Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Aabrahamin usko

 

Roomalaiskirjeen 4 luku opettaa Aabrahamista ja kuinka Jumala vanhurskautti (julisti syyttömäksi) hänet uskon kautta, ei tekojen kautta. Roomalaiskirjeen neljäs luku opettaa tärkeän asian myös koskien Jumalan lupausta, että Aabraham oli perivä maailman (tulevan monen kansan isäksi), joka ei tullut hänelle eikä hänen siemenelleen lain kautta, vaan uskonvanhurskauden kautta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

 

Room 4:1 ¶ Mitä me siis sanomme esi-isämme Aabrahamin saavuttaneen lihan mukaan?

Apostoli Paavalin kysymys on osoitettu sen tähden, että Aabraham ei saavuttanut pelastusta ja vanhurskautusta (julistaa syyttömäksi) lihan tekojen tai lain tekojen kautta. Paavali tulee osoittamaan kirjeessään, että uskon kautta vanhurskautuminen oli olemassa jo ennen lain antamista. Tämä tarkoittaa sitä, että vanha testamentti opettaa uskon kautta vanhurskauttamista ennen lakiliiton antamista Israelin kansalle.

Room 4:2 Sillä jos Aabraham on teoista vanhurskautettu, on hänellä kerskaamista, mutta ei Jumalan edessä.

Jos Aabraham olisi vanhurskautettu (pelastunut ja julistettu syyttömäksi) tekojen kautta, niin hän voisi kerskata itsestään, mutta koska kukaan ei voi pelastua ja tulla vanhurskautetuksi omien tekojensa kautta (eikä lain kautta), niin siksi Paavali sanoi, ettei Aabraham voi kerskata Jumalan edessä.

Room 4:3 Sillä mitä Raamattu sanoo? "Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi".

Apostoli Paavali viittaa Raamatun kohtaan, joka sanoo: "Katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea". Ja hän sanoi hänelle: "Niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä". Ja Abram uskoi Herraan, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi, 1 Moos 15:5,6.

Jumala ei vanhurskauttanut (pelastanut ja julistanut syyttömäksi) Aabrahamia tekojen kautta, vaan vanhurskautti hänet uskon kautta, kun hän uskoi Jumalan lupaukseen siitä mitä Jumala sanoi. Kun Jumala puhui Aabrahamin kautta tulevasta siunauksesta, jonka kautta kaikki maan sukukunnat tulisivat siunatuksi, niin se tarkoitti, että juutalaisesta kansasta on syntyvä Messias ja Pelastaja, jonka kautta luvattu siunaus on tuleva. Herra Jeesus on kytketty Aabrahamille annettuun lupaukseen, sillä tavalla että Aabrahamin jälkeläisistä on tuleva siunaus kaikille kansoille, ja tämä siunaus on Messias Jeesus. Tällä tavalla Herra Jeesus on kytketty mukaan Aabrahamin uskosta vanhurskauttamiseen sekä lupaukseen siunauksesta kaikille kansoille.

Eräs todella tärkeä asia on syytä tuoda esille tässä kohtaa:

Jaak 2:

17 Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut.

18 Joku ehkä sanoo: "Sinulla on usko, ja minulla on teot"; näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon.

19 Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein; riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat.

20 Mutta tahdotko tietää, sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton?

21 Eikö Aabraham, meidän isämme, tullut vanhurskaaksi teoista, kun vei poikansa Iisakin uhrialttarille?

22 Sinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukana, ja teoista usko tuli täydelliseksi;

23 ja niin toteutui Raamatun sana: "Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi," ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi.

24 Te näette, että ihminen tulee vanhurskaaksi teoista eikä ainoastaan uskosta.

25 Eikö samoin myös portto Raahab tullut vanhurskaaksi teoista, kun hän otti lähettiläät luokseen ja päästi heidät toista tietä pois?

26 Sillä niinkuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut.

 

Moni voi ajatella, että onko Raamatussa ristiriita kun Raamattu puhuu ettei ihminen tule vanhurskaaksi tekojen kautta, eikä Jumala vanhurskauttanut Aabrahamia tekojen kautta, mutta Jaakobin kirje sanoo Aabrahamin tulleen vanhurskaaksi tekojen kautta. Tässä ei ole ristiriitaa, sillä Raamattu opettaa pelastumisesta ja vanhurskautumisesta kahdessa erilaisessa merkityksessä, jotka eivät ole ristiriidassa keskenään.

 

Jumala vanhurskautti (pelasti ja julisti syyttömäksi) Aabrahamin uskon kautta, ilman tekoja, joka tarkoittaa että Jumala pelastaa ihmisen kadotuksesta iankaikkiseen elämään uskon kautta, ei tekojen kautta. Siksi Raamattu sanoo 1 Mooseksen kirjan 15 luvussa, että Jumalan vanhurskautti Aabrahamin kun hän uskoi Jumalan lupaukseen. Aabraham ei tehnyt tässä kohdassa minkäänlaista vanhurskasta tekoa, vaan pelkästään uskoi sen sanan minkä Jumala sanoi hänelle.

 

Jumala sanoi Aabrahamille: "Katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea" "Niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä". Raamattu sanoo, että kun Aabraham uskoi Herraan ja tähän lupaukseen, niin Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Tässä tapahtui sydämen uskon kautta vanhurskautuminen ilman tekoja. On huomattava se tärkeä asia, että lupaus koski Messias Jeesuksen kautta siunatuksi tulemista. Näin myös Aabraham vanhurskautettiin sydämen uskon kautta ilman tekoja. Aabraham ei pelastunut kadotuksesta iankaikkiseen elämään uskon tekojen kautta, vaan sydämen uskon kautta ilman tekoja.

 

Kun Jaakobin kirje sanoo Aabrahamin tulleen vanhurskaaksi uskon tekojen kautta, niin se tarkoittaa oikeamieliseksi tulemista uskon kautta Jumalaan. Oikeamielinen tarkoittaa sellaista kun uskova ihminen ojentautuu uskon kautta tekemään Jumalan tahtoa. Tämä on sama asia kuin pelastua synnin himoista ja haluista, jotka vaikuttavat maailmassa. Aabrahamin vanhurskaaksi tuleminen uskon tekojen kautta, ei tarkoita pelastumista kadotuksesta iankaikkiseen elämään, vaan uskon tekojen kautta oikeamieliseksi tulemista, joka tarkoittaa Jumalan tahdon tekemistä, synnin harjoittamisen sijaan.

 

Aabraham kulki samanlaisen tien kuin nykyajan uskova siinä mielessä, että hän pelastui kadotuksesta iankaikkiseen elämään sydämen uskolla. Sen jälkeen hän tuli vanhurskaaksi uskon tekojen kautta, joiden kautta hän ei ansainnut pelastumista kadotuksesta iankaikkiseen elämään, vaan toteutti Jumalan tahtoa synnin valintojen sijaan.

 

Usko ilman tekoja on kuollut tarkoittaa sitä, että kun Jumala armostaan pelastaa ihmisen, niin Jumala ei pelasta häntä jatkamaan synti elämän harjoittamista, vaan kutsuu ja antaa voiman tehdä hyviä tekoja. Hyvät teot eivät pelasta uskovaa kadotuksesta iankaikkiseen elämään, vaan pelastavat synnistä, joka vallitsee maailmassa sekä ne ovat Jumalan Pyhän Hengen vaikuttamia rakkauden ja totuuden tekoja, eli pyhityselämän hedelmää.

Room 4:4 Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta,

Ihminen joka luottaa lakiin ja omiin tekoihin ei voi saada Jumalan armoa. Pelastuminen uskon kautta Jeesukseen on Jumala pelastustie, jonka kautta Hän on sulkenut pois lihan tekojen ja lain tekojen tekemisen tien, eikä kukaan ihminen voi pelastua lihan tai lain tekojen kautta.

Room 4:5 mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi;

Ihminen joka ei luota omien tekojen tai lain vanhurskauttavan ja pelastavan häntä, pelastuu Jumalan armosta uskon kautta Herraan Jeesukseen ja näin Jumala lukee hänen uskonsa hänelle vanhurskaudeksi ja pelastukseksi.

Jumala vanhurskauttaa jumalattoman (syntisen) uskon kautta Jeesukseen, ei lain tekojen, ei omien tekojen, eikä uskonnollisten rituaalien (sakramentit ja perinnäissäännöt) kautta.

Room 4:6 niinkuin myös Daavid ylistää autuaaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja:

Apostoli Paavali siteraa Psalmia 32:

Psa 32:
1 ¶ Daavidin mietevirsi. Autuas se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty!
2 Autuas se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa ja jonka hengessä ei ole vilppiä!
.........
10 Jumalattomalla on monta vaivaa, mutta joka Herraan turvaa, häntä ympäröitsee armo.
11 Iloitkaa Herrassa ja riemuitkaa, te vanhurskaat, ja veisatkaa ilovirsiä, kaikki te oikeamieliset.

Daavid ymmärsi sen, että vanhurskautta ei voi saavuttaa tekojen kautta, koska uskossa oleminen on Jumalan armoa ja ihminen on vajavainen ja itsessään heikko syntiä vastaan.

Room 4:7 "Autuaat ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut ja joiden synnit ovat peitetyt!

Paavalin siteeraama Psalmi 32:1 autuas sana on hepreaksi esher, joka tarkoittaa siunattua ja onnellista. Ihminen, jonka synnit Jumala antaa anteeksi on siunattu ja onnellinen, koska Jumala peittää ja unohtaa hänen syntinsä. Raamatun opetuksen mukaan kun Jumala antaa ihmiselle anteeksi hänen syntinsä, niin Jumala pyyhkii pois ihmisen synnit, eikä Hän enää muista näitä syntejä. Jumala lupasi unohtaa anteeksiannetut synnit itsensä tähden, eli Jumalan oman hyvyyden ja armollisuuden tähden:

Jes 43:25 Minä, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista.

Miik 7:19 Hän armahtaa meitä jälleen, polkee maahan meidän pahat tekomme. Kaikki heidän syntinsä sinä heität meren syvyyteen.

Silloin kun ihminen tulee uskoon parannuksen teon (katumus, mielenmuutos ja ajatella toisin) ja uskon kautta Jeesukseen tai kun uskova lankeaa syntiin, mutta katuen tekee parannuksen, niin Jumala antaa synnit anteeksi, eikä muista niitä enää koskaan. Tämä tarkoittaa sitä, että syntejä jotka Jumala on antanut anteeksi ei ole enää olemassa Jumalan sydämessä.

Tämä on tärkeä ymmärtää ettemme kantaisi syyllisyyttä anteeksi annetusta synneistä. Jos Jumala on antanut synnit anteeksi, niin me emme saa muistella niitä syntejä, emme kaivella niitä syntejä, emmekä syyttää niillä synneillä ketään, koska niitä ei ole enää olemassa Jumalan sydämessä ja siksi niitä ei saa olla enää myöskään meidän sydämessämme, ei meitä itseämme vastaan, eikä muita vastaan.

Room 4:8 Autuas se mies, jolle Herra ei lue syntiä!"

Ihminen joka saa syntinsä anteeksi Jumalalta on siunattu ja onnellinen ihminen.

Room 4:9 ¶ Koskeeko sitten tämä autuaaksi ylistäminen ainoastaan ympärileikattuja, vai eikö ympärileikkaamattomiakin? Sanommehan: "Aabrahamille luettiin usko vanhurskaudeksi".

Rooman seurakunnassa oli epäselvyyksiä koskien juutalaisia ja pakanoita. Paavali sanoi koskeeko autuaaksi (siunatuksi) tuleminen ainoastaan ympärileikattuja (juutalaisia) ja eikö myöskin ympärileikkaamattomia (pakanoita)? Sen jälkeen Paavali sanoo, sanommehan Aabrahamille luettiin usko vanhurskaudeksi. Tämän kautta Paavali alkaa opettamaan, että Jumalan pelastus sekä vanhurskauttaminen tapahtuu Uudessa Liitossa uskon kautta, niin kuin myös Aabraham vanhurskautettiin uskon kautta, ei lain tekojen tai omien tekojen kautta.

Room 4:10 Kuinka se sitten siksi luettiin? Hänen ollessaanko ympärileikattuna vai ympärileikkaamatonna? Ei ympärileikattuna, vaan ympärileikkaamatonna.

Paavali opettaa, että Jumala vanhurskautti Aabrahamin uskon kautta kun hän oli vielä ympärileikkaamaton.

Room 4:11 Ja hän sai ympärileikkauksen merkin sen uskonvanhurskauden sinetiksi, joka hänellä oli ympärileikkaamatonna, että hänestä tulisi kaikkien isä, jotka ympärileikkaamattomina uskovat, niin että vanhurskaus heillekin luettaisiin;

Aabraham sai ympärileikkauksen merkin uskonvanhurskauden sinetiksi, joka hänellä oli ympärileikkaamattomana, niin että hänestä tulisi kaikkien isä, jotka uskovat ympärileikkaamattomina (pakanat), että heillekin luettaisiin vanhurskaus uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Aabrahamin ympärileikkaus oli uskonvanhurskauden sinetti, jonka hän sai kun hän uskoi Jumalan lupaukseen ollessaan itse ympärileikkaamaton. Ympärileikkaus oli myös liiton merkki Jumalan ja Aabrahamin välillä.

Room 4:12 ja että hänestä tulisi myöskin ympärileikattujen isä, niiden, jotka eivät ainoastaan ole ympärileikattuja, vaan myös vaeltavat sen uskon jälkiä, mikä meidän isällämme Aabrahamilla oli jo ympärileikkaamatonna.

Aabrahamista tuli myös ympärileikattujen (juutalaisten)  isä, niiden jotka eivät ole ainoastaan ympärileikattuja, vaan että he myös vaeltaisivat uskon kautta, joka Aabrahamilla oli jo kuin hän oli ympärileikkaamaton.

Tämän opetuksen kautta Jumala haluaa sanoa nimenomaan juutalaisille, että Aabraham ei ole uskon isä juutalaisille lain kautta, vaan uskonvanhurskauden kautta. Juutalainen ei voi turvata lakiin, sanoen olevansa Aabrahamin jälkeläinen pitäytymällä lakiin, koska Jumala vanhurskautti Aabrahamin uskon kautta, ei lain kautta. Tämän tähden myös juutalaisen tulisi turvautua uskossa Jeesukseen, ei pelkkään lakiin, koska laki ei pelasta, mutta Jeesus pelastaa. Kun ihminen turvautuu uskossa Messias Jeesukseen, niin hän oppii myös elämään Jumalan lain (opetuksen) mukaisesti Uuden Liiton perustukselta.

Juutalaiset eivätkä pakanat voi omia Aabrahamia itselleen, sillä Aabrahamista tuli isä, kaikkien niiden isä, jotka uskovat (Herraan Jeesukseen).  Jumala oli jo ennalta määrännyt, että niin juutalaiset kuin pakanatkin tulevat saamaan pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen, jonka esikuva oli Aabrahamin vanhurskauttaminen uskon kautta. Aabraham ei ole pelkästään juutalaisten isä, niin kuin yleisesti monet luulevat ja ajattelevat, sillä Raamatun opetuksen mukaan Aabraham on isä niin juutalaisille kuin pakanoillekin uskon kautta ja Uuden Liiton järjestyksen mukaan uskon kohde on Herra Jeesus, jonka kautta niin juutalaiset kuin pakanatkin voivat ainoastaan pelastua.

Room 4:13 Sillä se lupaus, että Aabraham oli perivä maailman, ei tullut hänelle eikä hänen siemenelleen lain kautta, vaan uskonvanhurskauden kautta.

Jumalan lupaus, että Aabraham oli perivä maailman tarkoittaa, että hänestä tulee monen kansan isä ja hänen kauttansa Herrassa Jeesuksessa tulee siunaus monille ihmisille. Aabrahamille annettu Jumalan lupaus ei tullut hänelle, eikä hänen siemenelleen lain kautta, vaan uskonvanhurskauden kautta.  Tämän tähden siunaus ja pelastus Herrassa Jeesuksessa tulee uskon kautta kaikille, ei lain kautta.

Room 4:14 Sillä jos ne, jotka pitäytyvät lakiin, ovat perillisiä, niin usko on tyhjäksi tehty ja lupaus käynyt mitättömäksi.

Jos Jumala ei olisi kumonnut vanhaa liittoa ja sen lakijärjestystä, niin silloin vanhurskaus olisi tullut lain noudattamisen kautta ja usko sekä Jumalan lupaus Aabrahamin kautta olisi tehty tyhjäksi. Koska Jumala oli antanut lupauksen Aabrahamille, niin siksi vain tiettyä aikaa varten annettu vanhan liiton järjestys oli voimassa vain siihen asti kun luvattu siemen, eli Herra Jeesus verensä ja kuolemansa kautta kumosi vanhan liiton ja asetti sen tilalle uuden ja paremman Liiton, jonka kautta Jumala pelastaa kaikki ihmiset kaikkialla, jotka uskovat Messias Jeesukseen. 

Room 4:15 Sillä laki saa aikaan vihaa; mutta missä lakia ei ole, siellä ei ole rikkomustakaan.

Laki saa aikaan vihaa tarkoittaa sitä, että lain kautta Jumala näyttää sitä mitä Hän vihaa ja Jumala vihaa syntiä:

Room 1:18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,

Laki saa aikaan vihaa, ei tarkoita sitä, että Jumalan lain tehtävä olisi vaikuttaa vihaa ihmisen sydämessä, vaan sitä, että Jumalan laki (opetus) näyttää sen kuinka Jumala vihaa syntiä, koska synti tuhoaa ihmisen.

Siellä missä ei ole Jumalan lakia, siellä ei ole rikkomustakaan tarkoittaa sitä, että siellä missä Jumalan lakia (opetus) ei pidetä esillä, niin siellä ei myöskään ihmiset voi tulla synnintuntoon, eikä pelastua uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Room 4:16 Sentähden se on uskosta, että se olisi armosta; että lupaus pysyisi lujana kaikelle siemenelle, ei ainoastaan sille, joka pitäytyy lakiin, vaan myös sille, jolla on Aabrahamin usko, hänen, joka on meidän kaikkien isä

Vanhurskauttaminen (pelastuminen ja syyttömäksi julistaminen) on uskon kautta, koska silloin se on armosta, ei tekojen kautta. Pelastuminen uskon kautta ja Jumalan antama lupaus Aabrahamille on varma ja lujalla perustuksella kaikille jotka uskovat, koska lupauksen antajana on Iankaikkinen Herra Jumala.

Lupaus on luja ja varma juutalaisille, jotka saivat Mooseksen kautta lain sekä pakanoille, jotka uskovat Herraan Jeesukseen, mutta niin juutalaisten kuin pakanoidenkin on uskottava Herraan Jeesukseen voidakseen pelastua Jumalan armosta.

Koska Jumala asetti Aabrahamin uskon isäksi (esikuva Jeesukseen uskomisesta), niin siksi kukaan ei voi pelastua lain kautta tai ilman lakia, vaan ainoastaan uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Room 4:17 ¶ -niinkuin kirjoitettu on: "Monen kansan isäksi minä olen sinut asettanut" -sen Jumalan edessä, johon hän uskoi ja joka kuolleet eläviksi tekee ja kutsuu olemattomat, ikäänkuin ne olisivat.

Paavali siteeraa Raamatun sanaa: 1 Moos 17:5 Niin älköön sinua enää kutsuttako Abramiksi, vaan nimesi olkoon Aabraham, sillä minä teen sinusta kansojen paljouden isän.

Aabraham uskoi Jumalaan, joka kykenee tekemään kuolleet eläviksi sekä kutsumaan olemattomat oleviksi. Mekin saamme uskoa samaan Jumalaan samalla tavalla kuin Aabraham uskoi Häneen.

Room 4:18 Ja Aabraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi, tämän sanan mukaan: "Niin on sinun jälkeläistesi luku oleva,"

Aabraham uskoi Jumalaan ja toivoi, vaikka ei toivoa ollut tulevansa monen kansan isäksi Jumalan lupauksen mukaan: Niin on sinun jälkeläistesi luku oleva. Usko ja toivo liittyvät yhteen, sillä toivon kautta ihminen odottaa jonkun asian muuttuvan todeksi. Usko kantaa toivoa, sillä se mitä toivoo ja odottaa, joka ei ole vielä toteutunut tulee toteutumaan uskon kautta, jos usko ja toivo on ankkuroitu kiinni Jumalan sanan lupaukseen.

Room 4:19 eikä hän heikontunut uskossansa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut-sillä hän oli jo noin satavuotias-ja että Saaran kohtu oli kuolettunut;

Vaikka Aabrahamille ja Saaralle kertyi ikään, niin että Aabraham oli jo noin satavuotias sekä Saaran kohtu oli jo kuolettunut, eikä heillä ollut yhteisiä lapsia, niin silti Aabraham uskoi, eikä heikentynyt uskossaan. Joskus Jumalan lupauksen täyttymiseen menee aikaa useita vuosikymmeniä, mutta sen minkä Hän on luvannut, niin se toteutuu ajallaan, vaikka siihen menisi useita vuosikymmeniä. Meidän on hyvä muistaa tämä kun odotamme sitä mitä Hän on luvannut meille, ettemme luovuta ja tule epäuskoisiksi Jumalan ja ihmisten edessä.

Room 4:20 mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumalalle,

Aabrahamin elämässä oli hetkiä, jolloin epäilys Jumalan lupauksesta valtasi hänen mielensä, mutta hän ei antanut epäuskon tehdä pesää sydämeensä, vaan hän vahvistui uskossa antaen Jumalalle kunniaa kaikesta siitä Jumala on ja teki ja on kykenevä tekemään.

Room 4:21 ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää.

Aabraham oli uskossaan varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, niin sen Hän voi myös täyttää eikä ainoastaan voi, vaan myös tulee täyttämään.

Room 4:22 Sentähden se luettiinkin hänelle vanhurskaudeksi.

Jumala 1 Moos 15 luvussa antoi Aabrahamille lupauksen sanoen, että katso taivaalle ja lue tähdet, sillä niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä. Sillä hetkellä Aabraham uskoi Jumalaan ja hänelle annettuun lupaukseen, jonka tähden Herra luki hänelle hänen uskonsa vanhurskaudeksi ilman lain tekoja.

Room 4:23 ¶ Mutta ei ainoastaan hänen tähtensä ole kirjoitettu, että se hänelle luettiin,

Raamattu opettaa, ettei Aabrahamille luettu uskonvanhurskaus ole kirjoitettu Raamattuun ainoastaan Aabrahamin tähden.

Room 4:24 vaan myös meidän tähtemme, joille se on luettava, kun uskomme häneen, joka kuolleista herätti Jeesuksen, meidän Herramme,

Raamattu opettaa, että Aabrahamille kirjoitettu uskonvanhurskaus kirjoitettiin Raamattuun myös meidän tähtemme, joille myös luetaan usko vanhurskaudeksi, kun uskomme Jumalaan, joka nosti kuolleista meidän Herramme Jeesuksen. 

Room 4:25 joka on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden.

Raamattu opettaa, että Herra Jeesus annettiin alttiiksi meidän syntiemme tähden, joka tarkoittaa sitä, että Jeesus vuodatti verensä ja kuoli meidän syntiemme tähden. Raamattu opettaa myös, että Jumala nosti Jeesuksen kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden, joka tarkoittaa sitä, että Jeesuksen ylösnousemus on todiste Jeesuksen syntiuhrin kelpaavuudesta Jumalalle, sillä pelkkä Jeesuksen kuolema ei sovita syntejämme ja pelasta meitä, sillä Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta me saamme syntimme anteeksi ja meidät vanhurskautetaan kun Jumalan armosta uskomme Herraan Jeesukseen.

Mark 16:6 Mutta hän sanoi heille: "Älkää peljästykö; te etsitte Jeesusta, Nasaretilaista, joka oli ristiinnaulittu. Hän on noussut ylös; ei hän ole täällä. Katso, tässä on paikka, johon he hänet panivat.  

 

Linkki: Roomalaiskirjeen lukujen opetuksia jae jakeelta

 

Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
 


 

 

eXTReMe Tracker