Jehovan todistajien opetus Raamatun valossa

 

UUDESTISYNTYMINEN

 

Ppkr:

Uudestisyntyminen

Määritelmä: Uudestisyntyminen edellyttää sitä, että henkilö kastetaan vedessä (‘syntyy vedestä ja hengestä) siitetään Jumalan hengellä (‘syn­tyy hengestä’). Tällä tavoin hänestä tulee Jumalan poika, jolla on odotteena päästä Jumalan valtakuntaan. (Joh. 3:3—5) Jeesuksella oli tämä kokemus ja se on myös niillä 144 000:lla, jotka perivät hä­nen kanssaan taivaallisen Valtakunnan.

 

Miksi joidenkin kristittyjen on tarpeen ‘syntyä uudelleen’?

 

Jumalan tarkoitus on, että rajallinen määrä uskollisia ihmisiä on Jeesuksen Kristuksen kanssa taivaallisessa Valtakunnassa

 

Luuk. 12:32: “Älä pelkää, pieni lauma, sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan.”

 

Ilm. 14:1—3: “Minä näin, ja katso, Karitsa [Jeesus Kiistusj seisoi Siioninvuorella ja hänen kanssaan sataneljäkymmentä­neljätuhatta,  --jotka on ostettu maasta.” (Ks. aihetta “Taivas”, s. 366, 367.)

 

Ihmiset eivät voi mennä taivaaseen lihaa ja verta olevassa ruumiissa

 

1.Kor. 15:50: “Tämän sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä turmeltuvuus peri turmeltumattomuutta.”

 

Joh. 3:6: “Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa, ja mikä on tynyt hengestä, on henkeä.”

 

Vain ne, jotka ovat ‘syntyneet uudelleen’ ja tulleet siten Jumalan pojiksi, voivat olla osallisia taivaalliseen Valta-kuntaan

 

Joh. 1:12, 13: “Kaikille niille, jotka ottivat hänet [Jeesuksen Kristuksen] vastaan, hän antoi vallan tulla Jumalan lapsiksi, koska he uskoivat hänen nimeensä, eivätkä he syntyneet verestä eivätkä lihan tahdosta eivätkä miehen tahdosta, vaan Jumalas­ta.” (“Kaikki ne, jotka ottivat hänet vastaan”, ei merkitse kaik­kia ihmisiä, jotka ovat uskoneet Kristukseen. Pane merkille, keihin tässä viitataan, kuten 11. jae osoittaa (“hänen omiinsa”, juutalaisiin). Sama etu on ulotettu muihinkin ihmisiin, mutta vain pieneen laumaan”.)

 

Room. 8:16, 17: “Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Jos siis olemme lapsia, olemme myös perillisiä: tosiaankin Jumalan perillisiä, mutta Kristuksen perijätovereita, edellyttäen että kärsimme yhdessä hänen kanssaan, jotta meidät myös yhdessä kirkastettaisiin.”

 

1. Piet. 1:3,4: “Siunattu olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, sillä suuren armonsa mukaan hän syn­nytti meidät uudelleen elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen välityksellä, turmeltumattomaan ja saas­tumattomaan ja kuihtumattomaan perintöön. Se on varattuna taivaissa teitä varten.”

 

 

s. 394-395. Onko mahdollista, että ihmisellä on Jumalan henkeä, vaikka hän ei olekaan ‘syntynyt uudelleen’?

 

Jehovan enkeli sanoi Johannes Kastajasta: “Hän on pyhän hengen täyttämä jo äitinsä kohdusta saakka.” (Luuk. 1:15) Ja Jeesus sanoi myöhemmin: “Ei ole naisista syntyneiden joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja, mutta vähäisempikin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin hän [Miksi? Koska Johannes ei tule olemaan taivaissa ja siksi hänen ei tarvinnut ‘syntyä uudelleen’.I. Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti

 

[jolloin Jeesus sanoi tämän] on taivasten valtakunta ollut se pää­määrä, jota kohti ihmiset voimakkaasti ponnistelevat.” Mt.

11:11, 12.

 

Jehovan henki “tuli” Daavidiin ja ‘puhui’ hänen välityksel­lään (1. Sam. 16:13; 2. Sam. 23:2), mutta Raamattu ei sano mis­sään, että hän olisi ‘syntynyt uudelleen’. Hänen ei tarvinnut ‘syntyä uudelleen’, koska, kuten Apostolien tekojen 2:34 sanoo:

“Daavid ei todellakaan noussut taivaisiin.”

 

Raamatun opetus uudstisyntymisestä

 

JOH 3:1-7; Mutta oli mies, fariseusten joukosta, nimeltä Nikodeemus, juutalaisten hallitusmiehiä. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle: "Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa." Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa". Nikodeemus sanoi hänelle: "Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?" Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.

Tämän Raamatun kohdan esim. kirkot opettavat tarkoittavan, että vesi tarkoittaa kastetta ja Henki Pyhää Henkeä ja lapsikasteessa sitten lapsi saa Pyhän Hengen. JT:t opettavat myös, että vesikasteessa ihminen saa Pyhän Hengen ja uudestisyntyy.

Joka ei synny Hengestä tarkoittaa kyllä Pyhää Henkeä, mutta tämä vesi ei tarkoita lapsikastetta. Vesi on kreikaksi hydor  ja kasteella on omat sanat, jotka ovat baptidzo ja baptisma. Nämä sanat Baptidzo ja hydor on Raamatussa selvästi erotettu toisistaan, eikä niitä sotketa keskenään. Kun UT:ssa puhutaan kasteesta, siitä käytetään aina sanaa baptisma, eikä hydor, joka tarkoittaa vettä. UT käyttää sanaa baptidzoo vain näissä seuraavissa merkityksissä. Ne jotka ovat tulleet uskoon tuli kastaa upottamalla veteen ja ne jotka ovat tulleet uskoon heidät kastetaan Pyhällä Hengellä ja tulella. Jumala itse on Raamatussa elävän veden lähde ja Raamattu opettaa Jumalan sanan olevan Henki ja elämä. Raamattu opettaa myös elävän veden virtaavan niiden sisimmässä, jotka uskovat Jeesukseen niin kuin Raamattu sanoo.

Jer 2:13Sillä minun kansani on tehnyt kaksinkertaisen synnin: minut, elävän veden lähteen, he ovat hyljänneet, ja ovat hakanneet itselleen vesisäiliöitä, särkyviä säiliöitä, jotka eivät vettä pidä.

Jer 17:13 Israelin toivo, sinä Herra! Kaikki, jotka sinut hylkäävät, joutuvat häpeään. "Jotka minusta luopuvat, ne kirjoitetaan tomuun. Sillä he ovat hyljänneet elävän veden lähteen, Herran."

JOH 4:8-14; Niin tuli eräs Samarian nainen ammentamaan vettä. Jeesus sanoi hänelle: "Anna minulle juoda". Sillä hänen opetuslapsensa olivat lähteneet kaupunkiin ruokaa ostamaan. Niin Samarian nainen sanoi hänelle: "Kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta, samarialaiselta naiselta?" Sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: ’Anna minulle juoda’, niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä."  Nainen sanoi hänelle: "Herra, eipä sinulla ole ammennusastiaa, ja kaivo on syvä; mistä sinulla sitten on se elävä vesi? Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä, hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa?" Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään".

JOH 7:37-39 Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat." Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu.

 

Joh 3:5:ssä esiintyvä vesi tarkoittaa siis selvästi Jumalaa ja Hänen sanaansa sekä Pyhää Henkeä. Taivaalliset koordinaatit pysyvät taas Raamatullisessa järjestyksessä. Ensin Jumalan sanan kuuleminen ja parannuksen teon jälkeen uskoontulo, jonka jälkeen kasteelle ja  uskon kautta saadaan luvattu Pyhä Henki.

GAL 3:14 että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.

Sana synnyttää Hengen kautta

Jaak 1: 18; Tahtonsa mukaan Hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset.

1 Piet 1:23: te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta.

ROOM 10:17; Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.

Vesikaste ei uudestisynnytä ihmistä, vaan Jumalan sanan kuulemisen kautta ihminen tulee uskoon, eli uudestisyntyy. Uudestisyntyminen on tarkoitettu jokaiselle Jumalan lapselle ,eikä jollekin erikoisryhmälle niin kuin JT:t opettavat.

JOH 6:63 Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä.

2 KOR 3:6 joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi
eXTReMe Tracker