Uskovan upotus vesikaste
Astuminen veteen, upottaminen veteen, upoksissa, ylösnousu vedestä.

 

Vesikaste on vain uskoville ei muille

 

Kornelius oli kutsunut taloonsa koolle sukulaisensa ja lähimmät ystävänsä Pietarin tullessa Korneliuksen taloon. Pietari julisti syntien anteeksiantamusta uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Pyhä Henki tuli kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Ja ympärileikatut juutalaiset, jotka olivat tulleet Pietarin mukana hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi; ei kai kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niin kuin mekin. Tässä käy selvästi ilmi, ettei saanut kastaa muita kuin uskoontulleita. Alkuseurakunnassa oli siis selvästi voimassa kielto olla kastamatta muita kuin uskoontulleita.

 

Pakanat tulivat uskoon ja täyttyivät Pyhällä Hengellä ja niin kuin tiedämme, niin uskon kautta Jeesukseen saa vain luvatun Hengen. Järjestys on taas oikea, ensin sanan

julistusta syntien anteeksisaamisesta uskon kautta Jeesukseen ja sitten sanan vastaan ottaminen ja uskoontulo ja sen jälkeen kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen. Tässä oli jo täytytty Pyhällä Hengellä ennen kastetta, mutta Pyhän Hengellä voi myös täyttyä kaste hetkessä tai sen jälkeen. Raamattu opettaa Pyhän Hengen saamisen edellytyksenä olevan uskon Jeesukseen, eikä kasteen. Tämä kohta todistaa meille myös, että synnit saadaan anteeksi uskon kautta Jeesukseen.

 

APT 11: 16-18: Silloin minä muistin Herran sanan, jonka hän sanoi: ?Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä?. Koska siis Jumala antoi yhtäläisen lahjan heille kuin meillekin, kun olimme uskoneet Herraan Jeesukseen Kristukseen, niin mikä olin minä voidakseni estää Jumalaa?" Tämän kuultuansa he rauhoittuivat ja ylistivät Jumalaa sanoen: "Niin on siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi".

 

Pietari kertoi Jerusalemissa pakanoiden uskoon tulosta Apt 11 luvussa. Huomaamme tästä luvusta, jotta kysymys oli todella siitä jottei ketään voitu kastaa ennen kuin hän on tullut uskoon. Pietari kertoi, koska pakanat olivat tulleet uskoon, niin ei hän voinut estää Jumalaa. Jonka jälkeen Jerusalemin seurakunnassa iloittiin siitä kun Jumala oli antanut myös pakanoille parannuksen elämäksi.

 

Näistä kohdista Apt 10:44-48 sekä Apt 11:16-18 käy selville selkeästi, ettei alkuseurakunta kastanut ketään joka ei ollut tullut uskoon. Evankeliumin kuulleet pakanat tulivat uskoon ja Pietari sanoo:?Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niinkuin mekin?" Apostolien tekojen luvussa 11 Pietari sanoo, koska siis pakanatkin olivat saman uskon lahjan, niin mikä hän on estämään Jumalan asetuksia. Oli kielto olla kastamatta muita kuin uskoontulleita. Sillä niin Pietari sanoo, ettei kukaan nyt voi kieltää heitä kastamasta kun ovat saaneet Pyhän Hengen ja tulleet uskoon. Luterilainen teologia väittää, että tässä ei ollut kaste kieltoa, vaan se että juutalaiset luulivat ettei pakanoita saa kastaa. Mutta tämä väite on todella epäraamatullinen, sillä: Mark 16:15-16 Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

 

Apostolit tiesivät Kristuksen käskyn perusteella, että kaikista kansoista uskoontulleet kastetaan, sillä näin oli Kristus heitä käskenyt tehdä. Näin myös Pietari kumppaneineen tiesi, että vesikaste kuuluu kaikille uskoontulleille. Joten Apt 10:44-48:sta käy selvästi ilmi, että oli kielto olla kastamatta muita kuin uskoontulleita olivat he sitten juutalaisia tai pakanoita.

 

Ps. Kastekielto siis rajoittuu vain uskottomiin, mutta uskoontulleet saa kastaa, joten saat mennä turvallisesti kasteelle uskoon tulosi jälkeen.

 

Sylivauvakasteen kannattajat opettavat, jotta baptidzoo sana ei merkitse upottamista, vaikka kreikankielen Raamattu sanakirjat antavat sanalle baptidzoo merkityksen kastaa upottamalla sekä upottaa. Sylivauvakasteen kannattajat opettavat, jotta kreikassa on sana katapontidzoo, joka tarkoittaa upottamista. Katapontidzoo sanassa on merkitys vajoamisesta sekä upoksiin jäämisestä.


Matt 14: 30
Mutta nähdessään, kuinka tuuli, hän peljästyi ja rupesi vajoamaan ja huusi sanoen: "Herra, auta minua".

 

Tässä kohtaa on katapontidzoo sana. Pietari ei suinkaan uponnut kokonaan, vaan vain vajosi veteen, mutta ei kokonaan veden alle. Matt 18:6 käytetään myös katapontidzoo sanaa, jossa oli kehotus myllynkiveen kaulaan ripustamiseen, jotta hänet upotettaisiin veteen, sillä seurauksella, että hän jää upoksiin. Se miksi kaste kohdissa käytetään sanajuuria baptidzoo, baptisma johtuu siitä, jotta näillä sanoilla on sellainen merkitys, jossa jokin tai jotakin upotetaan, mutta samalla nostetaan myöskin ylös vedestä. Kreikkalainen runoilija ja lääkäri Nicander, joka eli n. 200 e.Kr käytti kirjoituksessaan verbiä baptidzoo, kun hän kertoi kuinka vihannekset tuli kastaa (baptidzoo) upoksiin ja sitten nostaa ylös. Se miksi Pyhä Henki on valinnut sanan baptidzoo johtuu kasteen vertauskuvallisuudesta eli Pyhä Henki upottaa vanhan Aatamin kasteenhautaan, jonka kautta Pyhä Henki kuolettaa uskovassa lihan tekoja sekä Pyhä Henki nostaa myös uuteen elämään, jossa Pyhä Henki Jumalan sanan kautta vaikuttaa uskovan sydämessä tahtomista sekä tekemistä ja Jumalan tahdon mukaista elämää.

 

Kasteenhauta eli kun kastettava upotetaan kasteen hautaan ja vedetään sieltä ylös on vertauskuvaa sitä mitä Pyhä Henki tekee. Vesi ei voi antaa lihalle kuolemaa eikä ylösnousemus voimaa, mutta Pyhä Henki tekee sen.

 

Tämän tähden Pyhä Henki valitsi käytettävän sanaa baptidzoo, koska sillä on tuo merkitys upottaa, mutta myöskin nostaa takasin ylös. Samoin kun Pyhä Henki kuolettaa ”haudaten” meidän lihan tekomme sekä kun vesikasteen haudasta nostetaan ylös on se esikuvaa uudesta elämästä, jossa elämme Pyhän Hengen voimavaikutuksen kautta.

 

Joh 3:23 Mutta Johanneskin kastoi Ainonissa lähellä Salimia, koska siellä oli paljon vettä; ja ihmiset tulivat ja antoivat kastaa itsensä.

 

Johanneksen kaste oli esikuvaa tulevasta kasteesta Herran Jeesuksen nimeen. Tästäkin käy ilmi veden määrä, jotta sitä oli paljon, koska tapahtui hautaaminen ei veden päälle pirskottaminen.
Kasteen sisältö on tärkeämpi kuin ulkonainen muoto, mutta sittenkin apostolisena aikana kaikki uskoontulleet upotettiin uskoontulon jälkeen ei ennen sitä.

 

Matt 3:16 Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä.

Tekstissä on kreik. sana anabainoo, joka tarkoittaa mm. nousta ylös, Jeesus nousi ylös vedestä, koska Hän oli upoksissa kastehetkellä. Sinäkin saat Jeesuksen esimerkin mukaisesti upottautua kasteen hautaan sekä nousta sieltä ylös. Matt 17:27:ssa on alkutekstissä sama sana anabainoo, kun siinä kerrotaan kalasta, joka onkimalla nostetaan ylös vedestä.

Yksi kaste

Suomessakin olevaan luterilaiseen kirkkoon voi myös liittyä ilman uskoontuloa ja silloinkin hänet "kastetaan". Mutta lähetyskentillä kun ihminen tulee uskoon, niin hänet kastetaan uskoon tulonsa perusteella. Sekä sitten luterilainen kirkko "kastaa" kaikkien kirkkonsa jäsenten sylivauvat.

 

Raamattu puhuu yhdestä kasteesta, joka Raamatun opetuksen mukaan otettiin uskoon tulemisen seurauksena. Lut. lirkko kuitenkin toimittaa "kasteen" kolmella eri perusteella; eli uskoon tulon myötä, kirkkoon liittymisen myötä sekä kirkon jäsenen sylivauva "kastetaan".

 

Raamattu puhuu, että on yksi usko, yksi kaste. Raamattu ei muuten opeta mitään lapsikasteesta tai aikuisten kasteesta, vaan siitä vesikasteesta, jonka uskoontulleet saivat sekä vastaanottivat, uskoon tulonsa seurauksena Jumalan armosta.

Mihin nimeen kastetaan?

Apostolit kastoivat Herran Jeesuksen nimeen ja kaikissa apostolien teoissa esiintyvissä kastekohdissa käytäntö on aina sama. Onko tässä nyt ristiriita Jeesuksen ja apostolien välillä, kun Matt 19:28:ssa on Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen? Ei tässä ole mitään ristiriitaa. Apostolit toteuttivat Herran Jeesuksen Kristuksen käskyn kastamalla uskoontulleet Herran Jeesuksen nimeen. Koska Raamatussa on näin käytännössä kastettu, ja kaikissa apostolien tekojen kaste kohdissa, missä on maininta jonkun nimeen kastamisesta, niin se on poikkeuksetta Herran Jeesuksen nimeen, niin sen tähden on oikein kastaa Herran Jeesuksen nimeen. Tämä kaste Herrran Jeesuksen nimeen ei ole Branhamilaisuutta niin kuin jotkut asian ymmärtävät, vaan Raamatullisuutta. Itse en kannata Branhamilaisuutta, enkä epäraamatullista Jeesus yksin oppia, joka on harhaoppi.

 

Historia todistaa, että Roomassa vuonna 303 jKr keisari Diocletian määräsi monia kristittyjen kirjoja poltettavaksi. Kirjojen joukossa oli myös varhaisia UT:n käsikirjoituksia. Varhaisin muoto Matt 28:19 on n.300- luvun lopulta tai 400- luvulta. Varhaisimpia käsikirjoituksia ei ole olemassa Matteuksen evankeliumista. Kirkkohistorioitsija Eusebius siteeraa monta kertaa kirjoituksissaan Matt 28:19 kohtaa näin; "Menkää ja tehkää kaikista kansoista opetuslapsia minun nimeeni." Eusebiuksen kirjoitukset ovat 300-luvulta. Meillä ei ole tällä hetkellä näyttää yhtäkään käsikirjoitusta Matteuksen lopusta, jossa olisi Eusebiuksen siteeraama siteeraus. Kaikissa olemassa olevissa käsikirjoituksissa on kaste Isä ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen Matt 19:28:ssa. Kun meillä ei ole yhtään käsikirjoitusta, jossa olisi kirjoitettu Jeesuksen nimeen, niin en halua yrittää todistella Raamatun opetusta historian todistuksella, enkä siten uskalla kumota tuota Matt 19:28:ssa olevaa kohtaa. Joten minulle riittää Raamatun opettama yksi kaste uskoontulon jälkeen, vaikka se olisi tehty Matt 19:28:n mukaisesti, vaikka itse kastankin Herran Jeesuksen nimeen. Minusta Raamattu apostolien teoissa itse todistaa sen, että kaste suoritetaan Jeesuksen nimeen, Raamatun oman todistuksen pitäisi riittää tässä asiassa. Kol 3:17 Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa. Raamatun oma todistus on myös, että kaikki minkä teemme sanalla ja työllä tulisi tehdä Herran Jeesuksen nimeen. Minä itse kastan Herran Jeesuksen nimeen ja tiedän myös monia, jotka kastavat Jeesuksen nimeen. Apostolit noudattivat Jeesuksen lähetyskäskyä ja saarnasivat evankeliumia ja kastoivat uskoon tulleet Jeesuksen nimeen, kyllä tämän tulee riittää jokaiselle todisteeksi, että kaste Herran Jeesuksen nimeen on pätevä ja Raamatullinen.

 

Tärkein asia on kuitenkin uskon syntyminen Kristukseen, josta seuraa vesikaste

Perhekunta kasteet

Maanjäristyksen jälkeen vanginvartija aikoi surmata itsensä, koska luuli vankien karanneen. Paavali huutaa ettei hän tappaisi itseään, koska he kaikki olivat vielä vankilan sisällä. Valoa pyytäen vanginvartija juoksi sisälle ja lankesi vavisten Paavalin ja Silaan eteen. Vanginvartija vei heidät ulos ja sanoi mitä pitää minun tekemän, että minä pelastuisin ? Niin he sanoivat hänelle usko Herraan Jeesukseen niin sinä pelastut sekä myös sinun perhekuntasi. Sen jälkeen he menivät vanginvartijan kotiin ja puhuivat Jumalan sanaa hänelle ja kaikille, jotka olivat kokoontuneet taloon. Ja sitten vanginvartija ja hänen omaisensa kastettiin.

Vanginvartija vei kasteen jälkeen Paavalin ja Silaan asuntoonsa ja tarjosi heille aterian ja riemuitsi siitä, että hän ja koko hänen perheensä oli tullut Jumalaan uskovaksi. Vanginvartija ja koko hänen perheensä kuulivat julistetun sanan ja tulivat uskoon ja kastettiin. Järjestys on taas sama, ensin sanan julistus sitten usko ja sen jälkeen sitten kaste.

Synagoogan esimies Krispus ja koko hänen perheensä uskoivat Herraan Jeesukseen ja myöskin monet korinttolaiset, jotka olivat kuulemassa Jumalan sanaa uskoivat ja kastettiin. Järjestys on taas oikea, ensin sanan julistus sitten uskoontulo ja sen jälkeen kaste. Lapsikasteen kannattajat opettavat, että ihminen, joka on lapsena kastettu, kun hän sitten tulee uskoon ja menee uskovien kasteelle, niin se on ihmisteko ja armosta pois lankeaminen. Raamattu opettaa kuitenkin aivan päinvastoin. Ihminen, joka tekee parannuksen ja tulee uskoon, meneekin kasteelle Jumalan armosta, Hänen sanansa selvän opetuksen mukaan. Tämä on suurta Jumalan armoa, että ihminen voi ja saa tehdä, niin kuin Raamattu opettaa. Lapsikaste se vasta onkin ihmisteko, kun opetetaan lapsikasteen liittävän seurakuntaan, niin siitä seuraa pakkoliittäminen, ilman ihmisen omaa valintaa. Tämä jos mikä on ihmisteko, kun kirkon pappi kastaa pienen lapsen ”väkisin”, ilman lapsen henkilökohtaista uskonratkaisua.

Onhan Raamatun opetus selvä siitä, että ilman uskoa on mahdotonta olla otollinen Jumalalle; Hebr 11:6; Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Raamattu edellyttää Hänen luokseen tulevalta henkilökohtaista uskoa Jumalaan. Tämä sulkee pois kaikki kirkolliset traditiot esim. lapsikasteen suorittamisen, koska Jumalan luokse tulevalla tulee olla omakohtainen usko.

Ympärileikkaus

VT.n järjestyksen mukaan luonnollisen syntymän kautta liitettiin Jumalan seurakuntaan eli Israeliin Aabrahamin uskon kautta, jonka merkki oli lihan ympärileikkaus. UT:n järjestyksessä synnytään Hengen kautta Jumalan seurakuntaan Jeesuksen uskon kautta, jonka merkki on sydämen ympärileikkaus, joka on Jumalan rakkauden vuodattaminen uskovan sydämeen Pyhän Hengen kautta.

 

Älkäämme enää palatko vanhan lakiliiton orjuuteen, vaan olkaamme uuden liiton järjestyksen mukaisia uskovia. Vanhassa liitossa ei ole enää pelastusta synneille, vaikka tehtäisiin mitä ja minkälaisia rituaaleja tahansa. Tämä onkin yksi vakava ja paha harhaoppi, että opetetaan lapsikasteen pelastavan. Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen evankeliumi synnyttää synnintunnon ja saa ihmisen tekemään parannuksen ja hän uskon kautta Jeesukseen pelastuu. Jos ympärileikkaus on kasteen vastine UT:ssa niin silloin vain miehet kastettaisiin 8 päivän päästä muttei naisia. Kolmanneksi Aabraham sai ympärileikkauksen merkin uskonvanhurskauden sinetiksi. UT:ssa saa uskon kautta luvatun Hengen ja uskoon tultuamme on meihin pantu luvattu Pyhän Hengen sinetti.

 

2 KOR 1:22; joka myös on painanut meihin sinettinsä ja antanut Hengen vakuudeksi meidän sydämiimme.

 

EF 4:30 Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka.

 

ROOM 2:29; oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.

 

KOL 2:11-12: ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella: ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista.

Sylivauvakasteen kannattajat koittavat siis opettaa, jota ympärileikkaus on vesikasteen esikuva. Kristuksessa olemme myös ympärileikatut, mutta emme käsintehdyllä ympärileikkauksella (vesikaste suoritetaan ihmiskäsin), vaan lihan poisriisumisella Kristuksen ympärileikkauksella, jossa olemme haudatut Hänen kanssaan kasteessa.

Room 8:13 Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.

 

Pyhä Henki kastaa meidän lihamme kuolemaan eikä kastevesi.

 

Kristuksen ympärileikkaus tehdään ilman käsintehtyä leikkausta eli sitä ei tehdä enää lihaa ympärileikkaamalla eikä vesikasteessa, jossa ihmiskäsin upotetaan veden alle. Mutta Pyhän Hengen ympärileikkaus tehdään ilman ihmiskättä, sillä tuon leikkauksen suorittaa Jumala Pyhän Hengen kautta.

 

Room 4:11 Ja hän sai ympärileikkauksen merkin sen uskonvanhurskauden sinetiksi, joka hänellä oli ympärileikkaamatonna, että hänestä tulisi kaikkien isä, jotka ympärileikkaamattomina uskovat, niin että vanhurskaus heillekin luettaisiin;

 

Ef 1:13 Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti,

 

Gal 3:14 että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.

 

Aabraham sai Jumalalta uskonvanhurskauden sinetiksi merkin eli ympärileikkauksen. Uudessa liitossa saadaan uskon kautta myös luvattu sinetti eli Pyhä Henki. Uuden liiton ympärileikkauksen sinetti eli merkki ei siis ole vesikaste, vaan Pyhä Henki uskovan sydämessä.

 

Ympärileikkaus näyttääkin vastaavaan uudestisyntymistä ja Pyhän Hengen sinettiä eli merkkiä, joka on meidän sydämessämme, niin kuin ympärileikkauskin oli VT:ssa merkki lihassa. VT:ssa ympärileikkaus suoritettiin ihmiskäsin, mutta UT:ssa Kristuksen ympärileikkaus tehdään ilman ihmiskättä, koska liha pois riisutaan Kristuksen ympärileikkauksella. Kristuksen ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä eli Hengellä kuolettakaa lihan teot, niin te saatte elää vanhurskasta elämää. Ympärileikkaus ei vastaa UT:ssa kastetta niin kuin olemme tutkineet.

 

Vedestä ja Hengestä syntyminen

Joh 3:1-7; Mutta oli mies, fariseusten joukosta, nimeltä Nikodeemus, juutalaisten hallitusmiehiä. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle: "Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa." Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa". Nikodeemus sanoi hänelle: "Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?" Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.

Tämän Raamatun kohdan luterilainen kirkko opettaa tarkoittavan, että vesi tarkoittaa kastetta ja Henki Pyhää Henkeä ja lapsikasteessa sitten lapsi saa Pyhän Hengen. Joka ei synny Hengestä tarkoittaa kyllä Pyhää Henkeä, mutta tämä vesi ei tarkoita lapsikastetta. Vesi on kreikaksi hydor ja kasteella on omat sanat, jotka ovat baptidzo ja baptisma. Nämä sanat Baptidzo ja hydor on Raamatussa selvästi erotettu toisistaan, eikä niitä sotketa keskenään. Kun UT:ssa puhutaan kasteesta, siitä käytetään aina sanaa baptisma, eikä hydor, joka tarkoittaa vettä. UT käyttää sanaa baptidzoo vain näissä seuraavissa merkityksissä. Ne jotka ovat tulleet uskoon tuli kastaa upottamalla veteen ja ne jotka ovat tulleet uskoon heidät kastetaan Pyhällä Hengellä ja tulella. Jumala itse on Raamatussa elävän veden lähde ja Raamattu opettaa Jumalan sanan olevan Henki ja elämä. Raamattu opettaa myös elävän veden virtaavan niiden sisimmässä, jotka uskovat Jeesukseen niin kuin Raamattu sanoo. Tämä elävän veden virta on Pyhä Henki.

Joh 3:5:ssä on kysymyksessä ns. parallelismirakenne, jossa asia sanotaan eri sanoin peräkkäisissä lauseissa tai yhdessä lauseessa. Nikodeemus tuli yöllä Jeesuksen luokse ja sanoi: "Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa." Jeesus vastasi sanomalla: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa". Nikodeemus ihmettelee ja vastaa: "Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?" Nikodeemus ei ymmärtänyt millaista syntymää Jeesus tarkoitti, vaan hän sotki sen luonnolliseen syntymään. Jeesuksen vastaus kuuluu: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä". Jeesus vastasi, että ensin tulee syntyä luonnollisesti (mikä lihasta on syntynyt, on liha), joka tarkoitti vettä ja Hengestä syntyminen on uudestisyntyminen. Sitten Jeesus vielä sanoo, että mikä lihasta syntynyt on liha, eli vedestä syntyminen ja mikä Hengestä syntynyt on henki. Jeesus selitti jakeessa 6 mitä tarkoittaa vedestä ja Hengestä syntyminen, sillä Hän sanoi että lihasta syntynyt on liha ja Hengestä syntynyt on henki. Jos olisi ollut kysymyksessä vesikaste, niin Jeesus olisi sen tuossa jakeessa 6 varmasti sanonut, eikä puhunut mitään lihasta syntymisestä.

Kun Jeesus Kristus sanoi:

"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä".

Herra Jeesus Kristus sanoi että tulee syntyä vedestä ja Hengestä, että voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Heti tämän jälkeen Herra Jeesus selventää Nikodeemukselle mitä Hän tarkoittaa. Mikä on lihasta syntynyt on liha, joka tarkoitti vedestä syntymistä, eli luonnollista syntymää. Tämän jälkeen Herra Jeesus sanoi, että mikä on Hengestä syntynyt on henki. Nikodeemus luuli, että hän juutalaisena pääsee sisälle Jumalan valtakuntaan, koska hän on syntynyt Israelin kansaan ja ympärileikattu kahdeksan päivän ikäisenä. Herra Jeesus sanoi Nikodeemukselle, että lihasta syntyminen ei riitä, vaan tarvitaan Hengestä syntyminen (uudestisyntyminen), että voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.

Miksi Jeesus käytti luonnollisesta syntymisestä sanontaa vesi? Raamattu opettaa, että luotu maailma ja kaikki mitä siinä on, on rakennettu veden kautta:

2 Piet 3:5 Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta.

Tämän tähden Herra Jeesus käytti luonnollisesta syntymästä sanontaa vedestä syntyminen.

Jaak 1:18 Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset.

Synnytys Jumalan lapseksi tapahtuu sanan kautta Pyhässä Hengessä, ei kastevedessä, eikä luonnollisen syntymän kautta.

Nikodeemus oli tottunut siihen, että luonnollisen syntymän jälkeen israelilainen poikavauva ympärileikattiin merkiksi Jumalan kansaan kuulumisesta. Samoin Nikodeemus ajatteli ymmärtävänsä, että israelilainen on pelastettu ja matkalla Jumalan valtakuntaan. Ja varmasti hämmästeli sitä, että kun on jo kerran synnytty Jumalan omaksi, niin eihän enää tarvitse uudestaan mennä kohtuun ja syntyä. Ja tähän Jeesus toi opetuksen, että luonnollisen syntymän lisäksi tarvitaan uudestisyntyminen Hengestä. Luonnollinen syntymä ei kuitenkaan ole uudestisyntyminen, eikä luonnollisen syntymän kautta pelastu ja pääse Jumalan valtakuntaan, vaan tulee tehdä parannus ja uskoa Herraan Jeesukseen, jolloin Jumala uudestisynnyttää ihmisen Pyhän Hengen kautta.

Tämä Hengestä syntyminen tapahtuu sanan kautta, mutta luonnollinen veden kautta, mutta tietenkin molemmat tarvitaan, että pääsee Jumalan valtakuntaan. Sillä ilman luonnollista syntymää ei ole olemassaoloa eikä tarvetta uudestisyntymiselle. Se joka lihasta syntyy, syntyy veden kautta, sillä myös Raamattu opettaa, että luotu maailma ja kaikki mitä siinä on, on rakennettu veden kautta: 2 Piet 3:5 Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta.

Raamattu opettaa että tämä luonnollinen maailma on luotu (syntynyt) veden kautta. Siksi Jeesus Kristus sanoi että tarvitaan vedestä ja Hengestä syntyminen Nikodeemukselle, joka ihmetteli että eihän hän enää voi syntyä uudestaan äitinsä kohtuun. Vedestä syntyminen tarkoittaa lihasta syntymistä, eli luonnollista syntymistä tähän maailmaan ja Hengestä syntyminen uudestisyntymistä Sanan ja Hengen kautta.

Tämä luonnollinen syntymä ei riitä taivasten valtakuntaan, vaan tarvitaan parannus ja usko Jeesukseen, että voi syntyä Hengestä. Kukaan ei voi kuitenkaan syntyä Hengestä ellei ole ensin syntynyt lihasta tähän maailmaan. Kukaan ei uudestisynny luonnollisen syntymän kautta, eikä vesikasteen kautta, vaan parannuksen teon jälkeen Jumalan sanan voimasta Pyhän Hengen kautta. Joh 3:5 olevat sanat jos joku ei synny vedestä ei tarkoita vesikastetta eikä kohdussa olevaa lapsivettä, vaan luonnollista syntymää, eli lihasta syntymistä, kun ihminen syntyy tähän maailmaan.

Uudestisyntyminen tapahtuu ihmiselle, kun hän tunnustaa syntinsä ja uskoo Herraan Jeesuksen ja sen merkiksi Jumala kastaa hänet Pyhällä Hengellä, jossa uskova saa Pyhä Hengen sinetin sydämeensä. Uudestisyntyminen on siis hengellinen tapahtuma, ei luonnollinen. Vesi ei uudestisynnytä, vaan Jumalan sana Pyhä Hengen kautta: Jaak 1:18 Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset.

Nikodeemus ei ymmärtänyt Jumalan lapseksi syntymistä (uudesti ylhäältä syntymistä), siksi hän ihmetteli, että kuinka ihminen voisi mennä takaisin äitinsä kohtuun. Jeesus vastasi selkeästi Nikodeemukselle, että tulee syntyä sekä vedestä (luonnollinen syntymä) ja Hengestä päästäkseen Jumalan valtakuntaan. Tämä vedestä syntyminen todellakin tarkoittaa luonnollista syntymistä tähän maailmaan. Raamattu ei opeta vesikasteen uudestisynnyttävän ihmistä eikä olevan edes tekijä, joka uudestisynnyttää, sillä Pyhä Henki synnyttää uskon ja uudestisyntymisen ihmisen sydämeen evankeliumin sanan kautta. Uskova ottaa vesikasteen uskoontulon jälkeen kun on jo uudestisyntynyt. Pelkkä luonnollinen syntymä ei riitä pelastukseen ja pääsemiseen Jumalan valtakuntaan, koska siihen tarvitaan uudestisyntyminen ylhäältä.

Kertaus on opintojen äiti:

Jeesus puhui uudestisyntymisestä Nikodeemukselle. Jeesus sanoi että ihmisen tulee uudestisyntyä voidakseen nähdä ( ja päästä) Jumalan valtakunnan. Nikodeemus ihmetteli kuinka lapsi voi palata takaisin syntymään äitinsä kohtuun. Sen jälkeen Jeesus sanoi, että jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Tämän jälkeen Jeesus selittää mitä tarkoittaa vedestä ja Hengestä syntyminen. Hän sanoo ensin, että mikä on lihasta syntynyt on liha ja mikä Hengestä on syntynyt on henki. Eli Jeesus ei mainitse vesikastetta, vaan luonnollisen syntymän ja sitten sen jälkeen Jeesus mainitsee Hengestä syntymisen. Jos Jeesus olisi tarkoittanut vedellä vesikastetta olisi Hän sen varmasti kertonut, koska jakeessa kuusi Hän kertoo mitä jae 5 tarkoittaa. Tietenkin ensin tulee syntyä lihasta ja sen jälkeen Hengestä, että voi päästä Jumalan valtakuntaan. Ja sitten jakeessa 7 Jeesus puhuu uudestisyntymisestä, jossa Hän vertaa uudestisyntymää tuulen huminaan, jonka voi kuulla sekä myös nähdä esim. puiden lehtien liikkuessa tuulen mukaan. Ja näin Jeesus sanoo, että tapahtuu Hengestä syntyminen. Mutta vesikasteesta Jeesus ei kyllä mitään tuossa opettanut.

Juutalaisessa ja rabbiinisessa opetuksessa oli yleistä, että Raamatun opetus tapahtui suullisesti ja sen tähden asian ymmärtämisen ja muistamisen kannalta oli tärkeä kertauksen korostaminen, jota kutsutaan parallelismiksi. Raamattu on Jumalan henkeyttämä kirja, johon Jumala itse on tallettanut ns. parallelismi rakenteen. Siksi myös Jeesus puhui siis ihan ymmärrettävästi, ja näin Raamatullinen ilmoitus on yhtäpitävä kaikkien kohtien kanssa. Sillä ihminen pelastuu Raamatun opetuksen mukaan sillä hetkellä kun tekee parannuksen ja uskoo evankeliumin Jeesuksesta Kristuksesta.

Isossa Raamatun Tietosanakirjassa (IRT. 1975. osa III palsta 7298) on asiasta seuraavasti:

“Parallelismus membrorum. kerto, saman asian toistaminen eri sanoin kahdessa tai useammassa peräkkäisessä säkeessä (esim. Ps 1:1)”.

Samanlainen parallelismi rakenne esiintyy myös Jesajan kirjassa luvussa 43:

Sillä minä vuodatan vedet janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan Henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun vesojesi päälle, Jes 44:3

Tässä Jesajan kirjan kohdassa vesi samaistetaan Jumalan Pyhään Henkeen. Sama asia sanotaan kahdella eri tavalla ja sanoilla, mutta kuitenkin puhutaan yhdestä ja samasta asiasta. Tässä kohdassa vesi tarkoittaa Jumalan Henkeä.

Raamattu itse opettaa, että sanan kuulo uudestisynnyttää ja parannuksen teon jälkeen sitten vasta mennään kasteelle. Parannuksen teko tarkoittaa uskon vastaanottamista, jonka jälkeen Jumala puhdistaa ihmisen sydämen uskolla Pyhän Hengen ja Sanan kautta. Seuraavat Raamatun kohdat osoittavat Raamatullisen järjestyksen eli ensin sanan kuulo, jonka kautta tapahtuu uudestisyntyminen ja sen jälkeen vesikaste.

Jaak 1:18 Tahtonsa mukaan Hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset.

1 Piet 1:23: te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta.

Vesikaste ei uudestisynnytä ihmistä, vaan Jumalan sanan kuulemisen kautta ihminen tulee uskoon, eli uudestisyntyy ja vasta sen jälkeen Raamatullisen järjestyksen mukaan, tulee kaste. Uudestisyntyminen ja vesikaste ovat kaksi eri asiaa. Pyhä Henki synnyttää ihmisessä uskon Jumalan sanan kautta, jonka jälkeen vastaanotetaan vesikaste. Jeesus ei sotkenut keskenään taivaallisia koordinaatteja ja ihmisten perinnäissääntöjä. Ihmisillä on taipumus sotkea keskenään Jumalan sana ja ihmisten perinnäissäännöt. Mutta, ei ihminen silti pysty muuttamaan Jumalan sanan totuutta, joka on ja pysyy niin kuin se on kirjoitettu.

Room 10:17; Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.

Gal 3:14 että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.

Joh 6:63 Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä.

2 Kor 3:6 joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi

Vesi Raamatun kielessä

Raamatun kielessä vesi kuvaa Jumalaa ja Pyhää Henkeä sekä Jumalan sanaa. Jos emme ymmärrä Raamatun kieltä, niin silloin ajaudumme järjellä yhdistelemään asioita ja joudumme luomaan järkeisopin. Mutta kiitos Herralle, sillä jokainen, joka todella tahtoo tulla tuntemaan totuuden saa tulla totuuden, koska Pyhä Henki avaa kirjoituksia sekä johdattaa uskovaa kohti syvempää totuuden tuntemista.

Jer 2:13 Sillä minun kansani on tehnyt kaksinkertaisen synnin: minut, elävän veden lähteen, he ovat hyljänneet, ja ovat hakanneet itselleen vesisäiliöitä, särkyviä säiliöitä, jotka eivät vettä pidä.

Jumala, joka on Henki on elävän veden lähde.

Jer 17:13 Israelin toivo, sinä Herra! Kaikki, jotka sinut hylkäävät, joutuvat häpeään. "Jotka minusta luopuvat, ne kirjoitetaan tomuun. Sillä he ovat hyljänneet elävän veden lähteen, Herran."

Joh 4:8-14 Niin tuli eräs Samarian nainen ammentamaan vettä. Jeesus sanoi hänelle: "Anna minulle juoda". Sillä hänen opetuslapsensa olivat lähteneet kaupunkiin ruokaa ostamaan. Niin Samarian nainen sanoi hänelle: "Kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta, samarialaiselta naiselta?" Sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: ’Anna minulle juoda’, niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä." Nainen sanoi hänelle: "Herra, eipä sinulla ole ammennusastiaa, ja kaivo on syvä; mistä sinulla sitten on se elävä vesi? Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä, hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa?" Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään".

Mitä vettä Jeesus tässä tarkoitti? Joh 7:37-39 on vastaus siihen mikä on tämä vesi. Joka uskoo Jeesukseen niin kuin Jumalan Sana sanoo, niin hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat. Jeesus sanoi elävän veden virran olevan Pyhä Henki. Vedellä on siis Raamatun kielessä myös merkitys Jumalan Henki. Jeesus myös sanoi, että ne jotka uskovat Jeesukseen saavat Pyhän Hengen. Eli vain uskon kautta Jeesukseen saadaan Pyhä Henki.

Vesi on tässä Pyhä Henki, joka puhdistaa sanan kautta ihmisen sisimmän.

Joh 7:37-39 Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat." Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu.

Raamattu ei sekoita eikä sotke Uuden Liiton Uskon järjestystä, joka on ensin uskoontulo ja sitten vasta kaste. Raamattu käyttää myös vettä kuvaamaan Pyhää Henkeä ja Hengen toimintaa. Elävän veden virta on Pyhä Henki. Raamattu käyttää vesikasteesta sanaa baptisma, eikä vesi.

Ystäväni sekä veljeni ja sisareni voit nyt turvallisesti käydä Raamatullisella uskovien kasteella. Niin vesikasteessa kuin muissakin Raamatun opetuksissa on kysymys siitä, että mitä Raamattu opettaa siitä. Eli kysymys kasteesta ei ole vähäpätöinen, vaan Raamatun opetukseen kuuluva asia, tosin uskon alkeisiin kuuluva, mutta jos perusteet eivät ole vielä kunnossa, niin kyllä silloin tarvitaan tarkennusta sekä perustuksen päivittämistä ajantasalle sekä yhtäpitäväksi Raamatun opetuksen kanssa. Muistamme myös kuinka veljemme Apollos sai kasteopetusta, jonka seurauksena hänetkin sitten kastettiin. Joten etsitään Jumalan tahtoa niissä asioissa, jotka koskevat Hänen sanaansa. Jos koet, että haluat mennä kasteelle, niin voit yhteyttä minuun e-mailini kautta ja asia järjestetään. Voit asua missä päin suomea tahansa, sillä eri puolella Suomea asuu veljiä, jotka ovat valmiita kastamaan sinut.

 

 

Petrin yhteystiedot:
Anna palautetta
 


Jumalan siunausta sinulle ystäväni!

 

 

Petri Paavola

Lähteet:

 

33/38 Raamattu

King James Version
Online Bible Lexicon
Strong's Lexicon

 

 


 


 

 

Petri Paavola

 

 

 

 

eXTReMe Tracker