Etusivulle

Raamatunopetuksia

 

 

TESSALONIKAN SEURAKUNTA

 

 

 

Tessalonikassa oli tullut uskoon ihmisiä ja kun he olivat ottaneet vastaan Jumalan sanan niin he kääntyivät pois palvelemasta epäjumalia. Nyt pysähdymme tarkasti tutkimaan Tessalonikian seurakuntaa, koska se oli tullut esikuvaksi kaikille uskoville Makedoniassa ja Akaissa. Tessalonika sijaitsi Makedoniassa, joka kuului Rooman hallintoalueeseen ja oli yksi  sen maakunnista. Tessalonikan seurakunta evankelioi Makedonian maakuntaa ja Akaian maakuntaa, joka oli Makedonian naapuri maakunta. Tessalonikan seurakunta  vei evankeliumia n. 200 km päähän omalta paikkakunnaltaan. Ajattele sen aikaisia teitä ja kulkuneuvoja niin ymmärrät kuinka suuri ja laaja oli heidän työnsä.

 

Tällainen toiminta vaati paljon vaivan näkemistä ja varmasti myös taloudellisia uhrauksia Tessalonikan seurakunnalta. Paavali, Silvanus ja Timoteus veivät evankeliumin Tessalonikaan, sitä emme tiedä oliko heidän mukanaan muitakin. Mielenkiintoista on tutkia, millä tavoin Paavali, Silvanus ja Timoteus tekivät työtä vastasyntyneessä Jumalan seurakunnassa. He eivät vaatineet seurakunnalta arvonantoa heitä kohtaan eli toisin sanoen heillä ei ollut tällaista asennetta; me apostolit ja te penkissä istujat. Paavali, Silvanus ja Timoteus olivat lempeitä Tessalonikalaisille, niin kuin imettävä äiti lapselleen. Minulla ja vaimollani on kolme lasta ja tiedän, mitenkä hellästi äiti hoitaa vastasyntynyttä lastaan. Tämä äitinä oleminen on taukoamatonta ”kolmivuoro” työtä, jossa äiti ruokki lasta aamulla, päivällä, illalla ja yöllä. Niin apostolitkin lempeästi hellivät Jumalan sanalla Tessalonikalaisia, koska he rakastivat tessalonikalaisia niin kuin äiti lastaan. He näkivät vaivaa ja tekivät Tessalonikalaisten seurakunnassa töitä yötä päivää, mutta kuitenkaan ketään rasittamatta. Paavali, Silvanus ja Timoteus myös kehottivat ja rohkaisivat seurakuntaa niin kuin isä lapsiansa. He opettivat Tessalonikalaisia vaeltamaan arvollisesti Jumalan edessä.

 

Tällaisen uhrautuvan ja rakkaudellisen hoidon jälkeen ymmärrämme nyt ne lähtökohdat, mitkä tekivät Tessalonikan seurakunnasta hyvän esikuvan Makedonian ja Akaiaan alueen seurakunnille. Apostolit kiittivät Jumalaa siitä kun Tessalonikalaiset  ottivat heiltä kuulemansa sanan vastaan niin kuin Jumalan sanana, eikä niin kuin ihmisten sanana. Sen tähden kun he ottivat sanan vastaan Jumalan sanana se myös vaikutti heissä uskoa. Tässä on tärkeä opetus, jos pidämme Jumalan sanaa ihmisen sanana ei se hyödytä eikä vaikuta meissä, mutta jos pidämme Jumalan sanan Jumalan sanana niin se totisesti vaikuttaa meissä uskoa. Timoteus lähti tiedustelemaan Tessalonikalaisten uskoa, jottei perkele olisi kiusannut Tessalonikalaisia sillä tavalla, että he olisivat  luopuneet uskosta ja ettei apostolien vaivannäkeminen olisi mennyt hukkaan. Mutta Timoteus toi iloisen viestin Tessalonikalaisten uskosta ja rakkaudesta Paavalille. Paavali kirjoitti Tessalonikalaisille tämän johdosta kirjeen, jossa oli opetusta uskosta ja rakkaudesta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Paavali opetti, että Tessalonikalaisten tulee vaeltaa Herralle otollisesti niin kuin he olivat vaeltaneetkin, mutta vaelluksessaan heidän tuli koko ajan kasvaa ja juurtua enemmän Jeesukseen. Tämä onkin Jumalan tahto seurakunnalleen, se ei saa juuttua paikoilleen, vaan seurakunnan tulee koko ajan muuttua ja kasvaa enemmin Kristukseen Jeesukseen.

 

 Paavali muistutti Tessalonikan seurakuntaa niistä käskyistä, jotka he olivat antaneet Tessalonikalaisille Herran Jeesuksen kautta. Uskovien tulee pyhittäytyä Jumalalle ja karttaa haureutta. Uskovan miehen tulee mennä naimisiin vaimonsa kanssa ei himon kiihkossa, niin kuin uskomattomat tekevät, koska eivät tunne Jumalaa. Ketään uskon veljeä tai sisarta ei saa sortaa eikä saa tuottaa minkäänlaista vahinkoa toiselle uskovalle. Uskon vaelluksessa tulee olla säädyllisiä uskomattomia kohtaan ja uskovat eivät saisi olla turhan avun tarpeessa. Paavali myös kehotti jatkamaan sitä kun Tessalonikan seurakunta rakensi toinen toistansa uskossa ja tunnustusta tuli antaa seurakunnan kaitsijoille, koska he johtavat seurakunnan työtä opettamalla ja neuvomalla seurakuntaa. Seurakunnan tuli myös pitää kaitsijoita rakkaina heidän työnsä tähden. Tässä muuten näkyy selvästi etteivät apostolit johtaneet paikallista työtä, vaan vanhimmat. Apostolit toimivat neuvonantajina ja suunnannäyttäjinä seurakunnissa, mutta opettivat seurakuntaa kunnioittamaan johtajiansa ja ottamaan vastaan heidän opetuksensa. Kurittomia tuli nuhdella sävyisyyden Hengessä. Alakuloisia ja masentuneita tuli tukea ja rohkaista Herrassa. Heikkoja tuli holhota, auttaa ja tukea. Kaikkia kohtaan tuli olla pitkämielisiä. Kukaan ei saa kostaa kenellekään pahaa pahalla, vaan tulee pyrkiä aina tekemään hyvää kaikille.

 

Paavali kehotti seurakuntaa olemaan iloisia ja rukouksessa kestäviä. Kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa tulee kiittää Jumalaa, sillä se on Jumalan tahto. Jumalan Hengen sytyttämää tulta ei saa sammuttaa seurakunnassa, profetoimista ei saa halveksua, vaan kaikki tulee koetella seurakunnassa ja tulee pitää se mikä on hyvää(Jumalan sanan mukaista).  Paavali kirjoitti vielä toisen kirjeen Tessalonikalaisille, jonka hän aloittaa: Paavali ja Silvanus ja Timoteus tessalonikalaisten seurakunnalle Jumalassa, meidän Isässämme, ja Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Armo teille ja rauha Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! He kiittivät Tessalonikalaisten seurakuntaa Jumalan edessä, koska Tessalonikalaisten usko kasvoi runsaasti ja heidän keskinäinen rakkautensa lisääntyi kaikissa heissä. Tessalonikan seurakunnan kärsivällisyys ja usko kesti heihin kohdistuneet vainot ja ahdistukset, joita he kokivat maailman ihmisiltä. Paavali kirjoitti, että nämä vainot ja ahdistukset ja kärsimykset olivat Jumalan vanhurskasta tuomiota, jonka kautta heidät katsotaan arvollisiksi Jumalan valtakuntaan. Ajattele, tänä päivänä seurakunta saattaa napista pienistä ja tyhjänpäiväisistä asioista. Kärsimys, joka otetaan vastaan kiitoksen kanssa kruunaa meidän pääsymme Jumalan valtakuntaan. Lopetetaan jo valittaminen Jumalan seurakunnassa ja aletaan kiittämään, joka tilassa Herraa niin ilossa kuin ahdistuksissakin. Paavali jatkaa kirjettään; uskovat on kutsuttu Hengen pyhitykseen ja uskomaan Jumalan sanan totuuteen, koska siten uskovat saavat omistaa Herran Jeesuksen evankeliumin kirkkauden. Tessalonikalaisten tuli seisoa lujina uskossa ja pitää kiinni Jumalan sanan opetuksista. Herra Jeesus on uskollinen ja Hän vahvistaa omiansa ja varjelee seurakuntansa pahasta, jos seurakunta on uskollinen Herralle. Paavali kirjoittaa myös ettei heillä ollut valtaa Tessalonikalaisiin, vaan he kehottivat Tessalonikan seurakuntaa uskomaan Jumalaan. Tästä näkyy selvästi etteivät apostolit johtaneet seurakuntia eivätkä olleet seurakunnan esimiehiä, vaan Jumala johti paikallisseurakunnan työtä vanhimpien kautta. Apostolit olivat vain työn käynnistäjiä, jonka jälkeen vanhimmat asetettiin paikallisseurakunnan johtoon.

 

 

Petri Paavola

 

 website statistics
eXTReMe Tracker