You are target of His love

 


Etusivulle
Raamatunopetuksia


powered by FreeFind

 

 

VÄÄRÄN KARISMAATTISUUDEN JA KATOLISEN KIRKON YHTEYS

 

 

Kirjoitukseni alkuun korostan sitä, että on olemassa oikeata Jumalan Pyhän Hengen vaikuttamaa karismaattisuutta, jossa Pyhän Hengen armolahjat toimivat Jumalan tahdon mukaisella tavalla. Tässä kirjoituksessa joudun kuitenkin puuttumaan sellaiseen karismaattisuuteen, joka on pukeutunut valheen vaatteisiin, mutta esiintyy pitäen itseään Jumalasta syntyneenä, vaikka ei sitä kuitenkaan ole.

Yhdysvalloissa syntyi ns. karismaattinen liike, joka yhdisti katolisia ja protestantteja Amerikan mantereella 1960-luvulla. Armolahjojen levitessä niin katoliseen kuin protestanttisiinkin kirkkoihin, niin katoliset kuin monet protestantit kokivat olevansa veljiä Kristuksessa. Armolahjojen tullessa katoliseen kirkkoon alkoi katolinen kirkko tutkia tarkemmin Pyhän Hengen persoonaa ja hänen työtänsä. Suuri innostus oli molemmissa niin katolisten kuin protestanttien leireissä ja ehkä joiltakin jäi huomaamatta eräissä katolisissa karismaattisissa piireissä tulleet hengen sanomat, jotka tulivat neitsyt Marialta ja pyhimyksiltä. 1979 karismaattinen karmeliitta isä Louis Rogge sanoi: ”Ilosanoma jota julistetaan puhumatta neitsyt Mariasta, ei ole enää Jeesuksen  Kristuksen evankeliumi…se, että salaisimme evankeliumin koko täyteyden veljiltämme ja sisariltamme Herrassa…ei ole rakkautta vaan itsekkyyttä. Louis Rogge oli myös sitä mieltä, että Maria on  eräänlainen seurakunta, hengen johtama, Jumala keskeinen ja karismaattinen. Louis Rogge jatkaa: Marian osuus lunastustyössä auttaisi katolisia karismaatikkoja selvittämään kaikki Mariaa kohtaan suuntautuneet ennakkoluulot. Kaikki katolilaiset karismaatikot eivät varmaankaan palvo Mariaa ja varmasti tuossa 1960-luvulla alkaneessa karismaattisessa liikehdinnässä yhdysvalloissa pelastui katolisia. Mutta tosiasia on se ettei katolisuudessa vaikuttanut karismaattisuus kuitenkaan kyennyt poistamaan katolisen kirkon vääriä oppeja mm. paavin asema, Marian palvonta, transsubstantionaatio –oppi ja lapsikasteen pelastus, kaikki nämä pahat harhaopit ovat edelleen katolisen kirkon vahva perusta. Yksikään katolinen oppi ei ole muuttunut, kyllähän Pyhä Henki johtaa edelleenkin koko totuuteen eikä jätä seurakuntaa Babylonian oppeihin.

 

David Du Plessis

 

1981 toukokuun 4. päivänä amerikkalaisen helluntailiikkeen yksi suuri vaikuttaja David du Plessis osallistui Roomassa pidettäviin katolisten karismaatikkojen konferenssiin. Hän kertoi, että Pyhän Hengen manifestaatioita koettiin joka ilta ja Herran läsnäolo oli myös mukana. Tällaisen suuren vaikuttajan, joka Du Plessis on helluntai piireissä mukaan saaminen katoliseen karismaattisuuteen on voitto vatikaanille, muttei Jumalalle eikä Hänen kansalleen. Protestanttisten kirkkojen suuret johtajat, jotka antavat tällaisia katolisuutta ylistäviä lausuntoja eksyttävät paljon Jumalan kansaa näillä kannanotoillaan. Tämän tähden Jumalan sanassa on seurakunnan johtaminen kytketty paikkakunnalla olevien vanhempien käsiin, jottei yksi mies pystyisi eksyttämään isoa osaa Jumalan kansaa. Vaikka Du Plessis ylisti paavia ja katolilaisuutta niin ei katolisten väärät opetukset kuitenkaan muuttuneet. Sellainen karismaattisuus ja Pyhän Hengen liikehdintä, joka ei poista harha-oppeja, vaan tukee niitä ei ole Raamatun Pyhä Henki, vaan toinen pyhä henki, joka julistaa toista evankeliumia. Tämä katolinen karismaattisuus korosti voimakkaasti Pyhää Henkeä. 

 

Alberto Rivera

 

Mistä tämä karismaattisuus sai oikein alkuunsa katolisessa kirkossa? Annetaan entisen roomalaiskatolisen papin kertoa mistä oikein on kysymys. 1960-luvun lopulla jesuiittapappi, jonka nimi on Alberto Rivera tuli uskoon ja hän paljasti mitä katolinen kirkko on suunnitellut.  Alberto Rivera koulutettiin soluttautumaan  protestanttisiin kirkkokuntiin mm. baptisteihin, helluntalaisiin ja plymouth veljiin. Albertosta tuli jesuiittapappi ja hänelle avautui, mitä on todellinen katolinen kirkko. Jesuiitat ja katolinen kirkko on soluttautunut Riveran tietojen mukaan kaikkiin protestanttisiin kirkkoihin ja herätysliikkeisiin. ortodoksiseen kirkkoon, eri uskontoihin mm. muslimit, hindut, buddhat ja mormoneihin, Jehovan todistajiin ym. Tämän solutuksen tarkoitus on saada kaikki nämä erilaiset uskonnot ja ryhmittymät luopumaan katolisuuden vastustamisesta. Koska katolinen kirkko haluaa rakentaa ekumenian kautta suurta maailmankirkkoa, jota paavi johtaisi. Katolinen kirkko myös keksi syötin protestanteille, jotta heidät saataisiin takaisin äiti-kirkkoon. Katolisen kirkon mestariteos on kolmas voima(Pyhä Henki), joka on karismaattinen liike, joka on avoin silta Roomaan kaikille protestanteille, jotka hyväksyvät katolisen karismaattisuuden. Näin on kertonut mies, joka tuntee ja tietää katolisuuden perinpohjin, olihan hän katolisen kirkon jesuiittapappina.

 

Marian ilmestykset

 

Viime vuosina katolinen kirkko on vastaan ottanut madonnaltansa eli Marialta ilmestyksiä, joissa Maria ohjaa katolisia viimeisten päivien vaikeiden aikojen yli. Näistä ilmestyksistä on kirjoitettu monta kirjaa ja huomattavin niistä on Ted ja Maureen Flynnin kirja Thunder of Justice, johon muuten on kirjoittanut esipuheen tunnettu katolinen kirjailija ja entinen jesuiitta Malachi Martin. Tutustumme lyhyesti kirjan sanomaan. Kirjan kirjoittajat pitävät kirjaansa Marian herätyskutsuna. Kirja onkin täynnä Maria ilmestyksiä. Maria julistaa näissä ilmestyksissä olevansa ”meidän aikamme profeetta.”  Seuraavaksi pätkiä demonisen Marian ilmoituksesta:

 

Maria luotsaa ihmiset maailmaa kohtaavien ahdistusten yli Herramme toiseen tulemukseen saakka. Ennen Jeesuksen toista tulemusta, Marian tulee entistä kirkkaammin säteillä armoa, voimaa ja rakkautta saattaakseen epäuskoiset katoliseen uskoon. Marian voima tulee selvästi ilmenemään viimeisinä päivinä. Jumala antaa maailmanlaajuisen varoituksen, jota seuraa vuoden sisällä ihme. Ne ovat yhdessä paljon suurempi Jumalan asioihin puuttuminen kuin oli punaisenmeren jakaminen tai manna lähettäminen taivaasta kauan sitten. Sillä se kohtaa jokaisen miehen, naisen ja lapsen maan päällä. Koskaan ennen jumala ei ole toiminut yhtä suoraan ja yleismaailmallisesti saattaakseen jokaisen ihmisen maailmassa täysin tietoiseksi omasta syntisyydestään Hänen pyhyytensä edessä.

 

Ihme tukee totuutta – - että kaikkien ihmisten tulee liittyä (Kristuksen) seurakuntaan ja alistua sen kuriin, opetukseen ja sakramentteihin. Se tulee myös vakuuttumaan Jumalan äidin kirkkaudesta, niin että kaikki kristityt tulevat luopumaan Marian aseman vastustamisesta – - ja osoittamaan Marialle kunniaa, jonka Jumala itse on antanut Marialle. Ihmettä seuraa rangaistus, joka kohtaa ihmisiä seurakunnan suuren luopumuksen tähden. Tämä luopumus on nyt levinnyt kaikkialle seurakuntaan jopa joidenkin sen piispojen petollisuuden tähden, monien seurakuntansa hylkäävien pappien ja lukuisten jäsenten tähden ja minun vastustajani ilkivallan tähden.

 

Rangaistukseen kuuluu sarja katastrofeja, jollaisia maailma ei ole koskaan aikaisemmin kokenut. Marian mukaan se tulee olemaan pahempaa kuin tuhat maanjäristystä, pahempaa kuin Nooan aikainen vedenpaisumus. Nämä tapahtumat saavat ihmiskunnan tajuamaan, että Jumala on olemassa ja että meidän tulee keskittyä etsimään pelastusta. Erityisiä varoituksia ja merkkejä tulee ilmenemään, jotka vahvistavat Marian ilmestyksiä ja jouduttavat maailman kääntymistä. Marian mukaan rangaistus saa aikaan seulontaa seurakunnassa, jolloin jäljelle jää vain jäännös. Mutta tämän puhdistetun jäännöksen ylle vuodatetaan toinen helluntai, joka johtaa rauhan aikakauteen. Jumala tunnustaa omakseen voitokkaan pienen lauman. Tuolloin Kristuksen oletetaan sanovan Marian kautta, on yksi Paimen ja yksi usko. Ja tuo yksi usko roomalaiskatolinen kirkko, jonka minä perustin, kun vaelsin näkyvänä maan päällä.

 

Edellä oli oli lyhyt tiivistelmä tuon kirjan sanomasta. Jokainen uskova ymmärtää ettei kysymyksessä ole Nasaretin Maria, vaan demoninen henkivalta, jonka päämaja on pimeyden valtakunnassa. Tämä demoninen Maria ilmoittaa, että viimeisinä päivinä tulee suuri maailman laajuinen herätys ja toinen helluntai vuodatetaan ihmisten sydämiin. Tämä ilmoitus on syytä panna tarkasti muistiin, koska Amerikassa vaikuttava karismaattinen uudistus protestanttien keskellä opettaa aivan samoja asioita.

 

Onkohan sittenkin Alberto Riveran paljastukset totta, että katoliset jesuiitat ovat soluttautuneet protestanttisiin seurakuntiin tarkoituksenaan saada protestantit luopumaan katolisuuden vastustamisesta? Alberto Rivera paljasti myös, että karismaattisuus, joka korostaa kolmatta voimaa(Pyhä Henki) on avoin silta takaisin Roomaan kaikille niille protestanteille, jotka eivät vastusta katolisuutta. Amerikassa protestanttien keskuudessa on tänä päivänä käynnissä voimakas karismaattinen uudistus, jota kutsutaan nimellä kolmas aalto, jossa Pyhällä Hengellä on hyvin keskeinen asema. Amerikassa on paljon karismaattisia julistajia, jotka kiertävät ympäri maailmaa vieden karismaattista Pyhän Hengen evankeliumia koko maailmaan. Seuraavaksi on hyvä pysähtyä tarkastelemaan sitä onko näillä julistajilla yhteyksiä katolisuuteen ja mitä nämä julistajat ajattelevat katolisuudesta.

 

Väärän karismaattisuuden ja katolisen kirkon yhteys, Lähdekirjallisuus

-          Leo Meller: Vatikaani profetiassa

-          Chick publications: Alberto Rivera

-          Adventtikirkon julkaisu Nykyaika 46 1996

 

John Wimber ja vineyard-liike

 

Amerikassa John Wimberistä on kahdenlaista mielipidettä, jotkut pitivät häntä huijarina ja toiset profetaallisena johtajana. John Wimber oli pastori, evankelista, luennoitsija, kirjailija ja Vineyard  liikkeen rakentaja. Hän on myös kirjoittanut hengellisiä lauluja. Vuonna 1962 John Wimber ja hänen vaimonsa tulivat uskoon ja liittyivät kveekari seurakuntaa. Vuonna 1970 Wimberistä tuli kveekari seurakunnan pastori. 70-luvun puolessa välissä Wimber jätti kveekari seurakunnan ja hänestä tuli Fuller Seurakuntakasvun Instituutin perustaja ja luennoitsija. Näissä kuvioissa John Wimber tutustui C. Peter Wagneriin, joka toimi professorina Fullerissa. Wagner tutki kaikkia mahdollisia seurakuntia löytääkseen sen mikä niissä toimii. Tämä on tärkeä ymmärtää, koska Wagner vaikutti syvästi John Wimberiin. Wagner on toiminut monta vuotta lähetyssaarnaajana Boliviassa ja Wimber saikin kuulla asioista, jotka tapahtuivat Boliviassa. Boliviassa tapahtui yliluonnollisia asioita, joissa Jumalan ja pahan voimat kohtasivat. Tapahtui ihmeitä, parantumisia ja demonien vallassa olevia vapautettiin. Nämä kertomukset jäivät Wimberin mieliin ja v. 1977 Wimber jätti Fuller instituutin.

 

Äitienpäivä 1981

 

John Wimber aloitti paikallisseurakunnan, joka kokoontui hänen kodissaan raamatturyhmän muodossa. Tämä seurakunta kasvoi yllättävän nopeasti ja yhtäkkiä heitä oli n. 6000. Seurakunta sai nimeksi Vineyard Christian Fellowship of Anaheim. Alussa he olivat osa Chuck Smithin Calvary Chapels – kirkkokuntaa. Jossakin vaiheessa he irrottautuivat siitä ja liittyivät Vineyard Fellowshipsiin, jota johti Ken Gullickson. Gullickson jätti liikkeen johtajuuden 80- luvun alussa John Wimberille. 1981 Äitienpäivänä oli heillä kokous, joka muutti Wimberin palvelutehtävän ja aikaisemmat käsitykset uskosta Jeesukseen. Tuossa kokouksessa seurakunta joutui hengen valtaamaksi ja jotkut rukoilivat kielillä, toisilta tuli profetioita, ihmiset hyppivät, tärisivät, kaatuilivat ja itkivät. Wimber itse ällistyi ja hämmästyi ja meni kysymään yhdeltä nuorelta pojalta, joka makasi lattialla: ”Mitä sinulle juuri nyt tapahtuu?” Poika vastasi: ”Se on kuin sähkö. En pysty liikkumaan!”. Wimber oli hämmentynyt ja koko seuraavan yön hän valvoi ja luki Raamattua ja kertomuksia herätyksistä Whitefieldin ja Wesleyn aikana. Mutta hän ei saanut vastauksia niihin kysymyksiin, jotka olivat laskeutuneet hänen sydämellensä kokouksen tapahtumien tähden. Kello viiden aikaan aamulla John oli epätoivoinen  ja huusi Jumalalle: ”Herra jos kyse on sinusta, ole hyvä ja kerro minulle.” Vähän sen jälkeen puhelin soi ja soittaja oli pastori Denveristä, joka sanoi: ”John, olen pahoillani, että soitan näin aikaisin, mutta minulla on jotakin todella merkillistä sanottavaa sinulle. En tiedä mitä se merkitsee, mutta Jumala haluaa minun sanovan: ”John on kyse minusta!.” Vaikka Wimber ei saanut Raamatusta vahvistusta eikä kirkkohistoriasta illan tapahtumille, niin tuo puhelinsoitto vahvisti hänelle, että se oli Jumalasta.

 

Kokemuskristillisyys

 

Tämä kokemus alkoi muokata Wimberin ajatusmaailmaa sillä tavalla, että kokemukset tulivat hänelle Jumalan sanaa tärkeimmiksi. Wimber alkoi järjestämään kursseja, jonka nimeksi tuli MC510, Signs, Wonders, and Church Growth(MC510, ihmeet, merkit ja seurakunnankasvu). Hän antoi myöhemmin tälle kurssille uuden nimen The Miraculous and Church Growth( ihmeeseen liittyviä asioita ja seurakuntakasvu). Nämä kurssit koostuivat kymmenestä peräkkäisestä maanantai illasta, neljä tuntia per ilta. Näistä kolme tuntia oli luentoja, joissa esitettiin kysymyksiä ja keskusteltiin ja neljäs tunti oli ”laboratorio kokeiluja”, joissa Wimber ja kurssin jäsenet harjoittivat Hengen lahjojen toimintaa. Kerrotaan, että tämän tunnin aikana, jotkut saivat tiedon sanoja ja toiset parantuivat ja jotkut vapautuivat joistakin asioista, kun Wimber ja kurssilaiset palvelivat toisiaan. Tästä tuli suosittu kurssi Usa:ssa ja kurssin menestyksen johdosta myös kirja julkaistiin, jonka nimi oli Signs and Wonders Today(ihmeet ja merkit tänään). Tätä kirjaa luetaan kurssikirjana monissa kirkoissa ympäri maailman. Kurssin valtaisan menestyksen myötä alettiin käyttämään käsitettä kolmas aalto. Näiden voimakkaiden Henki kokemusten myötä Wimber alkoi arviomaan uudelleen Raamatullista perustaansa. Wimber opetti: ” Meidän täytyy aina muistaa, että Raamattu kirjoitettiin Lähi-Idässä. Se ei pohjautunut meillä vallitseviin rationaalisiin lähtökohtiin. Me yritämme rationaalisesti ymmärtää sitä, vaikka se voidaan ymmärtää vain kokemusten perusteella.” Kasetissa Healing an Introducion Wimber kutsuu ihmisiä ”tuntemaan Jumalaa enemmän henkilökohtaisesti Jumalana, joka on olemassa sekä hyvin määriteltyjen opillisten systeemien sisällä, mutta myös sen ulkopuolella.” Toisessa kasetissa Wimber sanoo: ”Kaikki Raamatussa on totta, mutta ei koko totuus ole Raamatussa. Integroimme kaiken sen, mikä on totta – sekä Raamatusta, että kokemuksemme ja elämämme perusteella löydetyn totuuden,” J. Wimber, Vineyard 83 Leadership Conference, The Five Year Plan. Tämä on kuin katolisesta katekismuksesta, joka opettaa:

 

 ” Jumalan ilmoittama on tullut tietoomme osaksi kirjallisesti, osaksi suullisesti; kirjallisesti pyhässä raamatussa, suullisesti muistotiedossa eli perimäopissa (traditio).  Meidän pitää uskoa muistotietokin, sillä perimätieto on kirjoittamaton raamattu.  Kristityn pitää uskoa kaikki, minkä Jumala on ilmoittanut ja katolinen kirkko asettaa uskottavaksi, joko se sitten on pyhään raamattuun kirjoitettu tai ei.” 

 

Tämä karismaattinen pyhä henki opettaa samalla tavalla kuin katolinen kirkko. Älä usko ainoastaan Raamattua on muutakin totuutta kuin Raamattu. Eihän Jumalan Henki opeta vastoin Raamattua. Jeesuskin sanoi, että eksymme jos emme tunne kirjoituksia ja Jumalan voimaa. Se mitä Jeesus tarkoitti näin sanoessaan oli; Jumalan Pyhän Henki toimii Jumalan sanan mukaisesti. Jeesus sanoi vielä: ”Joka uskoo Minuun(Jeesukseen) niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat. Joudummekin kysymään, että minkä hengen virta juoksuttaa ihmistä poispäin Jumalan sanasta? Ei ainakaan Jumalan Hengen virta. Raamattu sanoo, että lopun aikoina on tuleva monia vääriä profeettoja, jotka eksyttävät tehden suuria ihmeitä maanpäällä. Jumala sallii tämän eksytyksen kohdata niitä, jotka eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidaksensa pelastua. Saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.  Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen 2 Tess 2:9-12.

 

Todellinen Jumalan Hengen vaikuttama karismaattisuus rakastaa Jumalan sanan totuutta, mutta eksyttäjät rakastavat ihmeitä ja syrjäyttävät Jumalan sanan. Millaiseen käsitykseen tämä karismaattinen henki sitten lopulta johdatti John Wimberin? Wimber kertoo erilaisista parantamistekniikoista, joista tuntee voitelun, joka parantaa. Heidän piti katsoa ilmenikö lämpöä (kädestä), onko auraa pään päällä(valo pään päällä), onko kihelmöintiä, vapisevatko kädet onko yleensä voitelun tuntua. Myös tulee etsiä kuumuutta ja joidenkin kehon jäsenten jäykkyyttä, vapinaa ja tärinää, kaatumista hengen voiman alla, vahvoja sähkövirtoja, ihon rypistymistä, liikkeitä ihon alla, valoisuutta kasvoissa, raskasta hengitystä, vaikerointia, ähkyilyä ja sitä, että ihminen joutuu transsiin, J. Wimber, 1985 Healing Video Series, nauhoitus nr. 1 VMI. Placentia, California. Tällaiset ilmiöt olivat Wimberin mukaan merkkejä siitä, että henki on tämän henkilön päällä. John Wimber todisti  ihmeiden ja merkkien olemassaolon kirkkohistoriasta ja listasi kirkkohistorian henkilöitä ja liikkeitä, joissa vaikutti Jumalan voima: Hilarion erakkomunkki, Augustinus, Paavi Gregorius I Suuri, Fransiskus Assisilainen, Valdolaiset, Vincent Ferrer(Dominkaanmunkki), Martin Luther, Ignatius Loyola(Jesuiittojen perustaja), John Wesley, Jausenistit  (katolilainen lahko), Shakerit (vapisija-liike), Edward Irving ja Neitsyt Marian tekemät ”ihmeet ja parantumiset” Lourdesissa Ranskassa. Wimberin teologia oli katolinen teologia. Katolinen teologia on synkretismiä, jossa pakanauskontojen ja kristinuskon opetukset ovat sekoitettu keskenään. Wimber sekoitti ja yhdisti asioita keskenään, jotka eivät kuulu yhteen. Wimber sekoitti katolisen demonisen Marian palvonnan vaikuttamat parantumiset ja hän näyttää myös sotkeneen idän uskontojen oppeja teologiaansa. Wimberin kristillisyyttä voi kuvata sanoilla; mystillinen kristillisyys. Jumalan Pyhä Henki johtaa ihmistä totuuteen eikä epäjumalanpalvelukseen, jota katolisuus ja idän uskonnot edustavat. Vaikka Wimber opetti joissain kohdin myös oikein niin hän oli silti väärä profeetta, koska oikea profeetta ei sotke epäjumalanpalvelusta Jumalanpalvelukseen.

 

John Wimber ja Vineyard liike, Lähdekirjallisuus

 

-          Bill Randles: Nauruherätys puntarissa 1995

 

 

 

Petri Paavola

 

 website statistics
eXTReMe Tracker