Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Luku 5: Vanhan liiton esikuvat
 

Markku Särelä kirjoittaa kirjassaan sivulla 38 vanhan testamentin esikuvien vahvistavan (kirkon) lapsikasteen. Hän jälleen kerran erehtyy eikä ymmärrä sitä, että vanhan ja Uuden liiton uskon järjestykset ovat erilaisia.

Vedellä pirskottaminen

Markku Särelä: 4 Moos. 3:15,28; 8:7,18. Jumala määräsi leeviläiset pyhäkköpalvelukseen Israelin esikoisten sijaan. Sitä varten heidät tuli pirskottaa puhtaiksi synneistä. Kaikki kuukauden ikäiset ja sitä vanhemmat miespuoliset leeviläiset oli pirskotettava. Pirskotus ei koskenut vain niitä, jotka olivat saavuttaneet eri palvelustehtäviin vaadittavan iän, 30 vuotta tai 25 vuotta. Pirskotus tapahtui iisoppikimpulla. Meille on iisoppi tuttu Daavidin rukouksesta: "Puhdista minut iisopilla, että minä puhdistuisin, pese minut, että minä lunta valkeammaksi tulisin." (Ps. 51:9). Leeviläisten pirskottaminen vedellä on kiintoisa kasteen esikuva. Huom. pirskotus eikä upotus, vesi puhdisti synnistä ja kuukauden ikäisetkin pirskotettiin! (s.38)

Neljännen Mooseksen kirjan luvussa kahdeksan oli kyse vanhan liiton järjestyksestä sekä määräyksistä koskien leeviläisiä. 4 Moos 8 luvussa leeviläisten synneistä puhdistautumiseen kuului veden pirskotus sekä mullikka syntiuhrina. Vesi yksistään ei tuonut sovitusta synneistä, sillä synneistä puhdistumiseen tarvittiin myös syntiuhrin (eläimen) kuolema sekä veri. Tämän Raamatun kohdan kokonaisopetukseen kuului siis veden pirskotus ja eläinuhrin kuolema ja verenvuodatus synneistä puhdistumiseksi. Särelä ei tuo esille syntiuhrina käytettävää mullikkaa, vaan ottaa yksistään esille vain veden pirskotuksen, jonka kautta hän koittaa perustella kirkon sylivauvakasteen Raamatullisuutta.

Uudessa Liitossa ei ole voimassa veden pirskottamisen kautta tapahtuvaa syntien puhtaaksi pirskottamista. Uusi Liitto kumosi vanhan liiton järjestyksen koskien leeviläisten pirskottamista vedellä. Uudessa Liitossa ei ole voimassa sellaista opetusta, jossa veden pirskottamisen ja eläinuhrin kautta ihminen puhdistetaan synneistä, eikä Uudessa Liitossa ole voimassa sellaista opetusta, jossa ihminen saisi syntinsä anteeksi veden pirskottamisen kautta ilman uskoa Herraan Jeesukseen. Kirkko vihmoo sylivauvan kirkollisella kasteella ja julistaa sylivauvan saavan syntinsä anteeksi ja tämä kaikki tapahtuu ilman henkilökohtaista uskoa Herraan Jeesukseen, sillä vauva ei usko, vaan ottaa vastaan pakkokasteen ilman omaa suostumustaan ja henkilökohtaista uskon vakaumusta.

Ef 1:7 jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.

1 Piet 1:
18 tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne,
19 vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman karitsan,

Ilm 1:5 ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija! Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä

Uudessa Liitossa saadaan synnit anteeksi Herran Jeesuksen veren kautta, kun on Jumalan armosta tehty parannus ja uskotaan evankeliumi Herrasta Jeesuksesta. Särelän opetus Uuden Liiton aikakautena veden pirskottamisen kautta tapahtuvasta syntien anteeksiantamuksesta on harhaoppi sekä väärä ja epäraamatullinen opetus. Uuden Liiton järjestyksessä ihmisen tulee tehdä henkilökohtaisesti parannus ja uskoa Herraan Jeesukseen ja tämä tekee Särelä opetuksen harhaopiksi.

Kaste Moosekseen

Markku Särelä: Paavali kirjoittaa: "Isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä." (1 Kor. 10:1,2). Tämä kaste pyhitti Israelin suurimmasta pienimpään Jumalan kansaksi seuraamaan Jumalan sille antamaa johtajaa, Moosesta. Punaisen meren yli kulki kansa, jossa oli 600 000 sotakuntoista miestä. Israel oli nopeasti lisääntyvää kansaa (2 Moos. 1), jossa täytyi olla monia pieniä lapsia. (s.39)

Vanhan liiton järjestyksessä koko Israelin (myös lapset ja sylivauvat) kansa sai kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä. Tämä tapahtui siksi koska vanha liitto oli liitto Israelin kansan kanssa, johon tultiin sisälle ilman parannusta ja henkilökohtaista uskoa, sillä se riitti että syntyi Israelin kansaan, niin pääsi Jumalan seurakunnan jäsenyyteen. Tämän merkiksi poikalapset ympärileikattiin kahdeksan päivän ikäisenä.

Uuden liiton järjestyksen mukaan täytyy tehdä parannus ja uskoa evankeliumi Herrasta Jeesuksesta, jolloin ihminen uudestisyntyy Jumalan Hengestä saaden syntinsä anteeksi sekä paikan Uuden Liiton Jumalan seurakunnassa. Tämän merkiksi Jumala ympärileikkaa Uuden Liiton uskovan Herran Jeesuksen ympärileikkauksella, joka tapahtuu Pyhässä Hengessä, ei lihassa.

Apt 17:
30 Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.
31 Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista."
32 ¶ Kuullessaan kuolleitten ylösnousemuksesta toiset ivasivat, toiset taas sanoivat: "Me tahdomme kuulla sinulta tästä vielä toistekin".
33 Ja niin Paavali lähti heidän keskeltänsä.
34 Mutta muutamat liittyivät häneen ja uskoivat; niiden joukossa oli Dionysius, Areiopagin jäsen, ja eräs nainen, nimeltä Damaris, sekä muita heidän kanssansa.

Room 2:29 vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.

Kol 2:11 ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella:

Särelä opettaa väärää opetusta perustaen oppinsa vanhan liiton järjestykseen, jonka Herra Jeesus kumosi kuolemansa, verensä sekä sovitustyönsä kautta.

Vedenpaisumus

Markku Särelä: Pietari kirjoittaa: ”Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena - joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon liitto Jumalan tykönä -Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta.” 39) (1Piet. 3:20,21). Vertauskuva vahvistaa lapsikasteen. Tosin Nooan pojat olivat aikuisia, mutta jos heillä olisi ollut pieniä lapsia, olisivat he yhtä hyvin pelastuneet eikä heitä olisi jätetty hukkumaan. (s.39)

Särelä erehtyy taas kerran, sillä Pietarin kirjeen vertauskuva ei vahvista kirkon sylivauvakastetta, vaan kumoaa sen.

1 Piet 3:
20 jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat (diasodzo) veden kautta.
21 ¶ Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa (sodzo), kasteena-joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta-Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta, (Huom! Jakeessa 21 ei ole alkutekstissä sanaa vesi)
Alkutekstin mukainen jae 21: Tämän vertauskuvan mukaan me myös nyt pelastumme (sodzo), kaste ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta-Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta,

1 Piet 3:20 on sana diasodzo, joka tarkoittaa vaarasta pelastumista tai varjeltumista sekä paeta. Kreikankielinen UT ei käytä sanaa diasodzo silloin kun on kyse ihmisen pelastumisesta kadotuksesta iankaikkiseen elämään. Silloin kun kreikankielinen UT puhuu pelastuksesta kadotuksesta iankaikkiseen elämään, niin se käyttää sanaa sodzo.

1 Piet 3:20 kertoo Nooan perheen pelastuneen veden kautta Jumalan tuomiosta, joka kohtasi jumalatonta maailmaa. Jae 21 sanoo Nooan perhekunnan pelastumisen olevan vertauskuvaa siitä millä tavalla myös Uuden Liiton kansa pelastuu. Vertauskuvassa oli ensin usko, sillä Nooa rakensi arkkia uskossa. Nooan perhekunnalla oli myös ensin usko, sillä he kaikki menivät uskossa sisälle arkkiin, uskoen Jumalan ilmoituksen vedenpaisumuksesta ja pelastuksesta uskon kautta.

Hebr 11:7 Uskon kautta rakensi Nooa, saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt, pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi; ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman, ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee.

Nooa oli sen vanhurskauden perillinen, joka tulee uskosta, eli Uuden liiton järjestyksen mukaan, jossa ihminen vanhurskautetaan uskosta Herraan Jeesukseen.

Gal 3:22 Mutta Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se, mikä luvattu oli, annettaisiin uskosta Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat.

Pietari ei opettanut kirkon sylivauvakastetta, vaan uskon kautta pelastumista Uuden Liiton järjestyksen mukaan. Pietari kirjoitti jakeessa 21, ettei vesikaste poista lihan saasta, eli vesikaste ei anna syntejä anteeksi, sillä ihminen vanhurskautetaan ja saa syntinsä anteeksi uskon kautta Herraan Jeesukseen. Koska Pietari kirjoitti ettei vesikaste poista lihan saastaa, niin se todella tarkoittaa sitä että vesikaste ei poista kenenkään syntejä, koska syntien anteeksiantamus voidaan ottaa vastaan vain uskon kautta Herraan Jeesukseen.

1 Piet 3:21 alkuteksti

Bysantin teksti 1 Piet 3:21  ο αντιτυπον νυν και ημας σωζει βαπτισμα ου σαρκος αποθεσις ρυπου αλλα συνειδησεως αγαθης επερωτημα εις θεον δι αναστασεως ιησου χριστου

Alkutekstin mukainen jae 21: Tämän vertauskuvan mukaan me myös nyt pelastumme, kaste ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta-Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta,

Alkuperäisissä UT:n kreikankielisissä alkuteksteissä ei ollut pilkkuja ja pisteitä, mutta siitä huolimatta kreikankieltä äidinkielenään sekä kieltä ymmärtävät ihmiset ymmärsivät mitä tekstissä oli ja mitkä oli tekstin painotukset, eli missä lause loppui ja mikä oli sivulause.

Kirkollinen teologia on lisännyt kreikankielen tekstilaitoksiin 1 Piet 3:21 kohtaan baptisma (kaste) sanan jälkeen pilkun, jonka tarkoituksena oli saada aikaan kirkon teologian mukainen opetus kasteesta pelastavana tekijänä, jota se ei kuitenkaan ole. Kirkon pilkun lisääminen väärään kohtaan johdattaa lukijan uskomaan kasteen pelastukseen. Kirkon teologian mukainen oppi ja väärä jakeen kääntäminen muuttamalla pilkun paikkaa tulee esille mm. 1992 käännöksestä:

1992 1 Piet 3:21 Tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste, ei siksi että te siinä luovuitte saastaisesta elämästä, vaan koska Jumala teki kanssanne hyvän omantunnon liiton.

Green's Literal Translation (LIT) kääntää jakeen alkutekstin järjestyksen mukaisesti asettaen pilkun oikeaan paikkaan, jolloin jakeen sanoma pysyy linjassa Raamatullisen pelastuksen kautta yksin uskosta Herraan Jeesukseen ei vesikasteen kautta:

Lit 1 Pe 3:21 ¶ which figure now also saves us, baptism (not a putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward god through the resurrection of jesus Christ;

Tämän vertauskuvan mukaan me myös nyt pelastumme, kaste ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta-Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta,

Kun pilkun paikka on ennen kastetta ei sen jälkeen, niin silloin jae noudattaa Raamatun opetuksen linjaa pelastuksesta. Jos pilkun paikka olisi kaste sanan jälkeen, niin Raamattu opettaisi että esikuvan mukaisesti kaste pelastaisi. Mutta heti tämän jälkeen jae joutuisi ristiriitaan itsensä kanssa, sillä sen jälkeen tulee sanat ei poista lihan saastaa, eli syntiä, joka tarkoittaa että vesikaste ei poista ja puhdista syntiä. Raamattu ei voi ensin sanoa vesikasteen pelastavan, ja heti sen jälkeen kumoavan sen sanomalla ettei vesikaste poista lihan saastaa, eli syntiä.

Tämän tähden on selvää, että pilkun paikka on ennen kaste sanaa, koska silloin jae on Raamatun sanan pelastusopetuksen mukainen. Kun pilkku on oikeassa paikassa, niin silloin 1 Piet 3:21 opettaa oikein, että uskossa arkin rakentamisen ja uskossa arkkiin astumisen vertauskuvan mukaan uskon kautta pelastutaan, eikä vesikaste poista lihan saastaa, vaan on hyvän omantunnon pyytämistä. Sillä kun uskova menee vesikasteelle uskossa Herraan Jeesukseen Jumalan sanan asetuksen ja tahdon mukaan, niin hän saa hyvän omantunnon Jumalan tahdon noudattamisen tähden.

1992 liberaaliteologian mukainen käännös on kääntänyt väärin kreikankielen sanan eperotema tarkoittamaan liittoa, jota se  ei suinkaan tarkoita. 1 Piet 3:21 oleva eperotema sana tarkoittaa kysymistä ja pyytämistä. Septuagintassa sana eperotema esiintyy vain kerran Daniel 14:17:ssa, jossa KJV kääntää sen sanalla demand (vaatia, pyytää). Kreikankielessä sana diatheke tarkoittaa liittoa, joka on käännetty UT:ssa lähes aina tarkoittamaan liittoa sekä muutaman kerran tarkoittaen testamenttia. Raamatun tekstin selkeän todistuksen valossa eperotema ei tarkoita liittoa, vaan pyytämistä sekä kysymistä.

On täysin selvää, että kirkon vääristynyt teologia on koittanut istuttaa "kasteen armoliiton" käsityksen 1992 käännökseen. Tällä väärin käännetyllä kohdalla koitetaan pönkittää ja tukea kirkon epäraamatullista lapsikaste opetusta.

Samoin 1992 käännös vääristää alkutekstin ajatuksen ettei vesikaste poista lihan saastaa. 1992 käännös kääntää väärin ajatuksenaan tukea epäraamatullista kirkon lapsikastetta. 1992 sanoo että kasteessa luovuitte saastaisesta elämästä. Sanoja luovuitte ja elämästä ei ole alkutekstissä, vaan sanat: kaste ei ole lihan saastan poistamista. 1992 käännöksen 1 Piet 3:21 on törkeästi käännetty väärin ja vastoin Jumalan sanan opetusta. Kyseisestä väärennöksestä käy ilmi toimintatapa miten kirkollinen teologia suhtautuu Raamatun sanaan, vääristäen sen mitä Raamattu opettaa ja asettaen tilalle vääristetyn opetuksen.

Hyvän omantunnon pyytämistä sanan alkukielen merkitys eperotema tarkoittaa myös vastausta sekä pyytämistä. Kreikankielisessä VT:ssa (Septuaginta) eperotema sana esiintyy vain kerran, jonka erilaiset käännökset kääntävät merkitsemään mm. käsky, vaatia ja tuomio. Eperotema sana on käännös arameankielen sanasta shela, joka tarkoittaa lain kysymystä, lain päätöstä, kysyä, ja pyytää. Tätä taustaa vasten ymmärrämme myös, että vesikasteen ottaminen uskoontulon jälkeen on Herran käsky uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi, sillä uskon kuuliaisuus tuo hyvän omantunnon Herran Jeesuksen opetuslapsen sydämeen. Raamattu opettaa evankeliumin olevan julistettu uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi (Room 16:25,26). Vesikaste uskoon tulemisen jälkeen ei ole lihan teko, vaan Jumalan teko, joka on Jumalan armosta uskon kuuliaisuutta Jumalaa kohtaan. 

Ympärileikkaus

Markku Särelä: Paavali kirjoittaa: Kristuksessa "te myös olette ympärileikatut, ette käsin tehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella: ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista". (Kol. 2:11,12). Paavali nimittää kastetta Kristuksen ympärileikkaukseksi. Ympärileikkaus oli liiton merkki, "uskonvanhurskauden sinetti" (Room. 4:11). Aabraham sai tämän sinetin 99 -vuotiaana, Iisak 8 päivän vanhana. Pieni lapsi sai Vanhan liiton aikana merkin siitä, että hän oli uskosta vanhurskas. Kaste tuli ympärileikkauksen tilalle. Kasteessa Jumala vaikuttaa uskon lapsessa. Niin kaste kuuluu kahdestakin syystä tämän esikuvan mukaan pienelle lapselle: 1. koska pieni lapsi uskoo ja 2. koska ympärileikkaus suoritettiin pienelle lapselle. Luther perusteli lapsikastetta mm. ympärileikkauksella, koska sillä oli sama lupaus kuin kasteella. 40)

Raamattu eikä Paavali opeta, että vesikaste tuli ympärileikkauksen tilalle. Vesikaste ei ole ympärileikkauksen esikuva. Kun pieni poikalapsi syntyi Israelin kansaan, niin hän pääsi syntymänsä perusteella vanhan liiton Jumalan seurakunnan jäsenyyteen. Tämän seurauksen ja sen merkiksi poikalapsi ympärileikattiin kahdeksan päivän ikäisenä merkiksi kuulumisesta Jumalan (Israelin) seurakuntaan.

Uudessa Liitossa tullaan sisälle pelastukseen sekä seurakuntaan uskon kautta Herraan Jeesukseen, jonka merkiksi uskova saa Pyhän Hengen sinetiksi sydämeensä. Uskoon tuleminen on uudestisyntyminen, jonka kautta uskova saa Pyhän Hengen sinetiksi sydämeensä. Raamatun opetuksen mukaan Uuden Liiton seurakunta ympärileikataan Pyhässä Hengessä Jumalan lapseuteen.

Raamatun opetuksen mukaan lihan ruumiin poisriisuminen (kuoleminen lihalle, eli synnille) tapahtuu Pyhän Hengen voiman kautta, sillä uskova kastetaan Pyhässä Hengessä Uuden Liiton Jumalan seurakunnan jäsenyyteen. Pyhän Hengen ympärileikkauksen kautta uskova elää Pyhän Hengen voimasta, jonka kautta hän oppii kuolettamaan ja poisriisumaan lihan tekoja.

1 Kor 12:13 sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä.

Gal 3:14 että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.

Ef 1:13 Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti,

Room 2:29 vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.

Kol 2:11 ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella:

Room 8:13 Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.

Särelän ja Lutherin opetus koskien vesikastetta ja ympärileikkausta on väärä ja epäraamatullinen. Vanhan liiton lihan ympärileikkaus suoritettiin syntymän jälkeen. Uuden Liiton Herran Jeesuksen ympärileikkaus Pyhässä Hengessä tapahtui uudestisyntymän seurauksena. Raamattu opettaa VT:n ympärileikkauksen olevan esikuva Uuden Liiton Herran Jeesuksen Pyhän Hengen ympärileikkauksesta, ei vesikasteesta. Syntyminen Jumalan lapseuteen merkittiin vanhassa liitossa lihan ympärileikkauksella ja Uudessa Liitossa Herran Jeesuksen ympärileikkauksella Pyhässä Hengessä.

Särelä opettaa väärin sanomalla, että Jumala vaikuttaa uskon lapsessa kasteen kautta. Raamatun opetuksen mukaan Jumala vaikuttaa ihmisessä uskon Herraan Jeesukseen, Jumalan sanan kuulemisen kautta, ei vesikasteen kautta.

Room 10:
14 Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa?
15 Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niinkuin kirjoitettu on: "Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat!"
16 Mutta eivät kaikki ole olleet kuuliaisia evankeliumille. Sillä Esaias sanoo: "Herra, kuka uskoo meidän saarnamme?"
17 Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.

Uhri tahattomien syntien edestä

Markku Särelä: Vanhan liiton aikana oli erityinen uhri, joka toi sovituksen ylimmäiselle papille ja hänen perheellensä sekä "kaikelle seurakunnan kansalle" (3 Moos. 16:33). Uhri toimitettiin "israelilaisten saastaisuudesta ja heidän rikoksistaan, olivatpa heidän syntinsä minkälaiset tahansa" (3 Moos. 16:16). Niihin sisältyivät myös "tahattomat synnit" (Hebr. 9:7). Uhri toi vuosittain sovituksen ylimmäisen papin pienillekin lapsille samoin kuin seurakuntaan kuuluville pienokaisille. jos jo silloin oli kaikkia koskeva sakramentti tarpeen, yhtä hyvin se on tarpeen Uudessa liitossa. Kaste on ainoa tällainen sakramentti, jonka voimme antaa pienelle lapselle. Uudestikastajat viittaavat siihen, ettei lapsilla ole tietoisia, tahallisia syntejä. Mutta jos "tahattomista synneistä" oli Vanhassa liitossa säädetty sakramentti, täytyy sellaiset synnit saada anteeksi nytkin. Kristus on uhrannut itsensä kaikkien syntien edestä. Kasteessa me pääsemme osallisiksi hänen sovintouhristaan ja sijaiskuolemastaan ja siinä lasten tahattomat synnit pestään pois.

Vanhassa liitossa ei ollut sakramenttia, eikä Uudessakaan Liitossa ole kirkon opettamaa sakramenttioppia (Sakramentti). Särelä sotkee taas vanhan liiton kumoutuneen järjestyksen Uuden Liiton järjestykseen. Uudessa Liitossa ei ole kerran vuodessa suurta sovituspäivää, jossa Jumalan seurakunta ja heidän lapsensa saisivat syntinsä anteeksi. Uudessa Liitossa saadaan synnit anteeksi henkilökohtaisesti parannuksenteon kautta.

Herran Jeesuksen sovintoveri tuo syntien anteeksiantamuksen Uuden Liiton järjestyksessä, ei vesikaste. Uudessa Liitossa syntien anteeksiantamus vastaanotetaan uskon kautta Herraan Jeesukseen. Uuden Liiton järjestyksen mukaan tulee uskoa henkilökohtaisesti Herraan Jeesukseen. Uudessa Liitossa ei ole voimassa syntien anteeksiantamusta, pelastusta ja seurakunnan jäsenyyttä muuta kuin henkilökohtaisen uskon kautta. Vanhan liiton järjestys on kumottu.

Hebr 9:
6 Kun nyt kaikki on näin järjestetty, menevät papit joka aika etumaiseen majaan jumalanpalvelusta toimittamaan,
7 mutta toiseen majaan menee ainoastaan ylimmäinen pappi kerran vuodessa, ei ilman verta, jonka hän uhraa itsensä edestä ja kansan tahattomien syntien edestä.
8 ¶ Näin Pyhä Henki osoittaa, että tie kaikkeinpyhimpään vielä on ilmoittamatta, niin kauan kuin etumainen maja vielä seisoo.
9 Tämä on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva, ja sen mukaisesti uhrataan lahjoja ja uhreja, jotka eivät kykene tekemään täydelliseksi omassatunnossaan sitä, joka jumalanpalvelusta toimittaa,
10 vaan jotka, niinkuin ruuat ja juomat ja erilaiset pesotkin, ovat ainoastaan lihan sääntöjä, jotka ovat voimassa uuden järjestyksen aikaan asti.
11 Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa,
12 meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.
13 Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, pyhittää lihanpuhtauteen,
14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!

Ef 1:7 jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.

Room 3:22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.

Jooelin Jesajan ja Sakarjan profetiat

Markku Särelä: Jooelin ennustuksesta oli jo aikaisemmin puhetta. Pyhän Hengen lupaus koski "kaikkea lihaa": poikia ja tyttäriä, nuorukaisia, vanhuksia, palvelijoita ja palvelijattaria. (Jooel 2:28,29).
Jesaja oli ennustanut Uudesta liitosta: "Minä vuodatan vedet janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan Henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun vesojesi päälle." (Jes. 44:3,4). "Vielä saavat sinun lapsettomuutesi lapset sanoa korviesi kuullen: `Paikka on minulle ahdas, tee tilaa, että voin asua."'
(Jes. 49:20). Herran seurakunta kasvaa kasteen kautta, sillä se synnyttää siihen lapsia. Niin lapsettomallakin voi olla lapsia. Juuri tässä yhteydessä Jesaja sanoo: "Katso, minä kohotan käteni kansakuntien puoleen, kohotan lippuni kansoja kohti, niin he tuovat sinun poikasi sylissänsä ja kantavat sinun tyttäresi olkapäillään." (Jes. 49:22). Tämä toteutuu lasten kasteessa. Sakarja oli ennustanut: "Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saasteisuutta3 vastaan." (Sak. 13:1). Siemen, vesat, suku, asukkaat sulkevat aina piiriinsä myös pienet lapset. Kaste ei edellytä kävelytaitoa, vaan me saamme kantaa poikamme ja tyttäremme sylissä kasteelle. (s.41)

Jooelin profetia oli täyttynyt helluntaipäivänä, kun Pyhä Henki vuodatettiin Uuden liiton seurakunnan sydämiin. Apostoli Pietari tuo esille, että Jooelin profetian lupaama lupaus Pyhän Hengen lahjasta saadaan parannuksen teon ja uskon kautta Herraan Jeesukseen, ei siis vesikasteessa. Lupaus koskee kaikkia, jotka tekevät parannuksen ja uskovat Herraan Jeesukseen.

Apt 2:
16 Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta:
17 ‘Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat.
18 Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat.
19 Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita.
20 Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen.
21 Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.’
.................
31 niin hän edeltä nähden puhui Kristuksen ylösnousemuksesta, sanoen, ettei Kristus ollut jäävä hyljätyksi tuonelaan eikä hänen ruumiinsa näkevä katoavaisuutta.
32 Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme.
33 Koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on Isältä saanut Pyhän Hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette.
34 Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin, vaan hän sanoo itse: ‘Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni,
35 kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi.’
36 Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte."
37 ¶ Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: "Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?"
38 Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.
39 Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu."

Jesajan kirjan sanoma veden vuodattamisesta janoavaisen päälle ei tarkoita vesikastetta, vaan osallisuutta Herraan Jeesuksen, joka on elävän veden lähde, eli osallisuus Pyhästä Hengestä uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Joh 7:
38 Joka uskoo minuun, niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on, juokseva elävän veden virrat."
39 Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu.

Joh 4:
10 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: ‘Anna minulle juoda’, niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä."
11 Nainen sanoi hänelle: "Herra, eipä sinulla ole ammennusastiaa, ja kaivo on syvä; mistä sinulla sitten on se elävä vesi?
12 Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä, hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa?"
13 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen,
14 mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään".

Särelän mukaan Herran Jeesuksen seurakunta kasvaa vesikasteen kautta, sillä se synnyttää siihen lapsia. Särelä opettaa vanhan liiton kumoutunutta järjestystä, jossa luonnollisen syntymän kautta Israelin kansaan syntyneet lapset saivat osallisuuden seurakuntaan. Uuden Liiton järjestyksessä jokaisen ihmisen on tehtävä parannus, että voi päästä Uuden Liiton seurakunnan osallisuuteen. Uudessa Liitossa ei tulla seurakunnan jäsenyydestä osallisiksi vesikasteen kautta, vaan uudestisyntymän kautta (Pyhästä Hengestä), jota edeltää parannuksen teko ja evankeliumiin uskominen. Särelän opetus on tässäkin kohden väärää ja epäraamatullista.

Särelä opettaa Jesajan 49 luvun sanojen "Katso, minä kohotan käteni kansakuntien puoleen, kohotan lippuni kansoja kohti, niin he tuovat sinun poikasi sylissänsä ja kantavat sinun tyttäresi olkapäillään" toteutuvan lasten kasteessa. Jesajan 49 luku ei opeta kirkollista lapsikastetta, vaan Israelin palauttamista takaisin maahansa pelastuksen vastaanottamista.

Särelä kirjoittaa ettei vesikaste edellytä kävelytaitoa, sillä lapset voidaan sylissä kantaa kasteelle. Särelä tekee väärän johtopäätöksen tulkitsemalla väärin vanhan liiton profeettojen sanoman, joka ei opeta sanaakaan Uuden Liiton lapsikasteesta, koska Uudessa Liitossa ei ole lapsikastetta, vaan vesikaste joka vastaanotetaan parannuksen ja uskon (uskominen Herraan Jeesukseen) syntymisen seuraamuksena. Uudessa Liitossa ei ole yhtään kohtaan, jossa joku olisi viety vesikasteelle sylissä kantaen, vaan jokainen kastettu käveli sinne omin jaloin.

 

 

Alla on linkki Raamatun opetus vesikasteesta koko kirjoitukseen, käsittäen kaikki kirjoituksen 27 lukua:

Raamatun opetus vesikasteesta (kaikki luvut)

  

Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
Markku Särelä: Lapsikaste on raamatullinen
Vesikaste Raamatun opetuksen valossa
Sakramentti

myjewishlearning.com
apokryfikirjat.com/didakhe

 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker