Etusivulle
Raamatunopetuksia

 

V A L M I S T U S P Ä I V Ä

 

[Pääsiäisviikon tapahtumien sijoittuminen viikonpäiville Kirjoitusten mukaan]

 

Mt 27:62: "Seuraavana päivänä, joka oli valmistuspäivän jälkeinen, ylipapit ja fariseukset kokoontuivat Pilatuksen luo."

Mk 15:42: "Ja kun jo oli tullut ilta, ja koska oli valmistuspäivä, se on sapatin aattopäivä."

Lk 23:54: "Ja silloin oli valmistuspäivä, ja sapatti oli alkamaisillaan."

Jh 19:31: "Koska silloin oli valmistuspäivä niin - etteivät ruumiit jäisi ristille sapatiksi, sillä se sapatinpäivä oli suuri - juutalaiset pyysivät Pilatukselta, että ristiinnaulittujen sääriluut rikottaisiin ja ruumiit otettaisiin alas."

Jh 19:42: "Siihen he nyt panivat Jeesuksen, koska oli juutalaisten valmistuspäivä ja se hauta oli lähellä."
 

Kaikki neljä evankelistaa kertovat meille, että päivä, jolloin Herra Jeshua lävistettiin ja haudattiin, oli valmistuspäivä. Juutalaisessa kalenterissa ei ole valmistuspäivää. Selittääkseen, mitä tarkoittivat, he lisäsivät, että päivä oli "ennen sapattia". Päivä ennen sapattia on perjantai, viikon kuudes päivä. Kutsumme viikon kuudetta päivää nimellä EREV SHABAT (=sapatti-ilta).

Koska Herran piti olla maan povessa 3 päivää ja 3 yötä - meidän täytyy joko kieltää ajatus, että valmistuspäivä on sama kuin Erev Shabat, tai että Herramme ei tarkoittanut, mitä Hän sanoi. Herran tuli olla "maan povessa" so. haudassa kolme täyttä päivää ja kolme täyttä yötä, eli 72 tuntia.

Jos valmistuspäivä ei ollut viikon kuudes päivä, so. seitsemättä edeltävä päivä, joka juutalaisuudessa tunnetaan nimellä [ EREV ] SHABAT, miksi evankelistat sanovat, että se oli ennen sapattia? Kysymys on oikeutettu ja annamme siihen vastauksen:

A. Raamattu antaa luettelon kahdeksasta ajanjaksosta, joilla on nimenä

SHABAT ja ne ovat:

1) Viikon seitsemäs päivä, yleinen viikkosapatti;

2) Happamattoman leivän juhlan ensimmäinen päivä, so. Niisan-kuun 15 päivä, PESAH [eli Pääsiäinen];

3) Happamattoman leivän juhlan viimeinen päivä, Niisan-kuun 21. päivä;

4) Esikoishedelmien päivä, joka tunnetaan myös nimellä viikkojuhla SHAVUOT

eli Helluntai;

5) Muistopäivä, joka tunnetaan myös pasuunansoiton päivänä ROSH HASHANAA
- uusi vuosi;

6) Sovintopäivä - JOM HAKIPPURIM [eli "Suuri sovituspäivä"];

7) Lehtimajanjuhlan ensimmäinen päivä, Tishri-kuun 15. päivä, SHUKOT;

8) Juhlakokous, Lehtimajanjuhlan päätyttyä, Tishri-kuun 22. päivä, SHMINI
HA-AZERET
eli SIMHAT TORAA. (Luettelo löytyy 3 Ms 23).

B. Ne, jotka käänsivät alkuperäiset evankeliumit * ei-juutalaisille lukijoille, täydensivät tekstiä, tehdäkseen sen helpommin ymmärrettäväksi. Näiden täydennysten vuoksi he aiheuttivat ongelmia meille, sillä alkuperäiset tekstit ovat hävinneet tai tahallisesti tuhotut apostolien ajan jälkeen juutalaisvihamielisten teologien toimesta. He tekivät kaikkensa poistaakseen juutalaisuuden ja erottaakseen kristillisyyden siitä niin kauaksi kuin mahdollista.

Päivä ennen ensimmäisen (Niisan) kuun 15. päivää oli VALMISTUSPÄIVÄ.  Se oli Niisan-kuun 14 päivä, jolloin pääsiäislammas uhrattiin temppelissä, kuten oli määrätty 2 Ms 12:6 ja 4 Ms 9:2,3. Neljästoista päivä ei ole sapatti, mutta 15 päivä on. Tämän vuoksi meille kerrotaan, että valmistuspäivä oli ennen sapattia. Se siitä.

Ongelma on siinä, mille viikonpäivälle valmistuspäivä sattui sinä vuonna.
- Oliko se viikon kuudes - perjantai?

Niisan-kuun 14. päivä sattuu joskus perjantaiksi. Talmudissa sanotaan, että Hänet lävistettiin 14. päivänä Niisan-kuuta, joka oli perjantai. Mutta kuten edellä on mainittu, perjantaina tapahtunut lävistäminen täytyy kieltää.

Evankeliumien huolellinen tarkastelu ilmaisee meille kaksi sapattia: sapatin Niisan-kuun 15. päivä = happamattoman leivän juhlan ensimmäisen päivän, ["suuren sapatin" (Jh 19:31)], ja viikkosapatin [Lk 23:56]. Lukekaamme huolellisesti seuraava: Markus mainitsee, että kun Joosef saapui Pilatuksen luo pyytämään   Mestarin ruumista, oli jo ilta (Mk 15:42). Ilta Jerusalemissa 14. pv Niisankuuta alkaa n. klo 17, jolloin juhlakynttilät sytytettiin, kaikki työnteko lakkasi ja kaupat suljettiin.

2

Jh 19:42 käy selväksi, että koska juhla tuli pyhittää (sytyttämällä kynttilät) ei ollut aikaa mennä yleiselle hautausmaalle Öljyvuorelle ja kaivaa hautaa sinne. Ruumis toimitettiin kiireesti Joosefin hakattuun perhehautaan, joka oli läheisessä puutarhassa. Hautaukseen osallistujat palasivat koteihinsa ja asuinpaikkoihinsa, koska ei ollut mitään enempää tehtävissä.

Lk 23:56 ilmoittaa, että ristiltä oton ja hautauksen todistajina olleet naiset palasivat koteihinsa tai asuntoihinsa ja valmistivat hyvänhajuisia yrttejä ja voiteita balsamoidessaan Mestarin ruumiin ja "lepäsivät sapatin päivän lain käskyn mukaan". Tämä sapatti oli viikkosapatti, viikon seitsemäs päivä, mikä käy selväksi seuraavan luvun ensimmäisestä jakeesta (Lk 24:1). Hyvänhajuiset yrtit ja voiteet eivät olleet valmiina saatavilla, vaan Mk 16:1 sanoo, että ne ostettiin ja milloin ne ostettiin: kun sapatti oli päättynyt. Tämän täytyy olla juhlasapatti, ensimmäinen happamattoman leivän juhlan sapatti [eli "suuri sapatti", Jh 19:31].

Hyvien naistemme palatessa kotiin Golgatalta ja haudalta juhlan pyhitys oli mennyt ohi, kaupat kiinni, eikä enää voitu mitään ostaa. He pysyivät kotona ja lepäsivät kuten oli käsketty 3 Ms 23:7. Tämän sapatin jälkeen he menivät basaariin, ostivat yrtit ja voiteet, palasivat kotiin, valmistivat ne ja silloin jo viikkosapatti oli alkamassa, se joka mainitaan Lk 23:56. He pysyivät kotona ja lepäsivät. Tämän sapatin jälkeinen päivä oli viikon ensimmäinen päivä. Tämän päivän aamuna ani varhain he tulivat haudalle aikoen balsamoida Mestarin ruumiin, mutta hauta oli tyhjä.

Mestarin ruumis ei ollut siellä, sillä Jeshua Mestari oli noussut ylös, murtanut haudan ja HÄN ELI !

Taaksepäin laskien saamme selville minä viikonpäivänä  Mestari ristiinnaulittiin ja haudattiin:

1) Viikkosapatti, Lk 23:56 - lauantai päivä YKSI

2) Päivä, jolloin hyvänhajuiset yrtit ja voiteet asetettiin ja valmistettiin - perjantai päivä KAKSI

3) Markuksen sapatti [16:1], joka oli ennen perjantaita, ensimm. pääsiäispäivä, nimittäin - torstai päivä KOLME

Raamatulliset päivät lasketaan illasta iltaan, auringonlaskusta auringonlaskuun. Juhlasapatin vuoksi, joka oli pyhitettävä, Mestarin ruumis haudattiin n. puoli tuntia ennen torstain alkamista so. keskiviikkona. Ruumis lepäsi haudassa tästä ajankohdasta (n. klo 17.00) laskien viikkosapatin iltaan - joka on lauantai - tasan 72 tuntia eli "kolme päivää ja kolme yötä", mikä oli profeetta Joonan esikuvassa esitetty totuudellisen Mestarin sanojen mukaan, ja joka tarkoitti mitä sanoi ja sanoi mitä tarkoitti.

Mestari nousi kuolleista sapatin lopussa, eikä viikon ensimmäisen päivän aamuna. Hänen ylösnousemuksensa tosiasia ja totuus tuli tunnetuksi viikon ensimmäisen päivän aamun sarastaessa, kun uskolliset naiset tulivat balsamoimaan ja näkivät tyhjän haudan ja ELÄVÄN HERRAN !

 

Moshe Ben Meir

Jerusalem I/75


 

Linkkejä:

- Seitsemäs päivä
- Milloin Jeesus ristiinnaulittiin (kirj. Raimo Hynynen)

 

 

 

eXTReMe Tracker