In memoriam


Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.
Mark 16:16

Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?" Joh 11:26


Joh 1:

1 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. 2 Hän oli alussa Jumalan tykönä. 3 Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. 4 Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. 5  Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt.
6 Oli mies, Jumalan lähettämä; hänen nimensä oli Johannes. 7 Hän tuli todistamaan, todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa. 8 Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan.
9 Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. 10 Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut. 11 Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. 12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, 13 jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. 14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. 15  Johannes todisti hänestä ja huusi sanoen: "Tämä on se, josta minä sanoin: se, joka minun jälkeeni tulee, on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä." 16 Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa armon päälle. 17 Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. 18 Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut. 19 Ja tämä on Johanneksen todistus, kun juutalaiset lähettivät hänen luoksensa Jerusalemista pappeja ja leeviläisiä kysymään häneltä: "Kuka sinä olet?" 20 Ja hän tunnusti eikä kieltänyt; ja hän tunnusti: "Minä en ole Kristus". 21 Ja he kysyivät häneltä: "Mikä sitten? Oletko sinä Elias?" Hän sanoi: "En ole". "Se profeettako olet?" Hän vastasi: "En".22 Niin he sanoivat hänelle: "Kuka olet, että voisimme antaa vastauksen niille, jotka meidät lähettivät? Mitä sanot itsestäsi?" 23 Hän sanoi: "Minä olen huutavan ääni erämaassa: ‘Tehkää tie tasaiseksi Herralle’, niinkuin profeetta Esaias on sanonut." 24 Ja lähetetyt olivat fariseuksia; 25 ja he kysyivät häneltä ja sanoivat hänelle: "Miksi sitten kastat, jos et ole Kristus etkä Elias etkä se profeetta?" 26 Johannes vastasi heille sanoen: "Minä kastan vedellä; mutta teidän keskellänne seisoo hän, jota te ette tunne. 27 Hän on se, joka tulee minun jälkeeni ja jonka kengänpaulaa minä en ole arvollinen päästämään."
28 Tämä tapahtui Betaniassa, Jordanin tuolla puolella, jossa Johannes oli kastamassa. 29  Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!
30 Tämä on se, josta minä sanoin: ‘Minun jälkeeni tulee mies, joka on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä’. 31 Ja minä en tuntenut häntä; mutta sitä varten, että hän tulisi julki Israelille, minä olen tullut vedellä kastamaan." 32 Ja Johannes todisti sanoen: "Minä näin Hengen laskeutuvan taivaasta alas niinkuin kyyhkysen, ja se jäi hänen päällensä. 33 Ja minä en tuntenut häntä; mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle: ‘Se, jonka päälle sinä näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa Pyhällä Hengellä’. 34 Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan Poika." 35 Seuraavana päivänä Johannes taas seisoi siellä ja kaksi hänen opetuslapsistansa. 36 Ja kiinnittäen katseensa Jeesukseen, joka siellä käveli, hän sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa!" 37  Ja ne kaksi opetuslasta kuulivat hänen näin puhuvan ja seurasivat Jeesusta.
38 Niin Jeesus kääntyi ja nähdessään heidän seuraavan sanoi heille: "Mitä te etsitte?" He vastasivat hänelle: "Rabbi" -se on käännettynä: opettaja-"missä sinä majailet?" 39 Hän sanoi heille: "Tulkaa ja katsokaa". Niin he menivät ja näkivät, missä hän majaili, ja viipyivät hänen tykönään sen päivän. Silloin oli noin kymmenes hetki. 40 Andreas, Simon Pietarin veli, oli toinen niistä kahdesta, jotka olivat kuulleet, mitä Johannes sanoi, ja seuranneet Jeesusta. 41 Hän tapasi ensin veljensä Simonin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet Messiaan," se on käännettynä: Kristus. 42 Ja hän vei hänet Jeesuksen tykö. Jeesus kiinnitti katseensa häneen ja sanoi: "Sinä olet Simon, Johanneksen poika; sinun nimesi on oleva Keefas," joka käännettynä on Pietari. 43  Seuraavana päivänä Jeesus tahtoi lähteä Galileaan; ja hän tapasi Filippuksen ja sanoi hänelle: "Seuraa minua". 44 Ja Filippus oli Beetsaidasta, Andreaan ja Pietarin kaupungista. 45 Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin pojan, Nasaretista". 46 Natanael sanoi hänelle: "Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää?" Filippus sanoi hänelle: "Tule ja katso". 47 Jeesus näki Natanaelin tulevan tykönsä ja sanoi hänestä: "Katso, oikea israelilainen, jossa ei vilppiä ole!" 48 Natanael sanoi hänelle: "Mistä minut tunnet?" Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Ennenkuin Filippus sinua kutsui, kun olit viikunapuun alla, näin minä sinut". 49 Natanael vastasi ja sanoi hänelle: "Rabbi, sinä olet Jumalan Poika, sinä olet Israelin kuningas". 50 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sentähden, että minä sanoin sinulle: ‘minä näin sinut viikunapuun alla’, sinä uskot. Sinä saat nähdä suurempia, kuin nämä ovat." 51 Ja hän sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: te saatte nähdä taivaan avoinna ja Jumalan enkelien nousevan ylös ja laskeutuvan alas Ihmisen Pojan päälle."

 

Tein tämän sivun rakkaan uskon ystäväni Ojalan Petrin muistoksi, joka kuoli 13.7.2005 liikenneonnettomuuden uhrina Uudessakaarlepyyssa.

Sain tuntea sinut tässä ajassa vain vähän aikaa, mutta tulit minulle erittäin rakkaaksi uskonveljeksi. Saimme kulkea monet matkat yhdessä Venäjällä evankeliumia julistaen sekä myöskin Suomessa saimme yhdessä julistaa evankeliumia.

Olit aina innokas todistamaan ja kertomaan ihmisille Jeesuksesta Kristuksesta. Kasvoillasi oli niin monesti kaunis hymy, kun kerroit Jeesuksesta, jota niin paljon rakastit ja rakastat.

Muistan aina sen kun kerroit Jeesuksesta eräässä pienessä venäläiskylässä. Sinä itkien kerroit rakkaasta Vapahtajastasi. Sinulla oli herkkä sydän, joka niin monessa kohden tuli esille. Olit pohjanmaan poikia. Olit luonteeltasi suora ja avoin, joskus tulinenkin. Mutta sydämesi oli herkkä, joka antoi aina anteeksi. Muistan kuinka niin monesti syvästi kaduit omaa vajavaisuuttasi (niin kuin itse sen minulle näin kerroit). Olit aina valmis antamaan anteeksi sekä pyytämään anteeksi.

Sinun sydämesi näki lähimmäisesi tarpeita, joita aina niin innokkaasti  autoit.  Olimme työpari Jumalan johdattamana. Olit minulle lahja Häneltä. Opin sinulta myös paljon, siitä kiitos Herralle. Sydämeni iloitsee siitä, että pääsit perille rakkaan Jeesuksemme luo ennen minua. Mutta pienenä ihmisenä sydämeni vuodattaa surun kyyneliä vuoksesi, koska en saa olla enää kanssasi tässä ajassa. Mutta jos Jumalan armosta pääsen Jeesuksen luokse, niin saamme olla yhdessä Jeesuksen kanssa iankaikkisesti.

Elämäsi ja todistuksesi kosketti  monia ihmisiä. Sinun elämäsi täällä maan päällä oli suunniteltu tarkoin Jumalan toimesta. Sinä olit Herran Jeesuksen todistaja niille, jotka eivät Häntä tunteneet. Mutta olit myös meille uskoville rohkea todistaja ja herättäjä.

Sinun työsi ja ahkera uurastuksesi Herran elovainiolla ei ollut turha, vaan niitti satoa ja tulee niittämään satoa taivaallisiin aittoihin.

Sinulla oli taivaskaipuu, niin monta kertaa puhuit halustasi päästä kotiin Jeesuksen luokse. Kipuilit terveellä tavalla itsesi kanssa, koska halusit koko ajan oppia tuntemaan Jeesusta syvällisemmin. Sinua ahdisti myös synnin vallassa oleva maailma. Jumalan seurakunnan hajaannus ahdisti myös sinun sydäntäsi. Nyt olet Herran Jeesuksen kanssa iankaikkisesti.

Nuo seuraavat kuvat ovat minulle aina muistoina sinusta. Autoit aina avuntarpeessa olevia. Annoit tuhansille ihmiselle lahjaksi Jumalan sanan eli Raamatun. Todistit tuhansille ihmisille Herrastasi Jeesuksesta Kristuksesta.

 

 


Annoit niille, joilla oli jano ja nälkä

 


Uhrasit paljon omaasi Jumalan sanaan

 


Todistit Herrasta Jeesuksesta tuhansille ihmisille

 

Minä jään kaipaamaan sinua ystäväni. Olkoon sivullasi se sanoma, joka oli juurtunut sydämeesi:
 

Niin minä sanoin: ‘Kuka olet, herra?’ Ja Herra sanoi: ‘Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat.  Mutta nouse ja seiso jaloillasi; sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt, niin myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn. Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö minä sinut lähetän avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.’ Sentähden, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä, vaan saarnasin ensin sekä Damaskon että Jerusalemin asukkaille, ja sitten koko Juudean maalle ja pakanoille parannusta ja kääntymystä Jumalan puoleen, ja että he tekisivät parannuksen soveliaita tekoja. Tämän tähden juutalaiset ottivat minut kiinni pyhäkössä ja yrittivät surmata minut. Mutta Jumalan avulla, jota olen saanut tähän päivään asti, minä seison ja todistan sekä pienille että suurille, enkä puhu mitään muuta, kuin minkä profeetat ja Mooses ovat sanoneet tulevan tapahtumaan, että nimittäin Kristuksen piti kärsimän ja kuolleitten ylösnousemuksen esikoisena julistaman valkeutta sekä tälle kansalle että pakanoille." Apt 26: 15-23
 Rakkaudella muistan ja kaivaten ystäväsi Petri Paavola. Tämä sivu on viimeinen yhteinen evankeliointitehtävämme tässä ajassa nähdään Jumalan armosta iankaikkisuudessa!

eXTReMe Tracker