Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Uusin kirjoitukseni aiheesta: Opetusta Pyhästä Hengestä
              

Pyhän Hengen kasteessa sinetti sekä täyttyminen Pyhällä Hengellä

 

Opetus Pyhän Hengestä sekä siinä olevista ulottuvuuksista on moninainen. Koitan tuoda sellaisia asioita esille, joita olen Raamatusta löytänyt koskien Pyhän Hengen aluetta. Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella» (Matt. 3:11).
 

Johannes Kastaja kastoi syntinsä tunnustaneet vedellä parannukseen; eli he kääntyivät pois syntielämästä ja alkoivat uskoa Israelin Jumalaan. Syntien tunnustus johti heidät parannukseen, ei vesikaste. Vesikaste oli ulkonaisena merkkinä syntien tunnustamisesta sekä elämästä parannuksessa.
 

Messias Herra Jeesus kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella. Kaikille jotka ottavat vastaan Herran Jeesuksen, Jumalan antaa voiman tulla Jumalan lapseksi niille, jotka eivät ole syntyneet miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala synnyttää uskon ihmisen sydämeen sanan kuulemisen kautta, jossa Pyhä Henki vahvistaa ja todistaa ihmisen sydämessä todeksi synnin, Jeesuksen vanhurskauden (Golgatan sovitusuhrin syntien anteeksisaamiseksi) sekä tuomion. Kun ihminen tunnustaa syntisyytensä sekä vastaanottaa pelastuksen Jumala antaa hänelle voiman (Pyhän Hengen) tulla Jumalan lapseksi.

Pelastuksen vastaanottaminen siirtää ihmisen synnin ja saatanan vallasta Jumalan lapseuteen.

Pyhä Henki antaa voiman todistaa Herrasta Jeesuksesta sekä voiman olla ja pysyä Jumalan lapsena. Tuli kuvaa puhdistusta; eli Pyhä Henki puhdistaa uskovan sydämen uskon kautta syntitavoista ja syntitottumuksista sekä synnin orjuudesta ja antaa uskovalle voiman kasvaa uskossa Jumalan sanan opetuksen mukaan.

Uskoontulossa jokainen saa Pyhän Hengen sinetin Jumalan lapseudesta.

 

Sinetti eli Pyhän Hengen kaste

Ef 1:13 Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti,

Room 8:15 Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!"

Pyhän Hengen sinetti on lapseuden Henki, jonka jokainen saa uskoontullessaan. Ensin siis saadaan Lapseuden Henki sinetiksi Jumalan lapseudesta, joka on myös voima uskovalle palveluksen työhön sekä antaa voiman olla ja pysyä Jumalan lapsena. Tämä sinetti eli kaste Pyhällä Hengellä voi myös tapahtua yhtä aikaa Pyhällä Hengellä täyttymisen kanssa, niin kuin UT sen meille todistaa esim. Apt luvussa 10. Mutta Pyhällä Hengellä täyttyminen on eri asia kuin Pyhän Hengen kaste.

Sinetti, eli Pyhän Hengen kaste on sama tapahtuma kuin Pyhän Hengen saaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että uskova saa koko Pyhän Hengen, eikä jotakin osia siitä, niin kuin jotkut väärin ymmärtävät tämän asian.
 

Kastetaan Pyhällä Hengellä


»Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen.» (Apost. l: 4, 5).

Tämä on mielenkiintoinen kohta, joka todistaa lapseuden Hengen olevan sama asia kuin Pyhän Hengen kaste. Sillä tässä käsketään odottamaan Pyhän Hengen kastetta. Mutta ennen tätä oli tapahtunut seuraavaa:

Joh 20:19-23: Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, myöhään illalla, kun opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana, juutalaisten pelosta, tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellään ja sanoi heille: "Rauha teille!"  Ja sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran.  Niin Jeesus sanoi heille jälleen: "Rauha teille! Niinkuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät."   Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille: "Ottakaa Pyhä Henki.  Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut; joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt."

Tässä Herra Jeesus ilmestyy kuolemansa jälkeen opetuslapsille; eli uhrikuolemansa jälkeen, jonka kautta Hän vuodatti verensä syntien anteeksisaamiseksi.

Joh 20:22:ssa opetuslapset eivät saaneet Pyhää Hengen sinettiä, vaikka siinä sanotaan, että Jeesus puhalsi Pyhän Hengen heidän päällensä.  Tämä oli esikuvaa ja vertauskuvaa tulevasta tapahtumasta eli helluntaipäivästä, jolloin Pyhä Henki vuodatettiin opetuslapsiin. Eli heidät kastettiin silloin Pyhällä Hengellä ja tulella.

 

Raamatussa on usein vertauskuva ja esikuva ennen itse asian tapahtumista viimeisellä aterialla tapahtui seuraavaa:  Ja hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi: "Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni. "Samoin myös maljan, aterian jälkeen, ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan.

 

Kristuksen ruumis, jota leipä kuvasi sekä veri, jota viini kuvasi; Kristuksen ruumis murrettiin sekä Hänen verensä vuodatettiin kuitenkin jälkeenpäin vasta Golgatalla.

 

Samoin myös Pyhän Hengen puhaltaminen oli esikuvaa ja vertauskuvaa tapahtumasta, joka tulee tapahtumaan jälkeenpäin eli helluntaipäivänä, jolloin laki pantiin opetuslasten sisimpään. Vain näin voi kirjoitukset olla sopusoinnussa ilman riitasointuja tämän asian suhteen.

 

Yksi kaste

 

Raamattu opettaa, että on yksi kaste, joka tietenkin tarkoittaa niin Pyhän Hengen kastetta kuin vesikastetta ja kertoo sen, että kaste on yksi. Eli kaste on asia, joka tapahtuu kerran, ei montaa kertaa. Vesikaste suoritetaan vain kerran samoin kuin Pyhän Hengen kastekin tapahtuu vain kerran, silloin kun tulemme uskoon, niin silloin saamme Pyhän Hengen kasteen eli Pyhän Hengen sinetin sydämeemme.

Acts 2: 47  Praising God, and having favour with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. (alkutekstin mukainen käännös)

Seuraavaksi kohta alkukielen mukaisesti:

Apt 2: 47 kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi seurakunnan yhteyteen joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.

Niin kuin näemme niin Herra lisää seurakuntaansa sen, joka pelastuu. Eli uudestisyntyminen on tapahtuma, jonka kautta välittömästi Herra Jumala lisää uskovan seurakuntaansa.

Jaak 1:18  Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset.

1 Piet 1:23  te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta.

Uudestisyntymisen kautta uskova liitetään Herraan Jeesukseen sekä myös seurakuntaan eli Kristuksen ruumiiseen, joka on sama tapahtuma kuin kaste Pyhässä Hengessä. Siitä kertovat myös seuraava Raamatun kohta.

1 Kor 12:13  sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä.

1 Kor 12:13 kertoo saman asian; eli olemme yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi eli seurakunnaksi. Jeesus kastaa meidät uudestisyntymisessä itseensä sekä myös seurakuntaansa, sillä olemme jäseniä ruumiissa, jonka Pää Herra Jeesus on.

Tämä kaste Pyhässä Hengessä on kertaluontoinen asia eli sama asia kuin Pyhän Hengen sinetti. Vesikaste suoritetaan kerran ja vesikaste on Pyhän Hengen kasteen esikuvaa, sillä vain Pyhä Henki voi kastaa uskovan lihan kuolemaan synnille sekä nousemaan ”kuolleista” vaeltamaan uskossa Pyhän Hengen voimassa. Näin Pyhän Hengen kaste on kertaluontoinen asia, jossa Kristus asettuu asumaan uskovan sydämeen Pyhän Hengen kautta.

Pyhän Hengen kasteen vaikutukset ovat kuitenkin moninaiset, sillä kun olemme kastetut Hengessä Kristukseen, niin olemme Hänet myös päällemme pukeneet eli Kristus elää meissä Pyhän Hengen kautta. Ja siten kasvamme uskossa Pyhän Hengen uudistuksen kautta. Pyhän Hengen kasteen kautta saamme siis Pyhän Hengen, joka vaikuttaa uskovassa mm. seuraavia asioita:

- antaa voiman vastustaa syntiä sekä antaa voiman elää Jumalan tahdon mukaan: kasvattaen meitä vanhurskaudessa

- antaa voimaa myös todistamiseen

- antaa voiman rakastaa Jumalaa sekä uskon sisaria ja veljiä kuin myös lähimmäisiä sekä niitä, jotka meitä vihaavat

Room 2:29  vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.

Kol 2:11,12:ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella: ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista.

Edellä olevat Raamatun kohdat todistavat meille, että sydämen ympärileikkaus Pyhässä Hengessä on Kristuksen ympärileikkaus. Joka tarkoittaa, että kun olemme kastetut Pyhällä Hengellä, jossa Pyhä Henki asettuu meihin asumaan, niin sen kautta saamme voiman kuolla synnille sekä kasvaa ja elää vanhurskaudessa Jumalan tahdon mukaan.

Täyttyä Hengellä

Apt 1:4-8:  Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: "Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen." Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: "Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan?" Hän sanoi heille: "Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut, vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka".

Jeesus käski opetuslapsia odottamaan Jerusalemissa, kunnes heidät kastetaan Pyhällä Hengellä.

Sen jälkeen tuli helluntaipäivänä, jolloin heidät kastettiin Pyhällä Hengellä ja he täyttyivät myös Pyhällä Hengellä sekä saivat myös Pyhän Hengen lahjan eli kielillä puhumisen lahjan.

Näin Jooelin kirjassa oleva lupaus Pyhän Hengen vuodattamisesta toteutui ja Uuden Liiton seurakunta syntyi, kun laki pantiin uskovien sydämiin, niin kuin Herra puhu profeetta Jeremian kautta: Jer 31:31-33: Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton; en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

Eli helluntaina astui voimaan tämä Uusi Liitto, jolloin laki pantiin sisimpään. Tässä Jeremia 33 luvun kohdassa on opetus, että Herra tekee Israelin ja Juudan heimojen kanssa liiton, mutta tietenkin myös niiden pakanoiden kanssa, jotka tekevät parannuksen ja uskovat Jeesukseen Kristukseen.

Korneliuksen kodissa myös pakanoita kastettiin Pyhällä Hengellä, jonka seurauksen opetuslapset iloitsivat ja sanoivat: Silloin minä muistin Herran sanan, jonka hän sanoi: ‘Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä’. Koska siis Jumala antoi yhtäläisen lahjan heille kuin meillekin, kun olimme uskoneet Herraan Jeesukseen Kristukseen, niin mikä olin minä voidakseni estää Jumalaa?" Tämän kuultuansa he rauhoittuivat ja ylistivät Jumalaa sanoen: "Niin on siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi".

Pyhällä Hengellä täyttyminen on asia, jonka kautta uskova saa esim. lahjan puhua kielillä, joka on Hengen lahja. Apt:ssa 4 luvussa opetuslapset täyttyivät Hengellä tilanteessa, jossa tarvittiin erityistä rohkeutta. Näin näemme, että Pyhällä Hengellä täyttyminen on eri asia kuin Pyhän Hengen kaste. Se miksi he täyttyivät Pyhällä Hengellä helluntaina johtui siitä, koska Uuden Liiton järjestys astui silloin voimaan. ja Jerusalemiin syntyi ensimmäinen Uuden liiton perustuksella oleva paikallisseurakunta. Jumala antoi evankeliumin todistukseksi helluntaipäivänä opetuslapsille kyvyn puhua niitä kieliä, joita Jerusalemissa olevat ihmiset puhuivat. Jerusalemissa oli parttilaisia, meedialaisia, eelamilaisia, roomalaisia, juutalaisia, kreetalaisia ja arabialaisia ja he kaikki kuulivat omalla äidinkielellään puhetta Jumalan suurista teoista.*

Raamattu opettaa, että kielet eivät ole merkiksi ilman selitystä uskoville, vaan ovat merkki uskottomille: 1 Kor 14:22  Kielet eivät siis ole merkiksi uskoville, vaan niille, jotka eivät usko. Siksi myös helluntaipäivänä annettiin Pyhän Hengen lahja kielilläpuhuminen, koska se oli merkkinä Jerusalemissa oleville uskottomille ja myös tuon kielilläpuhumisen lahjan kautta Jumala puhui näille uskottomille.

Niin kuin Jooelin kirjassa oli ennustettu Pyhän Hengen vuodattamisesta. Niin helluntain tarkoitus oli evankeliumin julistus työn aloittaminen sekä mahdollisuus uskottomille vastaanottaa pelastus sekä Pyhä Henki ja Hengen vuodatus ja päästä osalliseksi Pyhän Hengen lahjoista. 

Kun Jumala antoi lain Israelin kansalle, niin Herran kirkkaus vuoren kukkulalla näytti israelilaisten silmissä kuin kuluttavalta tulelta. Samoin kun helluntaipäivä tuli niin opetuslapset näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Helluntaipäivä oli siis Hengen vuodatuksen päivä, jossa täytyttiin Pyhällä Hengellä, jolloin laki tuli opetuslasten sydämiin sekä Pyhän Hengen lahja vuodatettiin opetuslapsiin sekä saatiin voimaa todistamiseen. Helluntaipäivänä tuli myös n. 3000 tuhatta ihmistä uskoon. 

Apt 2:1-21: Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.  Ja Jerusalemissa asui juutalaisia, jumalaapelkääväisiä miehiä, kaikkinaisista kansoista, mitä taivaan alla on.  Ja kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa; ja he tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä.  Ja he hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen: "Katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia?  Kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet?  Me parttilaiset ja meedialaiset ja eelamilaiset ja me, jotka asumme Mesopotamiassa, Juudeassa ja Kappadokiassa, Pontossa ja Aasiassa,  Frygiassa ja Pamfyliassa, Egyptissä ja Kyrenen puoleisen Liibyan alueilla, ja täällä oleskelevat roomalaiset, juutalaiset ja käännynnäiset,  kreetalaiset ja arabialaiset, me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja."  Ja he olivat kaikki hämmästyksissään eivätkä tienneet, mitä ajatella, ja sanoivat toinen toisellensa: "Mitä tämä mahtaakaan olla?"  Mutta toiset pilkkasivat heitä ja sanoivat: "He ovat täynnä makeata viiniä".  Niin Pietari astui esiin niiden yhdentoista kanssa, korotti äänensä ja puhui heille: "Miehet, juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävä, ja ottakaa minun sanani korviinne.  Eivät nämä ole juovuksissa, niinkuin te luulette; sillä nyt on vasta kolmas hetki päivästä.  Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta:  ‘Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat.  Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat.  Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita.  Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen.  Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.’

Raamattu myös opettaa, että on yksi Henki joka annetaan kasteena eli sinettinä heti uskoontulossa. Sen jälkeen voi täyttyä useasti Hengellä sekä saada Hengen lahjoja.

Opetuslapset saivat Pyhän Hengen sisimpäänsä helluntainpäivänä. Heistä tuli siinä hetkessä Uuden Liiton ensimmäiset uskovaiset Uuden Liiton järjestyksen mukaan sekä Uuden Liiton merkillä varustettuna eli Pyhällä Hengellä sydämessä sinettinä odottamassa lunastuksen päivää. Ilman Kristuksen Henkeä ei voi olla Uuden Liiton jäsenenä Kristuksen ruumiissa.

Raamattu sanoo, että on yksi kaste, joka tarkoittaa niin Pyhän Hengen kastetta kuin vesikastetta. Kaste on yksi ja tapahtuu kerran, silloin kun se ensimmäisen kerran suoritetaan vedessä sekä silloin kun se ensimmäisen kerran annetaan Pyhän Hengen kasteena, jonka jälkeen Pyhä Henki jää asumaan uskovan sydämeen.

Pyhällä Hengellä täyttymistä voi tapahtua monta kertaa siksi, kun Pyhä Henki asuu uskovan sydämessä. Mutta Pyhän Hengen kastetta (sinetti) ei anneta kun yhden kerran. Eli Pyhän Hengen kaste ei ole sama asia kuin täyttyminen Pyhällä Hengellä, joka voi tapahtua monta kertaa.

Myös Apt 10:43-47 kertoo, että Pyhän Hengen kaste sekä Pyhällä Hengellä täyttyminen voi myös tapahtua yhtä aikaa, sillä niin myös tapahtui Apt 10:43-47:ssa:

Apt 10:43-47 Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta." Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi: "Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niinkuin mekin?"

Mutta silti on erotettava toisistaan Pyhän Hengen kaste, joka tuo Pyhän Hengen asumaan uskovan sydämeen: Eli on yhden kerran tapahtuva asia. Ja sitten Pyhällä Hengellä täyttyminen, joka voi tapahtua useamman kerran, jonka seurauksena saadaan mm. Pyhän Hengen lahjoja.

 

Pyhän Hengen lahja

 

Apt 2:38  Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.

Apt 10:45  Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin,

Edellä olevat kaksi Raamatun kohtaa puhuvat Pyhän Hengen lahjasta, joka saatiin Hengellä täyttymisen seurauksena; molemmissa kohdissa Pyhän Hengen lahja oli kielillä puhuminen. Molemmissa kohdissa oli myös kyse pelastuksen vastaanottamisesta. Pyhä Hengen lahjan saamista ei ole kytketty kuitenkaan pelastukseen, sillä esim. Samariassa jo uskoontulleet saivat myöhemmin Pyhän Hengen lahjan eli kielilläpuhumisen lahjan.

Pyhän Hengen lahjoja on useita mm:

1 Kor 12:1-10 lahjat:

Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo, veljet, pitää teitä niistä tietämättöminä.  Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien epäjumalien luo, miten vain tahdottiin. Sentähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan Hengessä, sano: "Jeesus olkoon kirottu," ja ettei kukaan voi sanoa: "Jeesus olkoon Herra," paitsi Pyhässä Hengessä.  Armolahjat ovat moninaiset, mutta Henki on sama;  ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama;  ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama.  Mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi.  Niinpä saa Hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman Hengen vaikutuksesta;  toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas terveeksitekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä;  toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä; toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä.

Room 12:4-8 lahjoja:

 Sillä niinkuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä, niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itsekukin olemme toistemme jäseniä; ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu; jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on;  Jos virka, pitäköön virastaan vaarin; jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan;  jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan; joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä; joka on johtaja, johtakoon toimellisesti; joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten.

Pyhän Hengen lahja on armolahja, joka annetaan armosta, ei ansiosta. Raamattu kehottaa meitä anomaan hengellisiä lahjoja, mutta kuitenkin siten, että ensimmäiseksi perustus, eli rakkaus totuuteen on kunnossa. Ettemme anoisi lahjoja sitä varten, että niillä kerskaisimme.  Vaan siksi, että seurakunta saisi lohdutusta sekä rakennusta niiden kautta.
 

Olkaa täynnä Henkeä
 

Eph 5:18-25:  Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä,  puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle,  kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.  Ja olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa. Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle; sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja.  Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset. Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä,

Tässä täyttykää sana on prees. pass. imp., eli siinä on kehotus olla täynnä Henkeä. Kun puhutaan Pyhällä Hengellä täyttymisestä, niin siinä on monta ulottuvuutta. Eräs ulottuvuus on olla täynnä Henkeä, joka tarkoittaa sitä, että annamme Pyhän Hengen vaikuttaa meissä Jumalan tahdon mukaisesti.

Jumala vaikuttaa Pyhässä Hengessä niissä, jotka suostuvat olemaan täynnä Henkeä (täyttykää Hengellä) Efesolaiskirjeen luvun 5 mukaisia asioita, eli kun ollaan täynnä Henkeä tai täytytään Hengellä, niin silloin voimme:

- puhua Jumalan sanaa keskenämme rohkaisuksi, rakennukseksi ja lohdutukseksi toinen toisillemme

- laulaa kiitosta ja ylistystä Jumalalle

- voimme pitää toinen toistamme itseämme parempina (on sama asia kuin alamaisuus toinen toisillemme)

- vaimot kykenevät rakastamaan aviomiehiään

- aviomiehet kykenevät ja suostuvat rakastamaan vaimojaan niinkuin Kristus rakastaa seurakuntaansa.

Seuraavat Raamatun kohdat puhuvat myös Pyhän Hengen vaikutuksesta uskovan elämässä:

Fil 2:13  sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.

Room 15:16  sitä varten, että minä olisin Kristuksen Jeesuksen palvelija pakanain keskuudessa, papillisesti toimittaakseni Jumalan evankeliumin palvelusta, niin että pakanakansoista tulisi otollinen ja Pyhässä Hengessä pyhitetty uhri

1 Piet 1:1,2:  Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa, ja jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat Hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha.

Pyhä Henki on voima pyhityselämään. Pyhä Henki on myös se elementti, jonka kautta Jumala vaikuttaa meissä Sanan mukaista elämää. Eli myös ulottuvuus olla täynnä Henkeä löytyy Raamatun opetuksesta.

Room 5:5  mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.

Pyhä Henki vuodattaa meidän sydämiimme rakkauden, jolla voimme rakastaa Jumalaa, uskon sisaria sekä veljiä, lähimmäisiä, sekä niitä jotka meitä vihaavat.


Samaria

 

Apt 8:14-17: Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät he heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen. Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen;  sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen.  Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat Pyhän Hengen.

Samariassa oli otettu vastaan pelastus eli he olivat siirtyneet saatanan vallasta Jumalan lapseuteen ja heillä oli jo sinetti, eli lapseuden Henki, he olivat jo kastetut Pyhällä Hengellä.

Raamatun käännös 33/38 kääntää, että Pyhä Henki ei ollut tullut vielä heihin, siinä on pienoinen käännösvirhe. Old King james version kääntää jakeen oikein eli: For as yet he was fallen upon none of them: only they were baptized in the name of the Lord Jesus. Eli kysymys oli siitä, ettei Pyhä Henki ollut tullut heidän päällensä, joka tarkoittaa sitä, että kun on kysymys Pyhällä Hengellä täyttymisestä, jossa saadaan, joku lahja. Niin Raamattu käyttää silloin sanontaa, että Pyhä Henki tulee uskovan ihmisen päälle. Tämä on siis eri asia kuin Pyhän Hengen kaste eli sinetti, joka tulee aina uskoontulo hetkessä uskovan sisimpään. Samariassa siis oli jo saatu kaste Pyhässä Hengessä, mutta nyt oli kysymys Pyhän Hengen lahjan saamisesta.

Raamattu todistaa myös tämän Pyhän Hengen päälle tulon silloin kun on kysymys Hengellä täyttymisestä, jossa saadaan lahja. Se esiintyy mm. näissä kohdissa:

- Apt 2:3-4  Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle.  Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.

- Apt 10:44, 45 Alkutekstin mukaan:   While Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word.  And they of the circumcision which believed were astonished, as many as came with Peter, because that on ( kreik. EPI) the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost.

Kreikankielen prepositio epi tarkoittaa päällä, päälle ja ylle. Eli Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoiden päälle.

- Apt 19:6  Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat.

Hengen päälle tuleminen Apt 1:8

 

Apt 1:8  But ye shall receive power, after that the Holy Ghost is come upon you: and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, and in all Judaea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. - vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka".

Apt 1:8.ssa alkutekstissä puhutaan, että kun Pyhä Henki tulee teidän päälle, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani. Edellä olevassa Old King James Raamatussa kohta on oikein kirjoitettu.

Koko tuon kohdan jaejakso menee näin:

Apt 1:1-8 Edellisessä kertomuksessani kirjoitin, oi Teofilus, kaikesta, mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa, hamaan siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös, sittenkun hän Pyhän Hengen kautta oli antanut käskynsä apostoleille, jotka hän oli valinnut, ja joille hän myös kärsimisensä jälkeen moninaisten epäämättömien todistusten kautta osoitti elävänsä, ilmestyen heille neljänkymmenen päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta.  Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: "Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet.  Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen."  Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: "Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan?" Hän sanoi heille: "Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut, vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka"

Tässä kohdassa kerrotaan Jumalan lupauksen täyttymisestä eli Pyhän Hengen saamisesta. Helluntaipäivänä opetuslapset kastettiin Pyhällä Hengellä jolloin he saivat Pyhän Hengen sinetin sydämeen ja he täyttyivät Pyhällä Hengellä ja saivat Pyhän Hengen lahjan eli kielilläpuhumisen lahjan. Raamattu myös opettaa, että tässä Pyhällä Hengellä täyttymisessä on monta ulottuvuutta joista yksi on myös se, että opetuslapset saivat voiman todistamiseen alkaen Jerusalemista aina maan ääriin saakka. Näin tuo lupaus Pyhästä Hengestä ja sen monista ulottuvuuksista toteutui apostolien elämässä.

 

Efeson opetuslapset

 

Apt 19:1-6 Kun Apollos oli Korintossa, tuli Paavali, kuljettuaan läpi ylämaakuntien, Efesoon ja tapasi siellä muutamia opetuslapsia. Ja hän sanoi heille: "Saitteko Pyhän Hengen silloin, kun te tulitte uskoon?" Niin he sanoivat hänelle: "Emme ole edes kuulleet, että Pyhää Henkeä on olemassakaan".  Ja hän sanoi: "Millä kasteella te sitten olette kastetut?" He vastasivat: "Johanneksen kasteella". Niin Paavali sanoi: "Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehoittaen kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on, Jeesukseen".  Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen.  Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat.

Efesossa oli opetuslapsia, jotka olivat tulleet, mutta eivät olleet kuulleet Pyhästä Hengestä. Paavali tunnusti, että he olivat uskovaisia, sillä hän kyysi heiltä; "Saitteko Pyhän Hengen silloin, kun te tulitte uskoon?" Eli he olivat silti uskossa, vaikka eivät tienneet Pyhästä Hengestä. Sillä heissäkin, kun he olivat kuulleet totuuden sanan, pelastuksensa evankeliumin, kun he olivat tulleet uskoviksi, niin heihin oli pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, Ef 1:3. Eivätkä he olleet vielä käyneet Raamatullisella kasteella.

Tämän jälkeen nämä Efesossa olevat opetuslapset ottivat Raamatullisen vesikasteen sekä Pyhä Henki tuli heidän päällensä ja he puhuivat kielillä ja profetoivat. Eli heissä oli jo Pyhän Hengen sinetti ennen Pyhällä Hengellä täyttymistä. Mutta Pyhän Hengen tullessa heidän päälleen hei saivat Pyhän Hengen lahjan kielillä puhumisen sekä profetoimisen lahjan.

Kaste Pyhällä Hengellä ja tulella
 

Luuk 3:16  niin Johannes vastasi kaikille sanoen: "Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi, jonka kengänpaulaakaan minä en ole kelvollinen päästämään; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.

Minä näen, että Johannes Kastaja tarkoittaa tässä Pyhällä Hengellä lapseuden Henkeä eli kastetta Pyhällä Hengellä.  Tulella kastaminen tarkoittaa varmasti myös Pyhällä Hengellä täyttymistä, jossa vastaanotetaan lahjoja, sillä helluntaina tuliset kielet tulivat opetuslasten päälle merkiksi Pyhän Hengen lahjasta. Se ei tarkoita, että nyt jokaisen päälle ilmestyy tuliset kielet, joka saa kielilläpuhumisen lahjan, vaan sitä, että se oli merkki helluntaina Pyhän Hengen vuodatuksesta sekä Pyhän Hengen lahjasta. Tuli tarkoittaa myös puhdistavaa työtä, jota Pyhä Henki tekee opetuslapsen sydämessä.

Luuk 12:49  Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt!

Apt 2:3  Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.

1 Piet 1:7 että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.

Elämä Hengessä merkkinä

 

Mistä tiedät, että olet sinulla on Pyhä Henki? Siitä kun puhut kielillä? Ei kielillä puhuminen ole sen merkki, vaikka monessa kohden Pyhällä Hengellä täyttymisen yhteydessä saatiin lahja puhua kielillä. Kielilläpuhuminen on armolahja, jonka saa armosta ei ansiosta. Se että sinussa asuu Pyhä Henki on sen seurausta kun olet tullut uskoon Jeesukseen Kristukseen. Pyhän Hengen vaikutusta uskovan elämässä:

- Saadaan voima todistaa rohkeasti Jeesuksesta Kristuksesta - Apt 1:8  vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka".


- Kuollaan omalle lihalle - Room 8:13  Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.


- Rakastetaan Jumalaa sekä veljiä ja sisaria ja lähimmäisiä sekä niitä, jotka meitä vihaavat - Room 5:5  mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.


- Otetaan vastaan rakkaus totuuteen Pyhän Hengen voima vaikutuksen kautta ja eletään siinä ja siitä. Hengessä vaeltamisessa sydämessämme on myös terve Jumalan pelko eli kunnioitus Jumalaa kohtaan – Apt 9:31  Niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa rauha; ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta.

 
- Uskovan elämä keskipiste on Jeesus Kristus, jolloin uskovan elämä kirkastaa Isää Jumalaa – Joh 16: 13-14  Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.  Hän on minut (Jeesuksen Kristuksen) kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.


- Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni; Elät myös Jumalan armosta kasvaen ilossa ja vanhurskaudessa - Room 14:17  sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä


- Pyhän Hengen hedelmä kypsyvät sydämessämme Jumalan armosta eli; rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen –
Gal 5:22

 

Milloin apostolit uudestisyntyivät?
 

Tämä kysymys askarruttaa monien mieliä. Tuon tässä seuraavaksi esille sen kuinka minä tämän asian ymmärrän.

Jotta ymmärrämme tätä asiaa, on meidän laajemmin tutkittava tätä asiaa ja katsottava kuinka Jumala on tehnyt liiton mm. Aabrahamin ja Israelin kansan kanssa.
 

Liitto Aabrahamin kanssa

 

Ensin Abraham kutsuttiin seuramaan Herraa. Aabraham oli 75 vuotta vanha kun hän lähti Harranista seuramaan Herraa. Näiden tapahtumien jälkeen Jumala teki liiton Aabrahamin kanssa.  Jumala teki liiton Abrahamin kanssa, kun Herran liekehtivä tuli liikkui uhrieläinten päällä. Liitto sinetöitiin tulella. Aabraham oli kahdeksankymmenen kuuden vuoden vanha, kun Haagar synnytti hänelle Ismaelin. Tämän jälkeen Jumalan asetti lihan ympärileikkauksen sanoen: ” Ympärileikattakoon sekä kotonasi syntynyt että rahalla ostamasi; ja niin minun liittoni on oleva merkitty teidän lihaanne iankaikkiseksi liitoksi”. Ja Aabraham otti poikansa Ismaelin sekä kaikki kotona syntyneet ja kaikki rahalla ostamansa palvelijat, kaikki Aabrahamin perheen miehenpuolet, ja ympärileikkasi sinä samana päivänä heidän esinahkansa lihan, niinkuin Jumala oli hänelle sanonut.

Aabraham seurasi Herraa 11 vuotta ilman liiton merkkiä, eli ympärileikkausta. Kun ympärileikkaus tehtiin, niin silloin ympärileikattiin kaikki Aabrahamin perheen miespuoliset jäsenet. Ympärileikkauksen säätämisen jälkeen ne jotka syntyivät Aabrahamin perheeseen, ympärileikattiin välittömästi 8 päivän päästä syntymästä. Samoin ne jotka halusivat liittyä Aabrahamiin, ympärileikattiin välittömästi.
 

Israelin kansa ja lakiliitto
 

Jumala kutsui Israelin kansan ulos Egyptistä seuraamaan Herraa. Herra käski sivellä Egyptissä oven pielet karitsan verellä, jonka jälkeen Jumala johdatti Israelin kansan ulos Egyptistä. Tämä tapahtui ensimmäisenä kuukautena. Tämän jälkeen Israelin kansa seurasi Herraa erämaassa. Kolmantena kuukautena siitä, kun israelilaiset olivat lähteneet Egyptin maasta, juuri samana kuukauden päivänä, he tulivat Siinain erämaahan. Siinain vuorella Herra antoi lain Israelin kansalle liiton merkiksi. Kun Herra antoi lain, tapahtui se niin, että Herra astui alas tulessa. Liitto sinetöitiin tulella

Israelin kansa seurasi Herraa pari kuukautta ilman lakia, jonka jälkeen he saivat lain Siinailla liiton merkiksi. Lain antamisen jälkeen syntyneet syntyivät tilaan, jossa laki oli voimassa.
 

Apostolien uudestisyntyminen
 

Jeesus kutsui opetuslapset seuraamaan Häntä vanhan liiton aikakaudella. Opetuslapset seurasivat Jeesusta kolmisen vuotta, jonka jälkeen Jeesus Kristus kuoli ja antoi sovitusuhrin maailman syntien edestä. Tämän jälkeen helluntai päivänä lupauksen mukaan opetuslapset kastettiin Pyhällä Hengellä ja tulella (Pyhän Hengen sinetti) sekä täytettiin Pyhällä Hengellä, kun näkyi tulisia kieliä lupauksen täyttymisen merkiksi. Helluntaina tapahtui apostoleille uudestisyntyminen.

Järjestys oli apostoleilla aivan samanlainen kun liitoissa Aabrahamin kanssa sekä Israelin kansan kanssa. Ensin Herran seuraaminen, jonka jälkeen liitto ja liiton merkki. Uusi Liitto alkoi heti kun Jeesus oli kuollut ja vuodattanut sovintoverensä. Apostolit saivat helluntain uudestisyntymisessä Pyhän Hengen sinetin, kun Jeesus kastoi heidät Pyhällä Hengellä ja tulella. Tässäkin Jumala noudatti samaa järjestystä, eli ensin kehotus lähteä seuraamaan Herraa, jonka jälkeen tehdään liitto ja annetaan liiton merkki.
 

Raamatun todistus
 

Jotkut opettavat apostolien uudestisyntyneen Joh 20:22:ssa. Minäkin aikoinani uskoin samoin, mutta aikojen kuluessa olen joutunut muuttamaan kantaani ja hylkäämään Joh 20:22:n apostolien uudestisyntymisen paikkana. Seuraavaksi tutkimme Raamatun sanalla apostolien uudestisyntymisen hetkeä.

Joh 20:

22  Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille: "Ottakaa Pyhä Henki. 23  Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut; joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt." 24  Mutta Tuomas, jota sanottiin Didymukseksi, yksi niistä kahdestatoista, ei ollut heidän kanssansa, kun Jeesus tuli.

Tämä tapahtuma tapahtui viikon ensimmäisenä päivänä, joka oli Jeesuksen ylösnousemuksesta seuraava päivä. Tämä kohta ei voi olla uudestisyntymisen hetki, sillä Tuomas ei ollut paikalla ja jäi ilman tätä kokemusta. Toiseksi Jeesus sanoi menevänsä pois ja lähettävänsä Pyhän Hengen opetuslapsille. Joh 20:22:ssa Jeesus oli ruumillisesti läsnä, joten siinä ei tapahtunut lähettämistä. Joh 20:22 ei ole uudestisyntymisen hetki. Joh 20:22 on esikuva, joka ennakoi tulevaa uudestisyntymistä helluntaipäivänä. Samoin kuin myös ehtoollisen leipä ja viini olivat esikuvaa Kristuksen murretusta ruumiista sekä verestä, jotka annettiin syntisten edestä Golgatalla. Eli ensin esikuva ja sen jälkeen itse asian täyttymys. Jumala toimii useasti näin antamalla ensin vertauskuvallisen esikuvan, jonka jälkeen tapahtuu itse asian täyttymys.

Jeesus sanoi kastavansa Pyhällä Hengellä ja tulella. Jumala on aina käyttänyt tulta liiton solmimisessa, esim. Jumala teki liiton Abrahamin kanssa, kun Herran liekehtivä tuli liikkui uhrieläinten päällä. Liitto sinetöitiin tulella. Siinain vuorella Herra antoi lain Israelin kansalle liiton merkiksi. Kun Herra antoi lain, tapahtui se niin, että Herra astui alas tulessa. Liitto sinetöitiin tulella. Samoin Jeesus sanoi kastavansa Hengellä ja tulella. Helluntaipäivänä Pyhän Hengen vuodattamisen merkiksi ja Uuden Liiton voiman merkiksi Jumala antoi näkyä tulta opetuslasten päällä, sillä heidän päällänsä oli ikäänkuin tulisia kieliä. Joh 20 luvussa Jeesus ei kastanut Pyhällä Hengellä ja tulella, vaan puhalsi opetuslapen päälle sanoen ottakaa Pyhä Henki. Tämä oli vertauskuva tulevasta tapahtumasta, joka tapahtuisi helluntaina. Uusi Liitto astui voimaan Jeesuksen Kristuksen sovitusuhrin kautta Golgatalla, jonka merkiksi esirippu repeytyi (vanhan liiton loppu ja kumoaminen), mutta helluntaina täyttyi lupaus luvatun Hengen saamisesta.

Jeesus lupasi mennä pois ja lähettää Pyhän Hengen opetuslapsille. Joh 20 luvussa Jeesus on itse paikalla, eikä lähetä Henkeä. Joh 20 kertoo ajasta, joka oli viikon ensimmäinen päivä, jolloin naiset kävivät haudalla ja viikon ensimmäisenä päivän Jeesus puhalsi opetuslasten päälle vertauskuvallisesti Pyhän Hengen, sen todistaa Luuk 24.

Samoin Luuk 24 luku kertoo ajasta joka oli viikon ensimmäinen päivä ja sama päivä kun naiset kävivät haudalla ja tässä luvussa samana päivänä kun Joh 20 kertoo puhalluksen tapahtuneen, niin Luuk 24 kertoo, että samana päivänä Jeesus sanoi:

Luuk 24: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista,
47 ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.
48 Te olette tämän todistajat.
49 Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta."


Eli tuona samana päivänä Jeesus lupasi lähettää luvatun Pyhän Hengen, eli samana päivänä tapahtunut puhallus ei ollut sen lähettäminen, vaan luvatun Hengen saaminen toteutui helluntaipäivänä.

Joh 15:26  Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta.

Joh 16:7  Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän.
 

Lupaus Hengestä
 

Apt 1:

1  Edellisessä kertomuksessani kirjoitin, oi Teofilus, kaikesta, mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa, 2 hamaan siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös, sittenkun hän Pyhän Hengen kautta oli antanut käskynsä apostoleille, jotka hän oli valinnut, 3 ja joille hän myös kärsimisensä jälkeen moninaisten epäämättömien todistusten kautta osoitti elävänsä, ilmestyen heille neljänkymmenen päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta. 4 Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: "Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. 5 Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen." 6  Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: "Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan?" 7 Hän sanoi heille: "Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut, 8 vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka". 9 Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. 10 Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa; 11 ja nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän." 12  Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi ja joka on lähellä Jerusalemia, sapatinmatkan päässä. 13 Ja kun he olivat tulleet kaupunkiin, menivät he siihen yläsaliin, jossa he tavallisesti oleskelivat: Pietari ja Johannes ja Jaakob ja Andreas, Filippus ja Tuomas, Bartolomeus ja Matteus, Jaakob Alfeuksen poika ja Simon, kiivailija, ja Juudas Jaakobin poika. 14 Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja Marian, Jeesuksen äidin, kanssa ja Jeesuksen veljien kanssa. 15  Ja niinä päivinä Pietari nousi veljien keskellä, kun oli väkeä koolla noin sata kaksikymmentä henkeä, ja sanoi:

Jeesus Kristus sanoi, etteivät apostolit saaneet lähteä Jerusalemista, vaan heidän tuli odottaa Jumalan lupauksen täyttymistä (Pyhän Hengen saaminen). Jeesus sanoi, että heidät tultaisiin pian kastamaan Pyhällä Hengellä (Pyhän Hengen sinetti).

 

Apt luvusta 1 käy ilmi, että Jeesus kertoi opetuslapsille Pyhän Hengen kasteesta, jolla heidät pian kastettaisiin. Tämän jälkeen Jeesus otettiin taivaaseen vuorella, jota kutsuttiin öljymäeksi. Tämäkin kohta todistaa, ettei Joh 20:22 voi olla uudestisyntymisen hetki, sillä vähän ennen taivaaseen ottamistaan Jeesus kertoi lähettävänsä luvatun Pyhän Hengen.

Luuk 24:

48  Te olette tämän todistajat.49  Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta."

Luuk 24:ssa oli kysymyksessä viikon ensimmäinen päivä, päivä jälkeen Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen. Jeesus Kristus lupasi silloin lähettää luvatun Pyhän Hengen, jolloin heidät puetaan voimalla korkeudesta. Tämä kohta myös kumoaa Joh 20:22:n.
 

Kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella ja uudestisyntymisen hetki
 

Luuk 3:16  niin Johannes vastasi kaikille sanoen: "Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi, jonka kengänpaulaakaan minä en ole kelvollinen päästämään; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.

Apt 2:

1   Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. 2  Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. 3  Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle. 4  Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.

Lupaus oli, että Jeesus kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella. Vain helluntaipäivä on sopiva hetki apostolien uudestisyntymiselle, jolloin heidät kastettiin Pyhällä Hengellä ja tulella. Vain helluntaina oli näkyvissä tulta, kun opetuslasten päälle ilmestyi tulisia kieliä sen merkiksi, että Kristuksen lupaus kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella oli täyttynyt ja todiste tästä oli tuli, tulisten kielien muodossa.

Apostoleille tapahtui samalla tavalla kuin tapahtui Aabrahamille ja Israelin kansalle. Ensin kutsu Herran seuraamiseen ja sen jälkeen liiton teko, jonka merkki oli tuli. Apostolit olivat pelastuneita jo ennen helluntaita, mutta he saivat Jumalan järjestyksen mukaisesti kokea uudestisyntymisen helluntaipäivänä. Helluntaipäivän jälkeen alkoi evankeliumin julistus Pyhän Hengen voimassa, jonka jälkeen uskoon tulleet  uudestisyntyvät heti ja saavat sen merkiksi Pyhän Hengen sinetin. Samoin oli myös liitoissa Aabrahamin ja Israelin kansan kanssa. Aabraham ympärileikattiin 11 vuotta sen jälkeen kun hän lähti seuraamaan Herraa, jonka jälkeen hän ja hänen perheensä miespuoliset jäsenet ympärileikattiin. Tämän jälkeen kaikki perheeseen syntyneet leikattiin välittömästi 8 päivän päästä, sekä ne jotka halusivat liittyä Aabrahamiin, ympärileikattiin heti.

Samoin myös Israelin kansa kulki 2 kuukautta ilman lakia erämaassa. Siinailla laki annettiin tulessa, jonka jälkeen Israelin kansaan syntyneillä oli heti laki voimassa.

Apostolien asema oli poikkeuksellinen, koska he lähtivät seuraamaan Herraa Jeesusta vanhan liiton aikakauden puolella, ennen Golgatan uhria. Me taas lähdemme seuraamaan Herraa Jeesusta Kristusta Uuden Liiton puolella, jossa Jeesuksen Kristuksen sovitusuhri on voimassa. Siksi apostolit olivat pelastuneita ennen uudestisyntymistä, mutta muille, jotka helluntaipäivän jälkeen pelastuvat, uudestisyntyminen eli Pyhän Hengen kaste on kaste pelastukseen.

1 Piet 1:3 Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta,

Pietari opetti, että Herran Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta on tullut uudestisyntyminen. Näin se on. Uudestisyntyminen on tapahtuma, joka tapahtuu vain Uudessa Liitossa. Vanhassa liitossa ei ollut uudestisyntymistä. Vanhassa liitossa Jumala täytti joitakin Pyhällä Hengellä, mutta uudestisyntymisen käsitettä ei löydy VT:sta. Uudestisyntyminen ja Pyhällä Hengellä täyttyminen ovat kaksi eri asiaa, niin kuin aiemmin olemme sitä jo käsitelleet.
 

Laki sydämessä
 

Jer 31:

31 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton;32  en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. 33 Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

Jumala antoi profetaallisen sanan Jeremian kautta. Jumala sanoi tekevänsä Israelin ja Juudaan heimojen kanssa Uuden Liiton, ei samanlaista kuin Hän teki niiden kanssa, jotka lähtivät Egyptistä. Sen jälkeen Jumala kuvaa Uuden Liiton tunnusmerkin sanomalla: ”Vaan tämä on se (uusi) liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani”.

Vanhassa liitossa laki kirjoitettiin kiveen, kun Herra astui alas tulessa. Nyt Uudessa Liitossa Jumala kirjoittaa lain kiven sijasta uskovan sydämeen. Helluntaina tuo tapahtui ja sen todistukseksi Jumala asetti tulta tulisten kielien muodossa opetuslasten päälle. Näin helluntai on ainoa tapahtuma, joka sopii apostolien uudestisyntymisen hetkeksi.
 

Vanhan liiton ja Uuden Liiton ero
 

Jotkut opettavat vanhan liiton pyhien olleen uudestisyntyneitä, mutta Raamatun opetuksen mukaan asia ei ole niin. Käsite uudestisyntyminen ei kuulu VT:n opetukseen. Uudestisyntymisen käsitteen toi ensimmäisen kerran Jeesus Kristus, kun Hän lihansa päivinä opetti sitä. Raamattu opettaa selkeästi vanhan liiton ja Uuden Liiton välisen eron.

2 Kor 3:

6 joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi. 7 Mutta jos jo kuoleman virka, joka oli kirjaimin kaiverrettu kiviin, ilmestyi kirkkaudessa, niin etteivät Israelin lapset kärsineet katsella Mooseksen kasvoja hänen kasvojensa kirkkauden tähden, joka kuitenkin oli katoavaista, 8 kuinka paljoa enemmän onkaan Hengen virka oleva kirkkaudessa! 9 Sillä jos kadotustuomion virka jo oli kirkkautta, niin on vanhurskauden virka vielä paljoa runsaammassa määrin kirkkautta. 10 Sillä se, millä ennen oli kirkkaus, on tämän rinnalla kirkkautta vailla, tämän ylenpalttisen kirkkauden tähden.

Paavali opettaa Uuden liiton palvelijoista, jotka eivät palvele kirjaimen mukaan (vanha liitto oli kirjoitettu kiveen), vaan Uuden Liiton palvelija palvelee Hengen mukaan (Uudessa Liitossa laki on kirjoitettu sydämeen). Sitten Paavali opettaa Mooseksen palvelutehtävän olleen kuoleman virka, joka oli kirjaimin kaiverrettu kiviin, ei siis sydämeen. Tämän jälkeen Paavali sanoo Hengen palvelutehtävän olevan paljon enemmän ja kirkkautta, jota VT:n palvelutehtävä ei ollut.

Tässä on suuri ero vanhan liiton ja Uuden Liiton välillä. Tuo ero on uudestisyntyminen Uudessa Liitossa, jonka kautta saadaan laki sydämeen Pyhässä Hengessä voimaksi elää ja palvella Jumalaa, Hänen tahtonsa mukaisesti.

Room 8:

3 Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, 4 että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen.

Tässä kohdassa Paavali opettaa lain tulleen heikoksi lihan kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että lihan voimalla vanhan liiton kansa yritti palvella Jumalaa. Mutta laissa sekä lihassa ei ole voimaa lain opetuksen toteutumiseen. Siksi Jumala lähetti Kristuksen syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen.

Lain vanhurskaus täytetään tietenkin Kristuksen uhrin kautta. Ja kun olemme uskoon tulleet, niin sen jälkeen Pyhä Henki vaikuttaa meissä Jumalan lain opetuksen mukaista elämää, jolloin myös täyttyy lain vanhurskaus. Näin vain Uudessa Liitossa on voimassa uudestisyntyminen, jossa saadaan Pyhä Henki asumaan uskovan sydämeen. Lain vanhurskaus Hengen vaeltamisen mukaan ei tarkoita lain tekoja tekemällä ansaittua pelastusta, sillä Paavali kirjoittaa: ”Pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, Tiit 3:5.

Jeesus pelastaa meidät kun vastaanotamme pelastuksen, jonka kautta uudestisynnymme. Me emme pelastu vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, niin kuin Paavali opettaa. Se mitä Paavali tarkoittaa lain vanhurskauden täyttymisellä Room 8 luvussa on se kun Jumalan Pyhä Henki vaikuttaa meissä Jumalan lain opetusken mukaista elämää, sillä Jumala ei pelasta meitä laittomuuteen, vaan vanhurskauteen, mutta pelastuksemme perustus on Kristuksen veri ja pelastuksen vastaanottaminen Jumalan armosta, ei pelastuneena tehdyt teot, jotka ovat seurausta pelastuksesta.

Room 8:3-4 osoittaa meille sen, että vanhan liiton pyhät eivät olleet uudestisyntyneitä Hengestä, vaan palvelivat Jumalaa kirjaimen vanhassa tilassa. Vanhan liiton pyhät pelastuvat myös Kristuksen uhrin kautta niin kuin mekin. Jumala täytti vanhassa liitossa pyhiänsä myös Pyhällä Hengellä. Pyhällä Hengellä täyttyminen ei ole sama asia kuin uudestisyntyminen, jossa saadaan Pyhän Hengen sinetti, jossa Pyhä Henki asettuu asumaan meidän sydämiimme. Vanhassa liitossa Jumala vahvisti pyhiänsä Hengellä täyttymisellä.

Daavid sanoi, ettei Jumala ottaisi häneltä pois Pyhää Henkeä tarkoittaen sillä, ettei Jumala ottaisi pois häneltä Hengen täyteyttä. Niin kuin Raamattu on tehnyt eron vanhan liiton ja Uuden Liiton palveluksen välille, niin Daavidkaan ei ollut uudestisyntynyt, sillä vasta Uudessa Liitossa Jumala lupasi asettaa lakinsa uskovan sydämeen. Vanhassa liitossa laki oli kirjoitettu kiveen.

Jes 51:7  Kuulkaa minua, te jotka vanhurskauden tunnette, kansa, jonka sydämessä on minun lakini: älkää peljätkö ihmisten pilkkaa älkääkä kauhistuko heidän herjauksiansa.

Tässä on kysymyksessä lain opetus, joka on ihmisen sydämessä eli mielessä. Tässäkään kohden ei ole kysymys uudestisyntymisestä, sillä laki annettiin sydämeen uudestisyntymisen merkiksi vasta Uudessa Liitossa, ei vanhassa liitossa, jossa se oli kirjoitettu kiveen. Vanhan liiton kansalla oli myös Jumalan lapsioikeus, mutta he eivät olleet uudestisyntyneitä.

Hebr 9:

11  Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa, 12  meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. 13  Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, pyhittää lihanpuhtauteen, 14  kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa! 15  Ja sentähden hän on uuden liiton välimies, että, koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön. 16  Sillä missä on testamentti, siinä on sen tekijän kuolema toteennäytettävä; 17  sillä vasta kuoleman jälkeen testamentti on pitävä, koska se ei milloinkaan ole voimassa tekijänsä eläessä. 18  Sentähden ei myöskään ensimmäistä liittoa verettä vihitty. 19  Sillä kun Mooses oli kaikelle kansalle julkilukenut kaikki käskyt, niinkuin ne laissa kuuluvat, otti hän vasikkain ja kauristen veren ynnä vettä ja purppuravillaa ja isopin ja vihmoi sekä itse kirjan että kaiken kansan, 20  sanoen: "Tämä on sen liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt". 21  Ja samoin hän verellä vihmoi myös majan ja kaikki palvelukseen kuuluvat esineet. 22  Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista.

 

 

 

 Petri Paavola

 

Lähteet:

- Raamattu 33/38
- Apostolinen seurakunta ja antikristuksen eksytys: Keijo Lindeman

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker