Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Luku 2: Markuksen lähetyskäsky
 

Markku Särelä: Sekä Markuksen että Matteuksen kirjoittamat lähetyskäskyt ovat Jumalan sanaa. Ne täydentävät toisiaan eikä niitä saa selittää siten, että ne joutuvat ristiriitaan keskenään. Pieni vertailu näiden kahden lähetyskäskyn välillä auttaa meitä ymmärtämään niiden sisältöä. (s.22)

Markuksen ja Matteuksen lähetyskäskyt ovat Jumalan sanaa, täydentäen toisiaan, eikä niitä saa selittää siten, että ne joutuvat ristiriitaan keskenään. Näiden kahden lähetyskäskyn vertaaminen todellakin auttaa meitä ymmärtämään niiden sisällön, eli sen että ne opettavat täysin saman asian. Markku Särelän opetus ajautuu ristiriitaan, koska hän opettaa kasteesta sekä evankeliumin julistuksesta väärin.

Markku Särelä: Matteuksen evankeliumin kohdassa on punaisena lankana ihmisten tekeminen Jeesuksen opetuslapsiksi. Se käy ilmi myös käskyn lopusta. Ihmisiä ei tule vain tiedollisesti opettaa, vaan heidät tulee opettaa pitämään Jeesuksen oppi. Jeesuksen opin pitää juuri hänen opetuslapsensa. Markuksen evankeliumin lähetyskäskyssä on punaisena lankana pelastuminen. Se vastaa kysymykseen, kuka pelastuu, kun taas Matteuksen evankeliumi vastasi kysymykseen, kuinka Jeesukselle tehdään opetuslapsia. Jeesus ei Markuksen kohdassa erittele käännytysvälineitä. Hän käyttää vain yleiskäsitettä "saarnata evankeliumia", mikä sisältää sekä opetuksen että kasteen. Tämä käy ilmi seuraavasta jakeesta, jossa Jeesus mainitsee kasteen autuuteen välttämättömänä: "Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu."

Särelä harhautuu siinä koska hän erottaa Matteuksen ja Markuksen evankeliumin sisällön tarkoittamaan eri asioita. Molemmissa evankeliumeissa on kyse evankeliumin julistamisesta, jonka kautta ihminen Jumalan armosta pelastuu kun hän uskoo evankeliumin. Molemmissa evankeliumeissa vesikaste suoritetaan vasta uskoon tulemisen jälkeen.

Evankeliumin julistaminen on Raamatussa aina pelastussanoman julistamista, joka ei sisällä opetusta ja vesikastetta, vaan kehotuksen vesikasteen ottamiseen.

Ef 1:13 Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti,

Joka uskoo ja kastetaan se pelastuu

Särelä kirjoittaa että Markuksen evankeliumin saarnata evankeliumia sisältää sekä opetuksen, että kasteen. Väitteensä tueksi hän sanoo sen käyvän ilmi jakeesta, jossa Jeesus sanoo: "Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu." Särelä mainitsee vesikasteen olevan pelastukseen välttämätön.

Raamatun opetuksen mukaan evankeliumin julistaminen on pelastussanoman julistamista ja kun ihminen Jumalan armosta tulee uskoon Jumalan sanan saarnan kautta, niin hänet kastetaan vedessä sekä hänelle aletaan opettamaan Jumalan sanan opetuksia.

Joka uskoo ja kastetaan, ei tarkoita sitä että evankeliumin saarnaaminen sisältää opetuksen ja kasteen, vaan sitä että joka uskoo evankeliumin ja kastetaan se pelastuu Jumalan armosta. Vesikaste ei ole pelastukseen välttämätön, vaan pelastuksen seuraus. Usko Herraan Jeesukseen pelastaa.

Särelä harhautuu koska hän ei ymmärrä mitä evankeliumin julistaminen tarkoittaa. Evankeliumin julistaminen ja vedessä kastaminen on kaksi eri asiaa.

Apt 8:12 Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset.

Apostolien tekojen luvusta 8 tulee hyvin esille, että evankeliumin julistaminen ja vesikaste ovat eri asioita. Evankeliumin uskomisen (uskominen Herraan Jeesukseen) jälkeen ihminen kastetaan. Raamattu ei opeta, että ihmisiä kastetaan vedessä ennen uskoon tuloa.

Markku Särelä: Vaikka Markuksen evankeliumi ei sano suoraan, keitä on kastettava, se käy siitä kuitenkin epäsuorasti ilmi. Jeesus käski saarnata evankeliumia "kaikessa maailmassa" "kaikille luoduille". Tästä näemme, keitä tulee kastaa ja opettaa: kaikessa maailmassa kaikkia luotuja, siis kaikkia ihmisiä rotuun, kansaan, ikään tai aikakauteen katsomatta. Heitä Jeesus rakasti ja heidät hän tahtoi pelastaa. Heihin kuuluvat lapsetkin. (s.23)

Särelä sekoittaa Raamatullisen opetuksen, koska hän ei ymmärrä, että Raamatun mukaan vain uskoon tulleet kastettiin. Markuksen evankeliumi kertoo meille selkeästi sen, että ketkä kastetaan.

Mark 16:16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

Markuksen evankeliumista käy selkeästi ilmi, että uskoon tulleet kastetaan, ei sylivauvoja eikä muitakaan, jotka eivät usko.

Markku Särelä: "Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen." Yksin Jumala näkee sen uskon tai epäuskon, jonka nojalla tuomio pidetään. Meille Jeesus ei antanut kykyä nähdä toisen ihmisen sydämessä olevaa uskoa eikä valtuutta ratkaista sen nojalla, kuka kastetaan tai jätetään kastamatta. Kun siis uudestikastajat väittävät, että vain sellainen uskova saadaan kastaa, josta Jeesus tässä puhuu, he joutuvat toiminnassaan ristiriitaan oman oppinsa kanssa. (14) Jeesus puhuu nimittäin uskosta, joka on loppuun asti kestävää. Toimiakseen oppinsa mukaisesti uudestikastajat saisivat kastaa vasta viimeisen tuomion jälkeen.

 

Särelä käyttää halventavaa sanaa uudestikastajat uskovista, jotka uskovat Raamattua ja kastavat ihmisen uskoon tulemisen jälkeen, pelastuksen seuraamuksena.

 

Raamatun selkeän opetuksen vedessä kastetaan vain uskoon tulleita, eikä muita. Särelä sanoo, ettei uskovilla ole kykyä nähdä kuka on uskossa ja kuka ei ja siksi ei ole valtuuksia ratkaista kuka kastetaan ja ketä ei kasteta. Särelän lausunto on täysin ristiriidassa Jumalan sanan opetuksen mukaan.

 

Apt 8:12 Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset.

 

Raamatun selkeän opetuksen mukaan vedessä kastetaan ne ihmiset, jotka uskovat evankeliumin Herrasta Jeesuksesta. Lähetyskäskyyn kuului nimenomaan evankeliumin julistuksen kautta uskon syntyminen, jonka seurauksena uskoon tulleet tulisi kastaa vedessä.

 

Särelän kommentti on ivallinen: "Toimiakseen oppinsa mukaisesti uudestikastajat saisivat kastaa vasta viimeisen tuomion jälkeen."

 

Raamatun opetuksen mukaan uskoon tulleet kastetaan heti uskoon tulon jälkeen, ei viimeisen tuomion jälkeen. Särelä ajautuu oppinsa kanssa suureen ristiriitaan ja siksi kehottaa kastamaan myös sylivauvoja, eli ihmisiä, jotka eivät ole tehneet parannusta ja tulleet uskoon.

 

Alla on linkki Raamatun opetus vesikasteesta koko kirjoitukseen, käsittäen kaikki kirjoituksen 27 lukua:

Raamatun opetus vesikasteesta (kaikki luvut)


 

Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
Markku Särelä: Lapsikaste on raamatullinen
Vesikaste Raamatun opetuksen valossa
Sakramentti

myjewishlearning.com
apokryfikirjat.com/didakhe


 


 

 

 

eXTReMe Tracker