You are target of His love

 

Etusivulle

Raamatunopetuksia

 

ROOMAN SEURAKUNTA

 

Paavali Kristuksen palvelija ja apostoli sekä uskonkuuliaisuus

Paavalin kirjoitti roomalaisille olevansa Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli ja hänet oli erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia. Hän oli saanut Jumalan armon ja apostolin tehtävän Jeesuksen Kristuksen kautta sitä varten, että ihmiset pelastuisivat ja näille pelastuneille eli seurakunnalle syntyisi uskon kuuliaisuus Jeesuksen nimeä ja Jumalan sanaa kohtaan. Roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa on opetus, että evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta on julistettu sitä varten, jotta syntyisi uskonkuuliaisuus Jumalaa  kohtaan. Sama opetus toistuu vielä Roomalaiskirjeen viimeisessä luvussa. Uskonkuuliaisuus Jumalaa kohtaan tulee voimakkaasti esille Roomalaiskirjeen opetuksesta.

Ihmisviisaus ja luonnottomat himot

Kaikenlainen ihmisviisaus ja tämän maailman viisaus tulee pitää pois Jumalan seurakunnasta, uskovien tulee olla kuuliaisia Jumalan sanalle. Jumala tulee tuomitsemaan synninharjoittajat, koska Hän on ilmoittanut ja ilmoittaa evankeliumin kautta itsensä ihmiskunnalle. Jumala tuomitsee kiittämättömät ja sydämeltään pimentyneet ihmiset, koska he luulevat olevansa viisaita itsessään, ovat he kuitenkin tulleet tyhmiksi ilman Jumalaa. Tällaiset ihmiset ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavan ihmisen ja eläimen kuvan kaltaisiksi. Sen tähden he ovat sydämensä himoissa häpäisseet itse itsensä. Tällaiset ihmiset ovat vaihtanet Jumalan totuuden valheeseen ja ovat kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Jumalaa. Sen tähden monien ihmisten sydämet ovat kiinni häpeällisissä himoissa, sillä jotkut naiset ovat vaihtaneet luonnollisen avioliiton sisällä tapahtuvan sukupuoli yhteyden luonnottomaan yhteyteen, niin että nainen harjoittaa naisen kanssa sukupuoli yhteyttä. Samoin jotkut miehet ovat vaihtaneet luonnollisen avioliiton sisällä tapahtuvan sukupuoli yhteyden luonnottomaan yhteyteen, niin että mies harjoittaa miehen kanssa sukupuoli yhteyttä.

Tällaiset synnin harjoittajat Jumala tuomitsee, elleivät he tee parannusta elämässään. Synti tuo ihmiseen sydämeen vääryyden, pahuuden,  ahneuden, kateuden, murhaamisen, riidat, petokset, pahanilkisyyden, panettelun, vanhemmilleen tottelemattomuuden Jumalan vihaamisen, väkivaltaisuuden, ylpeyden, kerskauksen, pahankeksimisen, ymmärtämättömyyden, epäluotettavuuden, rakkaudettomuuden ja armottomuuden. Sen tähden ei voi ihminen millään puolustaa itseään Jumalan edessä. Jumalan armon ja hyvyyden evankeliumi vetää ihmistä parannukseen, mutta kovalla ja katumattomalla sydämellä ihminen paaduttaa itsensä ja joutuu kohtamaan Jumalan iankaikkisen rangaistuksen tuomion, jossa on tuska ja ahdistus jokaiselle, joka syntiä tekee. Sen sydän joka nöyrtyy katumaan syntejään ja tekee parannuksen, hän saa iankaikkisen elämän Jumalan valtakunnassa. Kaiken minkä Jumalan laki puhuu sen se puhuu lain alaisille, että koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Kukaan ihminen ei tule lain tai lihan tekojen kautta vanhurskaaksi(dikaioo= julistaa syyttömäksi), koska lain kautta tulee synnin tunto.

Jumalan vanhurskaus Jeesus Kristus

Mutta nyt on Jumalan vanhurskaus, josta profeetat ja Jumalan laki todistavat, ilmoitettu ilman lakia ja Jumalan vanhurskaus tulee uskon kautta Jeesukseen kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat. Sillä kaikki ihmiset ovat tehneet syntiä ja ovat ilman Jumalan kirkkautta ja pelastusta. Jumalan vanhurskaus saadaan lahjaksi Jumalan armosta Kristuksen Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta Jeesuksen vereen. Jumala osoitti kärsivällisyyttä ja vanhurskautta nykyajassa, koska Hän itse on vanhurskas ja julistaa syyttömäksi sen, jolla on usko Jeesukseen. Ihminen vanhurskautetaan uskon kautta Jeesukseen ilman lain tekoja. Onko laki siis tehty mitättömäksi uskon kautta? Ei, vaan uskon kautta me vahvistamme Jumalan lain, koska uskon kautta saadaan luvattu Pyhä Henki, joka sinetöi meidät Jeesuksen todistajiksi, näin uskovan sydämessä asuva Pyhä Henki Jumalan sanan opetuksen kautta vaikuttaa niin, että Jumalan tahto, rakkaus, pyhyys ja totuus ilmenee Jeesuksen todistajissa. Mitä on uskoon tuleminen ja parannuksen tekeminen eli miten saan syntini anteeksi? Jeesuksen ristinkuolema ja usko Jeesukseen  on syntien anteeksisaamisen edellytys.  Ristinkuolema ei tuo ihmiselle automaattisesti syntien anteeksisaamista. Ensin ihmiselle tulee julistaa ristinsanomaa Jeesuksesta ja ne, jotka tekevät parannuksen ja ottavat Sanan vastaan ja uskovat Jeesukseen niille on risti syntien anteeksisaamisen paikka. Niille jotka eivät tee parannusta eivätkä usko Jeesukseen, niille risti  julistaa kuolemaa ja kadotustuomiota. Parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava Jeesuksen nimessä.

Parannus

Parannus (metanoeoo = ajatella toisin, muuttua mieleltään ja katua). Parannuksen tekeminen tarkoittaa syntien tunnustamista ja katumista, niin kuin Raamattukin sanoo:” Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä”. Parannuksen tekemisen ajatuksena on myös synnin hylkääminen ja  ihmisen elämän muuttuminen Jumalan Sanan mukaiseksi. Jos me suullamme tunnustamme ja sydämellämme uskomme, niin silloin me pelastumme Raamatun opetuksen mukaan. Suun tunnustus ja sydämen usko tarkoittaa sitä, että haluamme julkisesti elää todeksi Raamatun Sanan, Kristuksen opetuslapsina. Onhan Raamatun opetus selvä siitä, että ilman uskoa on mahdotonta olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on. Raamattu edellyttää Hänen luokseen tulevalta henkilökohtaista uskoa Jumalaan. Tämä sulkee pois kaikki ihmistekoiset pelastustiet. Jumalan armo vaikuttaa sitten parannuksen tehneissä siten, että Jumalan armo kasvattaa, hylkäämään jumalattomuuden (synnin) ja maailmalliset himot (synnin), ja opettaa elämään siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa, Tiit 2:11-14.

Aabraham

Paavali siirtyy käsittelemään Aabrahamia. Aabraham ei saanut uskonvanhurskautta lihan tekojen kautta, koska Raamattu sanoo: ”Aabraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Koskeeko uskonvanhurskaus ainoastaan juutalaisia vai myös pakanoita? Aabrahamille luettiin usko vanhurskaudeksi. Kuinka se hänelle luettiin?  Kun hän oli ympärileikattuna vai ympärileikkaamattomana? Aabraham ei ollut ympärileikattu, vaan ympärileikkaamaton. Hän sai ympärileikkauksen merkin sen uskonvanhurskauden sinetiksi, joka hänellä oli ympärileikkaamatonna, että hänestä tulisi kaikkien isä, jotka ympärileikkaamattomina  uskovat, että vanhurskaus myös heillekin luettaisiin. Aabrahamista tuli myös ympärileikattujen isä, niiden jotka eivät ole ainoastaan ympärileikattuja, vaan myös vaeltavat sen uskon mukaan, mikä oli Aabrahamilla jo ympärileikkaamattomana. Lupaus, että Aabraham oli maailman perivä ei tullut hänelle eikä hänen siemenelleen lain kautta, vaan uskon kautta. Sen tähden on Aabrahamille luettu hänen uskonsa hänelle vanhurskaudeksi. Mutta sitä ei ole ainoastaan Aabrahamille luettu, sillä myös kaikille niille luetaan usko vanhurskaudeksi, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen. Ne jotka ovat tulleet uskosta vanhurskaiksi, heillä on rauha Jumalan kanssa Jeesuksen Kristuksen kautta.

Jumalan rakkaus

Jumala on osoittanut rakkauttaan ihmistä kohtaan siinä, että Jeesus Kristus kuoli syntisten ihmisten edestä. Synti hallitsee jumalatonta ihmistä, mutta Jumalan armo hallitsee vanhurskauden kautta uskovaa iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Uskovaisen vanha ihminen on ristiinnaulittu Jeesuksen kanssa, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettei uskova enää syntiä tekisi, sillä joka on kuollut lihan himoillensa on vanhurskautunut pois synnistä. Jos me olemme kuolleet Jeesuksen kanssa niin Pyhä Henki hallitsee meitä vanhurskaudessa. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä. Ihanin kaikista armolahjoista onkin pelastuminen synnin ja saatanan vallasta, koska uskon kautta Jeesukseen saamme iankaikkisen elämän.

Usein uskovat ajattelevat kiusausten ja kärsimyksien olevan negatiivisia asioita, mutta Raamattu on vallankumouksellinen kirja, se kääntää ihmis- viisauden ja sen mukanaan tuomat normit usein ylös alaisin. Ajattele pelastusta Golgatalla, se on Jumalan ja ihmisen välisen rakkausliiton alku. Golgata on ihanin ja fantastisin tapahtuma ihmiskunnan historiassa, mutta Golgata oli myös kivun, tuskan ja kärsimyksen paikka. Ihmiskunnan suurin siunaus oli täynnä tuskaa ja kipua. Monet jotka olivat Golgatalla Jeesuksen ristin juurella ajattelivat varmaan, mikä fiasko, mikä katastrofi tapahtui ristillä. Jeesus, joka sai paljon hyvää aikaa koki nyt traagisen kuoleman ristillä, hänen elämänsä, aikaansaannokset, kaikki raukenivat ristillä tyhjiin.

Mutta ajattelepas, itseasiassa ristillä tapahtui koko ihmiskunnan historian suurin saavutus, täydellinen voitto synnin, kuoleman ja saatanan vallasta. Jumala kääntääkin asiat ylösalaisin. Kipu ja kärsimys on alku uudelle ja paremmalle elämälle silloin, kun Jumala on asioiden takana. Jeesuksen ristinkuolema oli rakkautta ja kärsimystä. Pitkät ja terävät naulat lävistivät Jeesuksen  ranteet ja nilkat, jotka tuottivat valtavan suurta kipua Hänelle, mutta silti Hän rakasti niitä, jotka naulitsivat Hänet ristille. Tätä on rakkaus, joka rakastaa silloinkin kun ihmiset pistävät pitkät ja terävät piikit meidän lihaamme. Jos sinä haluat olla Jeesuksen todistaja niin sinunkin tulee kuolla yhdessä Jeesuksen kanssa ristillä. Tämä kuoleminen tarkoittaa sitä, kun tämän maailman ihmiset naulitsevat sinun jalkojasi tuolle ristille, niin he työntävät pitkät ja terävät piikkinsä sinun lihaasi ja se sattuu, mutta Jumalan rakkaus, joka on vuodatettu sinun sydämeesi vaikuttaa sinussa rakkautta heitä kohtaan.  Sinun kätesi, joita ei ole vielä naulittu ristille, naulitsee usko tai älä ne uskovat, jotka vaeltavat lihan mukaan. He työntävät pitkät ja terävät piikkinsä sinun lihaasi ja tämä sattuu vielä enemmän kuin jalkojen naulitseminen, koska sisaresi ja veljesi, jotka ovat uskovia tekevät sinulle tämän. Mutta, Jumalan rakkaus, joka on vuodatettu sinun sisimpääsi  Pyhän Hengen kautta vaikuttaa sinussa rakkautta myös heitä kohtaan.  Näin toteutuu se, että risti tuo kärsimyksen, mutta silti rakastaa ja tuon kärsivän rakkauden kautta Jumala luo uutta sinun sisimmässäsi ja myös niissä, jotka ovat iskeneet piikkinsä sinuun.

Miksi Jeesus voittaa ihmisiä puolellensa? Siksi koska hän osoittaa ihmiselle syntisyytensä ja sitä seuraavan iankaikkisen rangaistuksen, mutta hän tarjoaa syntiselle armoa Golgatan tähden, jossa hän kärsi ja kuoli meidän syntisten edestä ja osoittaa näin ihmiselle suuren rakkautensa.  Tämän tähden Jeesus voittaa ihmisiä puolellensa. Sinäkin voit voittaa ihmisiä Jeesukselle samalla tavalla, anna ihmisten työntää piikkinsä sinun lihaasi,  kärsi ja rakasta heitä niin he murtuvat ja pelastuvat. Onhan Jumalan rakkaus kuolemaakin väkevämpi.  Saatana tietää mikä vaikutus on niillä uskovilla, jotka haluavat kärsiä, kuolla lihallensa ja sen kautta rakastaa ihmisiä, siksi hän haluaa eksyttää uskovan ihmisen pois todellisen ristin tieltä. Jumalan armo tuo myös uskovan elämään ahdistuksia, koska ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä ja kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei saata uskovaa häpeään, koska Jumalan rakkaus on vuodatettu uskovan sydämeen Pyhän Hengen kautta, joka on annettu uskon kautta uskovalle. Jaakob kirjoittaa, että uskovien tuli pitää pelkkänä ilona sitä kun he joutuvat monenlaisiin kiusauksiin. Jumalan vaikuttama usko iloitsee kiusaustenkin keskellä, koska kiusaukset ja koetukset saavat aikaan kärsivällisyyttä. Jeesushan sanoi, että hyvä maaperä on sellainen, joka sanan kuultuaan säilyttää sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä ja tuottaa hedelmän kärsivällisyydessä, Luuk 8:15.

Kiusaus

Saatana yrittää kiusausten kautta tuhota uskovan ihmisen, mutta salliessaan kiusauksen Jumala valmistaa pois pääsyn kiusauksesta, sillä Hän ei anna meitä kiusattavan yli meidän voimiemme. Itseasiassa kiusauksella on suuri merkitys meidän uskon elämässämme, sen on tarkoitus tehdä meistä kärsivällisiä ja kestäviä uskonelämässämme. Jeesus sanoi viettelysten tulevan, niiltä emme voi välttyä, mutta meidän ei tarvitse langeta kiusauksiin, vaan saamme Jumalan armosta voittaa kiusaukset. Kun uskova Jumalan armosta voittaa kiusauksen kärsivällisyyden kautta niin se tuottaa täydellisen teon ja silloin olemme eheät ja eheydymme Raamatun opetuksen mukaan, Jaak 12-4.

Tänä päivänä yritetään parantaa ihmisten haavoja rukousjonoissa, joissa rukouksella vapauttajat parantavat ihmisten sisäisiä haavoja. Rukous on tärkeä ja voimallinen ase ihmisten vapautumisessa synnin vallasta, mutta Raamattu opettaa ihmisen eheytymistä, kun hän voittaa synnin kiusaukset elämässään. Tähän vapautumis- prosessiin kuuluu kiusausten kohtaaminen ja voittaminen uskon kautta, jossa on Jumalan lasten iloa, iloitkaa aina Herrassa, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Muutenkin tämän päivän kristillisyydessä on liian paljon hengellisiä pikaruokaloita, joissa tarjoillaan  herkullista ja epäterveellistä pikaruokaa uskoville. Jumalan sanan mukainen muuttuminen on prosessi, jossa ihminen itse henkilökohtaisesti tutkii Jumalan sanaa, joka muuttaa hänen mielensä Pyhän Hengen kautta.

Olen huomannut, että kiusaus ja synti sekoitetaan liian usein keskenään. Kiusaus ja synti ovat kaksi eri asiaa. Kiusaus on vain houkute synnin tekemiseen ja kiusaus muuttuu vasta sitten synniksi kun toteutat kiusauksen. Otan kaksi esimerkkiä kiusauksesta. Ensimmäinen esimerkki on ajatuksen tasolla liikkuva kiusaus ja synti. Joku ihminen loukkaa sinua ja saatana kuiskii mieleesi; ole katkera sinulla on oikeus siihen. Tämä kuiskaus on vasta kiusaus ei vielä synti, mutta jos et vastusta katkeruutta ja alat kantamaan sydämessäsi katkeruutta tätä ihmistä kohtaan niin silloin kiusaus muuttuu synniksi. Otan toisen esimerkin, joka on tekojen tasolla liikkuva synti, josta Jumala on puhunut minulle voimakkaasti. Tänä päivänä on paljon rikkinäisyyttä uskovienkin sydämessä ja monien uskovien avioliitot ovat rikkinäisiä. Syynä tähän rikkinäisyyteen on synnin lyömät haavat, joita ihminen ei anna hoidettavan kuntoon. Tällainen ihminen ei arvosta toista, vaan vaatii toista rakastamaan itseään, muttei kumminkaan rakasta itse aviopuolisoaan. Tästä seuraa tyytymättömyyttä puolin ja toisin ja tämä on vaarallista, koska mies ja nainen on rakennettu sillä tavoin, että he antaisivat toisillensa lämpöä ja hellyyttä. Silloin kun avioelämässä on ongelmia niin saatana kuiskii ihmisen sydämelle; katso aidan toiselle puolelle kuinka vihreätä ruohoa siellä on. Tällaisissa tilanteissa sitten ihminen tiedostamattaan hakee sille tunne ja hellyys tarpeelle täyttymystä naapurista, työkaverista tai jostakin ihmisestä, joka on tarpeeksi lähellä. Silloin saatana tuo kiusauksen ja kuiskaa; mene sänkyyn hänen kanssaan ja nauti. Tuo kiusaus ei ole vielä synti, mutta jos et vastusta kiusausta ja teet huorin niin silloin on kiusauksesta tullut synti.

Lopun ajan ihmiskunta on avionrikkoja sukupolvea Jeesuksen mukaan. Avioliittoa ei arvosteta, omat himot määräävät elämässä enemmän kuin Jumalan sana. Saatana murskaa ihmisten kärsivällisyyden, kun kärsivällisyys on murskattu ihmisten sydämistä niin ihminen on silloin kärsimätön eikä kykene kestävään parisuhteeseen, vaan ongelmien tullessa ihminen hakee uutta sänkykumppania itselleen omiin himoihinsa. Uskovien ei tule juosta ongelmia karkuun, vaan selvittää ne Jumalan avulla. Jos luulemme kiusausta synniksi niin joudumme alistumaan sille ja tekemään syntiä, mutta jos erotamme kiusauksen synnistä niin voimme vastustaa ja voittaa Jumalan armon avulla tämän kiusauksen. Olen huomannut, että monet uskovat luulevat kiusausta synniksi ja ahdistuvat, koska heistä ei tullutkaan pyhiä. Sen tähden he eivät vastusta kiusausta ja joutuvat harjoittamaan syntiä. Erota kiusaus ja synti toisistaan ja vastusta kiusausta Pyhässä Hengessä silloin ei sinun tarvitse tehdä syntiä. Kiusaukseenkaan ei tarvitse langeta, koska Jumala valmistaa poispääsyn jokaisesta kiusauksesta, jonka uskova joutuu kohtaamaan. Muista aina tuo edellinen lause, siinä tulee esille väkevällä tavalla Jumalan rakkaus ja huolenpito omia lapsiansa kohtaan.

Laki on Hengellinen

Paavali jatkaa kirjettään. Ne jotka olivat lain alla kuoletetaan pois laista Jeesuksen kuoleman kautta, jotta he tulisivat uskon kautta Kristuksen omiksi. Sillä kun ihminen on lihan vallassa, niin synnin himot, jotka laki herättää, vaikuttaa ihmisen sisimmässä niin, että hän kantaa hedelmää kuolemalle. Mutta nyt lihallinen ihminen on irti laista ja kuollut laille, niin että Hengellinen ihminen palvelee Jumalaa Hengen uudessa tilassa eikä kirjaimen vanhassa tilassa. Onko laki syntiä? Ei ole! Mutta emme olisi tullut tuntemaan syntiä muuten kuin lain kautta, sillä emme olisi tienneet himosta ellei laki olisi sanonut: Älä himoitse, sillä ilman lakia on synti kuollut ja laki tuo synnin kautta kuoleman. Laki on kuitenkin pyhä, vanhurskas ja hyvä. Onko hyvä tullut ihmiselle kuolemaksi? Ei ole! Vaan synti, että se synniksi nähtäisiin on hyvän kautta tuonut kuoleman. Laki on kuitenkin Hengellinen ja ihminen lihallinen, sen tähden uskon kautta saadaan luvattu Pyhä Henki, jotta ihmisestä tulee Hengellinen ja laki ei ole Henkeä vastaan, vaan Henki tekee lain eläväksi. Kaikki vaikuttaa yhdessä niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Sillä ne, jotka uskossa Jeesukseen vastaanottavat Jumalan lapseuden, ne on Jumala ennaltamäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, eikä kukaan voi erottaa uskovaa Jumalan rakkaudesta, ei tuska, ei ahdistus, ei vaino, ei kuolema, ei henkivallat.

Pakanat ja Israel

Paavali kirjoittaa seuraavaksi pakanoista ja Israelista. Pakanat jotka eivät tavoitelleet vanhurskautta, saivat vanhurskauden, mutta sen vanhurskauden, joka tulee uskosta. Mutta Israel, joka tavoitteli vanhurskauden lakia, ei sitä lain kautta saavuttanut, koska se ei tapahtunut uskosta, vaan lihan teoista. Paavali toivoo sydämestään ja rukoilee Israelilaisten pelastusta ja niin tulee myös rukoilla ja toivoa jokaisen uuden liiton uskovan, koska se on Jumalan tahto. Israel kyllä kiivailee Jumalan puolesta, mutta he eivät tunne Jumalaa ja yrittävät omalla vanhurskaudella palvella Jumalaa.

Kristus lain päämäärä

Laki (Torah) sanan on voimakkain merkitys hebrean kielessä on opetus ja neuvo ja vasta sitten se tarkoittaa lakia. Kristus on lain loppu(telos= päämäärä, loppu), vanhurskaudeksi jokaiselle joka uskoo. Kristus on lain loppu lihalliselle ihmiselle, koska Jumalaa ei voi uudessa liitossa palvella kuin uudestisyntyneenä eli Pyhän Hengen avulla, mutta Kristus on lain päämäärä, sille joka uskoo, joka tarkoittaa, että Kristus on lain päämäärä hengelliselle ihmiselle. Jos tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan ja tässä ei ole eroa juutalaisen tai kreikkalaisen välillä.

Pyhän Hengen todistus

Kuinka kukaan voi uskoa siihen mitä ei ole kuullut? Kuinka kukaan voi uskoa ellei kukaan julista? Suloinen on niiden uskovien elämänvaellus, jotka julistavat evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Jumalaan uskominen tulee siis kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Ihminen ei voi pelastua ilman Jumalan sanan kuulemista, koska Pyhä Henki todistaa maailmalle synnin todeksi silloin kun tälle maailmalle julistetaan synti synniksi. Pyhä Henki todistaa vanhurskauden tälle maailmalle silloin kun julistetaan vanhurskaus vanhurskaudeksi. Pyhä Henki todistaa tälle maailmalle tuomion silloin kun tälle maailmalle julistetaan Jumalan tuomiota. Jumala on Kaikkivaltias, mutta hänen on sitonut ihmisen pelastuksen sanaansa. Ihmisen tulee joko kuulla tai lukea Jumalan sanaa, jotta hän voi pelastua. Jumala on säätänyt työtoveruuden Hänen ja uskovan ihmisen välille, joka toimii siten, että uskova todistaa tai julistaa Jumalan sanaa tämän maailman ihmiselle. Pyhä Henki todistaa sitten jumalattoman ihmisen sydämelle Jumalan sanan todeksi, jotta hän voi pelastua. Jeesus sanoi ihmisten eksyvän jos he eivät tunne kirjoituksia ja Jumalan voimaa. Jumala toimii sanansa ja Henkensä kautta, se on Hänen toimintatapansa.

Jumalan sana osoittaa kuinka Pyhä Henki toimii ja Pyhä Henki toimii siten kuinka sana osoittaa. Sana ja Henki ovat erottamattomat jos jompikumpi puuttuu silloin ihminen eksyy, sitä myös Jeesus tarkoitti. Mutta jos molemmat puuttuu niin silloin on täydellinen pimeys. Pyhä Henki johtaa ihmistä koko totuuteen ja Jumalan sana on kokonansa totuus, näin Henki ja sana on kytketty toisiinsa kiinni. Tänä päivänä on paljon uskovien keskuudessa sellaisia henki kokemuksia, jotka ovat kuitenkin irti sanasta ja sanan vastaisia. Joka uskoo Jeesukseen niin kuin Raamattu sanoo, niin hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat (Alkutekstin mukainen sanajärjestys). Huomaatko, että Pyhän Hengen virta juoksuttaa ihmistä uskomaan Jumalan sanaan niin kuin se on kirjoitettu. Uskovan ihmisen elämässä uskon kasvu tulee myös Jumalan sanan kuulemisesta, jos emme ole tekemisissä Jumalan sanan kanssa ei kukaan eikä mikään voitelu tai joku kuuluisa julistaja voi siirtää uskoa toiseen ihmiseen, niin kuin valitettavasti tänä päivänä jotkut uskovat.  

Pakanoiden ja juutalaisten juuret Jeesus Kristus

Mutta Jumala ei ole hylännyt Israelia, vaan heidän kompastuksensa ja lankeemuksensa kautta tuli pelastus pakanoille, jotta Israelkin vielä pelastuisi. Öljypuun juuri on pyhä, koska Jeesus on öljypuun juuri ja itse puu ja myös sen runko. Jalon öljypuun oksat(juutalaiset) taitettiin pois öljypuusta, mutta metsäöljypuun oksat(pakanauskovat) eivät saa ylpeillä, koska pakanauskovat eivät kannata Jeesusta Kristusta, vaan Jeesus kannattelee pakanauskovia. Epäuskonsa tähden jalot oksat leikattiin pois öljypuusta, mutta metsäöljypuun oksat pysyvät vain uskon kautta öljypuussa. Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta langenneita kohtaan ja Hänen hyvyyttänsä uskovia kohtaan. Mutta jos leikatut oksat tulevat uskoon oksastetaan ne jälleen öljypuuhun. Sitten Paavali paljastaa roomalaisille Jumalan viimeisten päivien pelastus-suunnitelman Israelia varten.  Israelia on osaksi kohdannut paatumus siihen asti kunnes pakanakansoista viimeinen ihminen, joka haluaa pelastua, pelastuu Jumalan valtakuntaan. Sen jälkeen kaikki Israel, se jäännös, joka on jäänyt jäljelle pelastuu, niin kuin on kirjoitettu: ” Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Israel tulee pelastumaan, siitä kiitos Herralle. Pakana kristittyjen on hyvä ymmärtää kuinka tärkeätä on juutalaisten pelastuminen, koska heidän pelastumisensa kautta Jumala asettaa tuhanneksi vuodeksi Rauhan valtakunnan, jota Jeesus Kristus Rauhanruhtinaana johtaa.

Sinä uuden liiton pakanauskova, siunaa Israelia ja rukoile heidän pelastumisensa tähden, koska se on Jumalan tahto. Jumalan tahto oli pelastaa koko Israelin kansa Jeesuksen kautta, mutta koska juutalaiset hylkäsivät hänet niin pakanauskovat oksastettiin jalojen oksien tilalle. Mutta, meidän on syytä muistaa ettei koko Israelin kansa hylännyt Jeesusta, apostolit olivat kaikki juutalaisia ja Jerusalemiin syntyi Jumalan seurakunta. Pieni joukko pappeja ja Fariseuksiakin tuli uskolle kuuliaisiksi. Eli kaikkia juutalaisia ei leikattu pois jalosta öljypuusta, joka on Kristus Jeesus, vaan vain ne leikattiin,  jotka eivät uskoneet Jeesukseen.

Kiitos Herralle, että Israel kuitenkin koko kansana, se jäännös, joka on jäljellä ja selviytyy Jaakobin ahdistuksesta niin silloin koko Israel pelastuu, kiitos siitä Jumalalle. Raamattu kertoo, että oksat ovat juutalaisia ja pakanakansoista koostuvia uskovia. Nyt onkin tärkeätä ettei sekoita oksia ja juuria keskenään, koska pyhä Juuri on Jeesus Kristus, ja oksat ovat sitten juutalaisia ja pakanauskovia. Tänä päivänä jotkut opettavat sellaistakin oppia, että juutalaiset ovat se juuri johon pakanauskovat tulee oksastaa. Tällainen opetus on vastoin Raamatun selvää opetusta. Pyhä Juuri on Jeesus Kristus. Pakanoita eikä juutalaisia oksasteta juutalaisuuteen, vaan Jeesukseen Kristukseen, koska jalot oksat ovat juutalaisia ja villipuun oksat ovat pakanoita ja kumpaisetkin oksastetaan rungon kautta öljypuun juuriin, joka on Jeesus Kristus. Jumalan tarkoitus ei ole tehdä ihmisestä juutalaista eikä pakanaa, vaan Jumalan kuvan, joka noudattaa Jumalan sanan opetusta. Kertaan asian vielä lyhyesti, koska asia on todella tärkeä. Oksia ei oksasteta oksiin, vaan runkoon. Niin juutalaiset kuin pakanat oksastetaan Jeesukseen Kristukseen, jonka kautta kumpaisetkin saavat suuresta Jumalan armosta kasvaa kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta.

Öljypuu

Öljypuu, joka kuvaa Kristusta Jeesusta on mielenkiintoinen puu, jota tarkastelemme lyhyesti. Öljypuu on erittäin hyödyllinen, koska koko öljypuu on tarpeellinen eikä mitään siitä tarvitse heittää pois.  Puun runkoa voi käyttää esim. huonekalujen tekemiseen. Puun hedelmistä puristettiin öljyä, jota käytettiin voin asemasta ja yleensäkin öljyä käytettiin ruoanvalmistuksessa. Öljyä käytettiin myös lamppuöljynä ja pyhäkössä olevassa kultaisessa lampunjalassa paloi tuli öljyn voimasta. Öljystä tehtiin myös saippuaa. VT:ssa ihminen pyhitettiin Jumalalle voitelemalla hänet öljyllä. Öljypuun lehtiä käytettiin lääkinnällisiin tarkoituksiin. Keskitymme seuraavaksi öljypuuhun ja sen juuriin, jotka kuvaavat Jeesusta Kristusta. Öljypuu kuvaa Jumalan pyhyyttä, joka on Jeesuksessa Kristuksessa, muuten ei ole pyhyyttä, Jumala on vain pyhä. Ihminen, joka uskon kautta oksastetaan Kristukseen saa Pyhän Hengen, jota kuvaa öljy. Pyhäkössä oleva kultainen lampunjalka, joka kuvaa seurakuntaa. Kultainen lampunjalka paloi öljyn voimasta ja loisti ja osoitti valoaan pyhäkössä suoraan näkyleipäpöytää kohti, jossa olivat näkyleivät, jotka kuvaavat Kristusta ja Jumalan sanaa. Ilman Pyhää Henkeä ei uskovakaan voi loistaa Jumalan kirkkautta eikä julistaa Jumalan sanaa niin kuin se on kirjoitettu. Öljy puristettiin puristamossa ja vasta kun se oli puristettu niin se voitiin käyttää hyödyksi esim. pyhäkön kultaisen lampunjalan öljyksi. Samoin Pyhä Henkikin kuolettaa ihmisen synnille ja antaa voiman vanhurskauteen. Kun ihmisen liha on puristettu tyhjiin niin silloin alkaa todellinen Pyhän Hengen voitelu. Öljystä tehdyllä saippualla ihmiset pesivät itsensä puhtaaksi, samoin myös Pyhä Henki puhdistaa uskon kautta ihmisen sydämen. Öljypuun lehtiä käytettiin lääkkeenä, samoin Pyhä Henkikin lääkitsee synnin lyömät haavat uskovan sydämessä. Kaiken tämän perusteella on aika vaarallista syrjäyttää öljypuu ja sen juuret kuvaamasta Jeesusta Kristusta. Öljypuu ja sen juuret on Jeesus Kristus.

Öljypuun lähteet:

- Josef Shulamin opetusvihkonen

Elävä uhri

Paavali jatkaa kirjettään roomalaisille ja kirjoittaa uskovan ihmisen muuttumisesta seuraavaksi. Hän kehottaa Jumalan armahtavan laupeuden kautta uskovia antamaan itsensä eläväksi uhriksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi ja tämä on uskovan hengellinen(logikos= hengellinen, järkevä ja järjellinen) Jumalanpalvelus. Uuden liiton uskova ei palvele Jumalaa kirjaimessa, vaan Hengessä. Älkääkä mukautuko tämän maailman mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Kenenkään ei tule ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatelkaa kohtuullisesti sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin antanut. Tässä on kehotus, että uskovien tulisi antaa itsensä eläväksi uhriksi Jumalalle ja ettei uskovan tule mukautua tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttua mielen uudistuksen kautta ja tutkia sitä, mikä on Jumalalle hyvää, otollista ja täydellistä. Tämä hyvän, otollisen ja täydellisen tutkiminen tarkoittaa Jumalan sanaa, jonka Pyhä Henki sitten tekee eläväksi. Elävä uhri kuvaa sitä, että emme elä tämän maailman epäjumalanpalveluksessa ja kuolemme kaikille synneille ja himoille, jotka ovat meidän lihassamme ja tässä maailmassa. Uskovan tulee kokonaan sanoutua irti tämän maailman jumalan vaikuttamista opeista ja syntielämästä. Ja synnille kuolleina palvelemme Jumalaa Hänen Henkensä vaikutuksesta, jossa meillä on todellinen elämä. Vain lihan kuoleman kautta uskovasta voi tulla elävä uhri Jumalalle.

Elävä uhri on vehnänjyvän kuoleman tie. Elämässämme tulee nisun jyvän kuolla, jotta se voi kantaa hedelmää. Jotta saadaan hyvä sato vehnästä niin tulee ensin muokata ja pehmittää pelto. Kaikki kääntyy ylösalaisin, kun hyvä maaperä valmistuu, niin se on lihallisen ihmisen loppu. Niin kuin tuo peltokin pehmitetään, niin vain Jumalan rakkaus voi pehmittää ihmis-sydämen, jos ihminen ei saa kohdata Jumalan rakkautta on hän kuin pelto jota ei ole pehmitetty ja pehmitetty pelto ei kanna eikä tuota hyvää hedelmää. Kun tuo jyvänen sitten laitetaan syvälle pimeään maaperään, niin jyvässä oleva kova kuori estää elämän hedelmän ulospääsyn. Tuo jyvänen on kuin ihminen kovassa ja pimeässä maailmassa, jossa kova ja ylpeä  sekä paatunut sydän estää todellisen elämän ulospääsyn. Kun tuo jyvänen on maan povessa niin lämpö ja sateen tuoma kosteus rikkoo jyvän kovan ulkokuoren. Näin vehnäjyvä kuolee itsellensä ja elämän hedelmä vapautuu ulos tuottamaan hyvää hedelmää. Lämpö on Jumalan rakkaus, joka lämmittää kovaa ja paatunutta sydäntä. Sateiden tuoma kosteus on Jumalan Sana ja Pyhä Henki, joka kutsuu ihmisen Jumalan valtakuntaan. Kun tuo vehnänjyvän ulkokuori on rikkoutunut, niin se nousee pienelle oraalle. Aivan niin kuin uskon tien alussa olemme kuin pieniä vauvoja, jotka tarvitsevat terveitä ja kypsiä vanhempia, jotka ajallaan antavat oikean vahvuista ruokaa, jotta vastasyntynyt kasvaisi terveeseen uskoon. Oras vaiheen jälkeen vehnänjyväsestä on kasvanut pitkä ja korkea korsi, joka tavoittelee taivaita. Uskon tien alussa mekin olemme kuin tuo korsi, tavoittelemme ylpeän sydämen korkeita ajatuksia. Mutta kun tuo vehnänkorsi kypsyy ja tuottaa tähkäpäitä, niin silloin vehnänkorsi tähkien painosta taipuu alaspäin. Silloin kun Hengen hedelmä kypsyy meidän sisimmässämme, niin me kumarrumme ja taivumme rakastamaan uskovina toinen toisiamme, niin kuin vehnänkorretkin tähkäpäiden painosta kumartavat toisiansa. Ja kun tämä tapahtuu vehnäpellossa, niin sato on kypsä ja valmis leikattaviksi. Samoin se on Jumalan seurakunnassakin, jos me rakastamme toisiamme ja olemme yhtä kuin Isä ja Poika, niin tähän rakkauden ykseyteen on Jeesus luvannut, että silloin tämän maailman ihmiset kääntyvät ja uskovat Jeesukseen.

Voi kunpa nöyrtyisimme Jumalan kansana tähän rakkauden ykseyteen, koska se on Jumalan itsensä lupaama tie ihmisten pelastumiselle. Tämä rakkauden ykseys ei ole Jumalan sanasta irti olevien kirkkojen ykseyttä, vaan niiden Jumalan lasten välistä ykseyttä, jotka rakastavat Kristusta teossa ja totuudessa. Sellainen Jumalan rakkaus voi vain valloittaa ihmis-sydämen Jumalalle, jossa on totuus mukana. Jumalan rakkaus ja Jumalan totuus ovat yhtä kuin yksi, ne ovat erottamattomat, jos jompikumpi puuttuu niin silloin kaikki puuttuu. Älä tyydy puolinaiseen evankeliumiin, koska siitä tulee silloin lihan evankeliumia, jossa ei ole voimaa vapauttaa ihmisiä. Valitse rohkeasti koko evankeliumin täyteys, niin silloin näet ihmisten ympärilläsi pelastuvan. Ajattelepas, kun yksi nisunjyvä kuolee itselleen niin se tuottaa monien uusien jyvien (ihmiset pelastuu) syntymisen. Onkohan se syynä jos ei ihmisiä tule uskoon, kun on niin vähän niitä, jotka ovat kuolleet itselleen. Jumala armahtakoon meitä kuolemaan itsellemme, jotta elävä uhri Pyhässä Hengessä kirkastaisi sinun ja minun kautta Jumalan kirkkautta tälle maailmalle.

Tänä päivänä opetetaan paljon Pyhän Hengen työstä ja siitä miten se toimii. Ihminen joka on elävä uhri on kuollut lihallensa ja Pyhä Henki hallitsee ja tekee ihmisestä elävän, koska hän elää Jumalan voimasta Jumalan tahdon mukaista elämää. Mitä Pyhä Henki vaikuttaa? Sitä, että ihminen muuttuu Jumalan kuvan kaltaisuuteen. Pyhä Henki vaikuttaa uskovassa halua tutkia Jumalan sanasta, sitä mikä on hyvää ja otollista ja täydellistä. Todellinen muuttuminen vaatii sitä vaivannäköä, että ihminen tutkii Jumalan sanaa. Tämä muuttuminen on viety tässä ajassa hengelliseen pikaruokalaan, jossa olet kuin Hesburgerin jonossa ja odotat omaa annostasi. Ja vihdoinkin on sinun vuorosi, saat mennä ”voidellun” käsien alle, joiden kautta elämäsi muuttuu. Mutta hei sinä sanot! Elämäni ei muuttunutkaan, olen muita huonompi uskova, Jumala ei rakasta minua Hän on hylännyt minut. Jumala ei ole hylännyt sinua ja Hän rakastaa sinua. Menetelmä ei vain ollut Jumalan tahdon mukainen siksi et muuttunut. Pyhä Henki johdattaa sinut Raamatun äärelle tutkimaan sitä, koska se on tie todelliseen muuttumiseen. Jumala toimii samalla tavalla kuin taloa rakennetaan. Ensin talosta tehdään tarkat piirustukset, joiden mukaan sitten taloa rakennetaan. Ensin perustus, sitten lattia ja seinät ja sitten vasta katto. Pyhä Henki avaa sinulle Raamatusta sen mikä on Jumalan sanan opetus ja sen jälkeen Pyhä Henki antaa voiman sinulle elää sana todeksi omassa elämässäsi. Rukoileminen kuuluu seurakunta elämään ja on tärkeä osa uskon elämää, mutta pelkkä rukous ilman Jumalan sanan syväkyntöä uskovan sydämessä ei saa aikaan muutosta.

Armolahjoista

Paavali siirtyy seurakunnan palvelutehtäviin ja armolahjoihin. Kristuksen seurakunnan ykseydessä on erilaisia jäseniä, jotka muodostavat yhden seurakunnan. Seurakunnassa on erilaisia palvelutehtäviä ja armolahjoja sen armon mukaan kuin Jumala on niitä itsekullekin suonut, että seurakunta rakentuisi ja voisi täyttää tehtävänsä maailmassa. Armolahjat ovat Hengen lahjoja, joita Pyhä Henki vaikuttaa seurakuntansa keskellä. Armolahjat ovat tässä kirjeessä vähän erilaisia kuin korinttolaiskirjeen armolahjat, mutta molempien kirjeiden armolahjat ovat armolahjoja, jotka kuuluvat seurakunnalle.

Seuraavaksi käsittelemme roomalaiskirjeen armolahjoja. Alkutekstin mukaisesti Room 12:6 kuuluu näin; Meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu; jos jollakin on profetoimisen  lahja, käyttäköön sitä yhtä pitävästi uskon kanssa.  Jos jollakin on palvelutehtävä(diakonia= palvelu, palvelus) pitäköön palvelutehtävästään vaarin. Tämä tarkoitti varmasti diakonin palvelutehtävää, mutta koska sanan alkujuuri ja ajatus nousee sanasta palvella, sen tähden minusta ei ole ollenkaan väärin, etteikö palveleminen tai kaikki palvelutehtävät voisi olla armolahjoja. Sillä eihän mitään Jumalalta tulevaa palvelutehtävää voi suorittaa ilman siihen tarvittavaa armoitusta.  

Sanan opettaminen on armolahja, joka on Raamatussa aina kytketty vanhimpiin, jotka ovat kaitsijoita. Sanan opettamisessa tulee olla sillä tavalla uskollinen, että opettaa Jumalan sanaa eikä ihmiskäskyjä, koska ihmiskäskyjen noudattaminen on Jumalan sanan mukaan turhaa Jumalan palvelemista.

Kehottaminenkin on armolahja ja kehottamisen ajatukseen sisältyy rakentava kehotus, innoittava ja rohkaiseva kehotus, mutta myös kehotus parannuksen tekemiseen jos siihen ilmenee aihetta. Antaminenkin on armolahja, joillakin on erikoinen armoitus antaa omastaan toisilleen. Antaminen voi olla hengellisen hyvän jakamista tai aineellisen hyvän jakamista niille, jotka sitä tarvitsevat. Uskovien tulee harjoittaa hyviä tekoja, välttämättömiin tarpeisiin, joita ihmisillä on, etteivät uskovat jää hedelmättömiksi, Tiit 3:15. Tämä alue vaatiikin erikoisen tarkkaa armoitusta, koska varsinkin monet päihdeongelmaiset käyttävät hyväkseen uskovien hyväsydämisyyttä ja vetoavat uskovien sydämiin, jotta he auttaisivat heitä, kun heillä on kaikki niin huonosti. Liian usein rahan syytäminen tällaisen ihmisen käsiin, auttaakin häntä päihtymään eikä koidukaan hänelle hyödyksi, vaan turmioksi. Tiedän tämän, koska olen itse pelastunut ja tullut uskoon alkoholikodissa. Uskovien ei tule osallistua pimeyden tekojen harjoittamiseen. Muutenkin tällä antamisen alueella tulee olla tarkka armoitus, jotta ihmisten oikeanlaiset tarpeet tulee tyydytettyä. Johtaminen on  myös armolahja, joka on vanhinten tehtävä seurakunnassa.. Laupeuden harjoittaminen on armolahja ja laupeutta tulee harjoittaa iloisella sydämellä.  

Elämän vaellusta

Sitten Paavali opetti kuinka uskovan tulee elää uskon elämässään erilaisissa elämän tilanteissa. Veljellisessä rakkaudessa tuli olla helläsydämisiä toisiaan kohtaan ja toinen toistensa kunnioittamisessa tuli kilpailla keskenään. Maailman ihmiset kilpailevat sillä tavoin, että kuka tulee ensimmäisenä maaliin on voittaja, mutta Jumalan seurakunnassa ”kilpaillaan” siitä kuka tulee viimeisenä maaliin ja tässä kilpailussa väsymyksestä kaatuneet autetaan pystyyn ja heitä autetaan myös maaliin asti ja jokainen maaliin tullut on voittaja Kristuksessa Jeesuksessa. Uskon sisarien ja veljien tarpeet tulee olla uskovan sydämellä niin kuin ne olisivat meidän omia tarpeitamme. Uskovien tulee palaa Hengen tulta sillä tavoin, että he palvelevat Jumalaa Sanan mukaisesti. Uskovat saavat olla iloisia ja riemuita, sillä meillä on mahtava tulevaisuus edessämme Jumalan  rakkauden valtakunnassa. Kun ahdistukset kohtaavat uskovia niin me saamme kohdata ne kärsivällisesti ja Jumalan tahdon mukaisesti. Kärsivällisyyden kautta uskovan sydän saa ahdistuksienkin keskellä tuottaa hyvää hedelmää. Rukouksessa tulee olla kestävä, koska rukous on kuin hengitys,  joka yllä pitää ruumiin elämää, samoin rukous myös yllä pitää seurakunnan ja sen  jäsenten hengellisen elämän kunnossa.  , jotta maailman ihmiset pelastuisivat

Eräs uskovainen veli kertoi minulle näyn, jonka Jumala oli hänelle antanut. Näky oli seuraavanlainen: Maailman pelto avautui hänen silmiensä eteen ja tälle pellolle tuli uskovien ihmisten ryhmä. He viskelivät huolellisesti siemenensä peltoon ja lähtivät pois. Herra näytti ettei tuosta kylvöstä noussut satoa. Sen jälkeen tuli toinen uskovien ryhmä pellolle. He katsoivat taivaalle ja ristivät kätensä ja rukoilivat ja huolellisesti kylvivät siemenensä ja lähtivät pois. Herra näytti ettei tästäkään kylvöstä noussut satoa. Kolmas ryhmä uskovia tuli pellolle. He katsoivat taivaalle ja ristivät kätensä ja heidän kasvoiltaan tippui kyyneleitä pellon maaperään. Herra näytti, että jokaisesta kyyneleestä, joka tippui tuon pellon maaperään nousi uusi ihana uudestisyntynyt ihmistaimi. Tämä näky kertoo meille uskoville sen minkä sana vahvistaa, että ilman rukousta ei voi nousta maailman pellosta hyvää satoa. Rukoileminen on tärkein elementti, jotta maailman ihmiset pelastuisivat.

Maailman henki nostaa jumalattomien sydämelle vainoa ja vihaa uskovia kohtaan, mutta heitä tulee  uskovan kuitenkin siunata, jotta uskovat siunauksen perisivät ja maailma pelastuisi. Uskovien tulee iloita yhdessä, mutta myös ottaa osaa sisarien ja veljien elämän taisteluihin(itkekää itkevien kanssa). Uskovien tulee olla yksimielisiä eikä riidat ja kinastelut kuulu seurakunta elämään. Itsekkäät ja korkeat ajatukset tulee uskovan kuolettaa pois sydämestään. Uskovien tulee tyytyä siihen osaan, jonka Herra antaa itsekullekin.  Uskovien ei tule langeta omaan viisauteen, kerskailemalla siitä mitä Jumala on lahjaksi(hengellinen tai aineellinen) antanut, sillä Jumala on ainoa viisas. Joskus käy niinkin kun Jumala on siunannut jotain uskovaa Jumalan viisaudella tai jollakin armolahjalla, niin uskova ylpistyy tästä ja kerskailee, joskus taitavasti omaan nöyryyteen pukeutuneena kerskaa siitä mikä on Jumalan eikä ihmisen. Uskovat eivät saa kostaa kenellekään pahaa pahalla, koska uskovien tulee ahkeroida sitä mikä on hyvää Jumalan silmissä. Jos se on mahdollista ja riippuu uskovista niin kaikkien ihmisten kanssa tulee elää rauhassa.

Uskovien ei tule kostaa tämän maailman aiheuttamia vääryyksiä, koska Jumalan on kosto ja Hän maksaa kullekin tekojensa mukaan viimeisellä tuomiolla. Jumala on säätänyt esivalta järjestyksen, jotta esivalta pitäisi yllä oikeudenmukaista järjestystä yhteiskunnassa. Mutta jos esivalta toimii vastoin Jumalan sanaa ja asettaa lakinsa ja järjestyksensä synnin suosimiseen siten, että uskova joutuisi tekemään syntiä ja rikkomaan Jumalan sanaa vastaan niin silloin tulee totella Jumalaa enemmän kuin ihmistä. Jos uskovat rakastavat toisiaan totuudessa niin se on lain täyttymys, koska nämä käskyt: Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse ja kaikki muut käskyt sisältyvät tähän sanaan: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jumalan rakkaus ei tee lähimmäiselleen mitään pahaa, sen tähden rakkaus on lain täyttymys. Jumalan rakkaus ei koskaan peitä totuutta, vaan kulkee yhdessä sen kanssa. Uskovaisen sydämessä tulee asua vanhurskaus, rauha ja ilo Pyhässä Hengessä. Joka näin palvelee Kristusta on otollinen Jumalalle ja kelvollinen ihmisille. Vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä uskova saa elää elämäänsä itsekkäästi itselleen, vaan hänen tulee auttaa niitä, jotka ovat avuntarpeessa, jotta kaikki voisivat tälläkin tavalla rakentua. Ei Jeesuskaan elänyt itsellensä mieliksi, vaan Hän jätti kirkkauden, rakkauden ja pyhyyden valtakunnan ja tuli kuoleman ja kirouksen vallassa olevaan maailmaan ja kärsi ja  kuoli meidän puolestamme. Uskovien tulee olla yksimielisiä ja yhdessä ylistää ja kiittää Jumalaa ja heidän tulee kokoontua rakentumaan yhteisestä uskosta.

Uskovien kokoontumisesta

Tuleeko seurakunnan kokoontua kodeissa vai julkisissa rakennuksissa? Tästäkin on joillakin kiistaa ja erimielisyyttä. Raamattu opettaa seurakunnan kokoontuneen kodeissa, synagoogassa jaTyrannuksen koulussa. Uskovat voivat kokoontua vapaasti Pyhän Hengen johtamana missä vain. Roomalaiskirjeen 16 luku antaa meille viitteitä miten Roomassa oleva Jumalan seurakunta kokoontui:

Minä suljen teidän suosioonne sisaremme Foiben, joka on Kenkrean seurakunnan palvelija, että otatte hänet vastaan Herrassa, niinkuin pyhien sopii, ja autatte häntä kaikessa, missä hän teitä tarvitsee; sillä hän on ollut monelle avuksi ja myöskin minulle. Tervehdys Priskalle ja Akylaalle, työkumppaneilleni Kristuksessa Jeesuksessa, jotka minun henkeni puolesta ovat panneet oman kaulansa alttiiksi ja joita en ainoastaan minä kiitä, vaan myös kaikki pakanain seurakunnat,  ja seurakunnalle, joka kokoontuu heidän kodissansa. Tervehdys Epainetukselle, rakkaalleni, joka on Aasian ensi hedelmä Kristukselle.  Tervehdys Marialle, joka on nähnyt paljon vaivaa teidän tähtenne.  Tervehdys Andronikukselle ja Juniaalle, heimolaisilleni ja vankeustovereilleni, joilla on suuri arvo apostolien joukossa ja jotka jo ennen minua ovat olleet Kristuksessa. Tervehdys Ampliatukselle, rakkaalleni Herrassa. Tervehdys Urbanukselle, meidän työtoverillemme Kristuksessa, ja Stakykselle, rakkaalleni. Tervehdys Apelleelle, koetuksenkestäneelle Kristuksessa. Tervehdys Aristobuluksen perhekuntalaisille. Tervehdys Herodionille, heimolaiselleni. Tervehdys Narkissuksen perhekuntalaisille, jotka ovat Herrassa. Tervehdys Tryfainalle ja Tryfosalle, jotka ovat nähneet vaivaa Herrassa. Tervehdys Persikselle, rakkaalle sisarelle, joka on nähnyt paljon vaivaa Herrassa.  Tervehdys Rufukselle, valitulle Herrassa, ja hänen äidilleen, joka on kuin äiti minullekin.  Tervehdys Asynkritukselle, Flegonille, Hermeelle, Patrobaalle, Hermaalle ja veljille, jotka ovat heidän kanssansa.  Tervehdys Filologukselle ja Julialle, Nereukselle ja hänen sisarelleen ja Olympaalle ja kaikille pyhille, jotka ovat heidän kanssansa. Tervehtikää toisianne pyhällä suunannolla. Kaikki Kristuksen seurakunnat tervehtivät teitä.

Roomassa oli vain yksi seurakunta ei monia eri nimisiä seurakuntia. Paavali lähetti tervehdyksen Priskalle ja Akylaalle ja seurakunnalle, joka kokoontui heidän kodissaan. Paavali lähetti tervehdyksen Asynkritukselle, Flegonille, Hermeelle, Patrobaalle, Hermaalle ja veljille, jotka olivat heidän kanssansa. Paavali lähetti tervehdyksen Filologukselle ja Julialle, Nereukselle ja hänen sisarelleen ja Olympaalle ja kaikille pyhille, jotka ovat heidän kanssansa. Jumalan Pyhä Henki koordinoi seurakunnan kokoontumaan eri paikkoihin ”soluseurakunnaksi”. Ehkä nämä ”ryhmät” asuivat eri puolilla Roomaa ja kaupunki oli suuri ja uskovien kokoontumisten kannalta oli järkevää lähellä asuvien kokoontua keskenään? Mutta, varmasti suurempi syy oli keskinäisen rakentumisen onnistuminen, sillä suuren joukon kokoontuessa yhteen on vaikeampi rakentua Raamatun opettaman keskinäisen vuorovaikutuksen periaatteella.

Vaikka Rooman seurakunta kokoontui eri kodeissa sekä eri paikoissa, niin oli Roomassa vain yksi Jumalan seurakunta, jossa oli luonnollisesti myös vanhimmat johtamassa työtä. Nämä vanhimmat kiersivät varmasti yhdessä ja välillä yksinkin näissä eri paikoissa opettaen ja varustaen seurakuntaa. Varmasti myös välillä koko seurakunta saattoi kokoontua rakentumaan yhteen. Mutta, pääperiaate ja käytäntö oli varmasti kokoontuminen ja rakentuminen näissä pienemmissä ryhmissä koska näissä pienemmissä ryhmissä pystyttiin tehokkaasti keskinäiseen rakentumiseen. Kun Jumala on kylvänyt seurakuntaansa ihmis-taimenen niin kuinka uudet taimet voivat juurtua ja kasvaa Kristukseen? Ihmismassojen kohtaaminen on tehokkainta jos saamme julistaa uskottomille evankeliumia, usein kuitenkin yksilötasolla tehty evankelioimistyö on ollut tehokkainta ja hyvää hedelmää tuottavaa työtä. Vaikka suurille ihmismassoille voidaan julistaa evankeliumia, niin massakoulutus uskoville ei ole viisasta eikä tehokasta, koska Kristuksen ruumiin jäsenten tulee rakentaa toinen toisistansa.

Miten opetuslapsille voidaan opettaa totuutta ja rakentaa heitä uskossa,  jotta heistä tulisi myös Kristus ruumiin rakentajia? Vasta syntyneen Jumalan lapsen sisimmässä on äärettömän kova ristiriita, kun vanha ihminen ja uusi luomus molemmat haluavat elää omilla ehdoillansa, vanha ihminen himoitsee syntiä ja uusi luomus janoaa vanhurskautta. Jos näissä ristiriidoissa oleva vastasyntynyt tulee seurakunnan kokouksiin istumaan takapenkkiin, niin  kuin menisi teatteriin seuraamaan edessä olevaa esitystä niin melko varma on tällaisen vastasyntyneen kuolema tai sitten hänet sidotaan ihmisten tekemiin kaavoihin. Paras kasvualusta onkin tällainen pienempi ryhmä,  jossa vastasyntynyt Jumalan lapsi huomioidaan ja hänen ongelmansa otetaan vakavasti. Tällaisessa ilmapiirissä tämä vastasyntynyt saa vastauksia elämänsä ongelmiin, koska pienemmällä joukolla on enemmän aikaa keskittyä toinen toisiinsa kuin monien satojen ihmisten kokoontuessa yhteen.

Kun ekumeeninen maailmankirkko muodostuu ja aloittaa vainon todellista Jumalan seurakuntaa ja Jeesuksen todistajia vastaan, niin silloin ei seurakunta enää voi kokoontua julkisissa rakennuksissa eikä julkisesti. Todellisesta Jumalan seurakunnasta tulee silloin ”lainsuojattomia”, joilla ei ole oikeutta harjoittaa uskoaan, koska katolis-ekumeeniset uskonto direktiivit määräävät, että vain ne, jotka noudattavat näitä katolis- ekumeenisia uskonto direktiivejä, vain ne saavat harjoittaa julkisesti ns. katolis-ekumeenista uskontoa. Kaikkien seurakuntien,  kirkkokuntien ja herätysliikkeiden tulee toimia rekisteröitynä uskonnollisena yhdyskuntana tai uskontona ja heidän tulee noudattaa katolis-ekumeenisia uskonto direktiivejä, muuten ei saa harjoittaa uskontoa. Jumalan seurakunta ei voi eikä saakaan noudattaa katolis-ekumeenisia uskonto direktiivejä, vaan heidän tulee noudattaa Jumalan sanaa rakkauden ja totuuden Hengessä. Tämän maailman kirkon vainon alettua seurakunta joutuu kokoontumaan kodeissa ja seurakunnasta tulee maanalainen seurakunta. Kiitos Jumalalle siitä, että kun uskovan ihmisen sydämessä asuu Pyhä Henki ei häntä voi mikään erottaa Jumalan rakkaudesta, ei edes kuolema, vaan kuolema on voitto.

 

Petri Paavola

 website statistics
eXTReMe Tracker