Jehovan todistajien uuden maailman käännöksen vertailua alkuteksteihin ja kirkkoraamattuun 33/38. UM on lyhenne uuden maailman käännöksestä.

 

 

UM Matt 24: 27  Sillä niin kuin salama lähtee itäisiltä seuduilta ja loistaa läntisille seuduille asti, niin tulee Ihmisen Pojan läsnäolo olemaan.

 

Matt 24: 26-34  Sentähden, jos teille sanotaan: ’Katso, hän on erämaassa’, niin älkää menkö sinne, tahi: ’Katso, hän on kammiossa’, niin älkää uskoko.  Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.  Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat. Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.  Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan (Erkhomai) taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.  Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.  Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä.  Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.  Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat.

 

Matt 24: 27  hoosper gar he astrapee ekserkhetai apo anatoloon kai fainetai eoos dusmoon outoos estai he parousia tou hyiou tou anthroopou

 

JT:t kääntävät aina sanan parousia tarkoittamaan läsnäoloa, koska he eivät usko Jeesuksen toiseen tulemukseen, siten kuin Raamattu opettaa. Parousia tarkoittaa; läsnäoloa, tulemusta ja tuloa. Parousia tarkoittaa läsnäoloa sekä tulemusta UT:n tekstissä, se miten parousia tulee ymmärtää ja kääntää käy ilmi aina tekstiyhteydestä. Parousia sana tarkoittaa tulemusta, kun on puhe Jeesuksen toisesta tulemuksesta ja silloin se aina tarkoittaa tulemusta. Parousia tarkoittaa myös läsnäoloa, ja tekstiyhteydestä käy aina ilmi, kun henkilö on jo paikalla, niin silloin puhutaan läsnäolosta.

 

Tämä Raamatun kohta kertoo Jeesuksen tulemuksesta;

 

Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja kaikki maan sukukunnat näkevät ihmisen Pojan TULEVAN taivaan pilvien päällä. Sana TULEVAN on kreik. tulla, mennä. Jeesus tulee niin, että ihmiset näkevät Hänet taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Jae 27 on siis käännetty 33/38 käännöksessä oikein eli tulemus. Kukaan ei voi olla läsnä ennen tulemistaan paikalle. Tässä kohdassa kerrotaan Jeesuksen tulemisesta sillä tavalla, että ihmiset saavat nähdä hänet.

 

Apt 1:1-11  Edellisessä kertomuksessani kirjoitin, oi Teofilus, kaikesta, mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa,  hamaan siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös, sittenkun hän Pyhän Hengen kautta oli antanut käskynsä apostoleille, jotka hän oli valinnut,  ja joille hän myös kärsimisensä jälkeen moninaisten epäämättömien todistusten kautta osoitti elävänsä, ilmestyen heille neljänkymmenen päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta.  Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: "Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet.  Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen."  Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: "Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan?" Hän sanoi heille: "Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut,  vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka".  Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään.  Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa;  ja nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän."

 

Tässä kohdassa on sana  tuleva - erkhomai, joka on tässä futuurissa. Tässä on samanlainen kuvaus kuin Matt 24:ssa, Jeesus tulee pilven päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.

 

Ilm1:7  Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen.

 

Täysin yhtä pitävä todistus muiden Raamatun kohtien kanssa. Jeesuksen tulemus on Raamatun opetus.

 

Ilm 14:14  Ja minä näin, ja katso: valkoinen pilvi, ja pilvellä istui Ihmisen Pojan muotoinen, päässänsä kultainen kruunu ja kädessänsä terävä sirppi.


UM Matt 25:46: Ja nämä menevät ikuiseen pois karsiintumiseen, mutta vanhurskaat ikuiseen elämään

Matt 25:46: Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen (kolasis), mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.

JT:t eivät usko Raamatun opettamaan iankaikkiseen kadotukseen, sen tähden he ovat joutuneet keksimään rangaistus sanan tilalle käsitteen; pois karsiminen. Kolasis tarkoittaa rangaistusta ja tuskaa.

UM 1 Joh 4:18  Rakkaudessa ei ole pelkoa, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon, koska pelko vaikuttaa ehkäisevästi Se, joka pelkää, ei olekaan tullut täydelliseksi rakkaudessa

1 Joh 4:18  Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta(kolasis); ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa.

1 John 4:18  fobos ouk estin en tee agapee all h teleia agape eksoo ballei ton fobon hoti ho fobos kolasin ekhei o de foboumenos ou teteleiootai en tee agapee

1 Joh 4:18:ssa esiintyy myös sana kolasis, jonka 33/38 käännös on oikein kääntänyt. JT:n käännös on väärä. JT:t ovat panneet käännökseensä kaksi sanaa, joita ei ole ollenkaan kreik. tekstissä ja ne ovat; vaikuttaa ehkäisevästi. JT:t eivät usko Raamatulliseen rangaistukseen eivätkä myöskään kadotukseen. Tämän tähden he ovat kääntäneet väärin tämän kohdan. JT:n raamatun käännös logiikka on perin joustava. Matt 25:46:ssa kolasin on käännetty sanoilla; pois karsimiseen, ja  1 Joh 4:18:ssa kolasin on käännetty sanoilla; vaikuttaa ehkäisevästi. Johdonmukaisuus puuttuu käännöksestä.


 

Luuk 16:19-31 ¶ Oli rikas mies, joka pukeutui purppuraan ja hienoihin pellavavaatteisiin ja eli joka päivä ilossa loisteliaasti.  Mutta eräs köyhä, nimeltä Lasarus, makasi hänen ovensa edessä täynnä paiseita  ja halusi ravita itseään niillä muruilla, jotka putosivat rikkaan pöydältä. Ja koiratkin tulivat ja nuolivat hänen paiseitansa.  Niin tapahtui, että köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Aabrahamin helmaan. Ja rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin.  Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa, vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Aabrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan.  Ja hän huusi sanoen: ’Isä Aabraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen ja jäähdyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä!’  Mutta Aabraham sanoi: ’Poikani, muista, että sinä eläessäsi sait hyväsi, ja Lasarus samoin sai pahaa; mutta nyt hän täällä saa lohdutusta, sinä taas kärsit tuskaa.  Ja kaiken tämän lisäksi on meidän välillemme ja teidän vahvistettu suuri juopa, että ne, jotka tahtovat mennä täältä teidän luoksenne, eivät voisi, eivätkä ne, jotka siellä ovat, pääsisi yli meidän luoksemme.’  Hän sanoi: ’Niin minä siis rukoilen sinua, isä, että lähetät hänet isäni taloon  -sillä minulla on viisi veljeä-todistamaan heille, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan’.  Mutta Aabraham sanoi: ’Heillä on Mooses ja profeetat; kuulkoot niitä’.  Niin hän sanoi: ’Ei, isä Aabraham; vaan jos joku kuolleista menisi heidän tykönsä, niin he tekisivät parannuksen’. Mutta Aabraham sanoi hänelle: ’Jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös’."

 

JT:t opettavat tämän kohdan olevan vertaus eli JT:n mielestä Jeesus ei opettanut kuoleman jälkeisestä olotilasta mitään, koska heidän mielestään kyseessä on vain vertaus.  JT:t opettavat Jeesuksen puhuvan vain vertauksia kansalle, mutta ei opetuslapsille. Mutta Matt 24:32:ssa Jeesus sanoo opetuslapsilleen: ”Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä.”

 

 

Jeesus aloitti puheensa tässä luvussa opetuslapsillensa ja siirtyi puhumaan myös fariseuksille eli Jeesus puhui sekä opetuslapsillensa että fariseuksille. Opetuslapset yleensä kysyivät mitä vertaus tarkoittaa, mutta tässä kohtaa heidän ei tarvinnut kysyä, koska he tiesivät mistä Jeesus puhui. Jeesus puhui siitä, mitä ihmiselle tapahtuu, kun hän kuolee. Huomaa, että kuolleitten ruumis kuolee, mutta sielu elää. Rikas kuoli ja sitten hänet haudattiin, jonka jälkeen hän nosti katseensa tuonelassa, vaivoissa ollessaan. Kaikki elämän merkit on mukana ruumiin  kuoleman jälkeen, koska vain ruumis kuolee muttei sielu.

 

 


 

 

UM Luuk 17:21 eikä sanota: 'Katso täällä!' tai: "Tuolla!" Sillä katso, Jumalan valtakunta on teidän keskellänne."

 

Luuk 17:21 eikä voida sanoa: ‘Katso, täällä se on’, tahi: ‘Tuolla’; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti (entos) teissä"

 

Sisällisesti sana on kreik. entos, joka tarkoittaa sisäpuolella, sisällä, sisään. Entos sana esiintyy kaksi kertaa UT:ssa toinen kerta missä se esiintyy on Matt 23:26. Matt 23:26 Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi! Jehovan todistajien raamattu kääntää kyseessä olevan sanan entos sanalla sisäpuoli ...eli tässä kohden kyllä kelpaa kääntää oikein kun JT.jien oppi ei ole uhattuna. Näin toimii JT:t he kääntävät miten sattuu aina oppinsa mukaisesti eivätkä välitä siitä mitä alkuteksti sanoo, vaan heille on tärkeintä, että heidän oppinsa mukaan käännetään. Eli he kääntävät entos sanan kahdella eri tavalla sen tähden, että miten se parhaiten sopii heidän oppiinsa.
 

Jehova todistajien opetus Jumalan valtakunnasta on sellainen, jossa Jumalan valtakunta perustettiin vuonna 1914, joka on väärä opetus. Samoin JT:t opettavat, että koska Jeesus puhui Luuk 17:21 fariseuksille ei se voi tarkoittaa, että Jumalan valtakunta olisi sisäisesti ihmisessä. Mutta koko Raamatun opetuksen valossa Jumalan valtakunnan opetuksen käsite on melko laaja, jota tarkastelemme seuraavaksi. Jumalan valtakunnan opetus tarkoittaa pelastuneen osaa ja tilaa uuden liiton uskovana. Jumalan valtakunta tarkoittaa myös osallisuutta tulevaan Jumalan valtakuntaan Uudessa Jerusalemissa.

 

1 Kor 4: 19-20 Mutta minä tulen pian teidän tykönne, jos Herra tahtoo, ja silloin minä otan selon, en noiden pöyhkeiden sanoista, vaan voimasta. Sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa.

 

Room 14:16-18 Älkää siis antako sen hyvän, mikä teillä on, joutua herjattavaksi; sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Joka tässä kohden palvelee Kristusta, se on Jumalalle otollinen ja ihmisille kelvollinen

 

Nuo edellä olevat Raamatun jakeet todistavat, että Raamattu opettaa Uuden Liiton uskovien olevan Jumalan valtakunnassa voiman kautta eli Pyhän Hengen voiman kautta. Paavali opetti korinttolaisille, ettei tule olla pöyhkeitä, sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa. Jos Jumalan valtakunta olisi vasta hamassa tulevaisuudessa Paavali ei olisi voinut sanoa pöyhkeyden vallassa oleville, että Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa. Sillä Paavali tarkoitti, että heidän tuli tehdä parannus pöyhkeydestä, sillä koska he olivat sisäisesti Jumalan valtakunnassa Pyhän Hengen kautta, niin heidän tuli elää tämän voiman mukaan, koska olivat Jumalan valtakunnassa.

 

Roomalaisille Paavali opetti samoin, ettei hyvä saisi joutua herjattavaksi, sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Jos uskova ei olisi Jumalan valtakunnassa Pyhässä Hengessä, niin Paavali ei olisi voinut noin tarkoittaa. Sillä Paavali kehotti heitä Jumalan valtakunnan vaikutuksen mukaisesti.

 

Lopullisesti sitten pääsemme Jumalan valtakuntaan kun viimeisen tuomion jälkeen Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan ja uuden Jerusalemin, jossa kaikkina aikoina Jumalan pelastamat ihmiset asuvat iankaikkisesti Jumalan kanssa

 

 


 

 

UM Luuk 23:43: Ja hän sanoi hänelle: 'Totisesti minä sanon sinulle Tänään: sinä tulet olemaan minun kanssani paratiisissa.'

Luuk 23:43: Niin Jeesus sanoi hänelle: 'Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä (seemeron)  pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa.'

JT:t eivät usko sielun tietoiseen olotilaan ruumiin kuoleman jälkeen, sen tähden he ovat vaihtaneet pilkun paikan Tänään sanan jälkeen. Kreik. tekstissä ja kaikissa käännöksissä pilkun paikka on ennen tänään – tänä päivänä sanaa. JT:t siirtävät ryövärin paratiisiin menon hamaan tulevaisuuteen. Jeesus sanoi kuitenkin; ”tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani.

Luuk 23:43  kai eipen autoo ho Ieesous, ameen legoo soi, seemeron met emou esee en too paradeisoo

 


 

 

UM Joh 11:26: Jeesus sanoi hänelle: ” Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, tulee elämään, vaikka hän kuoleekin; eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, tule ikinä kuolemaan. Uskotko tämän?

 

Joh 11:25,26  Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?"

 

Joh 11:25,26 eipen autee ho Ieesous egoo eimi he anastasis kai he dzooee ho pisteuoon eis eme kan apothanee dzeesetaim, kai pas  ho dzoon kai pisteuoon eis eme ou mee apothanee eis ton aioona pisteueis touto

 

JT:t opettavat, että joka uskoo Jeesukseen tulee elämään joskus tulevaisuudessa kun Jumala ihmisen herättää, siksi he ovat kääntäneet; tulee elämään.

 

Tämä kohta tarkoittaa, että kun joku kuolee ruumiillisesti, niin hän ei kuole, jos hän uskoo Jeesukseen. Jeesus tiesi, että ihminen kuolee ruumiillisesti, mutta sielu ei kuole, siksi Hän sanoi ettei yksikään, joka uskoo Häneen, ikinä kuole. Sana dzooee on tässä Raamatun kohdassa

 

 

 

 


 

UM Joh 15:4  Pysykää minun yhteydessäni, niin minä pysyn teidän yhteydessänne. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viiniköynnöksessä, niin ette tekään voi, ellette pysy minun yhteydessäni.

 

Joh 15:4 Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa.

 

Joh 15:4 meinate en emoi kagoo en hymin kathoos to kleema ou dynatai karpon ferein af heautou ean mee meneeen tee ampeloo outoos oude hymeis ean mee en emoi meneete

 

JT:t ovat kääntäneet tämän jakeen väärin lisäämällä kolme kertaa sana yhteydessäni(-ne). Tämä sana ei esiinny kertaakaan tässä jakeessa. Uskon kautta Jeesus Kristus on uskovassa. Kreik. sana en ilmaisee jossakin olemista sekä toimii päätteinä: -ssa, -ssä, -lla, -llä. 33/38 kääntää oikein eli, pysykää minussa, minä pysyn teissä sekä pysy minussa.

 


 

UM Joh 15:26  Kun se auttaja saapuu, jonka minä lähetän teille Isän luota, totuuden henki, joka lähtee Isän luota, se todistaa minusta.

 

Joh 15:26  Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta.

Joh 15:26  hotan elthee ho parakleetos on egoo pempsoo hymin para tou patros to pneuma tees aleetheias ho para tou patros ekporeuetai ekeinos martyreesei peri emou

JT:t   eivät usko Pyhän Hengen olevan persoona ja siksi he kääntävät se auttaja ja se todistaa. Tutkimme tarkemmin tätä Raamatun kohtaa. Sana ho on määr.art. joka osoittaa tiettyä, tunnettua, mainittua henkilöä, esinettä asiaa, pron.; hän, tämä, tuo, se. Sana ekeinos on pron. hän, tuo, se.

Jeesus sanoi lähettävänsä puolustajan, joka on totuuden Henki, joka myös todistaa Jeesuksesta. Raamattu opettaa, että Jumala on Henki. Vain Jumala on totuus ja vain Hänellä on totuus. Persoonaton henki ei voi todistaa totuudesta, mutta persoonallinen Henki voi ja kykenee todistamaan totuudesta. Raamattu opettaa Isän ja Pojan asuvan niissä, jotka rakastavat Jumalaa. Tämä tekee opetuksen Pyhästä Hengestä mielenkiintoiseksi. Jos Isä ja Poika asuvat niissä, jotka Jumalaa rakastavat, niin ei kai kyseessä voi olla persoonaton voimavaikutus?

Joh 14:23  Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.

Joh 4:24  Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa."

1 Joh 5:6  Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus Kristus, ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä; ja Henki on se, joka todistaa, sillä Henki on totuus.

 

 


UM Joh 20:28:- Tuomas sanoi hänelle vastaukseksi: 'Herrani ja Jumalani!'

Joh 20:28: -- Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: 'Minun Herrani ja minun Jumalani!'

Tuomas olisi tehnyt Jumalanpilkan sanomalla Jeesusta Jumalaksi jos Jeesus ei olisi Jumala, ja Jeesuksen olisi pitänyt nuhdella Tuomasta Jumalanpilkasta. Mutta koska Jeesus on Jumala, niin Hänen ei tarvinnut nuhdella Tuomasta, Jeesus vain vahvisti Tuomaksen sanat; ” Minun Herrani ja minun Jumalani”, sanomalla; sinä uskot, että olen sinun Herrasi ja Jumalasi ja sen tähden, että näit Minut, sinä uskot.

JT:t ovat jättäneet pois sanat; minun, Herrani ja Jumalani sanojen yhteydestä, jossa alkutekstin mukaan on sanat minun, juuri niin kuin 33/38 on jakeen kääntänyt. JT:t yrittävät häivyttää Raamatusta pois Jeesuksen Jumaluuden, ja sen tähden he ovat jättäneet pois Herrani ja Jumalani sanojen edestä sanan minun, koska tämä sana korostaa voimakkaasti, että Jeesus on Tuomaksen Herra ja Jumala.


UM Joh. 14:10: Etkö usko, että minä olen Isän yhteydessä, ja isä on minun yhteydessä. Niitä asioita, jotka minä sanon teille, en puhu omasta aloitteestani, vaan Isä joka pysyy minun yhteydessä, tekee tekojaan.

Joh. 14:10: Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on Minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka Minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen.

JT:t ovat lisänneet sanan yhteydessä tähän jakeeseen kolme kertaa. Kertaakaan sana yhteydessä ei esiinny kreik. tekstissä. Kreik. tekstissä on sana en, joka on prep. ssa, -ssä, -lla, -llä,,luona, johonkin. Sana en ilmaisee alkuliitteenä olemista jossakin, siirtymistä johonkin. Jakeessa on sana menoon, joka tarkoittaa; asua, pysyä. Isä asuu ja pysyy Pojassa. JT:t ovat häivyttäneet tämän tärkeän kohdan kääntäen sen; pysyy minun yhteydessä.

Joh 14:10  ou pisteueis hoti egoo en to patri kai o pateer en emoi estin ta reemata a egoo laloo hymin ap emautou ou laloo ho de pateer ho en emoi menoon autos poiei ta erga

JT:t ovat yrittäneet häivyttää Isän ja Pojan olevan yhtä, johon Joh 14:10 selvästi viittaa. Mielenkiintoista on se, että Joh 10:30:ssa oleva yhtä sana on EN, eli sama sana kuin Joh 14:10:ssa oleva EN sana.

 

Joh 10:30  ”Minä ja Isä olemme yhtä.”

Joh 10:30  egoo (Minä) kai (ja) ho (artikkeli) pateer (Isä) en (yhtä) esmen (olemme)

 

5Moos 6:4  Kuule, Israel! Herra (Jhwh), meidän Jumalamme (Elohim), Herra (Jhwh) on yksi (Echad).

 

Jotta ymmärrämme Jumalan olevan yksi, meidän tutkittava tuo sana echad, joka on tuossa 5Moos 6:4:ssa  oleva yksi sana. Suomen Karmel yhdistyksen kustantama ja Seppo Seppälän toimittama Hebrea-Suomi sanakirja määrittelee echad sanan näin: yksi, ensimmäinen, joku, ainut, yhdistetty.

 

Strongsin englanninkielinen sanakirja antaa sanalle echad seuraavat merkitykset; properly, united, i.e. one; or (as an ordinal) first:—a, alike, alone, altogether, and, any(-thing), apiece, a certain, [dai-]ly, each (one), + eleven, every, few, first, + highway, a man, once, one, only, other, some, together.

 

Raamatun Jumala on yksi, johon kuuluu Isä ja Poika ja Pyhä Henki, joka on yhtä kuin yksi. Sanaa kolminaisuus ei esiinny Raamatussa, kun puhutaan Jumalasta numerollisesti, vaan aina esiintyy sanat; Jumala on yksi., joten meidän on tyytyminen Raamatun ilmoitukseen, että Jumala on yksi = Isä, Poika ja Pyhä Henki.

 

 


 

Lähteet:

-          Kirkkoraamattu 33/38

-          Uuden maailman käännös 1995

-          Textus receptus

-          Wescott and Hort

-          Nestle Aland

http://www.geocities.com/raamattu3/raamattu-um-tutkimus-body.html

eXTReMe Tracker