Jehovan todistajien opetus Raamatun valossa

 

YLIENKELI MIIKAEL

 

Jehovan todistajien opetus:

 

Ppkr, s. 34. Antikristus

Määritelmä: Antikristus merkitsee Kristusta vastaan tai hänen ase­mestaan. Nimitys soveltuu kaikkiin, jotka kieltävät sen mitä Raa­mattu sanoo Jeesuksesta Kristuksesta, kaikkiin, jotka vastustavat hänen Valtakuntaansa, ja kaikkiin, jotka kohtelevat huonosti hänen seuraajiaan. Se sisältää myös yksilöt, järjestöt ja kansat, jotka väit­tävät valheellisesti edustavansa Kristusta tai jotka väärin katsovat olevansa Messiaan asemassa.

 

Ppkr .s.96. Onko Jeesus Kristus sama persoona kuin ylienkeli Miikael?

Miikaelin nimi esiintyy Raamatussa vain viisi kertaa. Tätä ni­meä kantavan loistavan henkipersoonan sanotaan olevan “yksi ensimmäisistä enkeliruhtinaista”, “se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun [Danielin] kansasi lasten suojana”, ja “ylienkeli”. (Dan. 10:13; 12:1; Juud. 9, KR) Miikael merkitsee ‘Kuka on Ju­malan kaltainen?’ Tuo nimi ilmeisesti osoittaa Miikaelin olevan se, joka ottaa johdon Jehovan suvereenisuuden kannattamisessa ja Jumalan vihollisten tuhoamisessa.

 

1. Tessalonikalaiskirjeen 4:16:ssa (KR) Jeesuksen Kristuksen käskyä ylösnousemuksen alkamiseksi kuvaillaan “ylienkelin ää­neksi”, ja Juudaan 9 sanoo ylienkelin olevan Miikael. Olisiko so­pivaa verrata Jeesuksen käskyhuutoa kenenkään sellaisen huu­toon, jolla on vähemmän valtaa? On siis järkevää, että ylienkeli Miikael on Jeesus Kristus. (On kiinnostavaa, ettei ilmausta “ylienkeli” esiinny koskaan Raamatussa monikossa, mikä ilmai­see, että on vain yksi ylienkeli.)

 

Ilmestyksen 12:7—12 sanoo, että Miikael ja hänen enkelinsä kävisivät sotaa Saatanaa vastaan ja heittäisivät hänet ja hänen pahat enkelinsä taivaasta samassa yhteydessä, kun Kristukselle annetaan kuninkaallinen valta. Jeesuksen kuvaillaan myöhem­min johtavan taivaan sotajoukkoja sodassa maailman kansoja vastaan. (Ilm. 19:11—16) Eikö ole järkevää, että Jeesus olisi myös se, joka ryhtyy toimiin sitä vastaan, joka kuvaillaan “tämän maailman hallitsijaksi”, Saatana Panettelijaa vastaan. (Joh. 12:31) Danielin 12:1 yhdistää sen, että ‘Miikael nousee’ toimi­maan vallassaan, siihen “ahdistuksen aikaan, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen ai­kaan asti”. Epäilemättä se sopisi yhteen sen kanssa, mitä kansat kokevat, kun Kristus ryhtyy taivaallisena teloittajana toimintaan niitä vastaan. Todisteet osoittavat siis, että Jumalan Poika tun­nettiin Miikaelina ennen maan päälle tulemistaan ja tunnetaan sillä nimellä myös hänen palattuaan taivaaseen, jossa hän asuu Jumalan kirkastettuna henki-Poikana.

 

 

 

 


 

 

 

Raamattu:

 

Joh 8: 24-25:  Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne." Niin he sanoivat hänelle: "Kuka sinä olet?" Jeesus sanoi heille: "Juuri se, mitä minä puhunkin teille.

 

Jeesus sanoi ihmisten kuolevan synteihinsä siksi, että he eivät usko Jeesusta siksi kuka Hän on. Paavali kertoi kuningas Agrippalle totuuden siitä miten ihminen pelastuu Jumalan lapseuteen:

 

Apt 26:17-20:  Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö minä sinut lähetän  avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun (Jeesukseen) synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.'Sentähden, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä,vaan saarnasin ensin sekä Damaskon että Jerusalemin asukkaille, ja sitten koko Juudean maalle ja pakanoille parannusta ja kääntymystä Jumalan puoleen, ja että he tekisivät parannuksen soveliaita tekoja.

 

Se joka ei usko Jeesusta, siksi kuka Hän on, kuolee siis synteihinsä. JT:t opettavat Jeesuksen olevan ylienkeli Miikael. Seuraavaksi katsomme Raamatun opetuksen ylienkeli Miikaelista.

 

1 Tess 4:16:  Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin

 

Tämä jae opettaa, että Herra Jeesus on tuleva alas taivaasta, ja tämän tapahtuman kunniaksi ylienkeli puhaltaa pasuunaan. Eli kysymyksessä on kaksi eri henkilöä Jeesus ja ylienkeli Miikael.

 

Juud 1:9  Mutta ei ylienkeli Miikaelkaan, kun riiteli ja väitteli perkeleen kanssa Mooseksen ruumiista, rohjennut lausua herjaavaa tuomiota, vaan sanoi: "Rangaiskoon sinua Herra!"

 

Tämän kohdan opetus on, että ylienkeli sanoi perkeleelle: ”Rangaiskoon sinua Herra!” Tämä Herra tarkoittaa samaa Herraa eli Jeesusta, joka on kysymyksessä 1 Tess 4:16:n jakeessa olevasta Herrasta Jeesuksesta (kyrios), joka laskeutuu taivaasta alas. Ppkr tunnusti sen, että 1Tess 4:16:n Herra on sama kuin Jeesus. Joten Jeesus ja ylienkeli Miikael on kaksi eri asiaa.

 

Hebr 1:1-8:  Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta,  on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut  ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa, tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän. Sillä kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: "Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin"; ja taas: "Minä olen oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva minun Poikani"? Ja siitä, kun hän jälleen tuo esikoisensa maailmaan, hän sanoo: "Ja kumartakoot häntä kaikki Jumalan enkelit". Ja enkeleistä hän sanoo: "Hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulen liekiksi"; mutta Pojasta: "Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka.

 

Alussa Jumala loi maan ja taivaan, eli Isä ja Poika yhdessä loivat maan ja taivaan. Raamattu opettaa enkelien oleva luotuja ja ylienkelikin on luotu. Raamattu ei opeta, että Isä ja ylienkeli loivat maan ja taivaan, koska Jeesus on Jumalan Poika eikä ylienkeli Miikael. Jeesus on enkeleitä korkeampi ja Hänen nimensä on paljon jalompi kuin enkelien. Jumala ei ole koskaan sanonut kenellekään enkelille (sanonta sisältää myös ylienkelin, koska ylienkeli on myös enkeli) sinä olet minun Poikani. Mutta, Jeesukselle Isä on sanonut; Sinä olet Minun Poikani. Ylienkeli Miikael ja Jeesus ovat kaksi eri asiaa. Raamattu opettaa myös, että kaikkien enkelien (mukaan luettuna ylienkeli) on kumarrettava Jeesukselle. Eihän Jeesus voi itselleen kumartaa. Ylienkeli ja Jeesus ovat siis Raamatun opetuksessa selvästi kaksi eri asiaa.

 

Nyt olemme mielenkiintoisen asetelman edessä, koska Jeesus sanoi, että te hukutte, koska ette usko minua siksi, kuka Minä olen. Jos uskot Jeesuksen olevan vain ylienkeli, niin sinä kuolet synneissäsi, koska Jeesus on Jumalan poika eikä ylienkeli.

 

Sanansaattaja-Lähettiläs

 

Mal 3:1  Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton  enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot.

 

Edellä olevasta jakeesta perusteli kerran eräs JT minulle, että Jeesus on enkeli. Tämä jae kertoo meille sanansaattajasta, joka valmistaa tien Herralle eli Jeesukselle. Johannes Kastaja on tämä sanansaattaja ja liiton enkeli. Herra, joka äkisti tulee temppeliinsä on Jeesus Kristus.

 

VT:ssa on sana Malakh, joka tarkoittaa  joko Jumalan enkeliä tai ihmistä, joka toimii viestinviejänä, eli sanansaattajana. Malakh sanaa käytetään siis myös Raamatussa ihmisestä, joka toimii viestinviejänä, seuraavista Raamatun kohdasta tämä käy selvästi ilmi.

 

1 Moos 32:3 Sitten Jaakob lähetti sanansaattajat edellään veljensä Eesaun luo Seirin maahan, Edomin alueelle.

                                                         

Jakeessa sana sanansaattajat on hebreaksi malakh, joka merkitsee Jumalan enkeli, sanansaattaja.  Jaakob lähetti viestinviejän Veljensä Eesaun luokse. VT on täynnä samanlaisia kohtia missä sana malakh-enkeli tarkoittaa ihmistä viestinviejänä.

 

Mal 2:7  Sillä papin huulten pitää tallettaman tieto, ja hänen suustansa etsitään opetus; sillä hän on Herran Sebaotin sanansaattaja.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 eXTReMe Tracker