa kansansa tästä orjuudesta. Ennen tuota vapautumista asetettiin pääsiäinen, jonka tehtävä oli muistuttaa Israelin kansaa, siitä kun Jumala vapautti kansansa egyptiläisten orjuudesta. Pääsiäiseen kuului myös pääsiäisateria, jossa syötiin teurastettu karitsa, joka oli esikuvaa Jeesuksen Golgatan uhrista, jossa sovitettiin koko ihmiskunnan synnit. Johannes kastaja tiesi tämän, sillä kun hän näki Jeesuksen hän sanoi Pyhässä Hengessä: ” Katso, Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin.”

 

Vanhan liiton pääsiäinen ei ollut se tapahtuma, jossa Israelin kansa vapautettiin egyptiläisten orjuudesta, vaan pääsiäinen viettiin tämän vapautumisen muistoksi. Samoin on myös Uudessa Liitossa. Ehtoollisessa ei uhrata Jeesusta, koska Jeesus antoi kertakaikkisen uhrin Golgatalla. Ehtoollinen vietetään Jeesuksen kuoleman muistoksi, jossa muistellaan ja julistetaan Herran kuolemaa. Ehtoollinen ei ole syntien anteeksisaamisen sakramentti, koska syntien anteeksisaaminen tapahtui Golgatalla, jota ehtoollisella muistellaan Herran Jeesuksen  kunniaksi.

Ikoni

- Ikonin tarkoituksena siis on itsessään olla – niin paljon kuin se on inhimillisesti mahdollista – visuaalista kauneutta välittävä esine. Sellaisena sillä on jo luontainen hengellinen arvo; se ilmaisee Jumalan ihmiselle ja ottaa osaa maailman lunastukseen ja transfiguraatioon. Isä Sergei Bulkakov (1871- 1944).

 

- Näkyvän ja ulkonaisen kauneutensa nojalla ikoni – kuten muut taideteokset – siis osallistuu luomakunnan pelastukseen. Kallistos Ware: Pyhä Henki kristityn elämässä. Ortokirja 1984.

 

- Pyhän Stefanos nuoremman elämän esiintyvän ilmauksen mukaan ”ikoni on portti” Se on keino astua sisään näkymättömään maailmaan, maanpäällisen seurakunnan ja riemuitsevan seurakunnan välinen kohtauspaikka. Ikoni siirtää meidät pyhän paikan ja ajan ulottuvuuksiin ja meistä siinä kuvatun tapahtuman aikalaisia – eikä vain tuon tapahtuman tarkkailijoita vaan siihen osallistujia. Näin ikoni toimii välittäjänä, se tuo keskuuteemme ne, jotka siihen on kuvattu, ja antaa meille mahdollisuuden päästä rukouksen avulla yhteyteen heidän kanssaan. Kallistos Ware: Pyhä Henki kristityn elämässä. Ortokirja 1984.

 

- Ikonit…välittävät rukoilijalle tai katsojalleen ortodoksisen uskon oppia ja sanomaa samalla tavalla kuin kirjoitettu sanakin. ikoneja kunnioitetaan evankeliumin ja ristin kanssa samanarvoisina todistajina Kristuksen suorittamasta pelastusteosta. Arkkimandriitta Arseni: Ortodoksinen sanasto.

 

Ikoni on ortodoksille kolmas pelastuksen välittäjä. Evankeliumi on pahasti vääristetty, ortodoksille ikoni on välittäjä, joka osallistuu lunastukseen. Tällainen on hirveätä Jumalan pilkkaamista ja kaikki, jotka tällä tavoin eksyttävät ihmiskuntaa, julistavat toista evankeliumia omaksi kadotuksekseen. Ikoni sanaa ei edes esiinny UT:n kreikkalaisessa alkutekstissä. Ikoni-oppi juontaa juurensa pakanuskonnoista, joissa ihmiset olivat tottuneet kunnioittamaan ja palvomaan jumalan kuvia. Vuonna 787 jKr. Nikean kirkolliskokouksessa kumottiin Raamatun opettama kuvien tekokielto, jossa määrättiin sallituiksi pyhät kuvat, joita kirkko käyttää jumalanpalvelus elämässään. Ortodoksikirkossa ikoni otetaan käyttöön yleensä pyhitetyn veden vihmonnan ja rukouksen kautta. Mutta kun luemme Raamattua, niin ei siellä opeteta mitään pyhistä kuvista, ikoneista, joita otettaisiin käyttöön pyhitetyn veden sekä rukouksen kautta.

 

Golgatalla Herran Jeesuksen antama lunastusuhri on ainut pelastuksen lähde. Herran Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta on vain lunastus voimassa. Kaikki muut lunastukseen osallistumisopit ovat epäraamatullisia ja toista evankeliumia.

 

Room 3:
23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit
26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.

 

Ef 1:
5 edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan,
6 sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa,
7 jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.
8 Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi,
9 tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän, päätöksensä mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä-
10 siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, -oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä.
11 Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltämäärätyt hänen aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan,
12 että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi, me, jotka jo edeltä olimme panneet toivomme Kristukseen.
13 Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti,
14 sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi-hänen kirkkautensa kiitokseksi.

 

Lunastuksen kautta saatava pelastus on Jumalan lahja, jonka Jumala lahjoittaa ihmiselle uskon kautta Herraan Jeesukseen. Herran Jeesuksen sovitusveri puhdistaa ja tuo syntien anteeksiantamuksen vain niille jotka uskovat Herraan Jeesukseen.

 

Raamattu asettaa lunastuksen yksin Herran Jeesuksen ansioon ja lunastustyöhön. Ortodoksisen kirkon ikonien osallistumisen oppi lunastukseen ja pelastukseen on epäraamatullista harhaoppia.

Ortodoksikirkon perimätieto

Ortodoksinen kirkko opettaa perimätietoa ("Pyhää Traditiota"), jonka se uskoo Jeesuksen antaneen apostoleille, joka kulkee suullisesti sukupolvelta toiselle. Ortodoksisen kirkon opetuksen mukaan Traditiosta tärkein on Raamattu, jonka jälkeen tulevat seuraavat kirkon Traditiot; kirkon liturginen elämä ja kikron rukoukset, kirkolliskokousten dogmaattiset päätökset, kirkkoisien kirjoitukset, pyhien elämät, kanoniset säädökset sekä ikonograafinen perimätieto yhdessä luovien taiteiden kanssa kuten musiikki ja arkkitehtuurin ilmaus.

 

Ortodoksinen kirkko opettaa seuraavien Raamatun kohtien puoltavan ortodoksikirkon Traditiota:

(Joh.21:25): "Paljon muutakin Jeesus teki. Jos kaikki vietäisiin kohta kohdalta kirjaan, luulen, etteivät koko maailmaan mahtuisi ne kirjat, jotka pitäisi kirjoittaa."
(Apt.1:3): "Heille hän myös monin kiistattomin todistein osoitti kuolemansa jälkeen olevansa elossa. Hän näyttäytyi heille neljänkymmenen päivän aikana useasti ja puhui Jumalan valtakunnasta."
(2.Tim.1:13'): "Pidä esikuvanasi niitä terveitä opetuksia, jotka olet minulta kuullut, ja säilytä se usko ja rakkaus, jonka Kristus Jeesus saa aikaan."

Edellä olevien Raamatun kohtien kautta ortodoksinen kirkko koittaa puolustella perinnäissääntöjään (kirkon Traditio). Raamatun sanan todistuksen valossa ortodoksisen kirkon Traditio on toista evankeliumia, koska kirkon Traditio kumoaa monessa kohdin Raamatun opetukset.

Raamattu opettaa, että Herraan Jeesukseen tulee uskoa ainoastaan siten kuinka Raamattu opettaa. Herra Jeesus sanoi itse ettei Häneen saa uskoa millään muulla tavalla kuin Raamatun opettamalla tavalla. Herran Jeesus sanoi, että Häneen tulee uskoa niin kuin Raamattu opettaa. Tämä sulkee pois kokonaan ortodoksisen kirkon Tradition raamatullisuuden ja osoittaa kirkon Tradition toiseksi evankeliumiksi, eli vääräksi ja eksyttäväksi opetukseksi.

Joh 7:38 Joka uskoo minuun, niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on, juokseva elävän veden virrat." (Alkutekstin mukainen sanajärjestys)

Herra Jeesus ei missään kohdassa opettanut Traditiota, joka kulkisi suullisesti sukupolvelta toiselle. Herran Jeesuksen mukaan uskon tulee ankkuroitua ja ojentautua Raamatun sanan mukaan. Raamatullinen usko on ilmoitettu yksin ja ainoastaan Raamatussa, jossa on ainoa Jumalallinen auktoriteetti koskien uskoa Herraan Jeesukseen.

2 Tim 3:
13 Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen.
14 Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut,
15 ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.
16 Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa,
17 että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.

Apostoli Paavali opetti samalla tavalla kuin Herra Jeesus. Paavalin mukaan usko Herraan Jeesukseen pelastaa, joka on kirjoitettu Pyhiin Kirjoituksiin (Raamattu). Alkuseurakunta ei opettanut ortodoksisen kirkon Traditiota, vaan pysyi yksin Raamatun sanassa ja ojentautui uskossa Herraan Jeesukseen Raamatun sanan mukaisesti.

Mark 7:
6 Mutta hän sanoi heille: "Oikein Esaias on ennustanut teistä, ulkokullatuista, niinkuin kirjoitettu on: ‘Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana;
7 mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä’.
8 Te hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöä."
9 Ja hän sanoi heille: "Hyvin te kumoatte Jumalan käskyn noudattaaksenne omaa perinnäissääntöänne.

Kol 2:
6 Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä,
7 juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niinkuin teille on opetettu; ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen.
8 Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen.

Raamatun sanan opetuksen mukaan ihmisten keksimät perinnäissäännöt ovat turhaa Jumalan palvelemista, joka ei hyödytä ihmistä, vaan päinvastoin vie hänet pois pelastuksesta ja kauas Jumalasta. Ihmisten traditiot ja perinteet kumoavat ja vääristävät Jumalan sanan opetuksen, siksi niistä ei ole mitään hyötyä, vaan ne ovat ihmisille vahingollisia.

Apostoli Paavali pitää perinnäissääntöjä (traditio) petollisina järkeisoppeina, jotka eksyttävät ihmisiä.

Vainajat ja pyhäinjäännökset

- Jokaisessa vihityssä kirkossa tulee olla alttaripöydässä jonkun marttyyrin pyhäinjäännös.

Arkkimandriitta Arseni: Ortodoksinen sanasto

 

- Uskonveljet ja sisaret hartaasti ja jatkuvasti rukoilevat edesmenneitten puolesta.

Piispa Paavali: Miten uskomme

 

Raamatusta ei löydy tällaisia opetuksia. Nämä opetukset ovat toista evankeliumia. Ortodoksikirkko opettaa, että pyhänjäännökset muistuttavat heitä marttyyrien verellä rakennetusta kirkosta. Pyhänjäännöksen avulla he pyytävät esirukouksia pyhäinjäännöksen kohteilta, eli vainajilta.

 

Ortodoksit pyytävät vainajilta rukouksia pyhäinjäännösten kautta, mutta Raamattu kieltää kääntymästä vainajien puoleen.

 

5 Moos 18: 10 Älköön keskuudessasi olko ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, tahi joka tekee taikoja, ennustelee merkeistä, harjoittaa noituutta tai velhoutta, 11 joka lukee loitsuja, kysyy vainaja- tai tietäjähengiltä tahi kääntyy vainajien puoleen. 12 Sillä jokainen, joka senkaltaista tekee, on kauhistus Herralle, ja sellaisten kauhistusten tähden Herra, sinun Jumalasi, karkoittaa heidät sinun tieltäsi.

Maria

- Kirkko ylistää Jumalanäitiä autuaaksi…ja uskoo hänen esirukoustensa voimaan.

Arkkipiispa Paavali: Rukous ikonin edessä

 

- Ensimmäisenä puoltajanamme on Jumalan, puhtain Neitsyt Maria.

Arkkipiispa Paavali: Uskon pidot

 

Maria on ortodoksikirkolle välittäjä. Raamatun opetus on, että ensimmäinen puolustaja on Jeesus, joka lähetti toisen puolustajan Pyhän Hengen niille, jotka uskovat Jeesukseen. Raamatun opetuksen mukaan Jeesus rukoilee meidän edestämme Isän oikealla puolella. Ortodoksikirkolla onkin viisi pelastuksen välittäjää, Jeesus, Maria, kaste, ehtoollinen ja ikonit. Ortodoksi kirkon opetus on toista evankeliumia, joka ei tuo pelastusta ihmisen elämään. Näitä ortodoksisen kirkon opetuksia ei löydy Raamatusta ja sen tähden jokaisen, joka haluaa uskoa Jumalaan on hylättävä tällaisten oppien tukeminen, jotka eksyttävät ihmisiä kadotukseen, koska ne ovat toista evankeliumia.

 

1 Tim 2:
3 Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,
4 joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.
5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,
6 joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa,

 

Apt 4:
10 niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne.
11 Hän on ‘se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut’.
12 Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."

Ortodoksisia tapoja 

- Kirkkoon tultaessa ja sieltä lähdettäessä tehdään ovella ristinmerkki kaksi tai kolmekin kertaa. Samoin ikonia, evankeliumikirjaa, tai ristiä suudeltaessa tehdään ensin kaksi ristin merkkiä ja suutelemisen jälkeen yksi. Palveluksen aikana voi tehdä ristinmerkkiä omaan tahtiinsa tai sitten katsoa toisista mallia.

 

- Tapana on hieman kumartaa kun pappi siunaa kirkkokansaa tai suitsuttaa kansaan päin.

 

- Kun äiti tuo lapsen ensimmäistä kertaa kirkkoon, luetaan kirkotusrukoukset. pappi kantaa lapsen kirkon ovelta keskelle kirkkoa ja sitten ikonostaasin eteen. Rukousten jälkeen pappi jättää lpasen matolle Vapahtajan ikonin eteeen, mistä äiti ottaa lapsen. Tämä merkitsee sitä, että lapsi on jumalalle kuuluva, mutta äiti saa sen takaisin itselleen hoivattavksi.

 

- Veden pyhityksessä siunattua vettä, jota voi viedä pullossa kotiin. Pyhitetyllä vedellä pappi voi vihmoa kodin, koulun, laitoksen, auton, tms. Pyhitettyä vettä voi säilyttää kotona pullossa ja siitä sitä voi nauttia tai vedellä sivellä itseään. Vedenpyhitys toimitetaan mm. Loppiaisena ja kunkin pyhäkön >praasniekkana.

 

Uuden Liiton järjestys ei tunne pyhitettyä siunattua vettä, eikä siihen liittyviä ortodoksisen kirkon uskonnollisia rituaaleja. Raamattu ei myöskään opeta mitään ortodoksikirkon kirkotusrukouksesta ikonostaasin edessä, sillä Raamatussa ei ole opetusta ikoneista, eikä alttarista salin erottavasta seinästä (alttariseinä, kuvaseinä), jolla ikonit sijaitsevat.

 

Raamatussa ei ole missään kohtaan opetusta, että kokoontumiseen tultaessa ovella pitää tehdä ristinmerkki kaksi tai kolme kertaa. Raamattu ei opeta evankeliuminkirjaan ja ristiin suutelemista, eikä ristinmerkkien tekemisistä. Samoin Raamatussa ei ole opetusta ikoneista, eikä tietenkään ikonin suutelemisesta. Edellä olevat tavat ovat uskonnollisia perinnäissääntöjä, joilla ei ole mitään merkitystä Jumalan palvelemisessa ja ne ovat täysin turhia sekä vahingollisia asioista, koska ne vievät ihmistä pois totuudesta epäraamatullisiin perinnäissääntöihin.

Heresia sanan määritelmä

Ortodoksinen kirkko määrittelee heresia sanan seuraavalla tavalla:

Heresia, harhaoppi (sanasta hairesis, verbistä haireomai, "valita") on sanakirjan mukaan ”teologinen tai uskonnollinen mielipide tai opposition ylläpitämä väärä (uskon)oppi. Heresia on siis ristiriidassa vallalla olevan ”katolisen tai ortodoksisen kristillisen opin kanssa”. .... Kun kirkko nousi merkittäväksi valtarakenteelliseksi ja yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi myöhäisessä antiikissa ja keskiajalla, harhaoppisuudesta muodostui sekä maallinen että kirkollinen ongelma. Maallinen valta piti harhaoppisuutta myös itseään koskevana uhkana, ja ruhtinaat saattoivat pyytää kirkkoa toimimaan harhaoppisia vastaan. Joskus he saattoivat jopa murhauttaa harhaoppisia. Tämä toiminta kärjistyi huippuunsa myöhemmin 1000 – 1100-luvulta alkaen läntisen roomalaiskatolisen kirkon piirissä inkvisition ja noitavainojen kautta. Itäisessä ortodoksisessa kirkossa vainoaminen ei saanut näin järjestelmällisiä ja raakoja piirteitä. ... Vaikka termiä käytetään nykyisin usein osoittamaan kaikkea ei-ortodoksista uskoa kuten vaikka pakanuutta, määritteenä harhaoppi voi olla sidottu vain sellaiseen henkilöön, joka katsoo itsensä olevan kristitty, mutta joka samalla torjuu opetuksen kristillisestä kirkosta. ... Hereetikot eivät yleensä itse katso olevansa uskossaan harhaoppisia. Esimerkiksi roomalaiskatoliset pitävät protestantteja harhaoppisina ja jotkut ei-katoliset katsovat roomalaiskatolisuuden olevan "suuri apostaasi" (uskosta luopuminen).

Ortodoksisen kirkon käsityksen mukaan kaikki oppi, joka on ristiriidassa vallalla olevan katolisen ja ortodoksisen kirkon opin kanssa on väärää uskonoppia.

Rooman katolinen kirkko opettaa Uuden Liiton sakramenttien olevan pelastukseen välttämättömiä. Ortodoksisella kirkolla on seitsemän sakramenttia. Ortodoksinen kirkko opettaa, että vesikasteen ja ehtoollisen sakramenteissa ihminen saa syntinsä anteeksi.

Ortodoksisen kirkon mukaan heresia sanaa voidaan käyttää sellaisesta henkilöstä, joka torjuu ortodoksikirkon mukaisen opetuksen kirkosta. Ortodoksikirkon heresia opetuksen mukaan esimerkiksi vapaat suunnat ovat vääräoppisia, koska he eivät usko sakramenttien pelastukseen, vaan pelastukseen yksin uskon kautta Herraan Jeesukseen. Tämä näyttäisi tarkoittavan sitä, että vapaat suunnat eivät ole pelastuksen evankeliumin vaikutuspiirissä ortodoksisen kirkon opin mukaan, koska vapaat suunnat eivät usko kirkolliseen sakramenttioppiin, vaan Herraan Jeesukseen.

Ortodoksikirkko myöntää roomalaiskatolisen kirkon surmanneen harhaoppisia esim. inkvisition ja noitavainojen kautta. On tunnettu tosiasia, että Rooman katolinen kirkko on surmannut historiansa aikana useita kymmeniä miljoonia ihmisiä. Ortodoksikirkko on myös hyväksynyt sodan ja ihmisten tappamisen mm. oikeutetun sodan opetuksen kautta.

Uuden Liiton uskonjärjestykseen ei kuulu minkäänlainen tappaminen ei edes oikeutetussa sodassa (puolustussota). Ortodoksisen kirkon opetus oikeutetusta sodasta kristitylle on vastoin Uuden Liiton uskonjärjestystä.

Linkki: Esivalta sota ja uskovat

Loppusanat

 

Kun olemme tutkineet ortodoksikirkon oppia ja Raamatun oppia keskenään, niin sen lopputuloksena voimme sanoa ortodoksikirkon evankeliumin olevan toista evankeliumia, joka ei ole Raamatun evankeliumin mukaista. Ortodoksikirkon oppi ja traditio sekä perimätieto on epäraamatullista harhaoppia, joka eksyttää ihmisiä pois Herran Jeesuksen pelastuksesta.

 

Olen kirjoittanut tämän kirjoituksen rakkaudesta Jumalaan ja Hänen sanansa totuuteen, en lyödäkseni tai halventaakseni ortodokseja. Tutki ja koettele asioita Jumalan sanan valossa, sillä se on ainoa mahdollisuus löytää Jumalan sanan totuus.

 

Sinä, joka kuulut ortodoksiseen kirkkoon Herra Jeesus rakastaa sinua, anna Hänen siis johdattaa sinut uskomaan niin kuin Jumalan sanassa on kirjoitettu.

 

 

 

Petri Paavola

 

Muita lähteitä:
Ortodoksin käsikirja: Ilomantsin ortodoksinen seurakunta diakoniatyö ortodoksi.net/tietopankki/sakramentit/kaste
ortodoksi.net/index.php/Armeija_ja_ortodoksinen_kirkko
ortodoksi.net/index.php/Traditio
personal.inet.fi/koti/rossi/orto

 

 
 


 

 

 

 

eXTReMe Tracker