Etusivulle
Raamatunopetuksia


VESIKASTE RAAMATUN OPETUKSEN VALOSSA

 

Lähdemme tarkastelemaan Raamatun opetuksen valossa vesikastetta. Katsomme koska kastetaan ja keitä kastetaan ja miksi kastetaan. Kasteesta on kiistelty kautta vuosisatojen ja monet uskovat ovatkin väsyneet tähän aiheeseen ja ajattelevat, että ihan sama kunhan vain on kastettu, joko vauvana tai uskoontulon jälkeen. Raamattu puhuu ettemme palaisi enää Kristuksen opin alkeisiin, mutta Jumalan sana opettaa myös ettemme rakentaisi väärille perustuksille oppia kasteista ja Kristuksen opin alkeita. Hebr 6:1,2; Jättäkäämme sentähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta: parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan, oppia kasteista ja kätten päällepanemisesta, kuolleitten ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta.

Kristuksen opin alkeet ovat erittäin tärkeät, ne ovat kuin talon perustus, jos perustus on pielessä, niin talo on silloin rakennettu väärille perustuksille. Ajattele jos et tunne aakkosten kirjaimia ja sinun pitäisi lukea sekä kirjoittaa, olisit toivottoman tehtävän edessä yrittäessäsi asetella kirjaimia oikeille paikoille. Tässä kaste asiassa tuleekin melkoinen sotku, jos ei tunne ”hengellistä kirjaimistoa”. Ihminen on sotkenut taivaalliset koordinaatit ja vaihtanut ne ihmistekoisiin koordinaatteihin, siksi onkin olemassa ihmisten hapattamia kasterituaaleja, joilla ei ole mitään tekemistä Jumalan sanan kanssa. Jos joku puhuu Jumalan sanan totuutta niille, jotka ovat kiinni ihmistekoisissa kasterituaaleissa, niin nämä totuudenpuhujat leimataan rakkaudettomiksi. Mutta, Jumalan rakkaus ja Jumalan sanan totuus ovat erottamattomat, jos jompikumpi puuttuu, niin silloin ollaan ihmistekoisessa jumalanpalveluksessa, joka on Raamatun mukaan turhaa Jumalan palvelemista. Kirjoitan tämän kirjoituksen rakkaudesta Jumalaan ja Hänen sanaansa ja myös, jotta Jumalan pyhät voisivat kulkea kohti koko totuutta. Raamattuhan opettaa Pyhän Hengen johdattavan uskovia koko totuuteen, eikä puoli tai osatotuuteen. Jos haluamme saada selville mikä on Raamatullinen kaste, niin ensin meidän täytyy ymmärtää, että vastaus tähän kysymykseen löytyy vain Raamatusta eikä Raamatun ulkopuolelta esim. kirkkohistoriasta. Ensimmäiseksi tarkastelemme Johannes kastajan suorittamia kasteita. Kaikki Raamatun lainaukset on tässä tutkimuksessa kursiivissa.

1. Johannes Kastaja
2. Jeesuksen lähetyskäsky
2.B Mark 16:15,16
2.B 2 Mihin nimeen kastetaan?
2 C. Helluntai
2 D. Mikve-kaste
3. Filippus Samariassa
4. Filippus ja Kandaken hoviherra
5. Paavalin kääntymys ja kaste
6. Kesareassa uskoon tulleet pakanat kastettiin
7. Lyydia purppuranmyyjä
8. Vanginvartijan perhekunta
9. Synagoogan esimies Krispus ja hänen perhekuntansa
10. Johanneksen kasteelta kasteelle Herran Jeesuksen nimeen
11. Nouse, anna kastaa itsesi
12. Kasteen hauta
12 B. Upotuskaste vai valelukaste?
12 C. Ympärileikkaus
12 C.2 Johannes Kastaja suurin vaimoista syntynyt
13. Kaste hyvän omantunnon pyytämistä
13B. Kuuliaisuuden askel
13C. Vertauskuva
14. Joka ei synny vedestä ja Hengestä
14.B Ruumis puhtaalla vedellä pestynä
15. Uudestisyntymisen peso
15B. Vedellä pesten sanan kautta
16. Antakaa lasten tulla
17. Vesikaste kuuluu pelastuneelle, mutta vesikaste ei pelasta
18. Sakramentti

 

 

Siunaavin terveisin: Petri Paavola 4.11.2004

ps. Tätä materiaalia saa vapaasti kopioida ja levittää jos ei ota tästä mitään pois tai laita tähän mitään lisää.


Uusin kirjoitukseni Raamatullisesta vesikasteesta

http://www.kotipetripaavola.com

Lähteet:

- Raamattu 33/38
- Biblia
-Textus Receptus
- King James version
- Jay. B. Green Literal version
- Lutherin käännös
- Ruotsalainen Raamattu v. 1917
- Yksi kaste: Juhana Lehmuskoski
- Sakramentti ja kirkko: Pentti Heiska
- Luterilainen katekismus
- Katolinen katekismus
- Katolisen uskon perusteet
- Jumalallisesta luonnosta osalliseksi: Arkkimandriitta Kristoforos Stauropoulos
- Kaste ja katumus: Sidoroff Matti ja Arkkipiispa Paavali
- Ortodoksinen sanasto: Arkkimandriitta Arseni


Linkki: Jari Iivanaisen opetus vesikasteesta

 

 

 

eXTReMe Tracker