Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Raamatun näkökulmia maahanmuutosta

Maahanmuutto nostattaa ihmisissä erilaisia tunteita laidasta laitaan. Raamatusta löytyy ratkaisun avaimet maahanmuuttopolitiikalle, sillä Raamatussa on toimiva ratkaisu koskien maahanmuuttoa, jonka noudattaminen poistaa maahanmuuttoon liittyvät ongelmat. Jos sinä et usko Raamattua ja pidät sitä satukirjana, niin siitä huolimatta sinun olisi hyvä lukea tämä kirjoitus, koska Raamatussa on todella hyvät ohjeet koskien maahanmuuttoa. Tuon myös esille omia ajatuksiani koskien maahanmuuttoa.

Apt 17:

24 Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä,

25 eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikäänkuin hän jotakin tarvitsisi, hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken.

26 Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat,

27 että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää-hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä;

5 Moos 32:8 Kun Korkein jakoi perinnöt kansoille, kun hän erotteli ihmisten lapset, silloin hän määräsi kansojen rajat israelilaisten luvun mukaan.

Raamattu ilmoittaa Jumalan tahdon, joka on että Jumala on asettanut jokaiselle kansalle asumisensa rajat (maanrajat), että he niiden rajojen sisäpuolella etsisivät Jumalaa. Kansojen rajat on asetettu israelilaisten luvun mukaan, sillä Israelin kansa on Jumalan silmäterä, joka tulee pelastumaan Raamatun sanan profetian lupauksen mukaan lopunaikana (jäljelle jäävä jäännös kolmasosa) uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Jokaisen kansan tulisi pysyä heille asetetuissa maa-alueen rajoissa. Jos ajatellemme tätä syvällisemmin, niin ymmärrämme, että mitä isompi valtio, niin sitä vaikeampi sitä on hallita oikeudenmukaisesti. Sopivan kokoinen maa kuten Suomi, Ruotsi, Norja ja vaikka Israel ovat helppoja hallittavia, koska nämä kansat asuvat sellaisen alueen sisällä, jota on helppo hallita oikeudenmukaisesti.

Kun Jumala valitsi Israelin kansan kansaksi, jonka kautta Hän ilmoittaa itsensä ihmiskunnalle, niin Jumala valitsi pienen kansan sekä antoi heille maa-alueen asuttavaksi, joka ei ollut liian iso hallittavaksi. Mitä isompi maa-ale valtiolla on ja mitä enemmän siellä asuu ihmisiä, niin sitä vaikeampaa sitä on hallita oikeudenmukaisesti. Maahanmuuton kautta väkisin väkiluvun lisääminen tuo mukanaan suuria ongelmia, joka on ikävä tosiasia, niissä maissa joissa vuosittaiset maahanmuutto luvut on korkeita.

Raamattu ei ole maahanmuuttoa vastaan, mutta Raamatun sanan keskiössä koskien kansaa oli Israelin kansa, ja siksi maahanmuuton tarkoituksena ei ole paisuttaa kansan ja valtion lukumäärää niin suureksi, että päättäjät eivät enää kykene pitämään huolta oman maan kansalaisista, eikä myöskään maahanmuuttajista. Siksi maahanmuuttamisen tulee pysyä sellaisissa rajoissa, että valtio ja päättäjät kykenevät huolehtimaan parhaalla mahdollisella tavalla niin oman maan kansalaisista kuin maahanmuuttajista.

Raamatun opetus muukalaisista (maahanmuuttajat)

4 Moos 15:
29 Sama laki olkoon sekä maassa syntyneillä israelilaisilla että muukalaisella, joka asuu heidän keskellänsä, kun joku rikkoo erehdyksestä.
30 ¶ Mutta se, joka tahallisesti tekee syntiä, olipa hän maassa syntynyt tai muukalainen, pilkkaa Herraa, ja hänet hävitettäköön kansastansa.

Raamattu opettaa selkeästi, että kun muukalainen (maahanmuuttaja) muutti asumaan Israelin maahan vanhan liiton aikana, niin hänen täytyi noudattaa Israelin kansan lakeja. Vanha sanonta kuuluu, että maahan muuttavan on elettävä maassa maan tavalla. Raamatun opetus ei tue monikulttuurista yhteiskuntaa, koska se aiheuttaa jännitteitä ja levottomuuksia kansallisuuksien välille. Sen tähden Jumalan säätämyksestä kaikkien maassa asuvien on noudatettava samoja lakeja ja asetuksia, koska se takaa mahdollisuuden rauhanomaiseen ja oikeudenmukaiseen elämiseen.  

Suomalaisen maahanmuuttopolitiikan on pyrittävä voimakkaasti ja tehokkaasti integroimaan maahanmuuttajat sopeutumaan ja sitoutumaan sekä noudattamaan suomalaista lainsäädäntöä. Raamatullinen viisaus on, että maassa on yksi kansallinen identiteetti ja kulttuuri sekä lainsäädäntö, jota noudattavat kaikki, niin oman maan kansalaiset kuin maahanmuuttajat. Ikävä ja valitettava tosiasia on, että monikulttuurisuus ei ole toimiva valtion malli, sillä se tuo mukanaan monenlaisia ongelmia, joista on ikäviä esimerkkejä maailmalla.

Raamatun opetuksen mukaan se joka rikkoo lakia, joutuu siitä vastuuseen. Vanhan liiton aikana niin oman maan kansalaiset kuin muukalaisetkin karkotettiin Israelin maalta, jos he tahallaan rikkoivat lakia. Uuden liiton aikakausi on tässä suhteessa erilainen, sillä ketään suomalaista ei voida karkottaa omasta maastaan, vaikka hän tahallaan rikkoisi lakia.

Ehdotukseni on, että jos maahanmuuttaja syyllistyy rikokseen, niin hänet karkotetaan pois Suomesta. Perustelen tämän sillä, että mikään valtio ja maa ei toivo rikollisten ainesten saapumista maahansa maahanmuuton kautta. Jokaisella valtiolla on tarpeeksi tekemistä omien rikollistensa kanssa. Siksi ehdotan maahanmuuttajille integroitumissopimuksen allekirjoittamista, jossa hän sitoutuu noudattamaan suomalaista lainsäädäntöä. Jos hän rikkoo Suomen lakeja vastaan, niin hänet karkotetaan Suomesta. Tällainen käytäntö estäisi tehokkaasti väärillä motiiveilla tapahtuvan maahanmuuton.

Raamatun neuvon soveltaminen rikoksiin syyllistyvien maahanmuuttajien kohdalla Uuden Liiton hengessä olisi hyvä ratkaisu, joka ennaltaehkäisee rikollisen aineksen maahanmuuttoa Suomeen.

Älä sorra maahanmuuttajia

2 Moos 23:9 Muukalaista älä sorra, sillä te tiedätte muukalaisen mielialan, koska itsekin olette olleet muukalaisina Egyptin maassa.

3 Moos 19:

33 Kun muukalainen asuu luonasi teidän maassanne, älkää sortako häntä.

34 Muukalainen, joka asuu teidän luonanne, olkoon niinkuin maassa syntynyt teikäläinen. Rakasta häntä niinkuin itseäsi, sillä tekin olitte muukalaisina Egyptin maassa. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.

35 Älkää tehkö vääryyttä tuomitessanne älkääkä käyttäessänne pituus-, paino- tai astiamittaa.

36 Olkoon teillä oikea vaaka, oikeat punnukset, oikea eefa-mitta ja oikea hiin-mitta. Minä olen Herra, teidän Jumalanne, joka vein teidät pois Egyptin maasta.

Raamattu sanoo, että muukalaisia (maahanmuuttajia) ei saa sortaa millään tavalla. Raamattu kehottaa rakastamaan lähimmäistään (myös maahanmuuttajaa) niin kuin itseään. Kukaan ei halua joutua sorretun asemaan. Siksi sinä voit tietää miltä se tuntuu jos joku sortaa ja käyttäytyy rasistisesti maahanmuuttajia kohtaan. Raamatun opetuksen mukaan maahanmuuttajille ei saa tehdä minkäänlaista vääryyttä. Älä käyttäydy maahanmuuttajia kohtaan negatiivisesti, sillä et toivo samaa kohtelua itsellesi.

Sama tietysti pätee maahanmuuttajiin, eli heidänkin tulisi elää Suomessa suomalaisia kunnioittaen ja rakastaen. Jos minä joutuisin joskus pakolaisen asemaan tai humanitaarisen avun piirin ja joutuisin muuttamaan toiseen maahan, joka antaisi minulle samat oikeudet kuin oman maan kansalaisilleen, niin olisin kiitollinen ja pyrkisin elämään heidän maassaan maan tavalla (Jumalan tahdon mukaisesti). Uskon että jokainen vastuunsa tunteva maahanmuuttaja ymmärtää tämän ja pyrkii elämään Suomessa suomalaisen lainsäädännön ja asetusten mukaisesti.

Oikea apu

3 Moos 19:

9 Kun te korjaatte eloa maastanne, niin älä leikkaa viljaa pelloltasi reunoja myöten äläkä poimi tähkäpäitä leikkuun jälkeen.

10 Älä myöskään korjaa tyhjäksi viinitarhaasi äläkä poimi varisseita marjoja, vaan jätä ne köyhälle ja muukalaiselle. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.

Raamattu opettaa rakastamaan lähimmäistään antamalla avustusta niille jotka ovat sen tarpeessa. Suomalaisten tulisi pitää huolta oman maansa köyhistä, auttaa heitä taloudellisesti sekä antaa heille mahdollisuuksia ansaita kohtuullinen toimentulo oman työn kautta.

Raamattu opettaa myös auttamaan ja avustamaan maahanmuuttajia. Aluksi he tarvitsevat sosiaalisia ja taloudellisia avustuksia. Mutta heitä täytyy auttaa myös siten, että he kouluttautuvat ja työllistyvät suomalaiseen yhteiskuntaan ja pystyvät elättämään itsensä ja perheensä oman työn kautta.

Korostan vielä sitä, että mitä paremmin Suomi pitää huolta omista kansalaisistaan, niin sen paremmin Suomi kykenee auttamaan Suomeen saapuvia maahanmuuttajia.

Tuon vielä sen esille, että en kannata sellaista maahanmuuttoa, jonka tarkoituksena on hävittää kansallinen identiteetti, sillä Raamatun opetuksen mukaan kansoilla tulisi olla omat rajat ja tietenkin oma kansallinen identiteetti. Raamatun malli on kansallinen identiteetti, joka auttaa ja vastaanottaa maahanmuuttajia, mutta valtioista ei saisi tehdä monikulttuurisia, koska se tuo mukanaan suuria ongelmia kaikille ihmisille, jotka elävät monikulttuurisessa maassa.

Otan asiaa selventävän esimerkin. Jos Suomessa otettaisiin yhtä aikaa käyttöön monien erilaisten maiden erilaiset liikennesäännöt ja liikennekäyttäytyminen, niin sen seuraus oli katastrofi sekä kipua ja kuolemaa. Siksi Suomessa on käytössä suomalaiset liikennesäännöt. Tämä esimerkki selventää sen miksi monikulttuurisessa maassa on paljon ongelmia. Minulla ei ole mitään eri kulttuureita vastaan eikä eri kansallisuuksia. Jokainen kulttuuri on kuitenkin toimiva vain omassa ympäristössään.

Maahanmuuttopolitiikan tulisi huomioida resurssit, eli kuinka paljon voidaan ottaa Suomeen maahanmuuttajia ja järjestää heille kielikoulutus sekä mahdollinen muu kouluttautuminen, sosiaaliavun järjestäminen alkuvaiheessa jne. Holtiton maahanmuuttopolitiikka lisää riskiä maahanmuuttajien syrjäytymiseen sekä rikolliseen toimintaan jos Suomi ottaa enemmän maahanmuuttajia kuin mitä se pystyy integroimaan suomalaiseen yhteiskuntaan.

Suomella tulee olla järkevä pakolaiskiintiö, joka tarkoittaa sitä että Suomi ottaa sen verran humanitaarisen avun tarpeessa olevia maahanmuuttajia, jotka Suomen yhteiskunta pystyy kouluttamaan sekä työllistämään. Liian iso määrä humanitaarisen avun kautta tulevia maahanmuuttajia on ongelma, sillä heille ei pystytä järjestämään kunnon koulutusta ja työpaikkoja. Täytyy ottaa myös huomioon, että Suomen pitää pystyä myös ensisijaisesti kouluttamaan sekä järjestämään työpaikkoja Suomen omille kansalaisille. Suomeen valittavien maahanmuutto ryhmien tulisi olla sellaisia, jotka sopeutuvat suomalaiseen yhteiskuntaan.

Humanitaarisen avun kautta maahanmuuttajat ovat huonommassa asemassa, koska he eivät yleensä osaa suomenkieltä, monilla ei ole mitään koulutusta, eikä mahdollisuutta tehdä työtä kielitaidottomana suomalaisessa yhteiskunnassa. Suomella tulee olla valmius ja resursseja kouluttaa ja työllistää heidät. Maahanmuuttajien asuntopolitiikan kautta voidaan lisätä maahanmuuton ongelmia, esim. asuttamalla maahanmuuttajat tiettyyn asumalähiöön. Tästä voi muodostua ongelmia, jos he alkavat elämään omien lakiensa ja kulttuuriensa säännösten mukaan, jotka ovat vastoin suomalaista lainsäädäntöä. On hyvin todennäköistä, että näin voi tapahtua, jos maahanmuuttajat eristetään asumaan omaan asumalähiöönsä.

Yli omien voimien menevä apu, johtaa ongelmiin ja kaaokseen, jota kukaan ei kykene hallitsemaan. Vain järkevä ja omat voimavarat ja resurssit tietävä ja tunteva maahanmuuttopolitiikka kykenee auttamaan monia ihmisiä ja antamaan heille elämisen arvoisen elämän. Tämän tulisi olla suomalaisen humanitaarisen maahanmuuttopolitiikan päämäärä, auttaa oikeasti hädässä olevaa sen mukaan kuin on kykyä ja voimavaroja. En vastusta maahanmuuttoa, vaan toivon Suomelta vastuullista maahanmuuttopolitiikkaa, jonka kautta pyritään auttamaan niitä joilla on oikea tarve maahanmuuttoon, antaen heille mahdollisuus hyvään elämään Suomessa, mutta ensisijainen tehtävä on pitää huolta oman maan kansalaisista.

Loppusanat

Apt 17:

24 Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä,

25 eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikäänkuin hän jotakin tarvitsisi, hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken.

26 Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat,

27 että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää-hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä

Päätän kirjoitukseni tuomalla esille Apt 17:24-27 tekstin sanoman. Raamattu opettaa, että kansat ja niiden maa-alueet ovat olemassa Jumalan säätämyksestä. Raamatun opetuksen mukaan valtiot ja niiden rajat ovat olemassa sitä varten, että niiden sisäpuolella ihmiset etsisivät Raamatun Jumalaa ja Häneltä tulevaa pelastusta.

Raamatun opetuksen mukaan Jumala sekoitti kansojen kielet sekä hajotti heidät yli kaiken maan, koska he olivat yhdistyneet yhdeksi kansaksi palvomaan epäjumalia. Jumala hajotti heidät kansoiksi yli kaiken maan etteivät he yksissä tuumin olisi saastuttaneet kaikkea maata  (kaikkia ihmisiä) epäjumalanpalvonnan kautta.

Jumalan tahto ei ole tehdä maailman maista kristillisiä valtioita, vaan pelastaa ihmisiä kaikista kansoista, sillä Raamatun opetuksen mukaan koko maailma on pahan vallassa syntiinlankeemuksen tähden ja siksi Jumala haluaa pelastaa synnin vallassa olevan ihmisen. Tässä Uuden Liiton ajassa, jota elämme Herra Jeesus on Jumalan pelastustie ihmiselle. Raamatun opetuksen mukaan ihmisen on tehtävä parannus ja uskottava Herraan Jeesukseen, jolloin Hän saa syntinsä anteeksi sekä osallisuuden iankaikkiseen elämään. Sen tähden Suomessa Jumalan kansa, eli Herran Jeesuksen opetuslapset julistavat evankeliumia Herrasta Jeesuksesta, niin suomalaisille kuin maahanmuuttajille, että he voisivat ottaa vastaan pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen.


Linkkisuositus:
http://www.kotipetripaavola.com - Raamattu kehottaa pitämään muukalaisista hyvää huolta

 

 

Petri Paavola 23.4.2015

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker